Postupak : 2020/0140(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0171/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0171/2020

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 166kWORD 50k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre> o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 1. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0309),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., članak 78. stavak 2., članak 79. stavke 2. i 4., članak 82. stavak 1., članak 84. i članak 87. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0202/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir da se predstavnik Vijeća pismom od 22. rujna 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. i članak 52. stavak 1.Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove (A9-0171/2020),

1. usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe (EU) br. 514/2014 odnosi se na provedbu nacionalnih programa u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (AMIF) i Fonda za unutarnju sigurnost (ISF) za razdoblje 2014. – 2020. Cilj mu je osigurati da, s obzirom na posljedice pandemije bolesti COVID-19, sve države članice potpuno iskoriste pravilo N+2 i da imaju dovoljno vremena za upotrebu dodijeljenih sredstava i prijavu rashoda Komisiji.

 

Konkretnije, cilj je zajamčiti da se pravilom opoziva (N+2) uzme u obzir zahtjev za isplatu kojim se u cijelosti obuhvaća godina N+2 i koji su podnijele države članice. U tom pogledu potrebno je uskladiti rok za opoziv s rokom za podnošenje računa.

 

Osim toga, kako bi se osigurala dosljednost u pristupu opozivu i kako bi se državama članicama osiguralo razdoblje provedbe u skladu s pravilom N+2, predlaže se usklađivanje opoziva dodatnih dodijeljenih sredstava za nacionalne programe u 2018. i 2019. s pravilima koja se primjenjuju na osnovnu dodjelu sredstava iz nacionalnih programa.

 

Stoga se predlaže izmjena Uredbe (EU) br. 514/2014 kako bi se osiguralo da se pri izračunu opoziva uzmu u obzir svi zahtjevi za isplatu koji obuhvaćaju godinu N+2 koje je država članica podnijela u propisanim rokovima utvrđenima u članku 44. Uredbe (EU) br. 514/2014. Osim toga, predlaže se izmjena Uredbe (EU) br. 514/2014 kako bi se osiguralo da razdoblje provedbe iznosa koji odgovaraju dodatnim dodijeljenim sredstvima za nacionalne programe predviđenima u 2018. i 2019. bude usklađeno s razdobljem provedbe početne dodjele sredstava.

 

U skladu s uredbom na snazi opoziv se provodi do 31. prosinca druge godine koja slijedi nakon godine u kojoj je preuzeta proračunska obveza. U skladu s novom uredbom opoziv će se provoditi do 15. veljače godine koja slijedi nakon druge godine preuzimanja proračunske obveze. Ukratko, prijedlogom će se odgoditi rok kad Komisija odredi iznos za opoziv.

 

Dosad nezabilježena situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 u mnogim je slučajevima korisnicima sredstava AMIF-a i ISF-a onemogućila da u potpunosti provedu planirani projekt.

 

Izvjestitelj stoga smatra da će se novim prijedlogom Europske komisije korisnicima sredstava za unutarnje poslove omogućiti da dovrše prekinute aktivnosti i uklone kašnjenja u provedbi projekata do kojih je došlo zbog pandemije.

 

 

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 514/2014 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu postupka opoziva

Referentni dokumenti

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Datum podnošenja EP-u

13.7.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Prethodni izvjestitelji

Joachim Stanisław Brudziński

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

16.7.2020

Razmatranje u odboru

2.9.2020

 

 

 

Datum usvajanja

21.9.2020

 

 

 

Datum podnošenja

30.9.2020

 

 

Posljednje ažuriranje: 2. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti