Eljárás : 2020/0907(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0151/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0151/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 15/09/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0208

<Date>{11/09/2020}11.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0151/2020</NoDocSe>
PDF 148kWORD 46k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottsága egy független tagjának kinevezésére irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottsága egy független tagjának kinevezésére irányuló javaslatról

(N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság felügyelőtanácsának 2020. augusztus 27-i javaslatára (C9-0277/2020),

 tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 41. cikkére[1],

 tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 24a. cikkének (5) bekezdésére[2], 

 tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására[3],

 tekintettel a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről, illetve a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzéséről szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására[4],

 tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0151/2020),

A. mivel 2020. augusztus 27-én az Európai Értékpapírpiaci Hatóság felügyelőtanácsa nyílt pályázati eljárást követően javasolta Nicoletta Giusto kinevezését az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottsága független tagjává, a 648/2012/EU rendelet 24a. cikkének (5) bekezdésével összhangban;

B. mivel 2020. szeptember 2-án a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta Nicoletta Giustót, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1. egyetért Nicoletta Giusto az Európai Értékpapírpiaci Hatóság központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottságának független tagjává való kinevezésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak és az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A központi szerződő felekkel foglalkozó felügyelő bizottság egyik független tagjának kinevezése

Hivatkozások

N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

27.8.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Irene Tinagli

28.7.2020

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

2.9.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.9.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

47

1

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Jonás Fernández, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Damien Carême, Christian Doleschal, Eugen Jurzyca, Chris MacManus, Margarida Marques, Eva Maydell, Pina Picierno, Stéphane Séjourné

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (209. cikk (7) bekezdés)

Domènec Ruiz Devesa

Benyújtás dátuma

11.9.2020

 

 

[1] HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

[2] HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

[3] Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0211.

[4] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0017.

Utolsó frissítés: 2020. szeptember 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat