Postupak : 2020/2240(IMM)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0136/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0136/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2021 - 2

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0118

<Date>{22/04/2021}22.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0136/2021</NoDocSe>
PDF 148kWORD 46k

<TitreType>IZVJEŠĆE</TitreType>

<Titre>o zahtjevu za ukidanje imuniteta Ioannisu Lagosu</Titre>

<DocRef>(2020/2240(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravna pitanja</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA
 INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

o zahtjevu za ukidanje imuniteta Ioannisu Lagosu

(2020/2240(IMM))

Europski parlament,

 uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Ioannisu Lagosu, koji je 23. listopada 2020. podnio državni odvjetnik pri Kasacijskom sudu Helenske Republike u kontekstu izvršenja osuđujuće presude br. 2425, 2473, 2506, 2644/2020, koju je protiv njega donio Žalbeni sud u Ateni (Prvo vijeće od troje sudaca koje odlučuje o kaznenim stvarima), a koji je objavljen na plenarnoj sjednici 11. studenoga 2020.,

 nakon saslušanja Ioannisa Lagosa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

 uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

 uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011., 17. siječnja 2013. i 19. prosinca 2019.[1],

 uzimajući u obzir članak 62. Ustava Helenske Republike,

 uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

 uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0136/2021),

A. budući da je državni odvjetnik koji je nadležan za taj postupak zatražio ukidanje imuniteta Ioannisu Lagosu, zastupniku u Europskom parlamentu, kako bi se protiv njega mogla izvršiti osuđujuća presuda u okviru koje mu je izrečena kazna zatvora u ukupnom trajanju od trinaest (13) godina i osam (8) mjeseci te novčana kazna u ukupnom iznosu od tisuću tristo eura (1300 EUR) za jedno teže kazneno djelo i dva lakša kaznena djela;

B. budući da prema članku 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na nacionalnom području svoje države uživaju imunitet koji se priznaje zastupnicima parlamenta te države;

C. budući da je Ioannis Lagos 2. srpnja 2019. izabran kao zastupnik u Europskom parlamentu, a zahtjev za ukidanje imuniteta odnosi se na činjenice i optužnicu koji su prethodili njegovu stjecanju statusa zastupnika u Europskom parlamentu, a time i imuniteta zastupnika u Europskom parlamentu;

D. budući da se, u skladu s člankom 62. Ustava Helenske Republike, tijekom trajanja zastupničkog mandata nijedan zastupnik ne smije kazneno goniti, uhititi, zatvoriti niti se u odnosu na njega mogu primijeniti ikakve druge mjere koje uključuju oduzimanje slobode, bez odobrenja Zastupničkog doma;

E. budući da je Ioannis Lagos proglašen krivim za sljedeće: a) teže kazneno djelo pripadnosti zločinačkoj organizaciji i njezina vođenja (članak 187. stavci 1. i 3. Kaznenog zakona), počinjeno u Ateni između 2008. i danas, b) lakše kazneno djelo koje se odnosi na jednostavno posjedovanje oružja (Zakon br. 2168/1993), nakon odobrene izmjene optužnice koja se odnosila na kvalificirano kazneno djelo posjedovanja oružja, počinjeno 30. rujna 2013. u Perami (Atika) i c) lakše kazneno djelo koje se odnosi na povredu Zakona br. 456/1976 o „signalnim pištoljima i vatrometu”, počinjeno u Perami (Atika) 29. rujna 2013.;

F. budući da je osuđujuća presuda Žalbenog suda u Ateni izvršiva odmah jer je sud odlučio da žalba protiv te odluke nema suspenzivan učinak;

G. budući da je Odbor za pravna pitanja primio na znanje dokumente koje je Ioannis Lagos podnio njegovim članovima u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika smatrajući ih važnima za postupak;

H. budući da se osuđujuća presuda ne odnosi na izražena mišljenja ili glasovanje Ioannisa Lagosa u okviru obnašanja njegovih dužnosti, u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

I. budući da se u skladu s člankom 9. stavkom 8. Poslovnika Odbor za pravna pitanja ni pod kojim uvjetima ne može izjasniti o krivnji zastupnika u Parlamentu niti se izjasniti o tome opravdavaju li mišljenja ili postupci koji mu se pripisuju kazneni progon, čak ni u slučaju da Odbor prilikom razmatranja zahtjeva stekne podrobna saznanja o činjenicama slučaja;

J. budući da nije na Europskom parlamentu da ispituje značajke nacionalnih pravnih i pravosudnih sustava;

K. budući da Europski parlament nema ovlast za ocjenjivanje ili ispitivanje nadležnosti nacionalnih pravosudnih tijela koja vode predmetni kazneni postupak;

L. budući da je Ioannis Lagos jedan od nekoliko pojedinaca kojima je isto tako u kontekstu osuđujuće presude Žalbenog suda u Ateni izrečena višegodišnja zatvorska kazna za predmetna kaznena djela, pri čemu je jedina razlika u tome što on trenutačno uživa imunitet kao zastupnik u Europskom parlamentu;

M. budući da imunitet parlamentarnih zastupnika u skladu s člankom 5. stavkom 2. Poslovnika Europskog parlamenta nije osobna povlastica zastupnika, već jamstvo neovisnosti Parlamenta kao cjeline i njegovih zastupnika;

N. budući da je svrha zastupničkog imuniteta zaštititi Parlament i njegove zastupnike od pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode pri izvršavanju zastupničkih dužnosti i koje se od tih dužnosti ne mogu odvojiti;

O. budući da predmetna kaznena djela nisu u očitoj i izravnoj vezi s dužnostima koje Ioannis Lagos obavlja kao zastupnik u Europskom parlamentu;

P. budući da su se kaznena djela za koja je optužen dogodila prije njegova izbora kao zastupnika u Europskom parlamentu; budući da se na temelju toga ne može tvrditi da je sudski postupak, koji je započeo već 2014., pokrenut s namjerom da se nanese šteta budućoj političkoj aktivnosti Ioannisa Lagosa kao zastupnika u Europskom parlamentu jer je u tom trenutku njegov status zastupnika u Europskom parlamentu još uvijek bio hipotetski i budući;

Q. budući da u ovom slučaju Parlament nije pronašao dokaze o postojanju fumus persecutionis, odnosno o činjeničnim elementima koji bi upućivali na to da se predmetnim pravnim postupkom nastoji nanijeti šteta političkoj aktivnosti zastupnika, a time i Europskom parlamentu;

1. odlučuje ukinuti imunitet Ioannisu Lagosu;

2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora tužitelju Kasacijskog suda Helenske Republike i Ioannisu Lagosu.


INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

Datum usvajanja

22.4.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Nacho Sánchez Amor

 

 

[1] Presuda Suda od 21. listopada 2008., Marra/De Gregorio i Clemente, C 200/07 i C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; Presuda Općeg suda od 19. ožujka 2010., Gollnisch/Parlament, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; Presuda Suda od 6. rujna 2011., Patriciello, C 163/10, ECLI: EU:C:2011:543; Presuda Općeg suda od 17. siječnja 2013., Gollnisch/Parlament, T-346/11 i T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23. Presuda Suda od 19. prosinca 2019., Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Posljednje ažuriranje: 23. travnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti