Postopek : 2021/0051(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0138/2021

Predložena besedila :

A9-0138/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2021 - 13

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0226

<Date>{23/04/2021}23.4.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0138/2021</NoDocSe>
PDF 168kWORD 51k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o predlogu sklepa Sveta o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah in spremembi Sklepa št. 940/2014/EU</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Odbor za regionalni razvoj</Commission>

Poročevalec: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu sklepa Sveta o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah in spremembi Sklepa št. 940/2014/EU

(COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2021/0095),

 ob upoštevanju člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0105/2021),

 ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za regionalni razvoj (A9-0138/2021),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

 

A. Pravni okvir

 

Za najbolj oddaljene regije Unije veljajo določbe Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). Pogodba o delovanju Evropske unije, zlasti člen 110, načeloma ne dopušča drugačne obdavčitve lokalnih izdelkov najbolj oddaljenih francoskih regij od izdelkov iz celinske Francije, drugih držav članic ali tretjih držav. Člen 349 PDEU kljub temu določa možnost uvedbe posebnih ukrepov v korist teh regij zaradi stalnih omejitev, ki vplivajo na njihov gospodarski in socialni položaj. Ti ukrepi zadevajo različne politike, vključno z davčno.

 

B. Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah

 

Francija je s Sklepom Sveta št. 940/2014/EU[1] z dne 17. decembra 2014 dobila dovoljenje, da do 31. decembra 2020 dovoli oprostitve ali znižanja pristaniških pristojbin za proizvode (to so posredni davki, ki veljajo samo v najbolj oddaljenih francoskih regijah za uvoz proizvodov, ne glede na njihovo poreklo), saj bi večji uvoz blaga lahko ogrozil ohranitev lokalne proizvodnje, dodatni stroški pa bi povečali neto ceno lokalne proizvodnje v primerjavi s proizvodi od drugod.

Namen teh razlik v obdavčitvi je bil torej odtehtati neugoden konkurenčni položaj, v katerem so najbolj oddaljene francoske regije, da bi se ohranila lokalna proizvodnja.

 

Francoski organi so 1. marca 2019 Komisijo prosili, naj podaljša veljavnost pristaniških pristojbin po 31. decembru 2020.

 

S Sklepom (EU) 2020/1793 z dne 16. novembra 2020[2] je bilo podaljšano obdobje uporabe Sklepa Sveta 940/2014/EU za šest mesecev, tj. do 30. junija 2021 namesto do 31. decembra 2020, da bi francoskim organom omogočili, da zberejo vse potrebne informacije (kar je bilo opravljeno z zamudo zaradi javnozdravstvene krize zaradi covida-19) in da bi imela Komisija na voljo dovolj časa za predložitev uravnoteženega predloga, ki bi upošteval različne zadevne interese. Evropski parlament je po poenostavljenem postopku[3] iz člena 52(1) Poslovnika 18. septembra 2020 sprejel stališče o tem sklepu Sveta.

 

C. Cilj in vsebina sedanjega predloga

 

Predlog vzpostavlja pravni okvir za pristaniške pristojbine, ki bo začel veljati 30. junija 2021, in nov režim odstopanj za obdobje od 1. januarja 2022 do 31. decembra 2027, vključuje pa tudi revizijo sedanjih določb, da bi postal režim prožnejši in preglednejši. Hkrati za šest mesecev, tj. do 31. decembra 2021, podaljšuje Sklep 940/2014/EU, da bi imela Francija čas za prenos tega novega režima, ki se bo uporabljal med 1. januarjem 2022 in 31. decembrom 2027, v svojo nacionalno zakonodajo.

 

D. Postopek v odboru REGI

 

Na seji 6. julija 2020 so koordinatorji sklenili, da bi bilo treba tehnične zakonodajne predloge v zvezi z davčnimi odstopanji v najbolj oddaljenih regijah za obdobje 2021–2027 obravnavati po poenostavljenem postopku brez sprememb (člen 52(1) Poslovnika), poročevalec zanje pa bo predsednik. Dogovorjeno je bilo tudi, da bi predsednik moral predložiti osnutek poročila za sprejetje na prvi seji odbora po prejemu posameznega osnutka sklepa Sveta. Odbor v polni sestavi je ta sklep sprejel 16. julija 2020.

 

E. Ocena poročevalca

 

Poročevalec meni, da je predlagano podaljšanje sheme odstopanja od pravil o obdavčitvi, ki je v celoti v skladu s členom 349, utemeljeno zaradi ekonomskih težav, značilnih za proizvodnjo v najbolj oddaljenih regijah, in potrebe, da se odtehta neugoden konkurenčni položaj najbolj oddaljenih regij in ohrani lokalna proizvodnja. Predlaga, naj Parlament predlagani sklep odobri brez sprememb po poenostavljenem postopku iz člena 52(1) Poslovnika.

 


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Režim pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah in sprememba Sklepa št. 940/2014/EU

Referenčni dokumenti

COM(2021)0095 – C9-0105/2021 – 2021/0051(CNS)

Datum posvetovanja z EP

18.3.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

REGI

24.3.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Younous Omarjee

16.3.2021

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

16.3.2021

Datum sprejetja

22.4.2021

 

 

 

Datum predložitve

23.4.2021

 

 

[1] Sklep Sveta št. 940/2014/EU z dne 17. decembra 2014 o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah (UL L 367, 23.12.2014, str. 1).

[2] Sklep Sveta (EU) 2020/1793 z dne 16. novembra 2020 o spremembi obdobja uporabe Sklepa 940/2014/EU o režimu pristaniških pristojbin v najbolj oddaljenih francoskih regijah (UL L 402, 1.12.2020, str. 21–22).

Zadnja posodobitev: 12. maj 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov