Postopek : 2021/0097(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0155/2021

Predložena besedila :

A9-0155/2021

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/05/2021 - 13

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0228

<Date>{11/05/2021}11.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0155/2021</NoDocSe>
PDF 169kWORD 51k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))</DocRef>


<Commission>{ECON}Odbor za ekonomske in monetarne zadeve</Commission>

Poročevalka: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

(Poenostavljeni postopek – člen 52(1) Poslovnika)

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu direktive Sveta o spremembi Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu

(COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2021)0181),

 ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0132/2021),

 ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

 ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0155/2021),

1. odobri predlog Komisije;

2. poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

3. poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti besedilo, ki ga je odobril Parlament;

4. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


OBRAZLOŽITEV

Direktiva o DDV v členih 143(a), (f) in 151(1)(a) določa oprostitev s pravico odbitka DDV za uvoz blaga, ki ga opravijo evropski organi, za katere se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropske unije, ter za dobavo blaga in opravljanje storitev tem organom. Na podlagi ustrezne razlage Protokola o privilegijih in imunitetah Evropske unije je ta oprostitev strogo omejena na nakupe, opravljene za uradno uporabo navedenega organa EU. Ne bi se naj uporabljala za nakup blaga in storitev, ki so brezplačno na voljo državam članicam, nacionalnemu zdravstvenemu organu ali bolnišnici, saj to ne šteje za uradno uporabo. Ravno ti primeri uporabe pa lahko postanejo še posebej pomembni pri odzivanju na krize, kot je pandemija covida-19, zato so trenutno veljavne oprostitve plačila DDV nezadostne.

 

Namen tega predloga je torej uvesti široko zasnovano oprostitev plačila DDV za primere, ko Komisija, agencija ali organ, ustanovljen v skladu s pravom Unije, blago in storitve pridobi pri izvajanju svojih pooblastil, podeljenih v javnem interesu s pravom Unije.

 

Transakcije, ki jih pokriva oprostitev, vključujejo:

  diagnostične teste, material za testiranje, laboratorijsko opremo;

  osebno zaščitno opremo, kot so rokavice, respiratorji, maske, halje, razkužila in oprema;

  šotore, ležišča, oblačila in hrano;

  opremo za iskanje in reševanje, vreče s peskom, rešilne jopiče in napihljive čolne;

  antimikrobike in antibiotike, kemične protistrupe, sredstva za zdravljenje poškodb zaradi sevanja, antitoksine in tablete joda;

  proizvode iz krvi ali protitelesa;

  merilnike sevanja;

  razvoj, proizvodnjo in nabavo potrebnih proizvodov, raziskovalne in inovacijske dejavnosti, strateško ustvarjanje zalog proizvodov; farmacevtske licence, zagotavljanje karantenskih objektov, klinična preskušanja, razkuževanje prostorov itd.

 

S tem predlogom bo odpravljen DDV kot stroškovni dejavnik pri programih EU. Uvedba oprostitve DDV ne bo imela negativnih posledic za proračun EU.

 

Predlog predvideva tudi uvedbo elektronskega obrazca, da bi se zmanjšalo upravno breme, povezano z uporabo papirne različice potrdila o oprostitvi.

 

Glede na navedeno poročevalka meni, da bi bilo treba predlog čim prej sprejeti, da bi Komisija lahko brez nepotrebnih ovir poskrbela za rešitve, ki so potrebne za spoprijemanje s pandemijo covida-19. Poročevalka zaradi trenutnih izjemnih okoliščin predlaga, da se predlog sprejme brez sprememb in v skladu s poenostavljenim postopkom iz člena 52(1) Poslovnika.

 

 

****


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Sprememba Direktive 2006/112/ES glede oprostitev pri uvozu in nekaterih dobavah v zvezi z ukrepi Unije v javnem interesu

Referenčni dokumenti

COM(2021)0181 – C9-0132/2021 – 2021/0097(CNS)

Datum posvetovanja z EP

16.4.2021

 

 

 

Pristojni odbor

 Datum razglasitve na zasedanju

ECON

26.4.2021

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

 Datum razglasitve na zasedanju

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Odbori, ki niso podali mnenja

 Datum sklepa

IMCO

26.4.2021

 

 

 

Poročevalec/-ka

 Datum imenovanja

Irene Tinagli

22.4.2021

 

 

 

Poenostavljeni postopek - datum sklepa

10.5.2021

Obravnava v odboru

10.5.2021

 

 

 

Datum sprejetja

10.5.2021

 

 

 

Datum predložitve

11.5.2021

 

 

Zadnja posodobitev: 12. maj 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov