Eljárás : 2021/0037(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0233/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0233/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 05/10/2021 - 9

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0399

<Date>{15/07/2021}15.7.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0233/2021</NoDocSe>
PDF 198kWORD 68k

<TitreType>AJÁNLÁS</TitreType>     <RefProcLect>***</RefProcLect>

<Titre>az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről</Titre>

<DocRef>(06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))</DocRef>


<Commission>{PECH}Halászati Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Pierre Karleskind</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásnak és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvnek az Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről

(06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (06566/2021),

 tekintettel az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodásra és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyvre (06380/2021),

 tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 43. cikkének (2) bekezdésével, 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjának v. alpontjával, továbbá 218. cikkének (7) bekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0073/2020),

 tekintettel a határozatra irányuló tervezetről szóló, ...-i nem jogalkotási állásfoglalására[1],

 tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére és 114. cikkének (7) bekezdésére,

 tekintettel a Költségvetési Bizottság véleményére,

 tekintettel a Halászati Bizottság ajánlására (A9-0233/2021),

1. egyetért a megállapodás és a jegyzőkönyv megkötésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, továbbá Grönland és Dánia kormányainak és parlamentjeinek.


INDOKOLÁS

Háttér

 

Az Európai Unió és Grönland igen szoros kapcsolatokat ápolnak mind a halászat, mind a fejlesztés terén. Dániával fennálló kapcsolatai révén Grönland hosszú ideje az Unió partnere. Grönland ugyanis Dániával együtt 1973-ban csatlakozott az Európai Gazdasági Közösséghez. Egy 1982-es népszavazást követően Grönland 1985-ben kilépett az Európai Közösségből. Azóta Grönlanddal halászati partnerségek vannak érvényben, továbbá Grönland az Európai Unióhoz társult tengerentúli területek közé tartozik. Grönland emellett kiemelt partner, tekintettel stratégiai jelentőségű földrajzi elhelyezkedésére a Jeges-tengeren.

Az EU és Grönland közötti halászati kapcsolatok

Grönlandnak az Európai Közösségből való kilépését követően tárgyalások folytak egy, az EU és Grönland közötti halászati megállapodásról. Ezután, 2007-ig jegyzőkönyvek sora követte egymást. Ebben az évben a két fél között halászati partnerségi megállapodás jött létre hatéves időtartamra, amely 2012-ben további hat évvel hallgatólagosan meghosszabbodott. 2021. január 11-én fenntartható halászati partnerségi megállapodás megkötésére került sor, amely jelenleg megerősítés alatt áll. Az EU és Grönland közötti halászati kapcsolatok egyik fontos eleme az EUMSZ 34. jegyzőkönyve, amely kimondja, hogy a grönlandi halászati termékek behozatalára nem vethető ki vámteher, ha a grönlandi halászati övezetekhez való hozzáférési lehetőségek kielégítőek az Unió számára.

Az előadó véleménye

Az előadó elöljáróban hangsúlyozni kívánja a Grönlanddal kötött halászati megállapodások különleges jellegét. Egyrészről más halászati partnerségi megállapodásokkal vagy fenntartható halászati partnerségi megállapodásokkal ellentétben a jegyzőkönyvek csak indikatív halászati lehetőségeket tartalmaznak, amelyekről a vegyes bizottság évente tárgyalást folytat. Másrészről a Grönlanddal kötött megállapodás kvótacserét tesz lehetővé Norvégiával és a Feröer szigetekkel. Ezért e megállapodás meghatározó jelentőségű az ebben a földrajzi övezetben fennálló halászati kapcsolatok szempontjából. A Grönlanddal kötött megállapodások és jegyzőkönyvek, valamint a Norvégiával és a Feröer szigetekkel folytatott halászati kapcsolatok de facto függnek egymástól. A kvótacsere említett lehetősége elméletileg Izlanddal is lehetséges, de a gyakorlatban nem alkalmazzák.

A korábbi megállapodás és jegyzőkönyv

Az előadó tudomásul veszi az EU és Grönland közötti halászati partnerségi megállapodás utólagos és előzetes értékelését[2]. Az utólagos értékelés lehetővé tette a helyzet áttekintését, valamint rávilágított a korábbi megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv bizonyos hiányosságaira. Az előadó hangsúlyozza, hogy a grönlandi és az európai halászati ágazat egyaránt profitál ebből a megállapodásból mind társadalmi-gazdasági szempontból, a közvetlen és közvetett foglalkoztatás tekintetében, mind pedig az európai flotta grönlandi vizeken folytatott tevékenysége által generált bruttó hozzáadott érték révén. Az EU által nyújtott ágazati támogatásra szánt pénzügyi hozzájárulás a grönlandi ágazati fejlesztést is támogatja. Az előadó mindazonáltal megjegyzi, hogy hiányoznak a megfelelő állománygazdálkodáshoz és a „többlet” pontos becsléséhez szükséges tudományos adatok és az ezen adatok elemzésére szolgáló kapacitás. A „többlet” különösen fontos abból a szempontból, hogy az európai hajók csak a helyi ágazat által fel nem használt „erőforrás-többletet” foghatják ki. Az erőforrások fenntarthatóságának biztosítása érdekében ezért elengedhetetlen, hogy ezt a többletet helyesen számítsák ki.

 

Az új megállapodás és az új jegyzőkönyv

 

Az előadó javasolja az EU és Grönland közötti új fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv jóváhagyását.  Ennek kapcsán figyelembe veszi az előzetes értékelésben foglaltakat. Ez az értékelés egyértelművé teszi, hogy tárgyalásokat kell folytatni egy olyan új megállapodásról és új jegyzőkönyvről, amely jobb összhangot teremt a halászati lehetőségek és a tudományos szakvélemények között, nagyobb rugalmasságot biztosít a fogások esetében, a jegyzőkönyv időtartamát hat évben állapítja meg, és a járulékos fogásokra vonatkozóan csökkentett kvótát ír elő. Az új megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv lehetővé teszi 12 európai hajó számára, hogy nyolc faj – tőkehal, nyílt vízi vörös álsügér, tengerfenéken élő vörös álsügér, grönlandi laposhal, norvég garnéla, gránátoshal, kapellán és makréla – tekintetében halászati lehetőségeket élvezzenek a grönlandi vizeken. A megállapodás időtartama négy év, amely két évre meghosszabbítható, és évi 16 521 754 EUR összegű uniós pénzügyi kompenzációt határoz meg, amelyből 2 931 000 EUR-t a grönlandi halászati ágazat támogatására és fejlesztésére különítettek el. Az előadó megjegyzi, hogy az európai flotta halászati lehetőségei átlagosan 5%-kal csökkentek az előző jegyzőkönyvhöz képest. Megjegyzi továbbá, hogy a megállapodás időtartama négy év, és további két évre hosszabbítható meg, ami nem biztosít ugyanolyan láthatóságot, mint az előzetes értékelésben javasolt hatéves jegyzőkönyv. Az előadó megjegyzi továbbá, hogy az EU pénzügyi hozzájárulása az előző jegyzőkönyvhöz képest 16 099 978 EUR-ról 16 521 754 EUR-ra nőtt, az ágazati támogatásra szánt rész változatlan maradt, a hajótulajdonosok halászati engedélyeinek referenciaárai pedig emelkedtek.

 

Az előadó sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a megállapodás és a jegyzőkönyv ideiglenes végrehajtása csak a megállapodás 2021. április 22-i aláírásakor volt lehetséges, ami főként annak tudható be, hogy 2021. április 6-án Grönlandon választásokat tartottak és kormányalakításra került sor. Ez azt jelenti, hogy az európai üzemeltetők csaknem négy hónapot veszítettek a grönlandi vizeken folytatott tevékenységükből.

 

Az előadó hangsúlyozza azt is, hogy milyen kontextusban zajlottak a fenntartható halászati partnerségi megállapodásról és annak jegyzőkönyvéről folytatott tárgyalások. E tárgyalásokkal párhuzamosan ugyanis tárgyalások folytak az Egyesült Királysággal kötendő kereskedelmi és együttműködési megállapodásról is, ami késleltette a megállapodás megkötését.  Az előadó emlékeztet továbbá arra, hogy Grönland kezdeti álláspontja e tárgyalások során az európai flotta halászati lehetőségeinek 30%-os csökkentése volt. Az előadó általánosságban hangsúlyozni kívánja, hogy a brexit destabilizálta az észak-atlanti országok valamennyi kapcsolatát, ezért úgy véli, hogy erre különös figyelmet kell fordítani. Az előadó emlékeztet továbbá a Grönlanddal való kapcsolatunk fenntartásának fontosságára, tekintettel a hozzá fűződő történelmi kötelékekre, valamint az Északi-sarkvidéken való geostratégiai elhelyezkedésére. Az előadó kiemeli a Grönlanddal fenntartott kapcsolatnak az Északi-sarkvidékre vonatkozó jövőbeli uniós stratégia szempontjából vett jelentőségét.

Ajánlások és kérések az Európai Bizottsághoz

Az előadó különböző ajánlásokat és kéréseket intéz az Európai Bizottsághoz a fenntartható halászati partnerségi megállapodás és annak jegyzőkönyve végrehajtására vonatkozóan, az adatgyűjtés és -elemzés javításától kezdve az európai halászati ágazat láthatóbbá tételének szükségességén át a jegyzőkönyv megújításának garantálásáig. A megállapodást és annak jegyzőkönyvét be kell építeni a fenntarthatóság, a biológiai sokféleség védelme és a globális felmelegedés elleni küzdelem célkitűzéseinek átfogó keretébe. A végrehajtásnak ezért hozzá kell járulnia a zöld megállapodás európai uniós célkitűzéseihez, és összhangban kell állnia a közös halászati politika célkitűzéseivel és elveivel. E megállapodásnak teljes mértékben hozzá kell járulnia az Európai Unió Jeges-tengerrel kapcsolatos geostratégiai pozíciójának kialakításához. Különösen az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépése óta van szükség a régióbeli partnerekkel fennálló halászati kapcsolatok stabilizálására és tisztázására.

Az előadó továbbá kéri a megállapodás ideiglenes alkalmazásának késedelme miatt fel nem használt kvóták 2022-re történő teljes vagy részleges átcsoportosítását a megállapodás és a jegyzőkönyv ideiglenes végrehajtásának késedelme miatt elveszített 4 hónap pótlása érdekében. Az előadó kéri, hogy – különösen az ágazati támogatás révén – fordítsanak kiemelt figyelmet az elveszített halászhálókra, a tengeri hulladék gyűjtésére, a tengeri ökoszisztémákra és a veszélyeztetett fajokra, az élőhelyek felmérésére és a madarak járulékos fogásaira. Javasolja továbbá, hogy az ágazati támogatásra szánt uniós pénzügyi hozzájárulás támogassa az adatgyűjtés és -elemzés javítását, mivel ez elengedhetetlen a „többlet” hatékony becsléséhez. Végezetül az előadó hangsúlyozza, hogy a Bizottságnak tájékoztatnia kell az Európai Parlamentet a fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt jegyzőkönyv végrehajtásának valamennyi szakaszában.


 

 

VÉLEMÉNY A KÖLTSÉGVETÉSI BIZOTTSÁG RÉSZÉRŐL (25.5.2021)

<CommissionInt>a Halászati Bizottság részére</CommissionInt>


<Titre>az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0072 – C9 – 2021/0037(NLE))</DocRef>

A vélemény előadója: <Depute>Elisabetta Gualmini</Depute>

 

RÖVID INDOKOLÁS

Az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya között létrejött, jelenleg hatályos halászati partnerségi megállapodás (a továbbiakban: partnerségi megállapodás), amelyet a Felek 2007. június 28-án írtak alá, 2007. november 2-án lépett hatályba hatéves időtartamra, amelynek hatálya hatévente hallgatólagosan meghosszabbodik, az utolsó meghosszabbításra 2019. január 1-jén került sor, tehát a megállapodás jelenleg is hatályos.

A halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló legutóbbi, ötéves időtartamra szóló jegyzőkönyv[3] 2016. január 1-jén lépett hatályba és 2021. december 31-én hatályát vesztette.

 

2021. január 11-én a tárgyalópartnerek parafálták az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti új megállapodást, valamint a halászati lehetőségeket és a pénzügyi hozzájárulást megállapító jegyzőkönyvet.

 

Az új megállapodás hatályon kívül helyezi és felváltja a 2007. június 28-án hatályba lépett meglévő megállapodást, időbeli hatálya pedig az ideiglenes alkalmazásának időpontjától számított hatéves időszakra (2021–2026) terjed ki, és hallgatólagosan megújítható. Az új jegyzőkönyv időbeli hatálya az ideiglenes alkalmazás 15. cikkben rögzített kezdőnapjától, vagyis a Felek általi aláírásának napjától számított négyéves (2021-től -2024-ig tartó) időszakra terjed ki, és további két évvel meghosszabbítható, amennyiben a Felek erről megállapodnak.

 

A jegyzőkönyv célja az, hogy a rendelkezésre álló legjobb tudományos szakvéleményeknek és a Nemzetközi Tengerkutatási Tanács (ICES), az Északnyugat-atlanti Halászati Szervezet (NAFO) és az Északkelet-atlanti Halászati Bizottság (NEAFC) ajánlásainak megfelelően halászati lehetőségeket biztosítson az uniós hajók számára a grönlandi vizeken. A cél egyúttal az Európai Unió és Grönland közötti együttműködés szorosabbra fűzése is egy olyan, mindkét fél érdekét szolgáló partnerségi keret létrehozása révén, amely lehetővé teszi a grönlandi halászati ágazat halászati politikai fejlesztését és a grönlandi vizek halászati erőforrásainak felelősségteljes kiaknázását.

 

Az új jegyzőkönyv alkalmazási köre a következő fajokra terjed ki: közönséges tőkehal, nyílt vízi vörös álsügérek, tengerfenéken élő vörös álsügérek, grönlandi laposhal, norvég garnéla, gránátoshal, kapellán és makréla. Az új jegyzőkönyv 12 hajó számára biztosít halászati lehetőségeket. Hat uniós tagállamnak fűződik közvetlen halászati érdeke az új jegyzőkönyvhöz: Dániának, Franciaországnak, Németországnak, Lengyelországnak, Litvániának és Svédországnak; rajtuk kívül kisebb mértékben Spanyolország és Portugália is érintett.

Az Európai Unió éves pénzügyi hozzájárulása 16 521 754 EUR-t tesz ki, mely összeg a következőkből adódik össze:

a) a jegyzőkönyvben megállapított kategóriákba tartozó halászati erőforrásokhoz való hozzáférésért járó éves összeg címén 13 590 754 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának időtartamára;

b) Grönland halászati ágazati politikájának fejlesztésére irányuló támogatás címén 2 931 000 EUR a jegyzőkönyv alkalmazásának időtartamára. Ez a támogatás megfelel a tengeri halászati erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás területén a jegyzőkönyv alkalmazásának teljes időtartamára meghatározott grönlandi politikai célkitűzéseknek.

A kötelezettségvállalási és a kifizetési előirányzatokra vonatkozó éves összegek – többek között az év elején még nem hatályos jegyzőkönyvekhez kapcsolódó tartalékalaphoz rendelt összeg – meghatározására az éves költségvetési eljárás keretében kerül sor.

******

A Költségvetési Bizottság felkéri a Halászati Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy tegyen ajánlást az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló javaslat jóváhagyására.


A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA
FELKÉRT BIZOTTSÁG ELJÁRÁSA

Cím

Az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv

Hivatkozások

06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)

Illetékes bizottság

 

PECH

 

 

 

 

Véleményt nyilvánított

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

26.4.2021

A vélemény előadója

 A kijelölés dátuma

Elisabetta Gualmini

22.3.2021

Vizsgálat a bizottságban

10.5.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

31.5.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

36

1

4

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Rasmus Andresen, Robert Biedroń, Anna Bonfrisco, Olivier Chastel, Lefteris Christoforou, David Cormand, Paolo De Castro, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Vlad Gheorghe, Valentino Grant, Elisabetta Gualmini, Francisco Guerreiro, Valérie Hayer, Eero Heinäluoma, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Moritz Körner, Joachim Kuhs, Zbigniew Kuźmiuk, Ioannis Lagos, Hélène Laporte, Pierre Larrouturou, Janusz Lewandowski, Silvia Modig, Siegfried Mureşan, Victor Negrescu, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Dimitrios Papadimoulis, Karlo Ressler, Bogdan Rzońca, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds, Nils Ušakovs, Johan Van Overtveldt, Rainer Wieland, Angelika Winzig

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Mario Furore, Jens Geier, Henrike Hahn

 


A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

 

36

+

ECR

Zbigniew Kuźmiuk, Bogdan Rzońca, Johan Van Overtveldt

ID

Hélène Laporte

NI

Mario Furore

PPE

Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Niclas Herbst, Monika Hohlmeier, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Karlo Ressler, Rainer Wieland, Angelika Winzig

Renew

Olivier Chastel, Vlad Gheorghe, Valérie Hayer, Moritz Körner, Nicolae Ştefănuță, Nils Torvalds

S&D

Robert Biedroń, Paolo De Castro, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Elisabetta Gualmini, Eero Heinäluoma, Pierre Larrouturou, Victor Negrescu, Nils Ušakovs

The Left

Dimitrios Papadimoulis

Verts/ALE

Rasmus Andresen, David Cormand, Francisco Guerreiro, Henrike Hahn

 

1

-

NI

Ioannis Lagos

 

4

0

ID

Anna Bonfrisco, Valentino Grant, Joachim Kuhs

The Left

Silvia Modig

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 


 

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland kormánya és Dánia kormánya közötti fenntartható halászati partnerségi megállapodás és az ahhoz csatolt végrehajtási jegyzőkönyv

Hivatkozások

06566/2021 – C9-0154/2021 – 2021/0037(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

23.4.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

PECH

26.4.2021

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

26.4.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Pierre Karleskind

4.3.2021

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

17.6.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

12.7.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

24

1

3

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, François-Xavier Bellamy, Izaskun Bilbao Barandica, Isabel Carvalhais, Maria da Graça Carvalho, Rosanna Conte, Rosa D’Amato, Giuseppe Ferrandino, Søren Gade, Francisco Guerreiro, Anja Hazekamp, Niclas Herbst, Ladislav Ilčić, France Jamet, Pierre Karleskind, Predrag Fred Matić, Francisco José Millán Mon, Grace O’Sullivan, João Pimenta Lopes, Manuel Pizarro, Caroline Roose, Bert-Jan Ruissen, Annie Schreijer-Pierik, Peter van Dalen, Emma Wiesner, Theodoros Zagorakis

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Valentino Grant, Ska Keller, Gabriel Mato, Cláudia Monteiro de Aguiar, Elżbieta Rafalska

Benyújtás dátuma

15.7.2021

 


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

24

+

ECR

Ladislav Ilčić, Bert-Jan Ruissen

ID

France Jamet

PPE

François-Xavier Bellamy, Maria da Graça Carvalho, Peter van Dalen, Niclas Herbst, Francisco José Millán Mon, Annie Schreijer-Pierik, Theodoros Zagorakis

Renew

Izaskun Bilbao Barandica, Søren Gade, Pierre Karleskind, Emma Wiesner

S&D

Clara Aguilera, Pietro Bartolo, Isabel Carvalhais, Giuseppe Ferrandino, Predrag Fred Matić, Manuel Pizarro

The Left

João Pimenta Lopes

Verts/ALE

Rosa D'Amato, Grace O'Sullivan, Caroline Roose

 

1

-

ECR

Anja Hazekamp

 

3

0

ID

Rosanna Conte, Valentino Grant

Verts/ALE

Francisco Guerreiro

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

[1] Elfogadott szövegek, P9_TA(0000)0000.

[2] Ex-ante and ex-post evaluation study of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and Greenland, European Commission, final report, 9 August 2019 (Előzetes és utólagos értékelő tanulmány az Európai Unió és Grönland közötti halászati partnerségi megállapodásról, Európai Bizottság, zárójelentés, 2019. augusztus 9.)

[3] HL L 305., 2015.11.21., 1. o.

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 3.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat