JELENTÉS az Európai Parlamentnek a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatokról és együttműködésről szóló ajánlásáról

9.9.2021 - (2021/2041(INI))

Külügyi Bizottság
Előadó: Charlie Weimers


Eljárás : 2021/2041(INI)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A9-0265/2021
Előterjesztett szövegek :
A9-0265/2021
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT AJÁNLÁSTERVEZETE

a Bizottság alelnökéhez/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjéhez intézett, az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatokról és együttműködésről szóló ajánlásáról

(2021/2041(INI))

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Parlament KKBP-ről szóló éves jelentéseire és azoknak az EU és Tajvan közötti kapcsolatokról szóló szakaszaira,

 tekintettel a 2015-ben létrehozott EU–Tajvan iparpolitikai párbeszéd mechanizmusára,

 tekintettel az EU és Tajvan közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló, 2013. október 9-i állásfoglalására[1],

 tekintettel Tajvan részvételére az Enterprise Europe Networkben, az Európai Klaszter-együttműködési Platformban és a digitális gazdaságról szóló párbeszédben,

 tekintettel a G7 csoport külügyminisztereinek és fejlesztési minisztereinek 2021. május 5-i közleményére, különösen Tajvannak az Egészségügyi Világszervezet fórumain és az Egészségügyi Világközgyűlésen való érdemi részvételének támogatásáról szóló szakaszra,

 tekintettel a kereskedelmi csalás elleni küzdelemre irányuló együttműködési megállapodásokra, valamint a jó adóügyi kormányzás nemzetközi normáinak Tajvan általi, 2017-től kezdődő végrehajtására,

 tekintettel Tajvan sikeres együttműködésére és részvételére az Európai Unió keretprogramjaiban,

 tekintettel a 2018-ben létrehozott EU–Tajvan munkaügyi konzultációra,

 tekintettel a tajvani útlevéllel rendelkezők számára 2011 óta biztosított uniós vízummentességre,

 tekintettel az EU „egy Kína” elnevezésű politikájára,

 tekintettel az USA és Japán vezetőinek 2021. április 16-i közös nyilatkozatára,

 tekintettel az USA és a Koreai Köztársaság vezetőinek 2021. május 21-i közös nyilatkozatára,

 tekintettel a Bizottság 2020. június 10-i, „A Covid19-cel kapcsolatos dezinformáció kezelése – lássuk a valós tényeket” című közös közleményére (JOIN(2020)0008),

 tekintettel az indiai–csendes-óceáni térséggel folytatott együttműködésre vonatkozó uniós stratégiáról szóló, április 16-i tanácsi következtetésekre,

 tekintettel eljárási szabályzata 118. cikkére,

 tekintettel a Külügyi Bizottság jelentésére (A9-0265/2021),

A. mivel az EU és Tajvan hasonló gondolkodású partnerek, amelyek közös értékei a szabadság, a demokrácia, az emberi jogok és a jogállamiság;

B. mivel Kína Tajvannal szembeni folyamatos katonai agresszivitása és szürkezónás tevékenységei, valamint a provokáció egyéb formái – például a kémkedési tevékenységek, a kibertámadások, a tehetségek elcsábítása – komoly fenyegetést jelentenek a Tajvan és Kína közötti status quo, valamint az indiai–csendes-óceáni térség békéje és stabilitása szempontjából, és a helyzet veszélyes eszkalálódásához vezethet; mivel ez a régió nagy jelentőséggel bír az EU számára, egyrészt mivel ott számos közeli partnere van, másrészt pedig egyik tagállama, Franciaország tengerentúli területekkel rendelkezik ott;

C. mivel 2016-ban az EU kötelezettséget vállalt arra, hogy minden rendelkezésre álló csatornát felhasznál a Tajvani-szoros két oldala közötti párbeszéd, együttműködés és bizalomépítés előmozdítását célzó kezdeményezések ösztönzésére; mivel ezek a törekvések eddig nem teljesültek;

D. mivel Tajvannak a koronavírus terjedésének megfékezésére irányuló erőfeszítései az egyik leghatékonyabbnak bizonyultak a világon; mivel Tajvan a világjárvány ideje alatt különböző módokon, többek között számos nemzetközi tanulmány révén aktívan igyekezett hozzájárulni a nemzetközi közösség közjavához, ami kézzelfogható példája annak, hogy Tajvan partnerként viselkedik és bizonyítéka annak, hogy úgy is kell őt kezelni; mivel ez azt mutatja, hogy Tajvan korunk számos egyéb kihívásának kezelésében is képes hasonlóan értékes módon támogatni a nemzetközi közösséget; mivel a Covid-fertőzések számának közelmúltbeli megugrása, az oltóanyagok hiánya és Kína beavatkozása Tajvan arra irányuló törekvéseibe, hogy közvetlenül szerezze be azokat, komoly aggodalmat kelt;

E. mivel továbbra is az EU a Tajvanra irányuló közvetlen külföldi befektetések legjelentősebb forrása, 2019-ig összesen 48 milliárd EUR értékben, ami a Tajvanra irányuló közvetlen külföldi befektetések 31%-át teszi ki; mivel jelentős lehetőség van Tajvan közvetlen külföldi befektetéseinek növelésére az EU-ban; mivel a félvezetőgyártás piacait Tajvan uralja, mivel gyártói a félvezetők mintegy 50%-ának gyártásáért felelnek globális viszonylatban;

F. mivel Tajvan elhelyezkedése, a csúcstechnológiai globális ellátási láncokban betöltött kritikus szerepe és demokratikus életformája mind stratégiai jelentőségűvé teszik az országot az európai demokráciák számára;

G. mivel az EU és Tajvan közötti kétoldalú kereskedelem teljes összege 2019-ben elérte az 51 milliárd EUR-t, és Tajvan az EU 5. legnagyobb kereskedelmi partnere Ázsiában és 15. legnagyobb kereskedelmi partnere a világon;

1. az alábbi ajánlásokat fogalmazza meg a Bizottság alelnöke/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője és a Bizottság számára:

(a) szorosan működjön együtt a tagállamokkal az EU és Tajvan közötti politikai kapcsolatok megerősítése, valamint az EU „egy Kína” politikájának iránymutatása szerinti átfogó és megerősített partnerség kialakítása érdekében; úgy véli, hogy Tajvan az indiai–csendes-óceáni térségben saját jogon kulcsfontosságú partner és demokratikus szövetséges, amely szilárd demokráciának és technológiailag fejlett gazdaságnak tekinthető, és amely hozzájárulhat a szabályokon alapuló rend fenntartásához az egyre erősödő nagyhatalmi rivalizálás közepette;

(b) a kétoldalú gazdasági kapcsolatok elmélyítésére irányuló tárgyalások előkészítéseként sürgősen kezdje meg a kétoldalú beruházási megállapodásról szóló hatásvizsgálatot, nyilvános konzultációt és megalapozó tanulmányt a tajvani hatóságokkal, mivel egy ilyen kétoldalú beruházási megállapodás a Tajvanon működő európai beruházók és gyártók részéről a „saját tartalomra” vonatkozó követelmény könnyítését eredményezné; a régión belüli dinamikákkal kapcsolatban hangsúlyozza az EU és Tajvan közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok jelentőségét, többek között a multilateralizmussal és a WTO-val, a technológiával és a közegészségüggyel kapcsolatos kérdésekben, valamint a létfontosságú eszközökkel, például a félvezetőkkel kapcsolatos alapvető együttműködést; ösztönözze Tajvant, hogy növelje az EU-ba irányuló beruházásokat, és jegyezze meg, hogy Tajvan a WTO teljes jogú tagja;

(c) adjon hangot súlyos aggodalmának Kína Tajvan elleni folyamatos katonai agresszivitása és a Tajvanra gyakorolt nyomás miatt, amely különösen Kína katonai képességekbe való jelentős befektetései, támadógyakorlatai és Tajvan légterének gyakori megsértése formájában nyilvánul meg; hívja fel továbbá a figyelmet a szenvedélyeket szító kínai retorikára, amely szemmel láthatóan ellentmondásos szándékot tükröz arra vonatkozóan, hogy Tajvant a Kínai Kommunista Párt totalitárius uralma alá kívánja vonni, ugyanakkor azt állítja, hogy a Tajvannal fenntartott kapcsolatok békés fejlesztésére törekszik, és ragaszkodjon ahhoz, hogy a Tajvani-szoroson átívelő kapcsolatok semmiféle megváltoztatására nem kerülhet sor egyoldalúan, sem a tajvani polgárok akarata ellenére; sürgesse az EU-t és a tagállamokat, hogy vállaljanak proaktív szerepet a hasonlóan gondolkodó nemzetközi partnerekkel való együttműködésben, hogy a Tajvani-szoros két partján a békére és a stabilitásra törekedjenek, valamint hogy Tajvanon partnerségeket alakítsanak ki a demokratikus kormánnyal;

(d) adjon hangot komoly aggodalmának a Kelet- és Dél-kínai-tengeren kialakult helyzet miatt, és határozottan ellenezze a status quo megváltoztatására és a feszültségek fokozására irányuló egyoldalú kísérleteket; ismételten hívja fel a figyelmet arra, hogy tiszteletben kell tartani a nemzetközi jogot, különösen az ENSZ Tengerjogi Egyezményét (UNCLOS), amely a viták békés úton történő rendezésére és a hajózás és az átrepülés szabadságának fenntartására irányuló kötelezettségeket ír elő;

(e) emlékeztessen arra, hogy az indiai–csendes-óceáni térség békéjének és stabilitásának fenntartása az EU és tagállamai alapvető érdeke; hívja fel a figyelmet arra, hogy a Tajvani-szorosban zajló katonai konfliktus nemcsak az európai érdekeket érintő jelentős gazdasági zavarokat okozna, hanem emellett súlyosan veszélyeztetné a szabályokon alapuló rendet a régióban, valamint a demokratikus kormányzást, amelynek középpontjában az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság áll;

(f) tartsa szem előtt, hogy az EU nagyra értékeli a biztonságot a Tajvani-szorosban, és hogy közvetlen kapcsolat áll fenn Európa jóléte és Ázsia biztonsága között, ezért egy konfliktus Európára gyakorolt következményei messze túlterjednének a gazdasági szférán; jelentse ki, hogy Kína Tajvannal szembeni és a Dél-kínai-tengeren végrehajtott fellépései következményekkel járnak majd az EU és Kína közötti kapcsolatokra nézve;

(g) adjon hangot aggodalmának Kína Tajvannal kapcsolatos jogszabályai miatt, és mutasson rá arra, hogy a nemzetbiztonsági törvény Hongkongban történő hatályba léptetése a 2005-ös elszakadás elleni törvénynek azt az állítást, hogy egyesülés esetén Tajvannak magas szintű autonómiát biztosítanának, teljes mértékben hiteltelenné tette;

(h) határozottan szálljon síkra amellett, hogy Tajvan megfigyelőként érdemben részt vehessen a nemzetközi szervek, többek között az Egészségügyi Világszervezet (WHO), a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet (ICAO), a Nemzetközi Bűnügyi Rendőrség Szervezete (Interpol) és az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye (UNFCCC) ülésein, mechanizmusaiban és tevékenységeiben; sürgesse a tagállamokat és az uniós intézményeket, hogy támogassák azokat a nemzetközi kezdeményezéseket, amelyek Tajvan nemzetközi szervezetekben való részvételét szorgalmazzák; ismételten üdvözölje Tajvan proaktív együttműködését a nemzetközi közösséggel a Covid19-világjárvánnyal kapcsolatos ismeretek összegyűjtésében és a járvány legmegfelelőbb kezelési módjainak feltárásában, és emelje ki, hogy ez azt bizonyította, hogy Tajvan WHO-beli hozzájárulása hozzáadott értéket jelentene valamennyi tagállama polgárainak egészsége és jólléte szempontjából;

(i) ösztönözze az EU és Tajvan közötti gazdasági, tudományos, kulturális, politikai és személyközi kapcsolatok erősítését, az EU és Tajvan közötti üléseket és együttműködést és a tagállamok képviselőivel zajló cseréket, többek között a legmagasabb szinten is, annak érdekében, hogy teljes mértékben tükröződjön az EU és Tajvan mint hasonló gondolkodású partnerek közötti dinamikus, sokrétű és szoros együttműködés; határozottan ítélje el a Kína részéről Miloš Vystrčilt, a cseh szenátus elnökét 2020. augusztusi tajvani látogatásával összefüggésben ért, megtorlásokat kilátásba helyező fenyegetéseket és nyomásgyakorlást, és jegyezze meg, hogy a Cseh Köztársaságnak és bármely más szuverén országnak joga van gazdasági és kulturális együttműködést kialakítani Tajvannal;

(j) az EU jövőbeli, az EKSZ és a Bizottság által jelenleg kidolgozás alatt álló, az indiai–csendes-óceáni térségre vonatkozó stratégiájának összefüggésében foglalkozzon a Tajvani-szoroson belüli feszültségekkel, a tajvani demokrácia védelmének szükségességével, valamint Tajvan mint uniós partner és regionális gazdasági hatalom jelentőségével; sürgesse az EU-t, hogy az indiai–csendes-óceáni stratégiája keretében szorosan működjön együtt más hasonló gondolkodású partnerekkel annak érdekében, hogy kezelje Kína határozott fellépését a régióban és erősítse a szabályokon alapuló rendet, tekintettel az EU saját érdekeire a régióban;

(k) továbbra is fogadjon el kezdeményezéseket a kétoldalú gazdasági kapcsolatok és az emberek közötti kapcsolatok erősítésére, különösen a fiatalok körében és például a tudományos körökben, a civil társadalomban, a sportban, a kultúrában és az oktatásban, valamint a városok és a régiók közötti partnerségek erősítésére; fejezze ki elismerését az európai és tajvani városok közötti testvérvárosi partnerségekkel kapcsolatban, és ösztönözze a városi diplomáciát mint olyan eszközt, amely segíti Tajvan részvételét a nemzetközi kezdeményezésekben, ami lehetővé tenné Tajvan számára, hogy megkerülje a diplomáciai elszigeteltség további fokozására irányuló kínai kísérleteket;

(l) ösztönözze az európai és tajvani együttműködést a médiaágazatban annak érdekében, hogy diverzifikálják a kínai nyelvű médiakörnyezetet az EU-ban, és alternatívát kínáljanak a Kínai Népköztársaság által ellenőrzött médiaorgánumok helyett;

(m) ösztönözze az EU-t és a tagállamokat, hogy a társadalom egészét célzó célzott programok és kutatások létrehozása és finanszírozása révén segítsenek tudatosítani Európában a Tajvani-szorosban uralkodó helyzetet, valamint a Tajvan és Kína közötti kapcsolatok összetettségét; hangsúlyozza annak fontosságát, hogy fektessenek be egy, a tagállamokban zajló inkluzív vitába, elmagyarázva az európai közvéleménynek az indiai–csendes-óceáni térségbeli önkényuralmi előretörés veszélyét, amely Kína határozott érdekérvényesítő pozíciójában és a demokrácia aláásására irányuló erőfeszítéseiben nyilvánul meg, különösen Tajvanon, valamint azt, hogy milyen következményekkel járna világszerte a demokráciákra nézve az, ha az ilyen fenyegetésekkel nem foglalkoznának;

(n) ösztönözze a Tajvannal folytatott párbeszédet és együttműködést valamennyi ipari ágazatban és ellátási láncban, különösen a feltörekvő iparágakban és a stratégiai jelentőségű iparágakban, például az elektronikus járművek, a robotika és az intelligens gyártás, valamint a félvezető technológiák terén;

(o) támogassa azokat a kezdeményezéseket, amelyek lehetővé teszik az EU számára, hogy partnerségeket alakítson ki Tajvannal az IKT, a biotechnológia, az egészségügy és a biztonság területén, valamint hogy konkrét együttműködést és kezdeményezéseket dolgozzon ki az EU hálózati összekapcsoltsági stratégiája és Tajvan új déli irányú politikája között; határozottan támogassa a két oldal félvezetők terén kialakítandó intenzívebb partnerségét;

(p) ismerje el, hogy Tajvan központi szerepet játszik az olyan stratégiai iparágakban, mint például a kommunikációs infrastruktúra ötödik generációja (5G), amellett, hogy Tajvan ad otthont a világ legnagyobb öntödéjének, ezenkívül a félvezetők vezető gyártója; hangsúlyozza, hogy a jövőben a mikrocsipek központi szerepet fognak játszani a világrend alakításában, és hogy az fog vezető szerepet betölteni a 21. század irányának meghatározásában, aki ellenőrzése alatt tartja a mikrocsipek tervezését és gyártását; emlékeztessen arra, hogy a globális ellátási láncok világjárvány okozta zavarai Tajvant a technológiai fejlődés középpontjába helyezték, valamint rádöbbentették az EU-t saját sebezhetőségére, rávilágítva arra, hogy sürgősen el kell gondolkodni a külső szereplőktől való függőség csökkentéséről; ezért sürgessen fokozott együttműködést Tajvannal a zöld és digitális átállással kapcsolatos uniós menetrend, valamint az érték- és ellátási láncok diverzifikálására irányuló uniós erőfeszítések támogatása érdekében, mivel a világjárvány fokozta a keresletet mindkét fél esetében, kiemelve a beruházások és a politikai támogatás fokozásának szükségességét, különösen az olyan stratégiai jelentőségű értékláncokban, mint például a mikroelektronika, az önvezető járművek és a mesterséges intelligencia, amelyek terén Tajvan központi szerepet tölt be;

(q) üdvözölje a Tajvanon legelső alkalommal 2020. szeptemberében megszervezett európai beruházási fórumot, és ösztönözze a kétoldalú beruházások növelését mindkét irányban; sürgesse az ilyen beruházások növelését, különösen azokon az iparágakon belül, ahol Tajvan vezető szerepet tölt be, nevezetesen a kritikus technológiák, köztük a félvezetők területén, ami támogatná az EU arra irányuló erőfeszítéseit, hogy megerősítse saját mikroelektronikai kapacitását; jegyezze meg, hogy a digitális gazdaságról szóló, Tajvan és az EU közötti 2020-as párbeszédet követően az EU-nak és Tajvannak tovább kell építenie a kutatási és a technológiai együttműködés, a blokklánc, a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonsági tanúsítás, az adatgazdaság és a digitális összekapcsoltság területén folytatott megbeszéléseikre további szinergiák azonosítása, a digitális gazdaság fejlesztésére vonatkozó szakpolitikai információcsere kiterjesztése és szélesebb körű partnerségek kialakítása érdekében;

(r) üdvözölje Tajvan arra vonatkozó önkéntes kötelezettségvállalását, hogy hozzájárul a globális felmelegedés elleni küzdelemhez, hozzájárulva ezáltal a Párizsi Megállapodás célkitűzéseinek megvalósításához;

(s) ösztönözze az EU-t és a tagállamokat, hogy mélyítsék el az együttműködést Tajvannal a rosszindulatú harmadik országokból érkező dezinformációval szembeni fellépés terén, többek között a bevált gyakorlatok megosztása, a tömegtájékoztatás és az újságírás szabadságának az előmozdítására, a kiberbiztonsággal és a kiberfenyegetésekkel kapcsolatos együttműködés elmélyítésére, a polgárok tudatosságának növelésére és a lakosság általános digitális jártasságának javítására irányuló közös megközelítések révén demokratikus rendszereink ellenállóképességének megerősítése érdekében; támogassa az érintett európai és tajvani agytrösztök közötti fokozott együttműködést ezen a területen;

(t) tanuljon a közösségimédia-platformok használata révén a tajvani média függetlenségét célzó, a tajvani televízióba és a nyomtatott médiába beszivárogva a közvélemény befolyásolására és a tajvani választások aláásására törekvő, a szárazföldről érkező dezinformáció elleni küzdelem terén szerzett tajvani tapasztalatokból; fejezze ki elismerését Tajvannak amiatt, hogy hasznos és létfontosságú eszköznek tekinti a médiaműveltséget a dezinformáció felismerése tekintetében, ezért a médiaműveltséget beépítette az iskolai tantervbe;

(u) hangsúlyozza, hogy Tajvan dezinformáció és álhírek elleni küzdelemre irányuló erőfeszítéseinek haszna Tajvanon kívül is érvényesül, nem csak a sziget társadalmára hatva, hanem a hongkongi és más délkelet-ázsiai országok kínaiul beszélő közösségére is;

(v) ítélje el Kína arra irányuló kísérleteit, hogy lejárassa a tajvani kormány járványkezelését; fejezze ki elismerését Tajvan hatékony, alulról felfelé építkező, polgárai által irányított megközelítéséért, amelynek célja a hírek és információk tényellenőrzése a technológia, például a mesterséges intelligencia segítségével, az erőfeszítések fokozása és annak lehetővé tétele érdekében, hogy a tényellenőrzők azonosítsák a közösségimédia-platformokon terjesztett legkárosabb állításokat, és ezáltal megállítsák azok terjedését;

(w) emlékeztessen arra, hogy a fenyegetések, amelyekkel Tajvan Kína dezinformációs műveletei révén szembesül, egy olyan nagyobb probléma részét képezik, amellyel a demokráciák világszerte szembesülnek egy olyan korszakban, amikor a kommunikációs technológiák központi szerepet játszanak a globális vezető szerepért folytatott geopolitikai versenyben; emlékeztessen arra, hogy Kína – más nem demokratikus országokkal együtt – továbbra is jelentős fenyegetést jelent az európai demokráciákra a dezinformációs kampányok révén, és e fenyegetés a világjárvány miatt jelentősen nőtt, amint azt az EKSZ 2020. júniusi jelentése megállapította; jegyezze meg, hogy a dezinformáció elleni küzdelem terén folytatott együttműködés ezért az EU-nak és Tajvannak egyaránt érdekében áll;

(x) még inkább mozdítsa elő az EU és Tajvan közötti jelenlegi kutatási és innovációs együttműködést a Horizont Európa keretprogramban (2021–2027); szorgalmazza, hogy a jövőben több tajvani kutató vegyen részt a Horizont Európa programban;

(y) még inkább mozdítsa elő az idegenforgalmat és az ifjúsági csereprogramokat Tajvannal olyan kezdeményezések révén, mint a munkavégzéssel tarkított szabadság, az Erasmus programok vagy a konnektivitással kapcsolatos Tajvan–Európa ösztöndíj, továbbá tárja fel az együttműködés lehetőségeit a felsőoktatásban és más területeken azzal a céllal, hogy megerősítse a kínai és tajvani szakértelmet Európában, és hozzájáruljon ahhoz, hogy Tajvanon jobban megértsék Európát;

(z) ösztönözze az EU-t és tagállamait, hogy fokozzák az együttműködést Tajvannal a globális együttműködési és képzési keret (GCTF) tekintetében, amely egy olyan regionális együttműködési platform, amely kapacitásépítési és képzési programokat biztosít harmadik országok számára világszerte;

(aa) módosítsa a tajvani Európai Gazdasági és Kereskedelmi Iroda nevét „Tajvani Európai Uniós Irodára”, hogy tükrözze kapcsolataink széles körét;

(ab) üdvözölje a tajvani képviseleti iroda létrehozására irányuló litván terveket; ítélje el a kínai kormány reakcióját, amiért gazdasági szankciókat szabott ki Litvániával szemben; e tekintetben biztosítsa támogatásáról és szolidaritásáról Litvániát, tegye meg a megfelelő intézkedéseket, és kérje fel a Tanácsot, hogy hasonlóképpen járjon el;

(ac) nyilatkozzon elismerően Tajvanról mint az indiai–csendes-óceáni térségben az emberi jogok és a vallásszabadság előmozdításában kiemelkedő partnerről; ismerje el Tajvan teljesítményét abban, hogy példát mutat a régióban az alapvető – gazdasági és szociális – szabadságok, valamint a politikai és kulturális jogok tiszteletben tartása terén, beleértve az LMBTIQ-személyek, valamint az őslakos közösségek jogai terén elért előrehaladást is; kérje fel az EU emberi jogokért felelős különleges képviselőjét és a vallás és a meggyőződés szabadságának előmozdításáért felelős uniós különmegbízottat, hogy vegyen részt a tajvani nemzetközi emberi jogi egyezményekben, és tegyen konkrét lépéseket annak érdekében, hogy együttműködjön Tajvannal az emberi jogok, a szociális jogok, a vallásszabadság, a digitális gazdaság és az indiai–csendes-óceáni térség fejlődő országai fenntartható növekedésének előmozdítása érdekében;

(ad) erősítse meg az együttműködést Tajvannal a Covid19-világjárvány kezelésével kapcsolatos bevált gyakorlatok cseréje érdekében, kezdeményezéseket indítva az oltóanyagok beszerzésének megkönnyítése céljából, valamint az EU és Tajvan közötti együttműködés további erősítése érdekében az egészségügy és a fertőző betegségek megfékezése terén; fejezze ki elismerését a tajvani kormánynak és népnek azért, hogy viszonylag sikeresen visszaszorították a világjárványt belföldön, valamint nagylelkűségükért, hogy a segítségnyújtást más országokra is kiterjesztették; emlékeztessen arra, hogy Tajvan hatékony válasza az átláthatóságon és a nyitottságon, valamint a technológiának a társadalommal együttműködésben történő használatán alapult, amely megközelítés alapja a közvélemény bizalma;

(ae) fejezze ki elismerését Tajvannak az EU-val való szolidaritását kifejező fellépéseiért, például azért, hogy a világjárvány első kemény hónapjaiban több tagállamnak több mint 7 millió sebészi maszkot, valamint a Cseh Köztársaságnak 5 maszkgyártósort adományozott; szólítson fel e szolidaritás viszonzására;

(af) továbbra is ösztönözze a hírszerzési információk megosztását és a határokon átnyúló bűncselekmények elleni közös küzdelmet a tagállamok és Tajvan között;

(ag) ismerje el, hogy az USA és Japán első alkalommal emelte ki a Tajvani-szoros békéjének és stabilitásának fontosságát a közelmúltban tartott kétoldalú csúcstalálkozó közös nyilatkozatában, amelyet a G7-ek hasonló nyilatkozata követett május elején; sürgesse az EU-t, hogy működjön együtt más hasonló gondolkodású partnerekkel, például Ausztráliával, Új-Zélanddal, Indiával, Japánnal, Dél-Koreával és az Egyesült Államokkal, és vegye fontolóra Tajvan meghívását a kritikus iparágak területén partnereivel kialakított meglévő platformokra és munkacsoportokba;

(ah) ösztönözze azokat a tagállamokat, amelyek nem rendelkeznek a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló megállapodással vagy az adóügyi információk cseréjéről szóló megállapodással Tajvannal, hogy a lehető leghamarabb kezdeményezzenek tárgyalásokat ilyen megállapodásokról;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az ajánlást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bizottság alelnökének/az Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselőjének, valamint Tajvan kormányának.

INFORMÁCIÓ AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG ÁLTALI ELFOGADÁSRÓL

Az elfogadás dátuma

1.9.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

60

4

6

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Alviina Alametsä, Alexander Alexandrov Yordanov, Maria Arena, Petras Auštrevičius, Traian Băsescu, Anna Bonfrisco, Reinhard Bütikofer, Fabio Massimo Castaldo, Susanna Ceccardi, Włodzimierz Cimoszewicz, Katalin Cseh, Tanja Fajon, Anna Fotyga, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Raphaël Glucksmann, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Márton Gyöngyösi, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Maximilian Krah, Andrius Kubilius, Ilhan Kyuchyuk, David Lega, Miriam Lexmann, Nathalie Loiseau, Antonio López-Istúriz White, Jaak Madison, Claudiu Manda, Lukas Mandl, Thierry Mariani, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Sven Mikser, Francisco José Millán Mon, Javier Nart, Gheorghe-Vlad Nistor, Urmas Paet, Demetris Papadakis, Kostas Papadakis, Tonino Picula, Manu Pineda, Thijs Reuten, Jérôme Rivière, María Soraya Rodríguez Ramos, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Jacek Saryusz-Wolski, Andreas Schieder, Radosław Sikorski, Jordi Solé, Sergei Stanishev, Tineke Strik, Hermann Tertsch, Harald Vilimsky, Idoia Villanueva Ruiz, Viola Von Cramon-Taubadel, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers, Isabel Wiseler-Lima, Salima Yenbou, Željana Zovko

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Robert Biedroń, Vladimír Bilčík, Andrea Cozzolino, Özlem Demirel, Assita Kanko, Hannah Neumann, Mick Wallace

 


 

AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

60

+

ECR

Anna Fotyga, Assita Kanko, Jacek Saryusz-Wolski, Hermann Tertsch, Witold Jan Waszczykowski, Charlie Weimers

ID

Anna Bonfrisco, Susanna Ceccardi

NI

Fabio Massimo Castaldo, Márton Gyöngyösi

PPE

Alexander Alexandrov Yordanov, Vladimír Bilčík, Traian Băsescu, Michael Gahler, Sunčana Glavak, Andrzej Halicki, Sandra Kalniete, Andrius Kubilius, David Lega, Miriam Lexmann, Antonio López-Istúriz White, Lukas Mandl, David McAllister, Vangelis Meimarakis, Francisco José Millán Mon, Gheorghe-Vlad Nistor, Radosław Sikorski, Isabel Wiseler-Lima, Željana Zovko

Renew

Petras Auštrevičius, Katalin Cseh, Klemen Grošelj, Bernard Guetta, Ilhan Kyuchyuk, Nathalie Loiseau, Javier Nart, Urmas Paet, María Soraya Rodríguez Ramos

S&D

Maria Arena, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Andrea Cozzolino, Tanja Fajon, Raphaël Glucksmann, Claudiu Manda, Sven Mikser, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Thijs Reuten, Nacho Sánchez Amor, Isabel Santos, Andreas Schieder, Sergei Stanishev

Verts/ALE

Alviina Alametsä, Reinhard Bütikofer, Hannah Neumann, Jordi Solé, Tineke Strik, Viola Von Cramon-Taubadel, Salima Yenbou

 

4

-

NI

Kostas Papadakis

The Left

Özlem Demirel, Manu Pineda, Mick Wallace

 

6

0

ID

Maximilian Krah, Jaak Madison, Thierry Mariani, Jérôme Rivière, Harald Vilimsky

The Left

Idoia Villanueva Ruiz

 

Jelmagyarázat:

+ : mellette

- : ellene

0 : tartózkodás

 

 

Utolsó frissítés: 2021. szeptember 23.
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat