Procedură : 2021/0003(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0180/2021

Texte depuse :

A9-0180/2021

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/06/2021 - 21
CRE 23/06/2021 - 21

Texte adoptate :

P9_TA(2021)0304

<Date>{31/05/2021}31.5.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0180/2021</NoDocSe>
PDF 173kWORD 53k

<TitreType>RECOMANDARE</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Thailandei în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană</Titre>

<DocRef>(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))</DocRef>


<Commission>{INTA}Comisia pentru comerț internațional</Commission>

Raportoare: <Depute>Heidi Hautala</Depute>

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind semnarea acordului dintre Uniunea Europeană și Regatul Thailandei în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

(05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

 având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (05444/2021),

 având în vedere proiectul de acord dintre Uniunea Europeană și Regatul Thailandei în temeiul articolului XXVIII din Acordul general pentru tarife și comerț (GATT) 1994 referitor la modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană (05445/2021),

 având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 207 alineatul (4) primul paragraf și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) punctul (v) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C9-0171/2021),

 având în vedere articolul 105 alineatele (1) și (4) și articolul 114 alineatul (7) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere recomandarea Comisiei pentru comerț internațional (A9-0180/2021),

1. aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Regatului Thailandei.


EXPUNERE DE MOTIVE

În octombrie 2018, UE a lansat în mod oficial la Geneva procesul de negocieri [în temeiul articolului XXVIII din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) 1994] cu mai multe state membre ale OMC. Principiul de bază al negocierilor este o „abordare comună” dezvoltată între UE și Regatul Unit în 2017 cu privire la modul de „repartizare” a angajamentelor cantitative cuprinse în lista de 143 de contingente tarifare a OMC-UE28 în agricultură, pescuit și industrie. Baza acestei abordări este că volumul actual al fiecărui contingent tarifar va fi menținut integral în viitor, dar va fi împărțit în două jurisdicții vamale distincte: UE27 și Regatul Unit.

 

Principiul metodologiei aplicate se bazează pe fluxurile comerciale înspre UE-27 și Regatul Unit în cursul unei perioade de referință reprezentative (de 3 ani - între 2013-2015) pentru toate contingentele tarifare OMC.

La 15 iunie 2018, Consiliul a autorizat Comisia să lanseze negocieri în temeiul articolului XXVIII din GATT cu membrii OMC relevanți, în vederea repartizării concesiilor acordate de Uniune în cadrul OMC în ceea ce privește contingentele tarifare.

 

Metodologia de repartizare convenită este descrisă în detaliu în Regulamentul (UE) 2019/216 al Parlamentului European și al Consiliului. Mai precis, articolul 2 litera (b) din respectivul regulament împuternicește Comisia să modifice cotele de repartizare, ținând seama de informațiile pertinente pe care le poate primi fie în contextul negocierilor în temeiul articolului XXVIII din GATT 1994, fie din alte surse cu un interes pentru un contingent tarifar specific.

 

Consiliul (Comitetul pentru politică comercială) a fost consultat în mod regulat cu privire la conținutul și progresele negocierilor. Negocierile cu Regatul Thailandei au dus la un acord parafat la 7 ianuarie 2021 la Geneva („Acordul”).

 

În consecință, Comisia Europeană propune Consiliului să autorizeze încheierea Acordului.

 

Conform articolului 218 alineatul (6) din TFUE, Consiliul are nevoie de aprobarea Parlamentului European pentru a adopta o decizie privind încheierea Acordului.

Având în vedere cele de mai sus, raportoarea propune ca Parlamentul să aprobe încheierea Acordului.

 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acord între Uniune și Regatul Thailandei referitor la modificarea concesiilor aferente tuturor contingentelor tarifare incluse în lista CLXXV a UE ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

Referințe

05444/2021 – C9-0171/2021 – 2021/0003(NLE)

Data consultării/cererii de aprobare

10.5.2021

 

 

 

Comisie competentă

 Data anunțului în plen

INTA

17.5.2021

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

 Data anunțului în plen

ITRE

17.5.2021

AGRI

17.5.2021

PECH

17.5.2021

 

Avize care nu au fost emise

 Data deciziei

ITRE

28.1.2021

AGRI

23.3.2021

PECH

22.3.2021

 

Raportoare

 Data numirii

Heidi Hautala

28.1.2021

 

 

 

Data adoptării

25.5.2021

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

37

1

3

Membri titulari prezenți la votul final

Barry Andrews, Anna-Michelle Asimakopoulou, Tiziana Beghin, Geert Bourgeois, Jordi Cañas, Daniel Caspary, Miroslav Číž, Arnaud Danjean, Paolo De Castro, Emmanouil Fragkos, Raphaël Glucksmann, Markéta Gregorová, Roman Haider, Christophe Hansen, Heidi Hautala, Danuta Maria Hübner, Herve Juvin, Karin Karlsbro, Maximilian Krah, Danilo Oscar Lancini, Bernd Lange, Margarida Marques, Gabriel Mato, Sara Matthieu, Emmanuel Maurel, Carles Puigdemont i Casamajó, Samira Rafaela, Inma Rodríguez-Piñero, Massimiliano Salini, Helmut Scholz, Sven Simon, Dominik Tarczyński, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt, Marie-Pierre Vedrenne, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Jan Zahradil, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Membri supleanți prezenți la votul final

Jean-Lin Lacapelle, Morten Løkkegaard

Data depunerii

31.5.2021

 


 

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

37

+

ECR

Sergio Berlato, Geert Bourgeois, Emmanouil Fragkos, Dominik Tarczyński

ID

Roman Haider, Maximilian Krah

NI

Tiziana Beghin, Carles Puigdemont i Casamajó

PPE

Anna-Michelle Asimakopoulou, Daniel Caspary, Arnaud Danjean, Christophe Hansen, Danuta Maria Hübner, Gabriel Mato, Massimiliano Salini, Sven Simon, Jörgen Warborn, Iuliu Winkler, Juan Ignacio Zoido Álvarez

Renew

Barry Andrews, Jordi Cañas, Karin Karlsbro, Morten Løkkegaard, Samira Rafaela, Marie-Pierre Vedrenne

S&D

Miroslav Číž, Paolo De Castro, Raphaël Glucksmann, Bernd Lange, Margarida Marques, Inma Rodríguez-Piñero, Mihai Tudose, Kathleen Van Brempt

The Left

Emmanuel Maurel

Verts/ALE

Markéta Gregorová, Heidi Hautala, Sara Matthieu

 

1

-

ID

Danilo Oscar Lancini

 

3

0

ID

Herve Juvin, Jean-Lin Lacapelle

The Left

Helmut Scholz

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

 

 

Ultima actualizare: 14 iunie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate