Postupak : 2020/0105(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0174/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0174/2020

Rasprave :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Glasovanja :

PV 21/01/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0015

<Date>{02/10/2020}2.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0174/2020</NoDocSe>
PDF 214kWORD 81k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))</DocRef>


<Commission>{EMPL}Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Lucia Ďuriš Nicholsonová</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za svladavanje krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19

(COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM2020/0223),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 175. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0151/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 10. lipnja 2020.[1],

 nakon savjetovanja s Odborom regija,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za zapošljavanje i socijalna pitanja (A9-0174/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Europski parlament, Vijeće i Komisija zajednički su 17. studenoga 2017. proglasili europski stup socijalnih prava kao odgovor na socijalne izazove u Europi. Dvadeset ključnih načela stupa podijeljeno je u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada; pravedni uvjeti rada; socijalna zaštita i uključenost. Dvadeset načela europskog stupa socijalnih prava trebala bi usmjeravati mjere kojima se odgovara na pandemiju bolesti COVID-19 kako bi se osigurao socijalno pravedan oporavak.

(2) Europski parlament, Vijeće i Komisija zajednički su 17. studenoga 2017. proglasili europski stup socijalnih prava kao odgovor na socijalne izazove u Europi. Dvadeset ključnih načela stupa podijeljeno je u tri kategorije: jednake mogućnosti i pristup tržištu rada; pravedni uvjeti rada; socijalna zaštita i uključenost. Dvadeset načela europskog stupa socijalnih prava trebalo bi usmjeravati mjere kojima se odgovara na pandemiju bolesti COVID-19 kako bi se osigurao socijalno pravedan i otporan oporavak.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Posljedice krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 pogodile su države članice na dosad nezabilježen način. Kriza je dovela do ozbiljnih gospodarskih i socijalnih posljedica. Nastala je iznimna situacija na koju je potrebno reagirati posebnim mjerama u skladu s europskim stupom socijalnih prava.

(3) Posljedice krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 pogodile su države članice na dosad nezabilježen način. Kriza je dovela do ozbiljnih gospodarskih i socijalnih posljedica te pogoršala situaciju u kojoj se nalazi više od 109 milijuna ljudi koji već žive u siromaštvu ili su izloženi riziku od siromaštva, produbila je socijalne nejednakosti, povećala gubitak radnih mjesta, stope nezaposlenosti i nejednakosti, posebno među pripadnicima skupina u nepovoljnom položaju. Nastala je iznimna situacija na koju je potrebno hitno reagirati posebnim mjerama u skladu s europskim stupom socijalnih prava, Poveljom Europske unije o temeljnim pravima i drugim mjerama za suzbijanje siromaštva.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) To posebno utječe na FEAD. Budući da je zbog pandemije bolesti COVID-19 došlo do povećanja broja ljudi pogođenih oskudicom hrane i materijalnom oskudicom i da su najpotrebitiji tijekom ove krize izloženi posebnim rizicima i dodatnim poteškoćama, državama članicama potrebna su dodatna financijska sredstva za pružanje potpore iz Fonda.

(4) To posebno utječe na FEAD. Budući da je velik broj ljudi diljem Unije već bio pogođen oskudicom hrane i materijalnom oskudicom (potporu iz FEAD-a već je i prije krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19 primalo 13 milijuna ljudi godišnje, uključujući oko 4 milijuna djece) i da taj broj zbog pandemije bolesti COVID-19 i dalje raste te da su najpotrebitije osobe izloženije posebnim rizicima i dodatnim poteškoćama tijekom ove krize, državama članicama potrebna su dodatna financijska sredstva za pružanje potpore iz FEAD-a.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Kako bi se ublažili veliki šokovi koje je pretrpjelo gospodarstvo i ozbiljni učinci na djelovanje jedinstvenog tržišta zbog iznimnih ograničenja koje su uvele države članice kako bi ograničile širenje bolesti COVID-19, Europsko vijeće podržalo je 23. travnja 2020. Plan za oporavak koji uključuje snažnu investicijsku komponentu, pozvalo na uspostavu [Europskog instrumenta za oporavak] i ovlastilo Komisiju da analizira potrebe kako bi se sredstva usmjerila prema najpogođenijim sektorima i geografskim dijelovima Europe, pojasnivši pritom povezanost s VFO-om.

(5) Kako bi se ublažili veliki šokovi koje su pretrpjeli gospodarstvo i društvo te ozbiljni učinci na djelovanje europskog socijalnog modela i jedinstvenog tržišta zbog iznimnih ograničenja koje su uvele države članice kako bi ograničile širenje bolesti COVID-19, Europsko vijeće podržalo je 23. travnja 2020. Plan za oporavak koji uključuje snažnu investicijsku komponentu, pozvalo na uspostavu [Europskog instrumenta za oporavak] i ovlastilo Komisiju da analizira potrebe kako bi se sredstva usmjerila prema najpogođenijim sektorima i geografskim dijelovima Europe, pojasnivši pritom povezanost s VFO-om.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Komisija je 27. svibnja 2020. iznijela prijedlog Uredbe11 o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, EURATOM) br. 1311/201312 i time aktivirala dodatna sredstva kako bi podržala države članice u uklanjanju posljedica krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi na oporavak gospodarstva. U sklopu tog paketa za tu se svrhu stavlja na raspolaganje dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR za proračunske obveze iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta” za godine 2020., 2021. i 2022., kako bi se ta sredstva mogla brzo upotrijebiti za realno gospodarstvo primjenom postojećih struktura za programe kohezijske politike u razdoblju 2014.–2020. Komisija bi trebala utvrditi raščlambu dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se temelji na najnovijim raspoloživim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i o tome u kojoj su mjeri njihova gospodarstva pogođena trenutačnom krizom. Kako bi se uzela u obzir promjenjiva priroda učinaka krize, raščlambu bi trebalo revidirati 2021. na temelju iste metode dodjele primjenom najnovijih statističkih podataka dostupnih do 19. listopada 2021. Kako bi se omogućio djelotvoran odgovor na socijalne posljedice pandemije bolesti COVID-19 na najpotrebitije, primjereno je da države članice mogu dodijeliti dodatna sredstva FEAD-u, prema svojim potrebama. Pritom bi države članice trebale obratiti posebnu pažnju na povećanje broja najpotrebitijih od početka pandemije bolesti COVID-19. Osim toga, potrebno je utvrditi gornje granice u vezi s dodjelom povećanih sredstava za tehničku pomoć države članice. Uzimajući u obzir očekivanu brzu potrošnju dodatnih sredstava, obveze povezane s tim dodatnim sredstvima trebalo bi također opozvati pri zaključenju programa. Za dodatna sredstva uvode se i mogućnosti za financijske prijenose između EFRR-a, ESF-a i FEAD-a u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta”.

(6) Komisija je 27. svibnja 2020. iznijela prijedlog Uredbe11 o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, EURATOM) br. 1311/201312 i aktivirala dodatna sredstva kako bi podržala države članice u njihovim mjerama za uklanjanje posljedica krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i kako bi pripremila socijalni, otporan i održiv oporavak gospodarstva. U sklopu tog paketa za tu se svrhu stavlja na raspolaganje dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR za proračunske obveze iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta” za godine 2020., 2021. i 2022., kako bi se ta sredstva mogla brzo upotrijebiti za realno gospodarstvo primjenom postojećih struktura za programe kohezijske politike u razdoblju 2014.–2020. Komisija bi trebala utvrditi raščlambu dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se temelji na najnovijim raspoloživim objektivnim statističkim podacima, uključujući podatke o jednakosti u pogledu relativnog blagostanja država članica, siromaštva, stopa socijalne isključenosti te naravi i mjere u kojoj su njihova gospodarstva i društva pogođena trenutačnom krizom, s posebnim naglaskom na najpotrebitijim osobama i posebno vodeći računa o skupinama kao što su beskućnici i osobe koje stanuju u odvojenim institucijama i koje statistički uredi država članica tradicionalno ne pokrivaju. U tu bi svrhu trebalo prikupljati relevantne i usporedive podatke, uz sudjelovanje nevladinih organizacija i lokalnih tijela koji djeluju u području siromaštva i socijalne isključenosti te u području pružanja usluga najpotrebitijim osobama. Kako bi se uzela u obzir promjenjiva priroda učinaka krize izazvane pandemijom bolesti COVID-19, raščlambu bi trebalo revidirati 2021. na temelju iste metode dodjele primjenom najnovijih statističkih podataka i podataka o jednakosti dostupnih do 19. listopada 2021. Kako bi se omogućio djelotvoran odgovor na socijalne posljedice pandemije bolesti COVID-19 na najpotrebitije osobe te odstupajući od članka 92. stavka 7. Uredbe (EU) br. 1303/201312a, države članice trebale bi također dio dodatnih sredstava dodijeliti FEAD-u. Pritom bi države članice trebale obratiti posebnu pažnju na povećanje broja najpotrebitijih osoba od početka pandemije bolesti COVID-19. Osim toga, potrebno je utvrditi gornje granice u vezi s dodjelom povećanih sredstava za tehničku pomoć države članice. Uzimajući u obzir očekivanu brzu potrošnju dodatnih sredstava, obveze povezane s tim dodatnim sredstvima trebalo bi također opozvati pri zaključenju programa. Za dodatna sredstva trebale bi se uvesti i mogućnosti za financijske prijenose između EFRR-a, ESF-a i FEAD-a u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta”. Uzimajući u obzir ključnu ulogu ESF-a u iskorjenjivanju siromaštva i borbi protiv socijalne isključenosti, udio ESF-a ne bi se smio smanjiti ispod trenutačne pravne obveze od 23,1 % na razini Unije.

__________________

__________________

11 COM(2020) 446.

11 COM(2020) 446.

12 Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. - 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

12 Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. - 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

 

12a Uredba (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006 (SL L 347, 20.12.2013., str. 320.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Zbog feminizacije siromaštva, čije su posljedice sve češće i ozbiljnije siromaštvo među ženama1a, tijekom pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije FEAD-a trebalo bi uzeti u obzir rodne aspekte. Nadalje, zbog neodvojive povezanosti diskriminacije i siromaštva te u skladu s člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, zabranjena je svaka diskriminacija temeljena na bilo kojoj osnovi kao što su spol, rasa, boja kože, etničko ili socijalno podrijetlo, genetska obilježja, jezik, vjera ili uvjerenje, političko ili bilo koje drugo mišljenje, pripadnost nacionalnoj manjini, imovina, rođenje, invaliditet, dob ili spolna orijentacija.

 

__________________

 

1a https://eige.europa.eu/gender-mainstreaming/policy-areas/poverty

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Kako bi se osiguralo da države članice imaju dovoljno financijskih sredstava za brzu provedbu mjera za uklanjanje posljedica krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19 i pripremu na oporavak gospodarstva, potrebno je omogućiti višu razinu pretfinanciranja za brzu provedbu mjera koje se podupiru dodatnim sredstvima. Iznos pretfinanciranja trebao bi osigurati da države članice raspolažu sredstvima da prema potrebi organiziraju isplatu predujmova korisnicima te da korisnicima nadoknade sredstva ubrzo nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje.

(8) Kako bi se osiguralo da države članice imaju dovoljno financijskih sredstava za brzu provedbu mjera za uklanjanje posljedica krize uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19, u svjetlu njezina utjecaja na siromaštvo i socijalnu isključenost, i za pripremu socijalnog, otpornog i održivog oporavka gospodarstva i društva, potrebno je što prije omogućiti višu razinu pretfinanciranja za brzu provedbu mjera koje se podupiru dodatnim sredstvima. Iznos pretfinanciranja trebao bi osigurati da države članice raspolažu sredstvima da prema potrebi organiziraju isplatu predujmova korisnicima te da korisnicima nadoknade sredstva ubrzo nakon podnošenja zahtjeva za plaćanje. Kako bi se korisnicima hitno pružila pomoć, države članice trebale bi se obvezati na poduzimanje svih potrebnih koraka u cilju što hitnijeg pokretanja isplate predujmova.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Način provedbe FEAD-a ne bi se trebao mijenjati zbog ove Uredbe, a FEAD bi trebao ostati pod podijeljenim upravljanjem.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Radi smanjenja opterećenja javnih proračuna zbog uklanjanja posljedica krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripreme na oporavak gospodarstva primjereno je da dodatna sredstva ne budu uvjetovana sufinanciranjem.

(9) Radi smanjenja opterećenja javnih proračuna u pogledu mjera za uklanjanje posljedica krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripreme socijalnog, otpornog i održivog oporavka gospodarstva i društva primjereno je da dodatna sredstva ne budu uvjetovana sufinanciranjem.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Budući da cilj ove Uredbe, odnosno odgovor na posljedice javnozdravstvene krize na najpotrebitije, ne mogu dostatno ostvariti države članice, već se zbog opsega i učinaka predloženih mjera ti ciljevi mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka, ova Uredba ne prelazi okvire onoga što je potrebno za postizanje navedenog cilja.

(11) Budući da cilj ove Uredbe, odnosno odgovor na posljedice javnozdravstvene i socioekonomske krize na najpotrebitije, države članice ne mogu same dostatno ostvariti, već se zbog opsega i učinaka predloženih mjera ti ciljevi mogu na bolji način ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti iz navedenog članka, ova Uredba ne prelazi okvire onoga što je potrebno za postizanje navedenog cilja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(14) Zbog pandemije bolesti COVID-19 i hitne potrebe za rješavanjem s njome povezane javnozdravstvene krize, potrebno je predvidjeti iznimku od isteka osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

(14) Zbog pandemije bolesti COVID-19 i hitne potrebe za rješavanjem s njome povezane javnozdravstvene i socioekonomske krize, potrebno je predvidjeti iznimku u pogledu roka od osam tjedana iz članka 4. Protokola br. 1 o ulozi nacionalnih parlamenata u Europskoj uniji, priloženog Ugovoru o Europskoj uniji, Ugovoru o funkcioniranju Europske unije i Ugovoru o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 223/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 6.a – naslov</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Dobrovoljno povećanje sredstava kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

Povećanje sredstava kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 223/2014</DocAmend2>

<Article2>Članak 6.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice mogu dobrovoljno povećati sredstva iz članka 6. kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19, u skladu s člankom 92.b točkom 5. sedmim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013. To povećanje može utjecati na proračunske obveze za godine 2020., 2021. i 2022.

1. Države članice povećavaju sredstva iz članka 6. kao odgovor na pandemiju bolesti COVID-19 za minimalni udio u iznosu od najmanje 3 % dodatnih sredstava, u skladu s člankom 92.b točkom 5. sedmim podstavkom Uredbe (EU) br. 1303/2013. To povećanje može utjecati na proračunske obveze za godine 2020., 2021. i 2022.

</Amend></RepeatBlock-Amend> 


 

OBRAZLOŽENJE

Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) instrument je koji osobama koje su zapale u siromaštvo pomaže da poduzmu prve korake prema izlasku iz siromaštva i socijalne isključenosti. Potporu FEAD-a godišnje prima oko 13 milijuna osoba, uključujući približno 4 milijuna djece mlađe od 15 godina.

Izravne i neizravne posljedice pandemije bolesti COVID-19 sve su izraženije u svim državama članicama. Trenutačna i nikad prije zabilježena situacija iziskuje primjenu izvanrednih mjera prilagođenih okolnostima, što uključuje i pomoć najpotrebitijima iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (FEAD).

Prvom „Investicijskom inicijativom kao odgovor na koronavirus” (CRII)[2], paketom mjera koji je stupio na snagu 1. travnja 2020., uveden je niz bitnih izmjena zakonodavnog okvira koji se primjenjuje na europske strukturne i investicijske fondove, koje omogućuju uspješniji odgovor na trenutačnu situaciju. Dodatne mjere donesene su u okviru „Investicijske inicijative plus kao odgovor na koronavirus” (CRII Plus)[3]. Taj je paket uključivao i izmjenu Uredbe (EU) br. 223/2014[4] (Uredba o FEAD-u) Uredbom (EU) 2020/559 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020.[5], koja je stupila na snagu 25. travnja 2020. Cilj tih izmjena bila je prilagodba FEAD-a kako bi se moglo odgovoriti na izazov pandemije COVID-a 19 i kako bi se osobito brzo reagiralo na nove dodatne potrebe ciljnih skupina koje su izložene dodatnim poteškoćama proizašlima iz krize. Tom su uredbom stoga uvedene posebne mjere dodatne likvidnosti i fleksibilnosti kako bi države članice mogle riješiti problem pandemije COVID-a 19 u okviru FEAD-a, uključujući mogućnost pružanja pomoći u hrani i osnovne materijalne pomoći putem vaučera.

Iako se situacija još uvijek mijenja, a države članice ublažavaju ograničenja za svoja društva i poduzeća te ponovno pokreću svoja gospodarstva, izravni i neizravni učinci krize već su prouzročili posljedice u mnogim sektorima. Proces oporavka će potrajati, a s obzirom na to da već svjedočimo novim valovima širenja COVID-a 19 u brojnim državama članicama EU-a, ne može se isključiti potreba za daljnjim mjerama ograničenja kretanja. U tom kontekstu postoji ozbiljan rizik od povećanja broja ljudi koji su pogođeni oskudicom hrane i materijalnom oskudicom i stoga su potrebne daljnje mjere kako bi se odgovorilo na socijalne posljedice pandemije bolesti COVID-19 radi osiguravanja socijalno pravednog oporavka u skladu s europskim stupom socijalnih prava.

Komisija je 27. svibnja 2020. iznijela prijedlog Uredbe[6] o izmjeni Uredbe Vijeća (EU, EURATOM) br. 1311/2013[7] i time aktivirala dodatna sredstva kako bi podržala države članice u uklanjanju posljedica krize u kontekstu pandemije bolesti COVID-19 i pripremi na socijalni i otporni oporavak gospodarstva. U sklopu tog paketa za tu se svrhu stavlja na raspolaganje dodatni izvanredni iznos od 58 272 800 000 EUR za proračunske obveze iz strukturnih fondova u okviru cilja „Ulaganje u rast i radna mjesta” za godine 2020., 2021. i 2022., kako bi se ta sredstva mogla brzo upotrijebiti za realno gospodarstvo primjenom postojećih struktura za programe kohezijske politike u razdoblju 2014.–2020.

Izvjestiteljica smatra da bi Komisija trebala utvrditi raščlambu dodatnih sredstava za svaku državu članicu na temelju metode dodjele koja se temelji na najnovijim raspoloživim objektivnim statističkim podacima o relativnom blagostanju država članica i statističkim podacima, uključujući podatke o jednakosti, o tome u kojoj su mjeri njihova gospodarstva i društva pogođena trenutačnom krizom, s posebnim naglaskom na najpotrebitijim osobama, kao što su beskućnici i osobe koje stanuju u odvojenim institucijama koje tradicionalno nisu obuhvaćene statističkim uredima država članica. U tu svrhu relevantne i usporedive podatke bi trebalo prikupljati uz sudjelovanje nevladinih organizacija koje djeluju u području siromaštva i socijalne isključenosti. Kako bi se uzela u obzir promjenjiva priroda učinaka krize, raščlambu bi trebalo revidirati 2021. na temelju iste metode dodjele primjenom najnovijih statističkih podataka i podataka o jednakosti dostupnih do 19. listopada 2021.

Izvjestiteljica ističe da, kao djelotvoran odgovor na socijalne posljedice pandemije bolesti COVID-19 na najpotrebitije te odstupajući od članka 92. stavka 7. Uredbe (EU, EURATOM) br. 1311/2013, države članice po potrebi mogu dio dodatnih sredstava dodijeliti FEAD-u (prije ili istovremeno s dodjelom sredstava EFRR-u i ESF-u). Naposljetku, u skladu s člankom 21. Povelje Europske unije o temeljnim pravima bi tijekom pripreme, provedbe, praćenja i evaluacije Fonda trebalo uzeti u obzir rodne aspekte.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Izmjena Uredbe (EU) br. 223/2014 u pogledu uvođenja posebnih mjera za rješavanje krize uslijed bolesti COVID-19

Referentni dokumenti

COM(2020)0223 – C9-0151/2020 – 2020/0105(COD)

Datum podnošenja EP-u

28.5.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

EMPL

17.6.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Lucia Ďuriš Nicholsonová

25.6.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

31.8.2020

21.9.2020

 

 

Datum usvajanja

1.10.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

52

2

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Atidzhe Alieva-Veli, Abir Al-Sahlani, Marc Angel, Dominique Bilde, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Andrea Bocskor, Milan Brglez, Sylvie Brunet, David Casa, Leila Chaibi, Margarita de la Pisa Carrión, Klára Dobrev, Jarosław Duda, Estrella Durá Ferrandis, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Rosa Estaràs Ferragut, Nicolaus Fest, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Heléne Fritzon, Helmut Geuking, Alicia Homs Ginel, France Jamet, Agnes Jongerius, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Katrin Langensiepen, Miriam Lexmann, Elena Lizzi, Radka Maxová, Kira Marie Peter-Hansen, Dragoș Pîslaru, Manuel Pizarro, Dennis Radtke, Elżbieta Rafalska, Guido Reil, Daniela Rondinelli, Mounir Satouri, Monica Semedo, Beata Szydło, Eugen Tomac, Romana Tomc, Marie-Pierre Vedrenne, Marianne Vind, Maria Walsh, Stefania Zambelli, Tatjana Ždanoka, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Konstantinos Arvanitis, Brando Benifei, Marc Botenga, Samira Rafaela, Eugenia Rodríguez Palop

Datum podnošenja

2.10.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

52

+

ECR

Lucia Ďuriš Nicholsonová, Helmut Geuking, Elżbieta Rafalska, Beata Szydło, Margarita de la Pisa Carrión

GUE/NGL

Konstantinos Arvanitis, Marc Botenga, Leila Chaibi, Eugenia Rodríguez Palop

ID

Dominique Bilde, France Jamet, Elena Lizzi, Stefania Zambelli

NI

Daniela Rondinelli

PPE

Andrea Bocskor, David Casa, Jarosław Duda, Rosa Estaràs Ferragut, Loucas Fourlas, Cindy Franssen, Radan Kanev, Ádám Kósa, Stelios Kympouropoulos, Miriam Lexmann, Dennis Radtke, Eugen Tomac, Romana Tomc, Maria Walsh, Tomáš Zdechovský

Renew

Atidzhe Alieva-Veli, Sylvie Brunet, Radka Maxová, Dragoș Pîslaru, Samira Rafaela, Monica Semedo, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Marc Angel, Brando Benifei, Gabriele Bischoff, Vilija Blinkevičiūtė, Milan Brglez, Klára Dobrev, Estrella Durá Ferrandis, Heléne Fritzon, Alicia Homs Ginel, Agnes Jongerius, Manuel Pizarro, Marianne Vind

Verts/ALE

Katrin Langensiepen, Kira Marie Peter-Hansen, Mounir Satouri, Tatjana Ždanoka

 

2

-

ID

Nicolaus Fest, Guido Reil

 

1

0

Renew

Abir Al-Sahlani

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

[1] Još nije objavljeno u Službenom listu.

[2] Uredba (EU) 2020/460 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni uredaba (EU) br. 1301/2013, (EU) br. 1303/2013 i (EU) br. 508/2014 s obzirom na posebne mjere za mobilizaciju ulaganja u zdravstvene sustave država članica i u druge sektore njihovih gospodarstava u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (Investicijska inicijativa kao odgovor na koronavirus) (SL L 99, 31.3.2020., str. 5.).

[3] Uredba (EU) 2020/558 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2020. o izmjeni uredbi (EU) br. 1301/2013 i (EU) br. 1303/2013 u pogledu posebnih mjera radi pružanja iznimne fleksibilnosti za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u odgovoru na izbijanje bolesti COVID-19 (SL L 130, 24.4.2020., str. 1.).

[4] Uredba (EU) br. 223/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. ožujka 2014. o Fondu europske pomoći za najpotrebitije (SL L 72, 12.3.2014., str. 1.–41.).

[5] SL L 130, 24.4.2020., str. 7.

[7] Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 o utvrđivanju višegodišnjeg financijskog okvira za razdoblje 2014. 2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).

Posljednje ažuriranje: 19. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti