Eljárás : 2020/0205(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0268/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0268/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0001

<Date>{17/12/2020}17.12.2020</Date>
<NoDocSe>A9-0268/2020</NoDocSe>
PDF 178kWORD 55k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: Bonni Megállapodás) a megállapodás alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről</Titre>

<DocRef>(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))</DocRef>


<Commission>{ENVI}Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Pascal Canfin</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodásnak (a továbbiakban: Bonni Megállapodás) a megállapodás alkalmazási körének kiterjesztésére és a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozására irányuló módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE))

(Egyetértés)

 

Az Európai Parlament,

 

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (11487/2020),

 tekintettel az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás szerződő feleinek a megállapodás alkalmazási körének a MARPOL-egyezmény VI. mellékletében foglalt követelmények tekintetében a felügyelettel kapcsolatos együttműködés céljából történő kiterjesztéséről szóló határozatának tervezetére (11490/2020),

 tekintettel az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás szerződő feleinek a Spanyol Királyságnak a megállapodáshoz való csatlakozásáról szóló határozatának tervezetére (11493/2020),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 192. cikkének (1) bekezdésével, 196. cikkének (2) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) és v) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0351/2020),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság ajánlására (A9-0268/2020),

1. egyetért a megállapodás módosításaival;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a megállapodás szerződő felei kormányainak és parlamentjeinek.

 

 


INDOKOLÁS

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás)[1] egy regionális kezdeményezés, amely annak érdekében jött létre, hogy megóvják a szerződő felek közé tartozó, part menti államok tengeri környezetét és érdekeit. Az északi-tengeri szennyezés elleni küzdelemre, valamint a part menti területek tengeri katasztrófáktól és a hajók és part menti létesítmények által okozott hosszú távú környezetszennyezéstől való védelmére törekszik. A megállapodás szerződő felei aktív együttműködéssel és kölcsönös segítségnyújtással felügyeleti tevékenységet folytatnak a szennyezés felderítése és az ellene való küzdelem támogatása, valamint a környezetszennyezés elleni szabályok megsértésének megakadályozása érdekében.

 

Az első Bonni Megállapodást 1969-ben írták alá, azonban ez a megállapodás még csak az olajszennyezést kezelte. 1983-ban új Bonni Megállapodással helyettesítették, amely az olajon kívül az egyéb káros anyagok általi szennyezés elleni küzdelemmel is foglalkozott. A megállapodás területi hatálya az Északi-tengerre és annak további megközelítési útvonalaira is kiterjed[2]. A szerződő felek az illetékességi körükbe tartozó különböző földrajzi területeken bekövetkező események megfigyeléséért és értékeléséért felelnek.

 

A megállapodás aláírói a Belga Királyság, a Dán Királyság, a Németországi Szövetségi Köztársaság, Írország, a Francia Köztársaság, a Holland Királyság, a Norvég Királyság, a Svéd Királyság, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága kormányai és az Európai Unió.

 

A megállapodást az Európai Gazdasági Közösség (EGK) a 84/358/EGK tanácsi határozattal[3] kötötte meg. A megállapodást 1989-ben ismét módosították. Az EGK a módosításokat a 93/540/EGK tanácsi határozattal[4] hagyta jóvá, és azok 1994-ben léptek hatályba.

 

A Tanács 2019. október 7-én határozatot[5] fogadott el, amelyben felhatalmazta a Bizottságot, hogy az Unió nevében tárgyalásokat folytasson a megállapodás tárgyi és területi hatályának módosításairól (az úgynevezett „MARPOL[6]-módosításról” és a „Spanyolország csatlakozásáról szóló módosításról” is).

 

A MARPOL-módosítás a megállapodás alkalmazási hatályát a MARPOL-egyezmény VI. mellékletében[7] szabályozott, a hajók okozta levegőszennyezésre is kiterjeszti. E módosítás célja a szerződő felek közötti együttműködés és koordináció javítása a hajózás által okozott jogellenes légköri kibocsátás elleni küzdelem terén, a tengeri hajózás során használatos, magas kén- vagy nitrogéntartalmú tüzelőanyagok elégetésének az emberi egészségre, a biológiai sokféleségre és a tengeri környezet egészére gyakorolt negatív következményei korlátozása érdekében. Ezért a megállapodás különböző szempontjait, nevezetesen a címét, a preambulumát, valamint az 1., 5., 6. és 15. cikkét módosították.

 

A Spanyolország csatlakozásáról szóló módosítás a megállapodás területi kiterjesztéséről szól, miután a Spanyol Királyságot felkérték, hogy csatlakozzon az említett regionális megállapodáshoz. Ezzel összefüggésben a preambulumot, a 2. cikket és a mellékletet módosították.

 

A szerződő felek 2019. október 9–11-i ülésükön egyhangúlag megállapodtak ezekről a módosításokról. A módosítások elfogadás céljából az Unió elé kerültek. A Spanyol Királyságnak a megállapodás 20. cikke szerint meg kell erősítenie a Spanyolország felelősségi körébe tartozó területre történő kiterjesztést.

 

A Bizottság 2020. augusztus 28-án jóváhagyás céljából benyújtotta a Tanácsnak a MARPOL-módosításról és a Spanyolország csatlakozásáról szóló módosításról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatot. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 218. cikkének (6) bekezdésével összhangban a Tanács 2020. november 3-án úgy határozott, hogy a megállapodás módosításainak megkötéséről szóló tanácsi határozattervezethez a Parlament egyetértését kéri.

 

A MARPOL-módosítás és a Spanyolország csatlakozásáról szóló módosítás elfogadása fontos lépés lesz az északi-tengeri terület kiterjedtebb földrajzi területén található tengeri környezet védelme magasabb szintjének elérésében. Az előadó ezért üdvözli a tanácsi határozattervezetet, és javasolja, hogy a Parlament adja hozzá egyetértését.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) a megállapodás tárgyi és területi hatálya kiterjesztésére tekintettel történő módosításainak jóváhagyása

Hivatkozások

11487/2020 – C9-0351/2020 – 2020/0205(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

5.11.2020

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

11.11.2020

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

TRAN

11.11.2020

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

TRAN

24.9.2020

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Pascal Canfin

12.10.2020

 

 

 

Az elfogadás dátuma

15.12.2020

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

77

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Nikos Androulakis, Bartosz Arłukowicz, Margrete Auken, Simona Baldassarre, Marek Paweł Balt, Traian Băsescu, Aurelia Beigneux, Monika Beňová, Sergio Berlato, Alexander Bernhuber, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Pascal Canfin, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Nathalie Colin-Oesterlé, Esther de Lange, Christian Doleschal, Marco Dreosto, Bas Eickhout, Cyrus Engerer, Eleonora Evi, Agnès Evren, Pietro Fiocchi, Catherine Griset, Jytte Guteland, Teuvo Hakkarainen, Anja Hazekamp, Martin Hojsík, Pär Holmgren, Jan Huitema, Yannick Jadot, Adam Jarubas, Petros Kokkalis, Ewa Kopacz, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Javi López, César Luena, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Joëlle Mélin, Tilly Metz, Silvia Modig, Dolors Montserrat, Alessandra Moretti, Dan-Ştefan Motreanu, Ville Niinistö, Ljudmila Novak, Grace O’Sullivan, Jutta Paulus, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Luisa Regimenti, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Sándor Rónai, Rob Rooken, Silvia Sardone, Christine Schneider, Günther Sidl, Linea Søgaard-Lidell, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Edina Tóth, Petar Vitanov, Alexandr Vondra, Mick Wallace, Pernille Weiss, Michal Wiezik, Tiemo Wölken, Anna Zalewska

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Manuel Bompard, Catherine Chabaud, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek

Benyújtás dátuma

17.12.2020

 


 

 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

77

+

PPE

Bartosz Arłukowicz, Traian Băsescu, Alexander Bernhuber, Nathalie Colin Oesterlé, Christian Doleschal, Agnès Evren, Adam Jarubas, Ewa Kopacz, Esther de Lange, Fulvio Martusciello, Liudas Mažylis, Dolors Montserrat, Dan Ștefan Motreanu, Ljudmila Novak, Stanislav Polčák, Jessica Polfjärd, Christine Schneider, Edina Tóth, Pernille Weiss, Michal Wiezik

S&D

Nikos Androulakis, Marek Paweł Balt, Monika Beňová, Simona Bonafè, Delara Burkhardt, Sara Cerdas, Mohammed Chahim, Tudor Ciuhodaru, Cyrus Engerer, Jytte Guteland, Javi López, César Luena, Alessandra Moretti, Sándor Rónai, Günther Sidl, Petar Vitanov, Tiemo Wölken

Renew

Pascal Canfin, Catherine Chabaud, Martin Hojsík, Jan Huitema, Karin Karlsbro, Ondřej Knotek, Frédérique Ries, María Soraya Rodríguez Ramos, Nicolae Ștefănuță, Linea Søgaard-Lidell, Nils Torvalds

ID

Simona Baldassarre, Aurelia Beigneux, Marco Dreosto, Catherine Griset, Teuvo Hakkarainen, Joëlle Mélin, Luisa Regimenti, Silvia Sardone

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Eleonora Evi, Pär Holmgren, Yannick Jadot, Tilly Metz, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Jutta Paulus

ECR

Sergio Berlato, Pietro Fiocchi, Joanna Kopcińska, Ryszard Antoni Legutko, Rob Rooken, Alexandr Vondra, Anna Zalewska

GUE/NGL

Manuel Bompard, Anja Hazekamp, Petros Kokkalis, Silvia Modig, Mick Wallace

 

0

-

 

0

0

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] Megállapodás az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről (Bonni Megállapodás) (HL L 188., 1984.7.16., 9. o.).

[2] Ehhez a területhez tartozik az Északi-tenger területe, a Skagerrak, a La Manche csatorna és annak megközelítési útvonalai, valamint egyéb vízterületek, amelyek az Ír-tengert, a Kelta-tengert, a Malin-tengert, a Great Minch-csatornát, a Little Minch-csatornát, a Norvég-tenger egy részét és az Atlanti-óceán északkeleti részeit foglalják magukba.

[3] Az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló, 1984. június 28-i 84/358/EGK tanácsi határozat (HL L 188., 1984.7.16., 7. o.).

[4] A Tanács 93/540/EGK határozata (1993. október 18.) az Északi-tenger olaj és egyéb káros anyagok általi szennyezésének kezelésére irányuló együttműködésről szóló megállapodás (Bonni Megállapodás) egyes módosításainak a jóváhagyásáról (HL L 263., 1993.10.22., 51. o.).

[5] A Tanács (EU) 2019/1727 határozata (2019. október 7.) az Európai Unió által a miniszteri nyilatkozattal, valamint a Bonni Megállapodásra vonatkozó, a miniszteri nyilatkozathoz csatolt, 2019 és 2025 közötti stratégiai cselekvési tervvel kapcsolatban a Bonni Megállapodás második miniszteri értekezletén képviselendő álláspontról (HL L 263., 2019.10.16., 9. o.).

[6] A hajókról történő szennyezés megelőzéséről szóló nemzetközi egyezményt (MARPOL) a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) 1973. november 2-án fogadta el.

[7] A MARPOL hajók okozta levegőszennyezés megakadályozásáról szóló VI. melléklete 2005. május 19-én lépett hatályba.

Utolsó frissítés: 2021. január 8.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat