Postopek : 2020/0140(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0171/2020

Predložena besedila :

A9-0171/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0244

<Date>{30/09/2020}30.9.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0171/2020</NoDocSe>
PDF 164kWORD 51k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve</Commission>

Poročevalec: <Depute>Joachim Stanisław Brudziński</Depute>

(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti

(COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0309),

 ob upoštevanju člena 294(2) ter členov 78(2), 79(2) in (4), 82(1), 84 ter 87(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0202/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 22. septembra 2020, da bo odobril stališče Parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju členov 59 in 52(1) Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A9-0171/2020),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Predlog uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 514/2014 se nanaša na izvajanje nacionalnih programov v okviru Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost za obdobje 2014–2020. Njen cilj je zagotoviti, da bodo kljub posledicam pandemije covida-19 vse države članice v celoti izkoristile pravilo N + 2 in imele dovolj časa za izvrševanje dodeljenih sredstev in prijavo odhodkov Komisiji.

 

Natančneje je cilj zagotoviti, da se pri pravilu o sprostitvi obveznosti (N + 2) upošteva zahtevek za plačilo, ki so ga predložile države članice in v celoti zajema leto N + 2. V zvezi s tem je treba rok za sprostitev obveznosti uskladiti z rokom za predložitev obračunov.

 

Da bi se zagotovila skladnost pri pristopu k sprostitvi obveznosti, državam članicam pa omogočilo obdobje izvrševanja v skladu s pravilom N + 2, se predlaga uskladitev sprostitve obveznosti dodatnih dodelitev za nacionalne programe v letih 2018 in 2019 s pravili, ki se uporabljajo za osnovno dodelitev za nacionalne programe.

 

Zato se predlaga sprememba Uredbe (EU) št. 514/2014 za zagotovitev, da se pri izračunu sprostitve obveznosti upoštevajo vsi zahtevki za plačilo za leto N + 2, ki jih je država članica predložila v predpisanih rokih iz člena 44 Uredbe (EU) št. 514/2014. Sprememba Uredbe (EU) št. 514/2014 se predlaga tudi, da bi se zagotovilo, da je obdobje izvrševanja zneskov, ki ustrezajo dodatnim dodelitvam za nacionalne programe v letih 2018 in 2019, usklajeno z obdobjem izvrševanja začetne dodelitve.

 

V skladu z veljavno uredbo se obveznosti sprostijo do 31. decembra drugega leta po letu, v katerem so bile prevzete proračunske obveznosti. V skladu z novo določbo se bodo obveznosti sprostile do 15. februarja leta po drugem letu, v katerem so bile prevzete proračunske obveznosti. S predlogom se bo skratka odložil rok, ko Komisija določi znesek, ki ga je treba sprostiti.

 

Zaradi razmer brez primere, ki so posledica pandemije covida-19, upravičenci do sredstev Sklada za azil, migracije in vključevanje ter Sklada za notranjo varnost pogosto niso mogli v celoti izvesti načrtovanega projekta.

 

Poročevalec zato meni, da bo novi predlog Komisije upravičencem do sredstev za notranje zadeve omogočil, da dokončajo prekinjene dejavnosti in odpravijo zamude pri izvajanju projektov, do katerih je prišlo zaradi pandemije.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (EU) št. 514/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s postopkom sprostitve obveznosti

Referenčni dokumenti

COM(2020)0309 – C9-0202/2020 – 2020/0140(COD)

Datum predložitve EP

13.7.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

23.7.2020

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

23.7.2020

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

BUDG

3.9.2020

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Joachim Stanisław Brudziński

2.9.2020

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Joachim Stanisław Brudziński

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

16.7.2020

Obravnava v odboru

2.9.2020

 

 

 

Datum sprejetja

21.9.2020

 

 

 

Datum predložitve

30.9.2020

 

 

Zadnja posodobitev: 1. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov