Eljárás : 2019/0001(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0254/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0254/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 08/06/2021 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0263

<Date>{11/12/2020}11.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0254/2020</NoDocSe>
PDF 252kWORD 95k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))</DocRef>


<Commission>{LIBE}Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Jeroen Lenaers</Depute>

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0003),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére, 82. cikke (1) bekezdésének d) pontjára és 87. cikke (2) bekezdésének a) pontjára, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0025/2019),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

 tekintettel eljárási szabályzatának 59. cikkére,

 tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0254/2020),

1. elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2. felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

 

<RepeatBlock-Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>Cím</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2018/xxx rendelet [ECRIS-TCN] módosításáról

Javaslat – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapításáról, valamint az (EU) 2018/1862, az (EU) 2019/816 és az (EU) 2019/818 rendelet módosításáról

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>4 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ez a rendelet meghatározza ezen interoperabilitás és azon feltételek végrehajtásának módját, amelyek a más uniós információs rendszerekben és az Europol adatbázisaiban tárolt adatoknak a találatok azonosítása érdekében az ETIAS automatizált feldolgozás útján történő lekérdezését szabályozzák. Ennek eredményeként az ETIAS központi rendszernek a többi uniós információs rendszerrel és az Europol adatbázisaival való összekapcsolása, valamint az említett uniós információs rendszerekből és rendszerekbe, és az Europol adatbázisaiból és adatbázisaiba elküldendő adatok meghatározása érdekében módosítani kell az (EU) 2018/1862 (SIS rendőrségi együttműködés)26 és az (EU) yyyy/xxxx (ECRIS-TCN)27 európai parlamenti és tanácsi rendeleteket.

(4) Ez a rendelet meghatározza ezen interoperabilitás és azon feltételek végrehajtásának módját, amelyek a más uniós információs rendszerekben és az Europol adatbázisaiban tárolt adatoknak a találatok azonosítása érdekében az ETIAS automatizált feldolgozás útján történő lekérdezését szabályozzák. Ennek eredményeként az ETIAS központi rendszernek a többi uniós információs rendszerrel és az Europol adatbázisaival való összekapcsolása, valamint az említett uniós információs rendszerekből és rendszerekbe, és az Europol adatbázisaiból és adatbázisaiba elküldendő adatok meghatározása érdekében módosítani kell az (EU) 2018/1862 (SIS rendőrségi együttműködés)26, az (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN)27 és az (EU) 2019/818 (interoperabilitás a rendőrségi együttműködés területén)27a európai parlamenti és tanácsi rendeleteket.

__________________

__________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.)

26 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1862 rendelete (2018. november 28.) a rendőrségi együttműködés és a büntetőügyekben folytatott igazságügyi együttműködés terén a Schengeni Információs Rendszer (SIS) létrehozásáról, működéséről és használatáról, a 2007/533/IB tanácsi határozat módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1986/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 2010/261/EU bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2018.12.7., 56. o.)

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) YYYY/xxx rendelete [...] (HL L [...], [...], [...] o.)

27 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/816 rendelete (2019. április 17.) az Európai Bűnügyi Nyilvántartási Információs Rendszer kiegészítése érdekében a harmadik országbeli állampolgárokkal és a hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információval rendelkező tagállamok azonosítására szolgáló központosított rendszer (ECRIS-TCN) létrehozásáról, valamint az (EU) 2018/1726 rendelet módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 1. o.).

 

27a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/818 rendelete (2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a rendőrségi és igazságügyi együttműködés, a menekültügy és a migráció területén, valamint az (EU) 2018/1726, az (EU) 2018/1862 és az (EU) 2019/816 rendelet módosításáról (HL L 135., 2019. 5.22., 85. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Hatékonysági okokból és a költségek csökkentése érdekében az ETIAS-nak a megosztott személyazonosság-nyilvántartás kifejlesztése céljából az (EU) 2018/1240 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően át kell vennie a határregisztrációs rendszerhez (EES) kifejlesztett hardver- és szoftverelemeket. Ezt az adattárat, amely mind az ETIAS-kérelmezők, mind a harmadik országok EES-ben regisztrált állampolgárai alfanumerikus adatainak tárolására szolgál, olyan módon kell kialakítani, amely lehetővé teszi a később létrehozandó közös személyazonosítóadat-tárrá történő majdani kibővítését. Ugyanebben a szellemben, azt az eszközt, amely lehetővé teszi az ETIAS számára, hogy az adatait egyetlen lekérdezés keretében összehasonlítsa minden más lekérdezett rendszer adataival, úgy kell kialakítani, hogy ez az eszköz a jövőbeli európai keresőportállá legyen továbbfejleszthető.

(6) Hatékonysági okokból és a költségek csökkentése érdekében az ETIAS-nak a megosztott személyazonosság-nyilvántartás kifejlesztése céljából az (EU) 2018/1240 rendelet 6. cikke (3) bekezdésének megfelelően át kell vennie a határregisztrációs rendszerhez (EES) kifejlesztett hardver- és szoftverelemeket. Ezt az adattárat, amely mind az ETIAS-kérelmezők, mind a harmadik országok EES-ben regisztrált állampolgárai alfanumerikus adatainak tárolására szolgál, olyan módon kell kialakítani, amely lehetővé teszi a későbbi kibővítését.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>6 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a) Az (EU) 2019/817 európai parlamenti és tanácsi rendelettel1a létrehozott európai keresőportál (ESP) lehetővé teszi, hogy az ETIAS rendszerben tárolt adatokat egyetlen lekérdezéssel összehasonlítsák az összes egyéb uniós információs rendszerben tárolt adatokkal.

 

______________

 

1a. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/817 rendelete (2019. május 20.) az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról a határok és a vízumügy területén, továbbá a 767/2008/EK, az (EU) 2016/399, az (EU) 2017/2226, az (EU) 2018/1240, az (EU) 2018/1726 és az (EU) 2018/1861 európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint a 2004/512/EK és a 2008/633/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 135., 2019.5.22., 27. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>8  preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az ETIAS céljainak teljes körű biztosítása, valamint a Schengeni Információs Rendszer (SIS) célkitűzéseinek előmozdítása érdekében szükség van arra, hogy az automatizált ellenőrzések hatálya kiterjedjen a SIS legutóbbi felülvizsgálata által bevezetett új riasztási kategóriára, nevezetesen a kikérdezés által érintett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésre.

(8) Az ETIAS céljainak teljes körű biztosítása, valamint a Schengeni Információs Rendszer (SIS) célkitűzéseinek előmozdítása érdekében szükség van arra, hogy az automatizált ellenőrzések hatálya kiterjedjen a SIS legutóbbi felülvizsgálata által bevezetett új riasztási kategóriákra, nevezetesen a kikérdezés által érintett személyekre vonatkozó figyelmeztető jelzésre és a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzésre.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10  preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) Az (EU) 2018/xxxx európai parlamenti és tanácsi rendelettel [ECRIS-TCN]29 összhangban és az (EU) 2018/1240 rendeletben kifejezett szándéknak megfelelően az ETIAS-nak képesnek kell lennie annak ellenőrzésére, hogy van-e egyezés az ETIAS-kérelemfájlok és az ECRIS-TCN közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) szereplő adatai között a tekintetben, hogy mely tagállamok rendelkeznek terrorista bűncselekmények vagy egyéb súlyos bűncselekmények miatt harmadik országbeli állampolgárokkal vagy hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információkkal.

(10) Az (EU) 2019/816 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban és az (EU) 2018/1240 rendeletben kifejezett szándéknak megfelelően az ETIAS-nak képesnek kell lennie annak ellenőrzésére, hogy van-e egyezés az ETIAS-kérelemfájlok adatai és az ECRIS-TCN közös személyazonosítóadat-tárban (CIR) szereplő adatai között a tekintetben, hogy mely tagállamok rendelkeznek terrorista bűncselekmény miatt az elmúlt 20 év során vagy az (EU) 2018/1240 rendelet mellékletében felsoroltak szerinti egyéb súlyos bűncselekmény miatt az elmúlt 10 év során harmadik országbeli állampolgárokkal vagy hontalan személyekkel szemben hozott ítéletekre vonatkozó információkkal, amennyiben az említett bűncselekmények a nemzeti jog értelmében legalább hároméves maximális időtartamú szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethetők.

__________________

__________________

29 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) YYYY/xxx rendelete [...] (HL L [...], [...], [...] o.)

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>10 a preambulumbekezdés (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) A tagállamok már gyűjtenek és kezelnek harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozó adatokat az ECRIS-TCN rendelet alkalmazásában. Ez a rendelet nem kötelezheti a tagállamokat arra, hogy módosítsák vagy kibővítsék az ECRIS-TCN rendelet alapján a harmadik országbeli állampolgárokra és hontalan személyekre vonatkozóan már gyűjtött adatokat.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>22  preambulumbekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Ezért az (EU) 2018/1862 európai parlamenti és tanácsi rendeletet (SIS rendőrségi együttműködés) és az (EU) yyyy/xxx [ECRIS-TCN] rendeletet módosítani kell.

(22) Ezért az (EU) 2018/1862 (SIS rendőrségi együttműködés), az (EU) 2019/816 (ECRIS-TCN) és az (EU) 2019/818 (interoperabilitás a rendőrségi együttműködés területén) európai parlamenti és tanácsi rendeletet módosítani kell.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 2 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2018/1862 rendelet</DocAmend2>

<Article2>44 cikk – 1 bekezdés – f pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

f) az ETIAS-kérelmek manuális feldolgozása az ETIAS nemzeti egység által az (EU) 2018/1240 rendelet 8. cikke alapján.

g) az ETIAS-kérelmek manuális feldolgozása az ETIAS nemzeti egység által az (EU) 2018/1240 rendelet 8. cikke alapján.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 3 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2018/1862 rendelet</DocAmend2>

<Article2>50a cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül az (EU) 2018/1240 rendelet 7. cikkének megfelelően létrehozott ETIAS központi egység az (EU) 2018/1240 rendelet által ráruházott feladatainak ellátása céljából jogosult hozzáférni a SIS-ben rögzített releváns adatokhoz és lekérdezni azokat. E rendelet 50. cikkének (4)–(8) bekezdését alkalmazni kell az említett hozzáférésre és lekérdezésre.

(1) Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül az (EU) 2018/1240 rendelet 7. cikkének megfelelően létrehozott ETIAS központi egység az (EU) 2018/1240 rendelet által ráruházott feladatainak ellátása céljából az említett rendelet 11. cikke (8) bekezdésének megfelelően jogosult hozzáférni a SIS-ben rögzített releváns adatokhoz és lekérdezni azokat. E rendelet 50. cikkének (4)–(8) bekezdését alkalmazni kell az említett hozzáférésre és lekérdezésre.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 3 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2018/1862 rendelet</DocAmend2>

<Article2>50a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Ha az ETIAS központi egység által végzett ellenőrzés megerősíti, hogy az ETIAS kérelemfájlokban rögzített adatok megfelelnek egy, a SIS-be bevitt figyelmeztető jelzésnek, az (EU) 2018/1240 rendelet 23., 24. és 26. cikkét kell alkalmazni.

(2) Ha az ETIAS központi egység által végzett, az (EU) 2018/1240 rendelet 22. cikke és 23. cikkének (2) bekezdése szerinti ellenőrzés megerősíti, hogy az ETIAS kérelemfájlokban rögzített adatok megfelelnek egy, a SIS-be bevitt figyelmeztető jelzésnek, vagy ha továbbra is kétségek állnak fenn, az (EU) 2018/1240 rendelet 23., 24. és 26. cikkét kell alkalmazni.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 3 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2018/1862 rendelet</DocAmend2>

<Article2>50b cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az ETIAS működésének az (EU) 2018/1240 rendelet 88. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerinti megkezdésétől fogva a SIS központi rendszert hozzá kell kapcsolni az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikkében említett eszközhöz, hogy lehetővé tegye az abban a cikkben említett automatizált feldolgozást.

(1) Az ETIAS működésének az (EU) 2018/1240 rendelet 88. cikkének (1) bekezdésében előírtak szerinti megkezdésétől fogva a SIS központi rendszert hozzá kell kapcsolni az ESP-hez, hogy lehetővé tegye a 11. cikkben említett automatizált feldolgozást.

</Amend><Amend>Módosítás  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 3 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2018/1862 rendelet</DocAmend2>

<Article2>50b cikk – 3 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) Az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjában, m) pontjának i. alpontjában és 23. cikkében említett ellenőrzések céljából az ETIAS központi rendszer az azon rendelet 11. cikkében említett eszközt használja az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikke (5) bekezdésében említett adatoknak a SIS-ben tárolt adatokkal történő összehasonlítására, az említett rendelet 11. cikkének (8) bekezdésével összhangban.

(3) Az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének a) és d) pontjában, valamint m) pontja i. alpontjában, 23. cikkének (1) bekezdésében, 24. cikke (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában és 54. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett ellenőrzések céljából az ETIAS központi rendszer az ESP-t használja az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikke (5) bekezdésében említett adatoknak a SIS-ben tárolt adatokkal történő összehasonlítására, az említett rendelet 11. cikkének (8) bekezdésével összhangban.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>1 cikk – 3 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2018/1862 rendelet</DocAmend2>

<Article2>50b cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha az (EU) 2018/1240 rendelet 41. cikkének (3) bekezdésében említett új figyelmeztető jelzést rögzítenek a bejelentett ellopott, jogellenesen felhasznált, elveszett vagy érvénytelenített úti okmányok SIS-adatbázisában, a SIS automatizált feldolgozás és az említett rendelet 11. cikkében említett eszköz segítségével továbbítja az e figyelmeztető jelzésre vonatkozó információkat az ETIAS központi rendszerbe annak ellenőrzése céljából, hogy ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e valamely meglévő utazási engedéllyel.

Ha az (EU) 2018/1240 rendelet 41. cikkének (3) bekezdésében említett új figyelmeztető jelzést rögzítenek a bejelentett ellopott, jogellenesen felhasznált, elveszett vagy érvénytelenített úti okmányok SIS-adatbázisában, a SIS automatizált feldolgozás és az ESP segítségével továbbítja az e figyelmeztető jelzésre vonatkozó információkat az ETIAS központi rendszerbe annak ellenőrzése céljából, hogy ez az új figyelmeztető jelzés egyezik-e valamely meglévő utazási engedéllyel.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – cím</Article>

 

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) yyyy/xxxx rendelet [ECRIS-TCN] módosításai

Az (EU) 2019/816 rendelet módosításai

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) yyyy/xxxx rendelet (az ECRIS-TCN rendelet) a következőképpen módosul44: 45:

Az (EU) 2019/816 rendelet (az ECRIS-TCN rendelet) a következőképpen módosul44: 45:

_________________

_________________

44 Ezek a módosítások figyelembe veszik a Bizottság javaslatát (COM(2017) 344 final).

44 Ezek a módosítások figyelembe veszik a Bizottság javaslatát (COM(2017) 344 final).

45 A számozás figyelembe veszi az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018) 480 final) szerinti módosításokat.

45 A számozás figyelembe veszi az uniós információs rendszerek közötti interoperabilitás kereteinek megállapításáról (rendőrségi és igazságügyi együttműködés, menekültügy és migráció) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslat (COM(2018) 480 final) szerinti módosításokat.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 1 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>1 cikk – 1 bekezdés – d pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

“d) az ECRIS-TCN rendszerben szereplő adatok határigazgatás céljára történő felhasználásának feltételei, az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek* megfelelően.

“d) azok a feltételek, amelyek mellett az ETIAS központi egység az ECRIS-TCN rendszerbe felvett harmadik országbeli állampolgárok vagy hontalan személyek adatait felhasználhatja az (EU) 2018/1240 európai parlamenti és tanácsi rendelet* 4. cikkének a) pontja szerinti azon célkitűzés támogatása céljából, hogy megállapítsa, hogy az ETIAS-kérelmezők jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelentene-e.

_________________

_________________

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>2 cikk – 1 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ez a rendelet a tagállamokban hozott ítéletek hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok személyazonossági adatainak az ilyen ítéletek meghozatalának helye szerinti tagállam(ok) azonosítása, valamint a határigazgatás [, továbbá a személyek helyes azonosításának megkönnyítéséhez és támogatásához való hozzájárulás] céljából történő kezelésére vonatkozik.

Ez a rendelet a tagállamokban hozott ítéletek hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárok személyazonossági adatainak az ilyen ítéletek meghozatalának helye szerinti tagállam(ok) azonosítása céljából történő kezelésére vonatkozik.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>2 cikk – 1 a bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ez a rendelet megkönnyíti és segíti a személyek e rendelettel és az (EU) 2019/818 rendelettel összhangban történő helyes azonosítását is.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>2 cikk – 1 b bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

E rendelet az (EU) 2018/1240 rendelet 4. cikkének a) pontja szerinti azon célkitűzését is támogatja, miszerint meg kell állapítani, hogy az ETIAS-kérelmezőknek a tagállamok területén való jelenléte biztonsági kockázatot jelentene-e.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 2 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>2 cikk – 2 pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja kivételével, e rendelet harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó rendelkezéseit az Unió azon polgáraira is alkalmazni kell, akik valamely harmadik ország állampolgárságával is rendelkeznek, és akik a tagállamokban hozott ítéletek hatálya alá tartoznak.

Az (EU) 2018/1240 rendelet 4. cikkének a) pontjára vonatkozó rendelkezések és az 5. cikk (1) bekezdése b) pontjának ii. alpontja kivételével, e rendelet harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó rendelkezéseit az Unió azon polgáraira is alkalmazni kell, akik valamely harmadik ország állampolgárságával is rendelkeznek, és akik a tagállamokban hozott ítéletek hatálya alá tartoznak;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>3 cikk – f pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az f) pont helyébe a következő szöveg lép:

a) a 6) pont helyébe a következő szöveg lép:

“f) »illetékes hatóságok«: az e rendeletnek megfelelően az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférésre vagy annak lekérdezésére hatáskörrel rendelkező központi hatóságok és uniós szervek (Eurojust, Europol, az Európai Ügyészség, az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökség keretében létrehozott ETIAS központi egység);”;

“6) »illetékes hatóságok«: az e rendeletnek megfelelően az ECRIS-TCN rendszerhez való hozzáférésre vagy annak lekérdezésére hatáskörrel rendelkező központi hatóságok és a Eurojust, a Europol, az Európai Ügyészség, valamint az (EU) 2018/1240 rendelet 7. cikke szerint létrehozott ETIAS központi egység;”;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>3. cikk – t és u pont </Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a cikk a következő pontokkal egészül ki:

törölve

“t) »terrorista bűncselekmény«: az (EU) 2017/541 európai parlamenti és tanácsi irányelvben* említett bűncselekmények valamelyikének megfelelő vagy azzal egyenértékű bűncselekmény;

 

u) »súlyos bűncselekmény«: olyan bűncselekmény, amely azonos vagy egyenértékű a 2002/584/IB tanácsi kerethatározat** 2. cikkének (2) bekezdésében említett valamely bűncselekménnyel, amennyiben az esetében a nemzeti jog alapján kiszabható büntetési tétel felső határa legalább háromévi szabadságvesztés vagy szabadságelvonással járó intézkedés;

 

_____________

 

* Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2017/541 irányelve (2017. március 15.) a terrorizmus elleni küzdelemről, a 2002/475/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról, valamint a 2005/671/IB tanácsi határozat módosításáról (HL L 88., 2017.3.31., 6. o.)

 

** A Tanács 2002/584/IB kerethatározata (2002. június 13.) az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról (HL L 190., 2002.7.18., 1. o.)”.

 

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>5 cikk – 1 bekezdés – c pont</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) adott esetben megjelölés, amely azt jelzi, hogy az érintett személyt terrorista bűncselekmény vagy egyéb súlyos bűncselekmény miatt elítélték, és ilyen esetekben az ítélethozatal szerinti tagállam(ok) kódja;

c) adott esetben megjelölés, amely azt jelzi az (EU) 2018/1240 rendelet alkalmazásában, hogy az érintett harmadik országbeli állampolgárt elítélték-e az elmúlt 20 év során terrorista bűncselekmény miatt vagy az elmúlt 10 év során bármely, az (EU) 2018/1240 rendelet mellékletében felsorolt egyéb bűncselekmény miatt, amennyiben az említett bűncselekmények a nemzeti jog értelmében legalább hároméves maximális időtartamú szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó intézkedéssel büntethetők, és ezekben az esetekben az ítélethozatal szerinti tagállam(ok) kódja;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>5 cikk – 1 a bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1a) [A közös személyazonosítóadat-tár tartalmazza az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdésben említett adatokat, valamint az (1) bekezdés a) pontjában említett következő adatokat: vezetéknév (családi név), utónév (vagy utónevek); születési idő; születési hely (város és ország); állampolgárság vagy állampolgárságok; nem; a személy úti okmányának (okmányainak) típusa és száma, és a kiállító hatóság neve; valamint adott esetben korábbi nevek, álnév/álnevek és/vagy felvett név/nevek, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában említett esetekben az ítélethozatal szerinti tagállam kódja. A fennmaradó ECRIS-TCN adatokat az ECRIS-TCN központi rendszerben kell tárolni.];

(1a) A közös személyazonosítóadat-tár tartalmazza az (1) bekezdés b) és c) pontjában és a (2) bekezdésben említett adatokat, valamint az (1) bekezdés a) pontjában említett következő adatokat: vezetéknév (családi név), utónév (vagy utónevek); születési idő; születési hely (város és ország); állampolgárság vagy állampolgárságok; nem; adott esetben korábbi nevek, álnév/álnevek és/vagy felvett név/nevek, amennyiben rendelkezésre állnak, valamint a személy úti okmányainak típusa és száma, a kiállító hatóság neve, továbbá az (1) bekezdés c) pontjában említett esetekben az ítélethozatal szerinti tagállam kódja. A fennmaradó ECRIS-TCN adatokat az ECRIS-TCN központi rendszerben kell tárolni.;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – b a pont (új)</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>5 cikk – 6 a bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ba) A cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

„(6a) Az e cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megjelölések és az ítélethozatal szerinti tagállam(ok) kódja csak az ETIAS központi rendszere számára hozzáférhető és kereshető az e rendelet 7a. cikke szerinti ellenőrzés céljából, összefüggésben az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének n) pontjával, amennyiben az említett rendelet 11. cikkében említett automatizált feldolgozást követően találatot állapítanak meg.

 

Az első albekezdés sérelme nélkül, az (1) bekezdés c) pontjában említett megjelölések és az ítélethozatal szerinti tagállam(ok) ugyanott említett kódja nem tehető láthatóvá egyetlen hatóság számára sem az ítélethozatal szerinti tagállam azon központi hatóságán kívül, amely létrehozta a megjelölt adatrekordot.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 5 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>7 cikk – 5 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5) A 7. cikk (5) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(5) A 7. cikk (7) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

“(5) Találat esetén a Központi Rendszer [vagy a közös személyazonosítóadat-tár] automatikusan közli az illetékes hatósággal a harmadik országbeli állampolgárral kapcsolatos bűnügyi nyilvántartási információkat őrző tagállam(ok)ra vonatkozó adatokat, az 5. cikk (1) bekezdésében említett, kapcsolódó referenciaszámmal/számokkal és a megfelelő személyazonossági adatokkal együtt. Ezek a személyazonossági adatok kizárólag az érintett harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának ellenőrzése céljából használhatók fel. A Központi Rendszerben végzett lekérdezés eredménye kizárólag a 2009/315/IB kerethatározat 6. cikke szerinti kérelem és az e rendelet 16. cikkének (4) bekezdésében említett kérelem benyújtása céljából, vagy a határigazgatás [, valamint az ECRIS-TCN rendszerben nyilvántartásba vett személyek személyazonossága helyes megállapításának elősegítése és támogatása] céljából használható fel.;

“(7) Találat esetén a Központi Rendszer vagy a közös személyazonosítóadat-tár automatikusan közli az illetékes hatósággal a harmadik országbeli állampolgárral kapcsolatos bűnügyi nyilvántartási információkat őrző tagállam(ok)ra vonatkozó adatokat, a kapcsolódó referenciaszámmal/számokkal és a megfelelő személyazonossági adatokkal együtt. Ezek a személyazonossági adatok kizárólag az érintett harmadik országbeli állampolgár személyazonosságának ellenőrzése céljából használhatók fel. A Központi Rendszerben végzett lekérdezés eredménye kizárólag a 2009/315/IB kerethatározat 6. cikke szerinti kérelem és az e rendelet 17. cikkének (3) bekezdésében említett kérelem benyújtása céljából, vagy a személyek helyes azonosításának elősegítése és segítése céljából, valamint az (EU) 2018/1240 rendelet 4. cikkének a) pontja szerinti azon célkitűzés támogatása céljából használható fel, miszerint meg kell állapítani, hogy az ETIAS-kérelmezőknek a tagállamok területén való jelenléte biztonsági kockázatot jelentene-e.;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>7a cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Európai Határ- és Partvédelmi Ügynökségen belül az (EU) 2018/1240 rendelet 7. cikkének megfelelően létrehozott ETIAS központi egység az (EU) 2018/1240 rendelet által ráruházott feladatainak ellátása céljából jogosult hozzáférni a [közös személyazonosítóadat-tárban] rögzített ECRIS-TCN adatokhoz és lekérdezni azokat. Azonban kizárólag az olyan adatrekordokhoz férhet hozzá, amelyeket e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban megjelöléssel láttak el.

(1) Az (EU) 2018/1240 rendelet 7. cikkének megfelelően az ETIAS központi egység az (EU) 2018/1240 rendelet által ráruházott feladatainak ellátása céljából jogosult hozzáférni a közös személyazonosítóadat-tárban rögzített ECRIS-TCN adatokhoz és lekérdezni azokat. Az említett rendelet 11. cikkének (8) bekezdésével összhangban azonban csak olyan adatrekordokhoz férhet hozzá, amelyeket e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban megjelöléssel láttak el.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>7a cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A [közös személyazonosítóadat-tárat] össze kell kapcsolni az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikkében említett eszközzel, hogy lehetővé tegye az abban a cikkben említett automatikus feldolgozást.

(2) A közös személyazonosítóadat-tárat össze kell kapcsolni az ESP-vel, hogy lehetővé tegye az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikkében említett automatikus feldolgozást. .

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 6 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>7a cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének n) pontjában előírt ellenőrzések elvégzése céljából, az ETIAS központi rendszer az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikkében említett eszközt használja arra, hogy e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján és az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikkének (8) bekezdésével összhangban, valamint a II. mellékletben felsorolt megfelelések felhasználásával összehasonlítsa az ETIAS-ban tárolt adatokat az ECRIS-TCN-rendszerben [a közös személyazonosítóadat-tárban] megjelölt adatokkal.;

Az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikke (2) bekezdésének n) pontjában előírt ellenőrzések elvégzése céljából az ETIAS központi rendszer az ESP-t használja arra, hogy e rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontja alapján és az (EU) 2018/1240 rendelet 11. cikkének (8) bekezdésével összhangban, valamint a II. mellékletben felsorolt megfelelések felhasználásával összehasonlítsa az ETIAS-ban tárolt adatokat az ECRIS-TCN-rendszerben [a közös személyazonosítóadat-tárban] megjelölt adatokkal;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 7 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>8 cikk – 2 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

“(2) Az (1) bekezdésben említett adatmegőrzési időszak lejártakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága törli a Központi Rendszerből [és a közös személyazonosítóadat-tárból] az adatrekordot, így bármely ujjnyomatot, arcképmást vagy az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megjelölést. Azokban az esetekben, amikor terrorista bűncselekmény vagy az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett egyéb súlyos bűncselekmény miatti ítélettel kapcsolatos adatokat törölnek a nemzeti bűnügyi nyilvántartásból, azonban megőrzik az ugyanazon személy más ítéleteire vonatkozó információkat, kizárólag az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megjelölést kell törölni az adatrekordból. E törlésre lehetőség szerint automatikusan, de mindenképpen legkésőbb egy hónappal a megőrzési időszak lejárta után kerül sor”;

“(2) Az (1) bekezdésben említett adatmegőrzési időszak lejártakor az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága törli a Központi Rendszerből és a közös személyazonosítóadat-tárból az adatrekordot, így bármely ujjnyomatot, arcképmást vagy az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megjelölést. Ezt a törlést lehetőség szerint automatikusan, de minden esetben legkésőbb egy hónappal a megőrzési időszak lejártát követően el kell végezni.

 

Amennyiben a megőrzési időszak lejárta az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontjában említett megjelöléseket érint, az ítélethozatal szerinti tagállam központi hatósága törli a megjelöléseket a Központi Rendszerből és a közös személyazonosítóadat-tárból. A törlésnek automatikusan kell megtörténnie.”;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 8 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>22 cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) A 22. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

(8) A 24. cikk (1) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:

“(1) A Központi Rendszerbe [és a közös személyazonosítóadat-tárba] bevitt adatok kizárólag a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat őrző tagállam(ok) azonosítása céljából, vagy a határigazgatás [, valamint az ECRIS-TCN rendszerben nyilvántartásba vett személyek személyazonossága helyes megállapításának elősegítése és támogatása] céljából kezelhetők.”.

“(1) A Központi Rendszerbe és a közös személyazonosítóadat-tárba bevitt adatok kizárólag a harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó bűnügyi nyilvántartási információkat őrző tagállam(ok) azonosítása céljából, vagy a személyek helyes azonosításának elősegítése és segítése céljából, valamint az (EU) 2018/1240 rendelet 4. cikkének a) pontja szerinti azon célkitűzés támogatása céljából használhatók fel, amely annak megállapítására irányul, hogy az ETIAS-kérelmezők jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelentene-e.”;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont – bevezető rész</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) A 30. cikk (4) bekezdésében a második albekezdés helyébe a következő szöveg lép:

(9) a 32. cikk (3) bekezdésének második albekezdése helyébe a következő szöveg lép:

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 9 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>30 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eu-LISA – anélkül, hogy egyedi azonosítást tenne lehetővé – havonta statisztikákat nyújt be a Bizottságnak az ECRIS-TCN rendszer és az ECRIS referenciaalkalmazás útján a bűnügyi nyilvántartásokból gyűjtött információk rögzítéséről, tárolásáról és cseréjéről, beleértve az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti megjelölést tartalmazó adatrekordokat.

„Az eu-LISA havonta statisztikákat nyújt be a Bizottságnak az ECRIS-TCN rendszer és az ECRIS referenciaalkalmazás útján a bűnügyi nyilvántartásokból gyűjtött információk rögzítéséről, tárolásáról és cseréjéről, beleértve az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti megjelölést tartalmazó adatrekordokat. Az eu-LISA gondoskodik arról, hogy az említett statisztikák alapján ne lehessen azonosítani az egyéneket. Az eu-LISA a Bizottság kérésére az e rendelet végrehajtásához kapcsolódó konkrét szempontok alapján készített statisztikákat bocsát a Bizottság rendelkezésére.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>29a cikk – cím</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

29a. cikk

31a. cikk

Naplózás az ETIAS céljából

Naplózás az ETIAS-szal való interoperabilitás céljából

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 10 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>29a cikk – 1 bekezdés</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet 7a. cikkében felsorolt lekérdezések vonatkozásában az (EU) 2018/1240 rendelet 69. cikkével összhangban meg kell őrizni a közös személyazonosítóadat-tárban és az ETIAS-ban végzett minden egyes ECRIS-TCN adatkezelési műveletet rögzítő naplófájlokat.;

Az e rendelet 7a. cikkében felsorolt lekérdezések vonatkozásában az (EU) 2018/1240 rendelet 69. cikkével összhangban meg kell őrizni a közös személyazonosítóadat-tárban és az ETIAS-ban végzett minden egyes ECRIS-TCN adatkezelési műveletet rögzítő naplófájlokat.;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 10 a pont (új)</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>36 cikk – 8 a bekezdés (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10a. A 36. cikk a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:

 

„(8a)  Egy évvel az ECRIS-TCN működésének megkezdése után a Bizottság értékeli, hogy az ECRIS-TCN-nek az ETIAS rendszer általi lekérdezése szükséges-e az (EU) 2018/1240 rendelet 4. cikkének a) pontja szerinti azon célkitűzés támogatásához, amely annak megállapítására irányul, hogy az ETIAS-kérelmezők jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelentene-e. A Bizottság továbbítja az értékelést az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak, az európai adatvédelmi biztosnak és az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének.”

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 10 b pont (új)</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>36 cikk – 10 bekezdés – a a pont (új)</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

10b.  A 36. cikk (10) bekezdése a következő ponttal egészül ki:

 

„aa)  a vonatkozó statisztikai adatok és a tagállamoktól származó további információk alapján milyen mértékben volt szükséges az ECRIS-TCN-nek az ETIAS rendszer általi lekérdezése az (EU) 2018/1240 rendelet 4. cikkének a) pontja szerinti azon célkitűzés támogatásához, amely annak megállapítására irányul, hogy az ETIAS-kérelmezők jelenléte a tagállamok területén biztonsági kockázatot jelentene-e;

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 cikk – 1 bekezdés – 11 pont</Article>

<DocAmend2>(EU) 2019/816 rendelet</DocAmend2>

<Article2>II melléklet – táblázat</Article2>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Az ETIAS központi rendszer által küldött, az (EU) 2018/1240 rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében szereplő adatok

Az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti, a [közös személyazonosítóadat-tárban] szereplő, megfelelő ECRIS-TCN adatok, amelyekkel össze kell vetni az ETIAS adatait

vezetéknév (családnév)

vezetéknév (családnév)

születéskori vezetéknév

korábbi név (nevek)

utónév (vagy utónevek)

utónév (vagy utónevek)

egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek)

álnév/álnevek és/vagy felvett név/nevek

születési idő

születési idő

születési hely

születési hely (város és ország)

születési ország

születési hely (város és ország)

nem

nem

jelenlegi állampolgárság

állampolgárság vagy állampolgárságok

egyéb állampolgárság (ha van)

állampolgárság vagy állampolgárságok

az úti okmány típusa

az adott személy személyazonosító okmányainak típusa

az úti okmány száma

az adott személy személyazonosító okmányainak száma

az úti okmányt kibocsátó ország

a kiállító hatóság neve

 

Módosítás

Az ETIAS központi rendszer által küldött, az (EU) 2018/1240 rendelet 17. cikkének (2) bekezdésében szereplő adatok

Az e rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti, a közös személyazonosítóadat-tárban szereplő, megfelelő ECRIS-TCN adatok, amelyekkel össze kell vetni az ETIAS adatait

vezetéknév (családnév)

vezetéknév (családnév)

születéskori vezetéknév

korábbi név (nevek)

utónév (vagy utónevek)

utónév (vagy utónevek)

egyéb nevek (álnév vagy álnevek, művésznév vagy -nevek, szokásos név vagy nevek)

álnév/álnevek és/vagy felvett név/nevek

születési idő

születési idő

születési hely

születési hely (város és ország)

születési ország

születési hely (város és ország)

nem

nem

jelenlegi állampolgárság

állampolgárság vagy állampolgárságok

egyéb állampolgárság (ha van)

állampolgárság vagy állampolgárságok

az úti okmány típusa

az adott személy úti vagy személyazonosító okmányainak típusa

az úti okmány száma

az adott személy úti vagy személyazonosító okmányainak száma

az úti okmányt kibocsátó ország

a kiállító hatóság neve

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>2 a cikk (új)</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

2a. cikk

 

Az (EU) 2019/818 rendelet módosításai (interoperabilitás a rendőrségi együttműködés területén)

 

Az (EU) 2019/818 rendelet a következőképpen módosul:

 

(1) A 18. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:

 

“1a. Az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikkének alkalmazásában a közös személyazonosítóadat-tár az e cikk (1) bekezdésében említett adatoktól logikailag elkülönítve tárolja az (EU) 2019/816 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett adatokat is. Az (EU) 2019/816 rendelet 5. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett adatok kizárólag az említett rendelet 5. cikkének (6a) bekezdésében említett módon hozzáférhetők.”

 

(2) A 68. cikk (1) bekezdése a következő bekezdéssel egészül ki:

 

“1a. Az (1) bekezdés sérelme nélkül, az (EU) 2018/1240 rendelet 20. cikkében, 23. cikkében, 24. cikke (6) bekezdése c) pontjának ii. alpontjában, 41. cikkében és 54. cikke (1) bekezdésének b) pontjában említett automatizált adatkezelés céljából az ESP az említett célokra korlátozottan megkezdi működését, amint az (EU) 2018/1240 rendelet 88. cikkében meghatározott feltételek teljesülnek.”.

</Amend>

<Amend>Módosítás  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Rendeletre irányuló javaslat</DocAmend>

<Article>3 cikk – 2 bekezdés</Article>

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A rendeletet az (EU) 2018/1240 rendelet 96. cikkének második bekezdése szerint meghatározott időponttól kell alkalmazni.

törölve

</Amend>

</RepeatBlock-Amend>


INDOKOLÁS

A javaslat háttere és tartalma

Azt követően, hogy a Tanács és az Európai Parlament 2018 szeptemberében elfogadta az ETIAS-t létrehozó két jogalkotási aktust – az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról szóló rendeletet[1] és az Europol-rendeletnek az ETIAS létrehozása céljából történő módosítását[2] –, a Bizottság benyújtotta az úgynevezett ETIAS nyomán szükségessé vált módosításokra vonatkozó javaslatait.

Az ETIAS-rendelet 11. cikkének (2) bekezdése a következőképpen rendelkezik: „Az uniós információs rendszereket létrehozó jogi aktusok azon módosításai, amelyek az ETIAS rendszerrel való interoperabilitásuk biztosítása érdekében szükségesek, valamint az ennek megfelelő rendelkezések e rendeletbe történő beillesztése külön jogi eszköz tárgyát képezik.” Ennek alapján a Bizottság 2019. január 7-én két különböző, ebből eredően szükségessé vált módosítási javaslatot terjesztett elő, amelyek célja az ETIAS rendszer teljes körű létrehozásához szükséges technikai módosítások meghatározása az uniós információs rendszerek ETIAS-lekérdezéseire vonatkozó jogi aktusok módosítása révén, valamint a megfelelő rendelkezések meghatározása és az ETIAS-rendelet ennek megfelelő módosítása (2019/0001 (COD) és 2019/0002 (COD)).

Ezenkívül, összhangban a 2016. áprilisi „A határigazgatás és a biztonság erősítését szolgáló, szilárd és intelligens információs rendszerek” című közleménnyel, az ETIAS kiépítéséhez fel kell használni az EES számára kifejlesztett hardver- és szoftverelemeket. Ezt a megközelítést követik az információs rendszerek interoperabilitására vonatkozó jogalkotási javaslatok is. A közös személyazonosítóadat-tárat és az európai keresőportált az informatikai rendszerek interoperabilitására vonatkozó jogalkotási javaslatokban tervezetteknek megfelelően műszakilag az EES/ETIAS elemeinek a segítségével fejlesztenék ki. Ezek a javaslatok ezért módosítják az ETIAS-rendeletet annak pontosítása érdekében, hogy az ETIAS központi rendszer az EES központi rendszerének hardver- és szoftverelemeire épít annak érdekében, hogy létre lehessen hozni egy megosztott személyazonosság-nyilvántartást mind az ETIAS-kérelmezők, mind az EES-ben regisztrált harmadik országbeli állampolgárok alfanumerikus személyazonosító adatainak tárolására.

Eljárás

Mivel a Bizottság javaslatait nem kísérték hatásvizsgálatok, valamint a javaslatok megfelelő értékelése és a jelentéstervezet előkészítése érdekében a képviselőcsoportok koordinátorai úgy határoztak, hogy az Európai Parlament Kutatószolgálata (EPRS) által készítendő helyettesítő hatásvizsgálatot kérnek, amelyet 2019 decemberében zártak le és terjesztettek a LIBE bizottság elé.

Az előadó hangsúlyozza, hogy hatásvizsgálatokat kell végezni az új jogalkotási javaslatok gondos értékelése és megfelelő elemzése érdekében, valamint hangsúlyozza, hogy ezek fontos szerepet játszanak a jogalkotás minőségének javításában.

Emellett az információk kiegészítéseként kikérték az Alapjogi Ügynökség, az európai adatvédelmi biztos és az Európai Adatvédelmi Testület véleményét is.

Az előadó álláspontja

Az előadó általánosságban üdvözli az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer nyomán szükségessé vált módosításokra irányuló javaslatokat. Úgy véli azonban, hogy van még mit javítani néhány módosított cikken, figyelembe véve az Európai Parlament Kutatószolgálata által készített helyettesítő hatásvizsgálat ajánlásait.

Támogatja a bizottsági javaslatok általános logikáját és fő elemeit, elismerve, hogy a javaslatok a társjogalkotók által elfogadott 2018/1240 rendelet (ETIAS-rendelet) rendelkezéseiből eredő következmények és jogi kötelezettségek. Az ETIAS-rendeletben előírt automatikus ellenőrzések csak akkor végezhetők el, ha az ETIAS központi rendszere képes kommunikálni más uniós információs rendszerekkel. A javaslatok meghatározzák a különböző kérelmekben szereplő személyes adatok és az uniós információs rendszerekben és adatbázisokban rögzített adatrekordokban, fájlokban vagy figyelmeztető jelzésekben szereplő adatok összehasonlításához szükséges technikai elemeket, tekintettel a biztonsági, határigazgatási és migrációkezelési információs rendszerek interoperabilitására.

Tekintettel arra, hogy a Bizottság javaslatait 2019. január 7-én nyújtották be, miközben az interoperabilitási keretjavaslatokról és az ECRIS-TCN javaslatról szóló intézményközi tárgyalások még folyamatban voltak, a Bizottság javaslatait aktualizálni kellett az említett ügyiratokról szóló, időközben elfogadott megállapodásokkal összhangban.

Az Európai Parlament Kutatószolgálata által készített helyettesítő hatásvizsgálat ajánlásaival összhangban tovább javult a terrorizmusért vagy súlyos bűncselekményekért elítélt harmadik országbeli állampolgárok megjelölésére vonatkozó eljárás. Ezen túlmenően a nyomon követésre és a statisztikákra vonatkozó rendelkezéseket olyan módon erősítették meg, hogy a Bizottságnak rendszeresen értékelnie kell az ECRIS-TCN rendszernek az ETIAS rendszer általi lekérdezését, és tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet és az európai adatvédelmi biztost. Végezetül az előadó úgy véli, hogy nem helyénvaló az uniós információs rendszerek nyilvántartásai közötti részleges megfelelés végrehajtási jogi aktus révén történő meghatározása. Ami a magánélethez és a személyes adatok védelméhez való jogra gyakorolt potenciálisan jelentős hatást illeti, helyénvalóbb ezt felhatalmazáson alapuló jogi aktussal megtenni, az Európai Parlament általi megfelelő felügyelet biztosítása érdekében, összhangban az interoperabilitásról szóló keretrendeletekben foglalt hasonló rendelkezésekkel.

Végezetül az előadó úgy véli, hogy a Schengeni Információs Rendszerek (SIS) lekérdezése hozzáadott értéket képvisel a kiutasítási határozat hatálya alá tartozó harmadik országbeli állampolgárokra vonatkozó figyelmeztető jelzések esetében is.  A tagállamnak és a harmadik országbeli állampolgároknak egyaránt javára válik, hogy az ilyen típusú figyelmeztető jelzések tekintetében korai szakaszban lekérdezzék a SIS-t, mielőtt a harmadik országbeli állampolgárok a tagállam határán megjelennének.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyéb uniós információs rendszerekhez való hozzáférés feltételeinek megállapítása, valamint az (EU) 2018/1862 rendelet és az (EU) 2018/xxx rendelet [ECRIS-TCN] módosítása

Hivatkozások

COM(2019)0003 – C8-0025/2019 – 2019/0001(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

7.1.2019

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

17.1.2019

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

17.1.2019

TRAN

17.1.2019

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

AFET

6.11.2019

TRAN

21.1.2019

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Jeroen Lenaers

24.9.2019

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

3.9.2020

10.9.2020

15.10.2020

7.12.2020

Az elfogadás dátuma

7.12.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

55

9

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Magdalena Adamowicz, Konstantinos Arvanitis, Malik Azmani, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Cornelia Ernst, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Lívia Járóka, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Nuno Melo, Roberta Metsola, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Javier Zarzalejos

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Delara Burkhardt, Andor Deli, Leopoldo López Gil, Kostas Papadakis, Anne-Sophie Pelletier, Rob Rooken, Domènec Ruiz Devesa, Hilde Vautmans, Petar Vitanov

Benyújtás dátuma

11.12.2020

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

55

+

EPP

Magdalena ADAMOWICZ, Vladimír BILČÍK, Vasile BLAGA, Ioan-Rareş BOGDAN, Andor DELI, Lena DÜPONT, Andrzej HALICKI, Lívia JÁRÓKA, Jeroen LENAERS, Leopoldo LÓPEZ GIL, Nuno MELO, Roberta METSOLA, Nadine MORANO, Emil RADEV, Paulo RANGEL, Ralf SEEKATZ, Tomas TOBÉ, Javier ZARZALEJOS

S&D

Katarina BARLEY, Pietro BARTOLO, Delara BURKHARDT, Maria GRAPINI, Sylvie GUILLAUME, Evin INCIR, Marina KALJURAND, Łukasz KOHUT, Juan Fernando LÓPEZ AGUILAR, Javier MORENO SÁNCHEZ, Domènec RUIZ DEVESA, Birgit SIPPEL, Petar VITANOV, Bettina VOLLATH

RENEW

Malik AZMANI, Anna Júlia DONÁTH, Sophia in 't VELD, Fabienne KELLER, Moritz KÖRNER, Maite PAGAZAURTUNDÚA, Michal ŠIMEČKA, Ramona STRUGARIU, Hilde VAUTMANS

ID

Nicolas BAY, Nicolaus FEST, Jean-Paul GARRAUD, Peter KOFOD, Annalisa TARDINO, Tom VANDENDRIESSCHE

GREENS/EFA

Alice KUHNKE

ECR

Jorge BUXADÉ VILLALBA, Patryk JAKI, Assita KANKO, Nicola PROCACCINI, Rob ROOKEN

NI

Martin SONNEBORN, Milan UHRÍK

 

9

-

GREENS/EFA

Patrick BREYER, Saskia BRICMONT, Damien CARÊME, Tineke STRIK

EUL/NGL

Konstantinos ARVANITIS, Pernando BARRENA ARZA, Cornelia ERNST, Anne-Sophie PELLETIER

NI

Kostas PAPADAKIS

 

0

0

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1240 rendelete (2018. szeptember 12.) Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozásáról, valamint az 1077/2011/EU rendelet, az 515/2014/EU rendelet, az (EU) 2016/399 rendelet, az (EU) 2016/1624 rendelet és az (EU) 2017/2226 rendelet módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 1. o.).

[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1241 rendelete (2018. szeptember 12.) az (EU) 2016/794 rendeletnek az Európai Utasinformációs és Engedélyezési Rendszer (ETIAS) létrehozása céljából történő módosításáról (HL L 236., 2018.9.19., 72. o.).

Utolsó frissítés: 2021. január 6.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat