AJÁNLÁS a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

  6.9.2021 - (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)) - ***

  Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
  Előadó: Juan Fernando López Aguilar

  Eljárás : 2020/0319(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A9-0264/2021
  Előterjesztett szövegek :
  A9-0264/2021
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodásnak az Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozat tervezetéről

  (05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

   tekintettel a tanácsi határozat tervezetére (05034/2021),

   tekintettel az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság között a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodás módosításáról szóló megállapodásra (05034/2021),

   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke (2) bekezdése a) pontjával és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdése a) pontjával összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C9-0116/2021),

   tekintettel eljárási szabályzata 105. cikkének (1) és (4) bekezdésére, valamint 114. cikkének (7) bekezdésére,

   tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság ajánlására (A9-0264/2021),

  1. egyetért a megállapodás megkötésével;

  2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Zöld-foki Köztársaság kormányainak és parlamentjeinek.


   

  ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  Cím

  Az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti, a Zöld-foki Köztársaság és az Európai Unió polgárai számára a rövid távú tartózkodásra jogosító vízumok kiadásának megkönnyítéséről szóló megállapodás módosításáról szóló, az Európai Unió és a Zöld-foki Köztársaság közötti megállapodás

  Hivatkozások

  05034/2021 – C9-0116/2021 – 2020/0319(NLE)

  A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

  22.3.2021

   

   

   

  Illetékes bizottság

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  LIBE

  24.3.2021

   

   

   

  Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

   A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

  AFET

  24.3.2021

   

   

   

  Nem nyilvánított véleményt

   A határozat dátuma

  AFET

  25.1.2021

   

   

   

  Előadók

   A kijelölés dátuma

  Juan Fernando López Aguilar

  2.9.2021

   

   

   

  Korábbi előadók

  Miguel Urbán Crespo

  Vizsgálat a bizottságban

  22.6.2021

  14.7.2021

  1.9.2021

   

  Az elfogadás dátuma

  1.9.2021

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  50

  14

  4

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Magdalena Adamowicz, Katarina Barley, Pernando Barrena Arza, Pietro Bartolo, Nicolas Bay, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Damien Carême, Caterina Chinnici, Clare Daly, Marcel de Graaff, Anna Júlia Donáth, Lena Düpont, Laura Ferrara, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Andrzej Halicki, Evin Incir, Sophia in ‘t Veld, Patryk Jaki, Marina Kaljurand, Assita Kanko, Fabienne Keller, Peter Kofod, Łukasz Kohut, Moritz Körner, Alice Kuhnke, Jeroen Lenaers, Juan Fernando López Aguilar, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Javier Moreno Sánchez, Maite Pagazaurtundúa, Nicola Procaccini, Emil Radev, Paulo Rangel, Diana Riba i Giner, Ralf Seekatz, Michal Šimečka, Birgit Sippel, Sara Skyttedal, Martin Sonneborn, Tineke Strik, Ramona Strugariu, Annalisa Tardino, Tomas Tobé, Dragoş Tudorache, Milan Uhrík, Tom Vandendriessche, Bettina Vollath, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Jadwiga Wiśniewska, Elena Yoncheva, Javier Zarzalejos

  A zárószavazáson jelen lévő póttagok

  Gwendoline Delbos-Corfield, Loucas Fourlas, Sira Rego, Domènec Ruiz Devesa, Miguel Urbán Crespo, Hilde Vautmans

  Benyújtás dátuma

  6.9.2021

   


  NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

  50

  +

  ECR

  Joachim Stanisław Brudziński, Jorge Buxadé Villalba, Patryk Jaki, Assita Kanko, Nicola Procaccini, Jadwiga Wiśniewska

  ID

  Annalisa Tardino

  NI

  Laura Ferrara

  PPE

  Magdalena Adamowicz, Vladimír Bilčík, Vasile Blaga, Ioan-Rareş Bogdan, Lena Düpont, Loucas Fourlas, Andrzej Halicki, Jeroen Lenaers, Lukas Mandl, Nuno Melo, Nadine Morano, Emil Radev, Paulo Rangel, Ralf Seekatz, Sara Skyttedal, Tomas Tobé, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Javier Zarzalejos

  Renew

  Anna Júlia Donáth, Sophia in 't Veld, Fabienne Keller, Moritz Körner, Maite Pagazaurtundúa, Michal Šimečka, Ramona Strugariu, Dragoş Tudorache, Hilde Vautmans

  S&D

  Katarina Barley, Pietro Bartolo, Caterina Chinnici, Maria Grapini, Sylvie Guillaume, Evin Incir, Marina Kaljurand, Łukasz Kohut, Juan Fernando López Aguilar, Javier Moreno Sánchez, Domènec Ruiz Devesa, Birgit Sippel, Bettina Vollath, Elena Yoncheva

  Verts/ALE

  Damien Carême

   

  14

  -

  ID

  Marcel de Graaff, Tom Vandendriessche

  NI

  Martin Sonneborn, Milan Uhrík

  The Left

  Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Sira Rego, Miguel Urbán Crespo

  Verts/ALE

  Patrick Breyer, Saskia Bricmont, Gwendoline Delbos-Corfield, Alice Kuhnke, Diana Riba i Giner, Tineke Strik

   

  4

  0

  ID

  Nicolas Bay, Nicolaus Fest, Jean-Paul Garraud, Peter Kofod

   

  Jelmagyarázat:

  + : mellette

  - : ellene

  0 : tartózkodás

  Utolsó frissítés: 2021. szeptember 8.
  Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat