POROČILO o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada

  10.12.2020 - (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)) - ***I

  Odbor za proračun
  Poročevalec: Johan Van Overtveldt
  (Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)


  Postopek : 2020/0343(COD)
  Potek postopka na zasedanju
  Potek postopka za dokument :  
  A9-0253/2020
  Predložena besedila :
  A9-0253/2020
  Razprave :
  Glasovanja :
  Sprejeta besedila :

  OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

  o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada

  (COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD))

  (Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

  Evropski parlament,

   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0774),

   ob upoštevanju člena 294(2) in člena 173(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0378/2020),

   ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

   po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

   ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0253/2020),

  1. sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

  2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

  3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


  POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

  Naslov

  Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o pooblastitvi Komisije, da glasuje za povečanje kapitala Evropskega investicijskega sklada

  Referenčni dokumenti

  COM(2020)0774 – C9-0378/2020 – 2020/0343(COD)

  Datum predložitve EP

  25.11.2020

   

   

   

  Pristojni odbor

   Datum razglasitve na zasedanju

  BUDG

  26.11.2020

   

   

   

  Poročevalec/-ka

   Datum imenovanja

  Johan Van Overtveldt

  2.12.2020

   

   

   

  Poenostavljeni postopek - datum sklepa

  2.12.2020

  Datum sprejetja

  10.12.2020

   

   

   

  Datum predložitve

  10.12.2020

   

   

  Zadnja posodobitev: 11. december 2020
  Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov