Eljárás : 2021/0051(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0138/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0138/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 18/05/2021 - 13

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 173kWORD 52k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról és a 940/2014/EU határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionális Fejlesztési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról és a 940/2014/EU határozat módosításáról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0095),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0105/2021),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0138/2021),

1. jóváhagyja a bizottsági javaslatot;

2. felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

 

A. Jogi háttér

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) rendelkezései az Unió legkülső régióira is alkalmazandók. Az EUMSZ rendelkezései – különösen 110. cikke – elvben semmilyen eltérést nem tesznek lehetővé a francia legkülső régiókban a helyi termékek, illetőleg a francia anyaországból, más tagállamokból vagy harmadik országokból érkező termékek adóztatásában. Az EUMSZ 349. cikke azonban lehetőséget nyújt e régiókra vonatkozóan olyan egyedi intézkedések bevezetésére, amelyeket a legkülső régiók gazdasági és társadalmi helyzetét érintő állandó korlátok indokolnak. E rendelkezések különféle szakpolitikákra, többek között az adópolitikára is vonatkoznak.

 

B. Az „octroi de mer” adó alóli mentességi rendszer Franciaország legkülső régióiban

 

A 2014. december 17-i 940/2014/EU tanácsi határozat[1] felhatalmazta Franciaországot arra, hogy az „octroi de mer” adó – egy, a kizárólag a francia legkülső régiókban érvényben lévő, termékek behozatalára származási helyüktől függetlenül alkalmazott, közvetett adó – vonatkozásában 2020. december 31-ig mentességeket és kedvezményeket alkalmazzon azokra a termékekre, mivel a jelentős árubehozatal veszélyeztetheti a helyi termelés fenntartását, és a többletköltségek a külföldről származó termékekhez képest megdrágítják e helyi termelés önköltségi árát.

Ezen adókülönbségek célja tehát a legkülső régiókat sújtó versenyhátrányok ellensúlyozása volt a helyi termelés fenntartása érdekében.

 

2019. március 1-jén a francia hatóságok az „octroi de mer” rendszer 2020. december 31-én túli meghosszabbítását kérték a Bizottságtól.

 

Annak érdekében, hogy a francia hatóságok az összes olyan szükséges adatot össze tudják gyűjteni, amelyek begyűjtése a Covid19 okozta egészségügyi válság következtében késedelmet szenvedett, és hogy a Bizottságnak elegendő idő álljon rendelkezésére a kiegyensúlyozott és a különféle érdekeket figyelembe vevő javaslat kidolgozásához, a 2020. november 16-i (EU) 2020/1793 tanácsi határozat[2] 6 hónappal, vagyis 2020. december 31. helyett 2021. június 30-ig meghosszabbította a 940/2014/EU tanácsi határozat időbeli hatályát. Az Európai Parlament 2020. szeptember 18-én az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egyszerűsített eljárás[3] keretében fogadta el az e tanácsi határozatra vonatkozó álláspontját.

 

C. A javaslat célkitűzése és tartalma

 

E javaslat a 2021. június 30. után alkalmazandó „octroi de mer” adó jogi keretét rögzíti azáltal, hogy új mentességi rendszert határoz meg a 2022. január 1-jétől 2027. december 31-ig terjedő időszakra a jelenlegi rendelkezések felülvizsgálata mellett abból a célból, hogy a rendszert rugalmasabbá és átláthatóbbá tegye. Ezzel párhuzamosan hat hónappal, 2021. december 31-ig meghosszabbítja a 940/2014/EU határozat hatályát annak érdekében, hogy elegendő idő álljon Franciaország rendelkezésére arra, hogy a 2022. január 1. és 2027. december 31. közötti időszakban alkalmazandó új rendszert átültesse nemzeti jogába.

 

D. Eljárás a REGI bizottságban

 

2020. július 6-i ülésükön a koordinátorok megállapodtak abban, hogy a legkülső régiókban a 2021–2027-es időszakra vonatkozó adóügyi eltérésekre vonatkozó technikai jogalkotási javaslatokat módosítások nélkül, egyszerűsített eljárás keretében kell tárgyalni (az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése), az előadó pedig az elnök.  Megállapodás született arról is, hogy az elnök a Tanács minden egyes határozattervezetének kézhezvételét követően az első bizottsági ülésen elfogadás céljából megköröztet egy jelentéstervezetet. E határozatot a teljes bizottság 2020. július 16-án jóváhagyta.

 

E. Az előadó véleménye

 

Az előadó úgy véli, hogy az adózási szabályoktól való eltérés rendszerének javasolt meghosszabbítását, amely teljes mértékben megfelel a 349. cikknek, a legkülső régiókbeli termelésben rejlő gazdasági nehézségek indokolják, valamint az, hogy a helyi termelés fenntartása érdekében ellensúlyozni kell a legkülső régiókat sújtó versenyhátrányokat. Ezért azt javasolja, hogy a javasolt határozatot a Parlament módosítás nélkül, az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egyszerűsített eljárásban hagyja jóvá.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adó és a 940/2014/EU határozat módosítása

Hivatkozások

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

18.3.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

24.3.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

16.3.2021

Az elfogadás dátuma

22.4.2021

 

 

 

Benyújtás dátuma

23.4.2021

 

 

[1] A Tanács 940/2014/EU határozata (2014. december 17.) a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról (HL L 367., 2014.12.23., 1. o.).

[2] A Tanács (EU) 2020/1793 határozata (2020. november 16.) a francia legkülső régiókban alkalmazott „octroi de mer” adóról szóló 940/2014/EU határozat időbeli hatályának módosításáról (HL L 402., 2020.12.1., 21–22. o.).

Utolsó frissítés: 2021. május 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat