Eljárás : 2021/0902(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0272/2021

Előterjesztett szövegek :

A9-0272/2021

Viták :

Szavazatok :

PV 05/10/2021 - 9

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2021)0402

<Date>{30/09/2021}30.9.2021</Date>
<NoDocSe>A9-0272/2021</NoDocSe>
PDF 149kWORD 47k

<TitreType>JELENTÉS</TitreType>

<Titre>az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezésére irányuló javaslatról</Titre>

<DocRef>(N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))</DocRef>


<Commission>{ECON}Gazdasági és Monetáris Bizottság</Commission>

Előadó: <Depute>Irene Tinagli</Depute>

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

AZ EURÓPAI PARLAMENT HATÁROZATÁRA IRÁNYULÓ JAVASLAT

az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezésére irányuló javaslatról

(N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE))

 

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

 tekintettel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság elnöki tisztségére pályázó alkalmas jelölteknek az Európai Értékpapírpiaci Hatóság felügyelőtanácsa által 2020. november 26-án összeállított szűkített listájára,

 tekintettel a Tanács 2021. szeptember 29-i levelére, amelyben Verena Ross-t javasolja az Európai Értékpapírpiaci Hatóság elnökének (C9-0369/2021),

 tekintettel az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapírpiaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 48. cikkének (2) bekezdésére[1],

 tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására[2],

 tekintettel a gazdasági és monetáris unió intézményeiről és szerveiről, illetve a közszolgálati jogviszony megszűnése utáni összeférhetetlenség megelőzéséről szóló, 2020. január 16-i állásfoglalására[3],

 tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

 tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0272/2021),

A. mivel az Európai Értékpapírpiaci Hatóság elnökének hivatali ideje 2021. március 31-én lejárt;

B. mivel 2021. szeptember 29-én a Tanács azt javasolta, hogy az 1095/2010/EU rendelet 48. cikkének (2) és (3) bekezdésével összhangban ötéves hivatali időre Verena Ross-t nevezzék ki az Európai Értékpapírpiaci Hatóság elnökévé;

C. mivel 2021. szeptember 30-án a Gazdasági és Monetáris Bizottság meghallgatta Verena Ross-t, aki nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1. egyetért Verena Ross-nak az Európai Értékpapírpiaci Hatóság elnökévé történő kinevezésével;

2. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Értékpapírpiaci Hatóságnak, valamint a tagállamok kormányainak.

 

ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) elnökének kinevezése

Hivatkozások

N9-0058/2021 – C9-0369/2021 – 2021/0902(NLE)

A konzultáció időpontja / Az egyetértésre irányuló kérelem időpontja

29.9.2021

 

 

 

Illetékes bizottság

 A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ECON

 

 

 

 

Előadók

 A kijelölés dátuma

Irene Tinagli

24.9.2021

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

30.9.2021

 

 

 

Az elfogadás dátuma

30.9.2021

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

46

6

5

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gunnar Beck, Marek Belka, Isabel Benjumea Benjumea, Stefan Berger, Gilles Boyer, Francesca Donato, Engin Eroglu, Markus Ferber, Jonás Fernández, Raffaele Fitto, Frances Fitzgerald, José Manuel García-Margallo y Marfil, Luis Garicano, Sven Giegold, Valentino Grant, Claude Gruffat, José Gusmão, Enikő Győri, Eero Heinäluoma, Michiel Hoogeveen, Danuta Maria Hübner, Stasys Jakeliūnas, France Jamet, Othmar Karas, Billy Kelleher, Ondřej Kovařík, Georgios Kyrtsos, Aurore Lalucq, Aušra Maldeikienė, Pedro Marques, Costas Mavrides, Jörg Meuthen, Csaba Molnár, Siegfried Mureşan, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Lefteris Nikolaou-Alavanos, Piernicola Pedicini, Lídia Pereira, Kira Marie Peter-Hansen, Sirpa Pietikäinen, Dragoş Pîslaru, Evelyn Regner, Antonio Maria Rinaldi, Alfred Sant, Joachim Schuster, Ralf Seekatz, Pedro Silva Pereira, Paul Tang, Irene Tinagli, Ernest Urtasun, Inese Vaidere, Johan Van Overtveldt, Stéphanie Yon-Courtin, Marco Zanni

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Eugen Jurzyca, Mick Wallace

Benyújtás dátuma

30.9.2021

 

 

[1] HL L 331., 2010.12.15., 84. o.

[2] HL C 23., 2021.1.21., 105. o.

[3] Elfogadott szövegek, P9_TA(2020)0017.

Utolsó frissítés: 2021. október 1.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat