Postupak : 2020/0139(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0231/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0231/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0340

<Date>{20/11/2020}20.11.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0231/2020</NoDocSe>
PDF 174kWORD 48k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))</DocRef>


<Commission>Odbor za ribarstvo</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>João Ferreira</Depute>

(Pojednostavljeni postupak – članak 52. stavak 1. Poslovnika)

POGREŠKE/DODACI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007

(COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0308),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 43. stavak 2 Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C9-0203/2020),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir članak 59. i članak 52. stavak 1. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ribarstvo (A9-0231/2020),

1. usvaja stajalište u prvom čitanju preuzimajući Prijedlog Komisije;

2. poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


OBRAZLOŽENJE

Svrha i sadržaj prijedloga

Svrha je ovog prijedloga prenošenje u pravo Unije mjera kontrole, očuvanja i upravljanja koje je donijela Međuamerička komisija za tropsku tunu (IATTC).

Ovim se prijedlogom o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 utvrđuju mjere upravljanja, očuvanja i kontrole povezane s ribolovom na području IATTC-a i u pogledu stokova tuna i tunama sličnih vrsta, drugih ribljih vrsta ulovljenih plovilima koja love tune i tunama slične vrste te vrste koje pripadaju istom ekosustavu. Uredba se primjenjuje na plovila EU-a koja obavljaju ribolov na području Konvencije IATTC-a.

Treba napomenuti da EU u prosjeku ima tri plivarice i tridesetak plovila s parangalima koji djeluju na području Konvencije IATTC-a, a glavni stokovi koje ciljano lovi flota Unije jesu tropske tune i igluni.

Odredbe nekih rezolucija IATTC-a posljednji su put prenesene putem glave IV. Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007 od 7. svibnja 2007. o utvrđivanju tehničkih mjera za očuvanje određenih stokova vrlo migratornih vrsta. Cilj je ovog prijedloga uzeti u obzir promjene koje su nastale nakon donošenja Uredbe, ali koje još nisu obuhvaćene pravom Unije. Člankom 3. stavkom 5. Ugovora o Europskoj uniji propisuje se da se Unija mora strogo pridržavati međunarodnog prava, što podrazumijeva uključuje usklađenost s rezolucijama IATTC-a.

Predložena uredba

– sadržava odredbe o predmetu, području primjene i cilju te definicijama prijedloga (poglavlje I.),

– odnosi se na mjere očuvanja i upravljanja, uključujući odredbe relevantne za plivarice koje love tropsku tunu, zabrane ribolova u blizini plutača za prikupljanje podataka, odredbe povezane s ribolovom u blizini uređaja za privlačenje ribe te njihovom konstrukcijom i postavljanjem te pravilima za prekrcaj u luci (poglavlje II.),

– navodi mjere za zaštitu određenih morskih vrsta koje se nalaze na području obuhvaćenom Konvencijom IATTC-a, kao što su trupani oblokrilci, svilenkasti morski psi, mlatovi i manta raže. Te mjere uključuju dužnosti dostavljanja podataka i puštanja te mjere povezane sa zaštitom morskih kornjača i ptica (poglavlje III.),

– sadržava odredbe o IATTC-ovu programu promatrača (poglavlje IV.),

– navodi zahtjeve za plovila, uključujući one povezane s regionalnim registrom plovila IATTC-a, dužnostima izvješćivanja i protokolom za zatvaranje spremišta (poglavlje V.),

– sadržava informacije o dužnostima izvješćivanja povezanima s programom za podatke i statistiku te zahtjeve u okviru programa dokumenta za velikooku tunu (poglavlje VI.),

– predviđa delegirane ovlasti dodijeljene Komisiji kako bi se omogućilo donošenje izmjena mjera, za koje se očekuje da će biti česte i kojima se osigurava stavljanje ribarskih plovila Unije u ravnopravan položaj s plovilima ostalih ugovornih stranaka IATTC-a (poglavlje VII.).

Stajalište izvjestitelja

Izvjestitelj prima na znanje prijedlog Komisije i predlaže usvajanje tog zakonodavnog prijedloga bez izmjena, u skladu s člankom 52. stavkom 1. Poslovnika Europskog parlamenta.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju mjera upravljanja, očuvanja i kontrole primjenjivih na području Konvencije Međuameričke komisije za tropsku tunu i o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 520/2007

Referentni dokumenti

COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

Datum podnošenja EP-u

14.7.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

PECH

23.7.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ENVI

23.7.2020

 

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

ENVI

10.9.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

João Ferreira

15.9.2020

 

 

 

Pojednostavljeni postupak - datum odluke

12.10.2020

Razmatranje u odboru

22.9.2020

 

 

 

Datum usvajanja

16.11.2020

 

 

 

Datum podnošenja

23.11.2020

 

 

Posljednje ažuriranje: 8. prosinca 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti