Postup : 2020/0118(CNS)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A9-0140/2020

Předložené texty :

A9-0140/2020

Rozpravy :

Hlasování :

PV 15/09/2020 - 2

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0210

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0140/2020</NoDocSe>
PDF 171kWORD 47k

<TitreType>ZPRÁVA</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Výbor pro regionální rozvoj</Commission>

Zpravodaj: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Zjednodušený postup – čl. 52 odst. 1 jednacího řádu)

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory

(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Zvláštní legislativní postup – konzultace)

Evropský parlament,

 s ohledem na návrh Komise předložený Radě (COM(2020)0240),

 s ohledem na článek 349 Smlouvy o fungování Evropské unie, podle kterého Rada konzultovala s Parlamentem (C9-0190/2020),

 s ohledem na článek 82 jednacího řádu,

 s ohledem na zprávu Výboru pro regionální rozvoj (A9‑0140/2020),

1. schvaluje návrh Komise;

2. vyzývá Radu, aby informovala Parlament, bude-li mít v úmyslu odchýlit se od znění schváleného Parlamentem;

3. vyzývá Radu, aby znovu konzultovala s Parlamentem, bude-li mít v úmyslu podstatně změnit znění schválené Parlamentem;

4. pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.


 

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

A. Právní rámec

 

Článek 349 umožňuje uplatňovat výjimky z právních předpisů EU v nejvzdálenějších regionech, což by mělo částečně vyvážit jejich odlehlost a specifické problémy. Tento návrh je jedním z řady návrhů, jejichž záměrem je uplatnit takovéto výjimky v oblasti zdanění po dobu trvání příštího víceletého finančního rámce, tedy v období 2021–2027.

 

B. Spotřební daň na místně vyráběný rum, likéry a pálenky na Madeiře a Azorách

 

Článek 1 navrhovaného rozhodnutí by umožnil portugalskému státu snížit spotřební daň na místně vyráběný rum, likéry a pálenky prodávané na Madeiře a Azorách až o 75 % oproti běžné sazbě. Jedná se pouze o prodloužení stávající výjimky.

 

C. Spotřební daň na rum, likéry a pálenky vyráběné na Madeiře a Azorách prodávané v pevninském Portugalsku

 

Článek 2 navrhovaného rozhodnutí by umožnil portugalskému státu snížit spotřební daň na rum, likéry a pálenky vyráběné na Madeiře a Azorách, avšak prodávané v pevninském Portugalsku, až o 50 % oproti běžné sazbě. Jedná se o nové ustanovení, které má podpořit prodej těchto výrobků, jejichž výroba a prodej jsou za tržních podmínek obtížné.

 

D. Definice zahrnutých lihovin

 

Výjimka se vztahuje na výrobky vymezené v článku 3 a souvisí s jejich chráněným označením původu (v případě madeirského rumu) nebo s místním původem surovin pro jejich výrobu.

 

E. Podávání zpráv

 

Rozhodnutí ukládá Portugalsku povinnost podávat zprávy o provádění a dopadech této výjimky.

 

F. Posouzení zpravodaje

 

Zpravodaj se domnívá, že tato výjimka z daňových pravidel je odůvodněná vzhledem k jejímu krajně omezenému rozsahu a hospodářským problémům, s nimiž se výroba v nejvzdálenějších regionech typicky potýká. Navrhuje proto, aby Parlament navrhované rozhodnutí schválil beze změn, a to zjednodušeným postupem podle čl. 52 odst. 1 jednacího řádu.

 


POSTUP V PŘÍSLUŠNÉM VÝBORU

Název

Návrh rozhodnutí Rady, kterým se Portugalsku povoluje uplatňovat snížené sazby spotřební daně na některé alkoholické výrobky vyráběné v autonomních oblastech Madeira a Azory

Referenční údaje

COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

Datum konzultace s Parlamentem

26.6.2020

 

 

 

Věcně příslušný výbor

 Datum oznámení na zasedání

REGI

8.7.2020

 

 

 

Výbory požádané o stanovisko

 Datum oznámení na zasedání

ECON

8.7.2020

AGRI

8.7.2020

 

 

Nezaujetí stanoviska

 Datum rozhodnutí

ECON

3.7.2020

AGRI

7.7.2020

 

 

Zpravodajové

 Datum jmenování

Younous Omarjee

23.6.2020

 

 

 

Zjednodušený postup - datum rozhodnutí

16.7.2020

Datum přijetí

16.7.2020

 

 

 

Datum předložení

22.7.2020

 

 

Poslední aktualizace: 2. září 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí