Procedure : 2020/0343(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0253/2020

Ingediende teksten :

A9-0253/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/12/2020 - 9

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0346

<Date>{10/12/2020}10.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0253/2020</NoDocSe>
PDF 157kWORD 46k

<TitreType>VERSLAG</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))</DocRef>


<Commission>{BUDG}Begrotingscommissie</Commission>

Rapporteur: <Depute>Johan Van Overtveldt</Depute>

(Vereenvoudigde procedure – Artikel 52, lid 1, van het Reglement)

ERRATA/ADDENDA
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen

(COM(2020)0774 – C9-0378/2020– 2020/0343(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

 gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2020)0774),

 gezien artikel 294, lid 2, en artikel 173, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C9-0378/2020),

 gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

 na raadpleging van het Europees Economisch en Sociaal Comité,

 gezien artikel 59 van zijn Reglement,

 gezien het verslag van de Begrotingscommissie (A9-0253/2020),

1. stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over;

2. verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

 


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Besluit van het Europees Parlement en de Raad waarbij de Commissie wordt gemachtigd om voor de kapitaalverhoging van het Europees Investeringsfonds te stemmen

Document- en procedurenummers

COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)

Datum indiening bij EP

25.11.2020

 

 

 

Bevoegde commissie

 Datum bekendmaking

BUDG

26.11.2020

 

 

 

Rapporteurs

 Datum benoeming

Johan Van Overtveldt

2.12.2020

 

 

 

Vereenvoudigde procedure - datum besluit

2.12.2020

Datum goedkeuring

10.12.2020

 

 

 

Datum indiening

10.12.2020

 

 

Laatst bijgewerkt op: 11 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid