Eljárás : 2020/0118(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0140/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0140/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 15/09/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0210

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0140/2020</NoDocSe>
PDF 168kWORD 50k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>a Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-szigetek autonóm régióban előállított egyes alkoholtartalmú termékek tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionális Fejlesztési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

 (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-szigetek autonóm régióban előállított egyes alkoholtartalmú termékek tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0240),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0190/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0140/2020),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

INDOKOLÁS

A. Jogi keret

 

A 349. cikk megengedi az uniós jogszabályoktól való eltérés alkalmazását a legkülső régiókban, részbeni kompenzációképpen távoli elhelyezkedésükért és sajátos nehézségeikért. E javaslat egyike azon számos javaslatnak, amelyek hasonló eltéréseket irányoznak elő az adózás terén a következő többéves – azaz a 2020–2027-es időszakra vonatkozó – pénzügyi keretben.

 

B. A Madeirán, valamint az Azori-szigeteken előállított rumra, likőrre és párlatra vonatkozó jövedékiadó-mérték

 

A javasolt határozat 1. cikke a portugál állam számára engedélyezné a Madeirán és az Azori-szigeteken helyben előállított és értékesített rumra, likőrre és párlatra vonatkozó jövedékiadó-mérték rendes mértékhez viszonyított legfeljebb 75%-os csökkentését. Ez csupán a jelenlegi eltérés egyszerű meghosszabbítását jelenti.

 

C. A Madeirán, valamint az Azori-szigeteken előállított és Portugália kontinentális területén értékesített rumra, likőrre és párlatra vonatkozó jövedékiadó-mérték

 

A javasolt határozat 2. cikke a portugál állam számára engedélyezné a Madeirán és az Azori-szigeteken előállított, de Portugália kontinentális területén értékesített rumra, likőrre és párlatra vonatkozó jövedékiadó-mérték rendes mértékhez viszonyított legfeljebb 50%-os csökkentését. Ez új rendelkezés, amelynek célja az említett – piaci körülmények között nehezen előállítható és értékesíthető – termékek értékesítésének elősegítése.

 

D. Az említett szeszes italok meghatározása

 

Az eltérések tárgyát képező termékek 3. cikkben található meghatározása oltalom alatt álló eredetmegjelölésükre (a madeirai rum esetében) vagy nyersanyag-összetevőik helyi eredetére hivatkozik.

 

E. Jelentéstétel

 

A határozat Portugáliát az eltérés végrehajtásáról és hatásáról szóló jelentés benyújtására kötelezi.

 

F. Az előadó véleménye

 

Az előadó úgy véli, hogy az adózási szabályoktól való említett eltérés rendkívül korlátozott hatóköre folytán, valamint a legkülső régiókban való előállításhoz szervesen kapcsolódó gazdasági nehézségek miatt indokolt. Ezért javasolja, hogy a javasolt határozatot a Parlament módosítás nélkül, az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egyszerűsített eljárásban hagyja jóvá.

 

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Javaslat Portugália számára a Madeira autonóm régióban és az Azori-szigetek autonóm régióban előállított egyes alkoholtartalmú termékek tekintetében kedvezményes jövedékiadó-mérték alkalmazásának engedélyezéséről szóló tanácsi határozatra

Hivatkozások

COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

26.6.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

8.7.2020

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

8.7.2020

AGRI

8.7.2020

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

ECON

3.7.2020

AGRI

7.7.2020

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Younous Omarjee

23.6.2020

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

16.7.2020

Az elfogadás dátuma

16.7.2020

 

 

 

Benyújtás dátuma

22.7.2020

 

 

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat