Postupak : 2020/0148(CNS)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0015/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0015/2021

Rasprave :

PV 08/03/2021 - 21
CRE 08/03/2021 - 21

Glasovanja :

PV 09/03/2021 - 17
PV 10/03/2021 - 14

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0072

<Date>{09/02/2021}9.2.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0015/2021</NoDocSe>
PDF 312kWORD 104k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku</Commission>

Izvjestitelj: <Depute>Sven Giegold</Depute>

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja

(COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS))

(Posebni zakonodavni postupak – savjetovanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Prijedlog koji je Komisija uputila Vijeću (COM(2020)0314),

 uzimajući u obzir članke 113. i 115. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, na temelju kojih se Vijeće savjetovalo s Parlamentom (C9-0213/2020),

 uzimajući u obzir članak 82. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A9-0015/2021),

1. prihvaća Prijedlog Komisije s predloženim izmjenama;

2. poziva Komisiju da shodno tomu izmijeni svoj Prijedlog u skladu s člankom 293. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

3. poziva Vijeće da ga obavijesti ako namjerava odstupiti od teksta koji je Parlament prihvatio;

4. poziva Vijeće da se ponovno savjetuje s Parlamentom ako namjerava bitno izmijeniti Prijedlog Komisije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

 

 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Amandman  <NumAm>1</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(1) Kako bi se uzele u obzir nove inicijative Unije u području porezne transparentnosti, tijekom proteklih godina donesen je niz izmjena Direktive Vijeća 2011/16/EU21. Tim izmjenama većinom su uvedene obveze izvješćivanja, nakon kojih slijedi priopćavanje ostalim državama članicama, o financijskim izvještajima, prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama, izvješćima o pojedinačnim državama i prekograničnim sporazumima koji se moraju prijavljivati. Na taj način tim izmjenama prošireno je područje primjene automatske razmjene informacija. Porezna tijela sada imaju na raspolaganju širi skup alata za suradnju za otkrivanje i suzbijanje različitih oblika porezne prijevare, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza.

(1) Kako bi se uzele u obzir nove inicijative Unije u području porezne transparentnosti, tijekom proteklih godina donesen je niz izmjena Direktive Vijeća 2011/16/EU21. Tim izmjenama većinom su uvedene obveze izvješćivanja, nakon kojih slijedi priopćavanje ostalim državama članicama, o financijskim izvještajima, prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama, izvješćima o pojedinačnim državama i prekograničnim sporazumima koji se moraju prijavljivati. Na taj način tim izmjenama prošireno je područje primjene automatske razmjene informacija. Porezna tijela sada imaju na raspolaganju širi skup alata za suradnju za otkrivanje i suzbijanje različitih oblika porezne prijevare, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza kako bi zaštitila porezne prihode i osigurala pravedno oporezivanje.

_________________

_________________

21 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

21 Direktiva Vijeća 2011/16/EU od 15. veljače 2011. o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ (SL L 64, 11.3.2011., str. 1.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>2</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1a) Za širi skup alata za suradnju, digitalnu tranziciju i cilj jačanja suradnje među nacionalnim tijelima potrebni su kvalificirano osoblje i odgovarajući financijski resursi. U tu svrhu predložene promjene moraju biti popraćene odgovarajućom razinom ulaganja, uglavnom u prilagodbu informatike i digitalne infrastrukture te stručno osposobljavanje. Naposljetku, potrebno je povećati kapacitet država članica za obradu svih zaprimljenih financijskih informacija te povećati financijske, ljudske i informatičke resurse poreznih tijela.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>3</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(2) Komisija je proteklih godina pratila primjenu te je 2019. dovršila evaluaciju Direktive 2011/16/EU22. Iako su uvedena znatna poboljšanja u području automatske razmjene informacija, još uvijek treba poboljšati postojeće odredbe koje se odnose na sve oblike razmjene informacija i administrativne suradnje.

(2) Komisija je proteklih godina pratila primjenu te je 2019. dovršila evaluaciju Direktive 2011/16/EU22. Iako su uvedena znatna poboljšanja u području automatske razmjene informacija, još uvijek treba poboljšati postojeće odredbe koje se odnose na sve oblike razmjene informacija i administrativne suradnje. Kako bi se uzeo u obzir razvoj situacije u pogledu porezne transparentnosti, moguće je da će biti potrebno redovito ažurirati tu Direktivu.

_________________

_________________

22 Europska komisija, Radni dokument službi Komisije, Evaluacija Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ, SWD(2019) 328 final.

22 Europska komisija, Radni dokument službi Komisije, Evaluacija Direktive Vijeća 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja i stavljanju izvan snage Direktive 77/799/EEZ, SWD(2019) 328 final.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>4</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(3) U skladu s člankom 5. Direktive 2011/16/EU, na zahtjev tijela koje podnosi zahtjev, tijelo koje prima zahtjev dostavlja tijelu koje podnosi zahtjev sve informacije koje posjeduje ili koje je prikupilo kao rezultat istražnih radnji, a koje su predvidivo relevantne za primjenu i provedbu nacionalnih poreznih zakona država članica koji su unutar područja primjene te Direktive. Kako bi se osigurala djelotvornost razmjena informacija i spriječila neopravdana odbijanja zahtjeva, te kako bi se osigurala pravna jasnoća i sigurnost za porezne uprave i porezne obveznike, trebalo bi jasno definirati standard predvidive relevantnosti. U tom kontekstu trebalo bi pojasniti i da se standard predvidive relevantnosti ne bi trebao primjenjivati za dodatne informacije nakon razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama u skladu s člankom 8.a Direktive 2011/16/EU.

(3) U skladu s člankom 5. Direktive 2011/16/EU, na zahtjev tijela koje podnosi zahtjev, tijelo koje prima zahtjev dostavlja tijelu koje podnosi zahtjev sve informacije koje posjeduje ili koje je prikupilo kao rezultat istražnih radnji, a koje su predvidivo relevantne za primjenu i provedbu nacionalnih poreznih zakona država članica koji su unutar područja primjene te Direktive. Kako bi se osigurala djelotvornost razmjena informacija i spriječila neopravdana odbijanja zahtjeva, te kako bi se osigurala pravna jasnoća i sigurnost za porezne uprave i porezne obveznike, trebalo bi jasno definirati standard predvidive relevantnosti u skladu s jurisprudencijom Suda Europske unije u kojoj je navedeno da se pojmom „predvidiva relevantnost” nastoji omogućiti razmjena informacija u pogledu poreznih pitanja u najvećoj mogućoj mjeri. U tom kontekstu trebalo bi pojasniti i da se standard predvidive relevantnosti ne bi trebao primjenjivati za dodatne informacije nakon razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama u skladu s člankom 8.a Direktive 2011/16/EU.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>5</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 3.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a Unija i države članice trebale bi osigurati usklađeni sustav sankcija diljem Unije kako bi se spriječilo upravitelje platformi da iskorištavaju nedostatke poreznih sustava država članica i razlike među njima. U slučaju kršenja pravila trebalo bi razmotriti novčane kazne i isključenje iz ugovora o javnoj nabavi. U ekstremnim i ponovljenim slučajevima opcija bi trebala biti i mogućnost opoziva dozvole za poslovanje upravitelja platforme.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>6</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a Kako bi porezni obveznici bili pravilno i u potpunosti informirani, nadležna tijela država članica trebala bi otkriti kategorije dohotka o kojima se podaci automatski razmjenjuju s nadležnim tijelima drugih država članica i trećih zemalja ili jurisdikcija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>7</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(4b) Sve informacije o prekograničnim programima s posljedicama za treće zemlje također bi trebalo otkriti poreznim tijelima u tim zemljama. Taj bi se zahtjev posebno trebao odnositi na zemlje u razvoju koje često imaju ograničeniji pristup međunarodnim sustavima razmjene poreznih informacija.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>8</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(6a) Ispravna identifikacija poreznih obveznika neizostavna je ako se želi postići učinkovita razmjena informacija između poreznih uprava. Porezni identifikacijski broj uvijek bi trebao biti dostupan kada se to traži Direktivom 2011/16/EU, a izrada europskog poreznog identifikacijskog broja bila bi najbolje sredstvo za takvu identifikaciju. Europski porezni identifikacijski broj omogućio bi bilo kojoj trećoj strani da brzo, lako i ispravno identificira i zabilježi porezne identifikacijske brojeve u prekograničnim odnosima te bi služio kao temelj učinkovitoj automatskoj razmjeni informacija među poreznim upravama država članica.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>9</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(7) Porezne uprave često traže informacije od upravitelja digitalnih platformi. To upraviteljima platformi donosi znatne administrativne troškove i troškove izvršavanja zahtjeva. Neke države članice istodobno su uvele jednostranu obvezu izvješćivanja, što upraviteljima platformi donosi dodatno administrativno opterećenje jer moraju zadovoljiti brojne nacionalne standarde za izvješćivanje. Stoga je od ključne važnosti da se na unutarnjem tržištu primjenjuje standardizirana obveza izvješćivanja.

(7) Porezne uprave često traže informacije od upravitelja digitalnih platformi. To upraviteljima platformi donosi znatne administrativne troškove i troškove izvršavanja zahtjeva. Neke države članice istodobno su uvele jednostranu obvezu izvješćivanja, što upraviteljima platformi donosi dodatno administrativno opterećenje jer moraju zadovoljiti brojne nacionalne standarde za izvješćivanje. Stoga je od ključne važnosti da se na unutarnjem tržištu primjenjuje standardizirana obveza izvješćivanja. Ta je standardizacija ključna za promicanje triju glavnih ciljeva: smanjiti troškove usklađivanja za upravitelje, povećati učinkovitost nacionalnih tijela i smanjiti birokraciju za porezne obveznike i porezne uprave.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>10</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 7.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(7a) Digitalizacija gospodarstva jedan je od temelja buduće gospodarske strategije i strategije rasta Unije. Unija bi trebala biti privlačan teren za digitalna poduzeća, posebno imajući u vidu njihov komercijalni i inovacijski potencijal te potencijal za zapošljavanje. Međutim, digitalna roba i digitalne usluge obično su vrlo mobilne i nematerijalne te su stoga podložnije agresivnim praksama poreznog planiranja jer za mnoge poslovne modele nije potrebna fizička infrastruktura za izvršavanje transakcija s kupcima i ostvarivanje dobiti. Time se dovodi u pitanje prikladnost Unijinih modela poreza na dobit osmišljenih za tradicionalne industrije, među ostalim i u vezi s pitanjem u kojoj bi se mjeri kriteriji vrednovanja i izračuna mogli ponovno osmisliti kako bi odražavali komercijalne aktivnosti 21. stoljeća. Nadalje, to dovodi do situacije u kojoj internetski prodavatelji i prodavatelji koji posluju preko platformi trenutačno imaju priliku ostvariti prihode o kojima se loše izvješćuje i koji su stoga u velikoj opasnosti od toga da ostanu nedovoljno oporezivani ili neoporezivani.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>11</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(13) S obzirom na digitalnu prirodu i fleksibilnost digitalnih platformi, obveza izvješćivanja trebala bi se proširiti na upravitelje platformi koji obavljaju poslovnu djelatnost u Uniji, ali u državi članici nisu porezni rezidenti, nisu u njoj osnovani niti se tamo njima upravlja te u toj državi članici nemaju trajni poslovni nastan. Time bi se osigurali jednaki uvjeti među platformama i spriječilo nepošteno tržišno natjecanje. Kako bi se to olakšalo, strane platforme trebale bi imati obvezu registracije i prijavljivanja u jednoj državi članici za potrebe djelovanja na unutarnjem tržištu.

(13) S obzirom na digitalnu prirodu i fleksibilnost digitalnih platformi, obveza izvješćivanja trebala bi se proširiti na upravitelje platformi koji obavljaju poslovnu djelatnost u Uniji, ali u državi članici nisu porezni rezidenti, nisu u njoj osnovani niti se tamo njima upravlja te u toj državi članici nemaju trajni poslovni nastan. Time bi se osigurali jednaki uvjeti među platformama i spriječilo nepošteno tržišno natjecanje. Kako bi se to olakšalo, strane platforme trebale bi imati obvezu registracije i prijavljivanja u jednoj državi članici za potrebe djelovanja na unutarnjem tržištu, uzimajući u obzir lokaciju njihova globalnog ili regionalnog sjedišta, njihovo stvarno mjesto upravljanja, kao i postojanje znatne gospodarske djelatnosti u toj odabranoj državi članici.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>12</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(14a) S obzirom na to da sve više digitalizirano i globalizirano gospodarstvo otkriva složene i zahtjevne dimenzije, kao što je kriptoimovina, važno je povećati suradnju među nacionalnim poreznim upravama u tom području. Jasna definicija kriptoimovine, uzimajući u obzir trenutačni rad u okviru OECD-a i Radne skupine za financijsko djelovanje (FATF), važna je u borbi protiv utaje poreza i u pogledu promicanju pravednog oporezivanja. FATF donio je široku definiciju virtualne valute i preporučio da se u područje primjene obveza u području borbe protiv pranja novca i financiranja terorizma uključe sve fizičke ili pravne osobe koje obavljaju radnje kao što su razmjena i prijenos kriptoimovine te sudjelovanje u financijskim uslugama i njihovo pružanje u vezi s inicijalnim ponudama povezanim s kriptovalutama. Širenje kriptovaluta aktualna je tema koju bi trebalo uzeti u obzir pri svakom pokušaju povećanja administrativne suradnje, na temelju načela supsidijarnosti i proporcionalnosti. Osim toga, s obzirom na globalni tehnološki napredak postoji potreba za naprednim nadzornim mehanizmima koji su u bliskom kontaktu s relevantnim tijelima za borbu protiv financiranja dotičnog kriminala.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>13</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(15) Cilj sprječavanja utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza mogao bi se ostvariti na način da se od upravitelja digitalnih platformi traži da prijavljuju dohodak ostvaren na platformama u ranoj fazi, odnosno prije nego što nacionalna porezna tijela obave godišnje procjene poreza. Kako bi se olakšao rad poreznih tijela država članica, dostavljene informacije trebalo bi razmjenjivati u roku od mjesec dana od njihove dostave. Kako bi se olakšala automatska razmjena informacija i osnažila učinkovita uporaba resursa, razmjene bi se trebale obavljati elektronički, putem postojeće zajedničke komunikacijske mreže („CCN”) koju je razvila Unija.

(15) Cilj sprječavanja utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza mogao bi se ostvariti na način da se od upravitelja digitalnih platformi traži da prijavljuju dohodak ostvaren na platformama u ranoj fazi, odnosno prije nego što nacionalna porezna tijela obave godišnje procjene poreza. Kako bi se olakšao rad poreznih tijela država članica, dostavljene informacije trebalo bi razmjenjivati bez nepotrebne odgode i najkasnije u roku od mjesec dana od njihove dostave. Kako bi se olakšala automatska razmjena informacija i osnažila učinkovita uporaba resursa, razmjene bi se trebale obavljati elektronički, putem postojeće zajedničke komunikacijske mreže („CCN”) koju je razvila Unija. Digitalna infrastruktura trebala bi biti otporna i jamčiti najviši sigurnosni standard.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>14</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15a) Ovom Direktivom trebalo bi se osigurati da nadležna tijela mogu pristupiti podacima o trajanju ugovora o najmu ako je kratkoročno iznajmljivanje nekretnina vremenski ograničeno kako bi se olakšala provedba tih ograničenja i kontrola nad povećanjem cijene najma u Uniji.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>15</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 15.b (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(15b) Pojedince koji imaju pristup informacijama koje se odnose na osjetljive porezne informacije upravitelja platformi i multinacionalnih korporacija u vezi s praksama utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza trebalo bi poticati da se jave i surađuju s vlastima uz diskreciju i poštovanje javnog interesa te bi trebali biti u potpunosti zaštićeni ako to čine.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>16</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(16) Evaluacijom Direktive 2011/16/EU koju je provela Komisija utvrđeno je da postoji potreba za dosljednim praćenjem djelotvornosti primjene te Direktive i nacionalnih odredba za prenošenje kojima se omogućuje njezina primjena. Kako bi Komisija mogla dalje prikladno nadzirati i ocjenjivati djelotvornost automatske razmjene informacija u skladu s Direktivom 2011/16/EU, države članice trebale bi imati obvezu svake godine Komisiji priopćavati statističke podatke o tim razmjenama.

(16) Evaluacijom Direktive 2011/16/EU koju je provela Komisija utvrđeno je da postoji potreba za dosljednim praćenjem djelotvornosti primjene te Direktive i nacionalnih odredba za prenošenje kojima se omogućuje njezina primjena. Kako bi Komisija mogla dalje prikladno nadzirati i ocjenjivati djelotvornost automatske razmjene informacija u skladu s Direktivom 2011/16/EU, države članice trebale bi imati obvezu svake godine Komisiji priopćavati statističke podatke o tim razmjenama. Trebale bi svake godine Komisiji dostavljati i relevantne informacije povezane s preprekama za pravilnu provedbu te Direktive.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>17</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 16.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(16a) Komisija u roku od dvije godine od stupanja na snagu ove Direktive predstavlja izvješće o provedbi i učinkovitosti odredaba koje se ovom Direktivom uvode u Direktivu 2011/16/EU te iznosi konkretne prijedloge, uključujući zakonodavne prijedloge, za njezino poboljšanje. To bi se izvješće trebalo objaviti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>18</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 19.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(19) Multilateralne kontrole koje se obavljaju uz potporu programa Fiscalis 2020 uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1286/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5 pokazale su korisnost koordiniranih kontrola jednog poreznog obveznika ili više poreznih obveznika od zajedničkog ili komplementarnog interesa za dvije porezne uprave ili više poreznih uprava u Uniji. Budući da ne postoji izričita pravna osnova za obavljanje zajedničkih revizija, takve zajedničke aktivnosti trenutačno se obavljaju na temelju kombiniranih odredaba Direktive 2011/16/EU o nazočnosti stranih službenika na području druge države članice i o usporednim nadzorima. Međutim, ta se praksa u mnogim slučajevima pokazala nedostatnom te se pokazalo da nedostaje pravna jasnoća i sigurnost.

(19) Multilateralne kontrole koje se obavljaju uz potporu programa Fiscalis 2020 uspostavljenog Uredbom (EU) br. 1286/2013 Europskog parlamenta i Vijeća5 pokazale su korisnost koordiniranih kontrola jednog poreznog obveznika ili više poreznih obveznika od zajedničkog ili komplementarnog interesa za dvije porezne uprave ili više poreznih uprava u Uniji. Stoga bi inspekcije na licu mjesta i zajedničke revizije trebale biti dio okvira Unije za suradnju među poreznim upravama. Budući da ne postoji izričita pravna osnova za obavljanje zajedničkih revizija, takve zajedničke aktivnosti trenutačno se obavljaju na temelju kombiniranih odredaba Direktive 2011/16/EU o nazočnosti stranih službenika na području druge države članice i o usporednim nadzorima. Međutim, ta se praksa u mnogim slučajevima pokazala nedostatnom te se pokazalo da nedostaje pravna jasnoća i sigurnost. Stoga je važno ukloniti tu pravnu nesigurnost i osigurati pravnu osnovu za te kontrole u okviru administrativne suradnje.

__________________

__________________

5 Uredba (EU) br. 1286/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o donošenju akcijskog programa za poboljšanje rada poreznih sustava u Europskoj uniji za razdoblje 2014. 2020. (Fiscalis 2020) i ukidanju Odluke br. 1482/2007/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 25.).

5 Uredba (EU) br. 1286/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o donošenju akcijskog programa za poboljšanje rada poreznih sustava u Europskoj uniji za razdoblje 2014. 2020. (Fiscalis 2020) i ukidanju Odluke br. 1482/2007/EZ (SL L 347, 20.12.2013., str. 25.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>19</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(20) Države članice trebale bi donijeti jasan i učinkovit pravni okvir kako bi svojim poreznim tijelima dopustile da obavljaju zajedničke revizije osoba koje obavljaju prekograničnu djelatnost. Zajedničke revizije su istražne radnje koje zajednički obavljaju nadležna tijela dvije države članice ili više njih radi ispitivanja predmeta poveznog s jednom osobom od zajedničkog ili komplementarnog interesa za te države članice ili više njih. Zajedničkim revizijama može se znatno pridonijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Zajedničke revizije trebale bi biti strukturirane tako da se poreznim obveznicima pruži pravna sigurnost s pomoću jasnih postupovnih pravila, uključujući za ublažavanje rizika od dvostrukog oporezivanja.

(20) Države članice trebale bi donijeti jasan i učinkovit pravni okvir kako bi svojim poreznim tijelima dopustile da obavljaju zajedničke revizije osoba koje obavljaju prekograničnu djelatnost. Zajedničke revizije su istražne radnje koje zajednički obavljaju nadležna tijela dvije države članice ili više njih radi ispitivanja predmeta poveznog s jednom osobom od zajedničkog ili komplementarnog interesa za te države članice ili više njih. Zajedničkim revizijama može se znatno pridonijeti boljem funkcioniranju unutarnjeg tržišta. Zajedničke revizije trebale bi biti strukturirane tako da se poreznim obveznicima pruži pravna sigurnost s pomoću jasnih postupovnih pravila, uključujući za ublažavanje rizika od dvostrukog oporezivanja. Osim potrebnog pravnog okvira, države članice trebale bi predvidjeti uvjete kojima se olakšava organizacija zajedničkih revizija na operativnoj razini, posebno podupiranjem osposobljavanja, uključujući jezično osposobljavanje, za osoblje koje će vjerojatno provoditi zajedničke revizije. Podsjeća se da program Fiscalis može pružiti financijsku potporu u tom pogledu.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>20</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(21) Kako bi se osigurala djelotvornost postupka, odgovore na zahtjeve za zajedničkim revizijama trebalo bi dati u određenom roku. Odbijanje zahtjeva trebalo bi obrazložiti. Na zajedničku reviziju trebala bi se primjenjivati postupovna rješenja države članice u kojoj se obavlja predmetna revizija. U skladu s time, dokaze prikupljene tijekom zajedničke revizije trebale bi uzajamno priznati sve uključene države članice. Jednako je važno da nadležna tijela postignu suglasnost o činjenicama i okolnostima predmeta te da pokušaju postići dogovor o tome kako protumačiti porezni položaj osoba koje su predmet revizije. Kako bi se osiguralo da se ishod zajedničke revizije može provoditi u državama članicama sudionicama, završno izvješće trebalo bi imati jednakovrijednu pravnu vrijednost kao i mjerodavni nacionalni instrumenti koji su izdani kao rezultat revizije u državama članicama sudionicama. Države članice trebale bi, prema potrebi, osigurati pravni okvir za provođenje odgovarajuće prilagodbe.

(21) Kako bi se osigurala djelotvornost postupka, odgovore na zahtjeve za zajedničkim revizijama trebalo bi dati u određenom roku. Odbijanje zahtjeva trebalo bi obrazložiti, a trebalo bi biti dopušteno samo iz razloga utvrđenih u ovoj Direktivi te bi ono trebalo podlijegati pravu na odgovor tijela koje podnosi zahtjev. Na zajedničku reviziju trebala bi se primjenjivati postupovna rješenja države članice u kojoj se obavlja predmetna revizija. U skladu s time, dokaze prikupljene tijekom zajedničke revizije trebale bi uzajamno priznati sve uključene države članice. Jednako je važno da nadležna tijela postignu suglasnost o činjenicama i okolnostima predmeta te da pokušaju postići dogovor o tome kako protumačiti porezni položaj osoba koje su predmet revizije. Kako bi se osiguralo da se ishod zajedničke revizije može provoditi u državama članicama sudionicama, završno izvješće trebalo bi imati jednakovrijednu pravnu vrijednost kao i mjerodavni nacionalni instrumenti koji su izdani kao rezultat revizije u državama članicama sudionicama. Države članice trebale bi, prema potrebi, osigurati pravni okvir za provođenje odgovarajuće prilagodbe.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>21</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 24.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(24a) Jednako je važno naglasiti da učinkovitijoj naplati poreza pridonose ne samo razmjena informacija među poreznim tijelima, već i razmjena najboljih praksi. U skladu s programom Fiscalis 2020 države članice trebale bi dati prioritet razmjeni najboljih praksi među poreznim tijelima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>22</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26.</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(26) Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Direktive 2011/16/EU, osobito za automatsku razmjenu informacija među poreznim tijelima, provedbene ovlasti za donošenje standardnog obrasca s ograničenim brojem sastavnica, uključujući jezična rješenja, trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća25.

(26) Radi osiguranja jedinstvenih uvjeta za provedbu Direktive 2011/16/EU, osobito za automatsku razmjenu informacija među poreznim tijelima, provedbene ovlasti za donošenje standardnog obrasca s ograničenim brojem sastavnica, uključujući jezična rješenja, trebalo bi dodijeliti Komisiji. Te bi ovlasti trebalo izvršavati u skladu s Uredbom (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća25. Komisija ima pravo sastavljati izvješća i dokumente koristeći se informacijama koje se razmjenjuju anonimno kako bi se uzelo u obzir pravo poreznih obveznika na povjerljivost i u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

_________________

_________________

25 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

25 Uredba (EU) br. 182/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o utvrđivanju pravila i općih načela u vezi s mehanizmima nadzora država članica nad izvršavanjem provedbenih ovlasti Komisije (SL L 55, 28.2.2011., str. 13.).

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>23</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 26.a (nova)</Article>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(26a) Svaka obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru Direktive 2011/16/EU trebala bi i dalje biti u skladu s uredbama (EU) 2016/679 i (EU) 2018/1725. Cilj obrade podataka predviđene u Direktivi 2011/16/EU isključivo je ostvarivanje općeg javnog interesa u području oporezivanja, odnosno suzbijanja porezne prijevare, izbjegavanja plaćanja poreza i utaje poreza, zaštite poreznih prihoda i promicanja pravednog oporezivanja, čime se jačaju mogućnosti za socijalnu, političku i gospodarsku uključenost u državama članicama. Stoga bi u Direktivi 2011/16/EU upućivanja na relevantno pravo Unije o zaštiti podataka trebalo ažurirati i dopuniti pravilima koja su utvrđena u ovoj Direktivi.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>24</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – točka 9. – podtočka a</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(a) za potrebe članka 8. stavka 1. te članaka 8.a, 8.aa, 8.ab i 8.ac sustavno priopćavanje prethodno definiranih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima.

(a) za potrebe članka 8. stavka 1. te članaka 8.a, 8.aa, 8.ab i 8.ac sustavno priopćavanje prethodno definiranih i novih informacija drugoj državi članici, bez prethodnog zahtjeva, u prethodno utvrđenim pravilnim intervalima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>25</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 1.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – točka 14.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(1a) U članku 3. točka 14. mijenja se kako slijedi:

14. ‚prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom’ znači svaki sporazum, priopćenje ili svaki drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući ono izdano, izmijenjeno ili obnovljeno u okviru poreznog nadzora, a koje ispunjava sljedeće uvjete:

“14. ‚prethodno porezno mišljenje’ znači svaki sporazum, priopćenje ili svaki drugi instrument ili mjera sa sličnim učincima, uključujući ono izdano, izmijenjeno ili obnovljeno u okviru poreznog nadzora, a koje bez obzira na njegovu formalnu, neformalnu, pravno obvezujuću ili neobvezujuću prirodu ispunjava sljedeće uvjete:

(a) izdano je, izmijenjeno ili obnovljeno od strane vlade ili porezne vlasti države članice, ili u njezino ime, ili teritorijalnih ili upravnih jedinica države članice, uključujući lokalne vlasti, neovisno o tome koristi li se ono stvarno;

(a) izdano je, izmijenjeno ili obnovljeno od strane vlade ili porezne vlasti države članice, ili u njezino ime, ili teritorijalnih ili upravnih jedinica države članice, uključujući lokalne vlasti, neovisno o tome koristi li se ono stvarno;

(b) izdano je, izmijenjeno ili obnovljeno određenoj osobi ili grupi osoba, i na njega se ta osoba ili grupa osoba ima pravo pozvati;

(b) izdano je, izmijenjeno ili obnovljeno određenoj osobi ili grupi osoba, i na njega se ta osoba ili grupa osoba ima pravo pozvati;

(c) odnosi se na tumačenje ili primjenu zakonske ili upravne odredbe u vezi s primjenom ili provedbom nacionalnih poreznih zakona države članice ili teritorijalnih ili upravnih jedinica države članice, uključujući lokalne vlasti;

(c) odnosi se na tumačenje ili primjenu zakonske ili upravne odredbe u vezi s primjenom ili provedbom nacionalnih poreznih zakona države članice ili teritorijalnih ili upravnih jedinica države članice, uključujući lokalne vlasti;

(d) odnosi se na prekograničnu transakciju ili pitanje uspostavlja li se obavljanjem djelatnosti osobe u drugoj jurisdikciji stalna poslovna jedinica; a

 

(e) donosi se prije transakcija ili obavljanja djelatnosti u drugoj jurisdikciji koje bi se mogle smatrati uspostavom stalne poslovne jedinice ili prije podnošenja porezne prijave za razdoblje u kojem su transakcija, niz transakcija ili djelatnosti obavljene. Prekogranična transakcija može podrazumijevati, ali ne isključivo, ulaganje, isporuku robe, usluga, financiranja ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje s prekograničnim učinkom;

(e) donosi se prije transakcija ili obavljanja djelatnosti u drugoj jurisdikciji koje bi se mogle smatrati uspostavom stalne poslovne jedinice ili prije podnošenja porezne prijave za razdoblje u kojem su transakcija, niz transakcija ili djelatnosti obavljene. Transakcija može podrazumijevati, ali ne isključivo, ulaganje, isporuku robe, usluga, financiranja ili korištenje materijalne ili nematerijalne imovine i ne mora izravno uključivati osobu kojoj je upućeno prethodno porezno mišljenje;

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu.) Ako izmjena bude prihvaćena, bit će potrebno na odgovarajući način prilagoditi cijeli tekst.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>26</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 3. – točka 16.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(1b) U članku 3. briše se točka 16.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hr/TXT/?uri=CELEX%3A32015L2376)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>27</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2. </Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 5.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Za potrebe zahtjeva iz članka 5., tražene informacije smatraju se predvidivo relevantnima ako u trenutku podnošenja zahtjeva tijelo koje podnosi zahtjev smatra da, u skladu s njegovim nacionalnim pravom, postoji razumna mogućnost da su tražene informacije relevantne za porezna pitanja jednog poreznog obveznika ili nekoliko njih, neovisno o tome jesu li identificirani imenom ili na neki drugi način, i to može biti opravdano za potrebe istrage.

1. Za potrebe zahtjeva iz članka 5., tražene informacije smatraju se predvidivo relevantnima ako u trenutku podnošenja zahtjeva tijelo koje podnosi zahtjev smatra da, u skladu s njegovim nacionalnim pravom, postoji razumna mogućnost da su tražene informacije relevantne za porezna pitanja jednog poreznog obveznika ili nekoliko njih, neovisno o tome jesu li identificirani imenom ili na neki drugi način, i to može biti opravdano za potrebe procjene i naplate poreza te upravljanja njima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>28</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 2.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 5.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Kako bi dokazalo predvidivu relevantnost traženih informacija, nadležno tijelo koje podnosi zahtjev dostavlja tijelu koje prima zahtjev popratne informacije, posebno o poreznoj svrsi za koju se traže informacije i o osnovi na temelju koje se smatra da tijelo koje prima zahtjev posjeduje te informacije ili da ih posjeduje ili nadzire osoba unutar jurisdikcije tijela koje prima zahtjev.

2. Kako bi dokazalo predvidivu relevantnost traženih informacija, nadležno tijelo koje podnosi zahtjev dostavlja tijelu koje prima zahtjev popratne informacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>29</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 3.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 1. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(3a) U članku 7. stavku 1. prvi podstavak zamjenjuje se sljedećim:

1. Tijelo koje prima zahtjev osigurava informacije navedene u članku 5. što je prije moguće, a najkasnije šest mjeseci od datuma primitka zahtjeva.

“1. Tijelo koje prima zahtjev osigurava informacije navedene u članku 5. što je prije moguće, a najkasnije tri mjeseca od datuma primitka zahtjeva.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>30</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 1.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 7. – stavak 6.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(3b) U članku 7. dodaje se sljedeći stavak:

 

„6.a Komisija do 1. siječnja 2023. podnosi izvješće koje sadržava pregled i procjenu statističkih podataka i informacija primljenih za svaku zemlju pojedinačno, o pitanjima kao što su administrativni i drugi relevantni troškovi i koristi, uključujući dodatne porezne prihode, razmjene informacija na zahtjev, kao i s time povezane praktične aspekte, uključujući broj prihvaćenih i odbijenih zahtjeva koji su primljeni i poslani po zemlji, vrijeme potrebno za obradu i druge relevantne aspekte za sveobuhvatnu procjenu.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>31</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 1. – podstavak 1. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Nadležno tijelo svake države članice, automatskom razmjenom, dostavlja nadležnom tijelu svake druge države članice sve raspoložive informacije u vezi s rezidentima te druge države članice, o sljedećim posebnim kategorijama dohotka i kapitala kako se one tumače u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja priopćava te informacije:

Nadležno tijelo svake države članice, automatskom razmjenom, dostavlja nadležnom tijelu svake druge države članice sve raspoložive informacije ili one koje bi se razumno mogle staviti na raspolaganje u vezi s rezidentima te druge države članice, o sljedećim posebnim kategorijama dohotka i kapitala kako se one tumače u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja priopćava te informacije:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>32</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 1. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice svake godine obavješćuju Komisiju o barem dvije kategorije dohotka i kapitala iz prvog podstavka u pogledu kojih dostavljaju informacije o rezidentima druge države članice.

Države članice svake godine obavješćuju Komisiju o svim kategorijama dohotka i kapitala iz prvog podstavka u pogledu kojih dostavljaju informacije o rezidentima druge države članice.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>33</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Prije 1. siječnja 2023. države članice obavješćuju Komisiju o barem četiri kategorije iz stavka 1. u pogledu kojih nadležno tijelo svake države članice automatskom razmjenom dostavlja nadležnom tijelu bilo koje druge države članice informacije o rezidentima u toj drugoj državi članici. Informacije se odnose na oporeziva razdoblja koja počinju 1. siječnja 2024. ili nakon tog datuma.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>34</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 3. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) U stavku 3. prvi podstavak se briše.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>35</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 4. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8. – stavak 3.a – podstavak 2. – točka a</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba) U stavku 3.a drugom podstavku točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a) ime, adresa, porezni identifikacijski broj(-evi), datum i mjesto rođenja (u slučaju fizičke osobe) svake osobe o kojoj se izvješćuje i koja je imatelj računa s obzirom na račun i, u slučaju bilo kojeg subjekta koji je imatelj računa i za koji je, nakon primjene pravila dubinske analize u skladu s prilozima, utvrđeno da ima jednu ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje, ime, adresa i porezni identifikacijski broj(-evi) subjekta te ime, adresa, porezni identifikacijski broj(-evi) i datum i mjesto rođenja svake osobe o kojoj se izvješćuje;

(a) ime, adresa, porezni identifikacijski broj(-evi), datum i mjesto rođenja (u slučaju fizičke osobe) svake osobe o kojoj se izvješćuje i koja je imatelj računa s obzirom na račun i, u slučaju bilo kojeg subjekta koji je krajnji stvarni imatelj računa i za koji je, nakon primjene pravila dubinske analize u skladu s prilozima, utvrđeno da ima jednu ili više osoba koje nad njim imaju kontrolu, a koje su osobe o kojima se izvješćuje, ime, adresa i porezni identifikacijski broj(-evi) subjekta te ime, adresa, porezni identifikacijski broj(-evi) i datum i mjesto rođenja svake osobe o kojoj se izvješćuje;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>36</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -a (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – naslov</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-a) Naslov se mijenja kako slijedi:

Područje primjene i uvjeti obvezne automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama

Područje primjene i uvjeti obvezne automatske razmjene informacija o prethodnim poreznim mišljenjima i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama

 

(Ova izmjena primjenjuje se u cijelom tekstu.) Ako izmjena bude prihvaćena, bit će potrebno na odgovarajući način prilagoditi cijeli tekst.)

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>37</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 2. – podstavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(aa) U stavku 2. briše se četvrti podstavak.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>38</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -ab (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 3. – podstavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ab) U stavku 3. dodaje se sljedeći podstavak:

 

„Nadležno tijelo ne pregovara i ne sklapa nove bilateralne ili multilateralne prethodne sporazume o transfernim cijenama s trećim zemljama koji ne dopuštaju njihovo otkrivanje nadležnim tijelima drugih država članica od 1. siječnja 2022.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>39</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka -ac (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(-ac) Stavak 4. briše se.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>40</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka aa (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 6. – točka a</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(aa) U stavku 6., točka (a) zamjenjuje se sljedećim:

(a) podatke o osobi, osim fizičke osobe, i prema potrebi o grupi osoba kojoj pripada;

(a) podatke o osobi, uključujući fizičke osobe, i prema potrebi o grupi osoba kojoj pripada;

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>41</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.a – stavak 6. – točka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) sažetak prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, uključujući opis relevantnih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija i bilo koje druge informacije koje bi nadležnom tijelu mogle pomoći da procijeni mogući porezni rizik, a da se pritom ne otkriva trgovinska, industrijska ili poslovna tajna ili trgovinski postupak, ili informacije čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretkom.

(b) sažetak prethodnog poreznog mišljenja s prekograničnim učinkom ili prethodnog sporazuma o transfernim cijenama, uključujući opis relevantnih poslovnih djelatnosti ili transakcija ili niza transakcija, sve relevantne izravne i neizravne porezne posljedice kao što su efektivne porezne stope te bilo koje druge informacije koje bi nadležnom tijelu mogle pomoći da procijeni mogući porezni rizik, pri čemu se izostavljaju informacije koje bi mogle dovesti do toga da se otkriju trgovinska, industrijska ili poslovna tajna ili trgovinski postupak, ili informacije čije bi otkrivanje bilo u suprotnosti s javnim poretkom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>42</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 5.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.aa – stavak 2.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(5a) U članku 8.aa stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Nadležno tijelo države članice u kojoj je zaprimljeno izvješće po zemljama u skladu sa stavkom 1. priopćuje to izvješće putem automatske razmjene i u roku utvrđenom u stavku 4. svakoj drugoj državi članici u kojoj je, na temelju informacija iz izvješća po zemljama, najmanje jedan sastavni subjekt skupine MNP-ova subjekta koji podnosi izvješće rezident u svrhu oporezivanja ili porezni obveznik u pogledu djelatnosti koju obavlja putem stalne poslovne jedinice.

„2. Nadležno tijelo države članice u kojoj je zaprimljeno izvješće po zemljama u skladu sa stavkom 1. priopćuje to izvješće putem automatske razmjene i u roku utvrđenom u stavku 4. svakoj drugoj državi članici u kojoj je, na temelju informacija iz izvješća po zemljama, najmanje jedan sastavni subjekt skupine MNP-ova subjekta koji podnosi izvješće rezident u svrhu oporezivanja ili porezni obveznik u pogledu djelatnosti koju obavlja putem stalne poslovne jedinice. Nadležno tijelo države članice u kojoj je zaprimljeno izvješće po zemljama u skladu sa stavkom 1. priopćuje to izvješće i nadležnim službama Komisije koja je odgovorna za centralizirani registar izvješća po zemljama. Komisija svake godine objavljuje anonimizirane i agregirane statističke podatke iz izvješća po zemljama za sve države članice.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>43</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 5.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.ab – stavak 14. – točka ha (nova)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(5b) U članku 8.ab stavku 14. dodaje se sljedeća točka:

 

“(ha) popis korisnika, koji se ažurira svake godine.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>44</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.ac – stavak 2. – podstavak 1. – točka h</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(h) broj financijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, ako je dostupan upravitelju platforme koji izvješćuje i nadležno tijelo države članice čiji je prodavatelj rezident nije obavijestilo nadležna tijela svih ostalih država članica da ne planira broj financijskog računa upotrebljavati u tu svrhu;

(h) broj financijskog računa na koji se uplaćuje ili doznačuje naknada, kako je bilježi upravitelj platforme koji izvješćuje;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>45</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.ac – stavak 2. – podstavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Informacije iz točaka (a) i (b) dostupne su drugim tijelima u državama članicama primateljicama kako bi se spriječila i progonila kršenja lokalnih ili nacionalnih zakona ili propisa, ne dovodeći u pitanje pravila o poreznoj tajni i zaštiti podataka koja se primjenjuju u državi članici u kojoj prodavatelj o kojem se izvješćuje ima boravište.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>46</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2016/11/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.ac – stavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Priopćavanje u skladu sa stavkom 2. odvija se uporabom standardnog obrasca iz članka 20. stavka 7. u roku od 2 mjeseca od isteka izvještajnog razdoblja na koje se odnose obveze izvješćivanja upravitelja platforme koji izvješćuje.

3. Priopćavanje u skladu sa stavkom 2. odvija se uporabom standardnog obrasca iz članka 20. stavka 7. bez nepotrebne odgode i najkasnije u roku od jednog mjeseca od isteka izvještajnog razdoblja na koje se odnose obveze izvješćivanja upravitelja platforme koji izvješćuje.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>47</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 6.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.ac – stavak 4. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila u skladu s kojima se upravitelj platforme koji izvješćuje može odlučiti registrirati kod nadležnih tijela jedne države članice u skladu s pravilima iz Priloga V. odjeljka IV. stavka F.

Države članice utvrđuju pravila u skladu s kojima se upravitelj platforme koji izvješćuje može odlučiti registrirati kod nadležnih tijela jedne države članice u skladu s pravilima iz Priloga V. odjeljka IV. stavka F., uzimajući u obzir lokaciju njegova globalnog ili regionalnog sjedišta, njegovo stvarno mjesto upravljanja, kao i postojanje znatne gospodarske djelatnosti u toj odabranoj državi članici ako nema identifikacije za potrebe PDV-a kako je navedeno u odjeljku IV. stavku F. Priloga V.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>48</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.b – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. Države članice svake godine dostavljaju Komisiji statističke podatke o opsegu automatskih razmjena na temelju članka 8. stavka 1., članka 8. stavka 3.a, članka 8.aa i članka 8.ac te informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.

1. Države članice svake godine dostavljaju Komisiji sve relevantne informacije, uključujući statističke podatke o opsegu automatskih razmjena, kao i procjenu upotrebljivosti razmijenjenih podataka na temelju članka 8. stavka 1., članka 8. stavka 3.a, članka 8.aa i članka 8.ac te informacije o administrativnim i drugim relevantnim troškovima i koristima povezanima s obavljenom razmjenom te o mogućim promjenama za porezne uprave i treće strane.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>49</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.b – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) stavak 2. briše se.

Briše se.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>50</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 7. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 8.b – stavak 2.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(ba) Stavak 2. zamjenjuje se sljedećim:

2. Komisija do 1. siječnja 2019. podnosi izvješće, koje sadržava pregled i ocjenu statistike i informacija dobivenih na temelju stavka 1. ovog članka, o pitanjima kao što su administrativni i drugi relevantni troškovi i koristi automatske razmjene informacija te s tim povezani praktični aspekti. Prema potrebi, Komisija Vijeću predstavlja prijedlog u vezi s kategorijama i uvjetima utvrđenima u članku 8. stavku 1., uključujući uvjet da informacije o rezidentima u drugim državama članicama moraju biti dostupne, ili o stavkama iz članka 8. stavka 3.a, ili i o jednom i o drugom.

„2. Komisija do 1. siječnja 2022. podnosi izvješće, koje sadržava pregled i ocjenu statistike i informacija dobivenih na temelju stavka 1. ovog članka, o pitanjima kao što su učinkovita upotreba podataka koje države članice prime za porezne ili druge svrhe, administrativni i drugi relevantni troškovi i koristi automatske razmjene informacija te s tim povezani praktični aspekti. Komisija Vijeću predstavlja prijedlog u vezi s kategorijama i uvjetima utvrđenima u članku 8. stavku 1., uključujući uvjet da informacije o rezidentima u drugim državama članicama moraju biti dostupne ili stavljene na raspolaganje, ili o stavkama iz članka 8. stavka 3.a, uključujući stvarno vlasništvo.

Prilikom razmatranja prijedloga koji je predstavila Komisija, Vijeće procjenjuje daljnje jačanje učinkovitosti i funkcioniranja automatske razmjene informacija i podizanja standarda te razmjene, s ciljem osiguravanja da:

Prilikom razmatranja prijedloga koji je predstavila Komisija, Vijeće procjenjuje daljnje jačanje učinkovitosti i funkcioniranja automatske razmjene informacija i podizanja standarda te razmjene, s ciljem osiguravanja da:

(a) nadležno tijelo svake države članice, automatskom razmjenom, priopćuje nadležnom tijelu bilo koje druge države članice informacije koje se odnose na porezna razdoblja od 1. siječnja 2019. o rezidentima u toj drugoj državi članici, za sve kategorije dohotka i kapitala navedene u članku 8. stavku 1., u skladu s njihovim tumačenjem u nacionalnom zakonodavstvu države članice koja priopćuje informacije; i

(a) države članice stavljaju na raspolaganje popise kategorija dohotka i kapitala utvrđene u članku 8. stavku 1., čak i ako trenutačno nisu dostupni, te ih na odgovarajući način razmjenjuju;

(b) popisi kategorija i stavki utvrđenih u članku 8. stavcima 1. i 3.a proširuju se kako bi uključili druge kategorije i stavke, uključujući autorske naknade.

(b) kategorije dohotka utvrđene u članku 8. stavku 1. proširuju se na nefinancijsku imovinu kao što su nekretnine, umjetnine ili nakit i nove oblike za pohranu bogatstva kao što su slobodne luke i sefovi;

 

(ba) popisi stavki utvrđenih u članku 8. stavku 3.a proširuju se kako bi uključili podatke o krajnjem stvarnom vlasništvu i kako bi se riješilo zaobilaženja putem druge porezne rezidentnosti ili više njih;

 

(bb) državama članicama općenito je dopušteno da primljene informacije upotrebljavaju u druge svrhe osim onih iz članka 16. stavka 1.;

 

(bc) učinkovita uporaba primljenih podataka ispravno se ocjenjuje.”

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>51</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 8. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 11. – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

1. U cilju razmjene informacija iz članka 1. stavka 1., nadležno tijelo države članice može zatražiti od nadležnog tijela druge države članice da službenici koje je ovlastilo nadležno tijelo prve države članice i u skladu s postupovnim rješenjima koje je propisala druga država članica:

1. U cilju razmjene informacija iz članka 1. stavka 1., nadležno tijelo države članice može zatražiti od nadležnog tijela druge države članice da službenici koje je ovlastilo nadležno tijelo prve države članice i u skladu s postupovnim rješenjima koje je propisala druga država članica:

(a)  budu prisutni u službenim prostorijama gdje upravna tijela države članice koja prima zahtjev obavljaju svoje dužnosti;

(a)  budu prisutni u službenim prostorijama gdje upravna tijela države članice koja prima zahtjev obavljaju svoje dužnosti;

(b)  budu prisutni tijekom istražnih radnji koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev;

(b)  budu prisutni tijekom istražnih radnji koje se provode na državnom području države članice koja prima zahtjev;

(c)  prema potrebi, sudjeluju u istražnim radnjama koje obavlja država članica koja prima zahtjev uporabom elektroničkih sredstava komunikacije.

(c)  prema potrebi, sudjeluju u istražnim radnjama koje obavlja država članica koja prima zahtjev uporabom elektroničkih sredstava komunikacije.

Nadležno tijelo odgovara na zahtjev u skladu s prvim podstavkom u roku od 30 dana potvrđujući svoj pristanak ili priopćuje obrazloženje svojeg odbijanja tijelu koje podnosi zahtjev.

Nadležno tijelo odgovara na zahtjev u skladu s prvim podstavkom u roku od 30 dana potvrđujući svoj pristanak ili priopćuje obrazloženje svojeg odbijanja tijelu koje podnosi zahtjev.

 

U slučajevima kada je pruženo obrazloženje odbijanja, tijelo koje podnosi zahtjev može priopćiti nadležnom tijelu dodatne elemente kako bi dobilo ovlaštenje da njegovi službenici izvršavaju zadatke iz stavka 1. točke (a), (b) ili (c). Nadležno tijelo odgovara na taj drugi zahtjev u roku od 30 dana od njegova primitka.

Ako su zatražene informacije sadržane u dokumentaciji kojoj službenici tijela koje prima zahtjev imaju pristup, službenicima tijela koje podnosi zahtjev daju se preslike te dokumentacije.

Ako su zatražene informacije sadržane u dokumentaciji kojoj službenici tijela koje prima zahtjev imaju pristup, službenicima tijela koje podnosi zahtjev daju se preslike te dokumentacije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>52</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 10.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 12.a – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Ako nadležno tijelo jedne države članice zatraži od nadležnog tijela druge države članice (ili drugih država članica) obavljanje zajedničke revizije jedne osobe od zajedničkog ili komplementarnog interesa za sve uključene države članice ili više njih, tijela koja primaju zahtjev odgovaraju na taj zahtjev u roku od 30 dana od njegova primitka.

2. Ako nadležna tijela jedne države članice ili više njih zatraže od nadležnog tijela druge države članice (ili nadležnih tijela drugih država članica) obavljanje zajedničke revizije jedne osobe od zajedničkog ili komplementarnog interesa za sve uključene države članice ili više njih, tijela koja primaju zahtjev odgovaraju na taj zahtjev u roku od 30 dana od njegova primitka.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>53</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 10.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 12.a. – stavak 3. – uvodni dio</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

3. Zahtjev nadležnog tijela države članice za zajedničku reviziju može se odbiti iz opravdanih razloga, a posebno, iz sljedećih razloga:

3. Zahtjev nadležnog tijela države članice za zajedničku reviziju može se odbiti iz sljedećih razloga:

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>54</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 10.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 12.a – stavak 4. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Ako tijelo koje prima zahtjev odbije taj zahtjev, ono obavješćuje osobu ili osobe koje su podnijele zahtjev o razlozima za odbijanje.

Ako tijelo koje prima zahtjev odbije taj zahtjev, ono obavješćuje osobu ili osobe koje su podnijele zahtjev o tome iz kojeg je od dva razloga iz stavka 3. zahtjev odbijen.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>55</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka a</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 16. – stavak 1. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije koje se u skladu s ovom Direktivom priopćuju između država članica u bilo kojem obliku, obuhvaćene su obvezom službene tajne i uživaju zaštitu proširenu na slične informacije prema zakonodavstvu države članice koja ih je primila. Te se informacije mogu koristiti za procjenu i provedbu nacionalnih zakonodavstava država članica o porezima kako se navodi u članku 2. te o PDV-u i drugim neizravnim porezima i upravljanje njima.

Informacije koje se u skladu s ovom Direktivom priopćuju između država članica u bilo kojem obliku, obuhvaćene su obvezom službene tajne u okviru nacionalnog prava država članica koje primaju zahtjev i države članice koja podnosi zahtjev i uživaju zaštitu proširenu na slične informacije prema zakonodavstvu države članice koja ih je primila. Te se informacije mogu koristiti za procjenu i provedbu nacionalnih zakonodavstava država članica o porezima kako se navodi u članku 2. te o PDV-u, informacijama iz članka 8.ac stavka 2. drugog podstavka i drugim neizravnim porezima i upravljanje njima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>56</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 16. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Uz dopuštenje nadležnog tijela države članice koja priopćuje informacije u skladu s ovom Direktivom, i samo ako je to dopušteno prema zakonodavstvu države članice nadležnog tijela koje prima informacije, informacije i dokumenti primljeni u skladu s ovom Direktivom mogu se koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u stavku 1.

2. Informacije i dokumenti koje nadležno tijelo države članice primi u skladu s ovom Direktivom mogu se koristiti u druge svrhe osim onih navedenih u stavku 1. samo ako je to dopušteno u okviru zakona države članice nadležnog tijela koje prima informacije.

Nadležno tijelo svake države članice dostavlja nadležnim tijelima svih ostalih država članica popis svrha u koje se informacije i dokumenti mogu upotrebljavati, u skladu s njezinim nacionalnim zakonodavstvom, osim onih navedenih u stavku 1.  Nadležno tijelo koje prima informacije može zaprimljene informacije i dokumente upotrijebiti bez dozvole iz prvog podstavka u bilo koju svrhu koju je navela država članica koja ih dostavlja.”.

 

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>57</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 12. – podtočka ba (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 16. – stavak 4.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(ba) Stavak 4. briše se.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>58</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 13.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 17. – stavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(13a) U članku 17. umeće se sljedeći stavak:

 

„4.a Mogućnost iz stavka 4. o odbijanju osiguravanja informacija ne primjenjuje se ako tijelo koje podnosi zahtjev može dokazati da informacije neće biti objavljene javnosti i da će se koristiti samo u svrhu procjene i kontrole relevantnih poreznih poslova osobe ili skupine osoba na koje se zahtjev za informacije odnosi ili upravljanje njima.”

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>59</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 15.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 21. – stavak 7. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Komisija razvija i pruža tehničku i logističku potporu za sigurno središnje sučelje o administrativnoj suradnji u području oporezivanja s pomoću kojeg države članice komuniciraju uporabom standardnih obrazaca u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 3. Nadležna tijela svih država članica imaju pristup tom sučelju. Za potrebe prikupljanja statističkih podataka, Komisija ima pristup informacijama o razmjenama zabilježenima na sučelju koje se mogu automatski izvlačiti. Pristupom Komisije ne dovodi se u pitanje obveza država članica da pružaju statističke podatke o razmjenama informacija u skladu s člankom 23. stavkom 4.

Komisija razvija i pruža svu potrebnu tehničku i logističku potporu za sigurno središnje sučelje o administrativnoj suradnji u području oporezivanja s pomoću kojeg države članice komuniciraju uporabom standardnih obrazaca u skladu s člankom 20. stavcima 1. i 3. Nadležna tijela svih država članica imaju pristup tom sučelju. Komisija jamči da je središnje sučelje osigurano najvišom razinom kibersigurnosti i tehnički certificiranim postupcima kako bi se garantirala zaštita podataka. Za potrebe prikupljanja statističkih podataka, Komisija ima pristup informacijama o razmjenama zabilježenima na sučelju koje se mogu automatski izvlačiti. Pristupom Komisije ne dovodi se u pitanje obveza država članica da pružaju statističke podatke o razmjenama informacija u skladu s člankom 23. stavkom 4.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>60</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 17.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

2. Države članice ispituju i ocjenjuju, u svojim jurisdikcijama, učinkovitost administrativne suradnje u skladu s ovom Direktivom u borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza i svake godine Komisiji priopćuju rezultate svoje evaluacije.

2. Države članice ispituju i ocjenjuju, u svojim jurisdikcijama, učinkovitost administrativne suradnje u skladu s ovom Direktivom u borbi protiv utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza, kao i troškove pridržavanja koji mogu rezultirati iz moguće situacije prekomjernog izvješćivanja. Države članice svake godine Europskom parlamentu i Komisiji priopćuju rezultate svoje evaluacije. Sažetak tih rezultata se objavljuje, uzimajući u obzir prava i povjerljivost poreznih obveznika. Informacije se ne raščlanjuju na takvu razinu da se mogu povezati s pojedinačnim poreznim obveznikom.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>61</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 17.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 23. – stavak 3.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(17a) U članku 23. stavak 3. zamjenjuje se sljedećim:

3. Države članice priopćuju Komisiji godišnju ocjenu djelotvornosti automatske razmjene informacija iz članaka 8., 8.a, 8.aa i 8.ab, kao i postignute praktične rezultate. Komisija provedbenim aktima donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

3. Države članice priopćuju Komisiji godišnju ocjenu djelotvornosti razmjene informacija na zahtjev iz članaka 5., 6. i 7. te automatske razmjene informacija iz članaka 8., 8.a, 8.aa i 8.ab, kao i postignute praktične rezultate, uključujući dodatne porezne prihode povezane s administrativnom suradnjom. Dostavljene informacije Komisija razvrstava najmanje na razinu po zemljama. Komisija provedbenim aktima donosi oblik i uvjete priopćavanja za tu godišnju ocjenu. Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom iz članka 26. stavka 2.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>62</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 17.b (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 23.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(17b) U članku 23.a stavak 1. zamjenjuje se sljedećim:

1. Informacije koje su Komisiji priopćene na temelju ove Direktive Komisija smatra povjerljivim u skladu s odredbama primjenjivim na tijela Unije i ne smiju se koristiti u druge svrhe osim u svrhu određivanja poštuju li države članice, i u kojoj mjeri, ovu Direktivu.

1. Informacije koje su Komisiji priopćene na temelju ove Direktive Komisija smatra povjerljivim ako se njihovim neotkrivanjem ne nanosi šteta javnom interesu, te informacije mogu povezati s pojedinačnim poreznim obveznikom i ako bi se njihovim otkrivanjem kršila prava poreznih obveznika.

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0016-20200701)

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>63</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 18.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Informacije koje država članica priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te svako izvješće ili dokument koje Komisija sastavi koristeći se takvim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Takve dostavljene informacije obuhvaćene su obvezom čuvanja službene tajne i uživaju zaštitu namijenjenu sličnim informacijama u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice koja ih je primila.

Informacije koje država članica priopći Komisiji u skladu s člankom 23. te svako izvješće ili dokument koje Komisija sastavi koristeći se takvim povezivim informacijama mogu se proslijediti drugim državama članicama. Takve dostavljene informacije obuhvaćene su obvezom čuvanja službene tajne i uživaju zaštitu namijenjenu sličnim informacijama u skladu s nacionalnim zakonodavstvom države članice koja ih je primila.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>64</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 18.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe te ih ne smiju objavljivati ili davati na raspolaganje drugim osobama ili tijelima bez izričite suglasnosti Komisije.

Izvješća i dokumente iz prvog podstavka koje je sastavila Komisija države članice mogu upotrebljavati samo u analitičke svrhe i oni moraju biti dostupni svim zainteresiranim stranama te se potom objaviti ako se informacije koje sadržavaju ne mogu pripisati jednom poreznom obvezniku i ako je njihovo otkrivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1049/2001 o javnom pristupu dokumentima Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>65</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 18.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 23.a – stavak 2. – podstavak 3.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Neovisno o prvom i drugom podstavku, Komisija može svake godine objaviti anonimizirane sažetke statističkih podataka koje su joj priopćile države članice u skladu s člankom 23. stavkom 4.

Komisija svake godine objavljuje anonimizirane sažetke statističkih podataka koje su joj priopćile države članice u skladu s člankom 23. stavkom 4.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>66</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 19. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 5. – podstavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice osiguravaju da, u slučaju povrede osobnih podataka u smislu članka 4. točke 12. Uredbe (EU) 2016/679, nadležna tijela mogu tražiti od Komisije, kao izvršitelja obrade, da primjeni mjeru ublažavanja, odnosno obustavi razmjene informacija iz ove Direktive s državom članicom u kojoj je došlo do povrede.

Države članice osiguravaju da, u slučaju povrede osobnih podataka u smislu članka 4. točke 12. Uredbe (EU) 2016/679 ili u slučaju kršenja načela vladavine prava iz članka 4. Uredbe (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća*, nadležna tijela mogu tražiti od Komisije, kao izvršitelja obrade, da primjeni mjeru ublažavanja, odnosno obustavi razmjene informacija iz ove Direktive s državom članicom u kojoj je došlo do povrede.

 

_________________

 

* Uredba (EU, Euratom) 2020/2092 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2020. o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije (SL L 433I, 22.12.2020., str. 1.).

<TitreJust>Obrazloženje</TitreJust>

Mogućnost obustave razmjena informacija na temelju ove Direktive trebala bi se primjenjivati i u slučaju kršenja načela vladavine prava u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i Vijeća o općem režimu uvjetovanosti za zaštitu proračuna Unije.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>67</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 19. – podtočka b</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 25. – stavak 5. – podstavak 2.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Obustava bi trebala trajati barem dok nadležna tijela ne zatraže od Komisije da ponovno omogući razmjene informacija iz ove Direktive s državom članicom u kojoj je došlo do povrede.

Obustava bi trebala trajati barem dok nadležna tijela ne zatraže od Komisije da ponovno omogući razmjene informacija iz ove Direktive s državom članicom u kojoj je došlo do povrede. Komisija omogućuje razmjene informacija samo ako postoje tehnički dokazi da je protok podataka osiguran.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>68</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. – točka 20.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 25.a – stavak 1.</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članke 8.aa, 8.ab i 8.ac te donose sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

Države članice utvrđuju pravila o sankcijama koje se primjenjuju u slučaju kršenja nacionalnih odredaba donesenih na temelju ove Direktive koje se odnose na članke 8.aa, 8.ab i 8.ac te donose sve potrebne mjere kako bi osigurale njihovu provedbu, u skladu s Prilogom V. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>69</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Članak 1. – stavak 1. − točka 20.a (nova)</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>Članak 25.b (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

(20a) Dodaje se sljedeći članak:

 

„Članak 25.b

 

Preispitivanje

 

Komisija do... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni] predstavlja izvješće o provedbi i učinkovitosti odredaba koje se uvode Direktivom Vijeća (EU) .../...*+ te iznosi konkretne prijedloge, uključujući zakonodavne prijedloge, za poboljšanje te Direktive. To se izvješće objavljuje.

 

Prilikom razmatranja prijedloga koji je predstavila Komisija, Vijeće procjenjuje daljnje jačanje obveze izvješćivanja od strane upravitelja platformi koji izvješćuju.

 

 

________

 

* Direktiva Vijeća (EU) .../... od... o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja (SL....)”

 

+ SL: Molimo unesite broj ove Direktive o izmjeni u tekst i dovršite bilješku brojem, datumom i upućivanjem na SL.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>70</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>PRILOG V. – stavak 2.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Ovaj Prilog sadržava i nekoliko mogućih sankcija, u skladu s člankom 25.a, koje države članice mogu primijeniti.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>71</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>PRILOG V. – dio I. – točka A – stavak 3.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

3.a „Isključeni upravitelj platforme koji izvješćuje” znači upravitelj platforme koji izvješćuje i čiji prihodi, ostvareni u Uniji tijekom prethodne kalendarske godine, nisu premašili 100 000 EUR.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>72</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>PRILOG V. – dio I. – točka A – stavak 4.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

4.a „Isključena predmetna djelatnost” znači bilo koja neplaćena i nenovčana razmjena dobara i usluga.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>73</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>PRILOG V. – dio III. – točka B – stavak 2. – podtočka b</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) oznaku financijskog računa, ako je dostupna upravitelju platforme koji izvješćuje i nadležno tijelo države članice čiji je rezident prodavatelj o kojem se izvješćuje nije obavijestilo nadležna tijela svih drugih država članica da ne planira u tu svrhu upotrebljavati oznaku financijskog računa;

(b) oznaku financijskog računa, koju bilježi upravitelj platforme koji izvješćuje i ako nadležno tijelo države članice čiji je rezident prodavatelj o kojem se izvješćuje nije obavijestilo nadležna tijela svih drugih država članica da ne planira u tu svrhu upotrebljavati oznaku financijskog računa;

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>74</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>PRILOG V. – dio III. – točka B – stavak 3. – podtočka</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

(b) oznaku financijskog računa, ako je dostupna upravitelju platforme koji izvješćuje i nadležno tijelo države članice čiji je rezident prodavatelj o kojem se izvješćuje nije obavijestilo nadležna tijela svih drugih država članica da ne planira u tu svrhu upotrebljavati oznaku financijskog računa;

(b) oznaku financijskog računa, koju bilježi upravitelj platforme koji izvješćuje i ako nadležno tijelo države članice čiji je rezident prodavatelj o kojem se izvješćuje nije obavijestilo nadležna tijela svih drugih država članica da ne planira u tu svrhu upotrebljavati oznaku financijskog računa;

</Amend><Amend>Amandman  <NumAm>75</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>PRILOG V. – dio IV. – točka C – stavak 1.a (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Do... [dvije godine nakon stupanja na snagu ove Direktive o izmjeni] Komisija procjenjuje učinkovitost administrativnih postupaka te kvalitetu provedbe postupaka dubinske analize i zahtjeva izvješćivanja. Ako je potrebno poboljšanje, procjena može biti popraćena zakonodavnim prijedlozima.

</Amend>

<Amend>Amandman  <NumAm>76</NumAm>

<DocAmend>Prijedlog direktive</DocAmend>

<Article>Prilog I.</Article>

<DocAmend2>Direktiva 2011/16/EU</DocAmend2>

<Article2>PRILOG V. – dio IV. – točka Fa (novi)</Article2>

 

Tekst koji je predložila Komisija

Izmjena

 

Fa. Sankcije za kršenja

 

Države članice određuju pravila za sankcije koje se primjenjuju na upravitelje platformi koji izvješćuju zbog kršenja obveza izvješćivanja. Predviđene sankcije moraju biti djelotvorne, razmjerne i odvraćajuće. Države članice pozivaju se da osiguraju zajednički skup sankcija kako bi osigurale slične sankcije u Uniji i izbjegle kupnju registracija na temelju težine primijenjenih sankcija.

 

Države članice posebno se potiče da kao sankcije razmotre mogućnosti ograničavanja reguliranih sredstava plaćanja, naplaćivanje dodatnih posljedičnih naknada po transakciji, isključenje iz ugovora o javnoj nabavi i, u ekstremnim i ponovljenim slučajevima, ukidanje dozvole za poslovanje upravitelja platforme.

OBRAZLOŽENJE

Komisija je 15. srpnja 2020. objavila porezni paket koji sadrži tri zasebne, ali komplementarne inicijative, uključujući Akcijski plan za pravedno i jednostavno oporezivanje kojim se podržava oporavak i zakonodavni prijedlog za izmjenu Direktive o administrativnoj suradnji (DAC7).

Cilj je prijedloga za DAC7 proširenje pravila porezne transparentnosti na digitalne platforme. Ako se donese, tim se prijedlogom predviđa da će države članice automatski razmjenjivati informacije o dohotku koji prodavatelji ostvaruju na digitalnim platformama. Time ne samo da će se nacionalnim tijelima omogućiti prepoznavanje situacija u kojima je potrebno oporezivanje, već će se smanjiti i administrativni teret platformi koje se moraju nositi s različitim nacionalnim zahtjevima izvješćivanja. Uz to, nedostatno izvješćivanje o prihodima ostvarenima putem digitalnih platformi dovodi do nelojalne konkurencije između tradicionalne ekonomije i ekonomije digitalnih platformi. Nadalje, prijedlog sadržava niz prilagodbi Direktive, uključujući, među ostalim, odredbe o zajedničkim revizijama među poreznim tijelima, izričito upućivanje na mogućnost skupnih zahtjeva jedne države članice drugoj ili pojašnjenje koncepta predvidive relevantnosti.

Potrebno je riješiti izazove koje podrazumijeva digitalizacija gospodarstva kako bi se osiguralo da se dohodak i prihodi ostvareni putem digitalnih platformi ispravno prijavljuju poreznim tijelima. Samo pouzdanim sustavom izvješćivanja o obvezama i sljedivosti oporezivih događaja za porezna tijela možemo osigurati pravilno oporezivanje dohotka koji prodavatelji ostvare u odgovarajućim državama članicama i pridonijeti povećanju poreznih prihoda država članica. Uz to, kriza uzrokovana bolešću COVID-19 podsjetila nas je na važnost zaštite javnih financija i na potrebu povećanja prihoda radi rješavanja gospodarskih i socijalnih učinaka pandemije kao i financiranja potrebnih budućih ulaganja u Europi.

S obzirom na prethodno navedeno, prijedlog za DAC7 važan je korak za nastavak borbe protiv poreznih prijevara, utaje poreza i izbjegavanja plaćanja poreza te jačanje suradnje i razmjene podataka među poreznim tijelima u Uniji. Prijedlog Komisije stoga treba pozdraviti jer nas približava potpunoj razmjeni informacija o svim prihodima i imovini koje su porezni obveznici u EU-u stekli i koje posjeduju. DAC7 stoga predstavlja još jedan korak prema ekonomskoj globalizaciji koja je usklađena s pravednim i ujednačenim oporezivanjem dohotka i bogatstva. Države članice povratit će mogućnost oporezivanja cjelokupnog dohotka i bogatstva koje su njihovi građani stekli ili koje posjeduju preko granica na učinkovit, ujednačen i pravedan način samo ako se informacije o zaradi i bogatstvu automatski prekogranično razmjenjuju. Zahvaljujući DAC-u i globalnom sustavu CRS bliže smo tom cilju. Međutim, posebno nekretnine, zaklade, udjeli poduzeća ispod praga vlasništva od 25 %, neki oblici kapitalnih dobitaka i kriptoimovina trebaju biti u potpunosti uključeni u automatsku razmjenu informacija u bliskoj budućnosti. Stoga je uz pravnog potrebno znati i stvarnog vlasnika. Države članice trebaju raditi i na dostupnosti podataka, a ne se samo oslanjati na postojeće podatke.

Međutim, taj se prijedlog u međuvremenu može pozitivno izmijeniti pomoću sljedećih preporuka:

 prema članku 8. ne bi se trebale automatski dijeliti samo dostupne informacije, već i one informacije koje bi država članica mogla razumno učiniti dostupnima;

 državama članicama općenito bi trebalo biti dopušteno da primljene informacije upotrebljavaju ne samo u porezne, već i druge svrhe; potrebna dozvola nadležnog tijela pošiljatelja države članice izbrisana je kao takva i država članica nadležnog tijela primatelja može upotrebljavati podatke ako je to dopušteno zakonodavstvom države članice nadležnog tijela koje prima informacije;

 ojačati razmjenu informacija o poreznom mišljenju s prekograničnim učinkom i prethodnim sporazumima o transfernim cijenama proširivanjem područja primjene na neformalna i nacionalna porezna mišljenja;

 procjena i analiza koje države članice dijele s Europskom komisijom trebaju se objaviti ako te procjene ne otkrivaju nikakve informacije koje se mogu povezati s određenim poreznim obveznikom;

 uključiti obvezu Komisije da godišnje objavljuje anonimizirane sažetke statističkih podataka koje su primile države članice;

 uključiti definiciju isključenih predmetnih djelatnosti i upravitelja platformi koji izvješćuju kako bi se smanjilo administrativno opterećenje malih platformi i omogućilo izuzimanje nenovčanih i neplaćenih aktivnosti iz područja primjene;

 spomenuti određene vrste sankcija koje države članice mogu primijeniti u slučaju da platforme ne ispunjavaju svoje obveze te zatražiti usklađivanje sankcija u svim državama članicama kako bi se podržala ujednačena i učinkovita provedba na svim platformama;

 umetnuti klauzulu o preispitivanju kako bi Komisija procijenila učinkovitost provedbe te obveze izvješćivanja i, po potrebi, razmotrila mogućnost uspostavljanja europskog nadzornika zaduženog za provedbu Direktive.

Potrebno je napomenuti da je Vijeće postiglo sporazum na tehničkoj razini, koji ministri podržavaju. Tim se sporazumom nažalost oslabljuje prijedlog za DAC7 u određenim ključnim područjima. Ta ključna područja, koja su navedena u nastavku, ne bi se trebala mijenjati, kako je predložila Europska komisija:

 u pogledu zajedničkih revizija, sporazumom Vijeća ozbiljno se oslabljuje prijedlog s različitih gledišta koji je iznijela Europska komisija, uključujući brisanje opravdanih razloga nadležnih tijela za odbijanje zajedničke revizije, produljenje nekoliko rokova za odgovor, brisanje mogućnosti da osobe zatraže zajedničku reviziju i slabljenje zahtjeva za konačno izvješće;

 u pogledu „prodavatelja o kojima se izvješćuje”, Vijeće predlaže dodavanje proizvoljne gornje granice i praga za aktivnosti iznajmljivanja nepokretne imovine;

 u pogledu primjene odredbi direktive, Vijeće je predložilo odgodu za još jednu godinu. Komisija je predložila primjenu direktive od siječnja 2022. Vijeće sada predlaže 2023. te predlaže čak i izuzeće za pravila zajedničkih revizija, koja bi bila primjenjiva tek od siječnja 2024.

Konačno, treba žaliti zbog toga što Vijeće naizgled neće uzeti u obzir stajališta Europskog parlamenta. Te bi se postupke trebalo tumačiti kao proturječne načelima iskrene suradnje i ulozi Europskog parlamenta u savjetodavnom postupku kako je navedeno u članku 115. UFEU-a. U tom kontekstu vrijedi ponovno naglasiti potrebu za prijelazom na kvalificiranu većinu u poreznim pitanjima. Ulogu Europskog parlamenta u nadzoru osmišljavanja i provedbe direktiva o administrativnoj suradnji u području oporezivanja treba shvatiti ozbiljno.


 

 

POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Prijedlog direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2011/16/EU o administrativnoj suradnji u području oporezivanja

Referentni dokumenti

COM(2020)0314 – C9-0213/2020 – 2020/0148(CNS)

Datum savjetovanja s Parlamentom

28.7.2020

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

14.9.2020

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

14.9.2020

LIBE

14.9.2020

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

BUDG

3.9.2020

LIBE

7.9.2020

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Sven Giegold

7.9.2020

 

 

 

Datum usvajanja

4.2.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

49

4

6

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Derk Jan Eppink, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, Billy Kelleher, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Philippe Lamberts, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Dimitrios Papadimoulis, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoș Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Cristian Terheş, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni, Roberts Zīle

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Eva Maydell, Mick Wallace

Datum podnošenja

9.2.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

49

+

ECR

Raffaele Fitto, Cristian Terheş, Johan Van Overtveldt, Roberts Zīle

PPE

Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Markus Ferber, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Aušra Maldeikienė, Eva Maydell, Siegfried Mureşan, Luděk Niedermayer, Lídia Pereira, Sirpa Pietikäinen, Ralf Seekatz, Inese Vaidere

Renew

Gilles Boyer, Engin Eroglu, Luis Garicano, Billy Kelleher, Caroline Nagtegaal, Dragoș Pîslaru, Stéphanie Yon-Courtin

S&D

Marek Belka, Jonás Fernández, Eero Heinäluoma, Aurore Lalucq, Pedro Marques, Costas Mavrides, Csaba Molnár, Evelyn Regner, Alfred Sant, Joachim Schuster, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli

The Left

José Gusmão, Dimitrios Papadimoulis, Mick Wallace

Verts/ALE

Sven Giegold, Claude Gruffat, Stasys Jakeliūnas, Philippe Lamberts, Piernicola Pedicini, Kira Marie Peter-Hansen, Ernest Urtasun

 

4

-

ID

Gerolf Annemans, Gunnar Beck, Jörg Meuthen

NI

Lefteris Nikolaou-Alavanos

 

6

0

ECR

Derk Jan Eppink

ID

Francesca Donato, Valentino Grant, Antonio Maria Rinaldi, Marco Zanni

PPE

Enikő Győri

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

Posljednje ažuriranje: 26. veljače 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti