Postupak : 2020/0089(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0199/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0199/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 11/11/2020 - 26

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0297

<Date>{28/10/2020}28.10.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0199/2020</NoDocSe>
PDF 182kWORD 54k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu nacrta odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti</Titre>

<DocRef>(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))</DocRef>


<Commission>Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Iuliu Winkler</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu nacrta odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti

(8359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (8359/2020),

 uzimajući u obzir nacrt Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti (8361/2020),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. prvim podstavkom, člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a)(v) i člankom 218. stavkom 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0298/2020),

 uzimajući u obzir svoju nezakonodavnu rezoluciju od ...[1] o Nacrtu odluke,

 uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir mišljenje Odbora za ribarstvo,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0199/2020),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Narodne Republike Kine.


 

OBRAZLOŽENJE

 

Vijeće je 10. rujna 2010. odobrilo početak pregovora s Kinom radi sklapanja sporazuma o zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla za vina, jaka alkoholna pića, poljoprivredne i prehrambene proizvode. Ti su se pregovori temeljili na iskustvu projekta suradnje EU-a i Kine na oznakama zemljopisnog podrijetla 10 + 10 koji je 2013. rezultirao zaštitom 10 oznaka zemljopisnog podrijetla na obje strane u okviru zakonodavstva EU-a i Kine. Pregovori o sporazumu o oznakama zemljopisnog podrijetla zaključeni su 6. studenoga 2019.

Sporazumom se omogućuje zaštita poznatih i dragocjenih oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a na kineskom tržištu od imitacije i uzurpacije. Prema tom sporazumu, u prvoj fazi osigurat će se izravna zaštita dogovorom o popisu od 100 oznaka zemljopisnog podrijetla EU-a i 100 kineskih oznaka zemljopisnog podrijetla od stupanja na snagu sporazuma.  U drugoj fazi, u roku od četiri godine, sporazumom će se zaštititi još po 175 naziva oznaka zemljopisnog podrijetla iz EU-a i Kine. Ti nazivi morat će slijediti isti postupak registracije kao i 100 naziva koji su već obuhvaćeni sporazumom. Sporazumom se predviđa mogućnost proširenja područja primjene nakon njegova stupanja na snagu na druge razrede proizvoda koji trenutačno nisu obuhvaćeni zakonodavstvom EU-a, a posebno na rukotvorine.

Navedene oznake zemljopisnog podrijetla imat će vrlo visoku razinu zaštite koja nadilazi onu ponuđenu u okviru TRIPS-a, i za prehrambene proizvode i za vina i jaka alkoholna pića. Oznake zemljopisnog podrijetla bit će zaštićene od:

– uporabe u bilo kojem smislu u određivanju ili predstavljanju robe koja bi naznačila ili sugerirala da ta roba potječe sa zemljopisnog područja koje nije stvarno mjesto podrijetla na način kojim se zavarava javnost u vezi s njezinim zemljopisnim podrijetlom;

– bilo kakve uporabe oznaka zemljopisnog podrijetla kojima se identificira identičan ili sličan proizvod koji ne potječe iz mjesta naznačenog tom oznakom zemljopisnog podrijetla, čak i ako je naznačeno pravo mjesto podrijetla robe ili ako se oznaka zemljopisnog podrijetla upotrebljava u prijevodu, transkripciji ili transliteraciji ili je popraćena izrazima kao što su „vrsta”, „tip”, „stil”, „imitacija” ili slično;

– bilo kakve uporabe oznake zemljopisnog podrijetla kojom se identificira identičan ili sličan proizvod koji nije u skladu sa specifikacijom proizvoda za zaštićeni naziv.

U skladu s člankom 218. stavkom 6. UFEU-a Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta kako bi donijelo odluku o sklapanju sporazuma.

S obzirom na navedeno izvjestitelj preporučuje da Parlament da suglasnost za sklapanje sporazuma.


 

 

 

MIŠLJENJE ODBORA ZA RIBARSTVO (13.10.2020)

<CommissionInt>upućeno Odboru za međunarodnu trgovinu</CommissionInt>


<Titre>o Prijedlogu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0213 – C9-xxxx – 2020/0089(NLE))</DocRef>

Izvjestitelj za mišljenje: <Depute>Nuno Melo</Depute>

 

 

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Sporazum između EU-a i Kine o oznakama zemljopisnog podrijetla prvi je važan bilateralni trgovinski sporazum između EU-a i Kine.

Kina je tržište s velikim potencijalom rasta za europska pića i hranu. Međutim, nije tajna da se europska poduzeća često natječu s kineskim poduzećima koja koriste dječji rad, ne snose socijalne ni ekološke troškove, i dalje upotrebljavaju sirovine koje su zabranjene u EU-u, a u nekim slučajevima sudjeluju u dampingu i nepoštenom tržišnom natjecanju. Cilj je Sporazuma postići višu razinu zaštite od krivotvorenja i prisvajanja proizvoda EU-a visoke ekonomske vrijednosti, čime će se zajamčiti poštovanje intelektualnog i industrijskog vlasništva.

U prvoj fazi Sporazumom se nastoji postići najviša razina zaštite za oznake zemljopisnog podrijetla 100 poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz EU-a. Sporazumom će se osigurati da vrlo popularni i visokokvalitetni proizvodi iz EU-a, kao što su, među ostalim: šampanjac, porto, sir feta, irski viski, sir Mozzarella di Bufala, votka Polska Wódka, pršut Prosciutto di Parma i sir Manchego uživaju zaštitu na kineskom tržištu.

Drugo, u razdoblju od četiri godine od njegova stupanja na snagu Sporazumom će se obuhvatiti još 175 oznaka zemljopisnog podrijetla obiju stranaka.

Oznake zemljopisnog podrijetla također su se pokazale korisnim marketinškim alatom, koji proizvođačima osigurava više i stabilnije izvozne cijene. Prema studijama koje je 2013. odnosno 2020. objavila Komisija, cijena proizvoda s oznakom zemljopisnog podrijetla u prosjeku je više nego dvostruko veća od cijene sličnog proizvoda bez takve oznake.

Sporazum će biti koristan europskim proizvođačima, a očekuje se da će djelovati stimulativno na ruralna područja iz kojih ti proizvodi potječu.

Sastavnica Sporazuma koja se odnosi na ribarstvo i akvakulturu nije velika. Međutim, riječ je o sporazumu kojemu treba pružiti snažnu podršku jer bi mogao poslužiti kao osnova za buduće uključivanje i priznavanje proizvoda ribarstva i akvakulture iz EU-a.

******

Odbor za ribarstvo poziva Odbor za međunarodnu trgovinu da kao nadležni odbor preporuči odobrenje Prijedloga odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti.


POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Sporazum između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti

Referentni dokumenti

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Nadležni odbor

 

INTA

 

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

17.9.2020

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

 Datum imenovanja

Nuno Melo

10.7.2020

Razmatranje u odboru

3.9.2020

28.9.2020

 

 

Datum usvajanja

12.10.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

2

4

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Clara Aguilera, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Fredrick Federley, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Cláudia Monteiro de Aguiar, Grace O’Sullivan, Caroline Roose, Annie Schreijer-Pierik, Ruža Tomašić, Peter van Dalen, Theodoros Zagorakis

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Nicolás González Casares, Valentino Grant, Ivo Hristov, Petros Kokkalis

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

20

+

ECR

Ruža TOMAŠIĆ

GUE/NGL

Petros KOKKALIS

ID

Rosanna CONTE, Valentino GRANT,

PPE

Niclas HERBST, Francisco José  MILLÁN MON, Cláudia  MONTEIRO DE AGUIAR, Annie  SCHREIJER-PIERIK, Peter VAN DALEN, Theodoros ZAGORAKIS

RENEW

Izaskun BILBAO, Fredrick FEDERLEY, Søren GADE, Pierre KARLESKIND

S&D

Clara AGUILERA, Isabel CARVALHAIS, Giuseppe FERRANDINO, Nicolás GONZALEZ CASARES, Ivo HRISTOV, Predrag Fred MATIĆ

 

2

-

GUE/NGL

Anja HAZEKAMP

PPE

François-Xavier BELLAMY

 

4

0

NI

Rosa D'AMATO

VERTS/ALE

Francisco GUERREIRO, Grace O'SULLIVAN, Caroline ROOSE

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Europske unije i Vlade Narodne Republike Kine o suradnji u području oznaka zemljopisnog podrijetla i njihovoj zaštiti

Referentni dokumenti

08359/2020 – C9-0298/2020 – 2020/0089(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

16.9.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

17.9.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

AGRI

17.9.2020

PECH

17.9.2020

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

AGRI

2.9.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Iuliu Winkler

11.6.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

3.9.2020

 

 

 

Datum usvajanja

27.10.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

38

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Saskia Bricmont, Udo Bullmann, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Enikő Győri, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Liesje Schreinemacher, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Svenja Hahn, Jean-Lin Lacapelle

Datum podnošenja

29.10.2020

 


 

POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

38

+

ECR

Geert Bourgeois, Dominik Tarczynski, Jan Zahradil

GUE/NGL

Emmanuel Maurel, Helmut Scholz

ID

Roman Haider, Herve Juvin, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Jean-Lin Lacapelle

NI

Tiziana Beghin

PPE

Anna Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Enikő Győri, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler

RENEW

Barry Andrews, Jordi Cañas, Svenja Hahn, Samira Rafaela, Liesje Schreinemacher, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Udo Bullmann, Miroslav Číž, Paolo De Castro, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

VERTS/ALE

Markéta Gregorova, Heidi Hautala

 

1

-

NI

Carles Puigdemont i Casamajó

 

3

0

S&D

Raphaël Glucksmann

VERTS/ALE

Saskia Bricmont, Sara Matthieu

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] Usvojeni tekstovi tog datuma, P9_TA(0000)0000.

Posljednje ažuriranje: 9. studenog 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti