Procedūra : 2020/2271(IMM)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0134/2021

Pateikti tekstai :

A9-0134/2021

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/04/2021 - 2

Priimti tekstai :

P9_TA(2021)0116

<Date>{21/04/2021}21.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0134/2021</NoDocSe>
PDF 153kWORD 45k

<TitreType>PRANEŠIMAS</TitreType>

<Titre>dėl prašymo atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą</Titre>

<DocRef>(2020/2271(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Teisės reikalų komitetas</Commission>

Pranešėjas: <Depute>Stéphane Séjourné</Depute>

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO
 INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO SPRENDIMO

dėl prašymo atšaukti Filipo De Mano (Filip De Man) imunitetą

(2020/2271(IMM))

Europos Parlamentas,

 atsižvelgdamas į Briuselio apeliacinio teismo generalinio prokuroro 2020 m. spalio 30 d. perduotą prašymą atšaukti Filipo De Mano imunitetą, kuris susijęs su nagrinėjama baudžiamąja byla ir kuris buvo paskelbtas 2020 m. gruodžio 14 d. plenariniame posėdyje,

 išklausęs Filipo De Mano paaiškinimų, kaip nurodyta Darbo tvarkos taisyklių 9 straipsnio 6 dalyje,

 atsižvelgdamas į Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnį bei 1976 m. rugsėjo 20 d. Akto dėl Europos Parlamento narių rinkimų remiantis tiesiogine visuotine rinkimų teise 6 straipsnio 2 dalį,

 atsižvelgdamas į Belgijos Karalystės Konstitucijos 59 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 2008 m. spalio 21 d., 2010 m. kovo 19 d., 2011 m. rugsėjo 6 d., 2013 m. sausio 17 d. ir 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimus[1],

 atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 5 straipsnio 2 dalį, 6 straipsnio 1 dalį ir 9 straipsnį,

 atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą (A9‑0134/2021),

A. kadangi Briuselio apeliacinio teismo generalinis prokuroras perdavė prašymą atšaukti Belgijos Karalystėje išrinkto Europos Parlamento nario Filipo De Mano imunitetą dėl jo 2019 m. gegužės 1 d. galimai sukelto kelių eismo įvykio, kurio metu padaryta turtinė žala, sunkinančios aplinkybės – pasišalinimas iš įvykio vietos;

B. kadangi Filip De Man kaltinamas tuo, kad 2019 m. gegužės 1 d. Vilvordėje atsitrenkė į gatvėje esančią saugumo salelę, nesustojo ir toliau nuvažiavo iki savo namų; kadangi policija nustatė, kad gatvėje mėtėsi Filipo De Mano automobilio nuolaužos ir kad ant gatvės grindinio palikti pėdsakai buvo matomi nuo įvykio vietos iki Parlamento nario namų; kadangi po daugybės šaukimų galiausiai Filipą De Maną apklausė kriminalinė policija ir per apklausą jis paaiškino, kad iš tiesų nuvertė betono stulpą ir negalėjo sustoti, nes gatvėje susibūriavo daug žmonių;

C. kadangi įtariama nusikalstama veika patenka į 1968 m kovo 16 d. Belgijos Kelių eismo policijos įstatymo 33 straipsnio taikymo sritį ir už ją baudžiama laisvės atėmimu nuo penkiolikos dienų iki šešių mėnesių ir bauda nuo 200 iki 2000 EUR;

D. kadangi, pirma, Parlamentas negali būti prilyginamas teismui ir, antra, vykstant imuniteto atšaukimo procedūrai Parlamento narys negali būti laikomas „kaltinamuoju“[2];

E. kadangi pagal Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 9 straipsnio pirmą pastraipą Europos Parlamento nariai savo valstybės narės teritorijoje naudojasi imunitetais, kurie toje valstybėje narėje yra suteikiami parlamento nariams, o visų kitų valstybių narių teritorijose – imunitetu nuo bet kokios sulaikymo priemonės ir patraukimo atsakomybėn;

F. kadangi Belgijos Karalystės Konstitucijos 59 straipsnio pirmoje pastraipoje numatyta, kad „išskyrus atvejus, kai asmuo užklumpamas bedarant nusikaltimą (flagrante delicto), teisėsaugos srityje nė vienas bet kurių Rūmų narys sesijos metu negali būti tiesiogiai perduodamas teismui ar į jį šaukiamas arba suimamas, nebent Rūmai, kurių narys yra tas asmuo, yra tam suteikę leidimą“;

G. kadangi tik Parlamentas gali nuspręsti, ar konkrečiu atveju atšaukti imunitetą, ar jo neatšaukti; kadangi Parlamentas gali pagrįstai atsižvelgti į Parlamento nario poziciją, kad galėtų priimti sprendimą, ar atšaukti jo imunitetą, ar jo neatšaukti[3];

H. kadangi nusikalstama veika, kuria įtariamas Filip De Man, nėra tiesiogiai ar akivaizdžiai susijusi su jo, kaip Europos Parlamento nario, vykdomomis pareigomis ir nėra einant Europos Parlamento nario pareigas pareikšta nuomonė ar balsavimas, kaip numatyta Protokolo Nr. 7 dėl Europos Sąjungos privilegijų ir imunitetų 8 straipsnyje;

I. kadangi šiuo atveju Parlamentas neaptiko jokių fumus persecutionis prielaidos įrodymų, t. y. pakankamai tikslių ir rimtų įtarimų, kad procesas buvo pradėtas siekiant pakenkti Parlamento nario politinei veiklai;

1. nusprendžia atšaukti Filipo De Mano imunitetą;

2. paveda Pirmininkui nedelsiant perduoti šį sprendimą ir atsakingo komiteto pranešimą atitinkamai Belgijos Karalystės valdžios institucijai ir Filipui De Manui.


INFORMACIJA APIE PRIĖMIMĄ ATSAKINGAME KOMITETE

Priėmimo data

13.4.2021

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

0

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Esteban González Pons, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, Ilhan Kyuchyuk, Emmanuel Maurel, Sabrina Pignedoli, Luisa Regimenti, Yana Toom

 

 

[1] 2008 m. spalio 21 d. Teisingumo Teismo sprendimas Marra / De Gregorio ir Clemente, C-200/07 ir C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; 2010 m. kovo 19 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; 2011 m. rugsėjo 6 d. Teisingumo Teismo sprendimas Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; 2013 m. sausio 17 d. Bendrojo Teismo sprendimas Gollnisch / Parlamentas, T-346/11 ir T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; 2019 m. gruodžio 19 d. Teisingumo Teismo sprendimas Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

[2] 2019  m. balandžio 30 d. Bendrojo Teismo sprendimas Briois / Parlamentas, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.

[3] 2008 m. spalio 15 d. Bendrojo Teismo sprendimas Mote / Parlamentas, T-345/05, ECLI:EU:T:2008:440, 28 punktas;

Atnaujinta: 2021 m. balandžio 23 d.Teisinė informacija - Privatumo politika