Postupak : 2020/0907(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0151/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0151/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/09/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0208

<Date>{11/09/2020}11.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0151/2020</NoDocSe>
PDF 136kWORD 45k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o prijedlogu za imenovanje neovisnog člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala</Titre>

<DocRef>(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku</Commission>

Izvjestiteljica <Depute>Irene Tinagli</Depute>

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu za imenovanje neovisnog člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala

(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))

(Odobrenje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir prijedlog Odbora nadzornih tijela Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala od 27. kolovoza 2020. (C9-0277/2020),

 uzimajući u obzir članak 41. Uredbe (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenog 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ[1],

 uzimajući u obzir članak 24.a stavak 5. Uredbe (EU) br. 648/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2012. o OTC izvedenicama, središnjoj drugoj ugovornoj strani i trgovinskom repozitoriju[2],

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 14. ožujka 2019. o rodnoj ravnoteži u imenovanjima u području ekonomske i monetarne politike EU-a[3],,

 uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 16. siječnja 2020. o institucijama i tijelima ekonomske i monetarne unije: sprečavanje sukoba interesa nakon odlaska iz javne službe[4],

 uzimajući u obzir članak 131. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0151/2020),

A. budući da je Odbor nadzornika Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala slijedom otvorenog postupka odabira 27. kolovoza 2020. predložio da se Nicoletta Giusto imenuje neovisnom članicom Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane u skladu s člankom 24.a stavkom 5. Uredbe (EU) br. 648/2012;

B. budući da je 2. rujna 2020. Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku održao saslušanje Nicolette Giusto na kojem je ona dala uvodnu izjavu i potom odgovarala na pitanja članova Odbora;

1. odobrava da se Nicolettu Giusto imenuje neovisnom članicom Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću, Komisiji, Europskom nadzornom tijelu za vrijednosne papire i tržišta kapitala i vladama država članica.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Imenovanje neovisnoga člana Nadzornog odbora za središnje druge ugovorne strane

Referentni dokumenti

N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

27.8.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

 

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.9.2020

 

 

 

Datum usvajanja

10.9.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

47

1

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Domènec Ruiz Devesa

Datum podnošenja

11.9.2020

 

 

[1] SL L 331, 15.12. 2010., str. 84.

[2] SL L 201, 27.7.2012., str. 1.

[3] Usvojeni tekstovi, P8_TA(2019)0211.

[4] Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0017.

Posljednje ažuriranje: 14. rujna 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti