Izvješće - A9-0304/2021Izvješće
A9-0304/2021

  IZVJEŠĆE o zahtjevu za ukidanje imuniteta Nilsu Ušakovsu

  3.11.2021 - (2020/2239(IMM))

  Odbor za pravna pitanja
  Izvjestitelj: Andrzej Halicki

  Postupak : 2020/2239(IMM)
  Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
  Odabrani dokument :  
  A9-0304/2021
  Podneseni tekstovi :
  A9-0304/2021
  Rasprave :
  Doneseni tekstovi :

  PRIJEDLOG ODLUKE EUROPSKOG PARLAMENTA

  o zahtjevu za ukidanje imuniteta Nilsu Ušakovsu

  (2020/2239(IMM))

  Europski parlament,

   uzimajući u obzir zahtjev za ukidanje imuniteta Nilsu Ušakovsu od 23. listopada 2020. koji je proslijedio Glavni državni odvjetnik Republike Latvije u vezi s kaznenim postupkom koji će se pokrenuti u Republici Latviji i koji je najavljen na plenarnoj sjednici 13. studenoga 2020.,

   nakon saslušanja Nilsa Ušakovsa u skladu s člankom 9. stavkom 6. Poslovnika,

   uzimajući u obzir članke 8. i 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije te članak 6. stavak 2. Akta od 20. rujna 1976. o izboru zastupnika u Europski parlament neposrednim općim izborima,

   uzimajući u obzir presude Suda Europske unije od 21. listopada 2008., 19. ožujka 2010., 6. rujna 2011., 17. siječnja 2013. i 19. prosinca 2019.[1],

   uzimajući u obzir članak 29. i 30. latvijskog Ustava,

   uzimajući u obzir članak 5. stavak 2., članak 6. stavak 1. i članak 9. Poslovnika,

   uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja (A9-0304/2021),

  A. budući da je državni odvjetnik u Odjelu za istrage posebno teških predmeta u Odjelu za kazneno pravosuđe Ureda glavnog državnog odvjetnika u Rigi zatražila ukidanje imuniteta Nilsu Ušakovsu, zastupniku u Europskom parlamentu, kako bi pokrenuo kazneni postupak protiv njega u vezi s povredom zabrane stavljanja u promet uređaja izmijenjenih za posebne tajne operacije;

  B. budući da je 30. siječnja 2019., tijekom ovlaštene pretrage ureda Nilsa Ušakovsa kao predsjednika Gradskog vijeća Rige, u vezi s drugim kaznenim postupcima, pronađen uređaj prvenstveno namijenjen za upotrebu kao sredstvo tajnog video i audio snimanja, posebno osmišljen i namijenjen za posebne tajne operacije;

  C. budući da je držanjem uređaja u prostorijama Gradskog vijeća Rige g. Ušakovs navodno prekršio zabranu predviđenu člankom 5. stavkom 1. prvim podstavkom Zakona o prometu robe od strateške važnosti kojom se fizičkim osobama zabranjuje nabava ili držanje opreme, uređaja ili alata ili njihovih dijelova koji su posebno osmišljeni ili izmijenjeni za posebne tajne operacije i koji su uvršteni u nacionalni popis robe i usluga od strateške važnosti Republike Latvije; budući da je svojim postupanjem g. Ušakovs navodno počinio kazneno djelo iz članka 237. stavka 2. latvijskog Kaznenog zakona;

  D. budući da je Nils Ušakovs izabran za zastupnika u Europskom parlamentu na izborima održanima u svibnju 2019. godine;

  E. budući da se navodno kazneno djelo ne odnosi na izražena mišljenja ili glasovanje Nilsa Ušakovsa u okviru obnašanja njegovih dužnosti u smislu članka 8. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije;

  F. budući da u skladu s člankom 9. Protokola br. 7 o povlasticama i imunitetima Europske unije zastupnici u Europskom parlamentu na državnom području svoje države uživaju imunitet priznat zastupnicima u parlamentu te države;

  G. budući da se člankom 29. i člankom 30. latvijskog Ustava utvrđuje sljedeće:

  „Članak 29.

  Zastupnici u Saeimu ne smiju biti uhićeni, podvrgnuti pretrazi svojih prostorija niti se njihova osobna sloboda ni na koji način ne može ograničiti bez suglasnosti Saeime. (...)

  Članak 30.

  Bez suglasnosti Saeime ne može se pokrenuti kazneni postupak te se protiv njegovih zastupnika ne mogu izreći upravne novčane kazne.”;

  H. budući da Parlament ne može preuzeti ulogu suda te da se zastupnik u kontekstu postupka ukidanja imuniteta ne može smatrati optuženikom[2];

  I. budući da je svrha zastupničkog imuniteta zaštititi Parlament i njegove zastupnike od pravnih postupaka u vezi s aktivnostima koje se provode pri obavljanju njihovih zastupničkih dužnosti i koje se od tih dužnosti ne mogu odvojiti;

  J. budući da u ovom slučaju Parlament nije pronašao dokaze o postojanju fumus persecutionis, odnosno o činjeničnim elementima koji bi upućivali na to da se pravnim postupkom nastoji nanijeti šteta političkoj aktivnosti zastupnika, a time i Europskom parlamentu;

  1. odlučuje ukinuti imunitet Nilsu Ušakovsu;

  2. nalaže svojem predsjedniku da odmah proslijedi ovu Odluku i izvješće nadležnog odbora nadležnom tijelu Republike Latvije i Nilsu Ušakovsu.


  INFORMACIJE O USVAJANJU U NADLEŽNOM ODBORU

  Datum usvajanja

  28.10.2021

   

   

   

  Rezultat konačnog glasovanja

  +:

  –:

  0:

  22

  3

  0

  Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

  Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ibán García Del Blanco, Jean-Paul Garraud, Esteban González Pons, Mislav Kolakušić, Sergey Lagodinsky, Gilles Lebreton, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Stéphane Séjourné, Raffaele Stancanelli, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

  Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

  Alessandra Basso, Patrick Breyer, Daniel Buda, Evelyne Gebhardt, Heidi Hautala, Angelika Niebler, Nacho Sánchez Amor, Liesje Schreinemacher, Yana Toom

   

   

  Posljednje ažuriranje: 9. studenog 2021.
  Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti