Eljárás : 2021/0003(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0180/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0180/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 172kWORD 52k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az Európai Unió és a Thaiföldi Királyság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió és a Thaiföldi Királyság közötti, az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05444/2021),

 tekintettel az Európai Unió és a Thaiföldi Királyság között az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke alapján az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról szóló megállapodás tervezetére (05445/2021),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 207. cikkének (4) bekezdésével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0171/2021),

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság ajánlására (A9-0180/2021),

1. egyetért a megállapodás megkötésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok és a Thaiföldi Királyság kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

2018 októberében az EU (az 1994. évi Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) XXVIII. cikke értelmében) hivatalosan elindította a tárgyalásokat több WTO-taggal Genfben. A tárgyalások alapját egy „közös megközelítés” képezi, amelyet az EU és az Egyesült Királyság 2017-ben dolgozott ki azzal kapcsolatban, hogy miként lehet felosztani az EU28 WTO engedményes listájában szereplő mennyiségi kötelezettségvállalásokat a 143 uniós mezőgazdasági, halászati és ipari WTO-vámkontingens között. E megközelítés alapja az, hogy az egyes vámkontingensek meglévő mennyisége a jövőben teljes mértékben fennmarad, de két külön vámterületre oszlik: az EU27-re és az Egyesült Királyságra.

 

Az alkalmazott módszertan elve az EU27-be és az Egyesült Királyságba irányuló kereskedelmi forgalmon alapul egy reprezentatív referencia-időszak alatt (2013 és 2015 között) valamennyi WTO-vámkontingens tekintetében.

2018. június 15-én a Tanács felhatalmazta a Bizottságot, hogy a GATT XXVIII. cikke értelmében tárgyalásokat kezdjen az érintett WTO-tagokkal az Unió vámkontingensekre vonatkozó WTO-engedményeinek arányos felosztása céljából.

 

A felosztás elfogadott módszertanát az (EU) 2019/216 tanácsi és európai parlamenti rendelet ismerteti részletesen. Konkrétabban, e rendelet 2. cikkének b) pontja felhatalmazza a Bizottságot, hogy módosítsa az arányos felosztási arányokat, figyelembe véve azokat a vonatkozó információkat, amelyeket az 1994. évi GATT XXVIII. cikke szerinti tárgyalásokkal összefüggésben vagy egy meghatározott vámkontingensben érdekelt egyéb forrásokból kap.

 

A Tanáccsal (Kereskedelempolitikai Bizottság) rendszeres konzultációt folytattak a tárgyalások tartalmáról és előrehaladásáról. A Thaiföldi Királysággal folytatott tárgyalások eredményeként létrejött a megállapodás, amelyet 2021. január 7-én Genfben parafáltak (a továbbiakban: a megállapodás).

 

Ennélfogva az Európai Bizottság javasolja a Tanácsnak, hogy engedélyezze a megállapodás megkötését.

 

Az EUMSZ 218. cikkének (6) bekezdésével összhangban az Európai Parlament egyetértésére van szükség a megállapodás megkötésére vonatkozó tanácsi határozat elfogadásához.

A fentiek fényében az előadó azt ajánlja, hogy a Parlament adja egyetértését a megállapodás megkötéséhez.

 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Megállapodás az Európai Unió és a Thaiföldi Királyság között az EU CLXXV. engedményes listájában szereplő valamennyi vámkontingensre vonatkozó engedményeknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése következtében szükséges módosításáról

Hivatkozások

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

10.5.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

INTA

17.5.2021

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Nem nyilvánított véleményt

 A határozat dátuma

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

25.5.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

37

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Benyújtás dátuma

31.5.2021

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2021. június 14.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat