Proċedura : 2018/0048(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument : A9-0168/2020

Testi mressqa :

A9-0168/2020

Dibattiti :

Votazzjonijiet :

Testi adottati :

P9_TA(2020)0243

<Date>{29/09/2020}29.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0168/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 49k

<TitreType>RAKKOMANDAZZJONI GĦAT-TIENI QARI</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv Ewropej għan-negozji, u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 u d-Direttiva (UE) 2019/1937</Titre>

<DocRef>(06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))</DocRef>


<Commission>{ECON} Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji</Commission>

Rapporteur: <Depute>Eugen Jurzyca</Depute>

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW
 ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA
 PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI
 VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari bil-ħsieb tal-adozzjoni ta' regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar fornituri ta' servizzi ta' finanzjament kollettiv Ewropej għan-negozji, u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/1129 u d-Direttiva (UE) 2019/1937

(06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: it-tieni qari)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari (06800/1/2020 – C9-0292/2020),

 wara li kkunsidra l-opinjoni tal-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew tal-11 ta' Lulju 2018[1],

 wara li kkunsidra l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari[2] dwar il-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament u lill-Kunsill (COM(2018)0113),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(7) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkunsidra l-ftehim proviżorju approvat mill-kumitat responsabbli fis-sens tal-Artikolu 74(4) tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 67 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rakkomandazzjoni għat-tieni qari tal-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (A9-0168/2020),

1. Japprova l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari;

2. Jinnota li l-att qed jiġi adottat f'konformità mal-pożizzjoni tal-Kunsill;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jiffirma l-att, flimkien mal-President tal-Kunsill, skont l-Artikolu 297(1) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea;

4. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill, lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.


ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Il-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari tirrifletti l-ftehim milħuq bejn il-Parlament u l-Kunsill f'negozjati interistituzzjonali fl-istadju bikri tat-tieni qari, wara verifika mill-ġuristi-lingwisti. Peress li l-Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji (ECON), bil-vot tiegħu tas-7 ta' Mejju 2020, diġà kkonferma l-eżitu ta' dawk in-negozjati interistituzzjonali, bħala r-rapporteur nipproponi li l-Kumitat ECON jirrakkomanda li l-Plenarja tikkonferma l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari, mingħajr ma tiġi emendata.


PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Fornituri ta’ Servizzi ta’ Finanzjament Kollettiv Ewropej (ECSP) għan-Negozji

Referenzi

06800/1/2020 – C9-0292/2020 – 2018/0048(COD)

Data tal-1 qari tal-PE – Numru P

27.3.2019 T8-0301/2019

Proposta tal-Kummissjoni

COM(2018)0113 - C8-0103/2018

Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja ta’ meta l-Parlament irċieva l-pożizzjoni tal-Kunsill fl-ewwel qari

17.9.2020

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

ECON

17.9.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Eugen Jurzyca

18.7.2019

 

 

 

Rapporteurs preċedenti

Eugen Jurzyca

Data tal-adozzjoni

28.9.2020

 

 

 

Riżultat tal-votazzjoni finali

+:

–:

0:

43

10

4

Membri preżenti għall-votazzjoni finali

Gunnar Beck, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Herve Juvin, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Sostituti preżenti għall-votazzjoni finali

Olivier Chastel, Eugen Jurzyca, Eva Kaili, Eva Maydell

Data tat-tressiq

29.9.2020

 


VOTAZZJONI FINALI B'SEJĦA TAL-ISMIJIET FIL-KUMITAT RESPONSABBLI

43

+

ECR

Derk Jan Eppink, Eugen Jurzyca, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

NI

Piernicola Pedicini

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Enikő Győri, Danuta Maria Hübner, Othmar Karas, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

RENEW

Olivier Chastel, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Eva Kaili, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

VERTS/ALE

Philippe Lamberts

 

10

-

GUE

José Gusmão

ID

Gunnar Beck, Herve Juvin, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

VERTS/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

0

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

 

Tifsira tas-simboli użati:

+ : favur

- : kontra

0 : astensjoni

 

 

[1] ĠU C 367, 10.10.2018, p. 65.

[2] Testi adottati tas-27.3.2019, P8_TA(2019)0301.

Aġġornata l-aħħar: 1 ta' Ottubru 2020Avviż legali - Politika tal-privatezza