Postupak : 2017/0035(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0187/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0187/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 16/12/2020 - 15
PV 17/12/2020 - 2
PV 17/12/2020 - 9

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0364

<Date>{12/10/2020}12.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0187/2020</NoDocSe>
PDF 398kWORD 136k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravna pitanja</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>József Szájer</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU
 MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
 MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2017)0085),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 291. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0034/2017),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenja Odbora za međunarodnu trgovinu, Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane, Odbora za industriju, istraživanje i energetiku, Odbora za poljoprivredu i ruralni razvoj te Odbora za ustavna pitanja,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0187/2020),

1. usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.

(2) Uredba (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito učinkovito funkcionirala te se njome održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga glavni elementi tog sustava mogu i dalje nepromijenjeno funkcionirati. Međutim, razina dodane vrijednosti predviđena Uredbom (EU) br. 182/2011 u pogledu odgovarajućeg postupka donošenja odluka nije bila u potpunosti zadovoljavajuća. Stoga se čini da su potrebne određene ciljane izmjene koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011. Dodatni cilj ovog akta o izmjeni je poboljšati osviještenost građana Unije o postupcima povezanima s provedbenim aktima. Kako bi se povećalo povjerenje u institucije i tijela Unije, ključno je ne samo informirati građane Unije o donošenju odluka, nego i objasniti razloge na kojima se temelje odluke tih institucija i tijela.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. U većini slučajeva to se dogodilo u pogledu genetski modificiranih organizama i genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja.

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi, posebno u pogledu genetski modificiranih organizama, genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja, u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) Zbog toga do upućivanja žalbenom odboru predviđenom Uredbom (EU) br. 182/2011 dolazi tek u vrlo malom broju slučajeva na koje se odnosi ovaj akt o izmjeni.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije pomogao u osiguravanju jasnoće stajališta država članica.

(4) Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije pomogao u osiguravanju jasnoće stajališta država članica ni u rješavanju pitanja nedavanja mišljenja u postupku ispitivanja. Uredbom (EU) br. 182/2011 predviđa se da Komisija u takvim slučajevima može donijeti nacrt provedbenog akta, čime se Komisiji omogućuje da u ime država članica utvrdi potrebu za učinkovitom provedbom zakonodavstva i način na koji će se ta provedba osigurati.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Uredbom (EU) br. 182/2011 predviđa se da Komisija u takvim slučajevima može donijeti nacrt provedbenog akta, čime se Komisiji daje diskrecijsko pravo.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti.

(6) Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti. S tim u vezi Europski je ombudsman u svojoj odluci o predmetu br. 1582/2014 naveo da Komisija mora poštovati postojeće pravne odredbe o rokovima koji su utvrđeni za odobrenje genetski modificiranih organizama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Premda je ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva i države članice trebale bi u potpunosti preuzeti svoju odgovornost u postupku donošenja odluka. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu zbog, među ostalim, velikog broja suzdržanih glasova ili neprisutnosti tijekom glasovanja.

(7) Premda je Komisija nadležna odlučivati u takvim slučajevima iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva, i države članice trebale bi preuzeti veću odgovornost u postupku donošenja odluka. Ako se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka, a države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu u korist nacrta provedbenog akta o davanju odobrenja za proizvod ili tvar, to bi se odobrenje trebalo smatrati odbijenim.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti na dovoljno visokoj političkoj razini, kao što je ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora. Međutim, takvo produljenje trebalo bi biti samo za kratko razdoblje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Europskom parlamentu i Vijeću kako bi oni izrazili svoja stajališta i dali orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, gospodarske, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Europski parlament i Vijeće izraze u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U slučajevima koji su propisno opravdani hitnošću Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Stajališta koja su izrazili Europski parlament i Vijeće trebala bi se također bez nepotrebne odgode poslati Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te po potrebi Europskom parlamentu i Vijeću.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(10.a) Ako se čini da će biti teško dobiti pozitivna mišljenja država članica u vezi s nekoliko sličnih nacrta provedbenih akata, trebalo bi razmotriti preispitivanje provedbenih ovlasti koje su mjerodavnim temeljnim aktima dodijeljene Komisiji.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica na razini žalbenog odbora i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica.

(11) Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica u svim fazama savjetodavnog postupka i postupka ispitivanja i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica. Ako se akt odnosi na posebno osjetljiva područja, kao što su zaštita potrošača, zaštita zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka ili zaštita okoliša, svaki predstavnik države članice trebao bi za svaki pojedini slučaj navesti detaljne razloge za glasovanje ili suzdržanost. Komisija bi također trebala dostaviti informacije o sastavu odbora, uključujući nazočne osobe i tijela te organizacije kojima te osobe pripadaju, kao i dnevni red sastanaka te dokumente i nacrte tekstova o kojima se raspravlja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.a) Kako bi se povećala osviještenost građana Unije o tom postupku i njihovo razumijevanje postupka te kako bi se povećala njegova vidljivost, svaki predstavnik države članice trebao bi obrazložiti svoj glas ili suzdržanost odnosno odsutnost.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11.b) Trebalo bi još više povećati dostupnost registra i izmijeniti njegov sadržaj kako bi se osigurala veća transparentnost u pogledu postupka donošenja odluka, posebno dodavanjem više informacija o tom postupku. U tom je pogledu ključan element poboljšanje funkcija pretraživanja registra kako bi se omogućila pretraživanja prema području politike.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 7. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.”;

„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom ili običnom većinom država članica, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na dovoljno visokoj političkoj razini, kao što je ministarska. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 3.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3.a Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.”;

„3.a Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputiti Europskom parlamentu i Vijeću kako bi oni dali svoje mišljenje i izrazili svoja stajališta i dali orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, gospodarske, političke i međunarodne posljedice ishoda glasovanja u žalbenom odboru. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Europski parlament i Vijeće izraze u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U slučajevima koji su propisno opravdani hitnošću Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Stajališta koja su izrazili Europski parlament i Vijeće također se bez nepotrebne odgode šalju Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te po potrebi Europskom parlamentu i Vijeću.”;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  umeće se sljedeći stavak:

 

„4.a Odstupajući od stavka 3., ako se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka, a nacrt provedbenog akta predviđa davanje odobrenja za proizvod ili tvar, takva se odobrenja daju samo ako glasovanje u skladu sa stavkom 1. rezultira pozitivnim mišljenjem.

 

Prvim stavkom ne dovodi se u pitanje pravo Komisije da predloži izmijenjeni nacrt provedbenog akta koji se odnosi na isti predmet.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Uzimajući u obzir pravni pritisak na Komisiju do kojeg bi u slučaju neodobrenja osjetljivih proizvoda moglo doći, zbog trenutačnih pravila žalbenih odbora Komisiji u slučaju neizdavanja mišljenja ne ostaje nikakav drugi izbor osim donošenja provedbenih akata. Za važne akte koji mogu utjecati na zdravlje ili sigurnost ljudi ili životinja odobrenje bi se trebalo smatrati donesenim samo ako ga podupire velika većina država članica.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka bb (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 4.b (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(bb)  umeće se sljedeći stavak:

 

„4.b Predstavnici država članica navode razloge za svoje glasovanje ili suzdržanost u skladu sa stavkom 1. ili razloge zbog kojih su tijekom glasovanja bili odsutni.

 

Ako se akt odnosi na posebno osjetljiva područja, kao što su zaštita potrošača, zaštita zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka ili zaštita okoliša, predstavnici država članica navode za svaki pojedini slučaj detaljne razloge za glasovanje ili suzdržanost.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka b</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a)  u stavku 1. točka (b) zamjenjuje se sljedećim:

(b) dnevne redove sastanaka odbora;

(b)  dnevne redove sjednica odbora, uključujući nacrte tekstova o kojima se odlučuje i dokumente o kojima se raspravlja;”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka c</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-aa) u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c) sažete preglede i popise tijela i organizacija kojima pripadaju osobe imenovane od strane država članica za svoje predstavnike;

(c) sažete preglede i popise osoba nazočnih na sjednici te tijela i organizacija kojima pripadaju osobe imenovane od strane država članica za svoje predstavnike;”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„(e) rezultate glasovanja, koji u slučaju žalbenog odbora uključuju glasove koje su dali predstavnici svake države članice;”;

„(e) rezultate glasovanja, uključujući glasove koje su dali predstavnici svake države članice i suzdržane glasove, zajedno s razlozima za glasovanje ili suzdržanost, kao i razloge zbog kojih su bili odsutni tijekom glasovanja i, ako se akt odnosi na posebno osjetljiva područja, kao što su zaštita potrošača, zaštita zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka ili zaštita okoliša, za svaki pojedini slučaj odgovarajuće detaljne razloge za glasovanje ili suzdržanost;”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa)  stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Europski parlament i Vijeće imaju pristup informacijama iz stavka 1. u skladu s važećim pravilima.

3.  Europski parlament i Vijeće bez nepotrebne odgode imaju pristup informacijama iz stavka 1. u skladu s važećim pravilima.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„5. Upućivanja na sve dokumente iz stavka 1. točaka od (a) do (d), (f) i (g) i informacije iz tog stavka točaka (e) i (h) objavljuju se u registru.”

„5. Svi dokumenti i informacije iz stavka 1. objavljuju se u registru.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 5.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba)  dodaje se sljedeći stavak:

 

„5a. Funkcija pretraživanja registra omogućuje pretraživanje po području politike.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 11.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3.a) članak 11. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 11.

„Članak 11.

Pravo nadzora Europskog parlamenta i Vijeća

Pravo nadzora Europskog parlamenta i Vijeća

Kada se temeljni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament ili Vijeće može u bilo koje vrijeme naznačiti Komisiji da, prema njegovom mišljenju, nacrt provedbenog akta prelazi provedbene ovlasti predviđene u temeljnom aktu. U tom slučaju Komisija razmatra nacrt provedbenog akta, uzimajući u obzir iznesena stajališta i istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o tome namjerava li zadržati, izmijeniti ili povući nacrt provedbenog akta.

Kada se temeljni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament ili Vijeće može u bilo koje vrijeme naznačiti Komisiji da, prema njegovom mišljenju, nacrt provedbenog akta prelazi provedbene ovlasti predviđene u temeljnom aktu ili je u suprotnosti s ciljevima temeljnog akta. U tom slučaju Komisija razmatra nacrt provedbenog akta, uzimajući u obzir iznesena stajališta i istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o tome namjerava li zadržati, izmijeniti ili povući nacrt provedbenog akta.

 

Osim toga, ako Europski parlament ili Vijeće smatra da je primjereno preispitati dodjelu provedbenih ovlasti Komisiji u temeljnom aktu, može u bilo kojem trenutku pozvati Komisiju da podnese prijedlog izmjene tog temeljnog akta.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba ne primjenjuje se na postupke u tijeku u pogledu kojih je žalbeni odbor već donio mišljenje na datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova Uredba primjenjuje se na postupke započete nakon datuma njezina stupanja na snagu.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


 

OBRAZLOŽENJE

Europska komisija je 14. veljače 2017. podnijela Prijedlog (COM(2018)85final) za reformu sustava komitologije EU-a (Uredba (EU) br. 182/2011). Njegov je cilj povećati transparentnost i odgovornost pri provedbi prava EU-a u određenim vrlo spornim područjima politika sljedećim mjerama:

 izmjenom pravila glasovanja u posljednjoj fazi postupka komitologije (takozvani žalbeni odbor) tako da se u obzir uzimaju samo glasovi za ili protiv akta. Cilj je smanjiti korištenje suzdržanih glasova i broj slučajeva u kojima odbor ne može zauzeti stajalište, a Komisija je obvezna djelovati bez jasnog mandata država članica;

 uključivanjem nacionalnih ministara tako da se Komisiji omogući da podnese drugo upućivanje žalbenom odboru na ministarskoj razini ako nacionalni stručnjaci ne zauzmu stajalište;

 povećanjem transparentnosti glasovanja na razini žalbenog odbora;

 osiguravanjem političkog doprinosa tako što se Komisiji omogućuje da se obrati Vijeću ministara za mišljenje ako žalbeni odbor ne može zauzeti stajalište.

Izvjestitelj općenito pozdravlja Prijedlog Komisije, ali bi želio naglasiti i da u većini slučajeva aktualni sustav funkcionira pravilno tako da se Prijedlog Komisije odnosi samo na malobrojan, ali ipak osjetljiv segment slučajeva koji su upućeni odborima.

 

Ipak, primjeri iz novije prakse pokazuju da bi se aktualni mehanizam mogao poboljšati kako bi se povećala sigurnost i transparentnost postupka. Zaštita okoliša, ali i druga temeljna pitanja kao što su zdravlje i sigurnost hrane ključna su područja u kojima bi države članice trebale pokazati političku odgovornost i moraju djelovati transparentno tako da građani budu upoznati ne samo s njihovim odlukama već i s razlozima na kojima se one temelje.

 

U skladu s Ugovorom o Europskoj uniji odluke se donose na što otvoreniji način i na razini što je moguće bližoj građanima (članak 10. stavak 3. UEU-a). Institucije Unije nastoje promicati europske vrijednosti, zalagati se za njezine ciljeve, služiti njezinim interesima, interesima njezinih građana i interesima država članica te osigurati koherentnost, učinkovitost i kontinuitet njezinih politika i djelovanja (članak 13. UEU-a). Europska unija zasniva se na temeljnom načelu vladavine prava, čiji je ključni element transparentnost, a institucije moraju imati vodeću ulogu u poštovanju tog načela.

 

Trebamo poduzeti korake za proaktivno ostvarivanje veće transparentnosti i odgovornosti kako bismo održali i ojačali povjerenje europskih građana u postupke institucija EU-a, a posebno u postupak komitologije.

 

Cilj izvjestitelja je poboljšati sustav u tom pogledu. Stoga izvjestitelj predlaže sljedeće elemente, uzimajući u obzir i stajališta koja su usvojili odbori Europskog parlamenta koji daju mišljenje.

 

 Općenito je potrebno poboljšati osviještenost građana o postupcima povezanima s provedbenim aktima. Kako bi se povećalo povjerenje u institucije EU-a, ključno je ne samo informirati građane o donošenju odluka, nego i objasniti razloge na kojima se one temelje.

 

 U tu svrhu države članice trebaju uz svoje glasove, bilo za bilo protiv, ili uz suzdržan glas priložiti obrazloženje, bez obzira na ishod glasovanja.

 

 Dodatni sastanci žalbenog odbora, koje saziva njegov predsjednik ako se ne da mišljenje, trebali bi se održati na dovoljno visokoj političkoj razini kao što je ministarska. U poslovniku žalbenog odbora već je predviđena mogućnost sazivanja sastanka žalbenog odbora na ministarskoj razini (članak 1. stavak 5. drugi podstavak). Povrh toga, ta je izmjena u skladu i s člankom 5. poslovnika žalbenog odbora.

 

 Potrebno je povećati dostupnost registra komitologije i izmijeniti njegov sadržaj, čime će se građanima omogućiti da budu upoznati ne samo s formalnim elementima postupka nego i s razlozima za odluke država članica. S tim u vezi je ključno poboljšati funkcije pretraživanja registra.

 

 Od iznimne je važnosti osigurati da Europski parlament bude obaviješten o svakom slučaju kad Komisija uputi predmet Vijeću ministara radi mišljenja u nedostatku jasnog stajališta žalbenog odbora. Politički doprinos Vijeća ministara trebalo bi podijeliti i s Europskim parlamentom.

 

Važna komponenta političkih smjernica za razdoblje 2019. – 2024. koje je donijela nova Europska komisija je osigurati veću transparentnost u funkcioniranju institucija kako bi se povećalo povjerenje građana u Uniju. Izvjestitelj je uvjeren da će u tom smislu Komisija moći promicati određeni napredak u Vijeću u vezi s Nacrtom prijedloga.

 


 

MIŠLJENJE ODBORA ZA MEĐUNARODNU TRGOVINU (19.3.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za pravna pitanja</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Sven Simon</Depute>

 

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Odbor za međunarodnu trgovinu donio je 4. prosinca 2017. mišljenje, koje se nalazi u nastavku, o izvješću Odbora za pravna pitanja. Međutim, Odbor za pravna pitanja nije finalizirao rad na ovom prijedlogu tijekom prethodnog parlamentarnog saziva. Parlament je 21. listopada 2019. odlučio, u skladu s člankom 240. Poslovnika, nastaviti s radom na ovom prijedlogu. Stoga Odbor za međunarodnu trgovinu ponovno podnosi mišljenje, koje se nalazi u nastavku, Odboru za pravna pitanja. Komitološke statističke podatke iz ovog obrazloženja izvjestitelj je ažurirao kako bi se uključile najnovije dostupne informacije za 2018.

Komisija u ovom Prijedlogu predlaže četiri izmjene Uredbe (EU) br. 182/2011[1] („Uredba o komitologiji”) koje se odnose na situacije u kojima je tijekom postupka komitologije žalbeni odbor u nemogućnosti donijeti mišljenje o nacrtu predloženog provedbenog akta Komisije. Konkretno, prijedlog je da se:

 uklone glasovi suzdržanih članova odbora iz izračuna kvalificirane većine u žalbenom odboru. Odluke žalbenog odbora bile bi valjane samo ako običnu većinu država članica čine članovi koji sudjeluju u glasovanju u žalbenom odboru;

 dopusti organiziranje dodatnog sastanka žalbenog odbora na ministarskoj razini;

 ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisiji pruži mogućnost da uputi predmet Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove u pogledu određenog pitanja i širih posljedica;

 objavi popis glasova država članica u žalbenom odboru. Ovom se mjerom nastoji povećati transparentnost postupaka komitologije.

Predložene izmjene odnose se samo na postupak na razini žalbenog odbora kad mišljenje nije dano. U praktičnom smislu, Prijedlog obuhvaća slučajeve koji čine oko 2 % svih nacrta provedbenih akata podnesenih odborima.

Kad je riječ o zajedničkoj trgovinskoj politici koja je u nadležnosti Odbora za međunarodnu trgovinu (INTA), postoji 14 postojećih komitoloških odbora (u 2018.[2]), a većina donesenih provedbenih akata odnosi se na područje instrumenata trgovinske zaštite („TDI”) , odnosno antidampinške i kompenzacijske mjere (na primjer: tijekom 2018. od ukupno 52 provedbena akta donesena u području zajedničke trgovinske politike 44 akta odnosila su se na instrumente trgovinske zaštite). Uredba o komitologiji počela se primjenjivati na mjere trgovinske zaštite tek od veljače 2014., nakon donošenja Uredbe (EU) br. 37/2014[3]. Od tada, postupak žalbenog odbora u pogledu mjera trgovinske zaštite bio je pokrenut dvaput, u 2017., u vezi sa slučajem solarnih ploča[4] i određenim proizvodima od željeza[5].

 

Odbor INTA također je nadležan za provedbene akte donesene u drugim područjima, poput onih koji se odnose na makrofinancijsku pomoć trećim zemljama ili na vanjske aspekte carinskih odredbi.

Općenito, izvjestitelj pozdravlja Prijedlog Europske komisije. Primjeri iz sadašnje prakse pokazuju da treba uspostaviti preciznije mehanizme kako bi se povećala sigurnost i transparentnost u pogledu stajališta država članica u okviru postupaka komitologije. Potrebno je, međutim, osigurati da postupci komitologije, i na razini žalbenog odbora i pri upućivanju na razini Vijeća, ne utječu negativno na donošenje potrebnih mjera trgovinske zaštite koje su često podložne velikim vremenskim pritiscima.

Općenito, izvjestitelj želi naglasiti da se postupci unutar Europske unije (EU) moraju optimizirati i provoditi na vremenski učinkovit način. Vrlo je važno da EU ispunjava svoja obećanja, ciljeve i obveze u vrijeme sve veće svjetske gospodarske konkurencije kako bi mogao ostati konkurentan i postaviti standarde u pogledu svojih visokih gospodarskih, socijalnih i okolišnih ciljeva.

Stoga izvjestitelj predlaže da se, kad je riječ o sastancima žalbenog odbora (na ministarskoj razini, kao i o prvom sastanku) i upućivanju predmeta Vijeću, odredi da se, u slučajevima u kojima se relevantnim temeljnim aktima predviđa fiksni vremenski okvir za zaključivanje postupaka, Komisiji omogući skraćivanje rokova.

Također se predlaže utvrđivanje posebnog roka u okviru kojeg Europski parlament i Vijeće mogu ostvariti svoje pravo na kontrolu. Taj je rok postojao prije donošenja sadašnje Uredbe o komitologiji, a izvjestitelj izražava žaljenje zbog toga što on nije uključen u postojeću Uredbu o komitologiji. Stoga je ova izmjena trenutne Uredbe o komitologiji dobra prilika za utvrđivanje roka koji će Europskom parlamentu pružiti veću sigurnost u pogledu ostvarivanja prava na kontrolu. Treba isto tako predvidjeti odgovarajuće iznimke za hitne slučajeve, kako bi se izbjegla bilo kakva opstrukcija učinkovitosti sustava komitologije.

 

AMANDMANI

Odbor za međunarodnu trgovinu poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Ako se zakonodavnim aktima Unije predviđa da Komisija provede istragu na temelju žalbe fizičke ili pravne osobe, kao primjerice u slučaju antidampinških i kompenzacijskih postupaka, Komisija je dužna donijeti odluke u utvrđenim rokovima i u svjetlu rezultata do kojih se došlo tijekom istrage.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

(8) Stoga je, kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora, potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora, osim kada se moraju poštovati rokovi utvrđeni u relevantnim temeljnim aktima, kao na primjer u slučaju antidampinških i kompenzacijskih mjera. Kako bi se osiguralo da postupci na razini žalbenog odbora ne prouzročuju kašnjenja, Komisiji bi trebalo dopustiti da u propisno opravdanim slučajevima skrati rokove do kojih žalbeni odbor mora donijeti mišljenje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Kraći rokovi trebaju se primjenjivati ako Komisija mora poštovati fiksne zakonske rokove koji su utvrđeni u relevantnim temeljnim aktima, kao na primjer u slučaju antidampinških i kompenzacijskih mjera.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 7. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) u članku 3. stavku 7., dodaje se sljedeći šesti podstavak:

(1) u članku 3. stavku 7. dodaju se sljedeći podstavci:

„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja. ”;

„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja, kako je utvrđeno u trećem podstavku ovoga stavka. Komisija prema potrebi utvrđuje kraći rok kako bi se poštovali rokovi utvrđeni u relevantnim temeljnim aktima.

 

Komisija može u propisno opravdanim slučajevima odrediti kraći rok od rokova spomenutih u ovom stavku.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 3.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

„3a. Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.”

„3a. Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Komisija prema potrebi utvrđuje kraći rok kako bi se poštovali rokovi utvrđeni u relevantnim temeljnim aktima.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 1.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) u članku 11. umeće se sljedeći stavak:

 

„Europski parlament i Vijeće imaju jedan mjesec za davanje naznake iz prvog stavka, počevši od datuma primitka konačnog nacrta provedbenog akta u jezičnim verzijama koje su dostavljene odgovarajućem odboru. Rok od jednog mjeseca ne primjenjuje se u hitnim slučajevima ili u slučaju provedbenih akata koji se odnose na svakodnevne administrativne poslove i/ili imaju ograničeno razdoblje valjanosti.”

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Pravo nadzora Europskog parlamenta ne može se učinkovito provesti ako nije poznat rok za njegovu provedbu. Rok od jednog mjeseca za pravo nadzora postojao je u prethodnom komitološkom okviru Odluke Vijeća 1999/468/EZ te je utvrđen u međuinstitucionalnom sporazumu iz 2008. godine između EP-a i Komisije o postupcima komitologije. Taj bi rok trebalo utvrditi u postojećoj Uredbi 182/2011.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Referentni dokumenti

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

1.3.2017

 

 

 

Odbor koji daje mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

1.3.2017

Nastavak nedovršenih poslova

 Datum objave na plenarnoj sjednici

21.10.2019

Izvjestitelj za mišljenje

 Datum imenovanja

Sven Simon

05.03.2020

Razmatranje u odboru

30.8.2017

12.10.2017

 

 

Datum usvajanja

4.12.2017

18.7.2019. (potvrđeno)

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

23

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Maria Arena, Tiziana Beghin, Karoline Graswander-Hainz, Nadja Hirsch, Yannick Jadot, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Emma McClarkin, Anne-Marie Mineur, Alessia Maria Mosca, Franz Obermayr, Artis Pabriks, Viviane Reding, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Joachim Schuster, Hannu Takkula, Iuliu Winkler

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Bendt Bendtsen, Edouard Ferrand, Fernando Ruas, Lola Sánchez Caldentey, Jarosław Wałęsa

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Maurice Ponga

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

23

+

ALDE

Nadja Hirsch, Hannu Takkula

ECR

Emma McClarkin

EFDD

Tiziana Beghin

GUE/NGL

Lola Sánchez Caldentey, Helmut Scholz

PPE

Bendt Bendtsen, Artis Pabriks, Maurice Ponga, Viviane Reding, Fernando Ruas, Tokia Saïfi, Jarosław Wałęsa, Iuliu Winkler

S&D

Maria Arena, Karoline Graswander-Hainz, Jude Kirton-Darling, Bernd Lange, David Martin, Alessia Maria Mosca, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Joachim Schuster

VERTS/ALE

Yannick Jadot

 

0

-

 

 

 

3

0

ENF

Edouard Ferrand, Franz Obermayr

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA OKOLIŠ, JAVNO ZDRAVLJE I SIGURNOST HRANE (15.5.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za pravna pitanja</CommissionInt>


<Titre>o prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Stanislav Polčák</Depute>

 

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane donio je 27. veljače 2018. mišljenje, koje se nalazi u nastavku, o izvješću Odbora za pravna pitanja. Međutim, Odbor za pravna pitanja nije finalizirao rad na ovom prijedlogu tijekom prethodnog saziva Europskog parlamenta. Parlament je 21. listopada 2019. odlučio, u skladu s člankom 240. Poslovnika, nastaviti s radom na ovom prijedlogu. Stoga Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane Odboru za pravna pitanja ponovno podnosi niže navedeno mišljenje.

 

Europska komisija predlaže Europskom parlamentu i Vijeću izmjenu Uredbe br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije kako bi se riješio problem nedonošenja odluka država članica o osjetljivim i često političkim pitanjima.

 

Naime, predsjednik Jean-Claude Juncker u svojem govoru pred Europskim parlamentom o stanju Unije u rujnu 2016. podsjetio je da bi države članice trebale preuzeti odgovornost koja im pripada. Izvjestitelj se slaže s tom analizom i pozdravlja prijedloge koji se odnose na:

– metodu izračuna kvalificirane većine. Glasovi suzdržanih država članica više se neće uzimati u obzir prilikom izračuna kvalificirane većine u glasanju žalbenog odbora;

– novo upućivanje žalbenom odboru kao i moguće upućivanje Europske komisije Vijeću;

– objavljivanje glasova.

 

Izvjestitelj želi istaknuti da u većini slučajeva sadašnji sustav dobro funkcionira. Predložene izmjene zapravo se odnose samo na postupak na razini žalbenog odbora kad mišljenje nije dano. U praktičnom smislu, Prijedlog obuhvaća slučajeve koji čine oko 2 % svih nacrta provedbenih akata podnesenih odborima. Stoga je važno da se komitološki okvir kao takav ne izmijeni. Izvjestitelj stoga želi zadržati postojeći opći okvir i poboljšati sustav kako bi se izbjeglo ponavljanje zastoja do kojih je došlo nakon uvođenja postupka 2011., bilo da je riječ o već razmotrenim ili novim problemima.

 

Izvjestitelj smatra da je transparentnost jedan od aspekata koji se u Prijedlogu još trebaju poboljšati. O osjetljivim pitanjima kao što su oporezivanje, zdravlje potrošača, sigurnost hrane i zaštita okoliša države članice ne moraju samo preuzeti odgovornost, već o njima prije svega moraju obavještavati građane. Povjerenje europskih građana zadržat ćemo samo jačanjem transparentnosti, ali i boljim informiranjem o postupku odlučivanja Europske unije.

 

To se postiže objavljivanjem glasova odborâ i žalbenog odbora, uz objašnjenje država članica o razlozima za pojedino glasovanje, ali i opsežnim informativnim kampanjama o postupcima, analizi rizika, raspodjeli uloga između službenih znanstvenih tijela Europske unije, agencija i institucija Unije te država članica.

 

Izvjestitelj smatra da će se objavljivanjem glasova, ali i traženjem od država članica da ih obrazlože, državama članicama koje su prisustvovale, ali su željele ostati suzdržane, omogućiti da objasne svoje stajalište jer njihov glas više neće ulaziti u izračun kvalificirane većine. Naime, izvjestitelj smatra da postoji temeljna razlika između neprisustvovanja glasovalju i suzdržavanja od glasovanja. Suzdržavanje od glasovanja također je politički izbor te mora postojati mogućnost da se ono obrazloži, a da pritom ne ugrozi sustav, što se trenutno događa.

 

Konačno, izvjestitelj smatra da je za potrebe poštovanja demokratskih načela važno da se Europski parlament uvijek istodobno kad i Vijeće dobro informira o usvajanju temeljnih akata. Isto tako, u slučaju upućivanja Vijeću, kao što je to predviđeno u prijedlogu Europske komisije, Europski parlament mora biti obaviješten o njegovim zaključcima.

AMANDMANI

Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor u svoje izvješće uvrsti sljedeće izmjene:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Međutim, sustav pokazuje slabost u slučaju kada države članice ne postignu većinu koja je propisana temeljnim aktima tako da, umjesto do zauzimanja stajališta, dolazi do takozvanog nedavanja mišljenja. U tim se slučajevima od Komisije traži da donese često sporne odluke o politički osjetljivim pitanjima. Te su odluke posebno problematične kada izravno utječu na građane i poduzeća. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte savjetodavnog postupka i postupka ispitivanja, uključujući postupak na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost, posebno država članica, za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011 te uz zadržavanje načina donošenja odluka koji se temelji na čvrstim, objektivnim i nediskriminacijskim znanstvenim elementima, u skladu s postupcima utvrđenima zakonodavstvom Unije i prema najnovijim znanstvenim standardima i metodama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. U većini slučajeva to se dogodilo u pogledu genetski modificiranih organizama i genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja.

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. U većini slučajeva to se dogodilo u pogledu posebno osjetljivih sektora kao što su oporezivanje, zdravlje potrošača, sigurnost hrane, zaštita okoliša, a osobito u pogledu genetski modificiranih organizama i genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Treba podsjetiti na sve posebno osjetljive sektore, a ne usredotočiti se samo na neke. Zapravo ne znamo što bi u budućnosti mogao biti izvor zastoja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3a) Treba podsjetiti da do upućivanja žalbenom odboru predviđenog Uredbom (EU) br. 182/2011 dolazi tek u vrlo malom broju slučajeva.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Sustav koji je trenutno na snazi u većini slučajeva dobro funkcionira. Postupci koji se vode u žalbenom odboru odnose se tek na približno 2 % svih nacrta provedbenih akata koji se podnose odborima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti.

(6) Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari u posebno osjetljivim područjima jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Radi veće dosljednosti u tekstu pojedinost o osjetljivim sektorima premještena je u uvodnu izjavu 3. zato što je cilj ne usredotočiti se samo na neke sektore jer ne znamo što bi u budućnosti mogao biti izvor zastoja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Premda je ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva i države članice trebale bi u potpunosti preuzeti svoju odgovornost u postupku donošenja odluka. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu zbog, među ostalim, velikog broja suzdržanih glasova ili neprisutnosti tijekom glasovanja.

(7) Premda je Komisija ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva, države članice trebale bi preuzeti veću odgovornost u postupku donošenja odluka. U dijelovima akta koji se tiču zaštite zdravlja ili sigurnosti ljudi, životinja ili biljaka trebalo bi staviti veći naglasak na političku odgovornost. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu iz niza razloga, uključujući velik broj suzdržanih glasova ili neprisustvovanje glasovanju.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

(8) Stoga je, kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora, potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti da se u iznimnim okolnostima, kada mišljenje nije dano, u najkraćem mogućem roku organizira dodatni sastanak žalbenog odbora. U cilju osiguravanja političke rasprave predstavljenost na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti na odgovarajućoj političkoj razini, kao što je ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

(10) Vijeće bi u posebnim slučajevima i na zahtjev Komisije trebalo imati mogućnost izraziti svoje stavove i dati orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke, financijske i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Europski parlament trebao bi u najkraćem roku biti obaviješten o ishodu upućivanja Vijeću.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Zbog poštovanja demokracije važno je da Europski parlament bude obaviješten o zaključcima upućivanja Vijeću.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica na razini žalbenog odbora i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica.

(11) Trebalo bi povećati transparentnost tijekom cijelog savjetodavnog postupka i postupka ispitivanja, i na razini odbora i na razini žalbenog odbora, među ostalim i u pogledu informacija o tome kako su glasovali predstavnici država članica. Glasove svake države članice treba objaviti uz njihovo obrazloženje bez obzira na to je li riječ o povoljnom mišljenju, nepovoljnom mišljenju ili suzdržanom glasu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Kako bi se povećala transparentnost, poboljšala informiranost građana Unije i povećalo njihovo povjerenje u postupak donošenja odluka Europske unije, Komisija i države članice trebale bi raditi na zajedničkoj komunikaciji o procjeni rizika, osobito za osjetljiva pitanja, kao i o postupku donošenja odluka Unije u pogledu raspodjele nadležnosti između službenih znanstvenih tijela Unije, agencija i institucija Unije te država članica.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Svrha ovog Prijedloga jest osnažiti povjerenje europskih građana u postupak donošenja odluka Europske unije. U tu je svrhu najvažnije organizirati opsežne informativne kampanje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 7. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.

Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na odgovarajućoj političkoj razini, kao što je ministarska, i u najkraćem mogućem roku. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.

 

Komisija u iznimnim i propisno obrazloženim slučajevima može skratiti rokove predviđene ovim stavkom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 3.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3a. Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

3a. Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Vijeće se na zahtjev Komisije može očitovati o širim posljedicama nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok. Europski parlament u najkraćem se roku obavješćuje o ishodu upućivanja Vijeću.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Zbog poštovanja demokracije važno je da Europski parlament bude obaviješten o zaključcima upućivanja Vijeću.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) rezultate glasovanja, koji u slučaju žalbenog odbora uključuju glasove koje su dali predstavnici svake države članice;

(e) rezultate glasovanja koji odražavaju stajališta predstavnika svake države članice i u odborima i u žalbenom odboru, uz obrazloženje glasova bez obzira na to je li riječ o povoljnom mišljenju, nepovoljnom mišljenju ili suzdržanom glasu;

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom zakonodavnom tekstu koji se razmatra te će biti potrebno unijeti odgovarajuće promjene u cijelom tekstu.)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je pojačati transparentnost kako bi se vratilo povjerenje europskih građana u postupak donošenja odluka Europske unije. To se postiže objavljivanjem glasova odbora i žalbenog odbora uz objašnjenje država članica o razlozima u pogledu glasovanja. Države članice trebaju preuzeti svoju odgovornost.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3a) u članku 11. prvi stavak zamjenjuje se sljedećim:

Kada se temeljni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament ili Vijeće može u bilo koje vrijeme naznačiti Komisiji da, prema njegovom mišljenju, nacrt provedbenog akta prelazi provedbene ovlasti predviđene u temeljnom aktu. U tom slučaju Komisija razmatra nacrt provedbenog akta, uzimajući u obzir iznesena stajališta i istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o tome namjerava li zadržati, izmijeniti ili povući nacrt provedbenog akta.

Kada se temeljni akt donosi u redovnom zakonodavnom postupku, Europski parlament ili Vijeće, koji su istodobno i u najkraćem mogućem roku obaviješteni o provedbenom aktu, mogu u bilo koje vrijeme naznačiti Komisiji da, prema njihovu mišljenju, nacrt provedbenog akta ili mjere prelazi provedbene ovlasti dodijeljene u temeljnom aktu, ili da iz drugih razloga nije u skladu s pravom Unije. U tom slučaju Komisija razmatra nacrt provedbenog akta, uzimajući u obzir iznesena stajališta i istovremeno obavješćuje Europski parlament i Vijeće o tome namjerava li zadržati, izmijeniti ili povući nacrt provedbenog akta.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Referentni dokumenti

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

1.3.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Stanislav Polčák

18.2.2020

Datum usvajanja

5.3.2020

 

 

 

 

 

 


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA INDUSTRIJU, ISTRAŽIVANJE I ENERGETIKU (27.4.2020)

<CommissionInt>upućen Odboru za pravna pitanja</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Ville Niinistö</Depute>

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Člankom 291. Ugovora iz Lisabona predviđa se da se zakonodavnim aktima provedbene ovlasti dodjeljuju Komisiji kada su potrebni jedinstveni uvjeti za provedbu. Način na koji države članice nadziru izvršavanje tih provedbenih ovlasti i donošenje povezanih provedbenih akata utvrđen je u Uredbi 182/2011, ovdje predloženoj za reviziju.

 

U mnogim slučajevima postojeći postupak dobro funkcionira. Međutim, postoje slučajevi, posebno u okviru „postupka ispitivanja”, koji su problematičniji i u kojima se postavljaju pitanja odgovornosti i nadležnosti za odluke država članica, osobito u politički osjetljivim područjima, na primjer u području zdravlja i sigurnosti ljudi, životinja i biljaka.

 

Kako bi se donio akt, u skladu s „postupkom ispitivanja” potrebna je kvalificirana većina za provedbeni akt koji je predložila Komisija. Ako se ta većina ne postigne, Komisija se može obratiti žalbenom odboru. Ako se u žalbenom odboru ne utvrdi većina ni za ni protiv provedbenog akta (situacija „nedavanja mišljenja”), Komisija može samostalno odlučiti donijeti ili odbiti akt.

 

Kako bi se riješio taj problem, Komisija u svojoj reviziji predlaže sljedeće:

 objaviti obrazloženja glasovanja predstavnika pojedinačnih država članica u žalbenom odboru

 uvesti dodatne razine žalbe na ministarskoj razini i eventualno dodatno uputiti pitanje na razinu Vijeća za orijentaciju

 ne računati suzdržane glasove i uvesti novi kvorum za sudjelovanje u glasovanju (obična većina država članica).

 

Izvjestitelj za mišljenje u potpunosti podržava prijedlog za poboljšanje transparentnosti i daljnje slične mjere tijekom cijelog postupka, uključujući obvezivanje država članica da obrazlože donošenje ili odbacivanje provedbenog akta. S druge strane, izvjestitelj za mišljenje smatra da predložene dodatne razine žalbe vjerojatno ne bi bile korisne jer iskustvo pokazuje da se rezultati glasovanja u žalbenim odborima rijetko razlikuju od rezultata u stalnim odborima. Izvjestitelj za mišljenje također se snažno protivi predloženim promjenama u kvorumu i praksama brojanja glasova, što smatra neprihvatljivim s demokratskog gledišta.

 

Za rješavanje problema koji dovodi do situacija „nedavanja mišljenja” predlaže se razlikovanje slučajeva u skladu s područjem i prirodom odluke. Za proizvode i tvari u područjima zdravlja, životinja i biljaka, Komisija bi bila obvezna zabraniti tvar ako se ne postigne kvalificirana većina za njezino odobrenje. Tim bi se postupkom uklonio pojedinačni izbor Komisije i osigurala veća pravna sigurnost s obzirom na to da bi u ovoj Uredbi bila utvrđena obveza o tome da se tvar ne odobrava u slučaju nedostatka većine.

 

Osim toga, u slučajevima koji uključuju isti temeljni akt, sustavno postoje situacije u kojima države članice ne daju mišljenje. U tim slučajevima trebalo bi Komisiji omogućiti da razmotri mogućnost revizije temeljnog akta na temelju te konkretne točke.


AMANDMANI

Odbor za industriju, istraživanje i energetiku poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1.a) Europski parlament osnovao je posebni odbor za razmatranje postupka odobravanja pesticida u Uniji kako bi se utvrdili mogući sukobi interesa u tom postupku te razmotrila uloga agencija Unije i provjerilo raspolažu li one osobljem i financijama na razini primjerenoj za ispunjavanje svojih obveza. Kako bi se poboljšao sustav uspostavljen Uredbom (EZ) br. 182/2011, trebalo bi uzeti u obzir konačno izvješće koje sadrži činjenice i preporuke tog odbora, a koje Parlament treba odobriti na plenarnoj sjednici.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Posebni odbor koji je osnovao Europski parlament bavit će se vrlo konkretnim postupcima ovog Prijedloga. Njegovi rezultati mogli bi stoga promijeniti naš pristup te bi ih trebalo uzeti u obzir od samog početka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.

 Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka ispitivanja, savjetodavnog postupka i postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost, posebno država članica, za politički osjetljive provedbene akte i više uzeti u obzir načelo opreznosti, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. U većini slučajeva to se dogodilo u pogledu genetski modificiranih organizama i genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja.

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. U većini slučajeva to se dogodilo u pogledu genetski modificiranih organizama i genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja, a to su pitanja za koja su mišljenja i odluke država članica od iznimne važnosti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije pomogao u osiguravanju jasnoće stajališta država članica.

(4) Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije pomogao u osiguravanju jasnoće stajališta država članica, a takve dvosmislene situacije pak usporavaju postupak donošenja odluka u Uniji u vezi s vrlo značajnim pitanjima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Premda je ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva i države članice trebale bi u potpunosti preuzeti svoju odgovornost u postupku donošenja odluka. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu zbog, među ostalim, velikog broja suzdržanih glasova ili neprisutnosti tijekom glasovanja.

(7) Premda je Komisija trenutačno ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva, države članice trebale bi preuzeti veću odgovornost u postupku donošenja odluka. Stoga je iznimno važno poticati države članice da donesu jasnu odluku, za ili protiv, i da aktivno sudjeluju tijekom glasovanja na sjednicama, barem svojom prisutnošću. Ako se nacrt provedbenog akta odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnost ljudi, životinja ili biljaka, trebalo bi dominirati načelo opreznosti. Kad u takvim slučajevima države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu za prijedloge o davanju odobrenja za proizvod ili tvar, to se odobrenje treba smatrati odbijenim.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Potrebno je promijeniti pravila glasovanja žalbenog odbora kako bi se smanjio rizik od nedavanja mišljenja i kako bi se države članice potaknulo da zauzmu jasno stajalište. Zbog toga je za izračun kvalificirane većine potrebno da se državama članicama sudionicama smatraju samo države članice koje su prisutne ili zastupljene i koje nisu suzdržane. Kako bi se osiguralo da je rezultat glasovanja reprezentativan, smatrat će se valjanim samo ako običnu većinu država članica čine članovi žalbenog odbora sudionici. Prema sadašnjem stanju stvari ako se kvorum ne postigne prije isteka roka zadanog odboru za donošenje odluke, smatra se da odbor nije dao mišljenje.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica na razini žalbenog odbora i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica.

(11) Potrebno je povećati transparentnost tijekom cijelog savjetodavnog postupka, postupka ispitivanja i postupka u žalbenom odboru. Posebno, treba objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica, uključujući njihove namjere glasovanja u slučaju neodržavanja formalnog glasovanja. Takvi bi se zahtjevi trebali primjenjivati i na glasovanja u žalbenom odboru, odboru za ispitivanje i tijekom savjetodavnog postupka. Potrebno je objaviti detaljnije informacije o sastavu odbora stručnjaka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 7. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) u članku 3. stavku 7., dodaje se sljedeći šesti podstavak:

Briše se.

„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja. ”;

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. − podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) u stavku 1., dodaje se sljedeći drugi podstavak:

Briše se.

„Međutim, članovima žalbenog odbora sudionicima smatrat će se samo članovi žalbenog odbora koji su prisutni ili zastupljeni na glasovanju i koji se nisu suzdržali od glasovanja. Većina iz članka 5. stavka 1. jest kvalificirana većina iz članka 238. stavka 3. točke (a) UFEU-a. Glasovanje se smatra valjanim samo ako običnu većinu država članica čine članovi sudionici.”;

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 3.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) umeće se sljedeći stavak 3.a:

Briše se.

„3.a Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.”;

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) umeće se sljedeći stavak:

 

„4.a Odstupajući od stavka 3., ako se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnost ljudi, životinja ili biljaka, a nacrt provedbenog akta uključuje davanje odobrenja za proizvod ili tvar, Komisija u nedostatku pozitivnog mišljenja donesenog većinom iz članka 5. stavka 1. ne usvaja taj nacrt provedbenog akta i odobrenje se smatra odbijenim.”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a) u stavku 1. uvodni dio zamjenjuje se sljedećim:

1. Komisija vodi registar o odborskim postupcima koji sadrži:

„1. Komisija vodi javni registar o odborskim postupcima, kojemu se može pristupiti preko interneta. Taj javni registar sadrži:”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka c</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-aa) u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c) sažete preglede i popise tijela i organizacija kojima pripadaju osobe imenovane od strane država članica za svoje predstavnike;

„(c) sažete preglede i popise prisutnih osoba te tijela i organizacija kojima te osobe pripadaju;”;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. − podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) rezultate glasovanja, koji u slučaju žalbenog odbora uključuju glasove koje su dali predstavnici svake države članice; ”;

(e) rezultate glasovanja, i u odborima i u žalbenom odboru, uz obrazloženje, što uključuje suzdržane glasove;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) stavak 3. briše se;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka ab (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ab) stavak 4. briše se;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stavak 5. zamjenjuje se sljedećim:

Briše se.

„5. Upućivanja na sve dokumente iz stavka 1. točaka od (a) do (d), (f) i (g) i informacije iz tog stavka točaka (e) i (h) objavljuju se u registru.”

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 1.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3.a) u članku 11. umeće se sljedeći stavak:

 

„Osim toga, ako Europski parlament ili Vijeće smatra da je potrebno preispitati dodjelu provedbenih ovlasti Komisiji u temeljnom aktu, može u bilo kojem trenutku pozvati Komisiju da podnese prijedlog izmjene tog temeljnog akta.”.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ako je teško dobiti pozitivno mišljenje država članica u sličnim slučajevima, može biti prikladno preispitati provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji.

</Amend></RepeatBlock-Amend>


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Upućivanja

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

1.3.2017

Izvjestitelj

 Datum imenovanja

Ville Niinistö

18.2.2020

Datum usvajanja

18.2.2020

 

 

 

 

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ (17.6.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za pravna pitanja</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Bronis Ropė</Depute>

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Nacrt mišljenja odgovor je na zakonodavni prijedlog Europske komisije o promjeni pravila o „komitologiji”, odnosno postupku kojim stručni odbori, koje čine stručnjaci iz ministarstava država članica i kojima predsjeda nadležna uprava Europske komisije, donose sekundarno pravo EU-a, osobito provedbene i delegirane akte. Mi kao Parlament možemo prihvatiti ili odbiti delegirane akte, ali ih ne možemo izmijeniti. U ovom Nacrtu mišljenja izvjestitelj želi postići sljedeće:

– povećati demokratičnost i demokratsku legitimnost odluka donesenih u okviru komitologije

– povećati transparentnost u svakoj fazi postupka komitologije, čime će se povećati njegova odgovornost

– potaknuti države članice, koje u tom postupku imaju ključnu ulogu, da preuzmu veću odgovornost

– zajamčiti da se donošenje važnih odluka ne prepušta malom broju država članica, što bi se dogodilo kad se ne bi računali suzdržani glasovi, kako se sad predlaže u prijedlogu Komisije.

AMANDMANI

Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora čije funkcioniranje nije zadovoljavajuće. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, posebno o zdravlju i dobrobiti životinja, sigurnosti hrane, zaštiti okoliša i klimatskim promjenama, i u obzir uzeti načelo predostrožnosti, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011. Tim bi se izmjenama trebalo omogućiti da se u postupku donošenja odluka zadrži znanstveno utemeljen pristup.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(4) Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije pomogao u osiguravanju jasnoće stajališta država članica.

(4) Iskustvo je pokazalo da u većini slučajeva žalbeni odbor ponavlja rezultat odbora za ispitivanje, što dovodi do nedavanja mišljenja. Stoga žalbeni odbor nije obavljao svoju funkciju koja se sastoji u osiguravanju jasnoće stajališta država članica te je Komisiji prepuštao odlučivanje u brojnim slučajevima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 5.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(5) Uredbom (EU) br. 182/2011 predviđa se da Komisija u takvim slučajevima može donijeti nacrt provedbenog akta, čime se Komisiji daje diskrecijsko pravo.

(5) Uredbom (EU) br. 182/2011 predviđa se da Komisija u takvim slučajevima, radi učinkovite provedbe zakonodavstva, može donijeti nacrt provedbenog akta, čime se Komisiji daje diskrecijsko pravo.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti.

(6) Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti. Europski ombudsman naveo je u svojoj odluci o predmetu br. 1582/2014 da Komisija mora poštovati postojeće pravne odredbe o rokovima koji su utvrđeni za odobrenje genetski modificiranih organizama.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Premda je ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva i države članice trebale bi u potpunosti preuzeti svoju odgovornost u postupku donošenja odluka. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu zbog, među ostalim, velikog broja suzdržanih glasova ili neprisutnosti tijekom glasovanja.

(7) Premda je ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva i države članice trebale bi u potpunosti preuzeti svoju odgovornost u postupku donošenja odluka. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

U trenutku objave Prijedloga Komisije zabilježen je velik broj suzdržanih glasova ili neprisutnosti tijekom glasovanja. Od početka 2019. godine ta se situacija bitno promijenila.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu organiziranjem njegova sastanka na ministarskoj razini kada mišljenje nije dano.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(8a) Procjenitelji rizika trebali bi uzeti u obzir socioekonomsku analizu odobravanja proizvoda jer sve izmjene predložene tijekom glasovanja u žalbenom odboru mogu odgoditi postupak donošenja odluka, posebno u vrlo osjetljivim slučajevima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Potrebno je promijeniti pravila glasovanja žalbenog odbora kako bi se smanjio rizik od nedavanja mišljenja i kako bi se države članice potaknulo da zauzmu jasno stajalište. Zbog toga je za izračun kvalificirane većine potrebno da se državama članicama sudionicama smatraju samo države članice koje su prisutne ili zastupljene i koje nisu suzdržane. Kako bi se osiguralo da je rezultat glasovanja reprezentativan, smatrat će se valjanim samo ako običnu većinu država članica čine članovi žalbenog odbora sudionici. Prema sadašnjem stanju stvari ako se kvorum ne postigne prije isteka roka zadanog odboru za donošenje odluke, smatra se da odbor nije dao mišljenje.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica na razini žalbenog odbora i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica.

(11) Potrebno je povećati transparentnost cijelog postupka, među ostalim u pogledu javno dostupnih informacija o tome kako glasuju predstavnici država članica. Opravdani razlozi za glasove predstavnika pojedinačnih država članica trebali bi se objaviti. Trebalo bi navesti detaljne informacije, među ostalim o sastavu i nazočnosti na sastancima odbora te o zastupljenim nadležnim tijelima država članica, o dnevnom redu sastanaka te o dokumentima i tekstovima o kojima se raspravlja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 7. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1) u članku 3. stavku 7. podstavak 1. mijenja se kako slijedi:

(7)  Nadzorni mehanizam prema potrebi uključuje upućivanje na žalbeni odbor.

„(7)   Nadzorni mehanizam prema potrebi uključuje upućivanje na žalbeni odbor na ministarskoj razini;”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 7. – podstavak 6. (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1)  u članku 3. stavku 7., dodaje se sljedeći šesti podstavak:

Briše se.

„Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.”

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2. (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) u stavku 1., dodaje se sljedeći drugi podstavak:

Briše se.

„Međutim, članovima žalbenog odbora sudionicima smatrat će se samo članovi žalbenog odbora koji su prisutni ili zastupljeni na glasovanju i koji se nisu suzdržali od glasovanja. Većina iz članka 5. stavka 1. jest kvalificirana većina iz članka 238. stavka 3. točke (a) UFEU-a. Glasovanje se smatra valjanim samo ako običnu većinu država članica čine članovi sudionici.” 

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 3.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) umeće se sljedeći stavak 3.a:

Briše se.

„3.a Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.”

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) umeće se sljedeći stavak:

 

„4.a  „Odstupajući od stavka 3., Komisija donosi nacrt provedbenog akta ako se ne donese mišljenje unatoč pozitivnoj procjeni rizika kojom se potvrđuje da je proizvod za koji se traži odobrenje barem jednako siguran kao i usporediv proizvod ili tvar koja se već nalazi na tržištu.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?qid=1584540355050&uri=CELEX:32011R0182)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a) prvi stavak mijenja se kako slijedi:

1. Komisija vodi registar o odborskim postupcima koji sadrži:

„1. Komisija vodi javni registar o odborskim postupcima koji sadrži:

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka b</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-aa) u stavku 1., točka (b) mijenja se kako slijedi:

(b) dnevne redove sastanaka odbora;

„(b) dnevne redove sastanaka odbora, uključujući nacrte tekstova o kojima se odlučuje i dokumenata o kojima se raspravlja;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32011R0182&from=EN)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) rezultate glasovanja, koji u slučaju žalbenog odbora uključuju glasove koje su dali predstavnici svake države članice;

(e) popis osoba koje su glasovale, rezultat glasovanja, obrazloženja glasovanja ili suzdržanog glasa svake države članice te razlog neprisutnosti;

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Referentni dokumenti

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

1.3.2017

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Bronis Ropė

18.9.2019

Datum usvajanja

11.6.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

19

13

15

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mazaly Aguilar, Clara Aguilera, Atidzhe Alieva-Veli, Álvaro Amaro, Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Benoît Biteau, Mara Bizzotto, Daniel Buda, Isabel Carvalhais, Asger Christensen, Angelo Ciocca, Ivan David, Paolo De Castro, Jérémy Decerle, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann, Luke Ming Flanagan, Dino Giarrusso, Francisco Guerreiro, Martin Häusling, Martin Hlaváček, Krzysztof Jurgiel, Gilles Lebreton, Norbert Lins, Chris MacManus, Mairead McGuinness, Marlene Mortler, Ulrike Müller, Maria Noichl, Juozas Olekas, Maxette Pirbakas, Eugenia Rodríguez Palop, Bronis Ropė, Bert-Jan Ruissen, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Annie Schreijer-Pierik, Veronika Vrecionová, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Franc Bogovič, Francesca Donato, Lena Düpont, Fredrick Federley, Valter Flego, Emmanouil Fragkos, Claude Gruffat, Anja Hazekamp, Pär Holmgren, Ivo Hristov, Jan Huitema, Peter Jahr, Zbigniew Kuźmiuk, Elena Lizzi, Benoît Lutgen, Tilly Metz, Dan-Ștefan Motreanu, Christine Schneider, Michaela Šojdrová, Marc Tarabella, Irène Tolleret, Ruža Tomašić


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

19

+

ECR

Mazaly Aguilar, Emmanouil Fragkos, Krzysztof Jurgiel, Veronika Vrecionová

ID

Ivan David

PPE

Álvaro Amaro, Daniel Buda, Salvatore De Meo, Herbert Dorfmann,Jarosław Kalinowski, Norbert Lins, Marlene Mortler, Anne Sander, Petri Sarvamaa, Simone Schmiedtbauer, Christine Schneider, Annie Schreijer-Pierik, Juan Ignacio Zoido Álvarez

S&D

Clara Aguilera

 

13

-

GUE/NGL

Luke Ming Flanagan, Eugenia Rodríguez Palop

RENEW

Jérémy Decerle

S&D

Eric Andrieu, Adrian-Dragoş Benea, Isabel Carvalhais, Maria Noichl, Juozas Olekas

Verts/ALE

Benoît Biteau, Francisco Guerreiro, Claude Gruffat, Pär Holmgren, Bronis Ropė

 

15

0

GUE/NGL

Chris MacManus

ID

Mara Bizzotto, Angelo Ciocca, Gilles Lebreton, Maxette Pirbakas

NI

Dino Giarrusso

RENEW

Atidzhe Alieva-Veli, Asger Christensen, Martin Hlaváček, Ulrike Müller, Irène Tolleret

S&D

Attila Ara-Kovács, Carmen Avram, Paolo De Castro, Pina Picierno

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

 

 


 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA USTAVNA PITANJA (29.4.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za pravna pitanja</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 182/2011 o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije</Titre>

<DocRef>(COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Pascal Durand</Depute>

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

 Odbor za ustavna pitanja donio je 24. svibnja 2018. mišljenje, koje se nalazi u nastavku, o izvješću Odbora za pravna pitanja. Međutim, Odbor za pravna pitanja nije finalizirao rad na ovom prijedlogu tijekom prethodnog saziva Europskog parlamenta. Parlament je 21. listopada 2019. odlučio, u skladu s člankom 240. Poslovnika, nastaviti s radom na ovom prijedlogu. Stoga Odbor za ustavna pitanja ponovno podnosi mišljenje, koje se nalazi u nastavku, Odboru za pravna pitanja.

 

MIŠLJENJE

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Tim se izmjenama želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.

(2) Sustav utvrđen Uredbom (EU) br. 182/2011 u praksi je općenito dobro funkcionirao te se njime održala primjerena ravnoteža među institucijama u pogledu uloge Komisije i drugih uključenih dionika. Zato nije najbolji trenutak za početak suštinskih reformi sustava. Stoga bi taj sustav trebao i dalje nepromijenjeno funkcionirati, osim u pogledu određenih ciljanih izmjena koje se odnose na transparentnost postupaka i posebne aspekte postupka na razini žalbenog odbora. Te se izmjene odnose na manji broj postupaka ispitivanja i njima se želi osigurati veća politička odgovornost za politički osjetljive provedbene akte, a da se ne izmijene pravne i institucijske odgovornosti za provedbene akte kako je utvrđeno Uredbom (EU) br. 182/2011.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. U većini slučajeva to se dogodilo u pogledu genetski modificiranih organizama i genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja.

(3) Upućivanja žalbenom odboru predviđena su Uredbom (EU) br. 182/2011 u brojnim posebnim slučajevima. Žalbeni odbor saziva se u praksi, posebno u pogledu genetski modificiranih organizama, genetski modificirane hrane i hrane za životinje te proizvoda za zaštitu bilja, u slučajevima u kojima u odboru u kontekstu postupka ispitivanja nije postignuta kvalificirana većina ni u korist ni protiv te stoga mišljenje nije dano. Stoga je riječ o vrlo malom postotku slučajeva koji podliježu postupku ispitivanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(6) Međutim, to je diskrecijsko pravo znatno smanjeno u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, jer Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti.

(6) Međutim, u slučajevima koji se odnose na odobravanje proizvoda ili tvari, kao na primjer u području genetski modificirane hrane i hrane za životinje, Komisija ima obvezu donošenja odluke u razumnom roku te odluku ne može ne donijeti.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Premda je ovlaštena odlučivati u takvim slučajevima, iz razloga što su ta pitanja vrlo osjetljiva i države članice trebale bi u potpunosti preuzeti svoju odgovornost u postupku donošenja odluka. Međutim, to nije slučaj kada države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu zbog, među ostalim, velikog broja suzdržanih glasova ili neprisutnosti tijekom glasovanja.

(7) Premda je Komisija nadležna odlučivati u takvim slučajevima zbog toga što su ta pitanja vrlo osjetljiva, i države članice trebale bi preuzeti veću odgovornost u postupku donošenja odluka. Ako se akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnost ljudi, životinja ili biljaka i kad u takvim slučajevima države članice ne mogu postići kvalificiranu većinu u korist prijedloga o davanju odobrenja za proizvod ili tvar, to bi se odobrenje trebalo smatrati odbijenim.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(8) Stoga je kako bi se povećala dodana vrijednost žalbenog odbora potrebno ojačati njegovu ulogu predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

(8) Stoga bi se trebala ojačati uloga žalbenog odbora predviđanjem mogućnosti organiziranja dodatnog sastanka žalbenog odbora kada mišljenje nije dano. U cilju osiguravanja političke rasprave odgovarajuća razina predstavljenosti na dodatnom sastanku žalbenog odbora trebala bi po mogućnosti biti ministarska. Kako bi se omogućila organizacija tog dodatnog sastanaka, potrebno je produljiti rok za donošenje mišljenja žalbenog odbora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(9) Potrebno je promijeniti pravila glasovanja žalbenog odbora kako bi se smanjio rizik od nedavanja mišljenja i kako bi se države članice potaknulo da zauzmu jasno stajalište. Zbog toga je za izračun kvalificirane većine potrebno da se državama članicama sudionicama smatraju samo države članice koje su prisutne ili zastupljene i koje nisu suzdržane. Kako bi se osiguralo da je rezultat glasovanja reprezentativan, smatrat će se valjanim samo ako običnu većinu država članica čine članovi žalbenog odbora sudionici. Prema sadašnjem stanju stvari ako se kvorum ne postigne prije isteka roka zadanog odboru za donošenje odluke, smatra se da odbor nije dao mišljenje.

Briše se.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Čini se da je razlog promjene pravila glasovanja više postizanje određenog statističkog učinka nego povećanje odgovornosti država članica. Predstavnici država članica mogu imati valjane razloge da se suzdrže od glasovanja.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(10) Komisija bi trebala imati mogućnost da se u posebnim slučajevima obrati Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija bi trebala uzeti u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

(10) U posebnim slučajevima Europski parlament i Vijeće mogu na zahtjev Komisije odlučiti da će izraziti svoja stajališta o širim posljedicama ishoda glasovanja u žalbenom odboru, uključujući institucijske, pravne, političke, i međunarodne posljedice. U takvim bi se slučajevima ta stajališta trebala izraziti u roku od 3 mjeseca.

</Amend> 

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(11) Potrebno je povećati transparentnost glasova predstavnika država članica na razini žalbenog odbora i objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica.

(11) Potrebno je povećati transparentnost u cijelom zakonodavnom postupku. Konkretno, trebalo bi objaviti glasove predstavnika pojedinačnih država članica. Ako se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnost ljudi, životinja ili biljaka, a nacrt provedbenog akta predviđenog temeljnim aktom sadrži prijedloge za davanje odobrenja za proizvod ili tvar, svaki predstavnik države članice trebao bi navesti opravdane razloge za svoj glas. Potrebno je također pružiti detaljnije informacije o sastavu odbora.

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je povećati transparentnost u cijelom zakonodavnom postupku. Osim toga, u interesu obrazloženog procesa donošenja odluka potrebno je navesti opravdane razloge za određene glasove kako bi se povećala politička odgovornost država članica i u obzir uzeli mogući pravni zahtjevi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(11a) Ako se pri provedbi temeljnog akta pojave trajne teškoće, trebalo bi razmotriti preispitivanje provedbenih ovlasti koje su u tom aktu dodijeljene Komisiji.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011. </DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – stavak 7. – podstavak 6.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.

Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje u skladu s člankom 6. stavkom 3. drugim podstavkom ili ako nakon glasovanja u žalbenom odboru u skladu s člankom 6. stavkom 4.a nije dano pozitivno mišljenje, predsjednik može odlučiti da se održi dodatni sastanak žalbenog odbora, po mogućnosti na ministarskoj razini. U takvim slučajevima žalbeni odbor dostavlja svoje mišljenje u roku od 3 mjeseca od dana prvog upućivanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. - podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011. </DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 1. – podstavak 2</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) u stavku 1., dodaje se sljedeći drugi podstavak:

Briše se.

„Međutim, članovima žalbenog odbora sudionicima smatrat će se samo članovi žalbenog odbora koji su prisutni ili zastupljeni na glasovanju i koji se nisu suzdržali od glasovanja. Većina iz članka 5. stavka 1. jest kvalificirana većina iz članka 238. stavka 3. točke (a) UFEU-a. Glasovanje se smatra valjanim samo ako običnu većinu država članica čine članovi sudionici.”

 

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Čini se da je razlog promjene pravila glasovanja više postizanje određenog statističkog učinka nego povećanje odgovornosti država članica. Predstavnici država članica mogu imati valjane razloge da se suzdrže od glasovanja.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. - podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011. </DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 3.a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3.a Ako se u žalbenom odboru ne donese mišljenje, Komisija može pitanje uputi Vijeću kako bi ono izrazilo svoje stavove i dalo orijentaciju u pogledu širih posljedica nedavanja mišljenja, uključujući institucijske, pravne, političke i međunarodne posljedice. Komisija uzima u obzir svako stajalište koje Vijeće izrazi u roku od 3 mjeseca nakon upućivanja. U propisno opravdanim slučajevima Komisija može u upućivanju utvrditi kraći rok.

3.a Ako žalbeni odbor ne donese mišljenje, Komisija može tražiti od Europskog parlamenta i Vijeća da izraze svoja stajališta o širim posljedicama ishoda glasovanja u žalbenom odboru.  Ta se stajališta izražavaju u roku od tri mjeseca.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011. </DocAmend2>

<Article2>Članak 6. – stavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) umeće se sljedeći stavak:

 

„4.a Odstupajući od stavka 3., ako se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnost ljudi, životinja ili biljaka, a nacrt provedbenog akta predviđenog temeljnim aktom sadrži prijedloge za davanje odobrenja za proizvod ili tvar, Komisija ne usvaja taj nacrt provedbenog akta, ako pri glasovanju većina iz članka 6. stavka 1. nije dala pozitivno mišljenje, i odobrenje se smatra odbijenim. Time se ne dovodi u pitanje pravo Komisije da predloži izmijenjeni nacrt provedbenog akta koji se odnosi na isti predmet.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka -a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011.</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka c</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(- a) u stavku 1. točka (c) zamjenjuje se sljedećim:

(c)  sažete preglede i popise tijela i organizacija kojima pripadaju osobe imenovane od strane država članica za svoje predstavnike;

„(c) sažete preglede i popise nazočnih osoba te tijela i organizacija kojima pripadaju te osobe;

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32011R0182)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je povećati transparentnost u cijelom zakonodavnom postupku i pružiti detaljnije informacije o sastavu odbora.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011.</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 1. – točka e</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(e) rezultate glasovanja, koji u slučaju žalbenog odbora uključuju glasove koje su dali predstavnici svake države članice;

(e) rezultate glasovanja razvrstane po predstavnicima svake države članice, kao i popis opravdanih razloga koji je predstavnik svake države članice dao o svojem glasu kad se temeljni akt odnosi na zaštitu zdravlja ili sigurnost ljudi, životinja ili biljaka, a nacrt provedbenog akta predviđenog temeljnim aktom sadrži prijedloge za davanje odobrenja za proizvod ili tvar;

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Potrebno je povećati transparentnost i na razini stalnog odbora. Osim toga, u interesu obrazloženog procesa donošenja odluka potrebno je navesti opravdane razloge za određene glasove kako bi se povećala politička odgovornost država članica i u obzir uzeli mogući pravni zahtjevi.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011.</DocAmend2>

<Article2>Članak 10. – stavak 5.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

5.  Upućivanja na sve dokumente iz stavka 1. točaka od (a) do (d), (f) i (g) i informacije iz tog stavka točaka (e) i (h) objavljuju se u registru.

5.  Svi dokumenti i informacije iz stavka 1. točaka od (a) do (h) objavljuju se u registru.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Uredba (EU) br. 182/2011.</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 1.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3 a) u članku 11. umeće se sljedeći stavak:

 

„Osim toga, ako Europski parlament ili Vijeće smatra da je potrebno preispitati dodjelu provedbenih ovlasti Komisiji u temeljnom aktu, može u bilo kojem trenutku pozvati Komisiju da podnese prijedlog izmjene tog temeljnog akta.”

(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/ALL/?uri=CELEX:32011R0182)

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Ako je teško dobiti pozitivno mišljenje država članica u sličnim slučajevima, može biti prikladno preispitati provedbene ovlasti dodijeljene Komisiji.

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog uredbe</DocAmend>

<Article>Članak 2. – stavak 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ova Uredba ne primjenjuje se na postupke u tijeku u pogledu kojih je žalbeni odbor već donio mišljenje na datum stupanja na snagu ove Uredbe.

Ova Uredba primjenjuje se na postupke započete nakon datuma njezina stupanja na snagu.

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>

 


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Referentni dokumenti

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Odbori koji daju mišljenje
 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje
 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

1.3.2017

Izvjestitelj za mišljenje
 Datum imenovanja

Pascal Durand

20.3.2017

Razmatranje u odboru

3.5.2017

30.5.2017

 

 

Datum usvajanja

24.5.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

10

8

2

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Pascal Durand, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, György Schöpflin, Pedro Silva Pereira, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Kazimierz Michał Ujazdowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Martina Anderson, Jérôme Lavrilleux, Jiří Pospíšil, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 209. st. 7.

Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Fernando Ruas

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

10

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Martina Anderson, Barbara Spinelli

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Jo Leinen, Pedro Silva Pereira, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand

 

 

 

8

-

PPE

Danuta Maria Hübner, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jérôme Lavrilleux, Markus Pieper, Jiří Pospíšil, Fernando Ruas, György Schöpflin, Rainer Wieland

 

 

 

2

0

NI

Diane James, Kazimierz Michał Ujazdowski

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 


 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Pravila i opća načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije

Referentni dokumenti

COM(2017)0085 – C8-0034/2017 – 2017/0035(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.2.2017

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

1.3.2017

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AFET

1.3.2017

DEVE

1.3.2017

INTA

1.3.2017

ECON

1.3.2017

 

EMPL

1.3.2017

ENVI

1.3.2017

ITRE

1.3.2017

IMCO

1.3.2017

 

TRAN

1.3.2017

REGI

1.3.2017

AGRI

1.3.2017

PECH

1.3.2017

 

CULT

1.3.2017

LIBE

1.3.2017

AFCO

1.3.2017

FEMM

1.3.2017

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AFET

6.11.2019

DEVE

28.9.2020

ECON

22.7.2019

EMPL

17.10.2019

 

IMCO

22.1.2020

TRAN

28.9.2020

REGI

12.6.2019

PECH

1.7.2019

 

CULT

22.3.2017

LIBE

11.4.2017

FEMM

22.11.2019

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

József Szájer

24.7.2019

 

 

 

Razmatranje u odboru

9.1.2020

18.2.2020

15.6.2020

 

Datum usvajanja

1.10.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

21

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, József Szájer, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Tiemo Wölken, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Patrick Breyer, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt

Datum podnošenja

12.10.2020

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

21

+

EPP

Geoffroy Didier, Jiří Pospíšil, Axel Voss

S&D

Ibán García Del Blanco, Evelyne Gebhardt, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Tiemo Wölken

RENEW

Pascal Durand, Karen Melchior, Stéphane Séjourné, Adrián Vázquez Lázara

ID

Gunnar Beck, Jean‑Paul Garraud, Gilles Lebreton

VERTS/ALE

Patrick Breyer, Marie Toussaint

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Stancanelli

GUE/NGL

Manon Aubry

NI

Mislav Kolakušić

 

2

-

EPP

Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

 

0

0

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije, SL L 55, 28.2.2011., str. 13. – 18.

[2] Izvješće Komisije o radu odbora u 2018., COM(2019)638 final, 16. 12. 2019.

[3] Uredba (EU) br. 37/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. siječnja 2014. o izmjeni određenih uredbi koje se odnose na zajedničku trgovinsku politiku s obzirom na postupke za donošenje određenih mjera, SL L 18, 21.1.2014., str. 1.–51.

[4] Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/367 оd 1. ožujka 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz kristalnih silicijskih fotonaponskih modula i ključnih elemenata (tj. ćelija) podrijetlom ili poslanih iz Narodne Republike Kine nakon revizije zbog predstojećeg isteka mjera u skladu s člankom 11. stavkom 2. Uredbe (EU) 2016/1036 Europskog parlamenta i Vijeća i o prekidu ispitnog postupka djelomične privremene revizije u skladu s člankom 11. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/1036, SL L 56, 3.3.2017., str. 131-207.

[5] Provedbena uredba Komisije (EU) 2017/1795 оd 5. listopada 2017. o uvođenju konačne antidampinške pristojbe na uvoz određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Brazila, Irana, Rusije i Ukrajine te o završetku ispitnog postupka u vezi s uvozom određenih toplovaljanih plosnatih proizvoda od željeza, nelegiranog čelika ili drugog legiranog čelika podrijetlom iz Srbije, SL L 258, 6.10.2017., str. 24.

Posljednje ažuriranje: 30. listopada 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti