Eljárás : 2019/0272(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0149/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0149/2020

Viták :

PV 26/04/2021 - 27
CRE 26/04/2021 - 27

Szavazatok :

PV 28/04/2021 - 2
PV 28/04/2021 - 13
CRE 28/04/2021 - 13

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0142

<Date>{08/09/2020}8.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0149/2020</NoDocSe>
PDF 261kWORD 92k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv létrehozásáról, az 1936/2001/EK, az (EU) 2017/2107 és az (EU) 2019/833 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/1627 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))</DocRef>


<Commission>{PECH}Halászati Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Giuseppe Ferrandino</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv létrehozásáról, az 1936/2001/EK, az (EU) 2017/2107 és az (EU) 2019/833 rendelet módosításáról, valamint az (EU) 2016/1627 rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0619),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0188/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0149/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) 2018-ban megrendezett, 21. rendkívüli ülésén az egyezmény által az Atlanti Tonhalfélék Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (a továbbiakban: ICCAT) elfogadta az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv (a továbbiakban: gazdálkodási terv) létrehozásáról szóló 18-02. sz. ajánlást.A gazdálkodási terv a Kutatási és Statisztikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: SCRS) javaslatát követi, amely szerint az ICCAT-nak azért kell 2018-ban többéves gazdálkodási tervet készítenie az állományra vonatkozóan, mert az állomány jelenlegi állapota alapján nem tűnnek szükségesnek a kékúszójú tonhalra vonatkozóan (a 14-04. sz. ajánlást módosító 17-17. sz. ajánlással létrehozott) helyreállítási terv keretében bevezetett sürgősségi intézkedések.

(4) 2018-ban megrendezett, 21. rendkívüli ülésén az egyezmény által az Atlanti Tonhalfélék Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (a továbbiakban: ICCAT) elfogadta az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv (a továbbiakban: gazdálkodási terv) létrehozásáról szóló 18-02. sz. ajánlást. A gazdálkodási terv a Kutatási és Statisztikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: SCRS) javaslatát követi, amely szerint az ICCAT-nak azért kell 2018-ban többéves gazdálkodási tervet készítenie az állományra vonatkozóan, mert az állomány jelenlegi állapota alapján nem tűnnek szükségesnek a kékúszójú tonhalra vonatkozóan (a 14-04. sz. ajánlást módosító 17-17. sz. ajánlással létrehozott) helyreállítási terv keretében bevezetett sürgősségi intézkedések, a meglévő nyomon követési és ellenőrzési intézkedések gyengítése nélkül.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az ICCAT Kutatási és Statisztikai Állandó Bizottsága legutóbbi jelentésében emlékeztetett arra, hogy a helyreállítási programról a gazdálkodási tervre való áttérést a nyomon követési és ellenőrzési intézkedések gyengítése nélkül kell megtenni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a) 2019-ben megrendezett 26. rendes ülésén az ICCAT elfogadta a 19-04. sz. ajánlást, amely módosította az 18-02. sz. ajánlással létrehozott többéves gazdálkodási tervet. Az ICCAT 19-04. sz. ajánlása hatályon kívül helyezi és felváltja a 18-02. számú ajánlást.

</Amend>

 

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A gazdálkodási terv figyelembe veszi a halászeszközök és halászati technikák különböző típusainak sajátosságait. A gazdálkodási terv végrehajtása során az Uniónak és a tagállamoknak törekedniük kell a part menti halászati tevékenységek ösztönzésére, valamint az alacsony környezeti hatással járó és szelektív, a hagyományos és kisüzemi halászatban alkalmazott halászeszközök és halászati technikák népszerűsítésére, hogy ezzel is hozzájáruljanak a helyi gazdasági szereplők megfelelő megélhetéséhez.

(8)  A gazdálkodási terv figyelembe veszi a halászeszközök és halászati technikák különböző típusainak sajátosságait. A gazdálkodási terv végrehajtása során az Uniónak és a tagállamoknak ösztönözniük kell a part menti halászati tevékenységeket, valamint az alacsony környezeti hatással járó és szelektív, különösen a hagyományos és kisüzemi halászatban alkalmazott halászeszközök és halászati technikák népszerűsítésére, hogy ezzel is hozzájáruljanak a helyi gazdasági szereplők megfelelő megélhetéséhez. A hagyományos és kisüzemi halászatra példa a tonhalfogás során használt, „almadrabas” néven ismert hagyományos csapda, amely a Földközi-tenger egyes területein alkalmazott régi technika, valamint a friss halak kifogására csalival, horogsoros hajókkal és kézi horogsoros hajókkal irányuló kisüzemi part menti flották általi halászat. A rendelkezésre álló halászati lehetőségek elosztásakor a tagállamoknak tisztességes és átlátható módon kell elosztaniuk a nemzeti kvótákat a különböző flottaszegmensek között a kvóta egy részét a hagyományos és kisüzemi halászatok számára osztva, figyelembe véve ugyanakkor a történelmi jogokat is.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8a) A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy kvótáik elegendő részét a kékúszójú tonhal járulékos fogására fordítsák, különös tekintettel a hagyományos és kisüzemi halászatra.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Számos olyan halász, aki a kékúszójú tonhalhoz közeli fajokat célozza, mint például a kardhalt, nem rendelkezik kvótával a kékúszójú tonhal járulékos fogására vonatkozóan.

</Amend> 

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8 b preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(8b) Figyelembe kell venni a kisüzemi halászat sajátos jellemzőit és igényeit.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) Tekintettel arra, hogy az ICCAT bizonyos ajánlásait az ICCAT szerződő felei gyakran módosítják és valószínűleg a jövőben is módosítani fogják, az ICCAT gazdálkodási tervét módosító vagy kiegészítő ICCAT-ajánlásoknak az uniós jogban való mihamarabbi végrehajtása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e következőkre vonatkozóan: az állomány biomasszájának az MFH-val összeegyeztethető szinten tartásához szükséges halászati mortalitási célérték elérésének határidői; jelentéstételi határidők, a halászati idények időszakai; minimális állományvédelmi referenciaméretek; százalékok és paraméterek, a Bizottságnak benyújtandó információk; a nemzeti megfigyelők és regionális megfigyelők feladatai, a haláthelyezési engedély megtagadásának okai; a fogás lefoglalásának okai és a visszaengedések elrendelése. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak31 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

(14) Tekintettel arra, hogy az ICCAT bizonyos ajánlásait az ICCAT szerződő felei gyakran módosítják és valószínűleg a jövőben is módosítani fogják, az ICCAT gazdálkodási tervét módosító vagy kiegészítő ICCAT-ajánlásoknak az uniós jogban való mihamarabbi végrehajtása érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelően jogi aktusokat fogadjon el e következőkre vonatkozóan: jelentéstételi határidők, a halászati idények időszakai; minimális állományvédelmi referenciaméretek; százalékok és paraméterek, a Bizottságnak benyújtandó információk; a nemzeti megfigyelők és regionális megfigyelők feladatai, a haláthelyezési engedély megtagadásának okai; a fogás lefoglalásának okai és a visszaengedések elrendelése. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten is, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak31 megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.

__________________

__________________

31 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

31 HL L 123., 2016.5.12., 1. o.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A preambulumbekezdésnek összhangban kell lennie e javaslat 65. cikkével.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

E rendelet célja a kékúszójú tonhalból származó biomasszának a maximális fenntartható hozam eléréséhez szükséges szint felett tartása.

E rendelet célja a kékúszójú tonhalból származó biomasszának a B 0,1 szint körül tartása, F 0,1 szintnél alacsonyabb halászat mellett.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ez az ICCAT által kitűzött cél nem ellentétes a maximális fenntartható hozamra vonatkozó KHP-célkitűzéssel, de az alkalmazott mutató szempontjából pontosabb.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) „rekreációs célú halászat”: a tengerek biológiai erőforrásainak szabadidős, turisztikai vagy sportolási célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi célú halászati tevékenység;

(6) „rekreációs célú halászat”: a tengerek biológiai erőforrásainak szabadidős és/vagy turisztikai célú kiaknázására irányuló, nem kereskedelmi célú halászati tevékenység;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A sporthorgászat meghatározását bele kell foglalni a javaslatba.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) „sporthorgászat” : olyan nem kereskedelmi célú halászati tevékenység, amelynek résztvevői egy nemzeti sportszervezethez tartoznak, vagy nemzeti sportengedéllyel rendelkeznek;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Ezt a fogalommeghatározást az ICCAT-ajánlás tartalmazza.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – 12 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) „ketrecbe helyezés” az a folyamat, amelynek során a kékúszójú tonhalat halgazdaságokba szállítják, majd hizlalás és a kékúszójú tonhal teljes biomasszájának növelése céljából etetik;

(12) „ketrecbe helyezés” : az élő kékúszójú tonhalnak a szállítóketrecből vagy a csapdából a tenyésztő- vagy hizlalóketrecbe történő áthelyezése;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az egyértelműség és a szerződő felek közötti egységesség érdekében a meghatározásnak meg kell egyeznie a 18-02. sz. ICCAT-ajánlásban szereplő meghatározással. Amennyiben e meghatározással kapcsolatban probléma merül fel, azt az ICCAT keretében kell kezelni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – 14 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) „halgazdaság”: a csapdák és/vagy erszényes kerítőhálós hajók által fogott kékúszójú tonhal hizlalására vagy tenyésztésére használt, földrajzi koordinátákkal egyértelműen meghatározott tengeri terület. Egy halgazdaság több tenyésztési helyszínen is működhet, amelyek mindegyikét földrajzi koordináták határozzák meg, a földrajzi szélesség és hosszúság egyértelmű megadásával a sokszög minden pontja tekintetében.

(A magyar változatot nem érinti.)

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – 17 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) „sztereoszkopikus kamera”: két vagy több objektívvel és objektívenként külön képérzékelővel vagy filmes képkockával rendelkező, a halak hosszának mérése céljából háromdimenziós kép előállítására képes kamera;

(17) „sztereoszkopikus kamera”: két vagy több objektívvel és objektívenként külön képérzékelővel vagy filmes képkockával rendelkező, a halak hosszának mérése, valamint a kékúszójú tonhalak darabszámának és súlyának pontosítása céljából háromdimenziós kép előállítására képes kamera;

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>5 cikk – 1 bekezdés – 32 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(32) „halászati erőkifejtés”: a halászhajó kapacitásának és aktivitásának szorzata a halászati műveletek intenzitásának mérése céljából. Ez a mérés a halászeszköztől függ. A horogsoros halászat esetében a horgok száma vagy a horogra vonatkozó órák száma alapján mérik. Az erszényes kerítőhálós hajók esetében a hajónapok (halászati idő plusz a keresési idő) alapján mérik.

(32) „halászati erőkifejtés”: egy halászhajó kapacitásának és aktivitásának szorzata; halászhajók csoportja esetében a csoportba tartozó összes hajó halászati erőkifejtésének összege.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az ICCAT-ajánlások nem tartalmazzák a „halászati erőkifejtés” meghatározását. Ha ide kellene belefoglalni egy fogalommeghatározást, akkor az a KHP-ra vonatkozó alaprendelet 4. cikke (1) bekezdésének 21. pontjában foglalt fogalommeghatározás lenne.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a nem lehalászott élő kékúszójú tonhalak átvitele akkor engedélyezhető, ha a Bizottság megerősített ellenőrzési rendszert dolgoz ki, és erről jelentést tesz az ICCAT titkárságának. E rendszernek szervesen illeszkednie kell a 13. cikkben említett tagállami ellenőrzési tervbe, és tartalmaznia kell legalább a 26. cikk (3) bekezdésében és az 52. cikkben meghatározott intézkedéseket.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve a nem lehalászott élő kékúszójú tonhalak átvitele egy halgazdaságon belül az előző év fogásából akkor engedélyezhető, ha a Bizottság megerősített ellenőrzési rendszert dolgoz ki, és erről jelentést tesz az ICCAT titkárságának. E rendszernek szervesen illeszkednie kell a 13. cikkben említett tagállami ellenőrzési tervbe, és tartalmaznia kell legalább a 26. cikk (3) bekezdésében és az 52. cikkben meghatározott intézkedéseket.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 2 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az (1) bekezdésétől eltérve a tagállamok kérhetik, hogy 2019-es kvótájuk legfeljebb 5%-át csoportosítsák át 2020-ra. A tagállamok ezt a kérelmet belefoglalják halászati kapacitási tervükbe.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fel nem használt halászati kvóták átvitele lehetséges valamennyi szerződő fél számára, és arról a 19-04. számú ICCAT-ajánlás rendelkezik, és a tagállamoknak meg kell adni ugyanezt a lehetőséget.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>7 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A halgazdaságokért felelős tagállamoknak a halászati idény kezdete előtt gondoskodniuk kell a joghatóságuk alá tartozó halgazdaságok masszív lehalászását követően átvitelre kerülő élő kékúszójú tonhalak alapos értékeléséről. Ennek érdekében az olyan fogási évekből átvitelre kerülő élő kékúszójú tonhalakat, amikor nem került sor masszív lehalászásra, kamerarendszerek vagy alternatív módszerek alkalmazásával át kell helyezni más ketrecekbe, amennyiben ezek esetében – az 50. cikkel összhangban – ugyanolyan szintű precizitás és pontosság garantált. Mindenkor teljes körűen dokumentált nyomonkövethetőséget kell biztosítani. Az olyan évek kékúszójútonhal-átvitelét, amikor nem került sor lehalászási kampányra, minden évben ugyanazon a kockázatelemzésen alapuló mintavételi eljárás szerint kell ellenőrizni.

(3) A halgazdaságokért felelős tagállamoknak a halászati idény kezdete előtt gondoskodniuk kell a joghatóságuk alá tartozó halgazdaságok masszív lehalászását követően átvitelre kerülő élő kékúszójú tonhalak alapos értékeléséről. Ennek érdekében az olyan fogási évekből átvitelre kerülő élő kékúszójú tonhalakat, amikor nem került sor masszív lehalászásra, kamerarendszerek vagy alternatív módszerek alkalmazásával át kell helyezni más ketrecekbe, amennyiben ezek esetében – az 50. cikkel összhangban – ugyanolyan szintű precizitás és pontosság garantált. Mindenkor teljes körűen dokumentált nyomonkövethetőséget kell biztosítani. Az olyan évek kékúszójútonhal-átvitelét, amikor nem került sor masszív lehalászásra, minden évben ugyanazon a kockázatelemzésen alapuló megfelelő mintavételi eljárás szerint kell ellenőrizni.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

E módosítás célja, hogy a szöveget az ICCAT-ajánlásokhoz igazítsa.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A tagállamok ágazati kvótákat oszthatnak ki a kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező kisüzemi part menti hajók számára, és ezt halászati terveikben is feltüntetik. Emellett az említett flotta általi kvótafelhasználás szoros monitorozására szolgáló további intézkedéseket is felvesznek nyomonkövetési, ellenőrzési és vizsgálati terveikbe. A tagállamok az (1) bekezdésben említett paramétereket alkalmazva eltérő számú hajót engedélyezhetnek halászati lehetőségeik teljes kihasználása céljából.

(2) A kékúszójú tonhal halászatára engedéllyel rendelkező kisüzemi part menti hajókkal rendelkező tagállamok külön ágazati kvótát osztanak ki e hajók számára, és ezt halászati terveikben is feltüntetik. Emellett az említett flotta általi kvótafelhasználás szoros monitorozására szolgáló további intézkedéseket is felvesznek nyomonkövetési, ellenőrzési és vizsgálati terveikbe. A tagállamok az (1) bekezdésben említett paramétereket alkalmazva eltérő számú hajót engedélyezhetnek halászati lehetőségeik teljes kihasználása céljából.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

E módosítás célja, hogy a szöveget a 19-04. számú ICCAT-ajánlás 19a. pontjához igazítsa.

</Amend> 

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkével összhangban a tagállamoknak a számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségek kiosztása során átlátható és objektív – többek között környezeti, társadalmi és gazdasági jellegű – kritériumokat kell alkalmazniuk, és törekedniük kell egyrészt arra, hogy a nemzeti kvótákat méltányosan osszák el a különböző flottaszegmensek között, különös figyelmet fordítva a hagyományos és a kisüzemi halászatra, másrészt pedig arra, hogy ösztönzőket biztosítsanak olyan uniós halászhajók számára, amelyek szelektív halászeszközöket vagy alacsony környezeti hatású halászati technikákat alkalmaznak.

Az 1380/2013/EU rendelet 17. cikkével összhangban a tagállamoknak a számukra rendelkezésre álló halászati lehetőségek kiosztása során átlátható és objektív – többek között környezeti, társadalmi és gazdasági jellegű, illetve a történelmi jogokat fenntartó – kritériumokat kell alkalmazniuk, és nemzeti kvótákat méltányosan kell felosztaniuk a különböző flottaszegmensek között, különös figyelmet fordítva a hagyományos és a kisüzemi halászatra, másrészt pedig ösztönzőket kell biztosítaniuk olyan uniós halászhajók számára, amelyek szelektív halászeszközöket vagy alacsony környezeti hatású halászati technikákat alkalmaznak.

 

</Amend> 

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>11 cikk – 1 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E célból azok a tagállamok, amelyek a kékúszójútonhal-kvótájuk kevesebb mint 20%-át osztják ki kisüzemi part menti hajóik számára,  éves tervet készítenek a halászati előirányzatok újraelosztására az e hajóknak kiosztott kvóta növelése érdekében. Ebben a tervben a tagállamok felvázolják, hogyan törekednek a kvóta újraelosztására az első bekezdésben említett elvekkel és kritériumokkal összhangban.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>12 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Minden kékúszójútonhal-kvótával rendelkező tagállam éves halászati kapacitásgazdálkodási tervet készít. Ebben a tervben a tagállamok kiigazítják a halászhajók számát, hogy a halászati kapacitás arányos legyen a fogóhajók részére az érintett kvótaidőszakban kiosztott halászati lehetőségekkel. A tagállamok a halászati lehetőségek elosztásáról szóló hatályos uniós jogi aktusban meghatározott paraméterek felhasználásával igazítják ki a halászati kapacitást. Az erszényes kerítőhálós hajókra vonatkozó halászati kapacitás kiigazításának mértéke (a 2018. évi halászatikapacitás-referenciaértékhez viszonyítva) maximum 20 %-os eltérést mutathat.

Minden kékúszójútonhal-kvótával rendelkező tagállam éves halászati kapacitásgazdálkodási tervet készít. Ebben a tervben a tagállamok kiigazítják a fogóhajók és csapdák számát annak biztosítása érdekében, hogy a halászati kapacitás arányos legyen a fogóhajók és csapdák részére az érintett kvótaidőszakban kiosztott halászati lehetőségekkel. A tagállamok a halászati lehetőségek elosztásáról szóló hatályos uniós jogi aktusban meghatározott paraméterek felhasználásával igazítják ki a halászati kapacitást. Az erszényes kerítőhálós hajókra vonatkozó uniós halászati kapacitás kiigazításának mértéke (a 2018. évi halászatikapacitás-referenciaértékhez viszonyítva) maximum 20 %-os eltérést mutathat.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította. A csapdák az 1380/2013/EK rendelet 4. cikkének (4) bekezdése értelmében halászhajónak minősülnek. A csapdák is rendelkeznek egy számukra kiosztott kvótával.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>14 cikk – 6 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) A tagállamok adott esetben minden év május 15-ig benyújtják a Bizottságnak a felülvizsgált gazdálkodási terveket.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>15 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Abban az esetben, ha egy tagállam az (1) bekezdésben említett tervek bármelyikét nem nyújtja be a Bizottságnak, vagy ha a Bizottság a végleges ellenőrző vizsgálati jelentésben foglaltak alapján e rendelet rendelkezéseit illetően súlyos meg nem felelést állapít meg, dönthet úgy, hogy nem hagyja jóvá a benyújtott terveket, és az érintett tagállam tervei nélkül továbbítja az uniós tervet az ICCAT titkárságának.

(3) Abban az esetben, ha egy tagállam az (1) bekezdésben említett tervek bármelyikét nem nyújtja be a Bizottságnak, vagy ha a Bizottság a végleges ellenőrző vizsgálati jelentésben foglaltak alapján e rendelet éves halászai tervekre vonatkozó rendelkezéseit illetően súlyos meg nem felelést állapít meg, dönthet úgy, hogy nem hagyja jóvá a benyújtott terveket, és az érintett tagállam tervei nélkül továbbítja az uniós tervet az ICCAT titkárságának.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 1 a bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) E cikk (1) bekezdésétől eltérve Ciprus és Görögország a 10. cikkben említett éves halászati terveiben kérheti, hogy a lobogója alatt közlekedő erszényes kerítőhálós hajók május 15-től július 1-ig folytathassanak kékúszójútonhal-halászatot a Földközi-tenger keleti térségében (37.3.1. és 37.3.2. számú FAO halászati terület).

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az eltérést a 18-02. számú ICCAT-ajánlás tartalmazza.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéstől eltérve Horvátország az 10. cikkben említett éves halászati terveiben kérheti, hogy a lobogója alatt közlekedő erszényes kerítőhálós hajók tenyésztés céljából július 15-ig folytathassanak kékúszójútonhal-halászatot az Adriai-tengeren (37.2.1. számú FAO halászati terület).

(2) E cikk (1) bekezdésétől eltérve Horvátország és Olaszország a 10. cikkben említett éves halászati terveikben kérhetik, hogy a lobogóik alatt közlekedő erszényes kerítőhálós hajók tenyésztés céljából május 26-tól július 15-ig folytathassanak kékúszójútonhal-halászatot az Adriai-tengeren (37.2.1. számú FAO halászati terület).

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A szöveget össze kell hangolni a 18-02. számú ICCAT-ajánlással.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>16 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (1) bekezdéstől eltérve, ha egy adott tagállam bizonyítani tudja a Bizottságnak, hogy az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalra halászó erszényes kerítőhálós hajóinak egy része a Beaufort-skála szerinti 4-es vagy annál magasabb fokozatú szélerősség következtében egy adott évben nem tudta kihasználni rendes halászati napjait, akkor az adott tagállam az érintett hajók esetében legfeljebb 10 elveszített napot bepótolhat ugyanazon év július 11-éig. Az érintett hajók, illetve közös halászati művelet esetében az az összes érintett hajó kikötőben maradását megfelelő módon – időjárás-jelentésekkel és VMS-adatokkal alátámasztva – igazolni kell.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérve, ha egy adott tagállam bizonyítani tudja a Bizottságnak, hogy az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengeren kékúszójú tonhalra halászó erszényes kerítőhálós hajóinak egy része a rendkívüli időjárási viszonyok vagy népegészségügyi válság következtében nem tudta kihasználni a halászati idény idejére számára kiosztott halászati napokat, akkor az adott tagállam az érintett hajók esetében legfeljebb 10 elveszített nap pótlására meghosszabbíthatja a halászati idényt az elveszett napokkal azonos számú nappal. A rendkívüli időjárási viszonyok esetén az érintett hajók, illetve közös halászati művelet esetében az az összes érintett hajó kikötőben maradását megfelelő módon – időjárás-jelentésekkel és VMS-adatokkal alátámasztva – igazolni kell.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>20 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Kvótája keretében mindegyik tagállam rendelkezik a kékúszójú tonhal járulékos fogásairól, és erről halászati tervének benyújtásakor tájékoztatja a Bizottságot.

(1) Kvótája keretében mindegyik tagállam rendelkezik a kékúszójú tonhal járulékos fogásainak elegendő mennyiségéről, és erről halászati tervének benyújtásakor tájékoztatja a Bizottságot.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Számos olyan halász, aki a kékúszójú tonhalhoz közeli fajokat célozza, mint például a kardhalt, nem rendelkezik kvótával a kékúszójú tonhal járulékos fogására vonatkozóan. Biztosítani kell, hogy a kékúszójú tonhal kvótájának elegendő részét járulékos fogásként biztosítsák.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>29 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az uniós erszényes kerítőhálós hajók nem folytathatnak közös halászati műveleteket más szerződő felek erszényes kerítőhálós hajóival.

(3) Az uniós erszényes kerítőhálós hajók nem folytathatnak közös halászati műveleteket más szerződő felek erszényes kerítőhálós hajóival. A tagállamok azonban engedélyezhetik erszényes kerítőhálós hajóik számára, hogy ötnél kevesebb engedélyezett erszényes kerítőhálós hajóval folytassanak közös halászati műveleteket a szerződő felekkel. Ebből a célból a tagállam és az érintett szerződő felek között előre meg kell állapodni az egyes felek hajói és hatóságai által követendő operatív intézkedésekről, különösen a fogási nyilatkozatot tartalmazó dokumentumoknak az alkalmazandó jogszabályok szerinti kezeléséről.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A Bizottság javaslatában nem szerepel a 19-04. számú ajánlás 62. bekezdése, amely eltérést ír elő a közös halászati műveletekre vonatkozó tilalom tekintetében. Ezt az eltérést bizonyos feltételekkel, nevezetesen az érdekelt felek által elfogadott jegyzőkönyvvel kell kiegészíteni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>35 cikk – cím</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Havi mennyiségi jelentések

Heti mennyiségi jelentések

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>35 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az egyes tagállamok minden hónap 15. napja előtt elküldik a Bizottságnak a lobogójuk alatt közlekedő, illetve az adott tagállamban lajstromozott halászhajók vagy csapdák által az előző hónapban kifogott, kirakodott, átrakott vagy ketrecbe helyezett kékúszójútonhal-mennyiségekről szóló adatokat. Az információkat halászeszköztípus szerinti bontásban kell benyújtani, és fel kell tüntetni a járulékos fogásokat, a sportolási vagy rekreációs célú halászat keretében fogott mennyiségeket és azokat az eseteket is, amikor nem volt fogás. A Bizottság ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az ICCAT titkárságának.

A tagállam heti fogási jelentéseket küld a Bizottság részére. A jelentéseknek tartalmaznia kell az adott tagállam lobogója alatt közlekedő, illetve ott lajstromozott halászhajók vagy csapdák által az előző héten kifogott, kirakodott, átrakott vagy ketrecbe helyezett kékúszójútonhal-mennyiségekről szóló adatokat. Az információkat halászeszköztípus szerinti bontásban kell benyújtani, és fel kell tüntetni a járulékos fogásokat, a sportolási vagy rekreációs célú halászat keretében fogott mennyiségeket és azokat az eseteket is, amikor nem volt fogás. Az erszényes kerítőhálós hajók és csapdák esetében a jelentéseket értelemszerűen a 31. cikkben meghatározottak szerint kell elkészíteni. A Bizottság ezeket az információkat haladéktalanul továbbítja az ICCAT titkárságának.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>38 cikk – 4 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) A tagállamok biztosítják, hogy minden halgazdaságba kirendeljenek egy regionális ICCAT-megfigyelőt a ketrecbehelyezési műveletek teljes időtartamára. Vis maior esetén, és azt követően, hogy az érintett tagállam illetékes hatóságai megerősítették a vis maiornak minősülő körülményeket, a tenyésztési műveletek folytonosságának biztosítása érdekében egy regionális ICCAT-megfigyelő egyszerre két halgazdaságban is tevékenyedhet. A halgazdaságokért felelős tagállamnak azonban haladéktalanul kérnie kell egy további regionális megfigyelő kiküldését.

(4) A tagállamok biztosítják, hogy minden halgazdaságba kirendeljenek egy regionális ICCAT-megfigyelőt a ketrecbehelyezési műveletek teljes időtartamára. Vis maior esetén, és azt követően, hogy a tenyésztés helye szerinti érintett tagállam hatóságai megerősítették a vis maiornak minősülő körülményeket, a tenyésztési műveletek folytonosságának biztosítása érdekében egy regionális ICCAT-megfigyelő egyszerre két halgazdaságban is tevékenyedhet. A halgazdaságokért felelős tagállamnak azonban haladéktalanul kérnie kell egy további regionális megfigyelő kiküldését.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>43 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Mindazonáltal ha a videofelvétel minősége nem megfelelő vagy nem eléggé tisztán kivehető az egyedszám becsléséhez, a hajó parancsnoka, illetve a csapda vagy a halgazdaság üzemeltetője a felelős állam hatóságaitól kérheti egy másik áthelyezési művelet engedélyezését és az arról készült videofelvételnek a regionális ICCAT-megfigyelő részére történő átadását. Amennyiben az áthelyezés ezen önkéntes alapú ellenőrzése nem jár kielégítő eredménnyel, a felelős tagállam vizsgálatot indít. Ha a vizsgálatot követően megerősítést nyer, hogy a videó minősége nem teszi lehetővé az áthelyezéssel érintett mennyiségek becslését, a felelős tagállam ellenőrző hatóságai ellenőrzési célú áthelyezést rendelnek el, és a megfelelő videofelvételt átadják a regionális ICCAT-megfigyelőnek. Az új áthelyezéseket ellenőrzési célú áthelyezés(ek)ként kell végrehajtani mindaddig, amíg a videofelvétel minősége lehetővé nem teszi az átadott mennyiségek becslését.

(3) Mindazonáltal ha a videofelvétel minősége nem megfelelő vagy nem eléggé tisztán kivehető az egyedszám becsléséhez, a hajó parancsnoka, illetve a csapda vagy a halgazdaság üzemeltetője a felelős állam hatóságaitól kérheti egy másik áthelyezési művelet engedélyezését és az arról készült videofelvételnek a regionális ICCAT-megfigyelő részére történő átadását. Amennyiben az áthelyezés ezen önkéntes alapú ellenőrzése nem jár kielégítő eredménnyel, a felelős tagállam vizsgálatot indít. Ha a vizsgálatot követően megerősítést nyer, hogy a videó minősége nem teszi lehetővé az áthelyezéssel érintett mennyiségek becslését, a felelős tagállam ellenőrző hatóságai újabb ellenőrzési célú áthelyezést rendelnek el, és a megfelelő videofelvételt átadják a regionális ICCAT-megfigyelőnek. Az új áthelyezéseket ellenőrzési célú áthelyezés(ek)ként kell végrehajtani mindaddig, amíg a videofelvétel minősége lehetővé nem teszi az átadott mennyiségek becslését.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>50 cikk – 4 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Amennyiben a program eredménye alapján a ketrecbe helyezendő kékúszójú tonhalak mennyisége eltér a nyilatkozatban szereplő kifogott és/vagy áthelyezett mennyiségektől, a halgazdaságért felelős tagállam a fogóhajóért vagy csapdáért felelős tagállam vagy szerződő fél együttműködésével vizsgálatot indít.

(4) Amennyiben a program eredménye alapján a ketrecbe helyezendő kékúszójú tonhalak mennyisége eltér a nyilatkozatban szereplő kifogott és/vagy áthelyezett mennyiségektől, a fogóhajóért vagy csapdáért felelős lobogó szerinti tagállam vizsgálatot indít a halgazdaságért felelős tagállam vagy szerződő fél együttműködésével.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>51 cikk – cím</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ketrecbehelyezési nyilatkozat

Ketrecbehelyezési jelentés

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>51 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A halgazdaságért felelős tagállam a ketrecbe helyezésről a művelet befejezésétől számított egy héten belül egy XIV. melléklet szerinti ketrecbehelyezési nyilatkozatot küld a kékúszójú tonhalat kifogó hajók vagy csapdák lobogója szerinti tagállamnak vagy szerződő félnek, valamint a Bizottságnak. A Bizottság ezt az információt továbbítja az ICCAT titkárságának.

(1) A halgazdaságért felelős tagállam a ketrecbe helyezésről a művelet befejezésétől számított egy héten belül egy XIV. melléklet szerinti ketrecbehelyezési nyilatkozatot is magában foglaló ketrecbehelyezési jelentést küld a kékúszójú tonhalat kifogó hajók vagy csapdák lobogója szerinti tagállamnak vagy szerződő félnek, valamint a Bizottságnak. A Bizottság ezt az információt továbbítja az ICCAT titkárságának.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A 18-02. és az 19-04. számú ICCAT-ajánlásban ketrecbehelyezési jelentés szerepel, ezért az egyértelműség érdekében célszerűbb ugyanazt a kifejezést használni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>52 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a halgazdaságokért felelős tagállamok meghatározzák az ellenőrizendő halak minimális százalékos arányát.  Ezt a százalékos arányt a 13. cikkben említett éves ellenőrző vizsgálati tervben kell meghatározni. Minden tagállam közli a Bizottsággal az évente elvégzett szúrópróbaszerű ellenőrzések eredményeit. A Bizottság ezeket az eredményeket a következő év áprilisában továbbítja az ICCAT titkárságának.

(3) A (2) bekezdés alkalmazásában a halgazdaságokért felelős tagállamok meghatározzák az ellenőrizendő halak minimális százalékos arányát. Ezt a százalékos arányt a 13. cikkben említett éves ellenőrző vizsgálati tervben kell meghatározni. Minden tagállam közli a Bizottsággal az évente elvégzett szúrópróbaszerű ellenőrzések eredményeit. A Bizottság ezeket az eredményeket a megfelelő kvóta időszakát követő év áprilisában továbbítja az ICCAT titkárságának.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>54 cikk – cím</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ketrecbehelyezési jelentés

Áttekintő ketrecbehelyezési jelentés

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>54 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 51. cikk szerinti ketrecbehelyezési nyilatkozat benyújtására vonatkozó kötelezettség hatálya alá eső tagállamok minden év július 31-éig megküldik a Bizottságnak az előző évre vonatkozó ketrecbehelyezési jelentést. A Bizottság ezeket az információkat minden év augusztus 1-jéig megküldi az ICCAT titkárságának. A jelentésnek az alábbi információkat kell tartalmaznia:

Az 51. cikk szerinti ketrecbehelyezési nyilatkozat és jelentés benyújtására vonatkozó kötelezettség hatálya alá eső tagállamok minden év július 31-éig megküldik a Bizottságnak az előző évre vonatkozó áttekintő ketrecbehelyezési jelentést. A Bizottság ezeket az információkat minden év augusztus 1-jéig megküldi az ICCAT titkárságának. Az áttekintő ketrecbehelyezési jelentés az alábbi információkat tartalmazza:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az egyértelműség érdekében különbséget kell tenni a ketrecbe helyezésről szóló egyedi jelentések és azon éves jelentések között, amelyeket a tagállamoknak minden évben meg kell küldeniük a Bizottságnak.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>56 cikk – 3 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A parancsnok vagy képviselője gondoskodik arról, hogy a VMS-adatoknak a kékúszójú tonhal aktív halászatára engedéllyel rendelkező fogóhajók általi megküldése – ellenőrzési okokból kifolyólag – nem szakad meg a hajók kikötői tartózkodásának idejére.

(3) A parancsnok vagy képviselője gondoskodik arról, hogy a VMS-adatoknak a kékúszójú tonhal aktív halászatára engedéllyel rendelkező fogóhajók általi megküldése – ellenőrzési okokból kifolyólag – nem szakad meg a hajók kikötői tartózkodásának idejére, kivéve ha létezik egy kikötői be- és kijelentkezési rendszer.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az eltérést a 18-02. számú ICCAT-ajánlás tartalmazza.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>60 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 1224/2009/EK rendelet 89–91. cikkének és különösen a tagállamok azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy megfelelő jogérvényesítési intézkedéseket hozzanak valamely fogóhajóval kapcsolatban, a kékúszójútonhal-gazdaság(ok)ért felelős tagállam megfelelő jogérvényesítési intézkedéseket hoz azon halgazdaság tekintetében, amelyre vonatkozóan saját jogszabályaival összhangban megállapítást nyert, hogy nem felel meg a 45–55. cikk rendelkezéseinek. Ezek az intézkedések – a vétség súlyosságától függően és a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – magukban foglalhatják a kékúszójútonhal-gazdaság nyilvántartásának felfüggesztését vagy visszavonását, valamint bírságok kiszabását.

A 1224/2009/EK rendelet 89–91. cikkének és különösen a tagállamok azon kötelezettségének sérelme nélkül, hogy megfelelő jogérvényesítési intézkedéseket hozzanak valamely fogóhajóval kapcsolatban, a kékúszójútonhal-gazdaság(ok)ért felelős tagállam megfelelő jogérvényesítési intézkedéseket hoz azon halgazdaság tekintetében, amelyre vonatkozóan saját jogszabályaival összhangban megállapítást nyert, hogy nem felel meg a 45–55. cikk rendelkezéseinek. Ezek az intézkedések – a vétség súlyosságától függően és a nemzeti jog vonatkozó rendelkezéseivel összhangban – magukban foglalhatják különösen az engedély visszavonását vagy a kékúszójútonhal-gazdaságoknak a 10-09. számú ICCAT-ajánlásnak megfelelő ICCAT-nyilvántartásából való törlést, és/vagy bírságok kiszabását.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>61 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az 1224/2009/EK, az 1005/2008/EK és az 1379/2013/EU rendelet46 sérelme nélkül, tilos az olyan kékúszójú tonhal uniós kereskedelme, kirakodása, behozatala, kivitele, ketrecben történő hizlalása vagy tenyésztése, újrakivitele és átrakása, amelyet nem kísér az e rendeletben, az 1936/2001/EK rendelet 4b. cikkében, valamint a fogási dokumentációs programra vonatkozó ICCAT-szabályokat végrehajtó uniós jogszabályokban meghatározott pontos, hiánytalan és hitelesített dokumentáció.

(1) Az 1224/2009/EK, az 1005/2008/EK és az 1379/2013/EU rendelet46 sérelme nélkül, tilos az olyan kékúszójú tonhal uniós kereskedelme, kirakodása, behozatala, kivitele, ketrecben történő hizlalása vagy tenyésztése, újrakivitele és átrakása, amelyet nem kísér az e rendeletben, az 1936/2001/EK rendelet 4b. cikkében, valamint a kékúszójú tonhalra vonatkozó fogási dokumentációs programra vonatkozó ICCAT-szabályokat végrehajtó uniós jogszabályokban meghatározott pontos, hiánytalan és hitelesített dokumentáció.

_________________

_________________

46 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

46 Az Európai Parlament és a Tanács 1379/2013/EU rendelete (2013. december 11.) a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről, az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 354., 2013.12.28., 1. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>61 cikk – 2 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) olyan halászhajóval vagy csapdával fogták, amelynek lobogó szerinti állama az ICCAT állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedései alapján nem rendelkezik kvótával, fogási határértékkel vagy halászati erőkifejtési részesedéssel a kékúszójú tonhal halászatára; vagy

a) olyan halászhajóval vagy csapdával fogták, amelynek lobogó szerinti állama az ICCAT állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedései alapján nem rendelkezik kvótával vagy fogási határértékkel a kékúszójú tonhal halászatára; vagy

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>65 cikk – 1 bekezdés – a pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) a 3. cikkben említett, az állomány biomasszájának MFH-szinten tartásához szükséges halászati mortalitási célérték;

törölve

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A halászati mortalitás célérték a rendelet lényeges eleme, következésképpen csak rendes jogalkotási eljárás (együttdöntés) útján módosítható.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>I melléklet – 2 pont – 2 a francia bekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

 a kékúszójú tonhalra vonatkozó kvótájuk legfeljebb 90%-át oszthatják ki fogóhajóik számára az adriai régióban tenyésztés céljából.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az eltérést a 18-02. számú ICCAT-ajánlás tartalmazza.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>X melléklet – 9 pont</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

9. Ha a videofelvétel elégtelen minősége miatt nem becsülhető meg az áthelyezett kékúszójú tonhalak száma, az ellenőrző hatóságnak új áthelyezési művelet végrehajtását kell kérnie. Az új áthelyezési művelet során valamennyi kékúszójútonhal-egyedet a fogadó ketrecből egy másik, üres ketrecbe kell áthelyezni.

9. Ha a videofelvétel elégtelen minősége miatt nem becsülhető meg az áthelyezett kékúszójú tonhalak száma, az üzemeltető kérheti a fogóhajóért vagy csapdáért felelős lobogó szerinti tagállam hatóságaitól önkéntes ellenőrzési célú áthelyezés végrehajtását. Az önkéntes ellenőrzési célú áthelyezés során valamennyi kékúszójútonhal-egyedet a fogadó ketrecből egy másik, üres ketrecbe kell áthelyezni. Amennyiben a hal egy csapdából származik, a csapdából a fogadó ketrecbe már áthelyezett kékúszójú tonhalakat vissza lehet küldeni a csapdába, amely esetben az ellenőrzési célú áthelyezést a regionális ICCAT-megfigyelő felügyelete mellett törölni kell.

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

A fogalommeghatározást a 18-02. számú ICCAT-ajánlást módosító 19-04. számú ICCAT-ajánlás módosította.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>XI melléklet – B rész – 2 pont – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

2. A halgazdaságért felelős tagállam jelentést készít a fogóhajóért vagy csapdáért felelős tagállamnak vagy szerződő félnek, valamint a Bizottságnak, amely jelentésnek tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

2. A ketrecbe helyezés időpontjától számított tizenöt napon belül halgazdaságért felelős tagállam jelentést készít a fogóhajóért vagy csapdáért felelős tagállamnak vagy szerződő félnek, valamint a Bizottságnak, amely jelentésnek tartalmaznia kell az alábbi dokumentumokat:

<TitreJust>Indokolás</TitreJust>

Az időkeretet a 18-02. számú ICCAT-ajánlás tartalmazza.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

INDOKOLÁS

A javaslat háttere

 

Az Európai Unió 1997. november 14. óta az atlanti tonhalfélék védelméről szóló nemzetközi egyezmény (ICCAT-egyezmény) szerződő fele.

 

Az Atlanti Tonhal Védelmére Létrehozott Nemzetközi Bizottság (a továbbiakban: ICCAT) felállításával az ICCAT-egyezmény keretet biztosít az Atlanti-óceánban és a szomszédos tengerekben élő tonhalak és tonhalszerű fajok védelmében és a velük folytatott gazdálkodásban megvalósuló regionális együttműködéshez.

 

Az illetékessége alá tartozó halászati erőforrások védelme és a velük folytatott gazdálkodás tekintetében az ICCAT kötelező érvényű ajánlásokat fogadhat el. E jogi aktusok címzettjei elsősorban az ICCAT szerződő felei, de a magánszereplőkre (például hajóparancsnokokra) vonatkozó kötelezettségeket is tartalmaznak. Az ICCAT ajánlásai hat hónappal az elfogadásuk után lépnek hatályba, és a lehető leghamarabb végre kell őket hajtani az uniós jogban.

 

A javaslat tartalma

 

A jelenleg vizsgált javaslat [COM(2019) 619] célja tehát az, hogy az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási tervet (a továbbiakban: gazdálkodási terv) létrehozó 18-02. számú ICCAT-ajánlást átültesse az uniós jogba. Az ajánlást az ICCAT 2018. november 12–19-én Dubrovnikban tartott 21. rendkívüli ülésén fogadták el.

 

A gazdálkodási terv a Kutatási és Statisztikai Állandó Bizottság (a továbbiakban: SCRS) szakvéleményét követi, amely szerint az ICCAT-nak azért kell 2018-ban többéves állománygazdálkodási tervet készítenie, mert az állomány jelenlegi állapota alapján nem tűnnek szükségesnek a kékúszójú tonhalra vonatkozóan a 14-04. sz. ajánlást módosító 17-17. sz. ajánlás nyomán készült helyreállítási terv keretében bevezetett sürgősségi intézkedések. Ez utóbbit az (EU) 2016/1627 rendelet ültette át az uniós jogba.

 

Az átültetés kiterjed minden olyan ellenőrzési intézkedésre, amely az egyezmény hatálya alá tartozó területen az uniós vizeken és/vagy az uniós hajók által folytatott kékúszójútonhal-halászatra és -tenyésztésre vonatkozik.

 

A 18-02. sz. ICCAT-ajánlás a helyreállítási terv jelenlegi szabályainál általánosságban rugalmasabb gazdálkodási tervet ír elő, ugyanakkor egyes intézkedések, például a halgazdaságok ellenőrzésére vonatkozók, pontosabbak vagy szigorúbbak. A főbb különbségek a következőképpen foglalhatók össze:

 

a) Nyílt halászati idények: a javaslat az erszényes kerítőhálós hajók számára az (EU) 2016/1627 rendeletben előírtnál 10 nappal hosszabb nyílt időszakot ír elő, kivéve ha a tagállamok éves halászati tervükben másképp rendelkeznek.

b) A járulékos fogások felső határa a javaslatban 20%-ra emelkedett az (EU) 2016/1627 rendeletben szereplő 5%-ról.

c) Halászati kapacitás: az (EU) 2016/1627 rendelettel szemben ez a javaslat (a 2018-as referencia-időszakhoz viszonyítva) mintegy 20%-kal több erszényes kerítőhálós hajó számára engedélyezi a halászatot, és új ágazati kvótát vezet be az Azori-szigeteken, Madeirán és a Kanári-szigeteken folytatott kisüzemi halászatra vonatkozóan.

d) Tenyésztési kapacitás: e rendelet potenciálisan 7%-kal több hal tartására nyújt lehetőséget a halgazdaságokban.

e) A halgazdaságok közötti áthelyezések és szúrópróbaszerű ellenőrzések: A kékúszójú tonhalra vonatkozó ellenőrzési rendszert megerősítik a halgazdaságokban folytatott élőhal-megfigyelés tekintetében. Ez szúrópróbaszerű ellenőrzések révén történik, amelyek sztereoszkopikus kamerák használatával végzett kockázatelemzésen és becslésen alapulnak.

 

Az előadó álláspontja

 

Az előadó az 18-02. számú ICCAT-ajánlás szigorú átültetésére szólít fel az egyenlő versenyfeltételek kialakítása érdekében az uniós piaci szereplők számára a harmadik országbeli piaci szereplőkkel szemben. Az ágazat támogatásának és megértésének biztosítása érdekében alapvető fontosságúnak tartja, hogy a halászatban részt vevő valamennyi szereplőre azonos feltételek vonatkozzanak.

 

Ebben az esetben a Bizottság rendkívül pontosan ültette át az ICCAT-ajánlásokat, néhány konkrét esetet kivéve, nevezetesen:

 

a)  a „ ketrecbe helyezés” meghatározása az 5. cikkben.

b) a halászati idényekről szóló 16. cikknek tartalmaznia kell a Földközi-tenger keleti részére és az Adriai-tengerre vonatkozó eltéréseket, az ICCAT ajánlásának megfelelően,

c) a VMS-adatok továbbításáról szóló 56. cikkbe bele kell foglalni egy kivételt azokra a műveletekre, amelyek esetében kikötői be- és kijelentkezési rendszer működik,

d) az I. mellékletnek tartalmaznia kell az Adriai-tengeren tenyésztési célokra kiosztható kvóta százalékos arányának korlátozását,

e) a XI. mellékletnek tartalmaznia kell a tagállami hatóságok közötti jelentéstételre vonatkozó időkeretet.

Az előadó ezért konkrét módosításokat javasol a fenti esetekben annak érdekében, hogy a javaslatot összhangba hozza az ICCAT-ajánlással.

 

Az előadó javasolja továbbá, hogy a javaslat 51. és 54. cikkében módosítsák a ketrecbehelyezési nyilatkozat és jelentés terminológiáját annak érdekében, hogy jobban összhangba hozzák azokat az ICCAT-ajánlásban használt terminológiával, és elkerüljék a félreértéseket.

 

A 2019 novemberében Palma de Mallorcában tartott 26. rendes ülésén az ICCAT elfogadta a 19-04. sz. ajánlást, amely néhány kisebb módosítást vezet be az 18-02. sz. ajánlásban. A módosításokat az Európai Unió elfogadta, és a következő cikkekre vonatkoznak:

 

a) 5. cikk, a sztereoszkopikus kamerák fogalommeghatározása.

b) 7. cikk, a nem lehalászott élő kékúszójú tonhalak átvitele.

c) 12. cikk, éves halászati kapacitásgazdálkodási tervek.

d) 14. cikk, éves tenyésztésszervezési tervek.

e) 35. cikk, mennyiségi jelentések.

f) 38. cikk, regionális ICCAT-megfigyelői program.

g) 43. cikk, az ICCAT regionális megfigyelői általi ellenőrzés, valamint a vizsgálatok lefolytatása.

h) 50. cikk, a ketrecbe helyezendő kékúszójú tonhalak egyedszámának és tömegének becslésére irányuló intézkedések és programok.

i) és 54. cikk. a ketrecbehelyezési nyilatkozat és a ketrecbehelyezési jelentés.

j) 60. cikk, végrehajtás.

k) 61. cikk, piaci intézkedések.

l) X. melléklet, a videofelvétel-készítési eljárásokra vonatkozó minimumkövetelmények.

Az előadó módosításokat javasol a fent említett cikkekre vonatkozóan annak érdekében, hogy a szöveg összhangba kerüljön a 19-04. számú ICCAT-ajánlással.

 

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a Covid19 -járvány rendkívüli hatással van a halászati tevékenységekre, beleértve a kékúszójú tonhallal kapcsolatos tevékenységeket is. Ezért helyénvalónak tartja a kékúszójú tonhal erszényes kerítőhálóval történő halászatára vonatkozó halászati idény július 11-ig történő meghosszabbítását, amennyiben a kékúszójú tonhalra halászó erszényes kerítőhálós hajók népegészségügyi válság miatt nem tudják kihasználni a szokásos halászati időszakot.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Atlanti-óceán keleti részén és a Földközi-tengerben élő kékúszójútonhal-állományra vonatkozó többéves gazdálkodási terv létrehozása, az 1936/2001/EK, az (EU) 2017/2107 és az (EU) 2019/833 rendelet módosítása, valamint az (EU) 2016/1627 rendelet hatályon kívül helyezése

Hivatkozások

COM(2019)0619 – C9-0188/2019 – 2019/0272(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

28.11.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

16.12.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

16.12.2019

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

ENVI

9.1.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Giuseppe Ferrandino

22.1.2020

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.1.2020

18.5.2020

 

 

Az elfogadás dátuma

3.9.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Manuel Bompard, Gabriel Mato, Raffaele Stancanelli

Benyújtás dátuma

8.9.2020

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ECR

Raffaele Stancanelli, Ruža Tomašić

GUE/NGL

 

ID

Rosanna Conte, France Jamet

NI

Rosa D'Amato

PPE

François-Xavier Bellamy, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Gabriel Mato, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik,

RENEW

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

VERTS/ALE

 

 

1

-

GUE/NGL

Manuel Bompard

 

4

0

GUE/NGL

Anja Hazekamp

VERTS/ALE

Francisco Guerreiro, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 23.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat