RAPORT referitor la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Macedonia de Nord

10.3.2021 - (2019/2174(INI))

Comisia pentru afaceri externe
Raportor: Ilhan Kyuchyuk


Procedură : 2019/2174(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0040/2021

PROPUNERE DE REZOLUȚIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la Rapoartele Comisiei pe 2019 și 2020 privind Macedonia de Nord

(2019/2174(INI))

Parlamentul European,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 28 iunie 2018, concluziile Consiliului din 18 iunie 2019 și concluziile Consiliului European din 17-18 octombrie 2019, prin care au fost amânate deciziile referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Macedonia de Nord și Albania,

 având în vedere concluziile Consiliului European din 26 martie 2020 privind deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania, prin care s-au aprobat concluziile Consiliului din 25 martie 2020 privind extinderea și procesul de stabilizare și de asociere,

 având în vedere tratatul de prietenie, bună vecinătate și cooperare dintre Bulgaria și Republica Macedonia de Nord, semnat la 1 august 2017 și ratificat în ianuarie 2018,

 având în vedere acordul final privind soluționarea diferențelor, astfel cum se descrie în Rezoluțiile 817 (1993) și 845 (1993) ale Consiliului de Securitate al ONU, încetarea Acordului interimar din 1995 și instituirea la 17 iunie 2018 a unui parteneriat strategic între Grecia și Macedonia de Nord, cunoscut și ca Acordul de la Prespa,

  având în vedere Declarația de la Sofia în urma reuniunii la nivel înalt UE-Balcanii de Vest din 17 mai 2018 și Agenda priorităților de la Sofia, anexată,

 având în vedere summitul UE-Balcanii de Vest din cadrul Procesului de la Berlin din 10 noiembrie 2020,

 având în vedere aderarea Macedoniei de Nord la NATO la 27 martie 2020,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 5 februarie 2020 intitulată „Consolidarea procesului de aderare – O perspectivă credibilă de aderare la UE pentru Balcanii de Vest” (COM(2020)0057),

 având în vedere comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 intitulată „Planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest” (COM(2020)0641), anexa la aceasta și documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Orientări pentru punerea în aplicare a Agendei verzi pentru Balcanii de Vest” din 6 octombrie 2020,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 29 mai 2019 intitulată „Comunicarea din 2019 privind politica de extindere a UE” (COM(2019)0260), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2019 privind Macedonia de Nord” (SWD(2019)0218),

 având în vedere Declarația de la Zagreb convenită în cadrul summitului UE-Balcanii de Vest, care a avut loc prin videoconferință la 6 mai 2020,

 având în vedere concluziile Consiliului din 5 iunie 2020 privind consolidarea cooperării cu partenerii din Balcanii de Vest în domeniul migrației și securității,

  având în vedere comunicarea comună a Comisiei și a Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate din 8 aprilie 2020 intitulată „Comunicarea privind răspunsul UE pe plan mondial la COVID-19” (JOIN(2020)0011) și comunicarea Comisiei din 29 aprilie 2020 intitulată „Sprijinirea Balcanilor de Vest pentru combaterea COVID-19 și redresarea post-pandemică”,

 având în vedere comunicarea Comisiei din 6 octombrie 2020 intitulată „Comunicarea din 2020 privind politica de extindere a UE” (COM(2020)0660), însoțită de documentul de lucru al serviciilor Comisiei intitulat „Raportul pe 2020 privind Macedonia de Nord” (SWD(2020)0351),

 având în vedere concluziile Președinției în urma reuniunii Consiliului European de la Salonic din 19-20 iunie 2003,

 având în vedere Summitul de la Sofia din 2020 al Procesului de la Berlin, coprezidat de Bulgaria și Macedonia de Nord,

 având în vedere decizia Consiliului European din 16 decembrie 2005 de a acorda Macedoniei de Nord statutul de țară candidată la aderarea la UE,

 având în vedere „Acordul de la Pržino” între cele patru partide politice mari, încheiat la Skopje la 2 iunie și la 15 iulie 2015, precum și acordul cvadrilateral privind implementarea sa din 20 iulie și 31 august 2016,

 având în vedere rezoluția sa din 25 noiembrie 2020 intitulată „Consolidarea libertății mass-mediei: protejarea jurnaliștilor în Europa, discursurile de incitare la ură, dezinformarea și rolul platformelor”[1],

 având în vedere declarația comună din 8 decembrie 2020 a deputaților în Parlamentul European privind negocierile de aderare cu Macedonia de Nord și Albania,  având în vedere rezoluția sa din 24 octombrie 2019 referitoare la deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord și Albania[2],

 având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la această țară,

 având în vedere articolul 54 din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe (A9-0040/2021),

A. întrucât Macedonia de Nord a înregistrat constant progrese și a dat dovadă de angajament pe calea către aderarea la Uniune, consolidând climatul de încredere reciprocă, lucru ce a determinat Consiliul European să ia, la 26 martie 2020, decizia de a deschide negocierile de aderare;

B. întrucât Macedonia de Nord ar trebui evaluată individual pe baza propriilor merite în ceea ce privește progresele înregistrate referitor la criteriile stabilite de Consiliul European, iar ritmul și calitatea reformelor determină calendarul de aderare la UE; întrucât perspectiva aderării la UE a reprezentat un stimulent foarte important al reformelor, iar procesul de extindere a jucat un rol hotărâtor în stabilizarea Balcanilor de Vest;

C. întrucât statul de drept este un criteriu de referință esențial menit să evalueze stadiul transformării democratice și a progresului către aderarea la UE;

D. întrucât decizia Consiliului European din 17-18 octombrie 2019 de a amâna deschiderea negocierilor de aderare cu Macedonia de Nord a condus la apariția instabilității politice în această țară și la alegeri anticipate în 2020;

E. întrucât Comisia Europeană a prezentat un proiect de cadru de negociere la 1 iulie 2020;

F. întrucât utilizarea abuzivă de către statele membre a procesului de aderare pentru a soluționa litigiile culturale și istorice ar crea un precedent periculos pentru viitoarele procese de aderare a celorlalte țări din Balcanii de Vest, mai ales având în vedere contextul istoric din această regiune;

G. întrucât țara adoptă reformele UE într-un ritm constant, mai ales în domenii-cheie precum statul de drept, combaterea corupției și a criminalității organizate, reforma serviciilor de informații și a administrației publice și funcționarea instituțiilor și procedurilor democratice;

H. întrucât sunt necesare eforturi suplimentare coerente în ceea ce privește reformele strategice legate de UE, care necesită implicarea comună a tuturor liderilor și părților interesate;

I. întrucât UE își menține integral angajamentul de a sprijini opțiunea strategică a Macedoniei de Nord în direcția integrării europene și, în fine, a aderării la UE, opțiune bazată pe statul de drept, pe armonia interetnică și pe relațiile de bună vecinătate, în conformitate cu „Agenda de la Salonic pentru Balcanii de Vest” din 2003;

J. întrucât UE se implică în zona Balcanilor de Vest mai mult decât orice altă regiune și acest lucru demonstrează că există un angajament strategic reciproc;

K. întrucât UE ar trebui să continue să promoveze investițiile și să dezvolte relațiile comerciale cu Macedonia de Nord, deoarece dezvoltarea economică a țării este de importanță capitală;

L. întrucât UE este, de departe, cel mai mare partener comercial al Macedoniei de Nord, fiind destinația a 75 % din exporturile acestei țări și sursa a 62 % din importurile sale, și oferă cea mai mare asistență financiară, țara beneficiind din 2007 de peste 1,25 miliarde EUR din partea UE sub formă de fonduri pentru preaderare;

M. întrucât economia Macedoniei de Nord a fost grav afectată de pandemia de COVID-19, iar măsurile de prevenire a răspândirii virusului au un impact negativ asupra bugetului național;

N. întrucât Uniunea este cea care a oferit cel mai mare sprijin Macedoniei de Nord pentru atenuarea impactului pandemiei de COVID-19, mobilizând 66 de milioane EUR pentru nevoi urgente în materie de sănătate și pentru redresarea economică și socială post-pandemie; întrucât UE a furnizat Macedoniei de Nord o asistență macrofinanciară în valoare de până la 160 de milioane EUR;

O. întrucât UE a mobilizat 3,3 miliarde EUR pentru a face față pandemiei de COVID-19 în Balcanii de Vest, inclusiv 38 de milioane EUR sub formă de sprijin imediat pentru sectorul sănătății, 467 de milioane EUR pentru a crește reziliența sistemelor de sănătate și a amortiza impactul socioeconomic, 750 de milioane EUR sub formă de asistență macrofinanciară, 385 de milioane EUR pentru a sprijini și a relansa sectorul privat și 1,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi preferențiale de la Banca Europeană de Investiții;

P. întrucât Macedonia de Nord rămâne una dintre principalele rute de tranzit ale migrației neregulamentare;

Q. întrucât cooperarea regională dintre țările din Balcanii de Vest este esențială pentru a le menține și consolida stabilitatea și pentru a face regiunea mai prosperă; întrucât relațiile de bună vecinătate sunt indispensabile pentru ca Macedonia de Nord să progreseze către aderarea la UE;

R. întrucât Acordul de la Prespa și Tratatul privind relațiile de bună vecinătate sunt acorduri de referință, care reprezintă un model de stabilitate și reconciliere în întreaga regiune a Balcanilor de Vest și au cultivat spiritul relațiilor de bună vecinătate și al cooperării regionale;

S. întrucât Consiliul European nu a aprobat până în prezent cadrul de negociere pentru Macedonia de Nord, punând în pericol credibilitatea Uniunii și determinând scăderea puterii transformatoare a UE în Balcanii de Vest;

T. întrucât, în martie 2020, în urma intrării în vigoare a acordului istoric de la Prespa și a Tratatului de prietenie dintre Macedonia de Nord și Bulgaria, această țară a devenit cel de al 30-lea stat membru al NATO, iar UE a decis să deschidă negocierile de aderare;

U. întrucât aderarea la NATO, care a avut loc în 2020, reprezintă un pas clar către o mai mare stabilitate și interoperabilitate și către integrarea în mai mare măsură a apărării în comunitatea euroatlantică, lucru ce crește șansele unei eventuale aderări la UE ale țărilor;

V. întrucât Conferința privind viitorul Europei poate da mai mult avânt aspirațiilor de aderare la UE ale țărilor din Balcanii de Vest;

W. întrucât aderarea la Uniunea Europeană a Macedoniei de Nord este în interesul politic, de securitate și economic propriu al Uniunii,

1. salută orientarea strategică clară și angajamentul Macedoniei de Nord față de integrarea europeană, manifestate prin continuarea punerii în aplicare a reformelor legate de aderare și prin eforturile depuse pentru soluționarea problemelor bilaterale cu țările învecinate;

2. își reafirmă sprijinul deplin față de angajamentul luat de Consiliul European la Salonic în 2003, și anume că viitorul țărilor din Balcanii de Vest este în Uniune;

3. invită statele membre ale UE să își respecte angajamentele și să dea dovadă de o voință politică clară, permițând Consiliului să aprobe cadrul de negociere și să organizeze prima conferință interguvernamentală cu Macedonia de Nord cât mai curând posibil, pentru a preveni alte întârzieri, confirmând credibilitatea, obiectivitatea și fiabilitatea procesului de aderare;

4. reamintește statelor membre că politica de extindere trebuie să se bazeze pe criterii obiective, și nu să fie blocată de interese unilaterale; afirmă din nou că politica de extindere a UE a fost cel mai eficace instrument de politică externă al Uniunii și că destructurarea sa în viitor ar putea genera o situație instabilă în vecinătatea imediată a UE;

5. își exprimă solidaritatea cu populația macedoneană și consideră că este important să se asigure continuitatea sprijinului angajat și a celui activ dedicat progresului Macedoniei de Nord către Uniunea Europeană;

6. consideră oportun faptul că Macedonia de Nord va deține președinția Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în 2023;

7. crede că Conferința privind viitorul Europei ar trebui să îi includă în mod corespunzător și să îi îndemne să participe activ pe reprezentanții Macedoniei de Nord și ai celorlalte țări din Balcanii de Vest, atât la nivel de guvern, cât și la nivelul societății civile și al tineretului;

8. îndeamnă autoritățile și partidele politice din Macedonia de Nord să susțină eforturile consensuale de consolidare a democrației și a procesului de transformare, de continuare a combaterii corupției și de întărire a statului de drept, a bunelor relații de vecinătate și a cooperării regionale, îmbunătățind, în același timp, climatul favorabil libertății mass-mediei și societății civile;

9. reamintește că progresele înregistrate de negocierile de aderare în cadrul metodologiei revizuite de extindere depind mai departe de efectuarea unor reforme permanente, profunde și ireversibile în domeniile fundamentale;

Statul de drept

10. subliniază importanța capitală a respectării statului de drept prin reforme judiciare și urmărirea penală consecventă a corupției la nivel înalt și a rețelelor infracționale;

11. apreciază progresele înregistrate în urmărirea „priorităților urgente de reformă” și în urmarea recomandărilor Comisiei de la Veneția și ale Grupului de experți la nivel înalt privind problemele sistemice legate de statul de drept;

12. ia act de adoptarea legislației privind prevenirea corupției și a conflictelor de interese, activitățile de lobby, accesul la informații, protecția avertizorilor, Parchetul și cere să fie pusă în aplicare efectiv și constant;

13. reamintește că este nevoie de resurse financiare și umane suficiente pentru a asigura mecanisme eficace și coerente de descurajare, prevenire, depistare, anchetare proactivă și sancționare a persoanelor care ocupă funcții publice prin măsuri ce abordează conflictele de interese, activitățile de lobby, codurile deontologice și protecția avertizorilor;

14. consideră binevenită crearea postului de viceprim-ministru pentru combaterea corupției și a criminalității, dezvoltarea sustenabilă și resurse umane, ca semn al unui angajament politic clar de a aborda aceste chestiuni în mod prioritar;

15. îndeamnă să se pună efectiv în aplicare măsurile menite să asigure profesionalismul judiciar și al urmăririi penale, precum și independența, integritatea și responsabilitatea acestora, inclusiv printr-o punere în aplicare eficientă a codurilor deontologice și a legii de referință privind Parchetul, asigurând soluții sustenabile pentru cazurile tratate de Parchetul Special și tragerea la răspundere pentru infracțiunile care decurg din cazurile de interceptare ilegală pe scară largă a comunicațiilor; cere ca în toate instituțiile judiciare să se depună eforturi suplimentare pentru a contribui la restabilirea încrederii populației în sistemul judiciar;

16. salută măsurile de consolidare a imparțialității, transparenței și responsabilității sistemului judiciar cu ajutorul acțiunilor proactive ale Consiliului Magistraturii și cere să se pună în aplicare efectiv legea revizuită privind Consiliul Procurorilor; cere să se folosească pe deplin mecanismele de consolidare a profesionalismului și integrității sistemului judiciar prin verificări, investigații financiare și confiscarea activelor; este preocupat de faptul că, în timpul pandemiei de COVID-19, accesul la justiție este limitat și încurajează autoritățile să grăbească digitalizarea sistemului judiciar și a administrației conexe;

17. încurajează finalizarea reformelor instituționale și punerea în aplicare a reformelor în curs în sectorul securității și al serviciilor de informații, asigurând independența financiară, operațională și a funcționării noii Agenții Naționale de Securitate și a Agenției Tehnice Operaționale, precum și controlul parlamentar semnificativ al serviciilor secrete;

18. cere să se depună eforturi proactive continue menite să combată sistematic criminalitatea organizată și corupția, inclusiv prin măsuri sistematice de prevenire, anchete financiare, urmărirea penală a infracțiunilor financiare, a spălării banilor și a finanțării terorismului, și adoptarea de sancțiuni adecvate; cere să se depună eforturi continue de inițiere a unor operațiuni vizând dezmembrarea rețelelor infracționale implicate în diferite forme de trafic, cum ar fi traficul de arme de foc, de ființe umane, de droguri; îndeamnă această țară să se alinieze în continuare la acquis și să desfășoare anchete financiare sistematice, luând măsuri mai stricte de identificare, urmărire, înghețare, confiscare și gestionare a activelor ilicite;

19. încurajează măsurile de consolidare a Biroului de recuperare a activelor, recent înființat, și de înăsprire a combaterii spălării banilor și a infracțiunilor economice; solicită să se intensifice eforturile comune de combatere a criminalității organizate, a celei economice și a celei cibernetice, inclusiv printr-o mai bună coordonare și un parteneriat mai strâns cu Europol;

20. recunoaște că s-au făcut progrese în combaterea corupției generalizate, inclusiv prin obținerea unor rezultate mai bune în ceea ce privește anchetarea, urmărirea penală și judecarea cazurilor de corupție la nivel înalt, de folosire abuzivă a funcției oficiale și de îmbogățire ilicită; ia act de importanța pe care o au rolul consolidat de lider al Comisiei pentru prevenirea corupției și cooperarea cu ea în această privință;

21. îndeamnă Parchetul să instrumenteze cazurile grave și să urmărească proactiv cazurile majore semnalate de agențiile anticorupție și de cele de audit, precum și de avertizori;

22. îndeamnă autoritățile din Macedonia de Nord să își continue și să își intensifice eforturile de combatere a radicalizării și a terorismului și să găsească soluții la problema luptătorilor teroriști străini, printr-un schimb transfrontalier continuu de informații și printr-o cooperare mai mare între agențiile de securitate și organizațiile societății civile, liderii religioși, comunitățile locale și instituțiile de învățământ, sanitare și sociale, precum și prin eforturi adecvate de reintegrare;

Funcționarea instituțiilor democratice

23. reamintește că o opoziție care are un rol constructiv este foarte importantă pentru funcționarea Adunării Republicii Macedonia de Nord (Sobranie), precum și pentru adoptarea unor acte legislative esențiale, cum ar fi procesul de reforme legate de UE și NATO;

24. salută faptul că, în Sobranie, partidele de opoziție au dat dovadă de angajament în ceea ce privește deciziile-cheie în interes național; observă că purtarea unui dialog mai intens privind politicile între toate partidele politice este o condiție prealabilă a bunei guvernanțe și a unei legislații funcționale; invită toate partidele din Parlament să rămână constructive, să nu adopte discursuri naționaliste și provocatoare și să participe cu bună credință la dialogul politic, mai ales cu privire la principalele eforturi sanitare, economice, sociale și politice prin care se urmărește să se facă față crizei provocate de pandemia de COVID-19 ;

25. reamintește importanța procesului Dialogului Jean Monnet (JMD) pentru instaurarea unui climat de încredere, consolidarea culturii democratice și dezvoltarea capacității parlamentare prin facilitarea unui dialog politic în cadrul Sobranie; salută angajamentul constructiv transpartinic în JMD și angajamentul de a pune în aplicare concluziile sale și de a convoca cea de a patra rundă;

26. îndeamnă Sobranie să îmbunătățească procesul legislativ, făcând uz cât mai puțin cu putință de procedurile accelerate, crescând transparența, asigurând un acces incluziv și în timp util la informații despre legiferare și efectuând consultări și evaluări de impact adecvate; reamintește că trebuie actualizat prin consens regulamentul de procedură al Sobranie, pentru a abilita Parlamentul și a consolida mecanismele de supraveghere legislativă și de control bugetar; reiterează că cooperarea cu societatea civilă și finanțarea sustenabilă a acesteia sunt importante pentru a asigura un control riguros al instituțiilor publice;

27. ia act de buna desfășurare a alegerilor parlamentare din 15 iulie 2020 și reamintește că stabilitatea lor juridică a fost totuși compromisă de revizuirile frecvente ale cadrului juridic și de reglementare; subliniază că trebuie puse în aplicare temeinic recomandările cărora nu li s-a dat curs din raportul final al Biroului pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE (ODIHR), mai ales să se facă o revizuire în timp util, incluzivă și cuprinzătoare a codului electoral înainte de viitoarele alegeri, deoarece este nevoie de mai multe eforturi pentru a se asigura că listele de alegători sunt actualizate și corecte;

28. cere măsuri suplimentare care să facă finanțarea partidelor politice mai transparentă și să asigure mecanisme de funcționare democratice, competitive și reprezentative în interiorul partidelor, inclusiv printr-o supraveghere independentă adecvată; reamintește necesitatea de a pune în aplicare în mod eficace recomandările Oficiului Național de Audit;

29. îndeamnă noul guvern să acorde prioritate reformei administrației publice, integrând și aplicând sistematic standardele bazate pe merit la numirile și promovările în funcții publice, promovând cultura transparenței, a independenței profesionale, a responsabilității, a integrității și a reprezentării echitabile a genurilor și a etniilor în rândul funcționarilor publici și în întreprinderile de stat, asigurând, în același timp, protecția adecvată a avertizorilor; cere să se dea curs în totalitate recomandărilor Comisiei de stat pentru prevenirea corupției;

30. îndeamnă autoritățile să asigure transparența deplină, îmbunătățind mai departe accesul la informații, inclusiv la informațiile despre COVID-19, prin asigurarea unor actualizări periodice din partea tuturor agențiilor, cu ajutorul portalului deschis de date guvernamentale și a funcționalității depline a Agenției pentru protejarea accesului liber la informațiile publice;

31. încurajează autoritățile să recupereze și să desecretizeze arhivele relevante ale serviciilor secrete iugoslave; consideră că tratarea în mod transparent a trecutului totalitarist, inclusiv desecretizarea arhivelor serviciilor secrete, reprezintă o etapă către un grad mai ridicat de democratizare, responsabilitate și soliditate instituțională atât în țară, cât și în regiunea Balcanilor de Vest în ansamblu;

32. insistă asupra necesității de a crește transparența și vizibilitatea finanțării UE, asigurând un control, un audit și o monitorizare eficiente;

Drepturile fundamentale

33. își exprimă sprijinul pentru eforturile de a asigura politici favorabile incluziunii pentru a proteja libertățile și drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor, acordând o atenție deosebită femeilor, tinerilor, persoanelor cu handicap, comunităților etnice, grupurilor etnice nemajoritare, persoanelor LGBTQI+ și șomerilor slab calificați; invită autoritățile să atenueze impactul negativ disproporționat al pandemiei de COVID-19 asupra comunităților nemajoritare și să intensifice lupta împotriva inegalității;

34. salută faptul că libertatea confesională, de gândire și de conștiință continuă să fie garantate și că discriminarea pe motive de apartenență religioasă este, în general, interzisă;

35. invită organismul național de coordonare pentru punerea în aplicare a planului național de acțiune referitor la Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap să colaboreze în mod sistematic cu organizațiile de sprijinire a persoanelor cu dizabilități; subliniază necesitatea continuării dezinstituționalizării și a abrogării dispozițiilor care permit privarea involuntară de libertate; subliniază necesitatea unor resurse și infrastructuri adecvate pentru protecția socială necesară și pentru asigurarea unor condiții de viață decente pentru persoanele cu dizabilități; salută planul național de acțiune pentru Convenția Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap și faptul că organismul național de coordonare pentru punerea în aplicare a convenției se reunește în mod regulat;

36. salută atenția sporită acordată politicilor de incluziune a romilor și finanțarea acestora și îndeamnă autoritățile să îmbunătățească ritmul și capacitatea de punere în aplicare, coordonare, monitorizare și utilizare a fondurilor, inclusiv în domeniul locuințelor și al politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, în conformitate cu Declarația de la Poznan din 2019 privind integrarea romilor în cadrul procesului de extindere a UE; încurajează autoritățile să asigure punerea în aplicare fără obstacole a legii privind persoanele fără statut civil reglementat și să soluționeze problema lipsei documentelor de identitate pentru romi;

37. ia act cu îngrijorare de răspândirea discursurilor de incitare la ură, inclusiv pe platformele de comunicare socială, în special față de romi, persoanele LGBTI+ și alte grupuri, țări și populații vulnerabile; solicită punerea în aplicare efectivă a cadrului de reglementare relevant, prin stabilirea unei distincții clare între dezbaterea publică liberă și discursurile de incitare la ură, defăimarea sau incitarea la violență, sporind capacitățile de urmărire penală pentru protecția împotriva infracțiunilor motivate de ură, a discursurilor de incitare la ură și a violenței bazate pe gen; își exprimă îngrijorarea cu privire la cazurile de brutalitate a poliției împotriva comunităților vulnerabile;

38. salută progresele înregistrate de sprijinul instituțional pentru promovarea drepturilor omului în cazul persoanelor LGBTI+, dar constată că discriminarea comunității LGBTI+ rămâne o problemă predominantă și instituțiile de stat ar trebui să acorde prioritate punerii în aplicare a cadrului de reglementare; solicită intensificarea acțiunilor de combatere a discursurilor de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură împotriva persoanelor LGBTI+, de încurajare a raportării acestor infracțiuni și de stopare a impunității;

39. salută faptul că toate partidele au participat la adoptarea reînnoită a legislației antidiscriminare și îndeamnă autoritățile să urmeze un proces incluziv și transparent de creare a unei comisii independente pentru protecția împotriva discriminării, care să asigure protecția și integrarea tuturor grupurilor marginalizate; încurajează Sobranie să adopte o legislație care să permită o procedură simplificată, transparentă și accesibilă de recunoaștere legală a genului bazată pe autodeterminare și să prevină discriminarea bazată pe orientarea sexuală sau identitatea de gen; ia act de organizarea primei parade Skopje Pride în iunie 2019;

40. solicită continuarea eforturilor constructive de consolidare a relațiilor interetnice în general calme, de recunoaștere, protejare și sprijinire adecvată a tuturor comunităților și a patrimoniului lor cultural; solicită protejarea drepturilor comunităților nemajoritare și integrarea și reprezentarea adecvată a acestora în viața publică și în mass-media, prin asigurarea unor resurse umane și financiare suficiente pentru instituțiile responsabile de politicile legate de minorități, utilizând pe deplin mandatul consolidat al Agenției pentru aplicarea drepturilor comunităților pentru a monitoriza și a îndruma instituțiile publice în respectarea obligațiilor lor legale față de minorități;

41. solicită Macedoniei de Nord să continue punerea în aplicare a Acordului-cadru de la Ohrid; sprijină reexaminarea Legii privind utilizarea limbilor în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția, formulate în consultare cu toate părțile interesate vizate; salută crearea unei agenții și a unui inspectorat care să supravegheze punerea în aplicare generală a Legii privind utilizarea limbilor și reamintește că trebuie asigurată o educație egală și nediscriminatorie în limbile minorităților;

42. invită Ministerul Sistemului Politic și Relațiilor Intercomunitare să promoveze coeziunea socială prin punerea în aplicare a strategiei „O singură societate pentru toți” și îndeamnă autoritățile să abordeze provocările rămase în materie de discriminare, excludere și subreprezentare; subliniază că trebuie garantat că toate minoritățile care trăiesc în Macedonia de Nord primesc sprijin adecvat și trăiesc fără intimidări și fără discriminări;

43. salută îmbunătățirea constantă a consultărilor publice și solicită realizarea de progrese suplimentare pentru asigurarea includerii semnificative și în timp util a societății civile în procesele decizionale din diferite domenii de politică, precum și în ceea ce privește garantarea sustenabilității financiare a sectorului neguvernamental; observă că restructurarea bugetului ar trebui să facă obiectul unor procese de consultare adecvate și nu ar trebui să submineze sustenabilitatea sectorului societății civile;

44. solicită Macedoniei de Nord să garanteze că organismele din domeniul drepturilor fundamentale au independență funcțională, li se alocă fonduri suficiente și membrii lor sunt numiți în mod total transparent, incluziv și pe baza meritelor lor, contribuind astfel la îmbunătățirea situației drepturilor omului în țară; salută numirea noului Ombudsman și solicită o cooperare sporită cu societatea civilă; salută consolidarea instituției Ombudsmanului și îndeamnă autoritățile să accelereze punerea în aplicare a recomandărilor sale; salută crearea mecanismului extern de supraveghere a poliției de către Ombudsman și solicită continuarea eforturilor de combatere a impunității poliției prin punerea în aplicare sistematică a unor garanții împotriva relelor tratamente aplicate de poliție, prin folosirea unor anchetatori cu adevărat independenți și prin mecanisme îmbunătățite de monitorizare a poliției;

45. salută recenta actualizare a Legii privind prevenirea violenței împotriva femeilor și protejarea de aceasta și a violenței domestice; îndeamnă autoritățile să pună în aplicare în mod eficace aceste legi și să prevină violența bazată pe gen și violența împotriva copiilor, oferind protecție prin instituirea unui mecanism eficace de colectare a probelor și de urmărire penală a făptașilor; subliniază importanța măsurilor de prevenire, precum și a protecției și sprijinirii victimelor violenței de gen și ale abuzurilor domestice, care au fost exacerbate de pandemia de COVID-19;

46. îndeamnă Macedonia de Nord să își intensifice eforturile în vederea asigurării egalității de gen și a drepturilor femeilor, inclusiv prin prioritizarea integrării perspectivei de gen și intensificarea cooperării cu societatea civilă, în special cu organizațiile de femei;

47. solicită legiuitorilor și tuturor partidelor politice din Macedonia de Nord să ia măsuri pentru a îmbunătăți reprezentarea femeilor în toate funcțiile de decizie alese și numite, urmând tendințele pozitive ale reprezentării parlamentare facilitate de cotele obligatorii de gen; încurajează autoritățile să abordeze în continuare neimplementarea drepturilor lucrătoarelor, dezechilibrele de gen și diferența de remunerare între femei și bărbați, să ia măsuri privind stereotipurile de gen, discriminarea în dispozițiile legale referitoare la concediul de maternitate și hărțuirea la locul de muncă și să asigure capacități adecvate de îngrijire a copiilor;

48. salută eforturile țării de îmbunătățire a cooperării în materie de gestionare a migrației neregulamentare, protecție a frontierelor și de abordare a nevoilor de bază ale refugiaților, solicitanților de azil și migranților; solicită consolidarea în continuare a protecției internaționale pentru persoanele care au nevoie de ea și prevenirea încălcărilor dreptului internațional, cum ar fi presupusele returnări; invită autoritățile să instituie un mecanism de monitorizare activă și să ia măsurile necesare pentru a preveni aceste încălcări ale dreptului internațional; subliniază că contribuția Macedoniei de Nord la protejarea frontierei externe a Uniunii Europene are o importanță crucială și solicită UE să își intensifice sprijinul pentru protejarea frontierelor din regiune; ia act de progresele înregistrate în combaterea traficului de ființe umane și a introducerii ilegale de migranți și reamintește necesitatea instituirii unui mecanism viabil de gestionare a fluxurilor de migrație neregulamentară și de combatere a rețelelor de introducere ilegală de persoane, deoarece Macedonia de Nord rămâne pe una dintre principalele rute de tranzit pentru migrație; ia act de cooperarea în curs și sprijină finalizarea acordului privind statutul cu Agenția Europeană pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă (Frontex), care ar facilita o mai bună protecție a frontierelor și combaterea criminalității transfrontaliere, cu respectarea deplină a drepturilor fundamentale; încurajează țara să progreseze prin adoptarea unei strategii privind integrarea migranților, inclusiv reintegrarea persoanelor returnate;

Mass-media

49. recunoaște că mediul, în general, favorabil libertății de exprimare și independenței mass-mediei trebuie consolidat în continuare printr-un cadru juridic îmbunătățit, prin autoreglementare și transparența proprietății și a pieței de publicitate, sporind în același timp sustenabilitatea financiară și imparțialitatea canalelor mass-media publice și private, asigurând finanțarea bugetară bazată pe norme a mass-mediei, transparența și reducerea publicității politice, protejând astfel concurența loială și politicile editoriale independente;

50. îndeamnă autoritățile să pună rapid în aplicare reforme sistemice ale mass-mediei care să revigoreze concurența, să sporească independența și capacitatea serviciului public de radiodifuziune și a autorității de reglementare a mass-mediei și să sprijine jurnalismul de investigație;

51. ia act de măsurile luate pentru a consolida autoreglementarea mass-mediei prin Registrul mass-mediei profesionale online și prin îmbunătățirea standardelor profesionale prin Carta privind condițiile de muncă ale jurnaliștilor și proiectul de contract de muncă echitabil pentru mass-media digitală;

52. îndeamnă să se adopte măsuri pentru a proteja independența financiară și operațională a serviciului public de radiodifuziune și a Agenției pentru serviciile mass-media audiovizuale și audio; salută eforturile Agenției de monitorizare a transparenței proprietății asupra mass-mediei și de combatere a discursurilor de incitare la ură, a discriminării și a amenințărilor la adresa reporterilor;

53. încurajează toți actorii din peisajul politic și media să rămână favorabili incluziunii, asigurând astfel reprezentarea echitabilă a tuturor punctelor de vedere politice relevante, cu scopul de a ajuta cetățenii să facă o alegere democratică în cunoștință de cauză;

54. încurajează îmbunătățirea în continuare a cadrului juridic, asigurarea unor măsuri eficace de creștere a siguranței jurnaliștilor și combaterea impunității pentru infracțiunile împotriva reporterilor; solicită investigații eficace cu privire la amenințările fizice și atacurile verbale împotriva jurnaliștilor;

55. își exprimă îngrijorarea cu privire la campaniile de dezinformare și de intervenție externă menite să exacerbeze tensiunile etnice, să afecteze relațiile internaționale și reputația țării, să denatureze opinia publică și procesul electoral și să pună în pericol grav libertatea mass-mediei, societățile și instituțiile democratice, drepturile și libertățile fundamentale și statul de drept;

56. ia act de importanța asigurării libertății mass-mediei, a promovării jurnalismului de calitate și a alfabetizării mediatice pentru combaterea dezinformării larg răspândite, a știrilor false, a retoricii naționaliste și a discursurilor de incitare la ură; subliniază că trebuie investigate originea campaniilor de dezinformare și a ingerințelor străine în mass-media; invită Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) și Comisia să îmbunătățească coordonarea și să abordeze în mod strategic dezinformarea și amenințările hibride care încearcă să submineze perspectiva europeană în întreaga regiune; solicită crearea unui Centru de excelență axat pe Balcani pentru a combate dezinformarea;

Reformele socioeconomice

57. ia act de impactul economic și social negativ al COVID-19 și își exprimă sprijinul pentru o serie de măsuri care au fost luate pentru a atenua acest impact; îndeamnă autoritățile să utilizeze pe deplin sprijinul continuu acordat de UE în contextul pandemiei de COVID-19 și mecanismele sale conexe, utilizând oportunitățile oferite de Planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, care vizează apropierea regiunii de piața unică a UE; salută sprijinul imediat în valoare de 4 de milioane EUR pentru sectorul sănătății și de 62 de milioane EUR pentru sprijinirea redresării sociale și economice pe care UE l-a acordat Macedoniei de Nord la începutul pandemiei, completat de un pachet de asistență macrofinanciară în valoare de 160 de milioane EUR sub formă de împrumuturi;

58. salută pachetul de granturi în valoare de 70 de milioane EUR din Instrumentul de asistență pentru preaderare II (IPA II) pentru a finanța accesul partenerilor din Balcanii de Vest la vaccinurile împotriva COVID-19; invită Comisia și statele membre să aloce o cantitate suficientă de vaccinuri împotriva COVID-19 pentru cetățenii tuturor țărilor din Balcanii de Vest; încurajează cooperarea regională în domeniul sănătății, în special în ceea ce privește răspândirea transfrontalieră a bolilor, pentru a reduce povara în regiune;

59. încurajează guvernul să acorde prioritate măsurilor care vizează atenuarea contracției economice și abordarea nevoilor structurale, cum ar fi deficiențele în educație și formare, precum și exodul de lucrători calificați și lacunele în materie de investiții în infrastructură, stimulând diversificarea, concurența și digitalizarea și combătând economia informală; reamintește importanța ameliorării competitivității întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri);

60. ia act de eforturile guvernului de a institui Legea privind salariul minim și de a extinde acoperirea asistenței sociale; încurajează autoritățile să modernizeze codul fiscal și să îmbunătățească capacitatea, dotarea cu personal și condițiile de muncă din sistemul public de sănătate și sistemul asigurărilor de sănătate, precum și accesul la acestea; îndeamnă să fie adoptate măsuri specifice de combatere a sărăciei în rândul copiilor și a sărăciei energetice, care au fost agravate de pandemie;

61. solicită intensificarea măsurilor socioeconomice pentru a aborda declinul demografic și exodul creierelor prin politici active în domeniul pieței forței de muncă care să reducă șomajul de lungă durată;

62. subliniază că trebuie făcute mai multe eforturi pentru a asigura acces nediscriminatoriu la piața muncii pentru cetățenii UE, libertatea de a presta servicii, recunoașterea reciprocă a calificărilor profesionale și eliminarea barierelor netarifare din calea comerțului;

63. reamintește importanța asigurării unor date statistice transsectoriale în timp util, cuprinzătoare și de înaltă calitate și îndeamnă țara să efectueze un recensământ demografic îndelung așteptat;

Energia, transportul și mediul

64. reamintește că sunt încă necesare eforturi substanțiale pentru a îndeplini obiectivele privind eficiența energetică, energia din surse regenerabile, securitatea aprovizionării și reducerea emisiilor;

65. recomandă concentrarea investițiilor publice în creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă și îndeamnă țara să sporească securitatea și sustenabilitatea aprovizionării sale cu energie prin creșterea eficienței și a diversificării prin utilizarea sustenabilă a energiei din surse regenerabile;

66. salută adoptarea Legii privind eficiența energetică și încurajează Macedonia de Nord să o pună în aplicare; salută progresele înregistrate în ceea ce privește asigurarea în continuare a respectării obligațiilor celui de-al treilea pachet privind energia și crearea unei piețe regionale integrate a energiei prin intermediul viitoarelor interconexiuni de energie electrică și gaze cu țările învecinate; solicită să se ia măsuri pentru a asigura concurența pe piața feroviară, a continua construcția coridoarelor feroviare relevante și a asigura funcționalitatea punctelor relevante de trecere a frontierei;

67. invită Comisia să pună în aplicare cu rigurozitate principiul „mai mult pentru mai mult”, în special în relația cu Macedonia de Nord pentru IPA III sau Planul economic și de investiții pentru Balcanii de Vest, având în vedere progresele semnificative înregistrate de această țară în cursul perioadei de raportare și ca semn de solidaritate din partea Uniunii;

68. salută adoptarea Planului economic și de investiții (PIE) și a Agendei verzi pentru Balcanii de Vest pentru a sprijini tranziția verde și digitală a regiunii și pentru a promova o cooperare regională și transfrontalieră mai amplă și securitatea energetică; reamintește potențialul acestor instrumente de a consolida infrastructura publică și conectivitatea regională, în special prin intermediul coridorului feroviar și rutier VIII cu Bulgaria, al interconexiunilor de gaz cu Kosovo, Serbia și Grecia, precum și al proiectului de terminal de gaz natural lichefiat (GNL) în largul coastei orașului Alexandroupolis; reiterează importanța dezvoltării conexiunilor aeriene între țările din Balcanii de Vest și cu statele membre ale UE; subliniază că investițiile PEI trebuie să contribuie la obiectivele Acordului de la Paris și la obiectivele UE în materie de decarbonizare și să includă evaluări ex ante ale impactului asupra mediului; subliniază valoarea strategică a consolidării conectivității și a integrării economice dintre Macedonia de Nord și vecinii săi;

69. felicită Macedonia de Nord pentru faptul că este prima dintre țările din Balcanii de Vest care elaborează un proiect de plan energetic și climatic național integrat, care oferă o bază solidă pentru un plan definitiv ambițios, care urmează să fie elaborat în conformitate cu obligațiile Comunității Energiei;

70. solicită voință politică pentru punerea în aplicare a Acordului de la Paris și a unor planuri ambițioase de protecție a mediului și de dezvoltare durabilă, inclusiv prin restricții pentru dezvoltarea hidroelectrică în zonele protejate, conservarea biodiversității și asigurarea răspunderii în privința mediului;

71. își reiterează apelul pentru soluționarea nivelurilor alarmante de poluare a aerului, în special în zonele urbane, printr-o tranziție către energia, încălzirea și transporturile sustenabile, precum și prin investiții în energia din surse regenerabile, îmbunătățirea coordonării intersectoriale, creșterea finanțării locale și naționale, asigurarea respectării plafoanelor de emisie pentru instalațiile mari de ardere și dezvoltarea unei strategii naționale pentru eliminarea treptată a cărbunelui;

72. salută progresele înregistrate în ceea ce privește îmbunătățirea calității apei și reamintește că trebuie mărite capacitățile de tratare a apelor reziduale, trebuie reduse cantitățile ridicate de plastic ajunse în mare, trebuie să se acorde prioritate instituirii unui sistem regional integrat de gestionare a deșeurilor și trebuie promovată reciclarea;

73. invită autoritățile să ia măsurile necesare pentru a conserva patrimoniul natural și cultural al Ohrid, asigurând punerea în aplicare deplină a recomandării UNESCO privind regiunea Ohrid;

Cooperarea regională și politica externă

74. reamintește abordarea constructivă și bazată pe cooperare adoptată de Macedonia de Nord pe parcursul negocierilor acordului de la Prespa cu Grecia și a Tratatului privind relațiile de bună vecinătate cu Bulgaria, care demonstrează angajamentul strategic al țării în ceea ce privește integrarea europeană; ia act de faptul că statele membre ale UE ar trebui să faciliteze organizarea conferinței interguvernamentale (CIG) cu Macedonia de Nord cât mai curând posibil, pentru a recunoaște eforturile depuse de această țară în procesul de aderare la UE și, de asemenea, pentru a evita ca alte întârzieri să submineze câștigurile în materie de reconciliere din regiune;

75. își reafirmă sprijinul deplin pentru cooperarea regională consolidată și face apel la toate părțile să asigure punerea în aplicare deplină și consecventă cu bună credință a Acordului de la Prespa cu Grecia și a Tratatului privind relațiile de bună vecinătate cu Bulgaria, deoarece ambele sunt părți importante ale relațiilor bilaterale; îndeamnă partenerii să continue dialogul și să soluționeze la nivel bilateral toate chestiunile bilaterale nesoluționate care nu au un impact asupra procesului de aderare, să acționeze în mod constructiv și să se abțină de la acțiuni care ar putea submina integrarea europeană și interesele mai largi ale UE;

76. constată că cooperarea regională trebuie să se bazeze pe un viitor comun în UE, pe un dialog deschis, care să depășească disputele regionale și trecutul dificil și pe respectarea valorilor europene fundamentale; solicită crearea de noi oportunități pentru un dialog politic și în materie de politici la nivel înalt cu țările din Balcanii de Vest, prin organizarea de reuniuni periodice la nivel înalt între UE și Balcanii de Vest și prin contacte ministeriale intensificate, pentru a consolida asumarea politică a procesului de extindere, pentru a asigura o direcționare mai puternică și implicarea la nivel înalt, așa cum prevede și metodologia de extindere revizuită;

77. regretă faptul că Consiliul nu a fost în măsură să adopte cadrul de negociere; așteaptă cu interes adoptarea rapidă a cadrului de negociere, cu scopul de a evita noi întârzieri și de a organiza prima conferință interguvernamentală de lansare a negocierilor de aderare cât mai curând posibil; sprijină toate eforturile de facilitare a dialogului, deschizând astfel calea către un acord viabil; subliniază că ideea Uniunii Europene este de a depăși disputele regionale și un trecut dificil, pentru a lucra la un viitor mai bun și pașnic și pentru a prospera împreună;

78. regretă faptul că Bulgaria și Macedonia de Nord nu au ajuns încă la o înțelegere cu privire la chestiunile bilaterale nesoluționate; reamintește importanța continuării dialogului pentru a obține rezultate sustenabile în punerea în aplicare cu bună credință a acordurilor bilaterale, utilizând pe deplin cadrul și obiectivele Tratatului de prietenie, bună vecinătate și cooperare între cele două țări; salută numirea Reprezentantului Special al Macedoniei de Nord pentru Bulgaria și subliniază importanța continuării dialogului pentru a se ajunge la un acord sustenabil cu privire la chestiunile bilaterale actuale; încurajează Bulgaria și Macedonia de Nord să ajungă la un compromis cu privire la un plan de acțiune cu măsuri concrete, a căror punere în aplicare va fi evaluată periodic în conformitate cu Tratatul de prietenie;

79. felicită Macedonia de Nord și Bulgaria pentru succesul președinției comune a Procesului de la Berlin pentru Balcanii de Vest și pentru realizările sale importante;

80. solicită instituirea și finanțarea publică adecvată a unui dialog instituționalizat al tineretului între Macedonia de Nord și Grecia și între Macedonia de Nord și Bulgaria, pe baza modelului Oficiului franco-german pentru tineret;

81. invită încă o dată toți liderii politici regionali să ia măsuri urgente pentru a înființa Comisia regională (RECOM) însărcinată cu stabilirea faptelor referitoare la toate victimele crimelor de război și ale altor încălcări grave ale drepturilor omului comise pe teritoriul fostei Iugoslavii, pe baza activității semnificative desfășurate de Coaliția pentru RECOM;

82. salută aderarea Macedoniei de Nord la NATO la 27 martie 2020 și angajamentul său continuu față de cadrul de securitate euro-atlantic; salută contribuția țării la misiunile conduse de NATO, precum și la Forța pentru Kosovo (KFOR) prin Centrul de coordonare al națiunii gazdă și cooperarea sa oficială cu Agenția Europeană de Apărare; invită Macedonia de Nord să continue alinierea la standardele militare și operaționale pentru a spori interoperabilitatea și coerența cu UE și cu statele membre ale NATO; salută angajamentul Macedoniei de Nord față de inițiativa „O rețea curată”;

83. subliniază necesitatea ca UE și Statele Unite să își consolideze parteneriatul și coordonarea în Balcanii de Vest pentru a înregistra progrese în ceea ce privește reformele esențiale și a îmbunătăți guvernanța și reconcilierea;

84. ia act de îmbunătățirea nivelului de aliniere a Macedoniei de Nord la politica externă și de securitate comună și o invită să continue pe această cale, în special în ceea ce privește măsurile restrictive împotriva Rusiei; felicită Macedonia de Nord pentru contribuțiile sale continue la misiunile și operațiunile în curs ale UE în domeniul gestionării crizelor și al politicii de securitate și apărare comune (PSAC) și subliniază necesitatea de a-și menține angajamentul în viitor; își exprimă îngrijorarea cu privire la dependența sa economică și energetică din ce în ce mai mare față de țări terțe;

85. salută angajamentul continuu al Macedoniei de Nord față de inițiativele regionale și solicită punerea în aplicare constantă a obligațiilor în diferite cadre regionale care promovează piața regională comună;

°

° °

86. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Președintelui Consiliului European, Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei / Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și Președintelui, Guvernului și Adunării Republicii Macedonia de Nord.


 

 

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

4.3.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

61

4

2

Membri titulari prezenți la votul final

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Giorgos Georgiou, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Membri supleanți prezenți la votul final

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Marisa Matias

Membri supleanți [articolul 209 alineatul (7)] prezenți la votul final

Janina Ochojska

 


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

61

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

The Left

Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

VERTS/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

4

-

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Kostas Papadakis

 

2

0

PPE

Vangelis Meimarakis

The Left

Giorgos Georgiou

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

 

 

Ultima actualizare: 19 martie 2021
Aviz juridic - Politica de confidențialitate