RAPPORT dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment

10.12.2020 - (COM(2020)0774 – C9‑0378/2020 – 2020/0343(COD)) - ***I

Kumitat għall-Baġits
Rapporteur: Johan Van Overtveldt
(Proċedura simplifikata – Artikolu 52(1) tar-Regoli ta' Proċedura)


Proċedura : 2020/0343(COD)
Ċiklu ta' ħajja waqt sessjoni
Ċiklu relatat mad-dokument :  
A9-0253/2020
Testi mressqa :
A9-0253/2020
Dibattiti :
Votazzjonijiet :
Testi adottati :

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA TAL-PARLAMENT EWROPEW

dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment

(COM(2020)0774 – C9‑0378/2020– 2020/0343(COD))

(Proċedura leġiżlattiva ordinarja: l-ewwel qari)

Il-Parlament Ewropew,

 wara li kkunsidra l-proposta tal-Kummissjoni lill-Parlament Ewropew u lill-Kunsill (COM(2020)0774),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(2) u l-Artikolu 173(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea, skont liema artikoli l-Kummissjoni ppreżentat il-proposta lill-Parlament (C9-0378/2020),

 wara li kkunsidra l-Artikolu 294(3) tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea,

 wara li kkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew,

 wara li kkunsidra l-Artikolu 59 tar-Regoli ta' Proċedura tiegħu,

 wara li kkunsidra r-rapport tal-Kumitat għall-Baġits (A9-0253/2020),

1. Jadotta l-pożizzjoni tiegħu fl-ewwel qari billi jinkorpora l-proposta tal-Kummissjoni;

2. Jitlob lill-Kummissjoni biex terġa' tirreferi l-kwistjoni lill-Parlament jekk tibdel il-proposta tagħha, temendaha b'mod sustanzjali jew ikollha l-ħsieb li temendaha b'mod sustanzjali;

3. Jagħti istruzzjonijiet lill-President tiegħu biex jgħaddi l-pożizzjoni tal-Parlament lill-Kunsill u lill-Kummissjoni kif ukoll lill-parlamenti nazzjonali.

 

PROĊEDURA TAL-KUMITAT RESPONSABBLI

Titolu

Deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tawtorizza lill-Kummissjoni tivvota favur iż-żieda fil-kapital tal-Fond Ewropew tal-Investiment

Referenzi

COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)

Data meta ġiet ippreżentata lill-PE

25.11.2020

 

 

 

Kumitat responsabbli

 Data tat-tħabbir fis-seduta plenarja

il-Kumitat BUDG

26.11.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Data tal-ħatra

Is-Sur Johan Van Overtveldt

2.12.2020

 

 

 

Proċedura simplifikata - data tad-deċiżjoni

2.12.2020

Data tal-adozzjoni

10.12.2020

 

 

 

Data tat-tressiq

10.12.2020

 

 

Aġġornata l-aħħar: 11 ta' Diċembru 2020
Avviż legali - Politika tal-privatezza