Postupak : 2020/0101(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0150/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0150/2020

Rasprave :

PV 15/12/2020 - 7
CRE 15/12/2020 - 7

Glasovanja :

PV 16/12/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0355

<Date>{09/09/2020}9.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0150/2020</NoDocSe>
PDF 401kWORD 140k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))</DocRef>


<Commission>{REGI}Odbor za regionalni razvoj</Commission>

Suizvjestitelji: <Depute>Andrey Novakov, Constanze Krehl</Depute>

Izvjestiteljica za mišljenje (*): <Depute>Agnes Jongerius</Depute>

(*) Pridruženi odbor – članak 57. Poslovnika

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA
 MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0451),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 177. te članak 322. stavak 1. točku (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0149/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Revizorskog suda od 13. srpnja 2020.[1],

 nakon savjetovanja s Europskim gospodarskim i socijalnim odborom,

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja te Odbora za proračune,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za regionalni razvoj (A9-0150/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Glava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilja „Europska teritorijalna suradnja” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Države članice na dosad neviđen način pogodila je kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19. Kriza otežava rast u državama članicama, zbog čega je sve ozbiljniji manjak likvidnosti koji je posljedica iznenadnog i znatnog povećanja javnih ulaganja neophodnih za njihove zdravstvene sustave i druge gospodarske sektore. To je dovelo do izvanrednog stanja koje zahtijeva uvođenje posebnih mjera.

(1) Države članice na dosad neviđen način pogodila je socijalna, gospodarska i zdravstvena kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19. Kriza otežava rast u državama članicama, zbog čega je sve ozbiljniji manjak likvidnosti koji je posljedica iznenadnog i znatnog povećanja javnih ulaganja neophodnih za njihove zdravstvene sustave i druge gospodarske sektore, čime se pogoršava položaj ljudi kojima prijeti siromaštvo, produbljuje socijalni jaz i povećavaju stope nezaposlenosti. Zatvaranje unutarnjih granica također je znatno utjecalo na gospodarsku suradnju u pograničnim područjima te utjecalo na putovanje radnika na posao i rad MSP-ova. Usto postoji opravdana zabrinutost da će pristup pacijenata zdravstvenim uslugama u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju biti ograničen. Također treba uzeti u obzir postojanje dubokih zdravstvenih nejednakosti diljem i unutar EU-a, naročito u prekograničnim regijama, čime će se produbiti nezadovoljene zdravstvene potrebe i smanjiti ukupna socijalna kohezija u državama članicama. To je dovelo do izvanrednog stanja koje zahtijeva uvođenje posebnih, hitnih i izvanrednih mjera koje brzo dopiru do realnog gospodarstva kako bi se potaknuli ulaganja, gospodarski rast, otvaranje radnih mjesta te očuvanje poduzetničke strukture.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Kako bi se odgovorilo na posljedice krize, uredbe (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1301/2013 izmijenjene su 30. ožujka 2020. te je omogućena veća fleksibilnost u provedbi operativnih programa koji se podupiru iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (dalje u tekstu „fondovi”) te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Međutim, budući da su se ozbiljni negativni učinci na gospodarstva i društva Unije povećali, obje su uredbe ponovno izmijenjene 23. travnja 2020. kako bi se osigurala izvanredna dodatna fleksibilnost koja bi državama članicama omogućila da se usredotoče na nužan odgovor na tu dosad nezabilježenu krizu povećanjem mogućnosti mobilizacije neiskorištene potpore iz fondova te pojednostavnjenjem postupovnih zahtjeva povezanih s provedbom programa i revizijama.

(2) Kako bi se odgovorilo na posljedice krize, uredbe (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1301/2013 izmijenjene su 30. ožujka 2020. te je omogućena veća fleksibilnost u provedbi operativnih programa koji se podupiru iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (dalje u tekstu „fondovi”) te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Međutim, budući da su se ozbiljni negativni učinci na gospodarstva i društva Unije povećali, obje su uredbe ponovno izmijenjene 23. travnja 2020. kako bi se osigurala izvanredna dodatna fleksibilnost koja bi državama članicama omogućila da se usredotoče na nužan odgovor na tu dosad nezabilježenu krizu povećanjem mogućnosti mobilizacije neiskorištene potpore iz fondova te pojednostavnjenjem postupovnih zahtjeva povezanih s provedbom programa i revizijama da krajnji korisnici mogu pristupiti financiranju koje im je dosad bilo nedostupno.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi se odgovorilo na velike šokove u gospodarstvu zbog izvanrednih ograničenja koja su države članice uvele radi ograničavanja širenja bolesti COVID-19 te na rizike od neujednačenog oporavka zbog različitih nacionalnih sredstava dostupnih u različitim državama članicama, što bi ozbiljno utjecalo na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, Europsko vijeće podržalo je 23. travnja 2020. plan za oporavak sa snažnom komponentom ulaganja, pozvalo na uspostavu Europskog fonda za oporavak i ovlastilo Komisiju da analizira potrebe kako bi se sredstva usmjerila u najteže pogođene sektore i zemljopisna područja Unije, pojašnjavajući istodobno poveznicu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027.

(3) Kako bi se odgovorilo na velike šokove u gospodarstvu i izbjeglo razorne društvene i gospodarske posljedice za Uniju zbog izvanrednih ograničenja koja su države članice uvele radi zaustavljanja širenja bolesti COVID-19 te na rizike od neujednačenog oporavka zbog različitih nacionalnih sredstava dostupnih u različitim državama članicama, što je ozbiljno utjecalo na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, Europsko vijeće podržalo je 23. travnja 2020. plan za oporavak sa snažnom komponentom ulaganja, pozvalo na uspostavu Europskog fonda za oporavak i ovlastilo Komisiju da analizira potrebe kako bi se sredstva usmjerila u najteže pogođene sektore i zemljopisna područja Unije u skladu sa zaključcima Europskog vijeća od 21. srpnja 2020., pojašnjavajući istodobno poveznicu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) U skladu s Uredbom [Europski instrument za oporavak] i njome predviđenom dodjelom sredstava, trebalo bi provesti mjere za oporavak i otpornost u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se ublažile dosad nezabilježene posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Pri korištenju takvih dodatnih sredstava potrebno je poštovati rokove utvrđene u Uredbi [ERI]. Nadalje, dodatna sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju trebala bi se osigurati revizijom višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.

(4) U skladu s Uredbom [Europski instrument za oporavak] i njome predviđenom dodjelom sredstava, trebalo bi provesti mjere za oporavak i otpornost u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se ublažile dosad nezabilježene posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Nadalje, dodatna sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju trebala bi se osigurati revizijom višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020., čime će se omogućiti da se na fleksibilan način odgovori na potrebe nastale kao posljedica krize uzrokovane bolešću COVID-19.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR (u tekućim cijenama) za proračunsku obvezu iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za 2020., 2021. i 2022. trebalo bi staviti na raspolaganje za potporu državama članicama i regijama koje najviše rade na sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, s ciljem brzog osiguravanja sredstava za realno gospodarstvo postojećim operativnim programima. Sredstva za 2020. priskrbila bi se povećanjem dostupnih sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020., a sredstva za 2021. i 2022. iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Dio dodatnih sredstava trebalo bi dodijeliti tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije. Komisija bi trebala utvrditi raščlambu preostalih dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se zasniva na najnovijim dostupnim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i opsegu učinka sadašnje krize na njihova gospodarstva i društva. Pri dodjeli bi se poseban dodatni iznos trebao namijeniti najudaljenijim regijama zbog specifične ranjivosti njihovih gospodarstava i društava. Budući da se učinci krize mijenjaju, raščlamba bi se trebala revidirati 2021. kako bi se na osnovi iste metode dodjele i najnovijih statističkih podataka dostupnih do 19. listopada 2021. raspodijelile tranše dodatnih sredstava za 2022.

(5) Dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR (u tekućim cijenama, 54 806 498 104 EUR u cijenama iz 2018.) za proračunsku obvezu iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilja „Europska teritorijalna suradnja” za 2020., 2021. i 2022., uz obrazloženje država članica i za 2023. i 2024., trebalo bi staviti na raspolaganje za potporu državama članicama i regijama koje najviše rade na sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socioekonomskih posljedica, i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, s ciljem brzog osiguravanja sredstava za realno gospodarstvo postojećim operativnim programima. Sredstva za 2020. priskrbila bi se povećanjem dostupnih sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020., a sredstva za 2021. i 2022. te, ako je primjenjivo, za 2023. i 2024., iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Dio dodatnih sredstava trebalo bi dodijeliti tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije. Za proračunske obveze u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilja „Europska teritorijalna kohezija” Komisija bi u provedbenim aktima trebala utvrditi godišnju raščlambu preostalih dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se zasniva na najnovijim dostupnim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i opsegu učinka sadašnje krize na njihova gospodarstva i društva, kako bi se osigurao uravnotežen razvoj u skladu s ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije. Pri dodjeli bi se poseban dodatni iznos trebao namijeniti najudaljenijim regijama zbog specifične ranjivosti njihovih gospodarstava i društava. Budući da se učinci krize mijenjaju, raščlamba bi se trebala revidirati 2021. kako bi se na osnovi iste metode dodjele i najnovijih statističkih podataka dostupnih do 19. listopada 2021. raspodijelile tranše dodatnih sredstava za 2022. i, prema potrebi, tranše za 2023. i 2024.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se pobliže određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, nabave, nagrada i neizravne provedbe te se predviđaju provjere odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a također se odnose na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, s obzirom na to da je poštovanje vladavine prava temeljni preduvjet dobrog financijskog upravljanja i djelotvornog financiranja EU-a.

(6) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se pobliže određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, nabave, nagrada, neizravne provedbe te predviđaju provjere odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a također se odnose na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama s obzirom na to da je poštovanje vladavine prava temeljni preduvjet za dobro financijsko upravljanje i djelotvorno financiranje EU-a, pri čemu je zaštita krajnjih korisnika ključna za sanaciju krize.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kako bi se državama članicama omogućila maksimalna fleksibilnost za prilagodbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili za pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, Komisija bi trebala utvrditi dodjele na razini država članica. Nadalje, trebalo bi predvidjeti i mogućnost korištenja svih dodatnih sredstava za pružanje pomoći najpotrebitijima. Usto, potrebno je utvrditi gornje granice za dodjelu namijenjenu tehničkoj pomoći na inicijativu država članica, omogućavajući im istodobno maksimalnu fleksibilnost u pogledu dodjele u okviru operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a ili ESF-a. Trebalo bi pojasniti da nije potrebno poštovati minimalni udio ESF-a za dodatna sredstva. Uzimajući u obzir očekivanu brzu potrošnju dodatnih sredstava, obveze povezane s tim dodatnim sredstvima trebalo bi opozvati tek po zaključenju operativnih programa.

(7) Kako bi se državama članicama omogućila maksimalna fleksibilnost za prilagodbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socioekonomskih posljedica i za pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka zdravstvenih sustava i gospodarstva, Komisija bi trebala utvrditi dodjele na razini država članica uzimajući u obzir najteže pogođene regije. Nadalje, trebalo bi predvidjeti i mogućnost korištenja svih dodatnih sredstava za pružanje pomoći najpotrebitijima i za Inicijativu za zapošljavanje mladih. Usto, potrebno je utvrditi gornje granice za dodjelu namijenjenu tehničkoj pomoći na inicijativu država članica, omogućavajući im istodobno maksimalnu fleksibilnost u pogledu dodjele u okviru operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a ili ESF-a. Pritom treba zadržati operativnu snagu ESF-a. Uzimajući u obzir očekivanu brzu potrošnju dodatnih sredstava, obveze povezane s tim dodatnim sredstvima trebalo bi opozvati tek po zaključenju operativnih programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Budući da je pandemija bolesti COVID-19 različito utjecala na regije i općine u državama članicama, sudjelovanje regionalnih i lokalnih aktera iz tijela vlasti, gospodarskih i socijalnih partnera te civilnog društva važno je za pripremu, provedbu, praćenje i evaluaciju sanacije krize uz potporu inicijative REACT-EU. Komisija bi trebala ojačati i pomno pratiti partnerstvo i višerazinsko upravljanje u državama članicama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi se dopunile mjere koje su već dostupne unutar opsega potpore iz EFRR-a, kako je proširen uredbama (EU) 2020/460 i (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća5, državama članicama trebalo bi i dalje dopustiti korištenje dodatnih sredstava prvenstveno za ulaganja u proizvode i usluge u području zdravstva, za omogućavanje potpore u obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja MSP-ovima, u operacijama koje doprinose prijelazu na digitalno i zeleno gospodarstvo, za infrastrukturu namijenjenu pružanju osnovnih usluga građanima ili mjere gospodarske potpore za regije koje najviše ovise o sektorima najteže pogođenima krizom. Trebalo bi osigurati i potporu za tehničku pomoć. Primjereno je da se dodatna sredstva usmjere isključivo na novi tematski cilj „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, koji bi trebao biti jedinstveni prioritet ulaganja kako bi se omogućilo pojednostavnjeno programiranje i korištenje dodatnih resursa.

(9) Kako bi se dopunile mjere koje su već dostupne unutar opsega potpore iz EFRR-a, kako je proširen uredbama (EU) 2020/460 i (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća5, državama članicama trebalo bi i dalje dopustiti korištenje dodatnih sredstava prvenstveno za ulaganja u proizvode i usluge u području zdravstva, uključujući prekogranične zdravstvene usluge i domove za skrb, čime se jamči maksimalna komplementarnost s ostalim instrumentima Unije, za omogućavanje potpore u obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja MSP-ovima, naročito u sektorima koji su najpogođeniji pandemijom bolesti COVID-19 i kojima je potrebna brza revitalizacija, kao što su turizam i kultura, u operacijama koje doprinose prijelazu na digitalno i zeleno gospodarstvo, kao i u pružanju potpore za poduzeća socijalne ekonomije, za infrastrukturu namijenjenu pružanju nediskriminirajućih osnovnih usluga za osobe koje žive u ruralnim, pograničnim, manje razvijenim, otočnim, planinskim, rijetko naseljenim i najudaljenijim regijama, kao i u područjima pogođenim industrijskom tranzicijom i depopulacijom, ili mjere gospodarske potpore za regije koje najviše ovise o sektorima najteže pogođenima krizom. Trebalo bi poticati snažniju suradnju, koordinaciju i otpornost u području zdravstva s pomoću izgradnje i razvoja centara izvrsnosti u cijeloj Uniji specijaliziranih za razvoj posebnih tretmana za nove zdravstvene potrebe. Trebalo bi poduprijeti i druga ulaganja s dokazanim visokim potencijalom za otvaranje radnih mjesta, kao što je primjerice urbana obnova. Nadalje, trebalo bi u svim fazama osigurati i potporu za tehničku pomoć. Primjereno je da se dodatna sredstva usmjere isključivo na novi tematski cilj „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, koji bi trebao biti jedinstveni prioritet ulaganja kako bi se omogućilo pojednostavnjeno programiranje i korištenje dodatnih resursa.

__________________

__________________

5 Uredba (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31.3.2020., str. 5.); Uredba (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 23.4.2020., str. 1.).

5 Uredba (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31.3.2020., str. 5.); Uredba (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 23.4.2020., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kad je riječ o ESF-u, države članice trebale bi dodatna sredstva prvenstveno koristiti za potporu očuvanju radnih mjesta, među ostalim programima skraćenog radnog vremena i potporom samozaposlenim osobama, otvaranjem novih radnih mjesta (osobito za osobe u ranjivom položaju), potporu mjerama za zapošljavanje mladih, obrazovanju i osposobljavanju, stjecanju vještina te za poboljšanje pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, uključujući za djecu. Trebalo bi pojasniti da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima potpora programima skraćenog radnog vremena za zaposlenike i samozaposlene osobe u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 može osigurati čak i ako se ona ne kombinira s aktivnim mjerama tržišta rada, osim ako su potonje propisane nacionalnim pravom. Potpora Unije programima skraćenog radnog vremena trebala bi biti vremenski ograničena.

(10) Kad je riječ o ESF-u, države članice trebale bi dodatna sredstva prvenstveno koristiti za potporu modernizaciji tržišta rada, zdravstvenim i socijalnim sustavima, očuvanju radnih mjesta, među ostalim u ruralnim, pograničnim, manje razvijenim, otočnim, planinskim, rijetko naseljenim i najudaljenijim regijama, kao i u područjima pogođenim industrijskom tranzicijom i depopulacijom, među ostalim programima skraćenog radnog vremena i potporom samozaposlenim osobama, poduzetnicima, neovisnim profesionalcima, umjetnicima i radnicima u kreativnom sektoru, otvaranju novih radnih mjesta, osobito za osobe u ranjivom položaju, socijalnoj uključenosti i iskorjenjivanju siromaštva, potporu mjerama za zapošljavanje mladih, inkluzivnom obrazovanju i osposobljavanju, uključujući cjeloživotno zapošljavanje i obrazovanje na daljinu, stjecanje vještina, prekvalifikaciju i usavršavanje, naročito za osobe i karijere u nepovoljnom položaju te za poboljšanje jednakog i univerzalnog pristupa zdravstvenoj skrbi i socijalnim uslugama od općeg interesa, uključujući za djecu, starije osobe, osobe s invaliditetom, žene koje nose najveći teret gospodarske krize, pripadnike manjina i beskućnike. Trebalo bi pojasniti da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima potpora programima skraćenog radnog vremena za zaposlenike i samozaposlene osobe u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 može osigurati čak i ako se ona ne kombinira s aktivnim mjerama tržišta rada, osim ako su potonje propisane nacionalnim pravom. Potpora Unije programima skraćenog radnog vremena trebala bi biti vremenski ograničena. Ti programi skraćenog radnog vremena trebali bi imati za cilj održavanje iste razine radnih uvjeta i prava na rad i zapošljavanje, a dodatna sredstva ESF-a koja su im dodijeljena trebala bi se koristiti isključivo za financiranje djelomičnih naknada za nezaposlenost, a ne za bilo koju drugu svrhu ili rashode poduzeća te ne bi trebala podrivati kolektivno pregovaranje, sudjelovanje radnika ili suodlučivanje u postupcima donošenja odluka u trgovačkim društvima u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Budući da je privremeno zatvaranje granica među državama članicama donijelo prekograničnim zajednicama i poduzećima znatne izazove, gospodarstva graničnih regija država članica trebala bi koristiti najviše 5 % dodatnih sredstava za potporu prekograničnim projektima, na temelju postojećih ili pokretanjem novih programa međuregionalne suradnje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi se osiguralo da države članice imaju dostatna financijska sredstva za brzu provedbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, potrebno je omogućiti višu razinu isplate početnog predfinanciranja za brzu provedbu mjera koje se podupiru dodatnim sredstvima. Tim početnim predfinanciranjem trebalo bi se osigurati da države članice imaju sredstva za isplate predujmova korisnicima ako je to potrebno te za brzi povrat troškova korisnicima nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje.

(11) Kako bi se osiguralo da države članice imaju dostatna financijska sredstva za brzu provedbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socioekonomskih posljedica te pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka zdravstvenih sustava i gospodarstva, potrebno je omogućiti višu razinu isplate početnog predfinanciranja ili, ako je primjenjivo, godišnjeg predfinanciranja za brzu provedbu mjera koje se podupiru dodatnim sredstvima. Tim početnim predfinanciranjem trebalo bi se osigurati da države članice imaju sredstva za isplate predujmova korisnicima ako je to potrebno te za brzi povrat troškova korisnicima nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(12a) Dodatna sredstva trebalo bi upotrebljavati u skladu s održivim razvojem i načelima „nenanošenja štete”, uzimajući u obzir UN-ove ciljeve održivog razvoja i Pariški klimatski sporazum. Nadalje, ravnopravnost muškaraca i žena, rodno osviještena politika i integracija rodne perspektive trebali bi se uzeti u obzir i promicati tijekom provedbe operativnih programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) U cilju smanjenja opterećenja javnih proračuna u pogledu sanacije krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripreme zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva, državama članicama trebalo bi dati iznimnu mogućnost da zatraže stopu sufinanciranja do 100 % koja će se primjenjivati na zasebne prioritetne osi operativnih programa kojima se pruža potpora iz dodatnih sredstava.

(13) U cilju smanjenja opterećenja javnih proračuna u pogledu sanacije krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripreme zelenog, digitalnog i otpornog oporavka zdravstvenih sustava i gospodarstva, državama članicama trebalo bi dati iznimnu mogućnost da zatraže stopu sufinanciranja do 100 % koja će se primjenjivati na zasebne prioritetne osi operativnih programa kojima se pruža potpora iz dodatnih sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se državama članicama omogućila brza raspodjela dodatnih sredstava za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka u tekućem programskom razdoblju, opravdano je iznimno izuzeti države članice od potrebe ispunjavanja ex ante uvjeta i zahtjeva u pogledu pričuve za ostvarenje postignuća, primjene okvira uspješnosti, tematske koncentracije, kao i u vezi s pragovima za održivi urbani razvoj za EFRR, te zahtjeva za osmišljavanje komunikacijske strategije za dodatna sredstva. Međutim, potrebno je da države članice do 31. prosinca 2024. provedu barem jednu evaluaciju kako bi ocijenile djelotvornost, učinkovitost i učinak dodatnih sredstava te kako su doprinijele postizanju ciljeva u okviru novog posebnog tematskog cilja. Kako bi se olakšala dostupnost usporedivih informacija na razini Unije, države članice potiču se da iskoriste pokazatelje za programe koje je omogućila Komisija. Usto, pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću, države članice i upravljačka tijela trebali bi povećati vidljivost izvanrednih mjera i sredstava koja je omogućila Unija, posebno osiguravanjem da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji financijskih instrumenata i šira javnost upoznati s postojanjem, opsegom i dodatnom potporom osiguranom iz dodatnih sredstava.

(14) Kako bi se državama članicama omogućila brza raspodjela dodatnih sredstava za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socioekonomskih posljedica i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog oporavka zdravstvenih sustava i gospodarstva u tekućem programskom razdoblju, opravdano je iznimno izuzeti države članice od potrebe ispunjavanja ex ante uvjeta i zahtjeva u pogledu pričuve za ostvarenje postignuća, primjene okvira uspješnosti, tematske koncentracije, kao i u vezi s pragovima za održivi urbani razvoj za EFRR, te zahtjeva za osmišljavanje komunikacijske strategije za dodatna sredstva. Međutim, potrebno je da države članice do 31. prosinca 2024., ili do 31. prosinca 2026. ako se dodatna sredstva stave na raspolaganje za proračunske obveze tijekom 2023. i 2024., provedu barem jednu evaluaciju kako bi ocijenile djelotvornost, učinkovitost i učinak dodatnih sredstava te kako su doprinijele postizanju ciljeva u okviru novog posebnog tematskog cilja. Kako bi se olakšala dostupnost usporedivih informacija na razini Unije, od država članica zahtijeva se da iskoriste pokazatelje za programe koje je omogućila Komisija. Usto, pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću, države članice i upravljačka tijela trebali bi povećati vidljivost izvanrednih mjera i sredstava koja je omogućila Unija, posebno osiguravanjem da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji financijskih instrumenata i šira javnost upoznati s postojanjem, opsegom i dodatnom potporom osiguranom iz dodatnih sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Kako bi ta dodatna sredstva bila usmjeravana na zemljopisna područja na kojima su najpotrebnija, dodatni se iznosi dodijeljeni EFRR-u i ESF-u, iznimno i ne dovodeći u pitanje opća pravila za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova, ne raščlanjuju po kategorijama regija. Međutim, od država članica se očekuje da uzmu u obzir razlike u razvoju regija i njihovim potrebama kako bi osigurale da se zadrži usmjerenost na slabije razvijene među njima, u skladu s ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 173. UFEU-a. Države članice trebale bi u skladu s načelom partnerstva uključiti lokalna i regionalna tijela te relevantna tijela civilnog društva.

(15) Kako bi ta dodatna sredstva bila usmjeravana na zemljopisna područja koja su najteže pogođena, uključujući pogranične regije, dodatni se iznosi dodijeljeni EFRR-u i ESF-u, iznimno i ne dovodeći u pitanje opća pravila za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova, ne raščlanjuju po kategorijama regija. Međutim, od država članica se očekuje da uzmu u obzir razlike u investicijskim potrebama regija koje proizlaze iz posljedica pandemije bolesti COVID-19, kao i razine razvoja kako bi osigurale da se zadrži ravnomjerna usmjerenost i na slabije razvijene regije i najpotrebitije zajednice, u skladu s ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 173. UFEU-a, i na regije i gradove koji su najviše pogođeni pandemijom. Države članice trebale bi u skladu s načelom partnerstva uključiti lokalna i regionalna tijela te relevantna tijela civilnog društva, a osobito treći sektor.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Osim u slučajevima kada su ovom Uredbom predviđena odstupanja, rashodi u okviru inicijative REACT-EU trebali bi podlijegati istim obvezama i zaštitnim mjerama kao i sva sredstva kohezijske politike. To uključuje poštovanje temeljnih prava i poštovanje Povelje Europske unije o temeljnim pravima te učinkovite mjere za borbu protiv prijevara koje se provode uz potporu postojećih agencija za borbu protiv prijevara na razini država članica i Unije, kao što su OLAF i, kada je to relevantno, EPPO.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Zbog pandemije bolesti COVID-19 i hitne potrebe za rješavanjem povezane javnozdravstvene krize potrebno je predvidjeti iznimku od isteka osmotjednog razdoblja iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1. </Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 91. – stavak 1.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1a. Uz ukupna sredstva iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje dodatna sredstva u iznosu od 5 000 000 000 EUR u tekućim cijenama za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju za proračunsku obvezu za 2020. te se dodjeljuju EFRR-u i ESF-u.”;

1a. Uz ukupna sredstva iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje dodatna sredstva u iznosu od 4 805 843 906 u cijenama iz 2018. za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju za proračunsku obvezu za 2020. te se dodjeljuju EFRR-u i ESF-u.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.a – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere iz članka 2. Uredbe [ERI] provode se u okviru strukturnih fondova u iznosu od 53 272 800 000 EUR u tekućim cijenama iznosa iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke i. te uredbe, podložno članku 4. stavcima 3., 4. i 8. te uredbe.

Mjere iz članka 2. Uredbe [ERI] provode se u okviru strukturnih fondova u iznosu od 50 000 654 198 EUR u cijenama iz 2018. iznosa iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke i. te uredbe, podložno članku 4. stavcima 3., 4. i 8. te uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.a – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta dodatna sredstva za 2021. i 2022. smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u skladu s člankom 21. stavkom 5. Financijske uredbe.

Ta dodatna sredstva za 2021. i 2022. smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u skladu s člankom 21. stavkom 5. Financijske uredbe. Na temelju statističkih podataka i budućih kretanja povezanih s oporavkom od gospodarske krize prouzročene bolešću COVID-19 može se na temelju delegiranog akta donijeti odluka o produljenju mjera fleksibilnosti u okviru inicijative REACT-EU na 2023. i 2024.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – naslov</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvanredna dodatna sredstva i provedbeni mehanizmi u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

Izvanredna dodatna sredstva i provedbeni mehanizmi u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” i cilja „Europska teritorijalna suradnja” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Dodatna sredstva iz članka 91. stavka 1.a i članka 92.a („dodatna sredstva”) stavljaju se na raspolaganje u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU). Dodatna sredstva koriste se za provedbu tehničke pomoći u skladu sa stavkom 6. ovog članka i operacija kojima se provodi tematski cilj iz stavka 10. ovog članka.

1. Najmanje 95 %dodatnih sredstava iz članka 91. Stavka 1.a i članka 92.a („dodatna sredstva”) stavlja se na raspolaganje u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”. Najmanje 3 % i najviše 5 % tih sredstava stavlja se na raspolaganje u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”. U oba slučaja, tim dodatnim sredstvima pruža se pomoć u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU). Dodatna sredstva koriste se za provedbu tehničke pomoći u skladu sa stavkom 6. ovog članka i operacija kojima se provodi tematski cilj iz stavka 9. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – alineja 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 2020.: 5 000 000 000 EUR,

 2020.: 5 000 000 000 EUR u tekućim cijenama (4 805 843 906 EUR u cijenama iz 2018.),

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – alineja 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 2021.: 42 434 400 000 EUR,

 2021.: 42 434 400 000 EUR u tekućim cijenama (39 987 184 320 EUR u cijenama iz 2018.),

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – alineja 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 2022.: 10 820 400 000 EUR.

 2022.: 10 820 400 000 EUR u tekućim cijenama (9 996 674 058 EUR cijenama iz 2018.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodatna sredstva za 2021. i 2022. stavljaju se na raspolaganje iz dodatnih sredstava navedenih u članku 92.a. Dodatna sredstva iz članka 92.a koriste se i za potporu administrativnim izdacima u iznosu do 18 000 000 EUR u tekućim cijenama.

U okviru cilja „Ulaganje za rast i radnja mjesta” i cilja „Europska teritorijalna suradnja” dodatna sredstva iz članka 92.a stavljaju se na raspolaganje za 2021. i 2022. Revizijom ove Uredbe delegiranim aktom i na temelju obrazloženog zahtjeva države članice dodatna sredstva mogu se staviti na raspolaganje i za proračunsku obvezu za 2023. i 2024. Dodatna sredstva iz članka 92.a dopunit će se potporom za administrativne izdatke u iznosu do 18 000 000 EUR (16 795 821 EUR u cijenama iz 2018.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije dodjeljuje se 0,35 % dodatnih sredstava.

3. Tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije dodjeljuje se 0,35 % dodatnih sredstava, s posebnim naglaskom na državama članicama koje su najviše pogođene pandemijom bolesti COVID-19 i državama članicama s nižim stopama apsorpcije i provedbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija donosi odluku, donošenjem provedbenih akata, u kojoj se određuje raščlamba dodatnih sredstava kao odobrenih sredstava iz strukturnih fondova za 2020. i 2021. za svaku državu članicu u skladu s kriterijima i metodologijom utvrđenima u Prilogu VII.a. Ta se odluka revidira 2021. kako bi se utvrdila raščlamba dodatnih sredstava za 2022. na temelju podataka dostupnih do 19. listopada 2021.

4. U pogledu cilja „Ulaganje za rast i radnja mjesta” i cilja „Europska teritorijalna suradnja”, Komisija donosi odluku, donošenjem provedbenih akata, u kojoj se određuje raščlamba dodatnih sredstava kao odobrenih sredstava iz strukturnih fondova za 2020. i 2021. za svaku državu članicu u skladu s kriterijima i metodologijom utvrđenima u Prilogu VII.a. Ta se odluka revidira 2021. kako bi se utvrdila raščlamba dodatnih sredstava za 2022. na temelju podataka dostupnih do 19. listopada 2021. Gdje je to primjenjivo, revidira se i tijekom 2022. vezano uz proračunske obveze u 2023. i 2024. na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka. Revizijama se osigurava izbjegavanje negativnog učinka na operativne programe.

 

(Prilog VII.a ažurira se kako bi se obuhvatila raščlamba za cilj „Europska teritorijalna suradnja”)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica dodjeljuje dodatna sredstva raspoloživa za programiranje u okviru EFRR-a i ESF-a operativnim programima.

Svaka država članica dodjeljuje dodatna sredstva raspoloživa za programiranje u okviru EFRR-a i ESF-a operativnim programima, uključujući, u skladu s načelom partnerstva, lokalne i regionalne vlasti te relevantna tijela civilnog društva i socijalne partnere.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 7.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 92. stavka 7., može se predložiti da se dio dodatnih sredstava iskoristi za povećanje potpore za Fond europske pomoći za najpotrebitije („FEAD”) u trenutku dodjele sredstava EFRR-u i ESF-u ili prije toga.

Odstupajući od članka 92. stavka 7., predlaže se da se dio od najmanje 3 % dodatnih sredstava iskoristi za povećanje potpore za Fond europske pomoći za najpotrebitije („FEAD”) kako bi se pomoglo onima koji su na dosad nezapamćen način pogođeni krizom prouzročenom bolešću COVID-19. Dio dodatnih sredstava također se može iskoristiti za povećanje potpore za Inicijativu za zapošljavanje mladih u trenutku dodjele sredstava EFRR-u i ESF-u ili prije toga.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 7.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ta će se dodatna sredstva za najudaljenije regije morati dodati sredstvima koja će svaka najudaljenija regija primiti u okviru dodjele nacionalne omotnice kako je izračunano u stavcima 1. i 2. Priloga I.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 8.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon prvobitne dodjele sredstava dodatna sredstva mogu se, na zahtjev države članice za izmjenu operativnog programa u skladu s člankom 30. stavkom 1., prenijeti iz EFRR-a u ESF i obrnuto bez obzira na postotke iz članka 92. stavka 1. točaka (a), (b) i (c).

Nakon prvobitne dodjele sredstava dodatna sredstva mogu se, na zahtjev države članice za izmjenu operativnog programa u skladu s člankom 30. stavkom 1., prenijeti iz EFRR-a u ESF i obrnuto bez obzira na postotke iz članka 92. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) pod uvjetom da se udio ESF-a ne smanji ispod 23,1 %.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 13.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodatna sredstva izvršavaju se u skladu s pravilima fonda kojem se dodjeljuju ili u koji se prenose.

Dodatna sredstva izvršavaju se u skladu s pravilima fonda kojem se dodjeljuju ili u koji se prenose i u skladu s odredbama ove Uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

6. Najviše 4 % ukupnih dodatnih sredstava u okviru EFRR-a i ESF-a može se dodijeliti tehničkoj pomoći u okviru bilo kojeg postojećeg operativnog programa koji prima potporu iz EFRR-a ili ESF-a ili novog operativnog programa iz stavka 11.

6. Najviše 4 % ukupnih dodatnih sredstava u okviru EFRR-a i ESF-a može se na inicijativu države članice u svim fazama dodijeliti tehničkoj pomoći u okviru bilo kojeg postojećeg operativnog programa koji prima potporu iz EFRR-a ili ESF-a ili novog operativnog programa iz stavka 10.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 7. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 81. stavka 1. i članka 134. stavka 1., početno predfinanciranje koje se isplaćuje na temelju odluke Komisije o usvajanju operativnog programa ili odobravanju izmjene operativnog programa za dodjelu dodatnih sredstava iznosi 50 % dodatnih sredstava dodijeljenih programima za 2020. u okviru novog tematskog cilja iz stavka 10. ovog članka.

Odstupajući od članka 81. stavka 1. i članka 134. stavka 1., početno predfinanciranje koje se isplaćuje na temelju odluke Komisije o usvajanju operativnog programa ili odobravanju izmjene operativnog programa za dodjelu dodatnih sredstava iznosi 50 % dodatnih sredstava dodijeljenih programima za 2020. u okviru novog tematskog cilja iz stavka 9. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 7. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe primjene članka 134. stavka 2. u pogledu godišnjeg iznosa predfinanciranja za 2021., 2022. i 2023., iznos potpore operativnom programu iz fondova za cijelo programsko razdoblje uključuje dodatna sredstva.

Odstupajući od članka 134. stavka 2., godišnji iznos predfinanciranja za 2021., 2022. i na temelju obrazloženog zahtjeva države članice za 2023. i 2024., može obuhvaćati najviše 50 % dodatnih sredstava dodijeljenih programima u okviru novog tematskog cilja iz stavka 9. Za potrebe izračuna godišnjeg iznosa predfinanciranja za 2021., 2022., 2023. i, ako je primjenjivo, 2024., iznos potpore operativnom programu iz fondova za cijelo programsko razdoblje uključuje dodatna sredstva.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodatna sredstva koja se ne dodjeljuju tehničkoj pomoći upotrebljavaju se u okviru tematskog cilja iz stavka 10. kako bi se pružila potpora operacijama kojima se pomaže u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili priprema zeleni, digitalni i otporni gospodarski oporavak.

Dodatna sredstva koja se ne dodjeljuju tehničkoj pomoći upotrebljavaju se u okviru tematskog cilja iz stavka 9. kako bi se pružila potpora operacijama kojima se pomaže u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili priprema zeleni, digitalni i otporni gospodarski oporavak, s naglaskom primjerice na revitalizaciji sustava zdravstva i konkurentnosti teško pogođenih gospodarskih sektora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dodijeliti dodatna sredstva zasebnim prioritetnim osima unutar postojećih operativnih programa ili novom operativnom programu iz stavka 11. Odstupajući od članka 26. stavka 1., program obuhvaća razdoblje do 31. prosinca 2022., podložno stavku 4. ovog članka.

Države članice mogu dodijeliti dodatna sredstva zasebnim prioritetnim osima unutar postojećih operativnih programa ili novom operativnom programu iz stavka 10. Odstupajući od članka 26. stavka 1., program obuhvaća razdoblje do 31. prosinca 2022. ili 31. prosinca 2024., ako se primjenjuje odstupanje iz stavka 2., podložno stavku 4. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu EFRR-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za potporu ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstvenih usluga, potporu u obliku obrtnog kapitala ili potpore ulaganjima za MSP-ove, ulaganja koja doprinose tranziciji prema digitalnom i zelenom gospodarstvu, ulaganja u infrastrukturu za pružanje osnovnih usluga građanima i gospodarske mjere u regijama koje najviše ovise o sektorima koji su najteže pogođeni krizom.

U pogledu EFRR-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za potporu ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstva i socijalne infrastrukture, zdravstvenih sustava i usluga za sve, uključujući prekogranične usluge, kao i domove za skrb (uključujući domove za starije), potporu u obliku obrtnog kapitala ili potpore ulaganjima ili savjetodavne potpore za MSP-ove i poduzeća socijalne ekonomije, ulaganja koja doprinose tranziciji prema digitalnom i zelenom gospodarstvu, uključujući prilagodbu uvjetima rada na daljinu, ulaganja u infrastrukturu za pružanje nediskriminirajućih osnovnih usluga građanima koji žive u ruralnim, pograničnim, manje razvijenim, otočnim, planinskim, rijetko naseljenim i najudaljenijim regijama, kao i u područjima pogođenim industrijskom tranzicijom i depopulacijom, gospodarske mjere u regijama koje najviše ovise o sektorima koji su najteže pogođeni krizom kao što su turizam i kultura. Može se pružiti potpora i drugim ulaganjima s visokim potencijalom za otvaranje radnih mjesta, kao što je urbana obnova.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu ESF-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za očuvanje radnih mjesta, među ostalim putem programa rada sa skraćenim radnim vremenom i potpore samozaposlenim osobama, čak i ako se ta potpora ne kombinira s aktivnim mjerama na tržištu rada, osim ako te mjere ne nalaže nacionalno pravo. Dodatnim sredstvima podupire se i otvaranje radnih mjesta, posebno za osobe u ranjivom položaju, te se podupiru mjere za zapošljavanje mladih, obrazovanje i osposobljavanje te razvoj vještina, osobito radi zelene i digitalne tranzicije i boljeg pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, među ostalim za djecu.

Dodatna sredstva za ESF prvenstveno se koriste za potporu tržištu rada, socijalnom gospodarstvu, zdravstvenim i socijalnim sustavima, održavanju radnih mjesta, među ostalim putem programa skraćenog radnog vremena čiji je cilj održavanje iste razine uvjeta rada i zapošljavanja te prava, uključujući zaštitu od otpuštanja i smanjenje plaća. U slučaju tih programa skraćenog radnog vremena dodatna sredstva ESF-a upotrebljavaju se isključivo za financiranje djelomičnih naknada za nezaposlenost, a ne za druge potrebe poduzeća ili rashode. Potpora obuhvaća poduzetnike i samozaposlene osobe, uključujući slobodne djelatnike, umjetnike i druge radnike u kreativnom sektoru, čak i kada ta potpora nije u kombinaciji s aktivnim mjerama tržišta rada, osim ako su potonje propisane nacionalnim pravom, kao i mjere socijalne uključenosti, suzbijanja diskriminacije i iskorjenjivanja siromaštva, s posebnim naglaskom na siromaštvo djece. Dodatnim sredstvima podupire se otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, posebno za osobe u ranjivom položaju, uključujući dugotrajno nezaposlene osobe i osobe koje su udaljene od tržišta rada, kao i osobe koje žive u ruralnim, otočnim, planinskim, rijetko naseljenim i najudaljenijim regijama, kao i područjima pogođenim industrijskom tranzicijom i depopulacijom. Nadalje, sredstva će obuhvaćati i mjere za zapošljavanje mladih, uključivo cjeloživotno obrazovanje i osposobljavanje, internetsko obrazovanje, razvoj vještina, individualiziranu prekvalifikaciju i usavršavanje, posebno za skupine u nepovoljnom položaju, kako bi se podržala dvostruka zelena i digitalna tranzicija te kako bi se poboljšao jednak i univerzalan pristup cjenovno pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim socijalnim uslugama od općeg interesa, među ostalim za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 9. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim tehničke pomoći iz stavka 6. i dodatnih sredstava koja se upotrebljavaju za FEAD iz stavka 5. sedmog podstavka dodatna sredstva upotrebljavaju se kako bi se pružila potpora operacijama u okviru novog tematskog cilja „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, kojim se dopunjuju tematski ciljevi iz članka 9.

Osim tehničke pomoći iz stavka 6. i dodatnih sredstava koja se upotrebljavaju za FEAD ili za Inicijativu za zapošljavanje mladih iz stavka 5. sedmog podstavka dodatna sredstva upotrebljavaju se kako bi se pružila potpora operacijama u okviru novog tematskog cilja „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, kojim se dopunjuju tematski ciljevi iz članka 9.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 9. – podstavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U revidiranom planu financiranja iz članka 96. stavka 2. točke (d) utvrđuje se dodjela dodatnih sredstava za 2020., 2021. i, gdje je to primjenjivo, 2022. te se ne navode iznosi pričuve za ostvarenje postignuća ni raščlamba po kategorijama regija.

U revidiranom planu financiranja iz članka 96. stavka 2. točke (d) utvrđuje se dodjela dodatnih sredstava za 2020., 2021. i, gdje je to primjenjivo, 2022., 2023. i 2024. te se ne navode iznosi pričuve za ostvarenje postignuća ni raščlamba po kategorijama regija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 9. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 30. stavka 1. zahtjevi za izmjenu programa koje podnosi država članica moraju biti valjano opravdani, a u njima se posebno mora utvrditi predviđeni učinak promjena na program sanacije krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripreme zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka. Uz njih se prilaže revidirani program.

Odstupajući od članka 30. stavka 1. zahtjevi za izmjenu programa koje podnosi država članica moraju biti valjano opravdani, a u njima se posebno mora utvrditi predviđeni učinak promjena na program sanacije krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripreme zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva kao i zdravstvenih sustava. Uz njih se prilaže revidirani program.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je utvrđen takav novi operativni program, države članice mogu za potrebe članka 96. stavka 5. točke (a) odrediti samo tijela imenovana u okviru tekućih operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a i kohezijskog fonda.

Ako je utvrđen takav novi operativni program, države članice mogu za potrebe članka 96. stavka 5. točke (a) odrediti samo tijela imenovana u okviru tekućih operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a i kohezijskog fonda nakon savjetovanja s regionalnim i lokalnim vlastima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10. – podstavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od članka 29. stavaka 3. i 4. te članka 30. stavka 2., Komisija odobrava svaki novi namjenski operativni program i svaku izmjenu postojećeg programa u roku od 10 radnih dana nakon što ga država članica podnese.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10a. Odstupajući od članka 65. stavka 2., izdaci su prihvatljivi za doprinos iako su nastali na teret korisnika i ako su plaćeni u razdoblju između datuma podnošenja programa Komisiji i 31. prosinca 2024.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10.b (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10b. Odstupajući od članka 65. stavka 4., u slučaju nadoknađenih troškova na temelju članka 67. stavka 1. prvog podstavka točaka (b) i (c) mjere koje čine osnovu za povrat provode se u razdoblju između 1. veljače 2020. i 31. prosinca 2024.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10.c (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10c. Odstupajući od članka 65. stavka 9., rashodi za operacije koje se podupiru u okviru tematskog cilja iz stavka 9. prihvatljive su od 1. veljače 2020.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10.d (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10d. Odstupajući od članka 136. stavka 2., dio obveza koje ostanu otvorene 31. prosinca 2023. i 31. prosinca 2024. godine, ovisno o slučaju, opoziva se u slučaju da bilo koji dokument iz članka 141. stavka 1. nije predan Komisiji do roka utvrđenog člankom 141. stavkom 1.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10.e (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

10e. Odstupajući od članka 141. stavka 1., uz dokumente iz članka 48. države članice za konačnu obračunsku godinu od 1. srpnja 2023. do 30. lipnja 2024. predaju i konačno provedbeno izvješće za operativni program.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 11. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 120. stavka 3. prvog i drugog podstavka, na prioritetne osi koje primaju potporu iz dodatnih sredstava programiranih u okviru tematskog cilja iz stavka 10. ovog članka može se primijeniti stopa sufinanciranja od najviše 100 %.

Odstupajući od članka 120. stavka 3. prvog i drugog podstavka, na prioritetne osi koje primaju potporu iz dodatnih sredstava programiranih u okviru tematskog cilja iz stavka 9. ovog članka može se primijeniti stopa sufinanciranja od najviše 100 %. U tu se svrhu od njih zahtijeva da iskoriste pokazatelje za programe koje je omogućila Komisija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 11. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 56. stavka 3. i članka 114. stavka 2., države članice osiguravaju da se do 31. prosinca 2024. provede barem jedna evaluacija korištenja dodatnih resursa kako bi se procijenila njihova djelotvornost, učinkovitost, učinak i način na koji su doprinijeli tematskom cilju iz stavka 10. ovog članka.

Odstupajući od članka 56. stavka 3. i članka 114. stavka 2., države članice osiguravaju da se do 31. prosinca 2024. ili 31. prosinca 2026., ako se primjenjuje odstupanje iz stavka 2. podstavka 3. ovog članka, provede barem jedna evaluacija korištenja dodatnih resursa kako bi se procijenila njihova djelotvornost, učinkovitost, učinak, i ako je to relevantno, uključivost i nediskriminacija, uključujući iz rodne perspektive, te način na koji su doprinijeli tematskom cilju iz stavka 9. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 12. – točka d</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) odstupanje iz članka 65. stavka 10. drugog podstavka, u kojem je za operacije za jačanje kapaciteta za odgovor na krizu u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 utvrđen datum 1. veljače 2020.;

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 12. – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) odstupanje iz članka 25.a stavka 7. za odabir operacija kojima se jačaju kapaciteti za odgovor na krizu u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19, kako je navedeno u članku 65. stavku 10. drugom podstavku;

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 12. – točka fa (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(fa) zahtjevi iz članka 12. stavka 4. Uredbe (EU) br. 1299/2013 prema kojima korisnici surađuju u najmanje tri od četiri dimenzije. Odstupajući od toga, partneri Interrega surađuju u barem jednoj dimenziji pri provedbi projekata koji se financiraju iz dodatnih sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 13. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću u skladu s člankom 115. stavcima 1. i 3. te Prilogom XII. države članice i upravljačka tijela osiguravaju da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji potpore iz financijskih instrumenata i javnost upoznati s postojanjem i iznosom dodatnih sredstava te dodatnom potporom koja iz njih proizlazi.

Pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću u skladu s člankom 115. stavcima 1. i 3. te Prilogom XII. države članice i upravljačka tijela osiguravaju da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji potpore iz financijskih instrumenata i javnost upoznati s postojanjem i iznosom dodatnih sredstava te dodatnom potporom koja iz njih proizlazi. Upućivanje na dodatna sredstva u okviru REACT-EU-a obavlja se s pomoću ključne riječi ili drugih pojašnjenja kako bi se građanima jasno dalo do znanja da se predmetni projekt financira u sklopu odgovora Unije na pandemiju bolesti COVID-19 i u cilju jamčenja potpune transparentnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 31. ožujka 2025. podnosi evaluacijsko izvješće o REACT-EU-u koje obuhvaća proračunske obveze za 2020., 2021. i 2022. To izvješće obuhvaća informacije o postizanju ciljeva REACT-EU-a, učinkovitosti korištenja njegovih sredstava, vrstama financiranih mjera, korisnicima i krajnjim primateljima dodijeljenih financijskih sredstava i njegovoj europskoj dodanoj vrijednosti u pomaganju gospodarskom oporavku.

 

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 31. ožujka 2027. podnosi dodatno evaluacijsko izvješće koje obuhvaća proračunske obveze za 2023. i 2024. u skladu s odstupanjem iz članka 92.b stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Prilog VII.a – stavak 2. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pravila opisana u stavku 1. ne smiju rezultirati dodjelama po državi članici za cijelo razdoblje od 2020. do 2022. koje su veće od:

Pravila opisana u stavku 1. ne smiju rezultirati dodjelama po državi članici za cijelo razdoblje od 2020. do 2024. koje su veće od:

</Amend>

 

 

OBRAZLOŽENJE

A. Pozadina REACT-EU-a

 

REACT-EU predstavlja prijedlog Europske komisije za rješavanje gospodarskog pada uzrokovanog pandemijom bolesti COVID-19. Obustavljanje ili usporavanje gospodarske aktivnosti u cijeloj Uniji nanijelo je značajnu gospodarsku i društvenu štetu, a REACT-EU bit će jedan od alata za pomoć u rješavanju tog problema. On se nastavlja na dva ranija prijedloga koja se odnose na kohezijsku politiku, Investicijsku inicijativu kao odgovor na koronavirus (CRII) i Investicijsku inicijativu plus kao odgovor na koronavirus (CRII+), koji su izmijenili pravila regionalne potrošnje radi olakšavanja oporavka.

 

B. Područje primjene prijedloga

 

Prijedlogom REACT-EU nastoji se izmijeniti Uredba o zajedničkim odredbama za kohezijske fondove u razdoblju 2014. – 2020. Njime se osiguravaju dodatna sredstava u dva dijela, za 2020. i za 2021. – 2022., te se također utvrđuje određen broj odstupanja od uobičajenih pravila kohezijske potrošnje, koja se konkretno odnose na dodatni proračun za gospodarski i socijalni oporavak. REACT-EU ne primjenjuje se na Ujedinjenu Kraljevinu (čak ni za financijsku godinu 2020.) zato što se Sporazumom o povlačenju predviđa da povećanja proračuna ne obvezuju Ujedinjenu Kraljevinu tijekom prijelaznog razdoblja.

 

C. Proračunski aspekti

 

Prijedlogom se osigurava dodatnih 5 milijardi EUR tijekom financijske godine 2020. koje će se uključiti u proračun. Također se osiguravaju dodatne 42 milijarde EUR u 2021. i 11 milijardi u 2022. koje će biti „izvan” proračuna zato što će predstavljati vanjska namjenska sredstva. Suizvjestitelji predlažu da bi se dodatna sredstva također trebala osigurati za proračunsku obvezu u 2023. i/ili 2024., ako budu potrebna.

 

D. Problem vanjskih namjenskih sredstava

 

Vanjska namjenska sredstva su posebna vrsta sredstava EU-a koja su „izuzeta” iz općeg proračuna zato što je riječ o sredstvima koja se mogu trošiti samo za određene svrhe. To se općenito primjenjuje na prihode od povrata bespovratnih sredstava i druge povrate, koji se mogu koristiti samo za njihovu prvotnu svrhu, kao i za uplate trećih zemalja za određene programe, koje se naravno mogu koristiti samo za programe koje je naznačila dotična država. Kada se koriste u drugim područjima, vanjska namjenska sredstva mogu dovesti u pitanje demokratsku odgovornost, s obzirom na to da je riječ o novcu koji ne podliježe istom demokratskom nadzoru kao ostatak proračuna i predstavlja odstupanje od načela proračunske univerzalnosti (i, moguće, lojalnosti).

 

E. Raščlamba sredstava

 

Prijedlog predviđa raščlambu sredstava po državi članici, a ne po regiji kao što to je uobičajeno u području kohezijske politike. Međutim, Komisija to opravdava posebnom prirodom sredstava namijenjenih rješavanju gospodarskih i društvenih posljedica bolesti COVID-19. Raščlamba po državi članici obavlja se u skladu s pravilima navedenim u novom Prilogu VII.a i primijenjenim u provedbenom aktu Komisije.

 

F. Novi tematski ciljevi

 

REACT-EU-om stvara se novi, jedinstveni tematski cilj koji će se primijeniti na dodatna sredstva pod naslovom „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”. Taj se tematski cilj promjenjuje na EFRR i na ESF u kontekstu postojećih operativnih programa ili posebnih novih programa, prema izboru država članica. Suizvjestitelji predlažu da se taj novi tematski cilj ne bi trebao primjenjivati samo na cilj „Ulaganje za rast i radna mjesta”, već i na cilj „Europska teritorijalna suradnja” (tj. Interreg), s obzirom na to da su pogranične regije posebno pogođene krizom.

 

G. Fleksibilizacija kohezijske potrošnje

 

Vezano za dodatna sredstva u okviru REACT-EU-a, novi članak 92.b osigurava brojna odstupanja zbog kojih su programiranje i provedba fleksibilniji. Na primjer, omogućeni su prijenosi između EFRR-a i ESF-a, kao i u FEAD, pri čemu su primjenjiva samo pravila fonda primatelja.

 

H. Stopa predfinanciranja

 

Dodatnim sredstvima osigurat će se posebno visoka stopa predfinanciranja u iznosu od 50 %.

 

I. Stopa sufinanciranja

 

Prijedlog REACT-EU-a predviđa stopu sufinanciranja od najviše 100 % za potrošnju koja se odnosi na gospodarski oporavak.

 

J. Ostala odstupanja

 

Nadalje, provedba dodatnih sredstava ne podliježe uobičajenim pravilima tematske koncentracije, ispunjavanja ex ante uvjeta, pričuve za ostvarenje postignuća ili određenim rokovima.

 

K. Komunikacija


Projekti financirani sredstvima REACT-EU-a moraju to financiranje javno objaviti, u skladu s uobičajenim pravilima za kohezijske projekte.

 

L. Zaključak

 

Vaši suizvjestitelji vrlo su pažljivo razmotrili ovaj prijedlog te predlažu da se usvoji, podložno izmjenama navedenim u ovom izvješću. Međutim, treba naglasiti da razna odstupanja i fleksibilna pravila koja sadrži moraju po prirodi ostati privremena, te da se od 2023. ili 2025. kohezijska politika mora vratiti svojim uobičajenim pravilima. To se posebno odnosi na značajno korištenje vanjskih namjenskih sredstava, koje se iznimno može tolerirati, ali ne može postati stalna pojava, zbog rizika da ugrozi demokratsko donošenje odluka o proračunu EU-a.

 

 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA ZAPOŠLJAVANJE I SOCIJALNA PITANJA (1.9.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za regionalni razvoj</CommissionInt>


<Titre>Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))</DocRef>

Izvjestiteljica za mišljenje (*): <Depute>Agnes Jongerius</Depute>

(*) Pridruženi odbor – članak 57. Poslovnika

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Pandemija bolesti COVID-19 uzrokovala je krizu koja pogađa sve europske građane, no u različitoj mjeri. Postoji stvarna opasnost od produbljivanja socijalnih razlika, većih stopa nezaposlenosti te povećanja nejednakosti uz gospodarski rast koji stagnira. Stoga je socijalna dimenzija ključna za odgovarajući oporavak.

 

Kako bi se stvorila ne bilo kakva, već kvalitetna radna mjesta, moraju se iskoristiti resursi i mjere kojima će se prebroditi kriza i pripremiti zeleni, digitalni, socijalni i otporni gospodarski opravak. Europski građani moraju moći računati na stvarne i održive mogućnosti zapošljavanja.

 

Socijalni partneri trebaju biti u potpunosti uključeni u provedbu kriznih mjera kako bi se zajamčilo da se njima zadovoljavaju potrebe građana.

 

Socijalna uključenost i smanjenje siromaštva sami su po sebi cilj. Nadalje, njima se jača oporavak i poboljšava funkcioniranje europskog gospodarstva jer će više ljudi imati stvarne mogućnosti za prosperitet. Zbog toga je opravdano i potrebno ulagati i u te ciljeve.

 

Privremene mjere iznimno se financiraju iz ESF-a, osobito za programe skraćenog radnog vremena i potporu samozaposlenim osobama, te spomenuto ne bi trebalo postati redovit način postupanja. Takva potpora mora se pažljivo razmotriti kako se prenamjenom sredstava ne bi ugrozilo druge ranjive skupine tijekom krize te bi trebala spriječiti zloupotrebu od strane tijela koja primaju financijsku potporu i zajamčiti kontrolu u kojoj bi sudjelovali Europski parlament i drugi relevantni dionici.

 

 

AMANDMANI

Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Naslov 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Prijedlog

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog, socijalnog i otpornog oporavka gospodarstva, zapošljavanja i društva (REACT-EU)

 

(Ova izmjena, tj. dodavanje riječi „socijalnog” i „zapošljavanja i društva” odlomku „u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, primjenjuje se u cijelom tekstu. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Države članice na dosad neviđen način pogodila je kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19. Kriza otežava rast u državama članicama, zbog čega je sve ozbiljniji manjak likvidnosti koji je posljedica iznenadnog i znatnog povećanja javnih ulaganja neophodnih za njihove zdravstvene sustave i druge gospodarske sektore. To je dovelo do izvanrednog stanja koje zahtijeva uvođenje posebnih mjera.

(1) Države članice na dosad neviđen način pogodila je kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19. Kriza je pogoršala položaj osoba koje žive u siromaštvu ili im ono prijeti, produbila je socijalne razlike, povećala gubitak posla, stope nezaposlenosti i nejednakost, osobito među skupinama u nepovoljnom položaju, te otežava rast u državama članicama, zbog čega je sve ozbiljniji manjak likvidnosti kao posljedica iznenadnog i znatnog povećanja javnih ulaganja neophodnih za njihove zdravstvene sustave i druge gospodarske sektore. To je dovelo do izvanrednog stanja koje zahtijeva uvođenje posebnih mjera.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Kako bi se odgovorilo na velike šokove u gospodarstvu zbog izvanrednih ograničenja koja su države članice uvele radi ograničavanja širenja bolesti COVID-19 te na rizike od neujednačenog oporavka zbog različitih nacionalnih sredstava dostupnih u različitim državama članicama, što bi ozbiljno utjecalo na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, Europsko vijeće podržalo je 23. travnja 2020. plan za oporavak sa snažnom komponentom ulaganja, pozvalo na uspostavu Europskog fonda za oporavak i ovlastilo Komisiju da analizira potrebe kako bi se sredstva usmjerila u najteže pogođene sektore i zemljopisna područja Unije, pojašnjavajući istodobno poveznicu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021.–2027.

(3) Kako bi se odgovorilo na velike šokove u gospodarstvu i društvu zbog izvanrednih ograničenja koja su države članice uvele radi ograničavanja širenja bolesti COVID-19 te na rizike od neujednačenog oporavka zbog različitih nacionalnih sredstava dostupnih u različitim državama članicama, što bi ozbiljno utjecalo na funkcioniranje unutarnjeg tržišta, Europsko vijeće podržalo je 23. travnja 2020. plan za oporavak sa snažnom komponentom ulaganja, pozvalo na uspostavu Europskog fonda za oporavak i ovlastilo Komisiju da analizira potrebe kako bi se sredstva usmjerila u najteže pogođene sektore i zemljopisna područja Unije, pojašnjavajući istodobno poveznicu s višegodišnjim financijskim okvirom za razdoblje 2021. – 2027.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR (u tekućim cijenama) za proračunsku obvezu iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za 2020., 2021. i 2022. trebalo bi staviti na raspolaganje za potporu državama članicama i regijama koje najviše rade na sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, s ciljem brzog osiguravanja sredstava za realno gospodarstvo postojećim operativnim programima. Sredstva za 2020. priskrbila bi se povećanjem dostupnih sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020., a sredstva za 2021. i 2022. iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Dio dodatnih sredstava trebalo bi dodijeliti tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije. Komisija bi trebala utvrditi raščlambu preostalih dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se zasniva na najnovijim dostupnim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i opsegu učinka sadašnje krize na njihova gospodarstva i društva. Pri dodjeli bi se poseban dodatni iznos trebao namijeniti najudaljenijim regijama zbog specifične ranjivosti njihovih gospodarstava i društava. Budući da se učinci krize mijenjaju, raščlamba bi se trebala revidirati 2021. kako bi se na osnovi iste metode dodjele i najnovijih statističkih podataka dostupnih do 19. listopada 2021. raspodijelile tranše dodatnih sredstava za 2022.

(5) Dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR (u tekućim cijenama) za proračunsku obvezu iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za 2020., 2021. i 2022. trebalo bi staviti na raspolaganje za potporu državama članicama i regijama koje najviše rade na sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili pripremi zelenog, digitalnog, socijalnog i otpornog oporavka gospodarstva, zapošljavanja i društva, s ciljem brzog osiguravanja sredstava za realno gospodarstvo postojećim operativnim programima. Sredstva za 2020. priskrbila bi se povećanjem dostupnih sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020., a sredstva za 2021. i 2022. iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Dio dodatnih sredstava trebalo bi dodijeliti tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije. Komisija bi trebala utvrditi raščlambu preostalih dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se zasniva na najnovijim dostupnim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i statističkim podacima, uključujući podatke o jednakosti, opsegu učinka sadašnje krize na njihova gospodarstva i društva, s posebnim naglaskom na najpotrebitijim osobama, kao što su beskućnici i osobe koje stanuju u odvojenim institucijama i koje statistički uredi država članica tradicionalno ne pokrivaju. U tu bi svrhu relevantne i usporedive podatke trebalo prikupljati uz sudjelovanje nevladinih organizacija (NVO-a) koje djeluju u području siromaštva i socijalne isključenosti. Pri dodjeli bi se poseban dodatni iznos trebao namijeniti najudaljenijim regijama zbog specifične ranjivosti njihovih gospodarstava i društava. Budući da se učinci krize mijenjaju, raščlamba bi se trebala revidirati 2021. kako bi se na osnovi iste metode dodjele i najnovijih statističkih podataka i podataka o jednakosti dostupnih do 19. listopada 2021. raspodijelile tranše dodatnih sredstava za 2022.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Kako bi se državama članicama omogućila maksimalna fleksibilnost za prilagodbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili za pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, Komisija bi trebala utvrditi dodjele na razini država članica. Nadalje, trebalo bi predvidjeti i mogućnost korištenja svih dodatnih sredstava za pružanje pomoći najpotrebitijima. Usto, potrebno je utvrditi gornje granice za dodjelu namijenjenu tehničkoj pomoći na inicijativu država članica, omogućavajući im istodobno maksimalnu fleksibilnost u pogledu dodjele u okviru operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a ili ESF-a. Trebalo bi pojasniti da nije potrebno poštovati minimalni udio ESF-a za dodatna sredstva. Uzimajući u obzir očekivanu brzu potrošnju dodatnih sredstava, obveze povezane s tim dodatnim sredstvima trebalo bi opozvati tek po zaključenju operativnih programa.

(7) Kako bi se državama članicama omogućila dovoljna fleksibilnost za prilagodbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili za pripremu zelenog, digitalnog, socijalnog i otpornog oporavka gospodarstva, zapošljavanja i društva, Komisija bi trebala utvrditi dodjele na razini država članica. Nadalje, trebalo bi predvidjeti i mogućnost korištenja svih dodatnih sredstava za pružanje pomoći najpotrebitijima. Usto, potrebno je utvrditi gornje granice za dodjelu namijenjenu tehničkoj pomoći na inicijativu država članica, omogućavajući im istodobno dovoljnu fleksibilnost u pogledu dodjele u okviru operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a ili ESF-a. Uzimajući u obzir očekivanu brzu potrošnju dodatnih sredstava, obveze povezane s tim dodatnim sredstvima trebalo bi opozvati tek po zaključenju operativnih programa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi se dopunile mjere koje su već dostupne unutar opsega potpore iz EFRR-a, kako je proširen uredbama (EU) 2020/460 i (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća5, državama članicama trebalo bi i dalje dopustiti korištenje dodatnih sredstava prvenstveno za ulaganja u proizvode i usluge u području zdravstva, za omogućavanje potpore u obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja MSP-ovima, u operacijama koje doprinose prijelazu na digitalno i zeleno gospodarstvo, za infrastrukturu namijenjenu pružanju osnovnih usluga građanima ili mjere gospodarske potpore za regije koje najviše ovise o sektorima najteže pogođenima krizom. Trebalo bi osigurati i potporu za tehničku pomoć. Primjereno je da se dodatna sredstva usmjere isključivo na novi tematski cilj „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, koji bi trebao biti jedinstveni prioritet ulaganja kako bi se omogućilo pojednostavnjeno programiranje i korištenje dodatnih resursa.

(9) Kako bi se dopunile mjere koje su već dostupne unutar opsega potpore iz EFRR-a, kako je proširen uredbama (EU) 2020/460 i (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća5, državama članicama trebalo bi i dalje dopustiti korištenje dodatnih sredstava prvenstveno za ulaganja u proizvode i usluge za sve u području zdravstva, za omogućavanje potpore u obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja MSP-ovima, osobito mikropoduzećima i malim poduzećima, u operacijama koje doprinose prijelazu na digitalno i zeleno gospodarstvo, za infrastrukturu namijenjenu pružanju nediskriminirajućih osnovnih usluga ljudima, pa i u ruralnim područjima, ili mjere gospodarske potpore za regije koje najviše ovise o sektorima najteže pogođenima krizom te pomoć najpotrebitijima. Trebalo bi osigurati i potporu za tehničku pomoć. Primjereno je da se dodatna sredstva usmjere isključivo na novi tematski cilj „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog, socijalnog i otpornog oporavka gospodarstva, zapošljavanja i društva”, koji bi trebao biti jedinstveni prioritet ulaganja kako bi se omogućilo pojednostavnjeno programiranje i korištenje dodatnih resursa.

__________________

__________________

5 Uredba (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31.3.2020., str. 5.); Uredba (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 23.4.2020., str. 1.).

5 Uredba (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31.3.2020., str. 5.); Uredba (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 23.4.2020., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kad je riječ o ESF-u, države članice trebale bi dodatna sredstva prvenstveno koristiti za potporu očuvanju radnih mjesta, među ostalim programima skraćenog radnog vremena i potporom samozaposlenim osobama, otvaranjem novih radnih mjesta (osobito za osobe u ranjivom položaju), potporu mjerama za zapošljavanje mladih, obrazovanju i osposobljavanju, stjecanju vještina te za poboljšanje pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, uključujući za djecu. Trebalo bi pojasniti da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima potpora programima skraćenog radnog vremena za zaposlenike i samozaposlene osobe u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 može osigurati čak i ako se ona ne kombinira s aktivnim mjerama tržišta rada, osim ako su potonje propisane nacionalnim pravom. Potpora Unije programima skraćenog radnog vremena trebala bi biti vremenski ograničena.

(10) Kad je riječ o ESF-u, države članice trebale bi dodatna sredstva prvenstveno koristiti za potporu socijalnoj uključenosti i iskorjenjivanju siromaštva, s posebnim naglaskom na siromaštvu djece, očuvanju radnih mjesta, među ostalim programima skraćenog radnog vremena koji omogućavaju prihode za život iznad razine siromaštva i potporom samozaposlenim osobama, otvaranjem novih radnih mjesta (osobito za osobe u ranjivom položaju), potporu mjerama za zapošljavanje mladih, uključivom obrazovanju i osposobljavanju, stjecanju vještina, a posebno za skupine u nepovoljnom položaju i njegovatelje, te za poboljšanje jednakog i univerzalnog pristupa uključivim, dostupnim i visokokvalitetnim uslugama, među ostalim zdravstvenim i socijalnim uslugama od općeg interesa, uključujući za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom. Trebalo bi pojasniti da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima potpora programima skraćenog radnog vremena za zaposlenike i samozaposlene osobe u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 može osigurati čak i ako se ona ne kombinira s aktivnim mjerama tržišta rada, osim ako su potonje propisane nacionalnim pravom. Potpora Unije programima skraćenog radnog vremena trebala bi biti vremenski ograničena i uvjetovana zadržavanjem iste razine uvjeta i prava pri zapošljavanju i radu, uključujući zaštitu od otpuštanja i smanjenja plaća, ukidanjem bonusa za rukovodstvo ili dividendi za dioničare. Budući da se za održavanje razina zaposlenosti koriste javna sredstva, primatelji potpore Unije ne bi smjeli imati sjedište u jednoj od jurisdikcija iz Priloga I. Zaključcima Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe1a i ne bi smjeli ometati kolektivno pregovaranje i sudjelovanje ili suodlučivanje radnika u postupcima donošenja odluka u poduzeću u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

 

____________________________

 

1a SL C 64, 27.2.2020., str. 8.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Državama članicama trebalo bi pružiti fleksibilnost kako bi mogle dodijeliti dodatna sredstva novim posebnim operativnim programima ili novim prioritetnim osima u okviru postojećih programa. Kako bi se omogućila brza provedba, za nove posebne operativne programe mogu se odrediti samo već imenovana tijela za postojeće operativne programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a ili Kohezijskog fonda. Od država članica ne bi trebalo zahtijevati ex ante evaluaciju, a elementi potrebni za podnošenje operativnog programa Komisiji na odobrenje trebali bi biti ograničeni.

(12) Državama članicama trebalo bi pružiti fleksibilnost kako bi mogle dodijeliti dodatna sredstva novim posebnim operativnim programima ili novim prioritetnim osima u okviru postojećih programa. Kako bi se omogućila brza provedba, za nove posebne operativne programe mogu se odrediti samo već imenovana tijela za postojeće operativne programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a ili Kohezijskog fonda. Od država članica ne bi trebalo zahtijevati ex ante evaluaciju, a elementi potrebni za podnošenje operativnog programa Komisiji na odobrenje trebali bi biti ograničeni. Međutim, inicijativom REACT-EU ne bi trebalo podupirati mjere kojima se doprinosi segregaciji ili socijalnoj isključenosti ili kojima se osigurava prihod ispod praga siromaštva država članica. U svim programima koji se provode trebalo bi tijekom pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije uzimati u obzir rodne aspekte. Nadalje, pri provedbi uredbe REACT-EU, u skladu s člankom 21. Povelje o temeljnim pravima Europske unije, zabranjena je svaka diskriminacija temeljena na bilo kojoj osnovi kao što su spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetska obilježja, jezik, vjera ili uvjerenje, političko mišljenje ili bilo koje drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se državama članicama omogućila brza raspodjela dodatnih sredstava za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka u tekućem programskom razdoblju, opravdano je iznimno izuzeti države članice od potrebe ispunjavanja ex ante uvjeta i zahtjeva u pogledu pričuve za ostvarenje postignuća, primjene okvira uspješnosti, tematske koncentracije, kao i u vezi s pragovima za održivi urbani razvoj za EFRR, te zahtjeva za osmišljavanje komunikacijske strategije za dodatna sredstva. Međutim, potrebno je da države članice do 31. prosinca 2024. provedu barem jednu evaluaciju kako bi ocijenile djelotvornost, učinkovitost i učinak dodatnih sredstava te kako su doprinijele postizanju ciljeva u okviru novog posebnog tematskog cilja. Kako bi se olakšala dostupnost usporedivih informacija na razini Unije, države članice potiču se da iskoriste pokazatelje za programe koje je omogućila Komisija. Usto, pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću, države članice i upravljačka tijela trebali bi povećati vidljivost izvanrednih mjera i sredstava koja je omogućila Unija, posebno osiguravanjem da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji financijskih instrumenata i šira javnost upoznati s postojanjem, opsegom i dodatnom potporom osiguranom iz dodatnih sredstava.

(14) Kako bi se državama članicama omogućila brza raspodjela dodatnih sredstava za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka u tekućem programskom razdoblju, opravdano je iznimno izuzeti države članice od potrebe ispunjavanja ex ante uvjeta i zahtjeva u pogledu pričuve za ostvarenje postignuća, primjene okvira uspješnosti, tematske koncentracije, kao i u vezi s pragovima za održivi urbani razvoj za EFRR, te zahtjeva za osmišljavanje komunikacijske strategije za dodatna sredstva. Međutim, potrebno je da države članice do 31. prosinca 2024. provedu barem jednu evaluaciju kako bi ocijenile uključivost, djelotvornost, učinkovitost i učinak dodatnih sredstava te kako su doprinijele postizanju ciljeva u okviru novog posebnog tematskog cilja. Kako bi se olakšala dostupnost usporedivih informacija na razini Unije, države članice potiču se da iskoriste pokazatelje za programe koje je omogućila Komisija. Usto, pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću, države članice i upravljačka tijela trebali bi povećati vidljivost izvanrednih mjera i sredstava koja je omogućila Unija, posebno osiguravanjem da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji financijskih instrumenata i šira javnost upoznati s postojanjem, opsegom i dodatnom potporom osiguranom iz dodatnih sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Kako bi ta dodatna sredstva bila usmjeravana na zemljopisna područja na kojima su najpotrebnija, dodatni se iznosi dodijeljeni EFRR-u i ESF-u, iznimno i ne dovodeći u pitanje opća pravila za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova, ne raščlanjuju po kategorijama regija. Međutim, od država članica se očekuje da uzmu u obzir razlike u razvoju regija i njihovim potrebama kako bi osigurale da se zadrži usmjerenost na slabije razvijene među njima, u skladu s ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 173. UFEU-a. Države članice trebale bi u skladu s načelom partnerstva uključiti lokalna i regionalna tijela te relevantna tijela civilnog društva.

(15) Kako bi ta dodatna sredstva bila usmjeravana na zemljopisna područja na kojima su najpotrebnija, dodatni se iznosi dodijeljeni EFRR-u i ESF-u, iznimno i ne dovodeći u pitanje opća pravila za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova, ne raščlanjuju po kategorijama regija. Međutim, od država članica se očekuje da uzmu u obzir razlike u potrebama regija nastale zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 te u razvoju regija kako bi osigurale da se zadrži usmjerenost na slabije razvijene među njima, u skladu s ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 173. UFEU-a. Države članice trebale bi u skladu s načelom partnerstva uključiti lokalna i regionalna tijela, socijalne partnere te relevantna tijela civilnog društva, uključujući NVO-e i tijela koja se bave temama siromaštva, socijalne uključenosti, rodne jednakosti i nediskriminacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 18.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(18) S obzirom na hitnu situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19, ova bi Uredba trebala stupiti na snagu sljedećeg dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

(Ne odnosi se na hrvatsku verziju.) 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Zbog pandemije bolesti COVID-19 i hitne potrebe za rješavanjem povezane javnozdravstvene krize potrebno je predvidjeti iznimku od isteka osmotjednog razdoblja iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 86. stavka 2. i članka 136. stavka 1., obveze za dodatna sredstva opozivaju se u skladu s pravilima koja se primjenjuju na zaključenja programâ.

Odstupajući od članka 86. stavka 2. i članka 136. stavka 1., obveze za dodatna sredstva opozivaju se 31. prosinca 2024.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2> Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica dodjeljuje dodatna sredstva raspoloživa za programiranje u okviru EFRR-a i ESF-a operativnim programima.

Svaka država članica dodjeljuje dodatna sredstva raspoloživa za programiranje u okviru EFRR-a i ESF-a operativnim programima. Udio ESF-a ne smije se smanjiti ispod trenutačne zakonske obveze od 23,1 %.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 7.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 92. stavka 7., može se predložiti da se dio dodatnih sredstava iskoristi za povećanje potpore za Fond europske pomoći za najpotrebitije („FEAD”) u trenutku dodjele sredstava EFRR-u i ESF-u ili prije toga.

Odstupajući od članka 92. stavka 7., može se predložiti da se dio dodatnih sredstava iskoristi za povećanje potpore za Fond europske pomoći za najpotrebitije („FEAD”) i Inicijativu za zapošljavanje mladih (YEI) u trenutku dodjele sredstava EFRR-u i ESF-u ili prije toga. Taj udio iznosi najmanje 3 % dodatnih sredstava kako bi se osigurao minimalni iznos potpore najpotrebitijima koje je kriza izazvana COVID-om 19 nerazmjerno pogodila na dosad nezabilježen način.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 8.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nakon prvobitne dodjele sredstava dodatna sredstva mogu se, na zahtjev države članice za izmjenu operativnog programa u skladu s člankom 30. stavkom 1., prenijeti iz EFRR-a u ESF i obrnuto bez obzira na postotke iz članka 92. stavka 1. točaka (a), (b) i (c).

Nakon prvobitne dodjele sredstava dodatna sredstva mogu se, na zahtjev države članice za izmjenu operativnog programa u skladu s člankom 30. stavkom 1., prenijeti iz EFRR-a u ESF i obrnuto bez obzira na postotke iz članka 92. stavka 1. točaka (a), (b) i (c) pod uvjetom da se udio ESF-a ne smanji ispod 23,1 %.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 11.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Zahtjevi utvrđeni u članku 92. stavku 4. ne primjenjuju se na prvobitnu dodjelu ili naknadne prijenose.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu EFRR-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za potporu ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstvenih usluga, potporu u obliku obrtnog kapitala ili potpore ulaganjima za MSP-ove, ulaganja koja doprinose tranziciji prema digitalnom i zelenom gospodarstvu, ulaganja u infrastrukturu za pružanje osnovnih usluga građanima i gospodarske mjere u regijama koje najviše ovise o sektorima koji su najteže pogođeni krizom.

U pogledu EFRR-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za potporu ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstvenih usluga za sve, potporu u obliku obrtnog kapitala ili potpore ulaganjima za MSP-ove, ulaganja koja doprinose tranziciji prema digitalnom i zelenom gospodarstvu, ulaganja u infrastrukturu za pružanje nediskriminirajućih osnovnih usluga ljudima i gospodarske mjere u regijama koje najviše ovise o sektorima koji su najteže pogođeni krizom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu ESF-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za očuvanje radnih mjesta, među ostalim putem programa rada sa skraćenim radnim vremenom i potpore samozaposlenim osobama, čak i ako se ta potpora ne kombinira s aktivnim mjerama na tržištu rada, osim ako te mjere ne nalaže nacionalno pravo. Dodatnim sredstvima podupire se i otvaranje radnih mjesta, posebno za osobe u ranjivom položaju, te se podupiru mjere za zapošljavanje mladih, obrazovanje i osposobljavanje te razvoj vještina, osobito radi zelene i digitalne tranzicije i boljeg pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, među ostalim za djecu.

U pogledu ESF-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za potporu socijalnoj uključenosti i iskorjenjivanju siromaštva, s posebnim naglaskom na siromaštvu djece, za očuvanje radnih mjesta, među ostalim putem programa rada sa skraćenim radnim vremenom koji osiguravaju prihod iznad razine siromaštva država članica i putem potpore samozaposlenim osobama, čak i ako se ta potpora ne kombinira s aktivnim mjerama na tržištu rada, osim ako te mjere ne nalaže nacionalno pravo. Dodatnim sredstvima podupire se i otvaranje kvalitetnih radnih mjesta, posebno za osobe u ranjivom položaju, te se podupiru mjere za zapošljavanje mladih, uključivo cjeloživotno obrazovanje, individualizirano prekvalificiranje i osposobljavanje te razvoj vještina, osobito za skupine u nepovoljnom položaju i njegovatelje, radi pravedne zelene i digitalne tranzicije i tranzicije na održivo zapošljavanje te radi boljeg jednakog i univerzalnog pristupa uključivim, dostupnim i visokokvalitetnim uslugama koje obuhvaćaju zdravstvene i socijalne usluge od općeg interesa, među ostalim za djecu, starije osobe i osobe s invaliditetom. Potpora Unije tim programima rada sa skraćenim radnim vremenom mora biti vremenski ograničena i uvjetovana zadržavanjem iste razine uvjeta i prava pri zapošljavanju i radu, uključujući zaštitu od otpuštanja i smanjenja plaća. Primatelji potpore Unije ne smiju rukovodstvu isplaćivati bonuse ili dioničarima dividende, ne smiju imati sjedište u jednoj od jurisdikcija iz Priloga I. Zaključcima Vijeća o revidiranom EU-ovu popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe1a i ne smiju ometati kolektivno pregovaranje i sudjelovanje ili suodlučivanje radnika u postupcima donošenja odluka u poduzeću u skladu s nacionalnim pravom i praksom.

 

________________________________

 

1a SL C 64, 27.2.2020., str. 8.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 9. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Osim tehničke pomoći iz stavka 6. i dodatnih sredstava koja se upotrebljavaju za FEAD iz stavka 5. sedmog podstavka dodatna sredstva upotrebljavaju se kako bi se pružila potpora operacijama u okviru novog tematskog cilja „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, kojim se dopunjuju tematski ciljevi iz članka 9.

Osim tehničke pomoći iz stavka 6. i dodatnih sredstava koja se upotrebljavaju za FEAD i YEI iz stavka 5. sedmog podstavka dodatna sredstva upotrebljavaju se kako bi se pružila potpora operacijama u okviru novog tematskog cilja „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog, socijalnog i otpornog oporavka gospodarstva, zapošljavanja i društva”, kojim se dopunjuju tematski ciljevi iz članka 9.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 26. stavka 4., države članice mogu sastaviti novi namjenski operativni program u okviru novog tematskog cilja iz stavka 10. Ne zahtijeva se ex ante evaluacija u skladu s člankom 55.

Odstupajući od članka 26. stavka 4., države članice mogu sastaviti novi namjenski operativni program u okviru novog tematskog cilja iz stavka 9. Ne zahtijeva se ex ante evaluacija u skladu s člankom 55.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Elementi navedeni u članku 96. stavku 2. prvom podstavku točki (b) podtočkama v. i vii., stavku 4., stavku 6. točkama (b) i (c) i stavku 7. nisu potrebni za te nove operativne programe. Elementi navedeni u članku 96. stavku 3. potrebni su samo ako je pružena odgovarajuća potpora.

Elementi navedeni u članku 96. stavku 2. prvom podstavku točki (b) podtočkama v. i vii. te stavku 6. točkama (b) i (c) nisu potrebni za te nove operativne programe. Elementi navedeni u članku 96. stavku 3. potrebni su samo ako je pružena odgovarajuća potpora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 11. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 56. stavka 3. i članka 114. stavka 2., države članice osiguravaju da se do 31. prosinca 2024. provede barem jedna evaluacija korištenja dodatnih resursa kako bi se procijenila njihova djelotvornost, učinkovitost, učinak i način na koji su doprinijeli tematskom cilju iz stavka 10. ovog članka.

Odstupajući od članka 56. stavka 3. i članka 114. stavka 2., države članice osiguravaju da se do 31. prosinca 2024. provede barem jedna evaluacija korištenja dodatnih resursa kako bi se procijenila njihova uključivost, djelotvornost, učinkovitost, učinak i način na koji su doprinijeli tematskom cilju iz stavka 10. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 11.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11.a Svim programima koji se provode u okviru inicijative REACT-EU osigurava se rodna ravnopravnost i jednake mogućnosti za sve, bez diskriminacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 12. – podstavak 1. – točka d</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(d) odstupanje iz članka 65. stavka 10. drugog podstavka, u kojem je za operacije za jačanje kapaciteta za odgovor na krizu u kontekstu izbijanja bolesti COVID-19 utvrđen datum 1. veljače 2020.;

Briše se.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih dogovora u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta” radi pružanja pomoći jačanju mjera za oporavak od krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripreme zelenog, digitalnog i otpornog oporavka gospodarstva (REACT-EU)

Referentni dokumenti

COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

REGI

17.6.2020

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

17.6.2020

Pridruženi odbori - datum objave na plenarnoj sjednici

23.7.2020

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Agnes Jongerius

26.6.2020

Razmatranje u odboru

16.7.2020

 

 

 

Datum usvajanja

1.9.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Sandra Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne, Nikolaj Villumsen, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gheorghe Falcă, Jeroen Lenaers, Eugenia Rodríguez Palop


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

47

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Margarita de la Pisa Carrión, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło

GUE/NGL

Leila Chaibi, Sandra Pereira, Eugenia Rodríguez Palop, Nikolaj Villumsen

NI

Daniela Rondinelli

PPE

David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Gheorghe Falcă, Loucas Fourlas, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Jeroen Lenaers, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Abir Al-Sahlani, Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Dragoș Pîslaru, Monica Semedo, Yana Toom, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Elisabetta Gualmini, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

1

-

ID

Nicolaus Fest

 

5

0

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

Renew

Radka Maxová

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA PRORAČUNE (3.9.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za regionalni razvoj</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1303/2013 u pogledu izvanrednih dodatnih sredstava i provedbenih mehanizama u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0451 – C9-0149/2020 – 2020/0101(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Karlo Ressler</Depute>

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj općenito procjenjuje da se prijedlog logički temelji na dvama ranijim prijedlozima koji se odnose na kohezijsku politiku, Investicijskoj inicijativi kao odgovoru na koronavirus (CRII) i Investicijskoj inicijativi plus kao odgovoru na koronavirus (CRII+), koje su zakonodavci nedavno usvojili. Stoga pozdravlja Prijedlog izmjene Uredbe (EU) br. 1303/2013 (Uredba o zajedničkim odredbama) kako bi se državama članicama u dijelovima Europe u kojima su gospodarstva i radna mjesta teže pogođena iz strukturnih fondova iznimno nastavila stavljati na raspolaganje dodatna sredstva namijenjena za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i za pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka.

 

Predlaže nekoliko izmjena kako bi se povećala fleksibilnost za države članice, primjerice u korištenju sredstava nakon 2022. godine ili omogućavanju brze provedbe bilo kojeg programa.

Pozdravlja činjenicu da će države članice imati mogućnost raščlaniti dodatna sredstva između EFRR-a i ESF-a programiranjem sredstava bez ikakvih ograničenja. Također će imati mogućnost da dio tih dodatnih sredstava upotrijebe za FEAD. Dodatna sredstva dodijelit će se jednoj ili više zasebnih prioritetnih osi unutar postojećeg programa ili više njih na temelju zahtjeva za izmjenu dotičnih programa, ili novom posebnom programu u okviru pripreme i podnošenja novog operativnog programa.

Dodatna sredstva mogu se koristiti samo za potporu operacijama sanacije krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili operacijama kojima se priprema zelen, digitalan i otporan gospodarski oporavak ulaganjima u operacije koje doprinose tranziciji prema digitalnom i zelenom gospodarstvu u okviru novog tematskog cilja kojim se dopunjuju tematski ciljevi iz članka 9. te za potporu tehničkoj pomoći.

Kako bi se kompenzirale te predložene fleksibilnosti, predlaže jačanje kvalitete izvješćivanja kojom bi se trebale omogućiti odgovarajuće i stalne kontrole pravilnosti i učinka. Postizanje ciljeva REACT-EU-a, učinkovitost korištenja njegovih sredstava, vrste financiranih mjera, korisnici i krajnji primatelji dodijeljenih financijskih sredstava i njegova europska dodana vrijednost u pomaganju gospodarskom oporavku trebali bi se razjasniti kako bi se pružile korisne informacije za buduće planiranje kohezijske politike. To bi trebalo biti jednako važno neovisno o tome proizlaze li financijska sredstva iz klasičnog proračuna EU-a ili iz instrumenta Next generation EU kao vanjski namjenski prihodi.

AMANDMANI

Odbor za proračune poziva Odbor za regionalni razvoj da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Države članice na dosad neviđen način pogodila je kriza uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19. Kriza otežava rast u državama članicama, zbog čega je sve ozbiljniji manjak likvidnosti koji je posljedica iznenadnog i znatnog povećanja javnih ulaganja neophodnih za njihove zdravstvene sustave i druge gospodarske sektore. To je dovelo do izvanrednog stanja koje zahtijeva uvođenje posebnih mjera.

(1) Države članice na dosad neviđen način pogodila je pandemija i socijalna i gospodarska kriza uzrokovana bolešću COVID-19. Kriza otežava rast u državama članicama, zbog čega je sve ozbiljniji manjak likvidnosti koji je posljedica iznenadnog i znatnog povećanja javnih ulaganja neophodnih za njihove zdravstvene sustave i druge gospodarske sektore kako bi se ublažili učinci socijalne krize. To je dovelo do izvanrednog stanja koje zahtijeva uvođenje posebnih mjera kako bi se podržao dugotrajan oporavak i stvaranje kvalitetnih i održivih radnih mjesta.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Kako bi se odgovorilo na posljedice krize, uredbe (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1301/2013 izmijenjene su 30. ožujka 2020. te je omogućena veća fleksibilnost u provedbi operativnih programa koji se podupiru iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (dalje u tekstu „fondovi”) te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Međutim, budući da su se ozbiljni negativni učinci na gospodarstva i društva Unije povećali, obje su uredbe ponovno izmijenjene 23. travnja 2020. kako bi se osigurala izvanredna dodatna fleksibilnost koja bi državama članicama omogućila da se usredotoče na nužan odgovor na tu dosad nezabilježenu krizu povećanjem mogućnosti mobilizacije neiskorištene potpore iz fondova te pojednostavnjenjem postupovnih zahtjeva povezanih s provedbom programa i revizijama.

(2) Kako bi se odgovorilo na posljedice krize, uredbe (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 1301/2013 izmijenjene su 30. ožujka 2020. te je omogućena veća fleksibilnost u provedbi operativnih programa koji se podupiru iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Europskog socijalnog fonda (ESF) i Kohezijskog fonda (dalje u tekstu „fondovi”) te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (EFPR). Međutim, budući da su se ozbiljni negativni učinci na gospodarstva i društva Unije povećali, obje su uredbe ponovno izmijenjene 23. travnja 2020. kako bi se osigurala izvanredna dodatna fleksibilnost koja bi državama članicama omogućila da se usredotoče na nužan odgovor na tu dosad nezabilježenu krizu povećanjem mogućnosti mobilizacije neiskorištene potpore iz fondova te pojednostavnjenjem postupovnih zahtjeva povezanih s provedbom programa i revizijama. Ta je fleksibilnost privremene prirode i povezana je samo s odgovorom na COVID-19.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) U skladu s Uredbom [Europski instrument za oporavak] i njome predviđenom dodjelom sredstava, trebalo bi provesti mjere za oporavak i otpornost u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se ublažile dosad nezabilježene posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Pri korištenju takvih dodatnih sredstava potrebno je poštovati rokove utvrđene u Uredbi [ERI]. Nadalje, dodatna sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju trebala bi se osigurati revizijom višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.

(4) U skladu s Uredbom [Europski instrument za oporavak] i njome predviđenom dodjelom sredstava, trebalo bi provesti mjere za oporavak i otpornost u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova kako bi se ublažile dosad nezabilježene posljedice krize uzrokovane bolešću COVID-19. Nadalje, dodatna sredstva za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju trebala bi se osigurati revizijom višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014.–2020.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR (u tekućim cijenama) za proračunsku obvezu iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za 2020., 2021. i 2022. trebalo bi staviti na raspolaganje za potporu državama članicama i regijama koje najviše rade na sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, s ciljem brzog osiguravanja sredstava za realno gospodarstvo postojećim operativnim programima. Sredstva za 2020. priskrbila bi se povećanjem dostupnih sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020., a sredstva za 2021. i 2022. iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Dio dodatnih sredstava trebalo bi dodijeliti tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije. Komisija bi trebala utvrditi raščlambu preostalih dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se zasniva na najnovijim dostupnim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i opsegu učinka sadašnje krize na njihova gospodarstva i društva. Pri dodjeli bi se poseban dodatni iznos trebao namijeniti najudaljenijim regijama zbog specifične ranjivosti njihovih gospodarstava i društava. Budući da se učinci krize mijenjaju, raščlamba bi se trebala revidirati 2021. kako bi se na osnovi iste metode dodjele i najnovijih statističkih podataka dostupnih do 19. listopada 2021. raspodijelile tranše dodatnih sredstava za 2022.

(5) Dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR (u tekućim cijenama) (54 806 498 104 EUR u cijenama iz 2018.) za proračunsku obvezu iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za 2020., 2021. i 2022. te, uz obrazloženje države članice, i za 2023. i 2024. godinu trebalo bi staviti na raspolaganje za potporu državama članicama i regijama koje najviše rade na sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, s ciljem brzog osiguravanja sredstava za realno gospodarstvo postojećim operativnim programima. Sredstva za 2020. priskrbila bi se povećanjem od 5 milijardi EUR u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza dostupnih sredstava za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju u višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014.–2020., a sredstva za 2021. i 2022. te, ako je primjenjivo, za 2023. i 2024., iz Instrumenta Europske unije za oporavak. Dio dodatnih sredstava trebalo bi dodijeliti tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije. Komisija bi delegiranim aktom trebala utvrditi raščlambu preostalih dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se zasniva na najnovijim dostupnim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i opsegu učinka sadašnje krize na njihova gospodarstva i društva. Pri dodjeli bi se poseban dodatni iznos trebao namijeniti najudaljenijim regijama zbog specifične ranjivosti njihovih gospodarstava i društava. Budući da se učinci krize mijenjaju, raščlamba bi se trebala revidirati 2021. kako bi se na osnovi iste metode dodjele i najnovijih statističkih podataka dostupnih do 19. listopada 2021. raspodijelile tranše dodatnih sredstava za 2022. i, prema potrebi, tranše za 2023. i 2024.

 

(Dodavanje riječi „socijalnog” riječima „u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 ili pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, primjenjuje se u cijelom tekstu, uključujući naslov. Ako bude prihvaćena, bit će potrebno unijeti tehničke promjene u cijelom tekstu.)

 

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se pobliže određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, nabave, nagrada i neizravne provedbe te se predviđaju provjere odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a također se odnose na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, s obzirom na to da je poštovanje vladavine prava temeljni preduvjet dobrog financijskog upravljanja i djelotvornog financiranja EU-a.

(6) Na ovu se Uredbu primjenjuju horizontalna financijska pravila koja su Europski parlament i Vijeće donijeli na temelju članka 322. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ta su pravila utvrđena u Financijskoj uredbi i njima se pobliže određuje postupak za utvrđivanje i izvršenje proračuna putem bespovratnih sredstava, nabave, nagrada i neizravne provedbe te se predviđaju provjere odgovornosti financijskih izvršitelja. Pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a također se odnose na zaštitu proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama, s obzirom na to da je poštovanje vladavine prava temeljni preduvjet dobrog financijskog upravljanja i djelotvornog financiranja EU-a. Nadalje, fleksibilnost u trošenju sredstava u okviru plana oporavka REACT-EU zahtijeva posebnu kontrolu potrošnje koja nadilazi samoprocjenu država članica te stoga mora biti podložna nadzoru Komisije, OLAF-a, EPPO-a i Revizorskog suda.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Kako bi se dopunile mjere koje su već dostupne unutar opsega potpore iz EFRR-a, kako je proširen uredbama (EU) 2020/460 i (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća5, državama članicama trebalo bi i dalje dopustiti korištenje dodatnih sredstava prvenstveno za ulaganja u proizvode i usluge u području zdravstva, za omogućavanje potpore u obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja MSP-ovima, u operacijama koje doprinose prijelazu na digitalno i zeleno gospodarstvo, za infrastrukturu namijenjenu pružanju osnovnih usluga građanima ili mjere gospodarske potpore za regije koje najviše ovise o sektorima najteže pogođenima krizom. Trebalo bi osigurati i potporu za tehničku pomoć. Primjereno je da se dodatna sredstva usmjere isključivo na novi tematski cilj „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, koji bi trebao biti jedinstveni prioritet ulaganja kako bi se omogućilo pojednostavnjeno programiranje i korištenje dodatnih resursa.

(9) Kako bi se dopunile mjere koje su već dostupne unutar opsega potpore iz EFRR-a, kako je proširen uredbama (EU) 2020/460 i (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća5, državama članicama trebalo bi i dalje dopustiti korištenje dodatnih sredstava prvenstveno za ulaganja u proizvode i usluge u području zdravstva, za omogućavanje potpore u obliku obrtnog kapitala ili potpore za ulaganja MSP-ovima, u operacijama koje doprinose prijelazu na digitalno i zeleno gospodarstvo, za infrastrukturu namijenjenu pružanju osnovnih usluga građanima, razvoj socijalne infrastrukture ili mjere gospodarske potpore za regije koje najviše ovise o sektorima najteže pogođenima krizom. Trebalo bi sustavno pružiti tehničku i administrativnu pomoć u procesu provedbe svim državama članicama kojima je potrebna. Primjereno je da se dodatna sredstva usmjere isključivo na novi tematski cilj „Sanacija krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka”, koji bi trebao biti jedinstveni prioritet ulaganja kako bi se omogućilo pojednostavnjeno programiranje i korištenje dodatnih resursa.

_________________

_________________

5 Uredba (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31.3.2020., str. 5.); Uredba (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 23.4.2020., str. 1.).

5 Uredba (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31.3.2020., str. 5.); Uredba (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 23.4.2020., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Kad je riječ o ESF-u, države članice trebale bi dodatna sredstva prvenstveno koristiti za potporu očuvanju radnih mjesta, među ostalim programima skraćenog radnog vremena i potporom samozaposlenim osobama, otvaranjem novih radnih mjesta (osobito za osobe u ranjivom položaju), potporu mjerama za zapošljavanje mladih, obrazovanju i osposobljavanju, stjecanju vještina te za poboljšanje pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, uključujući za djecu. Trebalo bi pojasniti da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima potpora programima skraćenog radnog vremena za zaposlenike i samozaposlene osobe u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 može osigurati čak i ako se ona ne kombinira s aktivnim mjerama tržišta rada, osim ako su potonje propisane nacionalnim pravom. Potpora Unije programima skraćenog radnog vremena trebala bi biti vremenski ograničena.

(10) Kad je riječ o ESF-u, države članice trebale bi dodatna sredstva prvenstveno koristiti za potporu očuvanju radnih mjesta, uključujući ona u otočnim, udaljenim, ruralnim i rijetko naseljenim područjima, među ostalim programima skraćenog radnog vremena i potporom samozaposlenim osobama, otvaranjem novih radnih mjesta (osobito za osobe u ranjivom položaju), potporom mjerama za zapošljavanje mladih, socijalnu uključenost, obrazovanje i osposobljavanje, stjecanjem vještina i iskorjenjivanjem siromaštva, uključujući siromaštvo djece te poboljšanjem pristupa univerzalnim, uključivim, dostupnim, cjenovno pristupačnim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa, s posebnim naglaskom na stvaranju otpornosti u sektoru skrbi i skrbi za djecu te na poboljšanju pristupa ranjivih skupina i djece tim uslugama. Trebalo bi pojasniti da se u sadašnjim izvanrednim okolnostima potpora programima skraćenog radnog vremena za zaposlenike i samozaposlene osobe u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 može osigurati čak i ako se ona ne kombinira s aktivnim mjerama tržišta rada, osim ako su potonje propisane nacionalnim pravom. Potpora Unije programima skraćenog radnog vremena trebala bi biti vremenski ograničena.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10a) Budući da je privremeno zatvaranje granica među državama članicama donijelo znatne izazove za prekogranične zajednice, države članice trebale bi koristiti najmanje 7 % dodatnih sredstava za potporu prekograničnim projektima, provedbom postojećih ili pokretanjem novih programa međuregionalne suradnje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Kako bi se osiguralo da države članice imaju dostatna financijska sredstva za brzu provedbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, potrebno je omogućiti višu razinu isplate početnog predfinanciranja za brzu provedbu mjera koje se podupiru dodatnim sredstvima. Tim početnim predfinanciranjem trebalo bi se osigurati da države članice imaju sredstva za isplate predujmova korisnicima ako je to potrebno te za brzi povrat troškova korisnicima nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje. 

(11) Kako bi se osiguralo da države članice imaju dostatna financijska sredstva za brzu provedbu mjera za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih socijalnih posljedica te pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka, potrebno je omogućiti višu razinu isplate početnog predfinanciranja ili, ako je primjenjivo, godišnjeg predfinanciranja za brzu provedbu mjera koje se podupiru dodatnim sredstvima. Tim početnim predfinanciranjem trebalo bi se osigurati da države članice imaju sredstva za isplate predujmova korisnicima ako je to potrebno te za brzi povrat troškova korisnicima nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje. 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(12) Državama članicama trebalo bi pružiti fleksibilnost kako bi mogle dodijeliti dodatna sredstva novim posebnim operativnim programima ili novim prioritetnim osima u okviru postojećih programa. Kako bi se omogućila brza provedba, za nove posebne operativne programe mogu se odrediti samo već imenovana tijela za postojeće operativne programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a ili Kohezijskog fonda. Od država članica ne bi trebalo zahtijevati ex ante evaluaciju, a elementi potrebni za podnošenje operativnog programa Komisiji na odobrenje trebali bi biti ograničeni.

(12) Državama članicama trebalo bi pružiti fleksibilnost kako bi mogle dodijeliti dodatna sredstva novim posebnim operativnim programima ili novim prioritetnim osima u okviru postojećih programa nakon savjetovanja s regionalnim i lokalnim vlastima. Kako bi se omogućila brza provedba, za nove posebne operativne programe mogu se odrediti samo već imenovana tijela za postojeće operativne programe koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a ili Kohezijskog fonda. Od država članica ne bi trebalo zahtijevati ex ante evaluaciju, a elementi potrebni za podnošenje operativnog programa Komisiji na odobrenje trebali bi biti ograničeni kako bi se omogućilo brzo odobrenje programa i maksimalno skraćenje vremena potrebnog za pokretanje poslovanja.

</Amend>

 

 

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Kako bi se državama članicama omogućila brza raspodjela dodatnih sredstava za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka u tekućem programskom razdoblju, opravdano je iznimno izuzeti države članice od potrebe ispunjavanja ex ante uvjeta i zahtjeva u pogledu pričuve za ostvarenje postignuća, primjene okvira uspješnosti, tematske koncentracije, kao i u vezi s pragovima za održivi urbani razvoj za EFRR, te zahtjeva za osmišljavanje komunikacijske strategije za dodatna sredstva. Međutim, potrebno je da države članice do 31. prosinca 2024. provedu barem jednu evaluaciju kako bi ocijenile djelotvornost, učinkovitost i učinak dodatnih sredstava te kako su doprinijele postizanju ciljeva u okviru novog posebnog tematskog cilja. Kako bi se olakšala dostupnost usporedivih informacija na razini Unije, države članice potiču se da iskoriste pokazatelje za programe koje je omogućila Komisija. Usto, pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću, države članice i upravljačka tijela trebali bi povećati vidljivost izvanrednih mjera i sredstava koja je omogućila Unija, posebno osiguravanjem da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji financijskih instrumenata i šira javnost upoznati s postojanjem, opsegom i dodatnom potporom osiguranom iz dodatnih sredstava.

(14) Kako bi se državama članicama omogućila brza raspodjela dodatnih sredstava za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremu zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka u tekućem programskom razdoblju, opravdano je iznimno izuzeti države članice od potrebe ispunjavanja ex ante uvjeta i zahtjeva u pogledu pričuve za ostvarenje postignuća, primjene okvira uspješnosti, tematske koncentracije, kao i u vezi s pragovima za održivi urbani razvoj za EFRR, te zahtjeva za osmišljavanje komunikacijske strategije za dodatna sredstva. Stoga je opravdano ojačati evaluacije tijekom programa kako bi se osiguralo da se novac EU-a troši učinkovito i kako bi se poduprli utvrđeni ciljevi, odnosno mjere za sanaciju krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i priprema zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka. Komisija bi do 31. prosinca 2023. te ponovno do 31. prosinca 2025. trebala provesti evaluaciju kako bi se ocijenili djelotvornost, učinkovitost i učinak dodatnih sredstava te doprinijelo postizanju ciljeva u okviru novog posebnog tematskog cilja. Potrebno je da države članice do 31. prosinca 2024., ili do 31. prosinca 2026. ako se dodatna sredstva stave na raspolaganje za proračunsku obvezu 2023. i 2024., provedu barem jednu evaluaciju kako bi ocijenile djelotvornost, učinkovitost, uključivost i učinak dodatnih sredstava te kako su doprinijele postizanju ciljeva u okviru novog posebnog tematskog cilja. U izvješću bi trebalo navesti pojedinosti o potpori koju primaju sektor i regija te krajnji stvarni vlasnici, kao i iznos primljene potpore. Kako bi se olakšala dostupnost usporedivih informacija na razini Unije, države članice koristit će pokazatelje za programe koje je omogućila Komisija. Usto, pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću, države članice i upravljačka tijela trebali bi povećati vidljivost izvanrednih mjera i sredstava koja je omogućila Unija, posebno osiguravanjem da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji financijskih instrumenata i šira javnost upoznati s postojanjem, opsegom i dodatnom potporom osiguranom iz dodatnih sredstava.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Kako bi ta dodatna sredstva bila usmjeravana na zemljopisna područja na kojima su najpotrebnija, dodatni se iznosi dodijeljeni EFRR-u i ESF-u, iznimno i ne dovodeći u pitanje opća pravila za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova, ne raščlanjuju po kategorijama regija. Međutim, od država članica se očekuje da uzmu u obzir razlike u razvoju regija i njihovim potrebama kako bi osigurale da se zadrži usmjerenost na slabije razvijene među njima, u skladu s ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 173. UFEU-a. Države članice trebale bi u skladu s načelom partnerstva uključiti lokalna i regionalna tijela te relevantna tijela civilnog društva.

(15) Kako bi ta dodatna sredstva bila usmjeravana na zemljopisna područja na kojima su najpotrebnija, dodatni se iznosi dodijeljeni EFRR-u i ESF-u, iznimno i ne dovodeći u pitanje opća pravila za dodjelu sredstava iz strukturnih fondova, ne raščlanjuju po kategorijama regija. Međutim, od država članica se očekuje da uzmu u obzir razlike u regijama nastale zbog utjecaja pandemije bolesti COVID-19 te u njihovu razvoju kako bi osigurale da se zadrži ravnomjerna usmjerenost na slabije razvijene među njima, u skladu s ciljevima ekonomske, socijalne i teritorijalne kohezije iz članka 173. UFEU-a. Države članice trebale bi u skladu s načelom partnerstva uključiti lokalna i regionalna tijela te relevantna tijela koja predstavljaju socijalne partnere i civilno društvo, uključujući nevladine organizacije i tijela zadužena za promicanje socijalne uključenosti, rodne ravnopravnosti i nediskriminacije. U okviru procjene provedbe plana oporavka REACT-EU Komisija bi trebala ocijeniti razinu koordinacije između nacionalnih tijela te lokalnih i regionalnih vlasti pri utvrđivanju opsega i iznosa pomoći zatražene u okviru plana REACT-EU.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Zbog pandemije bolesti COVID-19 i hitne potrebe za rješavanjem povezane javnozdravstvene krize potrebno je predvidjeti iznimku od isteka osmotjednog razdoblja iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

Briše se.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ovaj je prijedlog hitan, ali još ima vremena da se nacionalnim parlamentima dade uobičajeni rok od osam tjedana.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 4. – stavak 2. – podstavak 1. (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

-1. U članku 4. stavku 2. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Poštovanje vladavine prava bitan je preduvjet za financiranje sredstvima Unije. Primjenjuju se pravila donesena na temelju članka 322. UFEU-a o zaštiti proračuna Unije u slučaju općih nedostataka u pogledu vladavine prava u državama članicama.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 91. – stavak 1.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1.a Uz ukupna sredstva iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje dodatna sredstva u iznosu od 5 000 000 000 EUR u tekućim cijenama za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju za proračunsku obvezu za 2020. te se dodjeljuju EFRR-u i ESF-u.;

1a. Uz ukupna sredstva iz stavka 1. stavljaju se na raspolaganje dodatna sredstva u iznosu od 4 805 843 906 EUR u cijenama iz 2018. za ekonomsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju za proračunsku obvezu za 2020. te se dodjeljuju EFRR-u i ESF-u.;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Mjere iz članka 2. Uredbe [ERI] provode se u okviru strukturnih fondova u iznosu od 53 272 800 000 EUR u tekućim cijenama iznosa iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke i. te uredbe, podložno članku 4. stavcima 3., 4. i 8. te uredbe.

Mjere iz članka 2. Uredbe [ERI] provode se u okviru strukturnih fondova u iznosu od 50 000 654 198 EUR u cijenama iz 2018. iznosa iz članka 3. stavka 2. točke (a) podtočke i. te uredbe, podložno članku 4. stavcima 3., 4. i 8. te uredbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ta dodatna sredstva za 2021. i 2022. smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u skladu s člankom 21. stavkom 5. Financijske uredbe.

Ta dodatna sredstva za 2021. i 2022. smatraju se vanjskim namjenskim prihodima u skladu s člankom 21. stavkom 5. Financijske uredbe. Komisija je ovlaštena za donošenje delegiranih akata u skladu s člankom 149. radi izmjene ove Uredbe na temelju prikupljenih statističkih podataka i budućih kretanja povezanih s oporavkom od gospodarske krize izazvane bolešću COVID-19 kako bi se mjere fleksibilnosti u okviru programa REACT-EU produljile na 2023. i 2024.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – Naslov</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvanredna dodatna sredstva i provedbeni mehanizmi u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

Izvanredna dodatna sredstva i provedbeni mehanizmi u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i njezinih posljedica te pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Dodatna sredstva iz članka 91. stavka 1.a i članka 92.a („dodatna sredstva”) stavljaju se na raspolaganje u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta” za pružanje pomoći u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU). Dodatna sredstva koriste se za provedbu tehničke pomoći u skladu sa stavkom 6. ovog članka i operacija kojima se provodi tematski cilj iz stavka 10. ovog članka.

1. Dodatna sredstva iz članka 91. stavka 1.a i članka 92.a („dodatna sredstva”) stavljaju se na raspolaganje u okviru cilja „Ulaganje za rast i radna mjesta”, a najmanje 5 % tih sredstava stavlja se na raspolaganje u okviru cilja „Europska teritorijalna suradnja”. U oba slučaja tim dodatnim sredstvima pruža se pomoć u sanaciji krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi zelenog, digitalnog i otpornog gospodarskog oporavka (REACT-EU). Dodatna sredstva koriste se za provedbu tehničke pomoći u skladu sa stavkom 6. ovog članka i operacija kojima se provodi tematski cilj iz stavka 9. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – podstavak 1. – alineja 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 2020: 5 000 000 000 EUR,

 2020: 5 000 000 000 EUR u tekućim cijenama (4 805 843 906 EUR u cijenama iz 2018.),

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – podstavak 1. – alineja 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 2021: 42 434 400 000 EUR,

 2021: 42 434 400 000 EUR u tekućim cijenama (39 987 184 320 EUR u cijenama iz 2018.),

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – podstavak 1. – alineja 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 2022: 10 820 400 000 EUR.

 2022: 10 820 400 000 EUR u tekućim cijenama (9 996 674 058 EUR cijenama iz 2018.).

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 2. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dodatna sredstva za 2021. i 2022. stavljaju se na raspolaganje iz dodatnih sredstava navedenih u članku 92.a. Dodatna sredstva iz članka 92.a koriste se i za potporu administrativnim izdacima u iznosu do 18 000 000 EUR u tekućim cijenama.

Dodatna sredstva za 2021. i 2022. stavljaju se na raspolaganje iz dodatnih sredstava navedenih u članku 92.a. Revizijom ove Uredbe delegiranim aktom i na temelju obrazloženog zahtjeva države članice dodatna sredstva mogu se staviti na raspolaganje i za proračunsku obvezu za 2023. i 2024. Dodatna sredstva iz članka 92.a koriste se i za potporu administrativnim izdacima u iznosu do 18 000 000 EUR (16 795 821 EUR u cijenama iz 2018.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije dodjeljuje se 0,35 % dodatnih sredstava.

3. Tehničkoj pomoći na inicijativu Komisije dodjeljuje se minimalno 0,35 % dodatnih sredstava, s posebnim naglaskom na državama članicama koje su najviše pogođene pandemijom bolesti COVID-19 i državama članicama s nižim stopama apsorpcije i provedbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

4. Komisija donosi odluku, donošenjem provedbenih akata, u kojoj se određuje raščlamba dodatnih sredstava kao odobrenih sredstava iz strukturnih fondova za 2020. i 2021. za svaku državu članicu u skladu s kriterijima i metodologijom utvrđenima u Prilogu VII.a. Ta se odluka revidira 2021. kako bi se utvrdila raščlamba dodatnih sredstava za 2022. na temelju podataka dostupnih do 19. listopada 2021.

4. Komisija se ovlašćuje za donošenje delegiranog akta u skladu s člankom 149., u kojem se određuje raščlamba dodatnih sredstava kao odobrenih sredstava iz strukturnih fondova za 2020. i 2021. za svaku državu članicu u skladu s kriterijima i metodologijom utvrđenima u Prilogu VII.a. Taj se delegirani akt revidira 2021. kako bi se utvrdila raščlamba dodatnih sredstava za 2022. na temelju podataka dostupnih do 19. listopada 2021. Ako je primjenjivo, revidira se i 2022. u odnosu na proračunske obveze za 2023. i 2024. na temelju najnovijih dostupnih statističkih podataka, istodobno osiguravajući da nema negativnog utjecaja na operativne programe. 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 5. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Svaka država članica dodjeljuje dodatna sredstva raspoloživa za programiranje u okviru EFRR-a i ESF-a operativnim programima.

Svaka država članica dodjeljuje dodatna sredstva raspoloživa za programiranje u okviru EFRR-a i ESF-a operativnim programima, uključujući, u skladu s načelom partnerstva, lokalne i regionalne vlasti te relevantna tijela civilnog društva. Najmanje 5 % dodatnih sredstava koristi se za prekogranične projekte. Udio ESF-a ne smije se smanjiti ispod trenutačne zakonske obveze od 23,1 %. U obzir se uzima kumulativni broj infekcija bolesti COVID-19 na razini NUTS-3 te se dodatna sredstva koncentriraju na ona područja razine NUTS-3 s najvećim brojem.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 7. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Za potrebe primjene članka 134. stavka 2. u pogledu godišnjeg iznosa predfinanciranja za 2021., 2022. i 2023., iznos potpore operativnom programu iz fondova za cijelo programsko razdoblje uključuje dodatna sredstva.

Za potrebe primjene članka 134. stavka 2. u pogledu godišnjeg iznosa predfinanciranja za 2021., 2022. i 2023. i, ako je primjenjivo, 2024., iznos potpore operativnom programu iz fondova za cijelo programsko razdoblje uključuje dodatna sredstva.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 7. – podstavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od drugog podstavka i na temelju obrazloženog zahtjeva države članice, godišnje predfinanciranje za godine 2022. i 2023. ili, ako je primjenjivo, i 2024. može se sastojati od najviše 50 % dodatnih sredstava dodijeljenih programima u okviru novog tematskog cilja iz stavka 9.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice mogu dodijeliti dodatna sredstva zasebnim prioritetnim osima unutar postojećih operativnih programa ili novom operativnom programu iz stavka 11. Odstupajući od članka 26. stavka 1., program obuhvaća razdoblje do 31. prosinca 2022., podložno stavku 4. ovog članka.

Države članice mogu dodijeliti dodatna sredstva zasebnim prioritetnim osima unutar postojećih operativnih programa ili novom operativnom programu iz stavka 10. Odstupajući od članka 26. stavka 1., program obuhvaća razdoblje do 31. prosinca 2022., ili do 31. prosinca 2024. ako se primjenjuje odstupanje iz trećeg podstavka stavka 2. ovoga članka, podložno stavku 4. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu EFRR-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za potporu ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstvenih usluga, potporu u obliku obrtnog kapitala ili potpore ulaganjima za MSP-ove, ulaganja koja doprinose tranziciji prema digitalnom i zelenom gospodarstvu, ulaganja u infrastrukturu za pružanje osnovnih usluga građanima i gospodarske mjere u regijama koje najviše ovise o sektorima koji su najteže pogođeni krizom.

U pogledu EFRR-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za potporu ulaganjima u proizvode i usluge u području zdravstvenih usluga, potporu u obliku obrtnog kapitala ili potpore ulaganjima za MSP-ove, ulaganja koja doprinose tranziciji prema digitalnom i zelenom gospodarstvu, ulaganja u infrastrukturu za pružanje osnovnih usluga građanima, među ostalim u otočnim, udaljenim, ruralnim i rijetko naseljenim područjima, i gospodarske mjere u regijama koje najviše ovise o sektorima koji su najteže pogođeni krizom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 8. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U pogledu ESF-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za očuvanje radnih mjesta, među ostalim putem programa rada sa skraćenim radnim vremenom i potpore samozaposlenim osobama, čak i ako se ta potpora ne kombinira s aktivnim mjerama na tržištu rada, osim ako te mjere ne nalaže nacionalno pravo. Dodatnim sredstvima podupire se i otvaranje radnih mjesta, posebno za osobe u ranjivom položaju, te se podupiru mjere za zapošljavanje mladih, obrazovanje i osposobljavanje te razvoj vještina, osobito radi zelene i digitalne tranzicije i boljeg pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, među ostalim za djecu.

U pogledu ESF-a, dodatna sredstva prvenstveno se koriste za očuvanje radnih mjesta, uključujući ona u otočnim, udaljenim, ruralnim i rijetko naseljenim područjima, među ostalim putem programa rada sa skraćenim radnim vremenom i potpore samozaposlenim osobama, čak i ako se ta potpora ne kombinira s aktivnim mjerama na tržištu rada, osim ako te mjere ne nalaže nacionalno pravo. Dodatnim sredstvima podupire se i otvaranje radnih mjesta, posebno za osobe u ranjivom položaju, te se podupiru mjere za zapošljavanje mladih, obrazovanje i osposobljavanje te razvoj vještina, osobito radi zelene i digitalne tranzicije i boljeg pristupa socijalnim uslugama od općeg interesa, među ostalim za djecu. U tom kontekstu u nekim slučajevima popravak i izgradnja ključne infrastrukture, kao što su bolnice i ceste, služi kako bi se ubrzao gospodarski oporavak i povećala korist od ulaganja u kohezijsku politiku, te se stoga ne smije zapostaviti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 9. – podstavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

U revidiranom planu financiranja iz članka 96. stavka 2. točke (d) utvrđuje se dodjela dodatnih sredstava za 2020., 2021. i, gdje je to primjenjivo, 2022. te se ne navode iznosi pričuve za ostvarenje postignuća ni raščlamba po kategorijama regija.

U revidiranom planu financiranja iz članka 96. stavka 2. točke (d) utvrđuje se dodjela dodatnih sredstava za 2020., 2021. i, gdje je to primjenjivo, 2022., 2023. i 2024. te se ne navode iznosi pričuve za ostvarenje postignuća ni raščlamba po kategorijama regija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako je utvrđen takav novi operativni program, države članice mogu za potrebe članka 96. stavka 5. točke (a) odrediti samo tijela imenovana u okviru tekućih operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a i kohezijskog fonda.

Ako je utvrđen takav novi operativni program, države članice mogu za potrebe članka 96. stavka 5. točke (a) odrediti samo tijela imenovana u okviru tekućih operativnih programa koji primaju potporu iz EFRR-a, ESF-a i kohezijskog fonda nakon savjetovanja s regionalnim i lokalnim vlastima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 10. – podstavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Odstupajući od članka 29. stavaka 3. i 4. te članka 30. stavka 2., Komisija odobrava svaki novi namjenski operativni program i svaku izmjenu postojećeg programa u roku od 10 radnih dana nakon što ga država članica podnese.

</Amend>

 

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 11. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Odstupajući od članka 56. stavka 3. i članka 114. stavka 2., države članice osiguravaju da se do 31. prosinca 2024. provede barem jedna evaluacija korištenja dodatnih resursa kako bi se procijenila njihova djelotvornost, učinkovitost, učinak i način na koji su doprinijeli tematskom cilju iz stavka 10. ovog članka.

Komisija provodi evaluaciju kako je predviđeno u članku 56. stavku 4. Odstupajući od članka 56. stavka 3. i članka 114. stavka 2., države članice osiguravaju da se do 31. prosinca 2024., ili do 31. prosinca 2026. ako se primjenjuje odstupanje iz trećeg podstavka stavka 2. ovoga članka, provede barem jedna evaluacija korištenja dodatnih resursa kako bi se procijenila njihova djelotvornost, učinkovitost, učinak i način na koji su doprinijeli tematskom cilju iz stavka 9. ovog članka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 11.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

11a. Svim programima koji se provode u okviru plana oporavka REACT-EU osigurava se rodna ravnopravnost tijekom njihove pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije. Njima se također osiguravaju jednake mogućnosti za sve, bez diskriminacije na temelju spola, rase, boje kože, etničkog ili socijalnog podrijetla, genetskih osobina, jezika, vjere ili uvjerenja, političkog ili bilo kojeg drugog mišljenja, pripadnosti nacionalnoj manjini, imovine, rođenja, invaliditeta, dobi i spolne orijentacije, čime se jača socijalna uključenost i smanjuju nejednakosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 13. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću u skladu s člankom 115. stavcima 1. i 3. te Prilogom XII. države članice i upravljačka tijela osiguravaju da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji potpore iz financijskih instrumenata i javnost upoznati s postojanjem i iznosom dodatnih sredstava te dodatnom potporom koja iz njih proizlazi.

Pri izvršavanju svojih odgovornosti povezanih s informiranjem, komunikacijom i vidljivošću u skladu s člankom 115. stavcima 1. i 3. te Prilogom XII. Komisija, države članice i upravljačka tijela osiguravaju da su potencijalni korisnici, korisnici, sudionici, krajnji primatelji potpore iz financijskih instrumenata i javnost upoznati s postojanjem i iznosom dodatnih sredstava te dodatnom potporom koja iz njih proizlazi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Članak 92.b – stavak 13.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

13a. Najkasnije do kraja 2022. Komisija Europskom parlamentu i Vijeću podnosi pregled provedbe dodatnih sredstava iz stavka 2. To obvezno preispitivanje po potrebi je popraćeno zakonodavnim prijedlozima za reviziju ove Uredbe kako bi se osiguralo potpuno iskorištavanje tih dodatnih resursa.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1.a (novi)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Članak 1.a

 

Države članice prate vrste financiranih mjera te korisnike i krajnje primatelje dodijeljenih sredstava i o tome obavješćuju Komisiju bez stvaranja nerazmjernog administrativnog opterećenja.

 

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću dostavlja izvješće o ocjeni REACT-EU-a najkasnije do 31. prosinca 2023. i u njemu obuhvaća proračunske obveze za 2020., 2021. i 2022. godinu. To izvješće obuhvaća informacije o postizanju ciljeva REACT-EU-a, učinkovitosti korištenja njegovih sredstava, vrstama financiranih mjera, korisnicima i krajnjim primateljima dodijeljenih financijskih sredstava i njegovoj europskoj dodanoj vrijednosti u pomaganju gospodarskom oporavku.

 

Komisija Europskom parlamentu i Vijeću do 31. prosinca 2025. dostavlja dodatno izvješće o evaluaciji kojim su obuhvaćene proračunske obveze za 2023. i 2024. u okviru odstupanja iz članka 92.b stavka 2. Uredbe (EU) br. 1303/2013.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Iako je Uredba REACT-EU tehnički samo izmjena Uredbe o zajedničkim odredbama za razdoblje 2014. – 2020., njome se pružaju znatna nova financijska sredstva i istodobno smanjuje administrativno opterećenje, a time i kontrola potrošnje. Stoga je primjereno da Komisija ocijeni učinak tih mjera kako bi pružila korisne informacije za buduće planiranje kohezijske politike.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Prilog I. – stavak 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 1303/2013</DocAmend2>

<Article2>Prilog VII.a – stavak 2. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Pravila opisana u stavku 1. ne smiju rezultirati dodjelama po državi članici za cijelo razdoblje od 2020. do 2022. koje su veće od:

2. Pravila opisana u stavku 1. ne smiju rezultirati dodjelama po državi članici za cijelo razdoblje od 2020. do 2024. koje su veće od:

</Amend></RepeatBlock-Amend>


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov