Postopek : 2020/0118(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0140/2020

Predložena besedila :

A9-0140/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 15/09/2020 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0210

<Date>{22/07/2020}22.7.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0140/2020</NoDocSe>
PDF 163kWORD 47k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporablja nižje trošarinske stopnje za nekatere alkoholne proizvode, proizvedene v avtonomnih regijah Madeira in Azori</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Odbor za regionalni razvoj</Commission>

Poročevalec: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporablja nižje trošarinske stopnje za nekatere alkoholne proizvode, proizvedene v avtonomnih regijah Madeira in Azori

(COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0240),

 ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0190/2020),

 ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0140/2020),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

A. Pravno ozadje

 

V skladu s členom 349 je dovoljeno izvzetje iz pravil EU v najbolj oddaljenih regijah, kot delno povračilo za njihovo oddaljeno lokacijo in posebne težave. Predlog je eden v vrsti predlogov, po katerih se bo to izvzetje med trajanjem naslednjega večletnega finančnega okvira, to je od 2021 do 2027, uporabljalo na področju obdavčevanja.

 

B. Trošarina za lokalno proizvedeni rum, liker in žganje na Madeiri in Azorih

 

Člen 1 predlaganega sklepa bi državi Portugalski omogočil, da trošarino za lokalno proizvedeni rum, liker in žganje, ki se prodajajo na Madeiri in Azorih, zniža za največ 75 % v primerjavi z običajno trošarinsko stopnjo. Gre za preprosto podaljšanje trenutnega odstopanja.

 

C. Trošarina za rum, liker in žganje, ki se proizvajajo na Madeiri in Azorih in prodajajo v celinskem delu Portugalske

 

Člen 2 predlaganega sklepa bi državi Portugalski omogočil, da trošarino za rum, liker in žganje, ki se proizvajajo na Madeiri in Azorih, prodajajo pa v celinskem delu Portugalske, zniža za največ 50% v primerjavi z običajno trošarinsko stopnjo. Gre za novo določbo, katere namen je podpreti prodajo teh izdelkov, ki jih je težko proizvajati in prodajati po tržnih pogojih.

 

D. Opredelitev žganih pijač za izvzetje

 

Izdelki, za katere velja izvzetje, so opredeljeni v členu 3 in imajo označbo porekla (za Rum da Madeira) ali surovine lokalnega izvora.

 

E. Poročanje

 

V skladu s sklepom velja za Portugalsko obveznost poročanja o izvajanju in učinku izvzetja.

 

F. Ocena poročevalca

 

Poročevalec meni, da je izvzetje iz pravil o obdavčitvi upravičeno zaradi zelo omejenega obsega in ekonomskih težav, ki so značilne za proizvodnjo v najbolj oddaljenih regijah. Zato predlaga, da Parlament predlagani sklep brez sprememb odobri po poenostavljenem postopku iz člena 52(1) Poslovnika.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlog sklepa Sveta o dovoljenju Portugalski, da uporablja nižje trošarinske stopnje za nekatere alkoholne proizvode, proizvedene v avtonomnih regijah Madeira in Azori

Referenčni dokumenti

COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS)

Datum posvetovanja z EP

26.6.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

REGI

8.7.2020

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

8.7.2020

AGRI

8.7.2020

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

ECON

3.7.2020

AGRI

7.7.2020

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Younous Omarjee

23.6.2020

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

16.7.2020

Datum sprejetja

16.7.2020

 

 

 

Datum predložitve

22.7.2020

 

 

Zadnja posodobitev: 2. september 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov