Eljárás : 2020/0140(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0171/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0171/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 50k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

HIBAJEGYZÉKEK/ KIEGÉSZÍTÉSEK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0309),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 78. cikkének (2) bekezdésére, 79. cikkének (2) és (4) bekezdésére, 82. cikkének (1) bekezdésére, 84. cikkére és 87. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0202/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel a Tanács képviselőjének 2020. szeptember 22-i írásbeli kötelezettségvállalására, amely szerint elfogadja az Európai Parlament álláspontját, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (4) bekezdésével összhangban,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 52. cikkének (1) bekezdésére,

 tekintettel az Állampolgári jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0171/2020),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

INDOKOLÁS

Az 514/2014/EU rendelet módosításáról szóló rendeletre irányuló javaslat a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap (AMIF) és a Belső Biztonsági Alap (ISF) keretében a 2014 és 2020 közötti időszakban megvalósítandó nemzeti programok végrehajtására vonatkozik. Célja annak biztosítása, hogy a Covid19-világjárvány hatásaival szembesülve valamennyi tagállam teljes mértékben kihasználja az N+2 szabályt, és elegendő idő álljon rendelkezésére az elkülönített források felhasználására és a kiadások Bizottság felé történő bejelentésére.

 

A cél konkrétabban annak garantálása, hogy a kötelezettségvállalás-visszavonási (N+2) szabály figyelembe vegye a tagállamok által benyújtott, az N+2 évet teljes egészében lefedő kifizetési kérelmeket. Ennek érdekében a kötelezettségvállalás visszavonásának határidejét össze kell hangolni az elszámolások benyújtásának határidejével.

 

A Bizottság javasolja továbbá, hogy a nemzeti programok számára 2018-ban és 2019-ben biztosított kiegészítő költségvetési juttatásokra vonatkozó kötelezettségvállalás visszavonását hangolják össze a nemzeti programok alapjuttatására alkalmazandó szabályokkal annak érdekében, hogy biztosítsák a kötelezettségvállalás visszavonásával kapcsolatos megközelítés következetességét, és hogy az N+2 szabálynak megfelelő végrehajtási időszak álljon a tagállamok rendelkezésre.

 

Ezért a Bizottság az 514/2014/EU rendelet módosítását javasolja annak biztosítása érdekében, hogy a kötelezettségvállalás visszavonásának kiszámításakor figyelembe vegyék a tagállamok által az 514/2014/EU rendelet 44. cikkében meghatározott határidőkön belül benyújtott, az N+2 évre vonatkozó valamennyi kifizetési kérelmet. A Bizottság ezenkívül az 514/2014/EU rendelet módosítását javasolja annak biztosítása érdekében is, hogy a nemzeti programok számára 2018-ban és 2019-ben biztosított kiegészítő költségvetési juttatásoknak megfelelő összegek végrehajtási időszaka összhangban álljon az eredeti allokáció végrehajtási időszakával.

 

A hatályos rendelet értelmében a kötelezettségvállalás visszavonására a szóban forgó költségvetési kötelezettségvállalás évét követő második év december 31-ig kerül sor. Az új rendelkezés értelmében ezzel szemben a kötelezettségvállalás visszavonására a költségvetési kötelezettségvállalás évét követő második évet követő év február 15-ig fog sor kerülni. Röviden tehát a javaslat meghosszabbítja a visszavonandó összeg Bizottság általi meghatározására rendelkezésre álló határidőt.

 

A Covid19-világjárvány következtében kialakult, példa nélküli helyzet sok esetben megakadályozta a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap és a Belső Biztonsági Alap kedvezményezettjeit a tervezett projekt teljes körű végrehajtásában.

 

Az előadó ezért úgy véli, hogy a Bizottság új javaslata lehetővé teszi a belügyi alapok kedvezményezettjei számára, hogy befejezzék a megszakított tevékenységeket, és felszámolják a projektek végrehajtásában a világjárvány miatt bekövetkezett késedelmeket.

 

 

 

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az 514/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a kötelezettségvállalás-visszavonási eljárás tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

13.7.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Korábbi előadók

Joachim Stanisław Brudziński

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

16.7.2020

Vizsgálat a bizottságban

2.9.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

21.9.2020

 

 

 

Benyújtás dátuma

30.9.2020

 

 

Utolsó frissítés: 2020. október 2.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat