Menetlus : 2020/0343(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0253/2020

Esitatud tekstid :

A9-0253/2020

Arutelud :

Hääletused :

PV 15/12/2020 - 9

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0346

<Date>{10/12/2020}10.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0253/2020</NoDocSe>
PDF 151kWORD 46k

<TitreType>RAPORT</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse komisjoni hääletama Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0774 – C9‑0378/2020 – 2020/0343(COD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Eelarvekomisjon</Commission>

Raportöör: <Depute>Johan Van Overtveldt</Depute>

(Lihtsustatud menetlus – kodukorra artikli 52 lõige 1)

PARANDUSED/ ADDENDA
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega volitatakse komisjoni hääletama Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt

(COM(2020)0774 – C9‑0378/2020 – 2020/0343(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

 võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2020)0774),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 173 lõiget 3, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C9-0378/2020),

 võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

 pärast konsulteerimist Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteega,

 võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

 võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A9-0253/2020),

1. võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

 

VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Euroopa Parlamendi ja nõukogu volitus komisjonile hääletada Euroopa Investeerimisfondi kapitali suurendamise poolt

Viited

COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(KOD).

EP-le esitamise kuupäev

25.11.2020

 

 

 

Vastutav komisjon

 istungil teada andmise kuupäev

BUDG

26.11.2020

 

 

 

Raportöörid

 nimetamise kuupäev

Johan Van Overtveldt

2.12.2020

 

 

 

Lihtsustatud menetlus - otsuse kuupäev

2.12.2020

Vastuvõtmise kuupäev

10.12.2020

 

 

 

Esitamise kuupäev

10.12.2020

 

 

Viimane päevakajastamine: 11. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika