Postupak : 2018/0232(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0038/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0038/2021

Rasprave :

Glasovanja :

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0070

<Date>{08/03/2021}8.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0038/2021</NoDocSe>
PDF 173kWORD 48k

<TitreType>PREPORUKA ZA DRUGO ČITANJE</TitreType>     <RefProcLect>***II</RefProcLect>

<Titre>o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Carina za suradnju u području carine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1294/2013</Titre>

<DocRef>(05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Maria Grapini</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o stajalištu Vijeća u prvom čitanju s ciljem donošenja uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi programa Carina za suradnju u području carine i stavljanju izvan snage Uredbe (EU) br. 1294/2013

(05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: drugo čitanje)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir stajalište Vijeća u prvom čitanju (05265/2021 – C9-0091/2021),

 uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 17. listopada 2018.[1],

 uzimajući u obzir stajalište u prvom čitanju[2] o Prijedlogu Komisije upućenom Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2018)0442),

 uzimajući u obzir članak 294. stavak 7. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

 uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74. stavkom 4. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članak 67. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku za drugo čitanje Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (A9-0038/2021),

1. prihvaća stajalište Vijeća u prvom čitanju;

2. utvrđuje da je akt usvojen u skladu sa stajalištem Vijeća;

3. nalaže svojem predsjedniku da potpiše akt s predsjednikom Vijeća u skladu s člankom 297. stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije;

4. nalaže svojem glavnom tajniku da potpiše akt nakon provjere jesu li svi postupci propisno zaključeni te da ga u dogovoru s glavnim tajnikom Vijeća da na objavu u Službenom listu Europske unije;

5. nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Uspostavljanje programa „Carina” za suradnju u području carine

Referentni dokumenti

05265/1/2021 – C9-0091/2021 – 2018/0232(COD)

Datum 1. čitanja u EP-u – broj P

16.4.2019 T8-0385/2019

Prijedlog Komisije

COM(2018)0442 - C8-0261/2018

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

IMCO

 

 

 

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Maria Grapini

19.6.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

2.12.2020

11.1.2021

 

 

Datum usvajanja

8.3.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

43

0

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Alex Agius Saliba, Andrus Ansip, Pablo Arias Echeverría, Alessandra Basso, Brando Benifei, Adam Bielan, Hynek Blaško, Biljana Borzan, Vlad-Marius Botoş, Markus Buchheit, Anna Cavazzini, Dita Charanzová, Deirdre Clune, Carlo Fidanza, Evelyne Gebhardt, Alexandra Geese, Sandro Gozi, Maria Grapini, Svenja Hahn, Virginie Joron, Eugen Jurzyca, Arba Kokalari, Marcel Kolaja, Andrey Kovatchev, Jean-Lin Lacapelle, Maria-Manuel Leitão-Marques, Morten Løkkegaard, Adriana Maldonado López, Antonius Manders, Beata Mazurek, Leszek Miller, Dan-Ştefan Motreanu, Anne-Sophie Pelletier, Miroslav Radačovský, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Kim Van Sparrentak, Marion Walsmann, Marco Zullo

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Claude Gruffat, Stelios Kouloglou

Datum podnošenja

8.3.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

43

+

ECR

Adam Bielan, Carlo Fidanza, Beata Mazurek

ID

Alessandra Basso, Hynek Blaško, Markus Buchheit, Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

NI

Miroslav Radačovský, Marco Zullo

PPE

Pablo Arias Echeverría, Deirdre Clune, Arba Kokalari, Andrey Kovatchev, Antonius Manders, Dan-Ştefan Motreanu, Andreas Schwab, Tomislav Sokol, Ivan Štefanec, Róża Thun und Hohenstein, Marion Walsmann

Renew

Andrus Ansip, Vlad-Marius Botoş, Dita Charanzová, Sandro Gozi, Svenja Hahn, Morten Løkkegaard

S&D

Alex Agius Saliba, Brando Benifei, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Leszek Miller, Christel Schaldemose

The left

Stelios Kouloglou, Anne-Sophie Pelletier

Verts/ALE

Anna Cavazzini, Alexandra Geese, Claude Gruffat, Marcel Kolaja, Kim Van Sparrentak

 

0

-

 

 

 

1

0

ECR

Eugen Jurzyca

 

Korišteni znakovi:

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

 

[1] SL C 62, 15.2.2019., str. 45.

[2] Usvojeni tekstovi od 16.4.2019., P8_TA(2019)0385.

Posljednje ažuriranje: 9. ožujka 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti