Διαδικασία : 2019/2170(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0041/2021

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0041/2021

Συζήτηση :

PV 25/03/2021 - 8
CRE 25/03/2021 - 8

Ψηφοφορία :

PV 25/03/2021 - 10
PV 25/03/2021 - 17
CRE 25/03/2021 - 17

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0112

<Date>{10/03/2021}10.3.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0041/2021</NoDocSe>
PDF 234kWORD 76k

<TitreType>ΕΚΘΕΣΗ</TitreType>

<Titre>σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για την Αλβανία κατά την περίοδο 2019-2020</Titre>

<DocRef>(2019/2170(INI))</DocRef>


<Commission>{AFET}Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων</Commission>

Εισηγήτρια: <Depute>Isabel Santos</Depute>

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις εκθέσεις της Επιτροπής για την Αλβανία κατά την περίοδο 2019-2020

(2019/2170(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τη Συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Αλβανίας, αφετέρου[1],

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 2018, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2019 και τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης και 18ης Οκτωβρίου 2019, με τα οποία αναβάλλονται οι αποφάσεις για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία,

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των μελών του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2020, για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία, με την οποία προσυπογράφονται τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου 2020 σχετικά με τη διεύρυνση και τη διαδικασία σταθεροποίησης και σύνδεσης,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 5ης Φεβρουαρίου 2020 με τίτλο «Ενίσχυση της διαδικασίας προσχώρησης – Μια αξιόπιστη προοπτική της ΕΕ για τα Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0057),

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 19ης και 20ής Ιουνίου 2003 και το έγγραφο με τίτλο «Θεματολόγιο της Θεσσαλονίκης για τα Δυτικά Βαλκάνια»,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Μαΐου 2019 με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2019» (COM(2019)0260), η οποία συνοδεύεται από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2019 Report» («Έκθεση του 2019 για την Αλβανία») (SWD(2019)0215),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2020 με τίτλο «Ανακοίνωση σχετικά με την πολιτική διεύρυνσης της ΕΕ 2020» (COM(2020)0660), η οποία συνοδεύεται από υπηρεσιακό έγγραφο εργασίας της Επιτροπής με τίτλο «Albania 2020 Report» («Έκθεση του 2020 για την Αλβανία») (SWD(2020)0354),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Ιουλίου 2020 με τίτλο «Σχέδιο δράσης της ΕΕ κατά της διακίνησης πυροβόλων όπλων για την περίοδο 2020-2025» (COM(2020)0608),

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 29ης Απριλίου 2020 με τίτλο «Στήριξη των Δυτικών Βαλκανίων για την αντιμετώπιση της COVID-19 και την ανάκαμψη μετά την πανδημία» (COM(2020)0315),

 έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, που διεξήχθη στη Σόφια στις 10 Νοεμβρίου 2020 στο πλαίσιο της Διαδικασίας του Βερολίνου,

 έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 26ης και 27ης Ιουνίου 2014, που περιλάμβαναν απόφαση για την παραχώρηση στην Αλβανία καθεστώτος υποψήφιας προς ένταξη στην ΕΕ χώρας,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 25ης Νοεμβρίου 2020 με τίτλο «Ενίσχυση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης: προστασία των δημοσιογράφων στην Ευρώπη, ρητορική μίσους, παραπληροφόρηση και ο ρόλος των πλατφορμών»[2],

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 24ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία[3],

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 6ης Οκτωβρίου 2020 με τίτλο «Ένα οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο για τα Δυτικά Βαλκάνια» (COM(2020)0641),

 έχοντας υπόψη τη δήλωση της Σόφιας της 17ης Μαΐου 2018 στο πλαίσιο της συνόδου κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και το συνημμένο θεματολόγιο προτεραιοτήτων της Σόφιας,

 έχοντας υπόψη τη δήλωση του Ζάγκρεμπ που συμφωνήθηκε κατά τη σύνοδο κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, η οποία πραγματοποιήθηκε μέσω βιντεοδιάσκεψης στις 6 Μαΐου 2020,

 έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής εκλογικών παρατηρητών του ODIHR (Γραφείο Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ)), της 5ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με τις τοπικές εκλογές της Δημοκρατίας της Αλβανίας της 30ής Ιουνίου 2019, και την κοινή γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας και του ΟΑΣΕ/ODIHR, της 11ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τις τροποποιήσεις του αλβανικού Συντάγματος της 30ής Ιουλίου 2020 και του εκλογικού κώδικα,

 έχοντας υπόψη το ετήσιο πρόγραμμα εργασίας της ομάδας στήριξης της δημοκρατίας και συντονισμού των εκλογών για το 2021,

 έχοντας υπόψη τη σύστασή του, της 19ης Ιουνίου 2020, προς το Συμβούλιο, την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας σχετικά με τα Δυτικά Βαλκάνια, εν συνεχεία της συνόδου κορυφής του 2020[4],

 έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση περισσότερων από 20 βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 8ης Δεκεμβρίου 2020, σχετικά με τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία,

 έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλβανία,

 έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του,

 έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0041/2021),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση είναι ένα από τα πλέον αποτελεσματικά μέσα εξωτερικής πολιτικής, δεδομένου ότι συμβάλλει στην επέκταση της εμβέλειας των θεμελιωδών αξιών της Ένωσης όσον αφορά τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, την ελευθερία, τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, την οικοδόμηση της ειρήνης και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία συνεχίζει να καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες στην πορεία της προς την ΕΕ, πληρώντας τις περισσότερες από τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η ΕΕ για τη διεξαγωγή της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου αποτελεί βασικό κριτήριο αναφοράς για να αξιολογηθεί η πρόοδος μιας υποψήφιας χώρας για την προσχώρηση στην ΕΕ·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία πρέπει να συνεχίσει να σημειώνει πρόοδο στην εδραίωση των δημοκρατικών θεσμών και διαδικασιών, τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των δικαστικών της θεσμών, την καταπολέμηση της διαφθοράς και στη διαφύλαξη της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνεπείς προσπάθειες για βασικές μεταρρυθμίσεις στην Αλβανία επιτάσσουν κοινή δέσμευση όλων των ενδιαφερομένων·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η προοπτική της Αλβανίας να καταστεί επάξια κράτος μέλος ταυτίζεται με τα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα της Ένωσης και το συμφέρον της στον τομέα της ασφάλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ποιότητα των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και η προσήλωση της χώρας σε αυτές θα πρέπει να καθορίσει το χρονοδιάγραμμα για την προσχώρηση·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεύρυνση της ΕΕ και η προώθηση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου και της ευημερίας στα Δυτικά Βαλκάνια συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας και της σταθερότητας της περιοχής των Δυτικών Βαλκανίων, μέρος της οποίας αποτελεί η Αλβανία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 25 Απριλίου 2021 θα διεξαχθούν γενικές εκλογές στην Αλβανία και ότι οι συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR δεν έχουν εφαρμοστεί καθ' ολοκληρία·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι την 1η Ιουλίου 2020 η Επιτροπή υπέβαλε σχέδιο διαπραγματευτικού πλαισίου για την Αλβανία·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεχιζόμενη πανδημία έχει καταστήσει σαφές ότι η ΕΕ και τα Δυτικά Βαλκάνια πρέπει να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν μαζί τις κοινές προκλήσεις·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία χρειάζεται ακόμη να ανακάμψει από τις εκτεταμένες ζημίες που προκάλεσε ο σεισμός της 26ης Νοεμβρίου 2019 και από την πανδημία COVID-19, να ενισχύσει την πολιτική προστασία της και την ετοιμότητά της στον τομέα της αντιμετώπισης καταστροφών και να προωθήσει τις προετοιμασίες για την ένταξή της στον μηχανισμό πολιτικής προστασίας της Ένωσης·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κινητοποιήσει επιχορηγήσεις ύψους 115 εκατομμυρίων EUR για την αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση μετά τον σεισμό, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δέσμευσης στήριξης ύψους 400 εκατομμυρίων EUR·

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομία της Αλβανίας έχει δεχτεί σφοδρό πλήγμα από την πανδημία COVID-19 και ότι τα μέτρα για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού επηρεάζουν δυσμενώς τον εθνικό προϋπολογισμό·

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κινητοποιήσει 3,3 δισεκατομμύρια EUR για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 στα Δυτικά Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένων 38 εκατομμυρίων EUR ως άμεση στήριξη στον τομέα της υγείας, 467 εκατομμυρίων EUR για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των συστημάτων υγείας και την άμβλυνση του αντίκτυπου της πανδημίας, 750 εκατομμυρίων EUR σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή, 385 εκατομμυρίων EUR για βοήθεια και για την επανενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα και 1,7 δισεκατομμυρίων EUR σε προτιμησιακά δάνεια από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων·

ΙΕ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει κινητοποιήσει 51 εκατομμύρια EUR για να βοηθήσει την Αλβανία στην αντιμετώπιση της νόσου COVID-19 και έχει καταστήσει διαθέσιμα έως 180 εκατομμύρια EUR σε μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος και ο σημαντικότερος χορηγός της Αλβανίας και ότι από το 2007 η χώρα έχει λάβει προενταξιακή χρηματοδότηση ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων EUR·

ΙΖ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οικονομικό και επενδυτικό σχέδιο της Επιτροπής (EIP) για τα Δυτικά Βαλκάνια θα διευκολύνει τη μακροπρόθεσμη ανάκαμψη μετά την πανδημία COVID-19 και θα στηρίξει την οικονομική ανάπτυξη και τις μεταρρυθμίσεις·

ΙΗ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Δεκέμβριο του 2010, οι Αλβανοί πολίτες απολαύουν καθεστώτος απαλλαγής από την υποχρέωση θεώρησης για τις μετακινήσεις στον χώρο Σένγκεν·

ΙΘ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2015, οι Αλβανοί πολίτες έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ανταλλαγές φοιτητών, πανεπιστημιακών και νέων στο πλαίσιο του Erasmus+·

Κ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παραμένει πλήρως προσηλωμένη στην υποστήριξη της στρατηγικής επιλογής της Αλβανίας να ενταχθεί στην ΕΕ, στη βάση του κράτους δικαίου και των σχέσεων καλής γειτονίας·

ΚΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλβανία παραμένει αξιόπιστος εταίρος στην εξωτερική πολιτική, χάρη στις προσπάθειές της να προωθήσει την περιφερειακή συνεργασία και τις σχέσεις καλής γειτονίας·

1. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον σαφή στρατηγικό προσανατολισμό και τη δέσμευση της Αλβανίας να ενταχθεί στην ΕΕ, που εκφράζεται με σχέσεις καλής γειτονίας και με τη συνεχιζόμενη εφαρμογή των συνδεόμενων με την προσχώρηση μεταρρυθμίσεων· επιδοκιμάζει, εν προκειμένω, την απόφαση του Συμβουλίου της 26ης Μαρτίου 2020 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία· επισημαίνει ότι η διαδικασία ένταξης έχει καταλυτική σημασία για τις μεταρρυθμίσεις και χαιρετίζει την υποστήριξη που παρέχει στη διαδικασία ο αλβανικός λαός·

2. φρονεί ότι η Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης θα πρέπει να περιλαμβάνει, κατά περίπτωση, και να εμπλέκει ενεργά εκπροσώπους της Αλβανίας και άλλων χωρών των Δυτικών Βαλκανίων, τόσο σε κυβερνητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των νέων·

3. υποστηρίζει τη σύγκληση της πρώτης διακυβερνητικής διάσκεψης χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, αφού εκπληρωθούν στο ακέραιο οι προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και εγκριθεί το διαπραγματευτικό πλαίσιο από το Συμβούλιο· υπενθυμίζει ότι η Αλβανία είναι υποψήφια χώρα από το 2014 και ότι η Επιτροπή συνιστά από το 2018 να ξεκινήσουν οι ενταξιακές συνομιλίες·

4. υπενθυμίζει τον μετασχηματιστικό χαρακτήρα των ενταξιακών διαπραγματεύσεων και σημειώνει ότι, προκειμένου να διασφαλιστεί η αξιοπιστία της διαδικασίας προσχώρησης, η εκπλήρωση των οροσήμων πρέπει να αποτυπώνεται στην πρόοδο προς την ένταξη στην ΕΕ· υπενθυμίζει ότι αντίπαλοι παράγοντες επιδιώκουν να υπονομεύσουν την περαιτέρω ολοκλήρωση και την πολιτική σταθερότητα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων·

5. θεωρεί ότι ο διορισμός του επικεφαλής διαπραγματευτή και της διαπραγματευτικής ομάδας, μαζί με την έγκριση του σχεδίου δράσης για την κάλυψη των προτεραιοτήτων που ορίζονται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Μαρτίου 2020, αποτελούν ένδειξη σαφούς πολιτικής δέσμευσης για την προώθηση της διαδικασίας προσχώρησης στην ΕΕ·

6. τονίζει ότι η πρόοδος προς την προσχώρηση στο πλαίσιο της αναθεωρημένης μεθοδολογίας διεύρυνσης εξαρτάται από διαρκείς, εις βάθος και μη αναστρέψιμες μεταρρυθμίσεις σε θεμελιώδεις τομείς, ξεκινώντας από το κράτος δικαίου, την αποτελεσματική λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών και της δημόσιας διοίκησης, και την οικονομία· υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, πόση σημασία έχουν η δικαστική μεταρρύθμιση και η ενίσχυση της καταπολέμησης της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος, όπως και οι σχέσεις καλής γειτονίας και η περιφερειακή συνεργασία·

7. παροτρύνει τις αλβανικές αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου και της λειτουργίας των δημοκρατικών θεσμών της χώρας, βελτιώνοντας παράλληλα το κλίμα για την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης και την κοινωνία των πολιτών·

Λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών

8. καλεί τους πολιτικούς ηγέτες στην Αλβανία να δημιουργήσουν κλίμα εμπιστοσύνης ενισχύοντας τη διαφάνεια και θέτοντας τέλος στην απουσία διαλόγου, και εκφράζει την έντονη ανησυχία του για την πόλωση του πολιτικού κλίματος και την έλλειψη βιώσιμης διακομματικής συνεργασίας, που εξακολουθούν να αποτελούν εμπόδιο στη δημοκρατική διαδικασία· υπενθυμίζει τη σημασία που έχει ο εποικοδομητικός πολιτικός διάλογος για την προώθηση της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και την επίτευξη περαιτέρω προόδου όσον αφορά τη διασφάλιση της ομαλής δημοκρατικής λειτουργίας των θεσμών της Αλβανίας·

9. υπενθυμίζει την κοινή ευθύνη των πολιτικών δυνάμεων να εγκαταλείψουν τις αλληλοκατηγορίες, τις μονομερείς αποφάσεις και τα μποϊκοτάζ, αξιοποιώντας τα θετικά παραδείγματα προσπαθειών για την οικοδόμηση συναίνεσης, όπως αυτές που οδήγησαν στη συμφωνία της 5ης Ιουνίου 2020 για την εκλογική μεταρρύθμιση·

10. καλεί τους δημόσιους θεσμούς της Αλβανίας να ενεργούν με διαφάνεια και να εφαρμόζουν ορθές πρακτικές διακυβέρνησης· τονίζει τη σημασία των προορατικών ενεργειών για την έγκαιρη και τακτική διάθεση πληροφοριών στην κοινωνία των πολιτών, τα μέσα ενημέρωσης και το ευρύ κοινό, ιδίως όταν πρόκειται για ζητήματα μείζονος δημόσιου ενδιαφέροντος, όπως η συνεχιζόμενη κατάσταση έκτακτης ανάγκης στον τομέα της υγείας·

11. τονίζει ότι οι γενικές εκλογές της 25ης Απριλίου 2021 θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στην εδραίωση και την ανανέωση των δημοκρατικών διαδικασιών και δομών της χώρας και στην επίτευξη υψηλότερου επιπέδου πολιτικής σταθερότητας· υπογραμμίζει ότι οι ελεύθερες και δίκαιες εκλογές είναι θεμελιώδεις για την ένταξη στην ΕΕ·

12. εκφράζει την ανησυχία του για τις καταγγελίες περί εξαγοράς ψήφων και υπενθυμίζει ότι η πάταξη του φαινομένου αυτού περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις που έθεσε το Συμβούλιο στις 25 Μαρτίου 2020· τονίζει ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι οι προετοιμασίες για τις βουλευτικές εκλογές του 2021 θα πραγματοποιηθούν με διαφανή τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς· σημειώνει ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι κρατικοί φορείς, η κοινωνία των πολιτών και τα μέσα ενημέρωσης έχουν κοινό καθήκον να διασφαλίσουν μια διαφανή, αξιόπιστη και αντικειμενική εκλογική εκστρατεία, απαλλαγμένη από παραπληροφόρηση, εκφοβισμούς και ψευδείς κατηγορίες·

13. υπογραμμίζει πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή των μέτρων εκλογικής μεταρρύθμισης που κωδικοποιήθηκαν τον Ιούλιο του 2020, τα οποία συνάδουν με τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και του Συμβουλίου της Ευρώπης· τονίζει τη σημασία που έχει η πλήρης και έγκαιρη εφαρμογή της κοινής γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας και του ΟΑΣΕ/ODIHR του Δεκεμβρίου 2020· χαιρετίζει το θετικό αποτέλεσμα της συμφωνίας της 5ης Ιουνίου 2020, η οποία εφαρμόζει ορισμένες από τις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR· σημειώνει ότι δεν κατέστη δυνατή η αξιοποίησή της, καθώς και το γεγονός ότι, παρά τις επανειλημμένες διεθνείς εκκλήσεις υπέρ της αναμονής της γνωμοδότησης της Επιτροπής της Βενετίας, ελήφθησαν περαιτέρω μέτρα χωρίς ευρεία διακομματική συναίνεση, με αποτέλεσμα τον Οκτώβριο του 2020 να εγκριθούν από το αλβανικό κοινοβούλιο οι επίμαχες τροποποιήσεις του εκλογικού κώδικα·

14. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχυθεί η συμμετοχή του αλβανικού κοινοβουλίου στη διαδικασία προσχώρησης στην ΕΕ, με την περαιτέρω προώθηση των νομοθετικών, εποπτικών και δημοσιονομικών του ικανοτήτων ώστε να διασφαλιστεί η νομική ευθυγράμμιση με το κεκτημένο της ΕΕ·

15. παροτρύνει την Αλβανία να βελτιώσει τον ενδοκυβερνητικό συντονισμό, να επιταχύνει την αποκέντρωση στο πλαίσιο της εδαφικής διοικητικής μεταρρύθμισης, να προωθήσει τις δημόσιες διαβουλεύσεις σε τοπικό επίπεδο και να προαγάγει τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης·

Κράτος δικαίου

16. υπενθυμίζει την πρωταρχική σημασία που έχει η διαφύλαξη του κράτους δικαίου μέσω της αναμόρφωσης του δικαστικού συστήματος και της σταθερής και συνεπούς πάταξης της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο· εξαίρει την πρόοδο που έχει σημειωθεί ως προς την εφαρμογή της συνολικής μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος, η οποία υποστηρίζεται από την πρωτοφανή διαδικασία ελέγχου και τη σύσταση των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και ειδικευμένων φορέων, και ζητεί την επίσπευση των διαδικασιών αυτών προκειμένου να επιτευχθεί μια αισθητή στροφή προς ένα υπεύθυνο, ανεξάρτητο και λειτουργικό δικαστικό σύστημα, πράγμα που αποτελεί προϋπόθεση για την πρώτη διακυβερνητική διάσκεψη·

17. τονίζει την ανάγκη να αναπτύξει η Αλβανία μια πιο στρατηγική προσέγγιση για τη μεταρρύθμιση του τομέα της δικαιοσύνης που θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα του αυξανόμενου όγκου συσσωρευμένων υποθέσεων· ζητεί να διασφαλιστούν υψηλά πρότυπα όσον αφορά τη διαφάνεια στον τομέα της δικαιοσύνης και να επανενεργοποιηθούν εργαλεία όπως επιγραμμικές βάσεις δεδομένων που έχουν λειτουργήσει στο παρελθόν· χαιρετίζει τον διορισμό των νέων μελών του Συνταγματικού Δικαστηρίου, που αποκατέστησε τη λειτουργικότητά του, και παροτρύνει τα αλβανικά θεσμικά όργανα να ολοκληρώσουν ταχέως τη διαδικασία διορισμού, αποκαθιστώντας εκ νέου την ικανότητα του Συνταγματικού Δικαστηρίου να λειτουργεί πλήρως και αποτελεσματικά· υπογραμμίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνεχής λειτουργία και η επαρκής στελέχωση των εφετείων·

18. χαιρετίζει το γεγονός ότι το Ανώτατο Δικαστήριο έχει ανακτήσει εν μέρει την ικανότητά του να λειτουργεί και επανεξετάζει επί του παρόντος το παραδεκτό περισσότερων από χίλιες υποθέσεις, και το παροτρύνει να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο στο θέμα του διορισμού πρόσθετων δικαστών προκειμένου να καταστεί πλήρως λειτουργικό και να μειώσει δραστικά τον μη βιώσιμο συσσωρευμένο όγκο εκκρεμών υποθέσεων·

19. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη σύσταση της Εθνικής Υπηρεσίας Ερευνών, για το γεγονός ότι η διευθύντρια της υπηρεσίας ασκεί τα καθήκοντά της και για την εν εξελίξει διαδικασία πρόσληψης προσωπικού για τις έρευνες·

20. τονίζει την ανάγκη να καταπολεμήσει η Αλβανία τη διαφθορά σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, της κυβέρνησης και της διοίκησης· εκφράζει την ανησυχία του για την τρέχουσα πρακτική που επιτρέπει στην κρατική αστυνομία να λαμβάνει ιδιωτικές δωρεές και χορηγίες· σημειώνει με ανησυχία ότι οι καταγγελίες για διαφθορά εξακολουθούν να υπονομεύουν την εμπιστοσύνη του κοινού στην κυβέρνηση και στους δημοκρατικούς θεσμούς εν γένει·

21. τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματική λειτουργία, η συνεργασία και η οικονομική και επιχειρησιακή ανεξαρτησία των θεσμών της δικαιοσύνης, της επιβολής του νόμου και της καταπολέμησης της διαφθοράς, μέσω της παροχής επαρκών οικονομικών, τεχνικών και ανθρώπινων πόρων· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει η επίτευξη απτών αποτελεσμάτων μέσα από ανεξάρτητες και αμερόληπτες έρευνες που οδηγούν στην επιτυχή δίωξη εγκλημάτων στα οποία δίνεται μεγάλη δημοσιότητα, συμπεριλαμβανομένης της διαφθοράς·

22. επιδοκιμάζει τη δημιουργία φορέων καταπολέμησης της διαφθοράς και σημειώνει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί στη νομοθεσία κατά της διαφθοράς· αναγνωρίζει ότι η νεοσυσταθείσα ειδική δομή για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος (SPAK) διεξάγει ενδελεχείς έρευνες και ότι τα δικαστήρια για την καταπολέμηση της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος απαγγέλλουν κατηγορίες· τονίζει την ανάγκη να διατηρηθεί η ανεξαρτησία τους με στόχο την αποτελεσματική και προορατική καταπολέμηση της ατιμωρησίας και της διαφθοράς σε υψηλό επίπεδο·

23. ζητεί να εγκριθούν σύντομα και να εφαρμοστούν συγκεκριμένα σχέδια διασφάλισης της ακεραιότητας σε όλα τα υπουργεία, όπως προβλέπει η διατομεακή στρατηγική κατά της διαφθοράς και το σχέδιο δράσης για την εφαρμογή της· υπενθυμίζει την ανάγκη βελτίωσης της διαφάνειας και της παρακολούθησης της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων βάσει του τροποποιημένου νόμου σχετικά με τη χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων· σημειώνει τη σπουδαιότητα που έχει η αποτελεσματική εφαρμογή των συστάσεων του ανώτατου κρατικού οργάνου ελέγχου της Αλβανίας·

24. σημειώνει την αύξηση των προληπτικών ερευνών, διώξεων και τελεσίδικων καταδικαστικών αποφάσεων κατά του παράνομου πλουτισμού και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που οδηγούν σε συστηματική δέσμευση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων εγκληματικής προέλευσης, και ζητεί ενισχυμένη δίωξη και τελεσίδικες καταδικαστικές αποφάσεις, σύμφωνα με τις αρχές της δικαστικής ανεξαρτησίας, της τήρησης της νομιμότητας και της δίκαιης δίκης· υπογραμμίζει τα εκτεταμένα προβλήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, ιδίως στον τομέα των κατασκευών και των ακινήτων·

25. επικροτεί τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τη βελτίωση της νομοθεσίας και των μηχανισμών για την αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, και ζητεί να ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την ταχεία εφαρμογή του σχεδίου δράσης της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης, ιδίως για τη μείωση του μεγέθους της άτυπης οικονομίας·

26. υπογραμμίζει τη σημασία των συνεχιζόμενων προσπαθειών της Αλβανίας και των συστημικών βελτιώσεων στο θέμα της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων, πυροβόλων όπλων και εμπορευμάτων παραποίησης, καθώς και του κυβερνοεγκλήματος και των τρομοκρατικών απειλών·

27. ζητεί από την Αλβανία να εντατικοποιήσει τις εξαντλητικές και αυστηρές προσπάθειες για την εξάρθρωση των τοπικών και διεθνών εγκληματικών δικτύων και την εξάλειψη της παραγωγής και διακίνησης ναρκωτικών, αξιοποιώντας τις σημαντικές προσπάθειες των τελευταίων ετών· χαιρετίζει την αυξημένη συνεργασία της χώρας με την Ευρωπόλ και τα όργανα επιβολής του νόμου των κρατών μελών της ΕΕ, η οποία οδήγησε σε μια σειρά επιτυχημένων επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας για την επιβολή του νόμου, μεταξύ άλλων μέσω της υποδειγματικής συνεργασίας μεταξύ αλβανικών και ιταλικών αρχών στο πλαίσιο της κοινής ομάδας έρευνας· ενθαρρύνει τις αλβανικές αρχές να ολοκληρώσουν ταχέως την τοποθέτηση Αλβανού εισαγγελέα συνδέσμου στον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust)· συνιστά στην Αλβανία να υιοθετήσει μια νέα στρατηγική και ένα νέο σχέδιο δράσης για τα ναρκωτικά, για να καλυφθεί, μεταξύ άλλων, το νομοθετικό κενό όσον αφορά τις πρόδρομες ουσίες ναρκωτικών·

Θεμελιώδη δικαιώματα

28. εκφράζει την υποστήριξή του στις πολιτικές χωρίς αποκλεισμούς και ζητεί να σημειωθεί πρόοδος όσον αφορά τη θέσπιση μέτρων για την αποτελεσματική προστασία των θεμελιωδών ελευθεριών και δικαιωμάτων όλων των πολιτών, με ιδιαίτερη έμφαση στις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, τις εθνοτικές μειονότητες και τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+·

29. εκφράζει την ικανοποίησή του για τον διορισμό του παρατηρητή της Αλβανίας στον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ (FRA) και παροτρύνει τις αρχές να αξιοποιήσουν πλήρως την εμπειρογνωσία του FRA προκειμένου να ευθυγραμμίσουν τη νομοθεσία και τις πρακτικές της Αλβανίας με το κεκτημένο και τα πρότυπα της ΕΕ·

30. επιδοκιμάζει την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και καλεί τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για τη θέσπιση ισχυρής νομολογίας κατά των διακρίσεων· παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίσουν την αποτελεσματική πρόληψη και δίωξη της ρητορικής μίσους και των εγκλημάτων μίσους, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού·

31. σημειώνει ότι το εθνικό σχέδιο δράσης της Αλβανίας για τα θέματα των ΛΟΑΤΚΙ 2016-2020 έχει λήξει και καλεί την κυβέρνηση να αναπτύξει ένα νέο σχέδιο δράσης με μια διαφανή και χωρίς αποκλεισμούς διαδικασία σε συνεννόηση με την κοινωνία των πολιτών, και να διασφαλίσει ότι διατίθενται κατάλληλοι πόροι για την εφαρμογή του· καλεί τις αλβανικές αρχές να προωθήσουν την κοινωνική αποδοχή των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ+, που εξακολουθούν να υφίστανται διακρίσεις και ρητορική μίσους σε τακτική βάση· χαιρετίζει την απόφαση να εξαλειφθεί η «θεραπεία μετατροπής», η οποία είναι απαράδεκτη, γεγονός που θα ενισχύσει το δικαίωμα στην ταυτότητα φύλου και στην έκφραση φύλου·

32. παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίσουν την παροχή επαρκών ανθρώπινων, τεχνικών και οικονομικών πόρων στα αρμόδια όργανα, όπως στα γραφεία του Διαμεσολαβητή, του Επιτρόπου για την καταπολέμηση των διακρίσεων και του Επιτρόπου για το δικαίωμα στην πληροφόρηση και την προστασία των δεδομένων, καθώς και τη συστηματική εφαρμογή των αντίστοιχων συστάσεών τους· τονίζει ότι σε αυτά τα αξιώματα θα πρέπει να διορίζονται μόνο άτομα των οποίων η ανεξαρτησία και ο επαγγελματισμός είναι πέραν πάσης αμφιβολίας·

33. ζητεί τη δημιουργία αποτελεσματικού μηχανισμού για την πρόληψη της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένων της παρενόχλησης, της ενδοοικογενειακής βίας και της βίας κατά των παιδιών, φαινομένων που έχουν επιδεινωθεί με την πανδημία COVID-19, καθώς και την παροχή προστασίας και στήριξης στα θύματά της, σε συνδυασμό με την αποτελεσματική και αποδοτική δίωξη των δραστών·

34. υπενθυμίζει στην Αλβανία τις εκκλήσεις του να διασφαλίσει την άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες και περαιτέρω βελτιώσεις στην εκπαίδευση, τα ποσοστά απασχόλησης και τις συνθήκες διαβίωσης και την υγεία των ατόμων με αναπηρία, των Ρομά, των Αιγύπτιων και των λοιπών εθνοτικών μειονοτήτων· χαιρετίζει τη δήλωση του Πόζναν του 2019 για την ένταξη των Ρομά στη διαδικασία διεύρυνσης της ΕΕ· προτρέπει τις αρχές να προωθήσουν τις πολιτικές ένταξης των Ρομά σύμφωνα με το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για τους Ρομά·

35. προτρέπει την Αλβανία να εγκρίνει ταχέως τους πέντε εναπομένοντες κανονισμούς για να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του νόμου πλαισίου του 2017 για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων και των συναφών δικαιωμάτων όσον αφορά την ελευθερία αυτοπροσδιορισμού, τη χρήση μειονοτικών γλωσσών όπου απαιτείται σε τοπικό διοικητικό επίπεδο, καθώς και του δικαιώματος σε συνεκπαίδευση στις μειονοτικές γλώσσες· καλεί την Αλβανία να προστατεύσει και να προωθήσει την πολιτιστική κληρονομιά, τις γλώσσες και τις παραδόσεις των εθνικών μειονοτήτων της και να παράσχει ειδικό χώρο, στα κρατικά και τοπικά μέσα ενημέρωσης, στις μειονοτικές γλώσσες·

36. χαιρετίζει, στο πλαίσιο αυτό, την έγκριση του νόμου για την απογραφή του πληθυσμού που θα διενεργηθεί το φθινόπωρο του 2021 και καλεί την Αλβανία να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ουσιαστική εφαρμογή του, μεταξύ άλλων μέσω της προετοιμασίας του ερωτηματολογίου και του εγχειριδίου κατά τρόπο ώστε να καλύπτουν όλες τις αναγνωρισμένες μειονοτικές ομάδες·

37. καλεί την Αλβανία να διασφαλίσει ότι οι μειονοτικές ομάδες έχουν ίσες ευκαιρίες και επαρκή εκπροσώπηση στην πολιτική ζωή, τη δημόσια διοίκηση και το δικαστικό σώμα·

38. ενθαρρύνει την Αλβανία να σημειώσει περαιτέρω πρόοδο όσον αφορά τα μέτρα για την παγίωση των δικαιωμάτων καταχώρησης, απόδοσης και αποζημίωσης ακινήτων, την εφαρμογή του νόμου για τις μεταβατικές διαδικασίες όσον αφορά την ιδιοκτησία, κυρίως προωθώντας με διαφανή τρόπο τη διαδικασία καταχώρησης ακινήτων και την ολοκλήρωση της συνολικής μεταρρύθμισης του τομέα της έγγειας ιδιοκτησίας·

39. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Αλβανίας να προωθήσει την ανεκτικότητα και τη διαθρησκειακή αρμονία και να αντιμετωπίσει τις προκαταλήψεις και τις διακρίσεις, συμπεριλαμβανομένου του αντισημιτισμού, όπως επιβεβαιώνεται από την έγκριση του ορισμού του αντισημιτισμού της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος από το κοινοβούλιο, που καθιστά την Αλβανία την πρώτη χώρα με πλειοψηφία μουσουλμάνων που αποδέχεται τη διατύπωση αυτή· ζητεί συνεχείς προσπάθειες για να διασφαλιστεί ο σεβασμός προς την ελευθερία της έκφρασης και την ελευθερία της πίστης ή της θρησκείας·

40. καλεί τις αρχές να διασφαλίσουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι ως θεμελιώδες δικαίωμα, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας, ακόμη και σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης ή φυσικών καταστροφών· τονίζει τις συστάσεις του Διαμεσολαβητή ως προς το θέμα αυτό·

41. σημειώνει ότι έχει σημασία η αντιμετώπιση των καταγγελιών για παραπτώματα της αστυνομίας και η διερεύνηση και δίωξη της δυσανάλογης χρήσης βίας, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πανδημίας COVID-19· υπενθυμίζει την ανάγκη εξάλειψης της κακομεταχείρισης υπόπτων και κρατουμένων·

42. υπενθυμίζει στις αρχές την υποχρέωσή τους να διασφαλίζουν τη δέουσα διαδικασία για τους αιτούντες άσυλο σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις της Αλβανίας, και να αντιμετωπίζουν καταλλήλως τις ανάγκες των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των μεταναστών, ενισχύοντας παράλληλα την ετοιμότητα για ενδεχόμενες αυξήσεις των μεταναστευτικών ροών και βελτιώνοντας τη συνεργασία με τις αρχές των κρατών μελών· ζητεί να αυξηθούν οι ικανότητες στους τομείς της επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και των ερευνών σχετικά με καταγγελλόμενες περιπτώσεις παραβιάσεων των διαδικασιών επιστροφής, συμπεριλαμβανομένων των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

43. τονίζει ότι η προστασία των συνόρων και η πρόληψη του διασυνοριακού εγκλήματος πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα και να διεξάγονται σε πλαίσιο πλήρους σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων τα οποία κατοχυρώνονται στους ισχύοντες διεθνείς και περιφερειακούς νόμους και αρχές· χαιρετίζει τη δρομολόγηση της πρώτης ολοκληρωμένης κοινής επιχείρησης με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής (FRONTEX) εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

44. υπογραμμίζει ότι η συμβολή της Αλβανίας στην προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι καθοριστικής σημασίας και καλεί την ΕΕ να εντείνει τη στήριξή της για την προστασία των συνόρων στην περιοχή και να παρέχει την κατάλληλη στήριξη για τις ανάγκες των αλβανικών αρχών που ασχολούνται με τους πρόσφυγες, τους αιτούντες άσυλο και τους μετανάστες·

45. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των αλβανικών αρχών και προτρέπει τις αρχές να υιοθετήσουν μια στιβαρή προσέγγιση για την πρόληψη, τη διερεύνηση, τη δίωξη και την επιβολή ποινής στην εμπορία ανθρώπων και την εκμετάλλευση των θυμάτων της, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών και άλλων ευάλωτων ομάδων, να αυξήσουν τον αριθμό των υπηρεσιών επανένταξης και να διασφαλίσουν την προστασία των μαρτύρων·

46. επικροτεί τα εν εξελίξει μέτρα και ζητεί να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος όσον αφορά τη σημαντική μείωση της παράτυπης μετανάστευσης και του αριθμού των αβάσιμων αιτήσεων ασύλου από Αλβανούς υπηκόους, συμπεριλαμβανομένων των αφίξεων ασυνόδευτων ανηλίκων, στα κράτη μέλη της ΕΕ· σημειώνει ότι η Αλβανία εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια αναφοράς για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων·

Κοινωνία των πολιτών και μέσα ενημέρωσης

47. υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθεί το κλίμα για τη λειτουργία της κοινωνίας των πολιτών στην Αλβανία και προτρέπει τις αρχές να διασφαλίζουν ουσιαστικές, έγκαιρες και αντιπροσωπευτικές διαβουλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στα διάφορα επίπεδα διακυβέρνησης και να ενισχύσουν το νομικό και φορολογικό πλαίσιο, βελτιώνοντας έτσι την οικονομική βιωσιμότητα του μη κυβερνητικού τομέα·

48. τονίζει τη σημασία που έχει η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε τακτικές διαβουλεύσεις για τη λειτουργία της κοινωνίας, η οποία επιτρέπει τη συμμετοχή των πολιτών στις υποθέσεις της χώρας·

49. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης των συνθηκών και δημιουργίας ενός περιβάλλοντος που θα προάγει τη λογοδοσία και τον έλεγχο των δημόσιων θεσμών, ιδίως μέσω της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών και τους δημοσιογράφους, με τη διασφάλιση της πρόσβασής τους στη δικαιοσύνη και της ασφάλειας δικαίου· εκφράζει την έντονη ανησυχία του για τις ιδιαίτερα ανησυχητικές καταγγελίες για εκτεταμένη χρήση της παραπληροφόρησης σε βάρος ερευνητών δημοσιογράφων, ακτιβιστών της κοινωνίας των πολιτών και άλλων που επιδιώκουν να λογοδοτούν οι ισχυροί παράγοντες για τα πεπραγμένα τους·

50. σημειώνει με ανησυχία την έλλειψη προόδου όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης και τα εμπόδια στην ορθή λειτουργία των ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης·

51. υπενθυμίζει τη σημασία που έχει η διασφάλιση ποιοτικής δημοσιογραφίας και η αύξηση των επιπέδων γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας για τη διασφάλιση της λειτουργίας της δημοκρατίας στην Αλβανία και την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης, της ρητορικής μίσους και των ψευδών ειδήσεων· ζητεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την Επιτροπή να βελτιώσουν τον συντονισμό και να αντιμετωπίσουν την παραπληροφόρηση και τις υβριδικές απειλές που αποβλέπουν στην υπονόμευση της ενωσιακής προοπτικής μέσω μιας πιο στρατηγικής υποβάθμισης της σημασίας της ΕΕ στα μάτια των πολιτών των Δυτικών Βαλκανίων, και προτρέπει αμφότερες να προωθήσουν τη δημιουργία ενός κέντρου αριστείας για την αντιμετώπιση της παραπληροφόρησης το οποίο θα επικεντρώνεται στα Βαλκάνια·

52. ζητεί να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την προώθηση ενός περιβάλλοντος για τα μέσα ενημέρωσης χωρίς εξωτερικές επιρροές, το οποίο θα ευνοεί την επαγγελματική συμπεριφορά των μέσων ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένης της ερευνητικής δημοσιογραφίας·

53. υπογραμμίζει την ανάγκη ενίσχυσης της αυτορρύθμισης, των δεοντολογικών προτύπων, της ανεξαρτησίας, της αμεροληψίας, της οικονομικής βιωσιμότητας και της αναφοράς της ποιότητας των δημόσιων και ιδιωτικών μέσων ενημέρωσης και ενίσχυσης της διαφάνειας όσον αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης, τη χρηματοδότηση και τη δημόσια διαφήμιση· ζητεί τη λήψη μέτρων που θα διασφαλίζουν διαφάνεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς των μέσων ενημέρωσης· σημειώνει την ανάγκη βελτίωσης των εργασιακών και κοινωνικών συνθηκών των επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, προκειμένου να διασφαλίζεται ποιοτική δημοσιογραφία·

54. καταδικάζει τη βία, τον εκφοβισμό, τις εκστρατείες δυσφήμισης και τις έμμεσες πολιτικές και οικονομικές πιέσεις κατά δημοσιογράφων, οι οποίες συνιστούν σοβαρή απειλή για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, οδηγούν σε αυτολογοκρισία και υπονομεύουν σε μεγάλο βαθμό τις προσπάθειες αποκάλυψης του εγκλήματος και της διαφθοράς· καλεί τις αρχές να ξεκινήσουν έρευνα σχετικά με τα πρόσφατα πολλαπλά περιστατικά βίας και τις αδικαιολόγητες κρατήσεις δημοσιογράφων και να απαντήσουν αμέσως στις καταγγελίες ότι οι δημοσιογράφοι δέχθηκαν επίθεση από την αστυνομία, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της κράτησής τους·

55. χαιρετίζει τη δέσμευση των αρχών να αποσύρουν τα προτεινόμενα σχέδια τροποποιήσεων του νόμου για τα μέσα ενημέρωσης και να εφαρμόσουν πλήρως τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας της 19ης Ιουνίου 2020 σχετικά με όλες τις μελλοντικές προτάσεις· επαναλαμβάνει τις ανησυχίες του για τα μέτρα που προτάθηκαν αρχικά στο πλαίσιο της λεγόμενης «δέσμης μέτρων κατά της δυσφήμησης» και σημειώνει ότι οποιαδήποτε αναθεώρηση των νόμων για τα μέσα ενημέρωσης και την επικοινωνία θα πρέπει να πραγματοποιηθεί με διαφανή τρόπο και χωρίς αποκλεισμούς, ώστε να διασφαλίζεται ότι ακούγονται οι φωνές και οι απόψεις της κοινωνίας των πολιτών, με στόχο τη βελτίωση της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του εργασιακού περιβάλλοντος των ανεξάρτητων δημοσιογράφων·

Κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις

56. ενθαρρύνει την αλβανική κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα σε μέτρα που αποσκοπούν στον μετριασμό των κοινωνικοοικονομικών και υγειονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19, με ιδιαίτερη προσοχή στις περιθωριοποιημένες και ευάλωτες ομάδες όπως οι Ρομά, οι Αιγύπτιοι και η κοινότητα ΛΟΑΤΚΙ+, τα άτομα με αναπηρία και οι μόνοι γονείς, λαμβάνοντας παράλληλα περαιτέρω μέτρα για τη βελτίωση της διαφοροποίησης, της ανταγωνιστικότητας και της ψηφιοποίησης, την ενίσχυση της αντιπροσωπευτικότητας του κοινωνικού διαλόγου και την αντιμετώπιση της διαδεδομένης άτυπης οικονομίας·

57. υπενθυμίζει ότι η βιώσιμη ανάπτυξη εξαρτάται από την εξάλειψη της ενδημικής διαφθοράς, τη βελτίωση της διαφάνειας, την ασφάλεια δικαίου και την αποτελεσματικότητα, τον θεμιτό ανταγωνισμό και την απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών·

58. παροτρύνει τις αλβανικές αρχές να ενισχύσουν ουσιαστικά την κάλυψη κοινωνικής πρόνοιας και να βελτιώσουν την πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες και υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως για τις ευάλωτες ομάδες, προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού·

59. ζητεί να ενισχυθούν τα απτά μέτρα για την αντιμετώπιση της δημογραφικής συρρίκνωσης και της διαρροής εγκεφάλων μέσω ενεργών πολιτικών για την αγορά εργασίας που θα αντιμετωπίζουν τις αναντιστοιχίες δεξιοτήτων και θα μειώνουν τη μακροχρόνια ανεργία, ιδίως μεταξύ των νέων και των πλέον περιθωριοποιημένων ομάδων· τονίζει τη σημασία που έχει η δημιουργία βιώσιμων μακροπρόθεσμων ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους μέσω της προώθησης προσβάσιμης, ποιοτικής και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευσης και της αντιμετώπισης των προβλημάτων στέγασης· καλεί την αλβανική κυβέρνηση να βελτιώσει τη διαθεσιμότητα και την οικονομική προσιτότητα του διαδικτύου, μεταξύ άλλων για τη σχολική φοίτηση·

60. εκφράζει την ικανοποίησή του για τις θετικές τάσεις όσον αφορά τη συμμετοχή των γυναικών στην πολιτική και ζητεί πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των ανισορροπιών μεταξύ των φύλων, του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των φύλων και των διακρίσεων στον χώρο εργασίας·

61. παροτρύνει τις αρχές να εντείνουν τις προσπάθειες για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας σε όλη την άτυπη οικονομία και να ενισχύσουν τη δίωξη για την κακοποίηση παιδιών·

62. τονίζει την ανάγκη βελτίωσης της προβολής και της επικοινωνίας σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ και την ενωσιακή χρηματοδότηση στην Αλβανία· υπενθυμίζει, εν προκειμένω, την επιβράβευση των επιδόσεων βάσει του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας στη Βόρεια Μακεδονία και την Αλβανία, και ιδίως την ουσιαστική υποστήριξη που έχει παράσχει η ΕΕ στα Δυτικά Βαλκάνια για την καταπολέμηση της πανδημίας COVID-19·

63. χαιρετίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής για περισσότερο στρατηγικές επενδύσεις στα Δυτικά Βαλκάνια μέσω ειδικού Οικονομικού και Επενδυτικού Σχεδίου (ΟΕΣ)· τονίζει ότι κάθε επένδυση πρέπει να συνάδει με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τον στόχο της ΕΕ για απεξάρτηση από τον άνθρακα· αναγνωρίζει τη σημασία του εν λόγω ΟΕΣ όσον αφορά τη στήριξη της βιώσιμης συνδεσιμότητας, του ανθρώπινου κεφαλαίου, της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και όσον αφορά την ενίσχυση της περιφερειακής και διασυνοριακής συνεργασίας· ζητεί επαρκή συγχρηματοδότηση και περαιτέρω βελτιώσεις στη διαφάνεια και την προβολή της χρηματοδότησης της ΕΕ· τονίζει την ανάγκη, όσον αφορά την Αλβανία, να επικεντρωθεί η χρηματοδότηση στην εν εξελίξει δημοκρατική μετάβαση και στην καταπολέμηση της δημογραφικής συρρίκνωσης και της διαρροής εγκεφάλων·

Περιβάλλον, ενέργεια και μεταφορές

64. υπενθυμίζει ότι εξακολουθούν να απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για την επίτευξη των στόχων που συνδέονται με την ενεργειακή απόδοση, την ασφάλεια του εφοδιασμού, τη μείωση των εκπομπών και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη διαφοροποίησή της μέσω της μετάβασης σε βιώσιμη ενέργεια, θέρμανση και μεταφορές·

65. παροτρύνει την Αλβανία να διαφοροποιήσει την παραγωγή ενέργειας, να εξασφαλίσει οικονομικά και περιβαλλοντικά ορθές επενδύσεις σε δραστηριότητες υδροηλεκτρικής ενέργειας και να αυξήσει τις οικονομικά αποδοτικές επενδύσεις σε αιολικές και ηλιακές πηγές· παροτρύνει την κυβέρνηση να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο στη βιοποικιλότητα, αναστέλλοντας την ανάπτυξη υδροηλεκτρικής ενέργειας σε προστατευόμενες περιοχές, ιδίως σε περιοχές πλησίον των ποταμών Valbona και Vjosa, και να δημιουργήσει το συντομότερο το Εθνικό Πάρκο Viosa, που θα εκτείνεται σε όλο το μήκος του ποταμού, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της· υπογραμμίζει την ανάγκη να βελτιωθούν οι εκτιμήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι στρατηγικές περιβαλλοντικές εκτιμήσεις και η διαφάνεια των διαδικασιών σε οικολογικά ευαίσθητους τομείς, και να ενισχυθεί η δίωξη περιβαλλοντικών εγκλημάτων· τονίζει τη σημασία που έχει η βελτίωση της στρατηγικής της Αλβανίας για την πυρηνική ασφάλεια και την ακτινοπροστασία· υπενθυμίζει ότι η Αλβανία θα πρέπει ακόμη να εναρμονιστεί πλήρως με την οδηγία του Συμβουλίου 2013/50/Ευρατόμ της 5ης Δεκεμβρίου 2013 για τον καθορισμό βασικών προτύπων ασφαλείας για την προστασία από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες·

66. παροτρύνει τις αρχές να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση με τη Συνθήκη για την Ενεργειακή Κοινότητα, μεταξύ άλλων καθιστώντας λειτουργικό το χρηματιστήριο ηλεκτρικής ενέργειας της Αλβανίας, συνεχίζοντας το άνοιγμα της αγοράς, εξασφαλίζοντας τον λειτουργικό διαχωρισμό των διαχειριστών συστημάτων διανομής και εξασφαλίζοντας τη σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας· υπογραμμίζει τη συμβολή του νέου Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου και της επικείμενης σύνδεσης του μετατραπέντος θερμοηλεκτρικού σταθμού της Αυλώνας με την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια· υπενθυμίζει την ανάγκη να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και να δημιουργηθεί γραμμή διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Μπίτολα-Ελμπασάν και Βόρειας Μακεδονίας·

67. ζητεί να συνεχιστεί η πρόοδος όσον αφορά την ενίσχυση των στρατηγικών δικτύων μεταφορών σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (ΔΕΔ-Μ), να προωθηθούν οι εργασίες για τα αλβανικά τμήματα του «Blue Highway», να ολοκληρωθούν οι μεταρρυθμίσεις στον σιδηροδρομικό τομέα και να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος στη σιδηροδρομική σύνδεση Τιράνων-Ποντγκόριτσας-Δυρραχίου·

68. εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για ορισμένα οικονομικά έργα στην Αλβανία που προκάλεσαν σοβαρή περιβαλλοντική βλάβη σε προστατευόμενες περιοχές· υπογραμμίζει ότι ο σχεδιασμός και η κατασκευή οικολογικά ευαίσθητων τουριστικών και ενεργειακών έργων υποδομής πρέπει να πραγματοποιείται στο πλαίσιο ευρείας πανεθνικής διαβούλευσης με την κοινωνία των πολιτών και τις τοπικές κοινότητες προτού ληφθεί οιαδήποτε απόφαση, και οφείλει να συμμορφώνεται με τους διεθνείς και ενωσιακούς κανόνες σχετικά με τις εκτιμήσεις επιπτώσεων και την προστασία του περιβάλλοντος·

69. παροτρύνει τις αλβανικές αρχές να αναπτύξουν μια εθνική ενεργειακή στρατηγική που θα εγγυάται την πλήρη ευθυγράμμιση και εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού, των σχετικών πολιτικών της ΕΕ για το κλίμα, των στόχων απεξάρτησης από τον άνθρακα και των μέσων τιμολόγησης του άνθρακα, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και τις πολιτικές δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν στη Διακήρυξη της Σόφιας του 2020· καλεί τις αλβανικές αρχές να εγκρίνουν χωρίς καθυστέρηση το σχέδιο νόμου για το κλίμα και τον νόμο και την απόφαση σχετικά με έναν μηχανισμό παρακολούθησης και αναφοράς των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου· ζητεί την ταχεία οριστικοποίηση του προσχεδίου του ενοποιημένου εθνικού σχεδίου για την ενέργεια και το κλίμα ώστε να επανεξεταστεί από τη Γραμματεία της Ενεργειακής Κοινότητας·

70. ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες στον τομέα της γεωργίας και της αγροτικής ανάπτυξης· φρονεί ότι είναι σημαντικό να δημιουργηθεί ένα ισχυρό σύστημα διαβουλεύσεων μεταξύ των υπευθύνων χάραξης πολιτικής και των διαφόρων ομάδων συμφερόντων στις αγροτικές περιοχές· υπογραμμίζει την ανάγκη να αναπτυχθεί μια σύγχρονη, οικολογική και φιλική προς το κλίμα γεωργία μικρής και μεσαίας κλίμακας που θα εξασφαλίζει τη διαβίωση των αγροτών και την προστασία των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας της Αλβανίας·

71. υπενθυμίζει την ανάγκη να δώσει η Αλβανία προτεραιότητα στην εφαρμογή της νέας εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση των αποβλήτων για την περίοδο 2020-2035 και στη δημιουργία ολοκληρωμένου περιφερειακού συστήματος διαχείρισης αποβλήτων, και να προωθήσει την ανακύκλωση, το κλείσιμο των χώρων διάθεσης επικίνδυνων αποβλήτων, την ευθυγράμμιση με τα πρότυπα της ΕΕ, ιδίως όσον αφορά την αποτέφρωση, και την πρόληψη της αποψίλωσης των δασών και της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικά· εφιστά την προσοχή στη ρύπανση της Αδριατικής Θάλασσας και τη συχνή βύθιση απορριμμάτων που μεταφέρονται από τα θαλάσσια ρεύματα· υπογραμμίζει την ανάγκη να ενταθεί η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και της επεξεργασίας λυμάτων και να ενισχυθούν οι ικανότητες των οργανισμών που είναι αρμόδιοι για το περιβάλλον και τις προστατευόμενες περιοχές·

Περιφερειακή συνεργασία και εξωτερική πολιτική

72. χαιρετίζει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες της Αλβανίας για την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας και την περιφερειακή ολοκλήρωση· υπογραμμίζει τη σημασία της λήψης περαιτέρω μέτρων για την προώθηση της συμφιλίωσης με τις γειτονικές χώρες και της περιφερειακής συνεργασίας, που θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ και σε ένα κοινό μέλλον στην ΕΕ·

73. ζητεί τη δημιουργία νέων ευκαιριών για πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου και διάλογο σχετικά με τις πολιτικές με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων μέσω τακτικών διασκέψεων κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων και της εντατικοποίησης των επαφών μεταξύ υπουργών, προκειμένου να ενισχυθεί η πολιτική αποδοχή της διαδικασίας διεύρυνσης και να διασφαλισθεί ισχυρότερη καθοδήγηση και συμμετοχή υψηλού επιπέδου, όπως ζητείται επίσης στο πλαίσιο της αναθεωρημένης μεθοδολογίας για τη διεύρυνση·

74. χαιρετίζει τα εποικοδομητικά βήματα για την επίλυση εκκρεμών διμερών ζητημάτων, συμπεριλαμβανομένης της κοινής δέσμευσης Ελλάδας και Αλβανίας να παραπέμψουν την οριοθέτηση των θαλάσσιων ζωνών στο Διεθνές Δικαστήριο·

75. θεωρεί ευπρόσδεκτα τα χωρίς αποκλεισμούς μέτρα που έχουν ληφθεί για την εμβάθυνση της περιφερειακής ολοκλήρωσης, τη διευκόλυνση της συνδεσιμότητας και της ελεύθερης κυκλοφορίας προσώπων, αγαθών, κεφαλαίων και υπηρεσιών και τη συμβολή στην κοινή περιφερειακή αγορά·

76. χαιρετίζει τον εποικοδομητικό ρόλο της Αλβανίας σε πολυμερείς πρωτοβουλίες, μεταξύ άλλων υπό την προεδρία της στη Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών της Κεντρικής Ευρώπης και στον ΟΑΣΕ·

77. χαιρετίζει τη συμμετοχή της Αλβανίας στην πρωτοβουλία «μικρή Σένγκεν» ως μέσο βελτίωσης των σχέσεων γειτονίας και παροχής νέων ευκαιριών για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Αλβανίας·

78. καλεί όλους τους πολιτικούς ηγέτες να λάβουν επειγόντως μέτρα για τη σύσταση της Περιφερειακής Επιτροπής που θα είναι επιφορτισμένη με τη διαπίστωση των γεγονότων σχετικά με όλα τα θύματα εγκλημάτων πολέμου και άλλων σοβαρών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν στο έδαφος της πρώην Γιουγκοσλαβίας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1991 και 31ης Δεκεμβρίου 2001 (RECOM), με βάση το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει ο Συνασπισμός για τη RECOM· καλεί τους πολιτικούς ηγέτες στα Δυτικά Βαλκάνια να προωθήσουν την περιφερειακή συμφιλίωση και να μην εργαλειοποιούν τα θέματα αυτά στις εσωτερικές πολιτικές διαμάχες·

79. εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη πλήρη ευθυγράμμιση της Αλβανίας από το 2012 με τις αποφάσεις και τις δηλώσεις κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας και επιδοκιμάζει την ενεργό συμμετοχή της σε στρατιωτικές αποστολές και επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων, καθώς και την ενεργό συμβολή της σε αποστολές του ΝΑΤΟ που είναι στρατηγικής σημασίας για την ΕΕ· προτρέπει την Αλβανία να συμμορφωθεί με τη θέση της ΕΕ όσον αφορά τη δικαιοδοσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου·

80. υπογραμμίζει την ανάγκη να ενισχύσουν η ΕΕ και οι ΗΠΑ την εταιρική τους σχέση και τον συντονισμό στα Δυτικά Βαλκάνια προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος σε βασικές μεταρρυθμίσεις και να βελτιωθεί η διακυβέρνηση και η συμφιλίωση· καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να ενισχύσουν τη στήριξη προς την Αλβανία για την αντιμετώπιση κακόβουλων ξένων παρεμβάσεων από χώρες όπως η Ρωσία, η Κίνα και το Ιράν· φρονεί ότι, έχοντας κατά νου την προαναφερθείσα ευθυγράμμιση και τη διαδικασία ένταξης της Αλβανίας στην ΕΕ, τα Τίρανα πρέπει να αναπτύσσουν μια διαρκώς στενότερη συνεργασία με τα κράτη μέλη της ΕΕ και του ΝΑΤΟ σε θέματα ασφάλειας και άμυνας·

°

° °

81. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, καθώς και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Αλβανίας.


 

ΠΛHΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία της έγκρισης

4.3.2021

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

62

4

1

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Kinga Gál, Γιώργος Γεωργίου, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Sandra Kalniete, Karol Karski, Dietmar Köster, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Δημήτρης Παπαδάκης, Κώστας Παπαδάκης, Tonino Picula, Manu Pineda, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Hilde Vautmans, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Thomas Waitz, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Marisa Matias

Αναπληρωτές (άρθρο 209 παρ. 7) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Janina Ochojska

 

 


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

62

+

ECR

Angel Dzhambazki, Raffaele Fitto, Anna Fotyga, Karol Karski, Jacek Saryusz‑Wolski, Hermann Tertsch

ID

Anna Bonfrisco

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Traian Băsescu, Michael Gahler, Kinga Gál, Sunčana Glavak, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López‑Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Βαγγέλης Μεϊμαράκης, Francisco José Millán Mon, Gheorghe‑Vlad Nistor, Janina Ochojska, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler‑Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos, Hilde Vautmans

S&D

Maria Arena, Włodzimierz Cimoszewicz, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Dietmar Köster, Claudiu Manda, Sven Mikser, Δημήτρης Παπαδάκης, Tonino Picula, Kati Piri, Giuliano Pisapia, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

The Left

Marisa Matias, Manu Pineda, Idoia Villanueva Ruiz

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon‑Taubadel, Thomas Waitz, Salima Yenbou

NI

Fabio Massimo Castaldo

 

4

-

ID

Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

NI

Κώστας Παπαδάκης

 

1

0

The Left

Γιώργος Γεωργίου

 

 

Υπόμνημα χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+ : υπέρ

- : κατά

0 : αποχή

[1] ΕΕ L 107 της 28.4.2009, σ. 166.

[2] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0320.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0050.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2020)0168.

Τελευταία ενημέρωση: 22 Μαρτίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου