Postopek : 2020/2240(IMM)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0136/2021

Predložena besedila :

A9-0136/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/04/2021 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0118

<Date>{22/04/2021}22.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑0136/2021</NoDocSe>
PDF 147kWORD 46k

<TitreType>POROČILO</TitreType>

<Titre>o zahtevi za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)</Titre>

<DocRef>(2020/2240(IMM))</DocRef>


<Commission>{JURI}Odbor za pravne zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Marie Toussaint</Depute>

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA
 INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

PREDLOG SKLEPA EVROPSKEGA PARLAMENTA

o zahtevi za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos)

(2020/2240(IMM))

Evropski parlament,

 ob upoštevanju zahteve za odvzem imunitete Joanisu Lagosu (Ioannis Lagos), ki jo je 23. oktobra 2020 posredoval državni tožilec kasacijskega sodišča Helenske republike v zvezi z izvršitvijo obsodilnih odločb pritožbenega sodišča v Atenah št. 2425, 2473, 2506 in 2644/2020 zoper njega (prvi senat treh sodnikov, ki odloča o kazenskih zadevah), in ki je bila razglašena na plenarnem zasedanju 11. novembra 2020,

 po zagovoru Joanisa Lagosa v skladu s členom 9(6) Poslovnika,

 ob upoštevanju členov 8 in 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije ter člena 6(2) Akta o volitvah poslancev Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976,

 ob upoštevanju sodb Sodišča Evropske unije z dne 21. oktobra 2008, 19. marca 2010, 6. septembra 2011, 17. januarja 2013 in 19. decembra 2019[1],

 ob upoštevanju člena 62 ustave Helenske republike,

 ob upoštevanju člena 5(2), člena 6(1) in člena 9 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve (A9‑0136/2021),

A. ker je državni tožilec, pristojen za ta postopek, zahteval odvzem imunitete poslancu Evropskega parlamenta Joanisu Lagosu, da bi lahko zoper njega izvršili obsodilno odločbo, s katero je določena enotna zaporna kazen trinajst (13) let in osem (8) mesecev ter enotna denarna kazen v višini tisoč tristo (1300) EUR za tri kazniva dejanja, od katerih je eno hujše;

B. ker v skladu s členom 9 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije poslanci Evropskega parlamenta uživajo na ozemlju svoje države imunitete, priznane članom parlamenta te države;

C. ker je bil Joanis Lagos v Evropski parlament izvoljen 2. julija 2019, zahteva za odvzem imunitete pa se nanaša na dejstva in obtožbo pred pridobitvijo statusa poslanca Evropskega parlamenta in torej imunitete poslanca Evropskega parlamenta;

D. ker se v skladu s členom 62 ustave Helenske republike proti poslancem v času njihovega mandata ne sme začeti kazenski postopek, ne sme se jim odvzeti prostost, jih zapreti ali drugače pridržati brez dovoljenja poslanske zbornice;

E. ker je bil Joanis Lagos spoznan za krivega (a) kaznivega dejanja članstva in vodenja hudodelske združbe (člen 187(1) in (3) kazenskega zakonika), storjenega v Atenah med letom 2008 in danes, (b) kaznivega dejanja zgolj posedovanja orožja (zakon št. 2168/1993), katerega je bil obdolžen po dovoljeni spremembi obtožnice, ki se je prvotno nanašala na kvalificirano kaznivo posedovanja orožja, ki je bilo storjeno v Perami (Atika) 30. septembra 2013, in (c) kaznivega dejanja povezanega s signalnim strelnim orožjem in ognjemetom (zakon št. 456/1976), storjenega 29. septembra 2013;

F. ker je odločba pritožbenega sodišča v Atenah takoj izvršljiva, saj je sodišče razsodilo, da pritožba zoper to odločbo nima odložilnega učinka;

G. ker se je Odbor za pravne zadeve seznanil z dokumenti, ki jih je članom odbora predložil Joanis Lagos v skladu s členom 9(6) Poslovnika in so po njegovem mnenju pomembni za postopek;

H. ker se izvršitev obsodilne odločbe ne nanaša na mnenje ali glas, ki ga je Joanis Lagos izrekel pri opravljanju svojih dolžnosti v skladu s členom 8 Protokola št. 7 o privilegijih in imunitetah Evropske unije;

I. ker se Odbor za pravne zadeve v skladu s členom 9(8) Poslovnika Evropskega parlamenta v nobenem primeru ne izreče niti o krivdi ali nekrivdi poslanca niti se ne izreče o tem, ali mnenja oziroma dejanja, ki se pripisujejo poslancu, upravičujejo kazenski pregon, četudi se pri obravnavi zahteve podrobno seznani z dejstvi primera;

J. ker ni naloga Evropskega parlamenta, da bi dvomil o uspešnosti nacionalnih pravnih in pravosodnih sistemov;

K. ker nima Evropski parlament nikakršnih pristojnosti, da bi ocenjeval ali preučeval pristojnost državnih pravosodnih organov, ki vodijo obravnavani kazenski postopek;

L. ker je Joanis Lagos del skupine oseb v podobnem položaju, ki jih je pritožbeno sodišče v Atenah zaradi zadevnih kaznivih dejanj obsodilo na večletno zaporno kazen, pri čemer se od teh preostalih oseb razlikuje le v tem, da ima trenutno imuniteto kot poslanec Evropskega parlamenta;

M. ker v skladu s členom 5(2) Poslovnika parlamentarna imuniteta ni osebni privilegij poslanca, temveč je jamstvo neodvisnosti Parlamenta kot celote in njegovih poslancev;

N. ker je namen poslanske imunitete zaščititi Parlament in njegove poslance pred sodnimi postopki v zvezi z dejavnostmi poslancev med opravljanjem parlamentarnih dolžnosti, ki jih od teh dolžnosti ni mogoče ločiti;

O. ker kazniva dejanja nimajo očitnega ali neposrednega učinka na to, kako Joanis Lagos opravlja svoje dolžnosti poslanca Evropskega parlamenta;

P. ker so bila kazniva dejanja storjena pred njegovo izvolitvijo v Evropski parlament; ker na tej podlagi ni mogoče trditi, da je bil sodni postopek, ki je bil začet že leta 2014, sprožen z namenom oviranja prihodnje politične dejavnosti Joanisa Lagosa kot poslanca Evropskega parlamenta, saj je bil takrat njegov status poslanca Evropskega parlamenta še hipotetičen in v prihodnosti;

Q. ker tem primeru Parlament ni našel dokaza, da gre za fumus persecutionis, torej dovolj utemeljen sum, da je bil postopek začet z namenom, da bi se škodovalo politični dejavnosti poslanca in s tem Evropskega parlamenta;

1. sklene, da se Joanisu Lagosu odvzame imuniteta;

2. naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep in poročilo pristojnega odbora nemudoma posreduje državnemu tožilcu kasacijskega sodišča Helenske republike in Joanisu Lagosu.


INFORMACIJE O SPREJETJU V PRISTOJNEM ODBORU

Datum sprejetja

22.4.2021

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Pascal Arimont, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Karen Melchior, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Marcos Ros Sempere, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Heidi Hautala, Emmanuel Maurel, Nacho Sánchez Amor

 

 

[1] Sodba Sodišča z dne 21. oktobra 2008 v združenih zadevah Marra proti De Gregorio in Clemente, C-200/07 in C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; sodba Splošnega sodišča z dne 19. marca 2010 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; sodba Sodišča z dne 6. septembra 2011 v zadevi Patriciello, C-163/10, ECLI:EU:C:2011:543; sodba Splošnega sodišča z dne 17. januarja 2013 v zadevi Gollnisch proti Parlamentu, T-346/11 in T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; Sodba Sodišča z dne 19. decembra 2019 v zadevi Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

Zadnja posodobitev: 27. april 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov