JELENTÉS az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

  20.11.2020 - (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD)) - ***I

  Halászati Bizottság
  Előadó: João Ferreira
  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)


  Eljárás : 2020/0139(COD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A9-0231/2020
  Előterjesztett szövegek :
  A9-0231/2020
  Viták :
  Szavazatok :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0308 – C9‑0203/2020 – 2020/0139(COD))

   

  (Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0308),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 43. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9‑0203/2020),

   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

   tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére és 52. cikkének (1) bekezdésére,

   tekintettel a Halászati Bizottság jelentésére (A9-0231/2020),

  1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

  2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha a javaslatát más szöveggel helyettesíti, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

  3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


  INDOKOLÁS

  A javaslat célja és tartalma

  E javaslat célja, hogy az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság (IATTC) által elfogadott ellenőrzési, állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseket átültesse az uniós jogba.

  Az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosítására irányuló jelen javaslat állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedéseket állapít meg az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen folytatott halászattal kapcsolatban, valamint a tonhal és a makrahalalkatúak, a tonhalra és makrahalalkatúakra halászó hajók által fogott egyéb fajok és az azonos ökoszisztémába tartozó fajok állományai tekintetében. Ez a rendelet az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen halászó uniós hajókra alkalmazandó.

  Megjegyzendő, hogy az EU átlagosan három erszényes kerítőhálós hajót és harminc-egynéhány horogsoros hajót működtet az IATTC-egyezmény hatálya alá tartozó területen, és az uniós flotta halászati tevékenységei főként trópusi tonhalfélékre és kardhalra irányulnak.

  Egyes IATTC-határozatok rendelkezéseit utoljára a hosszú távon vándorló fajok egyes állományainak védelmét célzó technikai intézkedések megállapításáról szóló, 2007. május 7-i 520/2007/EK tanácsi rendelet IV. címe ültette át. E javaslat célja, hogy figyelembe vegye az említett rendelet elfogadása óta bekövetkezett, de az uniós jog hatálya alá még nem tartozó változásokat. Az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (5) bekezdése kimondja, hogy az EU-nak szigorúan be kell tartania a nemzetközi jogot, ami az IATTC-határozatok betartását is magában foglalja.

  A javasolt rendelet:

  – a javaslat tárgyával, hatályával és célkitűzésével kapcsolatos rendelkezéseket, valamint meghatározásokat tartalmaz (I. fejezet);

  – állományvédelmi és -gazdálkodási intézkedéseket ír elő, valamint a trópusi tonhalfélékre halászó erszényes kerítőhálós hajókkal történő halászatra, az adatgyűjtő bóják közelében való halászat tilalmára, a halcsoportosulást előidéző eszközök (FAD-ok) közelében folytatott halászatra és a FAD-ok telepítésére és kialakítására vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz, továbbá szabályokat határoz meg a kikötői átrakás tekintetében (II. fejezet);

  – az IATTC egyezmény hatálya alá tartozó területen jelen lévő bizonyos tengeri fajok – így például a fehérfoltú cápák, a selyemcápák és a pörölycápák, valamint az ördögráják – védelmét célzó intézkedéseket határoz meg. Ezek az intézkedések adatszolgáltatási és visszaengedési kötelezettségeket, valamint a tengeri teknősök és a tengeri madarak védelmével kapcsolatos intézkedéseket tartalmaznak (III. fejezet);

  – az IATTC megfigyelői programra vonatkozó rendelkezéseket tartalmaz (IV. fejezet);

  – a hajókra vonatkozó követelményeket, köztük az IATTC regionális hajólajstrommal, a jelentéstételi kötelezettségekkel és a haltartályok zárolásával kapcsolatos követelményeket tartalmaz (V. fejezet);

  – az adatstatisztikai programmal kapcsolatos jelentéstételi kötelezettségekre vonatkozó információkat, valamint a nagyszemű tonhalra vonatkozó dokumentummal kapcsolatos programra vonatkozó követelményeket tartalmaz (VI. fejezet);

  – felhatalmazáson alapuló hatásköröket határoz meg a Bizottság számára, hogy gondoskodjon az intézkedések várhatóan gyakori módosításairól, és arról, hogy az uniós halászhajók egyenlő feltételek mellett működhessenek az IATTC más szerződő feleinek hajóival (VII. fejezet).

  Az előadó álláspontja

  Az előadó tudomásul veszi a Bizottság javaslatát, és javasolja e jogalkotási javaslat módosítások nélküli elfogadását az Európai Parlament eljárási szabályzata 52. cikkének (1) bekezdésével összhangban.


  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Javaslat az Amerikaközi Trópusitonhal-bizottság létrehozásáról szóló egyezmény hatálya alá tartozó területen alkalmazandó állománygazdálkodási, -védelmi és -ellenőrzési intézkedések megállapításáról, valamint az 520/2007/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló rendeletre

  Hivatkozások

  COM(2020)0308 – C9-0203/2020 – 2020/0139(COD)

  A Parlamentnek történő benyújtás dátuma

  14.7.2020

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  PECH

  23.7.2020

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  ENVI

  23.7.2020

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

   A határozat dátuma

  ENVI

  10.9.2020

   

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  João Ferreira

  15.9.2020

   

   

   

  Egyszerűsített eljárás – a határozat dátuma

  12.10.2020

  Vizsgálat a bizottságban

  22.9.2020

   

   

   

  Az elfogadás dátuma

  16.11.2020

   

   

   

  Az előterjesztés dátuma

  23.11.2020

   

   

  Utolsó frissítés: 2020. december 8.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat