Procedură : 2020/0251(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0190/2020

Texte depuse :

A9-0190/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 20/10/2020 - 2

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0268

<Date>{13/10/2020}13.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0190/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 49k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor</Commission>

Raportoare: <Depute>Maria Grapini</Depute>

[Procedura simplificată – articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul de procedură]

ERATE/ADDENDA
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19

(COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

 având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0491),

 având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0285/2020),

 având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 după consultarea Comitetului Economic și Social European,

 având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 14 octombrie 2020, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

 având în vedere articolul 59 și articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (A9-0190/2020),

1. adoptă poziția sa în primă lectură preluând propunerea Comisiei;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Modificare a Regulamentului (UE) nr. 168/2013 în ceea ce privește măsurile specifice referitoare la vehiculele din categoria L de sfârșit de serie, ca răspuns la epidemia de COVID-19

Referințe

COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

Data prezentării la PE

7.9.2020

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

ENVI

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

TRAN

14.9.2020

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ENVI

13.10.2020

ITRE

13.10.2020

TRAN

24.9.2020

 

Raportoare

 Data numirii

Maria Grapini

21.9.2020

 

 

 

Raportori substituiți

Petra De Sutter

Procedură simplificată - data deciziei

21.9.2020

Data adoptării

13.10.2020

 

 

 

Data depunerii

13.10.2020

 

 

Ultima actualizare: 19 octombrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate