Eljárás : 2021/0209(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0267/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0267/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 05/10/2021 - 9

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0403

<Date>{28/09/2021}28.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0267/2021</NoDocSe>
PDF 182kWORD 52k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>     <RefProcLect>*</RefProcLect>

<Titre>az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))</DocRef>


<Commission>{REGI}Regionális Fejlesztési Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Younous Omarjee</Depute>

  (Egyszerűsített eljárás – az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdése)

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2021)0392),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 349. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0351/2021),

 tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

 tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére (A9-0267/2021),

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát;

2. felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3. felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.


INDOKOLÁS

A. A javaslat célkitűzése és tartalma

 

A Kanári-szigetek az Európai Unió legkülső régiói közé tartozik, és így – a földrajzi fekvése miatti kedvezőtlen gazdasági feltételek ellensúlyozása céljából – az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 349. cikke értelmében különleges intézkedések előnyeit élvezheti.

 

Ennek nyomán az 1386/2011/EU tanácsi rendelet[1] az egyes ipari termékek Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozóan a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről rendelkezett azzal a céllal, hogy megerősítse a helyi gazdasági szereplők versenyképességét, és ezáltal stabilabb foglalkoztatást biztosítson ezeken a szigeteken.

 

Az intézkedések határidejéül 2021. december 31-ét határozták meg. Ez az oka annak, hogy 2021 áprilisában a spanyol kormány több termék esetében kérte a Közös Vámtarifában rögzített autonóm vámtételek felfüggesztésének meghosszabbítását azon az alapon, hogy a régiót érintő, a piac kis méretéhez és széttöredezettségéhez kapcsolódó korlátok strukturális és állandó jellegűek. E korlátok miatt a Kanári-szigeteken magasabbak a termelési, szállítási és környezetvédelmi költségek, és nem tudják ugyanolyan mértékben kihasználni a globalizáció előnyeit, mint más európai régiók.

 

Az 1386/2011/EU rendelet hatálya alá tartozó termékkategóriákon kívül a spanyol kormány ugyanebben az összefüggésben kérte a Közös Vámtarifa vámtételeinek felfüggesztését hét új termékkategóriára vonatkozóan, beleértve az ipari célú gépeket és a nyersanyagokat.

 

A kért felfüggesztési rendszer célja a Kanári-szigetek gazdaságát érintő korlátok csökkentése.

A javaslatnak nincs pénzügyi hatása az uniós kiadásokra, és igen csekély hatással bír a bevételekre nézve, évi körülbelül 3,3 millió EUR összegben.

 

 

B. Jogalap

 

A javaslat jogalapja az EUMSZ 349. cikke. Ez a rendelkezés lehetővé teszi a Tanács számára, hogy az Unió legkülső régióinak strukturális társadalmi és gazdasági korlátait (ideértve azok távoli fekvését, szigetjellegét, kis méretét, kedvezőtlen domborzati és éghajlati viszonyait, valamint néhány terméktől való gazdasági függését) figyelembe véve olyan egyedi intézkedéseket fogadjon el, amelyek kiigazítják a Szerződések alkalmazását ezen régiók tekintetében. Ezek az intézkedések konkrét területeket érintenek, többek között a vám- és kereskedelempolitikát.

 

 

 

C. Az előadó véleménye

 

Az előadó tudatában van azoknak a strukturális korlátoknak, amelyekkel a Kanári-szigetek szembesülnek, és amelyek akadályozzák a helyi gazdasági szereplők versenyképességét, így hátráltatva a stabil foglalkoztatást ezeken a szigeteken. Tudatában van továbbá a Covid19-válság katasztrofális gazdasági következményeinek, amelyek a becslések szerint a GDP mintegy 20%-os csökkenéséhez vezettek, különösen az idegenforgalom összeomlása, valamint az építőipari és ipari tevékenység beszűkülése miatt, amelyek a becslések szerint 2019-hez képest 13%-kal csökkentek.

Ezért úgy véli, hogy a javaslatot, amely összhangban van a legkülső régiókra vonatkozó uniós politikával és teljes mértékben megfelel a 349. cikknek, korlátozott hatálya és a Kanári-szigeteket sújtó gazdasági nehézségek kellően indokolják.

Ezért azt javasolja, hogy a javasolt határozatot a Parlament módosítás nélkül, az eljárási szabályzat 52. cikkének (1) bekezdésében meghatározott egyszerűsített eljárásban hagyja jóvá.

 


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztése

Hivatkozások

COM(2021)0392 – C9-0351/2021 – 2021/0209(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

8.9.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

13.9.2021

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Younous Omarjee

6.9.2021

 

 

 

Egyszerűsített eljárás - a határozat dátuma

6.9.2021

Az elfogadás dátuma

27.9.2021

 

 

 

Benyújtás dátuma

28.9.2021

 

 

[1]  A Tanács 1386/2011/EU rendelete (2011. december 19.) egyes ipari termékeknek a Kanári-szigetekre történő behozatalára vonatkozó, a Közös Vámtarifa szerinti autonóm vámtételek ideiglenes felfüggesztéséről (HL L 345., 2011.12.29., 1. o.).

Utolsó frissítés: 2021. október 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat