RAPORT privind cererea de ridicare a imunității lui Valter Flego

24.2.2021 - (2020/2054(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Andrzej Halicki

Procedură : 2020/2054(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0023/2021
Texte depuse :
A9-0023/2021
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Valter Flego

(2020/2054(IMM))

Parlamentul European,

 având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Valter Flego din data de 19 februarie 2020 înaintată de președintele Consiliului cantonal Rijeka din Republica Croația în legătură cu procedurile penale aflate pe rolul Tribunalului penal cantonal Rijeka și anunțată în plen la 26 martie 2020,

 având în vedere renunțarea lui Valter Flego la dreptul său de a fi audiat în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

 având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019[1],

 având în vedere articolul 75 din Constituția Republicii Croația și articolele 23-28 din Regulamentul de procedură al Parlamentului Croației,

 având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0023/2021),

A. întrucât președintele Tribunalului penal cantonal Rijeka a depus o cerere de ridicare a imunității parlamentare a lui Valter Flego în legătură cu procedurile pendinte inițiate împotriva sa pentru infracțiunea de abuz în serviciu în temeiul articolului 291 alineatul (1) și (2) din Codul penal[2];

B. întrucât în calitatea sa de primar al orașului Buzet din Croația, în perioada 1 aprilie 2010-30 mai 2013, se bănuiește că a facilitat plata ilegală de suplimente salariale către el însuși în calitate de primar, către viceprimar, către directorul primăriei și către alți trei directori;

C. întrucât Valter Flego a fost ales în Parlamentul European la alegerile din mai 2019;

D. întrucât presupusa infracțiune nu are legătură cu opiniile sau voturile exprimate de Valter Flego în exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu articolul 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

E. întrucât, în conformitate cu articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, deputații în Parlamentul European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor parlamentului propriului stat;

F. întrucât în temeiul articolului 75 alineatele (2) și (3) din Constituția Republicii Croația:

„[n]iciun reprezentant nu poate fi urmărit în justiție, reținut sau pedepsit pentru o opinie sau pentru un vot exprimate în Parlamentul Croației.

Niciun reprezentant nu poate fi reținut și nu se poate iniția nicio procedură penală împotriva acestuia fără consimțământul Parlamentului Croației”;

G. întrucât presupusa infracțiune nu are nicio influență clară sau directă asupra îndeplinirii de către dl Flego a funcției sale de deputat în Parlamentul European;

H. întrucât este de competența exclusivă a Parlamentului să decidă dacă să ridice sau nu imunitatea într-un anumit caz; întrucât Parlamentul poate ține seama în mod rezonabil de poziția deputatului atunci când decide dacă să îi ridice sau nu acestuia imunitatea[3];

I.  întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

J. întrucât infracțiunile de care este acuzat Valter Flego au avut loc înainte de alegerea sa în Parlamentul European;

K. întrucât în acest caz Parlamentul nu a identificat dovada vreunui fumus persecutionis, adică existența unor elemente care indică faptul că procedura judiciară în cauză a fost inițiată cu intenția de a aduce atingere activității politice a deputatului, inclusiv activității sale de deputat în Parlamentul European;

L. întrucât Parlamentul nu poate acționa ca tribunal și întrucât, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat acuzat[4],

1. hotărăște să ridice imunitatea lui Valter Flego;

2. încredințează Președintelui sarcina de a transmite imediat prezenta decizie și raportul comisiei competente autorităților croate și lui Valter Flego.


INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

23.2.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

1

0

Membri titulari prezenți la votul final

Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Ernő Schaller-Baross, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final

Daniel Buda, Andrzej Halicki, Emil Radev, Kosma Złotowski

 

 

Ultima actualizare: 5 martie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate