Postopek : 2020/0251(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0190/2020

Predložena besedila :

A9-0190/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0268

<Date>{13/10/2020}13.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9‑0190/2020</NoDocSe>
PDF 160kWORD 47k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov</Commission>

Poročevalka: <Depute>Maria Grapini</Depute>

(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

NAPAKE/DODATKI
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19

(COM(2020)0491 – C9‑0285/2020 – 2020/0251(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0491),

 ob upoštevanju člena 294(2) in člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9‑0285/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 po posvetovanju z Ekonomsko-socialnim odborom,

 ob upoštevanju zaveze predstavnika Sveta v pismu z dne 14. oktobra 2020, da bo odobril stališče Evropskega parlamenta v skladu s členom 294(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju členov 59 in 52(1) Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A9‑0190/2020),

1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji in nacionalnim parlamentom.


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Uredbe (EU) št. 168/2013 glede posebnih ukrepov za vozila kategorije L iz zaključka serije kot odziv na izbruh COVID-19

Referenčni dokumenti

COM(2020)0491 – C9-0285/2020 – 2020/0251(COD)

Datum predložitve EP

7.9.2020

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

14.9.2020

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

ENVI

14.9.2020

ITRE

14.9.2020

TRAN

14.9.2020

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

ENVI

13.10.2020

ITRE

13.10.2020

TRAN

24.9.2020

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Maria Grapini

21.9.2020

 

 

 

Nadomeščeni poročevalci/-ke

Petra De Sutter

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

21.9.2020

Datum sprejetja

13.10.2020

 

 

 

Datum predložitve

13.10.2020

 

Zadnja posodobitev: 19. oktober 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov