Izvješće - A9-0265/2021Izvješće
A9-0265/2021

  IZVJEŠĆE o preporuci Europskog parlamenta potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o političkim odnosima i suradnji EU-a i Tajvana

  9.9.2021 - (2021/2041(INI))

  Odbor za vanjske poslove
  Izvjestitelj: Charlie Weimers


  Postupak : 2021/2041(INI)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0265/2021
  Podneseni tekstovi :
  A9-0265/2021
  Doneseni tekstovi :

  NACRT PREPORUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku o političkim odnosima i suradnji EU-a i Tajvana;

  (2021/2041(INI))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir godišnja izvješća Europskog parlamenta o ZVSP-u i njihove dijelove koji se odnose na odnose EU-a i Tajvana,

   uzimajući u obzir mehanizam dijaloga o industrijskoj politici između EU-a i Tajvana, uspostavljen 2015.,

   uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 9. listopada 2013. o trgovinskim odnosima EU-a i Tajvana[1],

   uzimajući u obzir sudjelovanje Tajvana u Europskoj poduzetničkoj mreži, Europskoj platformi za suradnju klastera i dijalogu o digitalnom gospodarstvu,

   uzimajući u obzir priopćenje ministara vanjskih poslova i razvoja skupine G7 od 5. svibnja 2021., a posebno odjeljak o potpori smislenom sudjelovanju Tajvana u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji i Svjetskoj zdravstvenoj skupštini,

   uzimajući u obzir sporazume o suradnji u borbi protiv trgovinskih prijevara i provedbu međunarodnih standarda dobrog poreznog upravljanja u Tajvanu od 2017.,

   uzimajući u obzir uspješnu suradnju Tajvana i njegovo sudjelovanje u okvirnim programima Europske unije (EUFP),

   uzimajući u obzir savjetovanje o radu između EU-a i Tajvana uspostavljeno 2018.,

   uzimajući u obzir ukidanje viza EU-a za nositelje tajvanske putovnice od 2011.,

   uzimajući u obzir politiku EU-a o „jedinstvenoj Kini”,

   uzimajući u obzir zajedničku izjavu čelnika SAD-a i Japana od 16. travnja 2021.,

   uzimajući u obzir zajedničku izjavu čelnika SAD-a i Republike Koreje od 21. svibnja 2021.,

   uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 10. lipnja 2020. naslovljenu „Suzbijanje dezinformacija o bolesti COVID-19 - Ispravljanje činjenica“ (JOIN(2020)0008),

   uzimajući u obzir zaključke Vijeća od 16. travnja 2021. o Strategiji EU-a za suradnju u indo-pacifičkoj regiji,

   uzimajući u obzir članak 118. Poslovnika,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za vanjske poslove (A9-0265/2021),

  A. budući da su EU i Tajvan partneri sličnih nazora koji dijele zajedničke vrijednosti slobode, demokracije, ljudskih prava i vladavine prava;

  B. budući da kontinuirano iskazivanje ratobornosti i „sive” aktivnosti Kine prema Tajvanu, kao i druge vrste provokacija kao što su špijuniranje, kibernapadi i preotimanje talenata, predstavljaju ozbiljnu prijetnju statusu quo između Tajvana i Kine, kao i miru i stabilnosti u indo-pacifičkoj regiji, te mogu dovesti do opasne eskalacije; budući da je ta regija od velike važnosti za EU, i zato što se u njoj nalaze brojni bliski partneri i zato što jedna od država članica, Francuska, u toj regija ima svoje prekomorske teritorije;

  C. budući da se EU 2016. obvezao upotrijebiti sve dostupne kanale za poticanje inicijativa usmjerenih na promicanje dijaloga, suradnje i izgradnje povjerenja između obiju strana Tajvanskog tjesnaca; budući da ta nastojanja dosad nisu ostvarena;

  D. budući da se pokazalo da su napori koje Tajvan ulaže u ograničavanje širenja koronavirusa među najučinkovitijima na svijetu; budući da su napori Tajvana da tijekom pandemije u različitim poljima aktivno doprinese općem dobru međunarodne zajednice, uključujući brojnim međunarodnim studijama, opipljiv primjer da se Tajvan ponaša kao partner i dokaz da ga treba tretirati kao takvog; budući da to pokazuje da Tajvan međunarodnoj zajednici može pružiti jednako vrijedan doprinos u suočavanju s brojnim drugim izazovima našeg doba; budući da nedavni porast slučajeva zaraze bolešću COVID-19, manjak cjepiva i uplitanje Kine u napore Tajvana da ih izravno nabavi izazivaju ozbiljnu zabrinutost;

  E. budući da je EU i dalje najveći izvor izravnih stranih ulaganja u Tajvan, s ukupnom vrijednošću od 48 milijardi EUR do 2019., što čini 31 % ulaznih izravnih stranih ulaganja Tajvana; budući da postoji znatan potencijal za povećanje izravnih stranih ulaganja Tajvana u EU-u; budući da Tajvan dominira tržištima proizvodnje poluvodiča jer njegovi proizvođači proizvode oko 50 % poluvodiča u svijetu;

  F. budući da položaj Tajvana, njegova ključna uloga u globalnim lancima opskrbe visoke tehnologije i demokratski način života čine tu zemlju strateški važnom za europske demokracije;

  G. budući da je ukupni iznos bilateralne trgovine između EU-a i Tajvana dosegnuo 51 milijardu EUR u 2019., pri čemu je Tajvan peti po veličini trgovinski partner EU-a u Aziji i 15. najveći trgovinski partner EU-a u svijetu;

  1. preporučuje potpredsjedniku Komisije / Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku i Komisiji da:

  (a) blisko surađuje s državama članicama kako bi se intenzivirali politički odnosi između EU-a i Tajvana te kako bi se postiglo sveobuhvatno i pojačano partnerstvo, u okviru politike EU-a o „jedinstvenoj Kini”; smatra Tajvan ključnim partnerom i demokratskim saveznikom u indo-pacifičkoj regiji s obzirom na to da je riječ o zemlji koja je samostalno razvila snažnu demokraciju i tehnološki napredno gospodarstvo te koja može doprinijeti održavanju poretka utemeljenog na pravilima u okruženju koje karakterizira sve jače suparništvo među velikim silama;

  (b) hitno izradi procjenu učinka, provede javno savjetovanje i utvrđivanje opsega bilateralnog sporazuma o ulaganju s tajvanskim vlastima kao pripremu za pregovore o produbljivanju bilateralnih gospodarskih veza, s obzirom da bi takav sporazum doveo do smanjenja zahtjeva u pogledu „vlastitog sadržaja” europskih investitora i proizvođača u Tajvanu; u kontekstu regionalne dinamike vodi računa o važnosti trgovinskih i gospodarskih odnosa između EU-a i Tajvana, među ostalim o pitanjima koja se odnose na multilateralizam i WTO, tehnologiju i javno zdravlje, kao i na osnovnu suradnju u pogledu ključnih zaliha kao što su poluvodiči; potakne Tajvan da poveća ulaganja u EU i konstatira da je Tajvan punopravni član WTO-a;

  (c) izrazi ozbiljnu zabrinutost zbog kontinuiranog ratobornog stava Kine prema Tajvanu i pritisaka na Tajvan, što se posebno odražava znatnim ulaganjima Kine u vojne kapacitete, njezinim ofanzivnim vojnim vježbama i čestim kršenjima tajvanskog zračnog prostora; upozori na provokativnu kinesku retoriku koja odražava naizgled proturječne namjere – želju da se Tajvan podvrgne totalitarnoj vlasti Komunističke partije Kine (KPK), istovremeno tvrdeći da se želi mirni razvoj odnosa s Tajvanom – te da ustraje u tome da do bilo kakve promjene u odnosima između Tajvana i Kine ne smije doći jednostrano niti protiv volje tajvanskih građana; potiče EU i države članice da preuzmu proaktivnu ulogu i surađuju s međunarodnim partnerima sličnih nazora u cilju mira i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu te uspostave partnerstva s demokratskom vladom Tajvana;

  (d)  iskaže ozbiljnu zabrinutost zbog stanja u Istočnom i Južnom kineskom moru i snažno se usprotivi svim jednostranim pokušajima promjene statusa quo i povećanja napetosti; ponovno istakne važnost poštovanja međunarodnog prava, posebno Konvencije UN-a o pravu mora (UNCLOS) i njezinih odredbi o obvezi rješavanja sporova mirnim putem te očuvanju slobode plovidbe i prelijetanja;

  (e) podsjeti da je održavanje mira i stabilnosti u indo-pacifičkoj regiji temeljni interes EU-a i njegovih država članica; istakne da vojni sukob u Tajvanskom tjesnacu ne bi samo prouzročio znatne gospodarske poremećaje koji bi utjecali na europske interese, već bi također ozbiljno ugrozio regionalni poredak utemeljen na pravilima, kao i demokratsko upravljanje u čijem su središtu ljudska prava, demokracija i vladavina prava;

  (f) vodi računa o tome da EU pridaje veliki značaj sigurnosti u Tajvanskom tjesnacu i da postoji izravna veza između europskog prosperiteta i azijske sigurnosti te da bi stoga širenje sukoba izvan ekonomske sfere imalo posljedice po Europu; obznani da će mjere koje Kina poduzima protiv Tajvana i u Južnom kineskom moru imati posljedice za odnose EU-a i Kine;

  (g) izrazi zabrinutost zbog kineskog zakonodavstva koje se odnosi na Tajvan i istakne da nametanje Zakona o nacionalnoj sigurnosti Hong Kongu čini potpuno nevjerodostojnima tvrdnje da bi se u skladu sa Zakonom protiv odcjepljenja iz 2005. Tajvanu u slučaju ujedinjenja dala visoka razina autonomije;

  (h) snažno se založi za smisleno sudjelovanje Tajvana u svojstvu promatrača na sastancima, u mehanizmima i aktivnostima međunarodnih tijela, uključujući Svjetsku zdravstvenu organizaciju, Međunarodnu organizaciju civilnog zrakoplovstva (ICAO), Međunarodnu kriminalističko-policijsku organizaciju (Interpol) i Okvirnu konvenciju Ujedinjenih naroda o promjeni klime (UNFCCC); apelira na države članice i institucije EU-a da daju podršku međunarodnim inicijativa u kojima se traži da Tajvan sudjeluje u međunarodnim organizacijama; ponovno pozdravi proaktivnu suradnju Tajvana s međunarodnom zajednicom u pogledu stjecanja saznanja o pandemiji bolesti COVID-19 i pronalaženja najboljih načina za odgovor na nju te da naglasi da je time dokazano da bi doprinosi Tajvana u okviru Svjetske zdravstvene organizacije predstavljali dodanu vrijednost za zdravlje i dobrobit građana svih njezinih članica;

  (i) potiče povećanje gospodarskih, znanstvenih, kulturnih, političkih i međuljudskih razmjena, sastanaka i suradnje između EU-a i Tajvana, te razmjena u kojima sudjeluju predstavnici država članica, među ostalim na najvišim razinama, kako bi se u potpunosti odrazila dinamična, višedimenzionalna i bliska suradnja između EU-a i Tajvana kao partnera sličnih nazora; odlučno osudi prijetnje odmazdom i pritiske Narodne Republike Kine prema predsjedniku češkog Senata Milošu Vystrčilu zbog njegova posjeta Tajvanu u kolovozu 2020. te istakne da Češka, kao i sve druge suverene zemlje, imaju pravo razvijati gospodarsku i kulturnu suradnju s Tajvanom;

  (j) prione rješavanju pitanja napetosti u Tajvanskom tjesnacu, potrebe za zaštitom demokracije u Tajvanu i važnosti Tajvana kao partnera EU-a i regionalne gospodarske sile u kontekstu buduće indo-pacifičke strategije EU-a koju trenutačno pripremaju ESVD i Komisija; potakne EU da u okviru svoje indo-pacifičke strategije tijesno surađuje s drugim partnerima istih nazora kako bi se odgovorilo na asertivno djelovanje Kine u regiji i ojačao poredak utemeljen na pravilima, s obzirom na vlastite gospodarske interese EU-a u regiji;

  (k) nastavi predlagati inicijative za poboljšanje bilateralnih gospodarskih odnosa i međuljudskih kontakata, posebno među mladima, uključujući u akademskoj zajednici, civilnom društvu i područjima sporta, kulture i obrazovanja, kao i međugradskih i međuregionalnih partnerstava; pohvali postojeća partnerstva pobratimljenih europskih i tajvanskih gradova i potiče diplomaciju gradova kao sredstvo za pomoć tajvanskom sudjelovanju u međunarodnim inicijativama, čime bi se Tajvanu omogućilo da zaobiđe pokušaje Kine da dodatno pojača njegovu diplomatsku izoliranost;

  (l) potiče europsku i tajvansku suradnju u medijskom sektoru kako bi se diversificiralo kinesko jezično medijsko okruženje u EU-u i pružila alternativa medijima pod kontrolom Narodne Republike Kine;

  (m) potiče EU i države članice da pomognu u podizanju razine osviještenosti u Europi o situaciji u Tajvanskom tjesnacu, kao i o složenoj prirodi odnosa Tajvana i Kine, uspostavom i financiranjem namjenskih programa i istraživanja usmjerenih na društvo u cjelini; istakne da je važno uložiti napore za pokretanje uključive rasprave diljem država članica EU-a, pri čemu se europskoj javnosti moraju objasniti rizici porasta broja autoritarnih režima u indo-pacifičkoj regiji zbog asertivnog stava Kine i njezinih napora da se podriva demokracija, posebno u Tajvanu, te posljedice koje bi nereagiranje na te prijetnje imalo za demokracije diljem svijeta;

  (n) potakne dijalog i suradnju s Tajvanom u svim industrijskim sektorima i lancima opskrbe, posebno industrijama u nastajanju i industrijama od strateške važnosti kao što su elektronička vozila, robotika i pametna proizvodnja te tehnologije poluvodiča;

  (o) podupre daljnje jačanje inicijativa kojima bi se EU-u omogućilo sklapanje partnerstava s Tajvanom u područjima IKT-a, biotehnologije, zdravlja i sigurnosti ta da radi na konkretnoj suradnji i inicijativama između strategije EU-a za povezivost i tajvanske nove politike usmjerene prema jugu; snažno podupre jačanje partnerstva u području poluvodiča;

  (p) potvrdi središnju ulogu Tajvana u strateškim industrijama kao što je peta generacija komunikacijske infrastrukture (5G), s obzirom na to da se u Tajvanu nalazi najveća tvornica poluvodiča i da je ta zemlja najveći proizvođač poluvodiča na svijetu; naglašava da će u budućnosti mikročipovi imati središnju ulogu u oblikovanju globalnog poretka te da će oni koju budu kontrolirali projektiranje i proizvodnju mikročipova određivati smjer u 21. stoljeću; podsjeti da su poremećaji u globalnim lancima opskrbe prouzročeni pandemijom stavili Tajvan u središte tehnološke inicijative, što je pak natjeralo EU da osvijesti vlastite slabosti i hitno razmotri kako smanjiti ovisnosti o vanjskim akterima; stoga pozove na pojačanu suradnju s Tajvanom kako bi se podržao plan EU-a za zelenu i digitalnu tranziciju, kao i napori EU-a za diversifikacijom lanaca vrijednosti i opskrbe, s obzirom na to da je pandemija pojačale zahtjeve u tom smislu, ističući potrebu za povećanim ulaganjima i političkom potporom, posebno u lancima vrijednosti od strateške važnosti, kao što su mikroelektronika, autonomna vožnja i umjetna inteligencija, a to su područja u kojima Tajvan ima središnju ulogu;

  (q) pohvali organizaciju prvog Europskog investicijskog foruma u Tajvanu u rujnu 2020. i potakne veća bilateralna ulaganja u oba smjera; pozove na povećanje takvih ulaganja, posebno u industrijskim sektorima u kojima je Tajvan predvodnik, odnosno u ključnim tehnologijama, uključujući poluvodiče, kojima bi se poduprli napori EU-a da ojača vlastite kapacitete u području mikroelektronike; istakne da bi se nakon dijaloga između Tajvana i EU-a o digitalnom gospodarstvu 2020. EU i Tajvan trebali nadovezati na svoje razgovore o suradnji u područjima istraživanja i tehnologije, lanaca blokova, umjetne inteligencije, kibersigurnosne certifikacije, podatkovnoga gospodarstva i digitalne povezivosti kako bi se utvrdile daljnje sinergije, proširila razmjena politika o razvoju digitalnog gospodarstva i uspostavila sveobuhvatnija partnerstva;

  (r) pozdravi obveze koje je Tajvan dobrovoljno preuzeo kako bi pomogao u borbi protiv globalnog zatopljenja, čime doprinosi provedbi ciljeva Pariškog sporazuma o klimatskim promjenama;

  (s) potakne EU i države članice da prodube suradnju s Tajvanom u borbi protiv dezinformacija iz zlonamjernih trećih zemalja, uključujući razmjenu najboljih praksi, zajedničke pristupe poticanju medijske slobode i novinarstva, produbljenje suradnje u pogledu kibersigurnosti i kiberprijetnji, jačanje osviještenosti građana i općenito povećanje digitalne pismenosti stanovništva kako bi se pojačala otpornost demokratskih sustava; podrži pojačanu suradnju između relevantnih europskih i tajvanskih skupina za strateško promišljanje u tom području;

  (t) razmotri mogućnost izvlačenja pouka iz iskustva Tajvana u borbi protiv dezinformacija iz Kine usmjerenih na neovisnost tajvanskih medija, pri čemu se koriste platforme društvenih medija te infiltrira u tajvansku televiziju i tiskane medije kako bi se utjecalo na javno mnijenje i podrivalo izborne procese na Tajvanu; pohvali Tajvan zato što medijsku pismenost smatra korisnim i ključnim alatom kako bi građani mogli prepoznati dezinformacije te što je stoga u školski kurikulum uvrstio medijsku pismenost;

  (u) naglasi da koristi tajvanskih napora u borbi protiv dezinformacija i borbi protiv lažnih vijesti nadilaze okvire Tajvana i utječu ne samo na društvo na tom otoku, već i na kinesku jezičnu zajednicu u Hong Kongu i drugim zemljama jugoistočne Azije;

  (v) osudi pokušaje Kine da diskreditira način na koji tajvanska vlada postupa s pandemijom; pohvali učinkovit pristup Tajvana odozdo prema gore, koji vode njegovi građani, u pogledu provjere činjenica i informacija upotrebom tehnologije, kao što je umjetna inteligencija, kako bi se povećali napori i omogućilo onima koji provjeravaju činjenice da prepoznaju najštetnije tvrdnje koje kolaju platformama društvenih medija i time zaustave njihovo širenje;

  (w) podsjeti da je prijetnja s kojom se Tajvan suočava zbog kineskih aktivnosti dezinformiranja dio većeg problema s kojim se suočavaju demokracije diljem svijeta u doba u kojem su komunikacijske tehnologije ključne za geopolitičko natjecanje za vodeći položaj u svijetu; podsjeti na to da je Kina, zajedno s Rusijom, i dalje značajna prijetnja demokracijama u Europi zbog pribjegavanja kampanjama dezinformiranja, koje su se znatno intenzivirale tijekom pandemije, kao što je navedeno u izvješću ESVD-a iz lipnja 2020.; istakne da je suradnja u borbi protiv dezinformiranja stoga u interesu i EU-a i Tajvana;

  (x) dodatno promiče trenutačnu suradnju EU-a i Tajvana u području istraživanja i inovacija unutar okvirnog programa Obzor Europa (2021. – 2027.); potakne sudjelovanje većeg broja tajvanskih istraživača u programa Obzor Europa;

  (y) dodatno promiče turizam i razmjene mladih s Tajvanom putem inicijativa kao što su radni odmor, programi Erasmus ili stipendije za povezivanje Tajvana i Europe te istraži mogućnosti za suradnju u visokom obrazovanju i drugim područjima s ciljem jačanja stručnog znanja o Kini i Tajvanu u Europi i doprinošenja boljem razumijevanju Europe u Tajvanu;

  (z) potiče EU i njegove države članice da poboljšaju suradnju s Tajvanom unutar globalnog okvira za suradnju i osposobljavanje (GCTF), platforme za regionalnu suradnju za pružanje programa izgradnje kapaciteta i osposobljavanja trećim zemljama diljem svijeta;

  (aa) promijeni naziv Europskog ureda za gospodarstvo i trgovinu u Tajvanu u „Ured Europske unije u Tajvanu” kako bi se odrazio široki razmjer naših veza;

  (ab) pozdravi planove o otvaranju predstavničkog ureda Tajvana u Litvi; osudi reakciju kineske vlade koja je nametnula ekonomske sankcije Litvi; u tom pogledu izrazi svoju potporu Litvi i solidarnost s njom, poduzme odgovarajuće mjere i pozove Vijeće da učini isto;

  (ac) pohvali Tajvan kao iznimnog partnera u promicanju ljudskih prava i slobode vjeroispovijesti u indo-pacifičkoj regiji; prepozna činjenicu da Tajvan predstavlja primjer u regiji s obzirom na rezultate u pogledu poštovanja temeljnih sloboda, i gospodarskih i socijalnih, kao i političkih i kulturnih prava, što se odnosi i na napredak u pogledu prava pripadnika zajednice LGBTQI te prava autohtonih zajednica; posebni predstavnik EU-a za ljudska prava i posebni izaslanik EU-a za slobodu vjere ili uvjerenja sudjeluje u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima na Tajvanu i da poduzme konkretne mjere za suradnju s Tajvanom kako bi se unaprijedili ljudska prava, društvena prava, vjerske slobode, digitalno gospodarstvo i održivi rast zemalja u razvoju u indo-pacifičkoj regiji;

  (ad) pojača suradnju s Tajvanom s ciljem razmjene najboljih praksi u postupanju s pandemijom bolesti COVID-19, pokretanjem inicijativa za lakšu nabavu cjepiva, i daljnjeg poboljšanja suradnje EU-a s Tajvanom u području zdravlja i kontrole zaraznih bolesti; pohvali tajvansku vladu i njezin narod zbog toga što su relativno uspješno zaustavili pandemiju na domaćem terenu i zbog njihove velikodušnosti u pružanju pomoći drugim zemljama; podsjeti na to da se učinkovit odgovor Tajvana temeljio na transparentnosti, otvorenosti i upotrebi tehnologije u suradnji s društvom, što je pristup koji se temelji na povjerenju javnosti;

  (ae) pohvali tajvansko iskazivanje solidarnosti s EU-om, poput činjenice da je tijekom teških prvih mjeseci pandemije Tajvan donirao više od 7 milijuna kirurških maski nekolicini država članica, kao i pet linija za proizvodnju maski Češkoj; pozove da se uzvrati ta iskazana solidarnost;

  (af) nastavi poticati razmjenu obavještajnih podataka između država članica i Tajvana i zajedničku borbu protiv prekograničnog kriminala;

  (ag) prepozna da su SAD i Japan u zajedničkoj izjavi s nedavnog bilateralnog sastanka na vrhu prvi put istaknuli važnost mira i stabilnosti u Tajvanskom tjesnacu, nakon koje je početkom svibnja uslijedila slična izjava skupine G7; potiče EU da surađuje s drugim partnerima istih nazora, kao što su Australija, Novi Zeland, Indija, Japan, Južna Koreja i Sjedinjene Američke Države, te da razmotri mogućnost da se Tajvan pozove da s partnerima sudjeluje u platformama i radnima skupinama u ključnim industrijskim sektorima;

  (ah) potiče države članice koje nemaju sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanju utaje poreza ili sporazum o razmjeni poreznih informacija s Tajvanom da što prije započnu pregovore o takvim sporazumima;

  2. nalaže svojem predsjedniku da ovu preporuku proslijedi Vijeću, Komisiji i potpredsjedniku Komisije/Visokom predstavniku Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku te vladi Tajvana.

   


  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  1.9.2021

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  60

  4

  6

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Assita Kanko, Hannah Neumann, Mick Wallace

   


   

   

  POIMENIČNO KONAČNO GLASOVANJE U NADLEŽNOM ODBORU

  60

  +

  ECR

  Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

  ID

  Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

  NI

  Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

  PPE

  Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

  Renew

  Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

  S&D

  Maria Arena, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

  Verts/ALE

  Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

   

  4

  -

  NI

  Kostas Papadakis

  The Left

  Özlem Demirel, Manu Pineda, Mick Wallace

   

  6

  0

  ID

  Maximilian Krah, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

  The Left

  Idoia Villanueva Ruiz

   

  Korišteni znakovi:

  + : za

  - : protiv

  0 : suzdržani

   

   

  Posljednje ažuriranje: 24. rujna 2021.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti