Postupak : 2021/0003(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0180/2021

Podneseni tekstovi :

A9-0180/2021

Rasprave :

Glasovanja :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 173kWORD 49k

<TitreType>PREPORUKA</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u pogledu carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Odbor za međunarodnu trgovinu</Commission>

Izvjestiteljica: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju Sporazuma između Europske unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. u vezi s izmjenom koncesija u pogledu carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

 uzimajući u obzir Nacrt odluke Vijeća (05444/2021),

 uzimajući u Nacrt sporazuma između Europske unije i Kraljevine Tajlanda na temelju članka XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994. o izmjeni koncesija za sve carinske kvote uključene u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije (05445/2021),

 uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 207. stavkom 4. i člankom 218. stavkom 6. drugim podstavkom točkom (a) podtočkom (v.) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C9-0171/2021),

  uzimajući u obzir članak 105. stavke 1. i 4. te članak 114. stavak 7. Poslovnika,

 uzimajući u obzir preporuku Odbora za međunarodnu trgovinu (A9-0180/2021),

1. daje suglasnost za sklapanje sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Kraljevine Tajlanda.


OBRAZLOŽENJE

EU je u listopadu 2018. službeno započeo pregovarački proces (u skladu s člankom XXVIII. Općeg sporazuma o carinama i trgovini (GATT) iz 1994.) s nizom članica WTO-a u Ženevi. Pregovori se temelje na načelu „zajedničkog pristupa” koji su EU i Ujedinjena Kraljevina razvili 2017. o tome kako „raspodijeliti” kvantitativne obveze iz rasporeda WTO-a za EU-28 u pogledu 143 carinskih kvota EU-a u okviru WTO-a za poljoprivredne, ribarske i industrijske proizvode. Taj se pristup temelji na tome da se postojeća količina svake carinske kvote i u budućnosti u potpunosti zadrži, no rasporedi na dva zasebna carinska područja: EU-27 i Ujedinjenu Kraljevinu.

 

Načelo upotrijebljene metodologije temelji se na trgovinskom tokovima u EU-27 i Ujedinjenoj Kraljevini tijekom trogodišnjeg reprezentativnog razdoblja (od 2013. do 2015.) za sve carinske kvote WTO-a.

Vijeće je 15. lipnja 2018. ovlastilo Komisiju da u skladu s člankom XXVIII. GATT-a započne pregovore s relevantnim članicama WTO-a radi raspodjele koncesija Unije u okviru WTO-a za carinske kvote.

 

Dogovorena metodologija raspodjele detaljno je opisana u Uredbi Vijeća i Europskog parlamenta (EU) 2019/216. Točnije, člankom 2. točkom (b) te Uredbe Komisija se ovlašćuje za izmjenu udjela u raspodjeli, uzimajući u obzir relevantne informacije koje može primiti u kontekstu pregovora u skladu s člankom XXVIII. GATT-a iz 1994. ili iz drugih izvora koji su zainteresirani za određenu carinsku kvotu.

 

S Vijećem (Odbor za trgovinsku politiku) redovito su održavana savjetovanja o sadržaju i napretku pregovora. Iz pregovora s Kraljevinom Tajland proizišao je Sporazum parafiran 7. siječnja 2021. u Ženevi („Sporazum”).

 

Europska komisija, stoga, predlaže Vijeću da odobri sklapanje ovog Sporazuma.

 

U skladu s člankom 218. stavak 6. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), Vijeću je potrebna suglasnost Europskog parlamenta za usvajanje odluke o sklapanju Sporazuma.

Uzimajući u obzir sve navedeno, izvjestiteljica preporučuje da Europski parlamenti da suglasnost za sklapanje ovog Sporazuma.

 


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Unije i Kraljevine Tajlanda u vezi s izmjenom koncesija u pogledu svih carinskih kvota uključenih u raspored EU-a CLXXV. zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije

Referentni dokumenti

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za suglasnost

10.5.2021

 

 

 

Nadležni odbor

 Datum objave na plenarnoj sjednici

INTA

17.5.2021

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

 Datum objave na plenarnoj sjednici

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

 Datum odluke

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Izvjestitelji

 Datum imenovanja

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Datum usvajanja

25.5.2021

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

37

1

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Datum podnošenja

31.5.2021

 


POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Korišteni znakovi

+ : za

- : protiv

0 : suzdržani

 

Posljednje ažuriranje: 14. lipnja 2021.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti