Postupak : 2020/0806(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0249/2020

Podneseni tekstovi :

A9-0249/2020

Rasprave :

Glasovanja :

PV 15/12/2020 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0339

<Date>{09/12/2020}9.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0249/2020</NoDocSe>
PDF 202kWORD 63k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o predloženom imenovanju Mareka Opiole za člana Revizorskog suda</Titre>

<DocRef>(C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))</DocRef>


<Commission>{CONT}Odbor za proračunski nadzor</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Matteo Adinolfi</Depute>

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS MAREKA OPIOLE
 PRILOG 2.: ODGOVORI MAREKA OPIOLE NA UPITNIK
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

 o predloženom imenovanju Mareka Opiole za člana Revizorskog suda

(C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE))

(Savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir članak 286. stavak 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije u skladu s kojim se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0350/2020),

 uzimajući u obzir članak 129. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračunski nadzor (A9-0249/2020),

A. budući da se Vijeće pismom od 5. studenoga 2020. savjetovalo s Parlamentom u vezi s imenovanjem Mareka Opiole na funkciju člana Revizorskog suda;

B. budući da je Odbor za proračunski nadzor ocijenio kvalifikacije predloženog kandidata, posebno u smislu uvjeta navedenih u članku 286. stavku 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

C. budući da je u tom odboru 7. prosinca 2020. održano saslušanje kandidata tijekom kojeg je dao uvodnu izjavu te odgovarao na pitanja članova odbora;

1. daje negativno mišljenje o prijedlogu Vijeća da se Mareka Opiolu imenuje članom Revizorskog suda;

2. nalaže svojem predsjedniku da ovu Odluku proslijedi Vijeću i, radi obavijesti, Revizorskom sudu te drugim institucijama Europske unije i revizijskim institucijama država članica.

 


 

PRILOG 1.: ŽIVOTOPIS MAREKA OPIOLE

Radno iskustvo:

 

od 27. studenoga 2019. do sada

Vrhovni ured za reviziju Republike Poljske

potpredsjednik

 

od 12. studenoga 2019. do 27. studenoga 2019.

Sejm Republike Poljske u devetom sazivu

parlamentarni zastupnik – zastupnik u Sejmu

 Odbor za obavještajne službe

 Odbor za pravila, mandate i imunitete zastupnika

 Odbor za nacionalnu obranu

 

2015. – 2019.

Sejm Republike Poljske u osmom sazivu

parlamentarni zastupnik – zastupnik u Sejmu

 Odbor za obavještajne službe

predsjednik odbora (od 2015. do 2019.)

 Odbor za nacionalnu obranu

potpredsjednik odbora (od 2015. do 2019.)
 

 izaslanstvo Sejma i Senata Republike Poljske u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

voditelj izaslanstva (od 2016. do 2019.)

 

2011. – 2015.

Sejm Republike Poljske u sedmom sazivu

parlamentarni zastupnik – zastupnik u Sejmu

 Odbor za obavještajne službe

predsjednik odbora (od veljače 2013. do kolovoza 2013.)

potpredsjednik odbora (od srpnja 2012. do veljače 2013.)

 Odbor za nacionalnu obranu

Pododbor za međunarodnu suradnju i NATO

predsjednik pododbora (od 2011. do 2013.)

 

 izaslanstvo Sejma i Senata Republike Poljske u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

zamjenik voditelja izaslanstva (od 2012. do 2015.)

 

2007. – 2011.

Sejm Republike Poljske u šestom sazivu

parlamentarni zastupnik – zastupnik u Sejmu

 Odbor za obavještajne službe

 Odbor za nacionalnu obranu

Pododbor za međunarodnu suradnju i NATO

predsjednik pododbora (od 2009. do 2011.)

 izaslanstvo Sejma i Senata Republike Poljske u Parlamentarnoj skupštini NATO-a

zamjenik voditelja izaslanstva (od 2007. do 2011.)

 

2005. – 2007.

Sejm Republike Poljske u petom sazivu

parlamentarni zastupnik – zastupnik u Sejmu

 Odbor za nacionalnu obranu

potpredsjednik odbora (od 2006. do 2007.)

 Odbor za obavještajne službe

 Odbor za pravila, mandate i imunitete zastupnika

 

2002. – 2005.

sjedište stranke Pravo i pravda

 Ured predsjednika

 Izvršni ured
stručnjak
 

Vojno iskustvo:

1997. – 2002.

Vojna postrojba, jedinica br. 2420

civilni zaposlenik
 

Obrazovanje:

2003. – 2004.

Sveučilište u Varšavi

Poslijediplomski studij nacionalne sigurnosti

Diploma o završenom poslijediplomskom obrazovanju

 

1995. – 2003.

Sveučilište u Varšavi

Fakultet novinarstva i političkih znanosti
Magistar političkih znanosti

Jezici:

razina jezičnog znanja – engleski dobra

 

Pristup klasificiranim informacijama:

pristup vrlo tajnim informacijama, tajnim informacijama EU-a i NATO-a

 

Hobiji i interesi:

pucanje, vožnja kanuom, jedrenje

 

 


 

PRILOG 2.: ODGOVORI MAREKA OPIOLE NA UPITNIK

Profesionalno iskustvo

1. Navedite svoje profesionalno iskustvo u javnim financijama bez obzira na to je li riječ o proračunskom planiranju, izvršavanju proračuna, upravljanju proračunom, proračunskom nadzoru ili reviziji.

Radim u području javne uprave posljednjih 15 godina. Nakon što sam u pet saziva bio član Sejma Republike Poljske, preuzeo sam dužnost potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju. Tijekom obnašanja tih dužnosti stekao sam bogato iskustvo u izradi zakonodavstva u području javnih financija i u izradi, praćenju i nadzoru postupaka za izvršenje državnog proračuna.

Bio sam član Sejma Republike Poljske više od 14 godina i u tom sam razdoblju bio član nekoliko različitih odbora: Odbora za pravila i mandate zastupnika, Odbora za nacionalnu obranu i Odbora za obavještajne službe, u kojima sam bio potpredsjednik i predsjednik. Ti su se odbori među ostalim bavili sljedećim prioritetnim zadaćama: donošenjem godišnjih nacrta proračuna i izvješća o izvršenju državnog proračuna, uključujući ona koja sastavljaju visoke institucije kao što su Ured predsjednika Republike Poljske, uredi Sejma i Senata, Nacionalno izborno povjerenstvo, Ministarstvo nacionalne obrane i posebne državne obavještajne službe, uključujući klasificirane proračune i sve proračune s najvišim stupnjem sigurnosne klasifikacije. Tijekom svojih mandata radio sam na 14 državnih proračuna koji su uključivali 50 klasificiranih proračuna, 30 proračuna najvažnijih ureda u državi te 14 proračuna povezanih s nacionalnom obranom.

Iskustva koja sam stekao u izradi nacrta i izvršenju državnog proračuna na parlamentarnoj razini služila su kao korisna priprema za sljedeću fazu moje karijere kao potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju te su stoga olakšala prijelaz iz parlamentarnog nadzora preko javnih financija do neovisnog nadzora koji provodi vanjski revizor. Moje dužnosti na mjestu potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju omogućile su mi da steknem široko iskustvo u radu na godišnjim radnim ciklusima Ureda, od razvoja plana rada za predstojeću godinu, planiranja revizija, samopraćenja i odobravanja konačnih dokumenata do objavljivanja rezultata revizije. Moje nadležnosti uključuju nadzor dijela revizije izvršenja državnog proračuna, a to je najvažnija revizija koju provodi Vrhovni ured za reviziju.

Ove sam godine nadzirao više od 80 revizija za subjekte koji posluju u javnom financijskom sektoru u okviru revizija izvršenja proračuna i kontrola državne monetarne politike. Osim toga, trenutačno nadzirem 50 planiranih i ad hoc revizija koje provodi Vrhovni ured za reviziju, a koje su usmjerene na kontroliranje upotrebe javnih sredstava, uključujući sredstva na nacionalnoj razini i razini EU-a. Na temelju odgovarajućih sigurnosnih odobrenja nadzirao sam šest revizija koje su kategorizirane kao državne tajne u okviru državnog proračuna za 2019. i četiri planirane revizije koje su kategorizirane kao klasificirani podaci. U skladu s uobičajenom praksom Vrhovni ured za reviziju proveo je kontrolu nad oko 400 institucija u 2019. te je izravno nadzirao revizije u oko 10 % njih, što je bio temelj za sastavljanje Analize izvršenja državnog proračuna i monetarne politike u 2019. Nadzirao sam postupke proračunske revizije za upravljačka tijela ključnih proračunskih naslova, uključujući 16 fondova posebne namjene kojima upravljaju središnja tijela državne uprave, tijela na nižoj razini i izvršne agencije, posebne odjele koji djeluju pod okriljem Ministarstva nacionalne obrane te posebne snage odgovorne za javni red i sigurnost koje djeluju pod okriljem Ministarstva unutarnjih poslova i uprave. Nadzirao sam i revizije proračuna na lokalnoj razini koje su se odnosile na upravljačka tijela niže razine, izvršne agencije, državne pravne subjekte, regionalne uprave u vezi s izvršenjem regionalnih proračuna te jedinice lokalne uprave i korisnike sredstava u okviru državnih proračuna i proračuna EU-a kao dio operativnog programa „Infrastruktura i okoliš”.

Kad je riječ o tematskom opsegu, mojim su nadzornim aktivnostima kao potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju bile pokrivene sve vrste revizija koje Ured provodi, što mi je omogućilo da se detaljno upoznam sa značajkama planiranih i ad hoc revizija. Neke od revizija koje sam dosad nadzirao u svojoj profesionalnoj karijeri bile su povezane s javnom sigurnosti. Moje svakodnevne zadaće uključuju praćenje napretka u izradi dokumenata revizije, uključujući klasificirane dokumente te obavljanje revizijskih zadataka u skladu s općeprimjenjivim pravnim propisima, standardima i ciljevima za revizije i revizijskim postupkom Vrhovnog ureda za reviziju. Razmatram i otklanjam zabrinutosti koje su izrazili voditelji organizacijskih jedinica nadležnih za provođenje revizija, a moje nadležnosti uključuju i nadgledanje i odobravanje konačnih dokumenata. Aktivno sam uključen u rad Vijeća Vrhovnog ureda za reviziju, koje je najviše tijelo u toj instituciji. Moje aktivnosti u tom tijelu uključuju razmatranje zabrinutosti koje su izrazila središnja tijela u pogledu proračunskih pitanja i planiranih revizija, odobravanje analiza izvršenja državnog proračuna i monetarne politike te donošenje mišljenja o davanju razrješnice Vijeću ministara. Kao član Skupine za planiranje također sam uključen u rad na programu rada Vrhovnog ureda za reviziju, koji uključuje pripremu revizija izvršenja državnog proračuna.

2. Koja su najvažnija postignuća Vaše profesionalne karijere?

Najvažnije je postignuće u mojoj profesionalnoj karijeri povjerenje koje mi je iskazao poljski narod, koji mi je povjerio zadaću da služim kao član Sejma Republike Poljske 14 godina zaredom. Ponosan sam što su moji birači tako jako cijenili moj rad toliki niz godina. Također bih želio spomenuti nekoliko projekata za čije sam pokretanje i provedbu bio odgovoran tijekom niza godina. Prvi od njih je Onkološki projekt u Płocku, međupolitički i međuinstitucijski projekt usmjeren na poboljšanje zdravlja stanovništva Płocka i okolne regije omogućavanjem pristupa onkološkoj radioterapiji, osposobljavanjem medicinskog osoblja i edukacijama o prevenciji karcinoma.

Aktivnosti zaštite okoliša oduvijek su me posebno zanimale. Onkološki projekt stoga uključuje istraživanje učinka kvalitete zraka na zdravlje ljudi. Smatram da je jednako važno informirati mlade ljude o tom problemu. Upravo je to cilj natjecanja EkoMonster, programa koji sam osmislio i koji je usmjeren na učenike osnovnih škola u regiji te uključuje projektiranje strojeva ili postrojenja koji se odnose na ključne prijetnje okolišu s obzirom na kvalitetu zraka. Uspjeh na regionalnoj razini pretvoren je u uspjeh na nacionalnoj razini u obliku natječaja provedenog u okviru poljske Obrazovne mreže protiv smoga. Pobjedničke škole dobile su mjerače smoga te im je omogućen pristup interaktivnim tablicama koje sadrže podatke o trenutačnoj kvaliteti zraka u školama, a na temelju toga poseban edukacijski projekt provodi Znanstvena i akademska računalna mreža (Nacionalni istraživački institut).

Treće od mojih najvažnijih postignuća jest „Izvješće o stanju u pogledu neugodnih mirisa u Poljskoj”, na kojem se radilo tri godine u suradnji s drugim zemljama i nacionalnim institucijama, koristeći se izvješćima koja je sastavio Vrhovni ured za reviziju, te koje je potaknulo djelovanje na nacionalnoj razini kako bi se donio Zakon o sprječavanju neugodnih mirisa.

 

 

3. Koje je Vaše radno iskustvo u međunarodnim multikulturnim i višejezičnim organizacijama ili institucijama sa sjedištem izvan Vaše domovine?

Od 2005. nadalje sudjelovao samo u izaslanstvu Sejma i Senata Republike Poljske u Parlamentarnoj skupštini NATO-a; od 2007. do 2015. obnašao sam dužnost zamjenika voditelja, a od 2016. do 2019. bio sam voditelj izaslanstva.

Parlamentarnu skupštinu NATO-a, čije je sjedište u Bruxellesu, čini nekoliko stotina parlamentarnih zastupnika iz 29 zemlja članica NATO-a, 16 pridruženih zemalja i 8 promatrača. Glavni prioriteti te skupštine uključuju jačanje poveznica među zemljama članicama NATO-a, promicanje parlamentarne demokracije i tržišnog gospodarstva, provođenje parlamentarnog nadzora nad oružanim snagama i sigurnosnom politikom, sudjelovanje u dijalogu s Rusijom i Ukrajinom te izgradnju i održavanje kontakata između NATO-a i nacionalnog parlamenta.

Kontinuirano sam surađivao s članovima nacionalnih izaslanstava u razdoblju od 12 godina, što je uključivalo prisustvovanje na dvama plenarnim zasjedanjima svake godine, desetak vanjskih sastanaka odbora i drugim događajima koje su organizirali Parlamentarna skupština NATO-a, NATO i druge međunarodne organizacije kao što su Atlantsko vijeće, Asocijacija atlantskog sporazuma, Savjetodavna skupina NATO-a za industriju, Ženevski centar za demokratsku kontrolu oružanih snaga, Sveučilište nacionalne obrane SAD-a, ISAF i OESS. Zbog toga sam imao priliku biti promatrač tijekom kratkoročnih misija za promatranje izbora, među ostalim u Ukrajini i Gruziji.

Kao voditelj izaslanstva imao sam aktivnu ulogu na posebnim sastancima Sjevernoatlanstkog vijeća koji se održavaju u Bruxellesu, tijekom kojih sam redovito mogao predstavljati prioritete Poljske u pogledu transatlantske politike, sigurnosti i obrane. Dvaput (2010. i 2018.) sam bio domaćih sjednica Parlamentarne skupštine NATO-a u Varšavi, na kojima je bilo prisutno nekoliko stotina sudionika iz svih zemalja članica. Prisustvovao sam sastanku na vrhu NATO-a 2016. Kao član Odbora za obranu i sigurnost te Posebne skupine za Sredozemlje i Bliski istok blisko sam surađivao sa svojim kolegama iz drugih zemalja radi nadzora trenutačne geopolitičke situacije. To je uključivalo posjećivanje zemalja članica NATO-a i drugih zemalja za koje postoji interes NATO-a. Takvom suradnjom i zbog nužnosti korištenja engleskog kao radnog jezika (u dokumentima, na sastancima i u neformalnim razgovorima s predstavnicima drugih izaslanstava) stekao sam iskustvo uspostavljanja kontakata na međunarodnoj razini i izgradnje baze znanja koja mi je omogućila da sudjelujem u raspravama s ostalim članovima o konačnim dokumentima i mišljenjima koja će zatim iznijeti i o kojima će raspravljati šire članstvo na plenarnim zasjedanjima Parlamentarne skupštine NATO-a.

Dobar je primjer izravne bilateralne suradnje veza koju sam uspostavio s parlamentarnim zastupnicima iz Afganistana, koji su kasnije prisustvovali proljetnom zasjedanju Parlamentarne skupštine u Varšavi.

4. Jeste li dobili razrješnicu za upravljačke dužnosti koje ste prethodno izvršavali, ako je takav postupak predviđen?

Zbog prirode poslova koje sam dosada obavljao u svojoj karijeri, još nisam dobio razrješnicu. No istodobno smatram da sam bio podvrgnut sličnoj kontroli; prvenstveno su to činili birači na uzastopnim izborima na kojima sam bio izabran ili ponovno izabran kao član Sejma Republike Poljske, a zatim tijekom mojih mandata kao predsjednik raznih parlamentarnih odbora jer nikad nije primljen zahtjev za moje razrješenje.

 

 

5. Koja su od Vaših prethodnih radnih mjesta bila rezultat političkog imenovanja?

Jedino političko imenovanje tijekom moje karijere dogodilo se kad me moja politička stranka uključila na svoju izbornu listu. Ostale uloge u javnoj sferi osigurao sam na temelju demokratskih izbora, bilo na općim izborima (za nacionalni parlament) ili na parlamentarnim izborima, ili na temelju odluka usvojenih konsenzusom unutar parlamentarnog foruma (predsjednik odbora ili izaslanstva ili potpredsjednik Vrhovnog ureda za reviziju).

6. Navedite tri najvažnije odluke u svojem profesionalnom životu u čijem ste donošenju sudjelovali.

U 2016. iskoristio sam svoje ovlasti kao voditelj izaslanstva Sejma i Senata Republike Poljske u Parlamentarnoj skupštini NATO-a kako bi se donijela odluka da se proljetno zasjedanje Parlamentarne skupštine NATO-a 2018. organizira u Varšavi. Taj datum nije bio nasumično odabran jer je Poljska 2018. slavila 100. obljetnicu svoje neovisnosti. Zadovoljstvo mi je što mogu izvijestiti da je taj događaj polučio velik uspjeh i da su se mnogi parlamentarni zastupnici iz cijelog svijeta kasnije u privatnom svojstvu vratili u Poljsku kako bi posjetili zemlju sa svojim obiteljima.

Također sam ponosan na svoju odluku da se posvetim društvenim i ekološkim projektima. Onkološki projekt i mreža mjerača kvalitete zraka koji su postavljeni u školama trenutačno koriste građanima te će im nastaviti koristiti još mnogo godina.

Pandemija koja se proširila planetom od početka godine suočila nas je s dosad nezabilježenim izazovom. Prisilila je svakoga od nas da se prilagodimo novom normalnom na radnom mjestu, kod kuće te u svojim odnosima s drugima. U svojstvu potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju imao sam obvezu odgovoriti na tu krizu i donositi odluke o tome kako najbolje upravljati tom institucijom u tim izvanrednim okolnostima. Pandemija nas je pogodila tijekom proračunske revizije, što je bio dodatan izazov za učinkovitost, integritet i pouzdanost postupka revizije. Odlučni koraci koje sam poduzeo kako bih uveo prakse rada na daljinu upotrebljavajući suvremene digitalne sustave omogućili su ne samo pravodobno dovršavanje proračunske revizije, već i predstavljanje sveobuhvatnog izvješća Parlamentu.

Neovisnost

7. Ugovorom je određeno da članovi Revizorskog suda moraju biti „potpuno neovisni” u izvršavanju svojih dužnosti. Kako namjeravate poštovati tu obvezu u obavljanju svojih budućih dužnosti?

Smatram da su transparentnost i etičko ponašanje javnih dužnosnika nužan preduvjet za povjerenje javnosti. Svoju dužnost potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju obavljam s najvećom pažnjom i posve nepristrano te moja neovisnost nikada nije dovedena u pitanje. Siguran sam da bi bilo jednako i kada bih bio izabran za člana Revizorskog suda, za koji smatram da je iznimno pouzdana, neovisna i etička institucija koja služi građanima EU-a. Ovim vam putem jamčim da ću biti nepristran, pošten i odgovoran u obavljanju svojih dužnosti te da ću poštovati načela predanosti svojem radu, kolegijalnosti i povjerljivosti. Kad bi to ikada bilo potrebno, izuzeo bih se s dotičnog revizijskog zadatka i više ne bih imao nikakvu daljnju ulogu u odlukama i raspravama povezanima s tim pitanjem.

 

8. Imate li Vi ili članovi Vaše uže obitelji (roditelji, braća i sestre, zakoniti partner i djeca) ikakve poslovne ili financijske udjele ili ikakve druge obveze koje bi Vas mogle dovesti u sukob s Vašim budućim dužnostima?

Ni ja ni članovi moje uže obitelji nemamo nikakve poslovne ili financijske udjele te ja ne sudjelujem ni u kakvim poslovnim ili financijskim aktivnostima koje bi me mogle dovesti u sukob s mojim budućim dužnostima člana Suda.

9. Jeste li spremni otkriti sve svoje financijske interese i druge obveze predsjedniku Suda i javno ih obznaniti?

Uzimajući u obzir dužnosti koje sam obnašao i moju dosadašnju karijeru, želio bih naglasiti da nemam nikakvih financijskih interesa, udjela ili obveza koji su na bilo koji način tajni te je moje financijsko stanje u potpunosti transparentno. Obznanit ću sve svoje financijske interese predsjedniku Suda te dopustiti objavu svoje imovinske kartice. Želim naglasiti da sam tijekom 15 godina koje sam proveo kao član Sejma Republike Poljske podnosio izjave o financijskim interesima koje pokazuju transparentnost, u skladu s načelom javnog nadzora političkih pitanja. Zbog sigurnosnih odobrenja koje imam, među ostalim za pristup podacima EU-a i NATO-a koji su klasificirani na najvišoj razini, nadležne ustanove od 2006. provode kontrolu moje imovine te su provodile protuobavještajne provjere.

10. Sudjelujete li trenutačno u nekom sudskom postupku? Ako da, navedite pojedinosti.

Ne sudjelujem i nikada nisam sudjelovao ni u kojem sudskom postupku.

11. Imate li ikakvu aktivnu ulogu u politici ili položaj u izvršnoj vlasti? Ako imate, na kojoj razini? Jeste li u proteklih 18 mjeseci obnašali ikakve političke dužnosti? Ako da, navedite pojedinosti.

Trenutačno nemam nikakvu aktivnu, pasivnu ni izvršnu ulogu u politici i nisam član političke stranke. Podnio sam ostavku na zastupničko mjesto, prekinuo članstvo u svojoj političkoj stranci i dao ostavku na mjesto tajnika političkog odbora te stranke 27. studenoga 2019.

12. Hoćete li odstupiti s dužnosti na koju ste izabrani i odustati od aktivne funkcije povezane s odgovornostima u političkoj stranci ako budete imenovani članom Revizorskog suda?

Ako budem imenovan članom Revizorskog suda, dat ću ostavku na dužnost potpredsjednika Vrhovnog ureda za reviziju. Želim dodati da nisam član nijedne političke stranke.

13. Kako biste se odnosili prema većoj nepravilnosti ili čak slučaju prijevare i/ili korupcije u koji su uključene osobe iz Vaše države podrijetla?

Moj odgovor na bilo kakvu veću nepravilnost ili prijevaru ili slučaj korupcije temeljio bi se isključivo na poštenoj i objektivnoj procjeni situacije i revizijskog nalaza, bez obzira na državu članicu. U slučaju bilo kakve sumnje na prijevarno ponašanje djelovao bih hitno i usklađeno kako bih osigurao da slučaj bude upućen Europskom uredu za borbu protiv prijevara (OLAF). Takvo djelovanje ne bi moglo biti predmet rasprave, bez obzira na predmetnu državu ili pojedinca. Kao potpredsjednik Vrhovnog ureda za reviziju podnosio sam važna izvješća s poštenim istragama o nepravilnostima, koje su među ostalim dovele do obavještavanja o kaznenim djelima i kršenjima discipline javnih financija.

14. Što bi trebale biti glavne značajke kulture dobrog financijskog upravljanja u svakoj javnoj službi? Kako bi Europski revizorski sud mogao pridonijeti njezinoj primjeni?

Čvrsto vjerujem da se dobro financijsko upravljanje pri izvršenju bilo kojeg proračuna, uključujući proračun EU-a, mora temeljiti na načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Na temelju svojeg iskustva u Vrhovnom uredu za reviziju smatram da su dva obilježja posebno važna. Prvo je ograničavanje diskrecijskog prava dužnosnika da donose proizvoljne odluke i otklanjanje sukoba interesa, a drugo je osiguravanje transparentnosti pri upotrebi javnih sredstava i učinkovit sustav revizije. Moje je mišljenje da je od ključne važnosti ispravno utvrditi ciljeve i pokazatelje uspješnosti, ali i provesti učinkovite i djelotvorne vanjske revizije koje se temelje na rezultatima. Transparentno izvješćivanje o ishodima u interesu demokratske odgovornosti također je iznimno važno. U svojem radu u Vrhovnom uredu za reviziju veliku sam pažnju pridavao pravilima o financijskom upravljanju, koja su utvrđena u kriterijima za zakonsku reviziju (zakonitost, ekonomičnost, prihvatljivost i pouzdanost). Čvrstog sam uvjerenja da bi se ta načela trebala primjenjivati u svim javnim institucijama.

Sud zbog svojeg jedinstvenog položaja pridonosi provedbi dobrog financijskog upravljanja osiguravanjem usklađenosti s tim načelima u svojim revizijama, čiji su ishodi važan faktor za davanje razrješnice za izvršenje proračuna Zajednice. Kako bi te revizije imale još važniju ulogu, ključno je da se one provode precizno, ali i da su nalazi Suda najviše moguće kvalitete kako bi mogli poslužiti kao dobar temelj za donositelje političkih odluka koji žele poboljšati upravljanje. Iz toga slijedi da bi izvješća o reviziji trebala sadržavati jasnu poruku te bi trebala biti razumljiva i uravnotežena. Trebala bi istaknuti ne samo utvrđene nepravilnosti, već i sve utvrđene najbolje prakse, čime bi se promicalo njihovo širenje.

Sud doprinosi dobrom financijskom upravljanju prvenstveno davanjem odgovarajućih preporuka, a zatim nadziranjem njihova kasnijeg provođenja. Točne, ostvarive i troškovno učinkovite preporuke imale bi veći utjecaj i bolju dodanu vrijednost. One bi mogle dovesti i do ušteda te, gdje je to moguće, pojednostavnjenja regulacije i smanjenja birokracije. Od ključne je važnosti i da se preporuke prilagode odgovarajućoj publici i da se odredi rok za njihovu provedbu kao temelj za buduće provjere napretka.

15. Prema Ugovoru, Sud je obvezan pomagati Parlamentu u izvršavanju nadzora nad izvršenjem proračuna. Na koji biste način dodatno unaprijedili suradnju između Revizorskog suda i Europskog parlamenta (osobito njegova Odbora za proračunski nadzor) radi poboljšanja javnog nadzora nad općom potrošnjom i vrijednosti koja se za taj novac dobiva?

Iz svojeg profesionalnog iskustva stečenog tijekom 15 godina provedenih u poljskom parlamentu i Vrhovnom uredu za reviziju naučio sam da je parlamentarni nadzor ključan za osiguravanje pravilnog izvršenja proračuna, i na nacionalnoj i na europskoj razini. Stoga se zalažem za blisku suradnju između Revizorskog suda i Europskog parlamenta, posebno njegova Odbora za proračunski nadzor.

Iz iskustva znam koliko je važno da se revizije provode pravovremeno i ciljano. Smatram da se izvješća Suda trebaju objavljivati pravovremeno, dok još imaju važnost za Parlament. Također se zalažem za pozorno razmatranje prijedloga Parlamenta o pitanjima povezanima s revizijama. Stoga je važno, osobito radi bolje izrade zakonodavstva, da se program rada i zakonodavni postupak Parlamenta uzme u obzir pri planiranju revizija kako bi se zastupnicima u Europskom parlamentu omogućio pristup korisnim podacima kao temelj za njihove javne rasprave. Sud je već poduzeo korake u tom smjeru te se pri planiranju svojeg rada služi prijedlozima Konferencije predsjednika odbora. Dobra suradnja zahtijeva ne samo redovite sastanke članova Suda s članovima Odbora za proračunski nadzor, već i sastanke članova koji predstavljaju pojedinačna vijeća Suda s članovima sektorskih odbora Parlamenta, čime se jača dijalog između tih dviju institucija.

16. Prema Vašem mišljenju, kakvu dodanu vrijednost ima revizija uspješnosti i kako bi njezine zaključke trebalo uvrstiti u upravljačke postupke?

Revizija uspješnosti te financijska revizija i revizija usklađenosti pružaju ključne informacije o upotrebi resursa te su stoga važni čimbenici za dobro upravljanje i transparentnost.

Revizije uspješnosti imaju dodanu vrijednost zbog činjenice da daju objektivne informacije i utvrđuju preporuke o javnoj potrošnji u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Rezultati revizija uspješnosti trebali bi se upotrebljavati kao temelj za poboljšanje postupaka upravljanja u upravljačkim strukturama, čime se poboljšava funkcioniranje subjekata pod revizijom i osigurava da se novac poreznih korisnika bolje koristi.

Smatram da građani EU-a trebaju znati ne samo je li se novac trošio u skladu s propisima, već i jesu li postignuti očekivani rezultati. Jasni primjeri najboljih praksi trebaju biti stavljeni na raspolaganje. Mišljenja sam da je veća uključenost Suda u provedbu revizija uspješnosti razuman korak. Zbog trenutačne socijalne i gospodarske krize uzrokovane pandemijom važnije je no ikad da se potrošnjom EU-a što brže postignu očekivani rezultati te je zbog proračunskih ograničenja koja se primjenjuju i primjenjivat će se u budućnosti sve važnije da se javna potrošnja uskladi s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. Čvrsto vjerujem da će to poboljšati demokratski nadzor nad izvršenjem proračuna i ojačati povjerenje u EU i njegove institucije.

17. Kako bi se mogla poboljšati suradnja između Revizorskog suda, nacionalnih revizijskih institucija i Europskog parlamenta (Odbora za proračunski nadzor) pri reviziji proračuna EU-a?

Na temelju svojeg profesionalnog iskustva u poljskom nacionalnom parlamentu i Vrhovnom uredu za reviziju zalažem se za aktivnu suradnju svih uključenih strana temeljenu na uzajamnom povjerenju i dužnom poštovanju institucionalne neovisnosti. Redovite razmjene informacija i iskustava između Suda, nacionalnih revizijskih institucija i Odbora za proračunski nadzor u pogledu područja politike u okviru podijeljenog upravljanja pomažu da se poboljša kontrola proračuna EU-a. Podrazumijeva se da na suradnju između Revizorskog suda i nacionalnih revizijskih institucija utječu i različitosti u pogledu nadležnosti, načina djelovanja i pravnog statusa najviših revizijskih tijela.

Razmjena informacija u ranoj fazi procesa planiranja rada služi jačanju suradnje među revizijskim institucijama kao temelj za poboljšanu koordinaciju djelovanja. Time bi se omogućio i veći prostor za provedbu zajedničkih revizija. Smatram da je to korisna inicijativa kojom bi se ostvarili vrijedni i zanimljivi rezultati. Vjerujem da će se njome poboljšati dijalog između Suda i institucija EU-a, osobito Vijeća, Parlamenta i Komisije, te omogućiti komentiranje pitanja koja obično nisu obuhvaćena revizijama.

Europski revizorski sud surađuje s nacionalnim revizijskim tijelima na mnogo razina, primjerice u okviru EUROSAI-ja and INTOSAI-ja, Odbora za kontakt i mreže nacionalnih revizijskih tijela u državama kandidatkinjama za članstvo u EU-u i potencijalnim kandidatkinjama, u kojima se raspravlja o pitanjima od zajedničkog interesa koja mogu služiti kao temelj za suradnju. Sud sudjeluje u istorazinskom ocjenjivanju, koje je posebno vrijedan oblik suradnje. Nalazi drugih nacionalnih revizijskih tijela korisni su ne samo zato što pružaju objektivnu procjenu trenutačnih aktivnosti i utvrđuju područja u kojima postoji prostor za poboljšanja, već i zato što doprinose transparentnosti institucija.

Kako bi se javna rasprava proširila, bilo bi dobro kad bi Sud aktivno surađivao s nacionalnim revizijskim tijelima i drugim institucijama u državama članicama u obliku češćih horizontalnih pregleda. U okviru svojih budućih nadležnosti nastojat ću povećati učestalost izrade takve vrste izvješća jer ona nude međusektorsku perspektivu dosadašnjih djelovanja EU-a i mjera revizije. Horizontalni pregledi obuhvaćaju dugoročne trendove i glavne prijetnje i pitanja, zbog čega Europskom parlamentu služe kao iznimno koristan alat u nadzoru nad proračunom EU-a. Osim toga, oni mogu odrediti smjer budućih revizijskih aktivnosti utvrđivanjem područja koja još nisu bila obuhvaćena revizijama.

Mišljenja sam da je jedna od zadaća člana Revizorskog suda njegovanje dobrih odnosa s nacionalnim revizijskim tijelom u njegovoj domovini i jačanje uzajamne suradnje, primjerice sudjelovanjem u prezentacijama, konferencijama i radionicama tijekom kojih te dvije institucije mogu razmijeniti informacije o rezultatima rada, primijenjenim revizijskim metodama, najboljim praksama, problemima s kojima su se susreli i načinima na koje se oni mogu riješiti. Poljski Vrhovni ured za reviziju i Europski revizorski sud već dugo iznimno konstruktivno surađuju, a nadam se da će se ta suradnja nastaviti ako budem imenovan članom Revizorskog suda.

18. Kako biste dodatno poboljšali izvješća Revizorskog suda kako bi Europski parlament dobivao sve potrebne informacije o točnosti podataka koje države članice pružaju Europskoj komisiji?

Točnost podataka koji se stavljaju na raspolaganje Europskoj komisiji, uključujući podatke koje dostavljaju države članice, od ključne je važnosti u pogledu pravilnog proračunskog nadzora. To je osobito važan čimbenik u odnosu na područja politike u okviru podijeljenog upravljanja, koja čine 80 % proračuna EU-a. Podaci koje dostavljaju države članice trebali bi biti točni, potpuni i pouzdani te bi se trebali pravovremeno proslijediti kako bi se olakšalo proračunsko upravljanje i nadzor. Ti su podaci važan čimbenik za kvalitetu izvješća Europske komisije o rezultatima koji su ostvareni programima potrošnje EU-a. S druge strane, pouzdani podaci neophodan su preduvjet za dobro donošenje političkih odluka jer se njima osigurava dodjela sredstava kojom će se postići najbolji rezultati.

Izvješća država članica i pouzdanost podataka vrlo su aktualne teme za Europski revizorski sud te se kao takve razmatraju u njegovim izvješćima. Mišljenja sam da bi Sud trebao nastaviti svoja djelovanja u tom području i predstaviti Parlamentu svoje nalaze o nedostacima utvrđenima u nacionalnim sustavima izvješćivanja i poboljšanjima koja preporučuje, uzimajući u obzir moguće koristi i troškove.

Istodobno smatram da bi za Europski revizorski sud i nacionalna revizijska tijela u državama članicama bilo korisno i da se provode zajedničke revizije kao temelj za ispitivanje točnosti podataka koje dostavljaju države članice.

Ostala pitanja

19. Hoćete li povući svoju kandidaturu ako mišljenje Parlamenta o Vašem imenovanju za člana Revizorskog suda bude negativno?

Odnos između Europskog revizorskog suda i Europskog parlamenta temelji se na uzajamnom poštovanju i spremnosti da se saslušaju mišljenja i argumenti druge strane te ga stoga smatram iznimno važnim. Ako mišljenje Parlamenta o mojem imenovanju za člana Revizorskog suda bude negativno, savjetovat ću se s nadležnim nacionalnim tijelom koje me predložilo kao kandidata i zatražiti da se poduzmu daljnji koraci, koji mogu uključivati predlaganje novog kandidata.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Djelomična zamjena članova Revizorskog suda - PL kandidat

Referentni dokumenti

12496/2020 – C9-0350/2020 – 2020/0806(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

5.11.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

CONT

11.11.2020

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Matteo Adinolfi

13.11.2020

 

 

 

Razmatranje u odboru

7.12.2020

 

 

 

Datum usvajanja

7.12.2020

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

7

23

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Matteo Adinolfi, Olivier Chastel, Caterina Chinnici, Lefteris Christoforou, Corina Crețu, Ryszard Czarnecki, Tamás Deutsch, Martina Dlabajová, José Manuel Fernandes, Luke Ming Flanagan, Daniel Freund, Isabel García Muñoz, Cristian Ghinea, Monika Hohlmeier, Jean-François Jalkh, Pierre Karleskind, Joachim Kuhs, Ryszard Antoni Legutko, Claudiu Manda, Younous Omarjee, Tsvetelina Penkova, Sabrina Pignedoli, Michèle Rivasi, Petri Sarvamaa, Angelika Winzig, Lara Wolters, Tomáš Zdechovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Joachim Stanisław Brudziński, Niclas Herbst, Mikuláš Peksa

Datum podnošenja

9.12.2020

 

 

Posljednje ažuriranje: 11. prosinca 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti