JELENTÉS a 2006/112/EK irányelvnek a közérdeket szolgáló uniós intézkedések összefüggésében az importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

11.5.2021 - (COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)) - *

Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Irene Tinagli
(Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

Eljárás : 2021/0097(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0155/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0155/2021
Viták :
Szavazatok :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a 2006/112/EK irányelvnek a közérdeket szolgáló uniós intézkedések összefüggésében az importra, valamint bizonyos termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra vonatkozó mentességek tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0181),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0132/2021),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0155/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


 

INDOKOLÁS

A héairányelv a 143. cikk (1) bekezdésének fa) pontjában és a 151. cikk (1) bekezdésének aa) pontjában előírt mentességről rendelkezik, amely lehetővé teszi a héa levonását az uniós szervek részére történő termékimportok és a nekik nyújtott termékek és szolgáltatások tekintetében, amelyek az Európai Unió kiváltságairól és mentességeiről szóló jegyzőkönyv (PPI) hatálya alá tartoznak. A PPI vonatkozó értelmezése alapján ez a mentesség szigorúan azokra a beszerzésekre korlátozódik, amelyeket az adott uniós szerv általi hivatalos célú felhasználásra végeztek. Nem alkalmazandó tehát azon termékek és szolgáltatások beszerzésére, amelyeket a tagállamok vagy egy nemzeti egészségügyi hatóság vagy kórház számára való ingyenes rendelkezésre bocsátásra szánnak, mivel ez nem tekinthető hivatalos célú felhasználásnak. Pontosan ezek az esetek azonban különösen fontosak lehetnek a válságokra – például a Covid19-világjárványra – adott válaszként, és ezért a jelenleg alkalmazandó héamentességek e tekintetben elégtelennek tekinthetők.

 

E javaslat célja tehát egy átfogó héamentesség bevezetése a Bizottság, illetve valamely uniós jog alapján létrehozott ügynökség vagy szerv által – az uniós jog által közérdekből ráruházott megbízatás teljesítésének keretében – végzett termék- és szolgáltatásbeszerzésekre vonatkozóan.

 

A mentesség hatálya alá tartozó ügyletek közé tartoznak a következők:

- diagnosztikai vizsgálatok és tesztelési eszközök, valamint laboratóriumi berendezések;

- egyéni védőeszközök, például kesztyűk, légzőkészülékek, maszkok, köpenyek, fertőtlenítőszerek és felszerelések;

- sátrak, kempingágyak, ruhaneműk és élelmiszer;

- kutató- és mentőfelszerelések, homokzsákok, mentőmellények és felfújható csónakok;

- antimikrobiális szerek és antibiotikumok, vegyi fenyegetések elleni ellenanyagok, sugársérülések elleni kezelések, antitoxinok, jódtabletták;

- vérkészítmények vagy antitestek;

- sugárzásmérő készülékek;

- a szükséges termékek fejlesztése, gyártása és beszerzése, kutatási és innovációs tevékenységek, termékek stratégiai készletezése; gyógyszeripari engedélyek, karanténlétesítmények, klinikai vizsgálatok, helyiségek fertőtlenítése stb.

 

A javaslat az uniós programok esetében felszámolja a héát mint költségtényezőt. Fontos megjegyezni, hogy e héamentesség bevezetése nem jár negatív következményekkel az uniós költségvetésre nézve.

 

A mentességi bizonyítvány papíralapú változatának használatával járó adminisztratív terhek csökkentése érdekében a javaslat elektronikus formanyomtatvány bevezetését is előírja.

 

A fentiek fényében az előadó úgy véli, hogy a javaslatot a lehető leghamarabb jóvá kell hagyni, hogy a Bizottság meg tudja valósítani a Covid19-világjárvány indokolatlan terhek nélküli kezeléséhez szükséges megoldásokat. A jelenlegi rendkívüli körülményekre tekintettel az előadó ezért javasolja a javaslat módosítások nélküli jóváhagyását az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése szerinti egyszerűsített eljárás keretében.

 

 

****ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A 2006/112/EK irányelvnek az Unió közérdekű intézkedései tekintetében a behozatalra és egyes árubeszerzésekre vonatkozó mentességek tekintetében történő módosítása

Hivatkozások

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

16.4.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

26.4.2021

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

10.5.2021

Vizsgálat a bizottságban

10.5.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

10.5.2021

 

 

 

Benyújtás dátuma

11.5.2021

 

 

Utolsó frissítés: 2021. május 12.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat