JELENTÉS a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

10.12.2020 - (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)) - ***I

Költségvetési Bizottság
Előadó: Johan Van Overtveldt
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)


Eljárás : 2020/0343(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0253/2020
Előterjesztett szövegek :
A9-0253/2020
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a Bizottságnak az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra való felhatalmazásáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2020)0774 – C9-0378/2020– 2020/0343(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0774),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 173. cikkének (3) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C9-0378/2020),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

 tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0253/2020),

1. elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A Bizottság Európai Parlament és Tanács általi felhatalmazása az Európai Beruházási Alap tőkeemelése melletti szavazásra

Hivatkozások

COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

25.11.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

26.11.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Johan Van Overtveldt

2.12.2020

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

2.12.2020

Az elfogadás dátuma

10.12.2020

 

 

 

Benyújtás dátuma

10.12.2020

 

 

Utolsó frissítés: 2020. december 11.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat