Postopek : 2020/0374(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0332/2021

Predložena besedila :

A9-0332/2021

Razprave :

PV 14/12/2021 - 3
CRE 14/12/2021 - 3
OJ 04/07/2022 - 35

Glasovanja :

PV 14/12/2021 - 15
PV 15/12/2021 - 17

Sprejeta besedila :

P9_TA(2021)0499

<Date>{30/11/2021}30.11.2021</Date>
<NoDocSe>A9‑00332/2021</NoDocSe>
PDF 1634kWORD 513k

<TitreType>POROČILO</TitreType>     <RefProcLect>***I</RefProcLect>

<Titre>o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)</Titre>

<DocRef>(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))</DocRef>


<Commission>{IMCO}Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov</Commission>

Poročevalec: <Depute>Andreas Schwab</Depute>

Pripravljavca mnenja (*):

Stéphanie Yon-Courtin, Odbor za ekonomske in monetarne zadeve

Carlos Zorrinho, Odbor za industrijo, raziskave in energetiko

(*) Postopek s pridruženimi odbori – člen 57 Poslovnika

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE ODBORA ZA EKONOMSKE IN MONETARNE ZADEVE
 MNENJE ODBORA ZA INDUSTRIJO, RAZISKAVE IN ENERGETIKO
 MNENJE ODBORA ZA PROMET IN TURIZEM
 MNENJE ODBORA ZA KULTURO IN IZOBRAŽEVANJE
 MNENJE ODBORA ZA PRAVNE ZADEVE
 MNENJE ODBORA ZA DRŽAVLJANSKE SVOBOŠČINE, PRAVOSODJE IN NOTRANJE ZADEVE
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJU V PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o tekmovalnih in pravičnih trgih v digitalnem sektorju (akt o digitalnih trgih)

(COM(2020)0842 – C9-0419/2020 – 2020/0374(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

 ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2020)0842),

 ob upoštevanju člen 294(2) ter člena 114 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C9-0419/2020),

 ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

 ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora z dne 27. aprila 2021[1],

 ob upoštevanju mnenja Odbora regij z dne 30. junija 2021[2],

 ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

 ob upoštevanju mnenj Odbora za ekonomske in monetarne zadeve, Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za promet in turizem, Odbora za kulturo in izobraževanje, Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

 ob upoštevanju poročila Odbora za notranji trg in varstvo potrošnikov (A9‑00332/2021),

1. sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.


 

<RepeatBlock-Amend><Amend>Predlog spremembe <NumAm>1</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(1) Digitalne storitve na splošno in zlasti spletne platforme imajo vse pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti na notranjem trgu, saj zagotavljajo nove poslovne priložnosti v Uniji in olajšujejo čezmejno trgovino.

(1) Digitalne storitve na splošno in zlasti spletne platforme imajo vse pomembnejšo vlogo v gospodarstvu, zlasti na notranjem trgu, saj poslovnim uporabnikom zagotavljajo vstopne točke, preko katerih lahko dosežejo končno uporabnike po vsej Uniji in zunaj nje, saj olajšujejo čezmejno trgovino in številnim evropskim podjetjem ponujajo povsem nove poslovne priložnosti v korist potrošnikom v Uniji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>2</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(2) Hkrati imajo jedrne platformne storitve številne značilnosti, ki jih lahko njihovi ponudniki izkoriščajo. Te značilnosti jedrnih platformnih storitev med drugim vključujejo skrajno ekonomijo obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali končnih uporabnikov. Druge značilnosti jedrnih platformnih storitev so zelo močni omrežni učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo teh storitev številni poslovni uporabniki povežejo s številnimi končnimi uporabniki, znatna odvisnost poslovnih in končnih uporabnikov, učinek vezanosti na ponudnika, odsotnost večdomnosti končnih uporabnikov za isti namen, vertikalna integracija in prednosti na podlagi podatkov. Vse te značilnosti lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo tekmovalnost jedrnih platformnih storitev ter vplivajo na pravičnost poslovnega odnosa med ponudniki teh storitev ter njihovimi poslovnimi in končnimi uporabniki, posledica česar je hitro in morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev dodeljen položaj t. i. vratarja.

(2) Hkrati imajo jedrne platformne storitve številne značilnosti, ki jih lahko njihovi ponudniki izkoriščajo. Te značilnosti jedrnih platformnih storitev med drugim vključujejo skrajno ekonomijo obsega, ki pogosto izhaja iz skoraj ničnih mejnih stroškov dodajanja poslovnih ali končnih uporabnikov. Druge značilnosti jedrnih platformnih storitev so zelo močni omrežni učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo teh storitev številni poslovni uporabniki povežejo s številnimi končnimi uporabniki, znatna odvisnost poslovnih in končnih uporabnikov, učinek vezanosti na ponudnika, odsotnost večdomnosti končnih uporabnikov za isti namen, vertikalna integracija in prednosti na podlagi podatkov. Vse te značilnosti lahko skupaj z nepoštenim ravnanjem ponudnikov teh storitev znatno ogrozijo tekmovalnost jedrnih platformnih storitev ter vplivajo na pravičnost poslovnega odnosa med ponudniki teh storitev ter njihovimi poslovnimi in končnimi uporabniki, posledica česar je hitro in morebitno daljnosežno zmanjševanje izbire poslovnih in končnih uporabnikov v praksi, zaradi česar je lahko ponudniku teh storitev dodeljen položaj t. i. vratarja. Hkrati bi bilo treba priznati, da se storitve, ki delujejo v nekomercialne namene, kot so skupni projekti, za namene te uredbe ne bi smele šteti za osnovne storitve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>3</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4) Kombinacija navedenih značilnosti vratarjev bo v veliko primerih verjetno povzročila huda neravnovesja v pogajalski moči, s tem pa nepoštene prakse in pogoje za poslovne in tudi končne uporabnike jedrnih platformnih storitev, ki jih opravljajo vratarji, kar bo negativno vplivalo na cene, kakovost, izbiro in inovativnost storitev.

(4) Kombinacija navedenih značilnosti vratarjev bo v veliko primerih verjetno povzročila huda neravnovesja v pogajalski moči, s tem pa nepoštene prakse in pogoje za poslovne in tudi končne uporabnike jedrnih platformnih storitev, ki jih opravljajo vratarji, kar bo negativno vplivalo na cene, kakovost, zasebnost in varnostne standarde, pošteno konkurenco, izbiro in inovativnost storitev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>4</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) Vratarji imajo velik vpliv na notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih trgih zagotavljajo vstopne točke, preko katerih lahko številni poslovni uporabniki dosežejo končne uporabnike. Negativni učinek nepoštenih praks na notranji trg in zlasti šibka tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, vključno z njunimi negativnimi družbenimi in gospodarskimi posledicami, sta nacionalne zakonodajalce in sektorske regulatorje spodbudila k ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile že številne nacionalne regulativne rešitve za obravnavanje nepoštenih praks in tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v zvezi z nekaterimi od njih. Zaradi tega se je pojavilo tveganje različnih regulativnih rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega trga, to pa je povečalo tveganje višjih stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi različnih sklopov nacionalnih regulativnih zahtev.

(6) Vratarji imajo velik vpliv na notranji trg, saj po vsej Uniji in na različnih trgih zagotavljajo vstopne točke, preko katerih lahko številni poslovni uporabniki dosežejo končne uporabnike. Negativni učinek nepoštenih praks na notranji trg in zlasti šibka tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, vključno z njunimi negativnimi družbenimi in gospodarskimi posledicami, sta nacionalne zakonodajalce in sektorske regulatorje spodbudila k ukrepanju. Sprejete ali predlagane so bile že številne regulativne rešitve na nacionalni ravni za obravnavanje nepoštenih praks in tekmovalnosti digitalnih storitev ali vsaj v zvezi z nekaterimi od njih. Zaradi tega se je pojavilo tveganje različnih regulativnih rešitev in s tem razdrobljenosti notranjega trga, to pa je povečalo tveganje višjih stroškov izpolnjevanja obveznosti zaradi različnih sklopov nacionalnih regulativnih zahtev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>5</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(8) S približevanjem različnih nacionalnih zakonodaj bi bilo treba odpraviti ovire za svobodo opravljanja in prejemanja storitev na notranjem trgu, vključno z maloprodajnimi storitvami. Na ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno usmerjen sklop harmoniziranih obveznih pravil, da bi se na notranjem trgu zagotovili tekmovalni in pravični digitalni trgi, na katerih delujejo vratarji.

(8) S približevanjem različnih nacionalnih zakonodaj bi bilo treba odpraviti ovire za svobodo opravljanja in prejemanja storitev na notranjem trgu, vključno z maloprodajnimi storitvami. Na ravni Unije bi bilo zato treba določiti ciljno usmerjen sklop harmoniziranih pravnih obveznosti, da bi se na notranjem trgu v korist gospodarstva Unije kot celoti in še posebej potrošnikov v Uniji zagotovili tekmovalni in pravični digitalni trgi, na katerih delujejo vratarji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>6</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 9</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(9) Razdrobljenost notranjega trga se lahko učinkovito prepreči le, če se državam članicam onemogoči uporaba nacionalnih pravil, specifičnih za vrste podjetij in storitev iz te uredbe. Ker je namen te uredbe dopolniti izvrševanje konkurenčnega prava, bi bilo treba tudi navesti, da ta uredba ne posega v člena 101 in 102 PDEU, ustrezna nacionalna pravila o konkurenci in druga nacionalna pravila o konkurenci glede enostranskega ravnanja, ki temeljijo na individualizirani oceni položajev in ravnanja na trgu, vključno z verjetnimi učinki in natančnim obsegom prepovedanega ravnanja, ter ki podjetjem omogočajo, da učinkovito in objektivno utemeljijo zadevno ravnanje. Vendar uporaba zadnjenavedenih pravil ne bi smela vplivati na obveznosti, ki se s to uredbo nalagajo vratarjem, ter na enotno in učinkovito izpolnjevanje teh obveznosti na notranjem trgu.

(9) Razdrobljenost notranjega trga se lahko učinkovito prepreči le, če se državam članicam onemogoči, da bi vratarjem naložili dodatne predpise ali obveznosti, katerih namen je zagotoviti tekmovalne in pravične trge. To ne posega v zmožnost držav članic, da vratarjem naložijo enake, strožje ali drugačne obveznosti za uveljavljanje drugih zakonitih javnih interesov v skladu s pravom Unije. Ti zakoniti javni interesi so na primer lahko varstvo potrošnikov, boj proti dejanjem nelojalne konkurence ter spodbujanje svobode medijev in pluralizma, svobode izražanja, pa tudi raznolikosti kultur ali jezikov. Ker je namen te uredbe dopolniti izvrševanje konkurenčnega prava, bi bilo treba tudi navesti, da ta uredba ne posega v člena 101 in 102 PDEU, ustrezna nacionalna pravila o konkurenci in druga nacionalna pravila o konkurenci glede enostranskega ravnanja, ki temeljijo na individualizirani oceni položajev in ravnanja na trgu, vključno z verjetnimi učinki in natančnim obsegom prepovedanega ravnanja, ter ki podjetjem omogočajo, da učinkovito in objektivno utemeljijo zadevno ravnanje. Vendar uporaba zadnje navedenih pravil ne bi smela vplivati na obveznosti in prepovedi, ki se s to uredbo nalagajo vratarjem, ter na enotno in učinkovito izpolnjevanje teh obveznosti na notranjem trgu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>7</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 10</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in enostranskim ravnanjem in v zvezi z nadzorom združitev je varstvo neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene konkurence na katerem koli trgu, kot je opredeljena v smislu konkurenčnega prava, vendar se od njega tudi razlikuje, saj je namen zagotoviti, da so trgi, na katerih delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in da bodo taki tudi ostali, ne glede na dejanske, verjetne ali predvidene učinke ravnanja danega vratarja, zajetega s to uredbo, na konkurenco na danem trgu. Cilj te uredbe je torej varovanje pravnega interesa, ki je drugačen od pravnega interesa zadevnih pravil, in zato ne bi smela posegati v njihovo uporabo.

(10) Cilj členov 101 in 102 PDEU ter ustreznih nacionalnih pravil o konkurenci v zvezi s protikonkurenčnim večstranskim in enostranskim ravnanjem in v zvezi z nadzorom združitev je varstvo neizkrivljene konkurence na trgu. Cilj te uredbe dopolnjuje cilj varstva neizkrivljene konkurence na katerem koli trgu, kot je opredeljena v smislu konkurenčnega prava, vendar se od njega tudi razlikuje, saj je namen zagotoviti, da so trgi, na katerih delujejo vratarji, tekmovalni in pravični in da bodo taki tudi ostali, in zaščititi ustrezne pravice poslovnih in končnih uporabnikov, ne glede na dejanske, verjetne ali predvidene učinke ravnanja danega vratarja, zajetega s to uredbo, na konkurenco na danem trgu. Cilj te uredbe je torej varovanje pravnega interesa, ki je drugačen od pravnega interesa zadevnih pravil, in zato ne bi smela posegati v njihovo uporabo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>8</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 11</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov Unije, ki urejajo določene vidike zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta26, Uredbo (EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta29, Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta30 in Direktivo (EU) 2010/13 Evropskega parlamenta in Sveta31 ter nacionalna pravila, katerih namen je izvrševanje, v nekaterih primerih pa izvajanje te zakonodaje Unije.

(11) Ta uredba bi morala brez poseganja v uporabo dopolnjevati tudi pravila, ki izhajajo iz drugih zakonodajnih aktov Unije, ki urejajo določene vidike zagotavljanja storitev iz te uredbe, in sicer zlasti Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta26, Uredbo (EU) xx/xx/EU [akt o digitalnih storitvah] Evropskega parlamenta in Sveta27, Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta28, Direktivo (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta29, Direktivo 2002/58/ES, Direktivo (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta30, Direktivo (EU) 2019/882, Direktivo (EU) 2018/1808 in Direktivo (EU) 2010/13 Evropskega parlamenta in Sveta31, Direktivo 2005/29/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktivo Sveta 93/13/EGS ter pravila na nacionalni ravni, sprejeta v skladu z zakonodajo Unije. V zvezi s pravili o privolitvi v obdelavo osebnih podatkov iz Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES se ta uredba uporablja, ne da bi vplivala nanje.

__________________

__________________

26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

26 Uredba (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o spodbujanju pravičnosti in preglednosti za poslovne uporabnike spletnih posredniških storitev (UL L 186, 11.7.2019, str. 57).

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega parlamenta in Sveta – predlog o enotnem trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES.

27 Uredba (EU) …/.. Evropskega parlamenta in Sveta – predlog o enotnem trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES.

28 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

28 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 17.5.2019, str. 92).

29 Direktiva (EU) 2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o avtorski in sorodnih pravicah na enotnem digitalnem trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 2001/29/ES (UL L 130, 17.5.2019, str. 92).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

30 Direktiva (EU) 2015/2366 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o plačilnih storitvah na notranjem trgu, spremembah direktiv 2002/65/ES, 2009/110/ES ter 2013/36/EU in Uredbe (EU) št. 1093/2010 ter razveljavitvi Direktive 2007/64/ES (UL L 337, 23.12.2015, str. 35).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

31 Direktiva 2010/13/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 o usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev (direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) (UL L 95, 15.4.2010, str. 1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>9</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 12</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene prakse v digitalnem sektorju so pri nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za razširjene digitalne storitve, ki se pogosto uporabljajo in ki večinoma posredujejo neposredno med poslovnimi in končnimi uporabniki ter pri katerih najbolj prevladujejo značilnosti, kot so skrajna ekonomija obsega, zelo močni omrežni učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo teh storitev številni poslovni uporabniki povežejo s številnimi končnimi uporabniki, učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali vertikalna integracija. Navedene storitve pogosto zagotavlja samo en ali zelo malo velikih ponudnikov. Ti ponudniki jedrnih platformnih storitev se najpogosteje pojavljajo kot vratarji za poslovne in končne uporabnike z daljnosežnim vplivom ter lahko za svoje poslovne in končne uporabnike zlahka enostransko določajo škodljive poslovne pogoje. Skladno s tem se je treba osredotočiti le na tiste digitalne storitve, ki jih poslovni in končni uporabniki uporabljajo najpogosteje ter v zvezi s katerimi so pomisleki o šibki tekmovalnosti in nepoštenih praksah vratarjev glede na trenutne razmere na trgu z vidika notranjega trga očitnejši in večji.

(12) Šibka tekmovalnost in nepoštene prakse v digitalnem sektorju so pri nekaterih digitalnih storitvah pogostejše in izrazitejše kot pri drugih. To velja zlasti za razširjene digitalne storitve, ki se pogosto uporabljajo in ki večinoma posredujejo neposredno med poslovnimi in končnimi uporabniki ter pri katerih najbolj prevladujejo značilnosti, kot so skrajna ekonomija obsega, zelo močni omrežni učinki, zmožnost, da se z večstranskostjo teh storitev številni poslovni uporabniki povežejo s številnimi končnimi uporabniki, učinki vezanosti, neobstoj večdomnosti ali vertikalna integracija. Navedene storitve pogosto zagotavlja samo en ali zelo malo velikih ponudnikov. Ti ponudniki jedrnih platformnih storitev se najpogosteje pojavljajo kot vratarji za poslovne in končne uporabnike z daljnosežnim vplivom ter lahko za svoje poslovne in končne uporabnike zlahka enostransko določajo škodljive poslovne pogoje. Skladno s tem se je treba osredotočiti le na tiste digitalne storitve, ki jih poslovni in končni uporabniki uporabljajo najpogosteje ter v zvezi s katerimi so pomisleki o šibki tekmovalnosti in nepoštenih praksah vratarjev z vidika notranjega trga očitnejši in večji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>10</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 13</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, spletni iskalniki, operacijski sistemi, spletne storitve družbenega mreženja, platformne storitve platform za souporabo videov, medosebne komunikacijske storitve, neodvisne od številke, storitve računalništva v oblaku in storitve spletnega oglaševanja lahko vplivajo na veliko število končnih uporabnikov in podjetij, kar vključuje tveganje nepoštenih poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba vključiti v opredelitev jedrnih platformnih storitev in zato spadajo na področje uporabe te uredbe. Spletne posredniške storitve se lahko uporabljajo tudi na področju finančnih storitev in lahko posredujejo ali se uporabljajo za zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno navedene v Prilogi II k Direktivi (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta32. V nekaterih okoliščinah bi moral pojem končnih uporabnikov zajemati uporabnike, ki se običajno štejejo za poslovne uporabnike, vendar v danih razmerah jedrnih platformnih storitev ne uporabljajo za zagotavljanje blaga ali storitev drugim končnim uporabnikom, na primer podjetja, ki za lastne namene uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

(13) Zlasti spletne posredniške storitve, spletni iskalniki, operacijski sistemi, na primer na pametnih napravah, internetu stvari ali vdelanih digitalnih storitvah v vozilih, spletne storitve družbenega mreženja, platformne storitve platform za souporabo videov, medosebne komunikacijske storitve, neodvisne od številke, storitve računalništva v oblaku, storitve virtualnega pomočnika, spletni brskalniki, povezana televizija in storitve spletnega oglaševanja lahko vplivajo na veliko število končnih uporabnikov in podjetij, kar vključuje tveganje nepoštenih poslovnih praks. Zato bi jih bilo treba vključiti v opredelitev jedrnih platformnih storitev in zato spadajo na področje uporabe te uredbe. Spletne posredniške storitve se lahko uporabljajo tudi na področju finančnih storitev in lahko posredujejo ali se uporabljajo za zagotavljanje takih storitev, ki so neizčrpno navedene v Prilogi II k Direktivi (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta. V nekaterih okoliščinah bi moral pojem končnih uporabnikov zajemati uporabnike, ki se običajno štejejo za poslovne uporabnike, vendar v danih razmerah jedrnih platformnih storitev ne uporabljajo za zagotavljanje blaga ali storitev drugim končnim uporabnikom, na primer podjetja, ki za lastne namene uporabljajo storitve računalništva v oblaku.

__________________

__________________

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

32 Direktiva (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. septembra 2015 o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe (UL L 241, 17.9.2015, str. 1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>11</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) Vratarji lahko skupaj z jedrnimi platformnimi storitvami zagotavljajo številne druge pomožne storitve, kot so storitve identifikacije ali plačilne storitve in tehnične storitve, ki podpirajo opravljanje plačilnih storitev. Ker vratarji portfelj svojih storitev pogosto zagotavljajo kot del celovitega ekosistema, do katerega tretji ponudniki takih pomožnih storitev nimajo dostopa, vsaj ne pod enakimi pogoji, in lahko kot pogoj za dostop do jedrnih platformnih storitev določijo uporabo ene ali več pomožnih storitev, imajo verjetno večjo zmožnost in spodbudo, da svojo moč vratarja prenesejo s svojih jedrnih platformnih storitev in jo izkoristijo pri teh pomožnih storitvah, kar negativno vpliva na izbiro in tekmovalnost teh storitev.

(14) Vratarji lahko skupaj z jedrnimi platformnimi storitvami zagotavljajo številne druge pomožne storitve, kot so storitve identifikacije, plačilne storitve, tehnične storitve, ki podpirajo opravljanje plačilnih storitev, ali sisteme plačevanja v aplikaciji. Ker vratarji portfelj svojih storitev pogosto zagotavljajo kot del celovitega ekosistema, do katerega tretji ponudniki takih pomožnih storitev nimajo dostopa, vsaj ne pod enakimi pogoji, in lahko kot pogoj za dostop do jedrnih platformnih storitev določijo uporabo ene ali več pomožnih storitev, imajo verjetno večjo zmožnost in spodbudo, da svojo moč vratarja prenesejo s svojih jedrnih platformnih storitev in jo izkoristijo pri teh pomožnih storitvah, kar negativno vpliva na izbiro in tekmovalnost teh storitev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>12</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 20</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(20) Zelo veliko število poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od jedrne platformne storitve, da bi lahko dosegli zelo veliko število mesečno aktivnih končnih uporabnikov, ponudniku zadevne storitve omogoča, da v svojo korist vpliva na operacije znatnega dela poslovnih uporabnikov, in načeloma kaže, da ponudnik deluje kot pomembna vstopna točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih števil bi bilo treba določiti tako, da bi v zvezi s končnimi uporabniki predstavljali znaten delež celotne populacije Unije, pri določitvi praga za poslovne uporabnike pa celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo platforme.

(20) Zelo veliko število poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od jedrne platformne storitve, da bi lahko dosegli zelo veliko število mesečnih končnih uporabnikov, ponudniku zadevne storitve omogoča, da v svojo korist vpliva na operacije znatnega dela poslovnih uporabnikov, in načeloma kaže, da ponudnik deluje kot pomembna vstopna točka. Ustrezni zadevni ravni navedenih števil bi bilo treba določiti tako, da bi v zvezi s končnimi uporabniki predstavljali znaten delež celotne populacije Unije, pri določitvi praga za poslovne uporabnike pa celotno populacijo podjetij, ki uporabljajo platforme.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>13</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 21</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(21) Do utrjenega in trajnega položaja ponudnika pri izvajanju operacij ali predvidljivosti doseganja takega položaja v prihodnosti pride zlasti, kadar je tekmovalnost položaja ponudnika jedrne platformne storitve omejena. Taka situacija je verjetna, kadar ponudnik vsaj tri leta zagotavlja jedrno platformno storitev zelo velikemu številu poslovnih in končnih uporabnikov v vsaj treh državah članicah.

(21) Do utrjenega in trajnega položaja ponudnika pri izvajanju operacij ali predvidljivosti doseganja takega položaja v prihodnosti pride zlasti, kadar je tekmovalnost položaja ponudnika jedrne platformne storitve omejena. Taka situacija je verjetna, kadar ponudnik vsaj tri leta zagotavlja jedrno platformno storitev zelo velikemu številu poslovnih in končnih uporabnikov v vsaj treh državah članicah. Seznam kazalnikov, ki jih morajo ponudniki jedrnih platformnih storitev uporabljati pri merjenju mesečnih končnih uporabnikov in letnih poslovnih uporabnikov, bi moral biti vključen v Prilogi k tej uredbi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>14</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 22</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(22) Na te mejne vrednosti lahko vplivata tržni in tehnološki razvoj. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi bi določila metodologijo za ugotavljanje, ali so kvantitativni pragovi doseženi, ter po potrebi za redno prilagajanje metodologije tržnemu in tehnološkemu razvoju. To je zlasti pomembno za prag, ki se nanaša na tržno kapitalizacijo, ki bi jo bilo treba indeksirati v ustreznih časovnih presledkih.

(22) Na te mejne vrednosti lahko vplivata tržni in tehnološki razvoj. Zato bi bilo treba Komisijo pooblastiti za sprejemanje delegiranih aktov, s katerimi bi določila metodologijo za ugotavljanje, ali so kvantitativni pragovi doseženi, in posodabljanje seznama kazalnikov, določenih v Prilogi k tej uredbi, ter po potrebi za redno prilagajanje metodologije tržnemu in tehnološkemu razvoju. To je zlasti pomembno za prag, ki se nanaša na tržno kapitalizacijo, ki bi jo bilo treba indeksirati v ustreznih časovnih presledkih.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>15</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 23</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(23) Ponudniki jedrnih platformnih storitev, ki dosegajo kvantitativne mejne vrednosti, vendar lahko z ustrezno utemeljenimi argumenti dokažejo, da v razmerah, v katerih zagotavljajo zadevno jedrno platformno storitev, ne izpolnjujejo objektivnih zahtev za vlogo vratarja, ne bi smeli biti neposredno imenovani kot taki, ampak šele po nadaljnji preiskavi. Za predložitev dokazov, da se domneva na podlagi doseganja kvantitativnih mejnih vrednosti ne bi smela uporabiti za določenega ponudnika, bi moral biti odgovoren zadevni ponudnik. Komisija bi morala pri oceni upoštevati le elemente, neposredno povezane z zahtevami glede vloge vratarja, in sicer, ali gre za pomembno vstopno točko, ki jo upravlja ponudnik z velikim vplivom na notranji trg ter dejanskim ali predvidenim utrjenim in trajnim položajem. Utemeljitve iz gospodarskih razlogov, s katerimi naj bi se dokazala učinkovitost, ki izhaja iz posebne vrste ravnanja ponudnika jedrnih platformnih storitev, bi bilo treba zavrniti, saj niso upoštevne za imenovanje vratarja. Komisiji bi bilo treba omogočiti, da sprejme sklep na podlagi kvantitativnih mejnih vrednosti, kadar ponudnik znatno ovira preiskavo, tako da ne upošteva preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela Komisija.

(23) Ponudniki jedrnih platformnih storitev bi morali biti sposobni dokazati, da kljub doseganju kvantitativnih mejnih vrednosti zaradi izjemnih razmer, v katerih zagotavljajo zadevno jedrno platformno storitev, ne izpolnjujejo objektivnih zahtev za vlogo vratarja; to naj bi veljajo samo v primeru, ko lahko predložijo dovolj prepričljivih argumentov za to. Za predložitev trdnih dokazov, da se domneva na podlagi doseganja kvantitativnih mejnih vrednosti ne bi smela uporabiti za določenega ponudnika, bi moral biti odgovoren zadevni ponudnik. Komisiji bi bilo treba omogočiti, da sprejme sklep na podlagi kvantitativnih mejnih vrednosti in razpoložljivih dejstev, kadar ponudnik znatno ovira preiskavo, tako da ne upošteva preiskovalnih ukrepov, ki jih je sprejela Komisija. Za izboljšanje preglednosti trga lahko Komisija zahteva, da predložene informacije v zvezi s poslovnimi in končnimi uporabniki preverijo tretji ponudniki merjenja občinstva, ki so usposobljeni za zagotavljanje takih storitev v skladu s tržnimi standardi in kodeksi ravnanja, ki se uporabljajo v Uniji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>16</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 29</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi z vsako jedrno platformno storitvijo, navedeno v zadevnem sklepu o imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te uredbe. Obvezna pravila bi se morala uporabljati ob upoštevanju konglomeratnega položaja vratarjev, če je primerno. Poleg tega bi morali biti izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s sklepom naloži vratarju po regulativnem dialogu, učinkovito zasnovani ob upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih storitev in možnih tveganj izogibanja ukrepom ter v skladu z načelom sorazmernosti in temeljnimi pravicami zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi pravicami tretjih oseb.

(29) Imenovani vratarji bi morali v zvezi z vsako jedrno platformno storitvijo, navedeno v zadevnem sklepu o imenovanju, izpolnjevati obveznosti iz te uredbe. Obvezna pravila bi se morala uporabljati ob upoštevanju konglomeratnega položaja vratarjev, če je primerno. Poleg tega bi morali biti izvedbeni ukrepi, ki jih lahko Komisija s sklepom naloži vratarju, učinkovito zasnovani ob upoštevanju značilnosti jedrnih platformnih storitev in možnih tveganj izogibanja ukrepom ter v skladu z načelom sorazmernosti in temeljnimi pravicami zadevnih podjetij, pa tudi temeljnimi pravicami tretjih oseb.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>17</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 30</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se in zapletene tehnološke narave jedrnih platformnih storitev je potrebno redno pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju svojih operacij. Da bi se vsem udeležencem na trgu, tudi vratarjem, zagotovila potrebna gotovost glede veljavnih pravnih obveznosti, je treba določiti rok za te redne preglede. Pomembno je tudi, da se ti pregledi izvajajo redno in vsaj vsaki dve leti.

(30) Zaradi zelo hitro spreminjajoče se in zapletene tehnološke narave jedrnih platformnih storitev je potrebno redno pregledovanje statusa vratarjev, tudi tistih, ki bodo v bližnji prihodnosti predvidoma imeli utrjen in trajen položaj pri izvajanju svojih operacij. Da bi se vsem udeležencem na trgu, tudi vratarjem, zagotovila potrebna gotovost glede veljavnih pravnih obveznosti, je treba določiti rok za te redne preglede. Pomembno je tudi, da se ti pregledi izvajajo redno in vsaj vsako leto.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>18</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 31</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost pregledovanja statusa vratarjev in možnost prilagoditve seznama jedrnih platformnih storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih nameravanih in opravljenih pridobitvah drugih ponudnikov jedrnih platformnih storitev ali katerih koli drugih storitev, ki se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te informacije bi bile koristne ne le za namene navedenega pregledovanja statusa posameznih vratarjev, ampak bodo tudi zagotovile informacije, ki so ključne za spremljanje širših trendov tekmovalnosti v digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, predvidenih v tej uredbi.

(31) Da bi se zagotovila učinkovitost pregledovanja statusa vratarjev in možnost prilagoditve seznama jedrnih platformnih storitev, ki jih zagotavlja vratar, bi morali vratarji obveščati Komisijo o vseh svojih nameravanih in opravljenih pridobitvah drugih ponudnikov jedrnih platformnih storitev ali katerih koli drugih storitev, ki se zagotavljajo v digitalnem sektorju. Te informacije bi bile koristne ne le za namene navedenega pregledovanja statusa posameznih vratarjev, ampak bodo tudi zagotovile informacije, ki so ključne za spremljanje širših trendov tekmovalnosti v digitalnem sektorju in bi jih zato lahko bilo koristno preučiti v okviru tržnih preiskav, predvidenih v tej uredbi. Komisija bi morala o takih uradnih obvestilih obvestiti pristojne nacionalne organe. Zbrane informacije se lahko uporabijo za sprožitev sistema napotitve iz člena 22 Uredbe (ES) št. 139/2004.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>19</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 32</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in nedvoumno določiti sklop harmoniziranih obveznosti, ki se nanašajo na navedene storitve. Taka pravila so potrebna za obravnavanje tveganja škodljivih učinkov nepoštenih praks vratarjev v korist poslovnega okolja, povezanega z zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov in nazadnje družbe kot celote. Glede na hitro razvijajočo se in dinamično naravo digitalnih trgov ter znatno gospodarsko moč vratarjev je pomembno, da se te obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi se morale zadevne obveznosti uporabljati za vsako prakso vratarja ne glede na njeno obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, poslovne, tehnične ali druge narave, kolikor praksa ustreza vrsti prakse, za katero se uporablja ena od obveznosti iz te uredbe.

(32) Da bi se zaščitili pravičnost in tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, ki jih zagotavljajo vratarji, je treba jasno in nedvoumno določiti sklop harmoniziranih obveznosti, ki se nanašajo na navedene storitve. Taka pravila so potrebna za obravnavanje tveganja škodljivih učinkov nepoštenih praks vratarjev v korist poslovnega okolja, povezanega z zadevnimi storitvami, v korist uporabnikov in nazadnje družbe kot celote. Glede na hitro razvijajočo se in dinamično naravo digitalnih trgov ter znatno gospodarsko moč vratarjev je pomembno, da se te obveznosti izvajajo učinkovito in tako, da se jim vratarji ne izogibajo. V ta namen bi se morale zadevne obveznosti uporabljati za vsako ravnanje vratarja ne glede na njegovo obliko in ne glede na to, ali je pogodbene, poslovne, tehnične ali druge narave, kolikor bi lahko v praksi imelo enakovreden cilj ali učinek na prakso, ki je prepovedana v uredbi. Tako ravnanje vključuje zasnovo, ki jo uporablja vratar, predstavitev odločitev končnih uporabnikov na nenevtralen način ali uporabo strukture, funkcije ali načina delovanja uporabniškega vmesnika ali njegovega dela za spodkopavanje ali omejevanje avtonomije, odločanja ali izbire uporabnika.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>20</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 33</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih praks vratarjev ter zagotovitev tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo vratarji. Zato bi morale obveznosti ustrezati praksam, ki se štejejo za nepoštene ob upoštevanju značilnosti digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so izkušnje, pridobljene na primer pri izvrševanju pravil EU o konkurenci, pokazale, da imajo še posebej negativen neposreden vpliv na poslovne in končne uporabnike. Poleg tega je treba zagotoviti možnost regulativnega dialoga z vratarji, da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti in sorazmernosti verjetno potrebni posebni izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko posodobile šele po temeljiti preiskavi narave in učinka določenih praks, za katere je bilo lahko po poglobljeni preiskavi na novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da omejujejo tekmovalnost na enak način kot nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav morda ne spadajo na področje uporabe sedanjega sklopa obveznosti.

(33) Obveznosti iz te uredbe so omejene na tisto, kar je potrebno in utemeljeno za obravnavanje nepoštenosti ugotovljenih praks vratarjev ter zagotovitev tekmovalnosti v zvezi z jedrnimi platformnimi storitvami, ki jih zagotavljajo vratarji. Zato bi morale obveznosti ustrezati praksam, ki se štejejo za nepoštene ob upoštevanju značilnosti digitalnega sektorja in v zvezi s katerimi so izkušnje, pridobljene na primer pri izvrševanju pravil EU o konkurenci, pokazale, da imajo še posebej negativen neposreden vpliv na poslovne in končne uporabnike. Pri obveznostih v uredbi bi bilo treba upoštevati naravo jedrnih platformnih storitev, ki se zagotavljajo, pa tudi izbiro različnih poslovnih modelov. Poleg tega je treba zagotoviti možnost regulativnega dialoga z vratarji, da bi se prilagodile tiste obveznosti, pri katerih bodo za zagotovitev učinkovitosti in sorazmernosti verjetno potrebni posebni izvedbeni ukrepi. Obveznosti bi se lahko posodobile šele po temeljiti preiskavi narave in učinka določenih praks, za katere je bilo lahko na novo ugotovljeno, da so nepoštene ali da omejujejo tekmovalnost na enak način kot nepoštene prakse iz te uredbe, čeprav morda ne spadajo na področje uporabe sedanjega sklopa obveznosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>21</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 36</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(36) Kombiniranje podatkov o končnih uporabnikih iz različnih virov ali vpisovanje uporabnikov k različnim storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje vratarjem morebitne prednosti v smislu zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev, bi morali svojim končnim uporabnikom dati na voljo manj personalizirano alternativo in jim tako omogočiti, da se svobodno odločijo za vključitev v take poslovne prakse. Ta možnost bi morala vključevati vse možne vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb, ter bi jo bilo treba proaktivno ter nedvoumno, jasno in preprosto predstaviti končnemu uporabniku.

(36) Kombiniranje podatkov o končnih uporabnikih iz različnih virov ali vpisovanje uporabnikov k različnim storitvam, ki jih zagotavljajo vratarji, daje vratarjem morebitne prednosti v smislu zbiranja podatkov in tako ustvarja ovire za vstop. Za zagotovitev, da vratarji ne ogrožajo nepravično tekmovalnosti jedrnih platformnih storitev, bi morali svojim končnim uporabnikom dati na voljo manj personalizirano, toda enakovredno alternativo in jim tako omogočiti, da se svobodno odločijo za vključitev v take poslovne prakse. Manj personalizirana alternativa ne sme biti drugačna ali slabše kakovosti kot storitve za končne uporabnike, ki privolijo v to, da se njihovi osebni podatki združijo. Ta možnost bi morala vključevati vse možne vire osebnih podatkov, vključno z lastnimi storitvami vratarja in spletišči tretjih oseb, ter bi jo bilo treba proaktivno ter nedvoumno, jasno in preprosto predstaviti končnemu uporabniku.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>22</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 36 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36a) Mladoletniki si zaslužijo posebno varstvo njihovih osebnih podatkov, zlasti glede uporabe za namene trženja ali ustvarjanja osebnostnih ali uporabniških profilov in zbiranja osebnih podatkov. Zato se osebni podatki mladoletnikov, ki jih na podlagi odstavka 1 zberejo ali drugače ustvarijo vratarji, ne bi smeli obdelovati v komercialne namene, kot so neposredno trženje, profiliranje in vedenjsko usmerjeno oglaševanje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>23</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 36 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(36b) Da se zagotovi poštena izbira končnega uporabnika, zavrnitev soglasja ne bi smela biti težja kot dajanje soglasja. Poleg tega bi morala biti za zaščito pravic in svoboščin končnih uporabnikov obdelava osebnih podatkov za namene oglaševanja skladna z zahtevami glede najmanjšega obsega podatkov iz člena 5(1)(c) Uredbe (EU) 2016/679. Obdelava osebnih podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično poreklo, politično mnenje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, ter podatkov v zvezi z zdravjem ali spolnim življenjem ali spolno usmerjenostjo posameznika bi morala biti tudi strogo omejena in zanjo bi morali veljati ustrezni zaščitni ukrepi iz člena 9 Uredbe (EU) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>24</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 37</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(37) Vratarji lahko zaradi svojega položaja v nekaterih primerih omejijo zmožnost poslovnih uporabnikov svojih spletnih posredniških storitev, da končnim uporabnikom ponujajo blago ali storitve pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, preko drugih spletnih posredniških storitev. Take omejitve odvračajo poslovne uporabnike vratarjev od uporabe alternativnih spletnih posredniških storitev, kar omejuje tekmovalnost med platformami, to pa omejuje izbiro alternativnih spletnih posredniških kanalov za končne uporabnike. Za zagotovitev, da lahko poslovni uporabniki spletnih posredniških storitev vratarjev svobodno izbirajo alternativne spletne posredniške storitve in določajo različne pogoje, pod katerimi ponujajo svoje proizvode ali storitve končnim uporabnikom, se vratarjem ne bi smelo dovoliti, da poslovne uporabnike omejujejo pri določanju različnih poslovnih pogojev, vključno s ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na primer zvišanje višine provizije ali umik ponudb poslovnih uporabnikov s seznama.

(37) Vratarji lahko zaradi svojega položaja v nekaterih primerih z uvedbo pogodbenih pogojev omejijo zmožnost poslovnih uporabnikov svojih spletnih posredniških storitev, da končnim uporabnikom ponujajo blago ali storitve pod ugodnejšimi pogoji, vključno s ceno, preko drugih spletnih posredniških storitev ali neposrednih poslovnih kanalov. Take omejitve odvračajo poslovne uporabnike vratarjev od uporabe alternativnih spletnih posredniških storitev ali neposrednih distribucijskih kanalov, kar omejuje tekmovalnost med platformami, to pa omejuje izbiro alternativnih spletnih posredniških kanalov za končne uporabnike. Za zagotovitev, da lahko poslovni uporabniki spletnih posredniških storitev vratarjev svobodno izbirajo alternativne spletne posredniške storitve ali druge neposredne distribucijske kanale in določajo različne pogoje, pod katerimi ponujajo svoje proizvode ali storitve končnim uporabnikom, se vratarjem ne bi smelo dovoliti, da poslovne uporabnike omejujejo pri določanju različnih poslovnih pogojev, vključno s ceno. Ta prepoved bi se morala uporabljati za vsak ukrep z enakovrednim učinkom, na primer zvišanje višine provizije ali umik ponudb poslovnih uporabnikov s seznama.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>25</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 38</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(38) Da bi se preprečilo dodatno povečanje odvisnosti poslovnih uporabnikov od jedrnih platformnih storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim uporabnikom teh vratarjev omogočiti svobodo pri promociji in izbiri distribucijskega kanala, ki se jim zdi najprimernejši za komuniciranje s končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni uporabniki že pridobili preko jedrnih platformnih storitev, ki jih zagotavlja vratar. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi končnim uporabnikom omogočiti svobodno izbiro ponudb teh poslovnih uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi bodisi prek jedrnih platformnih storitev vratarja, če je ustrezno, bodisi preko neposrednega distribucijskega kanala poslovnega uporabnika ali drugega posrednega distribucijskega kanala, ki ga zadevni poslovni uporabnik morda uporablja. To bi moralo veljati za promocijo ponudb ter sklepanje pogodb med poslovnimi in končnimi uporabniki. Poleg tega se ne bi smela ogrožati ali omejevati zmožnost končnih uporabnikov za svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, funkcij ali drugih proizvodov zunaj jedrnih platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne uporabnike omejevali pri dostopu do teh storitev in njihovi uporabi s programsko aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni platformni storitvi. Naročnikom na spletno vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom prek programske aplikacije ali je bila kupljena v trgovini s programskimi aplikacijami, se na primer ne bi smel preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na programski aplikaciji, ki deluje na jedrni platformni storitvi vratarja, samo zato, ker ni bila kupljena s prenosom preko te programske aplikacije ali je bila kupljena v trgovini s programskimi aplikacijami.

(38) Da bi se preprečilo dodatno povečanje odvisnosti poslovnih uporabnikov od jedrnih platformnih storitev vratarjev, bi bilo treba poslovnim uporabnikom teh vratarjev omogočiti svobodo pri promociji in izbiri distribucijskega kanala, ki se jim zdi najprimernejši za komuniciranje s končnimi uporabniki, ki so jih ti poslovni uporabniki že pridobili preko jedrnih platformnih storitev, ki jih zagotavlja vratar oziroma so na voljo prek drugih kanalov. Pridobljeni končni uporabnik je končni uporabnik, ki je že sklenil pogodbeno razmerje s poslovnim uporabnikom. Takšna pogodbena razmerja so lahko plačljiva ali brezplačna (npr. brezplačni preskusi, brezplačne storitve) in so lahko sklenjena bodisi na osnovni jedrne platformne storitve vratarja bodisi prek drugih kanalov. Po drugi strani pa bi bilo treba tudi končnim uporabnikom omogočiti svobodno izbiro ponudb teh poslovnih uporabnikov in sklepanje pogodb z njimi bodisi prek jedrnih platformnih storitev vratarja, če je ustrezno, bodisi preko neposrednega distribucijskega kanala poslovnega uporabnika ali drugega posrednega distribucijskega kanala, ki ga zadevni poslovni uporabnik morda uporablja. To bi moralo veljati za promocijo ponudb, komunikacijo ter sklepanje pogodb med poslovnimi in končnimi uporabniki. Poleg tega se ne bi smela ogrožati ali omejevati zmožnost končnih uporabnikov za svobodno pridobivanje vsebin, naročnin, funkcij ali drugih proizvodov zunaj jedrnih platformnih storitev vratarja. Vratarjem bi bilo treba zlasti preprečiti, da bi končne uporabnike omejevali pri dostopu do teh storitev in njihovi uporabi s programsko aplikacijo, ki deluje v njihovi jedrni platformni storitvi. Naročnikom na spletno vsebino, ki ni bila kupljena s prenosom prek programske aplikacije ali je bila kupljena v trgovini s programskimi aplikacijami, se na primer ne bi smel preprečiti dostop do teh spletnih vsebin na programski aplikaciji, ki deluje na jedrni platformni storitvi vratarja, samo zato, ker ni bila kupljena s prenosom preko te programske aplikacije ali je bila kupljena v trgovini s programskimi aplikacijami.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>26</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 39</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno okolje in tekmovalnost digitalnega sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih uporabnikov, da pri katerem koli ustreznem upravnem ali drugem javnem organu opozorijo na pomisleke zaradi nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se morda poslovni uporabniki želeli pritožiti zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot so diskriminatorni pogoji dostopa, neutemeljeno zapiranje računov poslovnih uporabnikov ali nejasni razlogi za umik proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli ovirala to možnost opozarjanja na pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega pravnega sredstva, na primer z vključitvijo klavzul o zaupnosti v sporazume ali z drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo posegati v pravico poslovnih uporabnikov in vratarjev, da v sporazumih določijo pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih mehanizmov za obravnavo pritožb, vključno z uporabo mehanizmov za alternativno reševanje sporov ali pristojnosti določenih sodišč v skladu z zadevnim pravom Unije in nacionalnim pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti vsebini na spletu.

(39) Da bi se zaščitila pravično poslovno okolje in tekmovalnost digitalnega sektorja, je treba zaščititi pravico poslovnih in končnih uporabnikov, vključno z zvižgači, da pri katerem koli ustreznem upravnem ali drugem javnem organu opozorijo na pomisleke zaradi nepoštenega ravnanja vratarjev. Tako bi se morda poslovni ali končni uporabniki želeli pritožiti zaradi različnih vrst nepoštenih praks, kot so diskriminatorni pogoji dostopa, neutemeljeno zapiranje računov poslovnih uporabnikov ali nejasni razlogi za umik proizvoda s seznama. Zato bi bilo treba prepovedati vsako prakso, ki bi kakor koli ovirala ali preprečevala to možnost opozarjanja na pomisleke ali uveljavljanja razpoložljivega pravnega sredstva, na primer z vključitvijo klavzul o zaupnosti v sporazume ali z drugimi pisnimi pogoji. To ne bi smelo posegati v pravico poslovnih uporabnikov in vratarjev, da v sporazumih določijo pogoje uporabe, tudi uporabo zakonitih mehanizmov za obravnavo pritožb, vključno z uporabo mehanizmov za alternativno reševanje sporov ali pristojnosti določenih sodišč v skladu z zadevnim pravom Unije in nacionalnim pravom. Zato to tudi ne bi smelo posegati v vlogo vratarjev v boju proti nezakoniti vsebini na spletu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>27</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 40</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(40) Storitve identifikacije so ključne za poslovanje poslovnih uporabnikov, saj jim ne omogočajo le optimizacije storitev v obsegu, ki ga omogočata Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta33, ampak tudi vzpostavitev zaupanja v spletne transakcije v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi smeli izkoriščati svojega položaja ponudnika jedrnih platformnih storitev in od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od njih, zahtevati, da katere koli storitve identifikacije, ki jih zagotavlja vratar, vključijo v zagotavljanje svojih storitev ali proizvodov končnim uporabnikom, če so tem poslovnim uporabnikom na voljo druge storitve identifikacije.

(40) Vratarji ponujajo vrsto pomožnih storitev. Da bi zagotovili tekmovalnost, je ključnega pomena, da lahko poslovni uporabniki prosto izbirajo take pomožne storitve, ne da bi se jim bilo treba bati škodljivih učinkov na zagotavljanje jedrne platformne storitve in pri poslovanju, saj jim ne omogočajo le optimizacije storitev v obsegu, ki ga omogočata Uredba (EU) 2016/679 in Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta33, ampak tudi vzpostavitev zaupanja v spletne transakcije v skladu s pravom Unije ali nacionalnim pravom. Vratarji zato ne bi smeli izkoriščati svojega položaja ponudnika jedrnih platformnih storitev in od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od njih, zahtevati, da uporabljajo, ponujajo ali vključujejo katero koli pomožno storitev, ki jo zagotavlja vratar ali določena tretja oseba, kadar so takšnim poslovnim uporabnikom na voljo druge pomožne storitve. Vratarji zato ne bi smeli izkoriščati svojega položaja ponudnika jedrnih platformnih storitev in od poslovnih uporabnikov, ki so odvisni od njih, zahtevati, da katere koli storitve identifikacije, ki jih zagotavlja vratar, vključijo v zagotavljanje svojih storitev ali proizvodov končnim uporabnikom, če so tem poslovnim uporabnikom na voljo druge storitve identifikacije.

__________________

__________________

33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

33 Direktiva 2002/58/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 o obdelavi osebnih podatkov in varstvu zasebnosti na področju elektronskih komunikacij (direktiva o zasebnosti in elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 31.7.2002, str. 37).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>28</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 41</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati svobodne izbire končnih uporabnikov, tako da bi jim tehnično preprečevali menjavanje različnih programskih aplikacij in storitev ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, ali so proizvajalci strojne opreme, preko katere uporabniki dostopajo do zadevnih programskih aplikacij ali storitev, in ne bi smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih je menjavanje nemogoče ali neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda ali storitve končnim uporabnikom, tudi s predhodno namestitvijo, in izboljšanje ponudbe končnemu uporabniku, na primer z boljšimi cenami ali izboljšanjem kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo ovire za menjavo.

(41) Vratarji ne bi smeli omejevati svobodne izbire končnih uporabnikov, tako da bi jim tehnično preprečevali menjavanje različnih programskih aplikacij in storitev ali naročanje nanje. Zato bi morali vratarji zagotoviti svobodno izbiro ne glede na to, ali so proizvajalci strojne opreme, preko katere uporabniki dostopajo do zadevnih programskih aplikacij ali storitev, in ne bi smeli ustvarjati umetnih tehničnih ovir, zaradi katerih je menjavanje težje ali neučinkovito. Ponujanje danega proizvoda ali storitve končnim uporabnikom, tudi s predhodno namestitvijo, in izboljšanje ponudbe končnemu uporabniku, na primer z boljšimi cenami ali izboljšanjem kakovosti, samo po sebi ne bi pomenilo ovire za menjavo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>29</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 42</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja poslovnim uporabnikom, vključno z oglaševalci in založniki, so pogosto nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je delno povezana s praksami nekaterih platform, vendar je tudi posledica velike zapletenosti sodobnega programatičnega oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor postal manj pregleden, z napovedano odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo predvidoma postal še manj jasen. To je pogosto razlog za neinformiranost in neznanje oglaševalcev in založnikov o pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost zamenjave z alternativnimi ponudniki storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega so stroški spletnega oglaševanja verjetno višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj preglednem in tekmovalnem okolju platform. Zaradi teh višjih stroškov so verjetno višje tudi cene, ki jih končni uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi morale obveznosti glede preglednosti določati, da morajo vratarji oglaševalcem in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja, na zahtevo in kolikor je to mogoče, predložiti informacije, ki obema stranema omogočajo razumevanje cene, plačane za vsako različno oglaševalsko storitev, opravljeno v okviru zadevne vrednostne verige oglaševanja.

(42) Pogoji, pod katerimi vratarji zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja poslovnim uporabnikom, vključno z oglaševalci in založniki, so pogosto nepregledni in nejasni. Ta nejasnost je delno povezana s praksami nekaterih platform, vendar je tudi posledica velike zapletenosti sodobnega programatičnega oglaševanja. Odkar je bila uvedena nova zakonodaja o zasebnosti, naj bi sektor postal manj pregleden, z napovedano odstranitvijo piškotkov tretjih oseb pa bo predvidoma postal še manj jasen. To je pogosto razlog za neinformiranost in neznanje oglaševalcev in založnikov o pogojih oglaševalskih storitev, ki so jih kupili, ter zmanjšuje njihovo zmožnost zamenjave z alternativnimi ponudniki storitev spletnega oglaševanja. Poleg tega so stroški spletnega oglaševanja verjetno višji, kot bi bili v pravičnejšem, bolj preglednem in tekmovalnem okolju platform. Zaradi teh višjih stroškov so verjetno višje tudi cene, ki jih končni uporabniki plačujejo za veliko vsakdanjih proizvodov in storitev, v zvezi s katerimi se uporablja spletno oglaševanje. Zato bi morale obveznosti glede preglednosti določati, da morajo vratarji oglaševalcem in založnikom, ki jim zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja, na zahtevo in kolikor je to mogoče, predložiti brezplačne, učinkovite, kakovostne in stalne informacije v realnem času, ki obema stranema omogočajo razumevanje cene, plačane za vsako različno oglaševalsko storitev, opravljeno v okviru zadevne vrednostne verige oglaševanja, in razpoložljivost ter vidnost oglasa.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>30</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 44</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(44) Poleg tega lahko poslovni uporabniki pri ponudniku jedrnih platformnih storitev kupijo storitve oglaševanja za namen zagotavljanja blaga in storitev končnim uporabnikom. V tem primeru je možno, da podatki niso pridobljeni v okviru jedrne platformne storitve, ampak ji jih zagotovi poslovni uporabnik ali so pridobljeni v okviru njegovih operacij na podlagi zadevne jedrne platformne storitve. V nekaterih primerih ima lahko zadevna jedrna platformna storitev, ki zagotavlja oglaševanje, dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika in ponudnika storitev oglaševanja. Skladno s tem bi se morala obveznost, ki vratarju z dvojno vlogo prepoveduje uporabo podatkov poslovnih uporabnikov, uporabljati tudi za podatke, ki jih je jedrna platformna storitev prejela od podjetij za namene zagotavljanja storitev oglaševanja, povezanih z zadevno jedrno platformno storitvijo.

(44) Poleg tega lahko poslovni uporabniki pri ponudniku jedrnih platformnih storitev kupijo storitve oglaševanja za namen zagotavljanja blaga in storitev končnim uporabnikom. V tem primeru je možno, da podatki niso pridobljeni v okviru jedrne platformne storitve, ampak ji jih zagotovi poslovni uporabnik ali so pridobljeni v okviru njegovih operacij na podlagi zadevne jedrne platformne storitve. V nekaterih primerih ima lahko zadevna jedrna platformna storitev, ki zagotavlja oglaševanje, dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika in ponudnika storitev oglaševanja. Skladno s tem bi se morala obveznost, ki vratarju z dvojno vlogo prepoveduje uporabo podatkov poslovnih uporabnikov, uporabljati tudi za podatke, ki jih je jedrna platformna storitev prejela od podjetij za namene zagotavljanja storitev oglaševanja, povezanih z zadevno jedrno platformno storitvijo. Poleg tega vratar ne bi smel razkriti nobenih poslovno občutljivih informacij, pridobljenih v zvezi z eno od njegovih oglaševalskih storitev, tretjim osebam, ki pripadajo istemu podjetju, in takih poslovno občutljivih informacij ne bi smel uporabiti druge namene, razen za zagotavljanje posebne oglaševalske storitve, razen če je to potrebno za izvedbo poslovne transakcije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>31</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 46</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne platformne storitve na različne načine zagotavlja prednost svojim storitvam in proizvodom v škodo enakih ali podobnih storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je lahko, kadar vratar predhodno namesti nekatere programske aplikacije ali storitve. Da bi se končnim uporabnikom omogočila izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti odstranitve katerih koli predhodno nameščenih programskih aplikacij na osnovni storitvi platforme in na ta način zagotoviti prednost programskim aplikacijam vratarja.

(46) Vratar lahko v okviru svoje jedrne platformne storitve na različne načine zagotavlja prednost svojim storitvam in proizvodom v škodo enakih ali podobnih storitev, ki bi jih lahko končni uporabniki pridobili preko tretjih oseb. Tak primer je lahko, kadar vratar predhodno namesti nekatere programske aplikacije ali storitve. Da bi se končnim uporabnikom omogočila izbira, jim vratarji ne bi smeli preprečiti odstranitve katerih koli predhodno nameščenih programskih aplikacij na osnovni storitvi platforme in na ta način zagotoviti prednost programskim aplikacijam vratarja. Vratar lahko takšno odstranitev omeji, kadar so te aplikacije bistvene za delovanje operacijskega sistema ali naprave.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>32</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 47</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v zvezi z distribucijo programskih aplikacij, lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo zmožnost končnih uporabnikov za namestitev in učinkovito uporabo programskih aplikacij ali trgovin s programskimi aplikacijami tretjih oseb na operacijskih sistemih ali strojni opremi zadevnega vratarja ter zmožnost končnih uporabnikov za dostop do teh programskih aplikacij ali trgovin s programskimi aplikacijami zunaj jedrnih platformnih storitev zadevnega vratarja. Take omejitve lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev programskih aplikacij za uporabo alternativnih distribucijskih kanalov in zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo med različnimi programskimi aplikacijami v okviru različnih distribucijskih kanalov, ter bi jih bilo treba prepovedati kot omejitve, ki so nepravične in bi lahko oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih storitev. Za zagotovitev, da programske aplikacije ali trgovine s programskimi aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo celovitosti strojne opreme ali operacijskega sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko zadevni vratar za doseganje navedenega cilja sprejme sorazmerne tehnične ali pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni in utemeljeni ter da ni na voljo manj omejevalnih načinov za zaščito celovitosti strojne opreme ali operacijskega sistema.

(47) Pravila, ki jih vratarji določijo v zvezi z distribucijo programskih aplikacij, lahko v nekaterih okoliščinah omejujejo zmožnost končnih uporabnikov za namestitev in učinkovito uporabo programskih aplikacij ali trgovin s programskimi aplikacijami tretjih oseb na operacijskih sistemih ali strojni opremi zadevnega vratarja ter zmožnost končnih uporabnikov za dostop do teh programskih aplikacij ali trgovin s programskimi aplikacijami zunaj jedrnih platformnih storitev zadevnega vratarja. Take omejitve lahko zmanjšujejo zmožnost razvijalcev programskih aplikacij za uporabo alternativnih distribucijskih kanalov in zmožnost končnih uporabnikov, da izbirajo med različnimi programskimi aplikacijami v okviru različnih distribucijskih kanalov, ter bi jih bilo treba prepovedati kot omejitve, ki so nepravične in bi lahko oslabile tekmovalnost jedrnih platformnih storitev. Da bi zagotovil tekmovalnost, bi moral vratar, če je to primerno, končnega uporabnika zaprositi, naj se odloči, ali naj bosta prenesena aplikacija ali trgovina z aplikacijami privzeti. Za zagotovitev, da programske aplikacije ali trgovine s programskimi aplikacijami tretjih oseb ne ogrožajo celovitosti strojne opreme ali operacijskega sistema, ki ga zagotavlja vratar, lahko zadevni vratar za doseganje navedenega cilja sprejme sorazmerne tehnične ali pogodbene ukrepe, če dokaže, da so nujni in utemeljeni ter da ni na voljo manj omejevalnih načinov za zaščito celovitosti strojne opreme ali operacijskega sistema.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>33</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 48</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(48) Vratarji so pogosto vertikalno integrirani in ponujajo nekatere proizvode ali storitve končnim uporabnikom v okviru svojih jedrnih platformnih storitev ali preko poslovnega uporabnika, nad katerim imajo nadzor, posledica česar je pogosto navzkrižje interesov. To lahko vključuje primer, ko vratar ponuja svoje spletne posredniške storitve preko spletnega iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene proizvode ali storitve v okviru jedrne platformne storitve, lahko svoji ponudbi zagotovijo boljši položaj v smislu razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne platformne storitve. To lahko na primer velja za proizvode ali storitve, vključno z drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, ki so razvrščeni med rezultati, ki jih sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno ali v celoti vključeni med rezultate spletnih iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z določeno tematiko, ali prikazani skupaj z rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri končni uporabniki obravnavajo ali uporabljajo kot storitev, ločeno od spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg njega. Drugi primeri so programske aplikacije, distribuirane preko trgovin s programskimi aplikacijami, ali proizvodi ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v viru novic družbenega omrežja, ali proizvodi ali storitve, uvrščeni med rezultate iskanja ali prikazani na spletni tržnici. V navedenih okoliščinah ima vratar dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za tretje ponudnike in neposrednega ponudnika proizvodov ali storitev vratarja. Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo tekmovalnost zadevnih proizvodov ali storitev v okviru zadevnih jedrnih platformnih storitev v škodo poslovnih uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

(48) Vratarji so pogosto vertikalno integrirani in ponujajo nekatere proizvode ali storitve končnim uporabnikom v okviru svojih jedrnih platformnih storitev ali preko poslovnega uporabnika, nad katerim imajo nadzor, posledica česar je pogosto navzkrižje interesov. To lahko vključuje primer, ko vratar ponuja svoje spletne posredniške storitve preko spletnega iskalnika. Če vratarji ponujajo navedene proizvode ali storitve v okviru jedrne platformne storitve, lahko svoji ponudbi zagotovijo boljši položaj v smislu razvrstitve, kot ga imajo proizvodi tretjih oseb, ki tudi delujejo v okviru iste jedrne platformne storitve. To lahko na primer velja za proizvode ali storitve, vključno z drugimi jedrnimi platformnimi storitvami, ki so razvrščeni med rezultati, ki jih sporočijo spletni iskalniki, ali ki so delno ali v celoti vključeni med rezultate spletnih iskalnikov, skupine rezultatov, povezanih z določeno tematiko, ali prikazani skupaj z rezultati spletnega iskalnika, ki jih nekateri končni uporabniki obravnavajo ali uporabljajo kot storitev, ločeno od spletnega iskalnika ali zagotovljeno poleg njega. Takšni prednostni ali vdelani prikazi ločene spletne posredniške storitve bi morali šteti za dajanje prednosti ne glede na to, ali se lahko informacije ali rezultati znotraj prednostnih skupin specializiranih rezultatov zagotovijo tudi s konkurenčnimi storitvami in so kot taki razvrščeni na nediskriminatoren način. Drugi primeri so programske aplikacije, distribuirane preko trgovin s programskimi aplikacijami, ali proizvodi ali storitve, ki so poudarjeni in prikazani v viru novic družbenega omrežja, ali proizvodi ali storitve, uvrščeni med rezultate iskanja ali prikazani na spletni tržnici. V navedenih okoliščinah ima vratar dvojno vlogo, in sicer vlogo posrednika za tretje ponudnike in neposrednega ponudnika proizvodov ali storitev vratarja, kar vodi v navzkrižje interesov. Ti vratarji lahko zato neposredno ogrožajo tekmovalnost zadevnih proizvodov ali storitev v okviru zadevnih jedrnih platformnih storitev v škodo poslovnih uporabnikov, ki jih vratar ne nadzira.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>34</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 49</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(49) V takih situacijah vratar ne bi smel s pravnimi, poslovnimi ali tehničnimi sredstvi pri razvrščanju v okviru jedrne platformne storitve diferencirano ali prednostno obravnavati proizvodov ali storitev, ki jih ponuja sam ali preko poslovnega uporabnika, ki ga nadzira. Za zagotovitev učinkovitosti te obveznosti je treba zagotoviti tudi, da so tudi pogoji, ki se uporabljajo pri takem razvrščanju, na splošno pravični. Razvrščanje bi moralo v teh primerih vključevati vse oblike relativnega mesta vidnosti, vključno s prikazom, oceno, povezovanjem ali glasovnimi rezultati. Za zagotovitev, da je ta obveznost učinkovita in je ni mogoče zaobiti, bi se morala uporabljati tudi za vsak ukrep, ki bi lahko imel enakovreden učinek kot diferencirano ali prednostno obravnavanje pri razvrščanju. Tudi smernice, sprejete v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2019/1150, bi morale olajšati izvajanje in izvrševanje te obveznosti34.

(49) V takih situacijah vratar ne bi smel s pravnimi, poslovnimi ali tehničnimi sredstvi pri razvrščanju v okviru jedrne platformne storitve diferencirano ali prednostno obravnavati proizvodov ali storitev, ki jih ponuja sam ali preko poslovnega uporabnika, ki ga nadzira. Za zagotovitev učinkovitosti te obveznosti je treba zagotoviti tudi, da so tudi pogoji, ki se uporabljajo pri takem razvrščanju, na splošno pravični. Razvrščanje bi moralo v teh primerih vključevati vse oblike relativnega mesta vidnosti, vključno s prikazom, oceno, povezovanjem ali glasovnimi rezultati. Za zagotovitev, da je ta obveznost učinkovita in je ni mogoče zaobiti, bi se morala uporabljati tudi za vsak ukrep, ki bi lahko imel enakovreden učinek kot diferencirano ali prednostno obravnavanje pri razvrščanju. Da bi se izognili navzkrižju interesov, bi bilo treba od vratarjev zahtevati, da svoje proizvode ali storitve obravnavajo kot ločen poslovni subjekt, ki je kot samostojna storitev tržno donosen. Tudi smernice, sprejete v skladu s členom 5 Uredbe (EU) 2019/1150, bi morale olajšati izvajanje in izvrševanje te obveznosti34.

__________________

__________________

34 Obvestilo Komisije: Smernice o preglednosti v zvezi z razvrščanjem v skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

34 Obvestilo Komisije: Smernice o preglednosti v zvezi z razvrščanjem v skladu z Uredbo (EU) 2019/1150 Evropskega parlamenta in Sveta (UL C 424, 8.12.2020, str. 1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>35</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 52 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(52a) Pomanjkanje funkcij za medsebojno povezovanje med storitvami vratarja lahko znatno vpliva na izbiro uporabnikov in zmožnost zamenjave, ker končni uporabnik ne more obnoviti socialnih povezav in omrežij, ki jih zagotavlja vratar, tudi če je mogoča večdomnost. Zato bi bilo treba vsem ponudnikom enakovrednih jedrnih platformnih storitev omogočiti, da se na zahtevo in brezplačno medsebojno povežejo z vratarjevimi medosebnimi komunikacijskimi storitvami, neodvisnimi od številke, ali storitvami družbenega mreženja. Medsebojno povezovanje bi bilo treba zagotavljati pod pogoji, ki so na voljo vratarju ali ki jih uporablja, in kakovostno, hkrati pa poskrbeti za visoko raven varnosti in varstva osebnih podatkov. V primeru medsebojnih komunikacijskih storitev, odvisnih od številke, bi bilo treba zahteve za medsebojno povezovanje razumeti tako, da tretjim ponudnikom omogočajo, da zahtevajo dostop do funkcij, kot so besedilo, video, govor in slika in medsebojno povezovanje z njimi, ter bi jim morale zagotavljati dostop do osnovnih funkcij, kot so objave, všečki in komentarji za storitve družbenega mreženja in medsebojno povezovanje z njimi. Ukrepe za medsebojno povezovanje medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, bi bilo treba uvesti v skladu z določbami zakonika o elektronskih komunikacijah ter zlasti pogoji in postopki iz člena 61 zakonika. Kljub temu bi morali zahtevati, da ponudniki medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, ki so bili imenovani za vratarje, izpolnjujejo pogoje, potrebne za sprožitev postopkov, tj. da dosegajo znatno raven pokritosti in uporabnikov, ter bi zato morali izpolnjevati minimalne veljavne zahteve po interoperabilnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>36</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 53</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja poslovnim uporabnikom, vključno z oglaševalci in založniki, so pogosto nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci in založniki pogosto preslabo informirani o učinku danega oglasa. Da bi se dodatno povečale pravičnost, preglednost in tekmovalnost storitev spletnega oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi platformnimi storitvami istega ponudnika, bi morali imenovani vratarji oglaševalcem in založnikom na zahtevo zagotoviti brezplačen dostop do svojih orodij za merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci, oglaševalske agencije, ki delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, in založniki potrebujejo za izvedbo svojega neodvisnega preverjanja opravljanja zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

(53) Pogoji, pod katerimi vratarji zagotavljajo storitve spletnega oglaševanja poslovnim uporabnikom, vključno z oglaševalci in založniki, so pogosto nepregledni in nejasni. Zato so oglaševalci in založniki pogosto preslabo informirani o učinku danega oglasa. Da bi se dodatno povečale pravičnost, preglednost in tekmovalnost storitev spletnega oglaševanja iz te uredbe in tistih, ki so popolnoma integrirane z drugimi jedrnimi platformnimi storitvami istega ponudnika, bi morali imenovani vratarji oglaševalcem in založnikom zagotoviti popolno razkritje in preglednost parametrov in podatkov, ki se uporabljajo za odločanje, izvajanje in merjenje posredniških storitev. Vratar na zahtevo tudi zagotovi brezplačen dostop do svojih orodij za merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci, oglaševalske agencije, ki delujejo v imenu podjetja, ki objavi oglas, in založniki potrebujejo za izvedbo svojega neodvisnega preverjanja opravljanja zadevnih storitev spletnega oglaševanja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>37</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 57</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo dostop do trgovin s programskimi aplikacijami, delujejo kot pomembna vstopna točka za poslovne uporabnike, ki želijo doseči končne uporabnike. Glede na neuravnoteženost pogajalske moči med temi vratarji in poslovnimi uporabniki njihovih trgovin s programskimi aplikacijami se tem vratarjem ne bi smelo dovoliti določanje splošnih pogojev, vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi bili nepravični ali bi povzročili neutemeljeno razlikovanje. Pogoji oblikovanja cen ali drugi splošni pogoji dostopa bi se morali šteti za nepravične, če povzročajo neravnovesje med pravicami in obveznostmi poslovnih uporabnikov, pomenijo prednost za vratarja, ki je nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali postavljajo poslovne uporabnike v slabši položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za določitev pravičnosti splošnih pogojev dostopa se lahko uporabijo naslednja referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih drugi ponudniki trgovin s programskimi aplikacijami določili za enake ali podobne storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s programskimi aplikacijami določil za drugačne povezane ali podobne storitve ali različne vrste končnih uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s programskimi aplikacijami določil za enake storitve v različnih geografskih regijah; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s programskimi aplikacijami določil za enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost ponudnikov trgovin s programskimi aplikacijami, da prevzamejo potrebno odgovornost v boju proti nezakoniti in neželeni vsebini, kot je določena v skladu z uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

(57) Zlasti vratarji, ki zagotavljajo dostop do jedrnih platformnih storitev, delujejo kot pomembna vstopna točka za poslovne uporabnike, ki želijo doseči končne uporabnike. Glede na neuravnoteženost pogajalske moči med temi vratarji in poslovnimi uporabniki njihovih jedrnih platformnih storitev se tem vratarjem ne bi smelo dovoliti določanje splošnih pogojev, vključno s pogoji oblikovanja cen, ki bi bili nepravični ali bi povzročili neutemeljeno razlikovanje. Pogoji oblikovanja cen ali drugi splošni pogoji dostopa bi se morali šteti za nepravične, če povzročajo neravnovesje med pravicami in obveznostmi poslovnih uporabnikov, pomenijo prednost za vratarja, ki je nesorazmerna s storitvijo, ki jo vratar zagotavlja poslovnim uporabnikom, ali postavljajo poslovne uporabnike v slabši položaj pri zagotavljanju istih ali podobnih storitev, kot jih zagotavlja vratar. Za določitev pravičnosti splošnih pogojev dostopa se lahko uporabijo naslednja referenčna merila: cene ali pogoji, ki so jih drugi ponudniki jedrnih platformnih storitev določili za enake ali podobne storitve; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s programskimi aplikacijami določil za drugačne povezane ali podobne storitve ali različne vrste končnih uporabnikov; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s programskimi aplikacijami določil za enake storitve v različnih geografskih regijah; cene ali pogoji, ki jih je ponudnik trgovine s programskimi aplikacijami določil za enako storitev, kot jo ponuja vratar. Ta obveznost ne bi smela ustvarjati pravice do dostopa in ne bi smela posegati v zmožnost ponudnikov jedrnih platformnih storitev, da prevzamejo potrebno odgovornost v boju proti nezakoniti in neželeni vsebini, kot je določena v skladu z uredbo [aktom o digitalnih storitvah].

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>38</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 57 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(57a) Izvajanje obveznosti vratarjev v zvezi z dostopom, namestitvijo, prenosljivostjo ali interoperabilnostjo bi se lahko olajšalo z uporabo tehničnih standardov. V ta namen bi morala Komisija določiti ustrezne, splošno uporabljene digitalne tehnične standarde organizacij za standardizacijo, kot določa člen 13 Uredbe (EU) št. 1025/2012, ali po potrebi pozvati evropske organe za standardizacijo, naj jih oblikujejo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>39</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 58</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(58) Da bi se zagotovila učinkovitost obveznosti iz te uredbe in da bi se te obveznosti hkrati omejile na to, kar je potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in odpravo škodljivih učinkov nepoštenega ravnanja vratarjev, je pomembno, da se jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar lahko takoj izpolnil ob popolnem spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, kibernetske varnosti in varnosti proizvodov. Vratarji bi morali zagotoviti vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi morali biti potrebni ukrepi vključeni v tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo vratarji, kolikor je to mogoče in če je primerno. V nekaterih primerih pa je lahko ustrezno, da Komisija po dialogu z zadevnim vratarjem podrobneje opredeli nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil obveznosti, ki bi se lahko podrobneje opredelile. Ta možnost regulativnega dialoga bi morala vratarjem olajšati izpolnjevanje obveznosti in pospešiti pravilno izvajanje te uredbe.

(58) Cilj te uredbe je zagotoviti, da digitalno gospodarstvo ostane pravično in tekmovalno, zato da bi se spodbudile inovacije, visoka kakovost digitalnih proizvodov in storitev, pravične in konkurenčne cene ter visoka kakovost in izbira za končne uporabnike v digitalnem sektorju. Da bi se zagotovila učinkovitost obveznosti iz te uredbe in da bi se te obveznosti hkrati omejile na to, kar je potrebno za zagotovitev tekmovalnosti in odpravo škodljivih učinkov nepoštenega ravnanja vratarjev, je pomembno, da se jasno opredelijo in omejijo, da bi jih vratar lahko takoj izpolnil ob popolnem spoštovanju Uredbe (EU) 2016/679 in Direktive 2002/58/ES, varstva potrošnikov, kibernetske varnosti in varnosti proizvodov ter zahtev glede dostopnosti za invalide v skladu z Direktivo (EU) 2019/882. Vratarji bi morali zagotoviti vgrajeno skladnost s to uredbo. Zato bi morali biti potrebni ukrepi vključeni v tehnološko zasnovo, ki jo uporabljajo vratarji, kolikor je to mogoče in če je primerno. V nekaterih primerih pa je lahko ustrezno, da Komisija po dialogu z zadevnim vratarjem, ali če je primerno po posvetovanju z zainteresiranimi tretjimi osebami, podrobneje v sklepu opredeli nekatere ukrepe, ki bi jih zadevni vratar moral sprejeti, da bi učinkovito izpolnil obveznosti, ki bi se lahko podrobneje opredelile. Ta možnost regulativnega dialoga bi morala vratarjem olajšati izpolnjevanje obveznosti in pospešiti pravilno izvajanje te uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>40</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 59</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(59) Kot dodaten element za zagotovitev sorazmernosti bi bilo treba vratarjem omogočiti, da v izjemnih okoliščinah, ki so zunaj nadzora vratarja, kot je nepredviden zunanji pretres, zaradi katerega je začasno prekinjen velik del povpraševanja končnih uporabnikov po zadevni osnovni storitvi platforme, zahtevajo zamrznitev določene obveznosti, kolikor je potrebno, pri čemer vratar dokaže, da izpolnjevanje te obveznosti ogroža ekonomsko upravičenost poslovanja zadevnega vratarja v Uniji.

(59) Kot dodaten element za zagotovitev sorazmernosti bi bilo treba vratarjem omogočiti, da v izjemnih okoliščinah, ki so zunaj nadzora vratarja, kot je nepredviden zunanji pretres, zaradi katerega je začasno prekinjen velik del povpraševanja končnih uporabnikov po zadevni osnovni storitvi platforme, zahtevajo zamrznitev določene obveznosti, kolikor je potrebno, pri čemer vratar dokaže, da izpolnjevanje te obveznosti ogroža ekonomsko upravičenost poslovanja zadevnega vratarja v Uniji. Komisija bi morala v svojem sklepu navesti, zakaj je odobrila zamrznitev, in ga redno pregledovati ter presojati, ali pogoji za odobritev še veljajo ali ne.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>41</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 60</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so utemeljene le na podlagi javne morale, javnega zdravja ali javne varnosti, bi morala Komisija imeti možnost, da odloči, da se zadevna obveznost ne uporablja za določeno jedrno platformno storitev. Vplivanje na te javne interese lahko kaže na to, da bi bili stroški izvrševanja neke obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih izjemnih primerih previsoki in zato nesorazmerni. Regulativni dialog za olajšanje skladnosti z omejenimi možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te uredbe, ne da bi ogrozil nameravane predhodne učinke na pravičnost in tekmovalnost.

(60) V izjemnih okoliščinah, ki so utemeljene le na podlagi javne morale, javnega zdravja ali javne varnosti, bi morala Komisija imeti možnost, da odloči, da se zadevna obveznost ne uporablja za določeno jedrno platformno storitev. Vplivanje na te javne interese lahko kaže na to, da bi bili stroški izvrševanja neke obveznosti za družbo kot celoto v nekaterih izjemnih primerih previsoki in zato nesorazmerni. Regulativni dialog za olajšanje skladnosti z omejenimi in ustrezno utemeljenimi možnostmi zamrznitve in izvzetja bi moral zagotoviti sorazmernost obveznosti iz te uredbe, ne da bi ogrozil nameravane predhodne učinke na pravičnost in tekmovalnost. Kadar je takšno izvzetje odobreno, bi morala Komisija svojo odločitev proučiti vsako leto.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>42</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 61</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(61) Interesi končnih uporabnikov glede varstva podatkov in zasebnosti so pomembni za vsako oceno morebitnih negativnih učinkov obravnavane prakse vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih količin podatkov od končnih uporabnikov. Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti praks oblikovanja profilov, ki jih uporabljajo vratarji, omogoča večjo tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da bi se preprečilo, da bi oblikovanje podrobnih profilov postalo panožni standard, glede na to, da morebitni novi udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska podjetja, ne morejo imeti enako podrobnega in podobno obsežnega dostopa do podatkov. Večja preglednost bi morala drugim ponudnikom jedrnih platformnih storitev omogočiti boljše medsebojno razlikovanje na podlagi vrhunskih zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. Za zagotovitev minimalne ravni učinkovitosti te obveznosti glede preglednosti bi morali vratarji predložiti vsaj opis podlage, na kateri se izvaja oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se upoštevajo osebni podatki in podatki, ki izhajajo iz dejavnosti uporabnika, uporabljene obdelave, namena, za katerega je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, učinka takega oblikovanja profilov na storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s katerimi je omogočena seznanjenost končnih uporabnikov z zadevno uporabo takega oblikovanja profilov in s katerimi se poskuša pridobiti njihovo soglasje.

(61) Interesi končnih uporabnikov glede varstva podatkov in zasebnosti so pomembni za vsako oceno morebitnih negativnih učinkov obravnavane prakse vratarjev v zvezi z zbiranjem velikih količin podatkov od končnih uporabnikov. Zagotavljanje ustrezne ravni preglednosti praks oblikovanja profilov, ki jih uporabljajo vratarji, omogoča večjo tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, saj ustvarja zunanji pritisk na vratarje, da bi se preprečilo, da bi oblikovanje podrobnih profilov postalo panožni standard, glede na to, da morebitni novi udeleženci ali ponudniki, ki so zagonska podjetja, ne morejo imeti enako podrobnega in podobno obsežnega dostopa do podatkov. Večja preglednost bi morala drugim ponudnikom jedrnih platformnih storitev omogočiti boljše medsebojno razlikovanje na podlagi vrhunskih zmogljivosti za zagotavljanje zasebnosti. Za zagotovitev minimalne ravni učinkovitosti te obveznosti glede preglednosti bi morali vratarji predložiti vsaj opis podlage, na kateri se izvaja oblikovanje profilov, vključno s tem, ali se upoštevajo osebni podatki in podatki, ki izhajajo iz dejavnosti uporabnika, uporabljene obdelave, namena, za katerega je profil oblikovan in nazadnje uporabljen, učinka takega oblikovanja profilov na storitve vratarja ter sprejetih ukrepov, s katerimi je omogočena seznanjenost končnih uporabnikov z zadevno uporabo takega oblikovanja profilov in s katerimi se poskuša pridobiti njihovo soglasje. Pri ocenjevanju tehnik profiliranja potrošnikov bi bilo treba zlasti upoštevati strokovno znanje organov za varstvo potrošnikov kot članov skupine regulatorjev digitalnega sektorja na visoki ravni. Komisija bi morala v posvetovanju z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, Evropskim odborom za varstvo podatkov, civilno družbo in strokovnjaki oblikovati standarde in postopek revizije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>43</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 62</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(62) Da bi se zagotovilo popolno in trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi bilo treba ponudnika jedrnih platformnih storitev imenovati za vratarja, čeprav ne dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz te uredbe; ali sistematično neizpolnjevanje obveznosti vratarja upravičuje uvedbo dodatnih pravnih sredstev in ali bi bilo treba pregledati seznam obveznosti, s katerimi se obravnavajo nepoštene prakse vratarjev, ter določiti dodatne prakse, ki so podobno nepoštene in omejujejo tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki jih je treba izvesti v ustreznem časovnem okviru na podlagi jasnih postopkov in rokov, da bi se podprl predhodni učinek te uredbe na tekmovalnost in pravičnost v digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna stopnja pravne varnosti.

(62) Da bi se zagotovilo popolno in trajno doseganje ciljev te uredbe, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da oceni, ali bi bilo treba ponudnika jedrnih platformnih storitev imenovati za vratarja, čeprav ne dosega kvantitativnih mejnih vrednosti iz te uredbe, ali sistematično neizpolnjevanje obveznosti vratarja upravičuje uvedbo dodatnih pravnih sredstev; ali bi bilo treba pregledati seznam obveznosti, s katerimi se obravnavajo nepoštene prakse vratarjev; ter preučiti dodatne prakse, ki so podobno nepoštene in omejujejo tekmovalnost digitalnih trgov. Taka ocena bi morala temeljiti na preiskavah trga, ki jih je treba izvesti v ustreznem časovnem okviru na podlagi jasnih postopkov in zavezujočih rokov, da bi se podprl predhodni učinek te uredbe na tekmovalnost in pravičnost v digitalnem sektorju ter zagotovila potrebna stopnja pravne varnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>44</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 64</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(64) Komisija bi morala preiskati in oceniti, ali so utemeljeni dodatni ravnalni, ali če je primerno, strukturni ukrepi za zagotovitev, da vratar s sistematičnim neizpolnjevanjem ene ali več obveznosti iz te uredbe, s katerim je dodatno okrepil svoj položaj vratarja, ne more ogrožati izpolnjevanja ciljev te uredbe. Tako bi na primer bilo, če bi se prisotnost vratarja na notranjem trgu še povečala, če bi se z nadaljnjim povečanjem števila poslovnih in končnih uporabnikov dodatno povečala njihova gospodarska odvisnost od jedrnih platformnih storitev, ki jih zagotavlja vratar, in če bi vratar imel korist od večje utrjenosti svojega položaja. Komisija bi zato morala biti v takih primerih pooblaščena za uvedbo kakršnega koli ukrepa, bodisi ravnalnega bodisi strukturnega, ob ustreznem upoštevanju načela sorazmernosti. Strukturna pravna sredstva, kot je pravna, funkcionalna ali strukturna ločitev, vključno z odprodajo podjetja ali njegovih delov, bi se morala naložiti le, kadar ni na voljo enako učinkovitega ravnalnega ukrepa ali če bi kateri koli enako učinkovit ravnalni ukrep zadevno podjetje obremenil bolj kot strukturni ukrep. Spremembe strukture podjetja, kakršna je bila, preden je bilo ugotovljeno sistematično neizpolnjevanje obveznosti, bi bile sorazmerne le v primeru znatnega tveganja, da to sistematično neizpolnjevanje obveznosti izhaja iz same strukture zadevnega podjetja.

(64) Komisija bi morala preiskati in oceniti, ali so utemeljeni dodatni ravnalni, ali če je primerno, strukturni ukrepi za zagotovitev, da vratar s sistematičnim neupoštevanjem ene ali več obveznosti iz te uredbe, ne more ogrožati izpolnjevanja ciljev te uredbe. Komisija bi zato morala biti v takih primerih sistematičnega neizpolnjevanja pooblaščena za uvedbo kakršnega koli ukrepa, bodisi ravnalnega bodisi strukturnega, ki je potreben za zagotovitev učinkovite skladnosti s to uredbo. Komisija bi lahko vratarjem prepovedala pridobitve (tudi plenilske prevzeme) na področjih, ki so pomembna za to uredbo, kot so digitalni sektor ali sektorji, kjer se uporabljajo podatki, npr. igre na srečo, raziskovalni inštituti, potrošniško blago, naprave za fitnes in spremljanje zdravja, finančne storitve, ter za omejeno obdobje, kadar je to potrebno in sorazmerno za odpravo škode, ki je nastala s ponavljajočimi se kršitvami, ali za preprečitev nadaljnje škode za tekmovalnost in pravičnost notranjega trga. Pri tem lahko Komisija upošteva različne elemente, na primer verjetne omrežne učinke, konsolidacijo podatkov in morebitne dolgoročne učinke, ali in kdaj lahko cilji pridobitve s posebnimi viri podatkov s horizontalnimi, vertikalnimi ali konglomeratnimi učinki znatno ogrozijo tekmovalnost in konkurenčnost trgov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>45</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 65 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(65a) Začasni ukrepi so lahko pomembno orodje, s katerim se prepreči, da bi preiskovana kršitev med potekom preiskave povzročila večjo ali takojšnjo škodo poslovnim ali končnim uporabnikom vratarjev. V nujnih primerih, ko bi lahko zaradi nove prakse, s katero bi se lahko ogrozila tekmovalnost jedrnih platformnih storitev, nastalo tveganje hude in neposredne škode za poslovne ali končne uporabnike vratarjev, bi morala imeti Komisija pristojnost, da naloži začasne ukrepe, tako da ustreznemu vratarju začasno naloži obveznosti. Ti začasni ukrepi bi morali biti omejeni na to, kar je nujno in upravičeno. Uporabljati bi se morali, dokler ne bi bila zaključena preiskava trga in sprejet ustrezni končni sklep Komisije v skladu s členom 17.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>46</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 67</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(67) Če vratar med postopkom v zvezi z neizpolnjevanjem obveznosti ali preiskavo sistematičnega neizpolnjevanja obveznosti ponudi Komisiji zaveze, bi morala imeti ta možnost, da sprejme sklep, s katerim postanejo te zaveze za zadevnega vratarja zavezujoče, če ugotovi, da zagotavljajo učinkovito izpolnjevanje obveznosti iz te uredbe. V tem sklepu bi moralo biti tudi ugotovljeno, da ni več razloga za ukrepanje Komisije.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>47</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 70</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da od podjetij ali združenj podjetij neposredno zahteva, da predložijo vse pomembne dokaze, podatke in informacije. Poleg tega bi morala imeti Komisija za namene te uredbe možnost zahtevati vse relevantne informacije od vsakega javnega organa, telesa ali agencije v državi članici ali od katere koli fizične ali pravne osebe. Pri izpolnjevanju sklepa Komisije morajo podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja in predložiti dokumente.

(70) Komisiji bi bilo treba omogočiti, da od podjetij ali združenj podjetij neposredno zahteva, da predložijo vse pomembne dokaze, podatke in informacije. Komisija bi morala pri določanju rokov za predložitev zahtevanih informacij upoštevati velikost in zmogljivosti podjetja ali podjetniškega združenja. Poleg tega bi morala imeti Komisija za namene te uredbe možnost zahtevati vse relevantne informacije od vsakega javnega organa, telesa ali agencije v državi članici ali od katere koli fizične ali pravne osebe. Pri izpolnjevanju sklepa Komisije morajo podjetja odgovoriti na konkretna vprašanja in predložiti dokumente.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>48</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 75</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(75) V povezavi s postopki, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do dobrega upravljanja in obrambe, zlasti pravice do vpogleda v spis in pravice do zaslišanja, je treba zaščititi zaupne informacije. Poleg tega bi morala Komisija ob upoštevanju zaupnosti informacij zagotoviti, da se vsaka informacija, na katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik sklepa razume dejstva in pomisleke, na podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod nekaterimi pogoji se lahko nekatere poslovne evidence, kot je korespondenca med odvetniki in njihovimi strankami, štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni pogoji.

(75) V povezavi s postopki, ki se izvajajo v skladu s to uredbo, bi bilo treba zadevnim podjetjem podeliti pravico, da jih zasliši Komisija, o sprejetih sklepih pa bi bilo treba obvestiti širšo javnost. Ob zagotavljanju pravic zadevnih podjetij do dobrega upravljanja in obrambe, zlasti pravice do vpogleda v spis in pravice do zaslišanja, je treba zaščititi zaupne in občutljive komercialne informacije, ki bi lahko vplivale na zasebnost poslovnih skrivnosti. Poleg tega bi morala Komisija ob upoštevanju zaupnosti informacij zagotoviti, da se vsaka informacija, na katero se sklicuje pri sklepu, razkrije v tolikšnem obsegu, da lahko naslovnik sklepa razume dejstva in pomisleke, na podlagi katerih je bil sklep sprejet. Pod nekaterimi pogoji se lahko nekatere poslovne evidence, kot je korespondenca med odvetniki in njihovimi strankami, štejejo za zaupne, če so izpolnjeni ustrezni pogoji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>49</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 75 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(75a) Da bi olajšali sodelovanje in usklajevanje med Komisijo in državami članicami pri njihovih izvršilnih ukrepih, bi bilo treba ustanoviti skupino regulatorjev na visoki ravni s pristojnostmi v digitalnem sektorju, ki bi Komisiji svetovala. Ustanovitev skupine bi morala omogočati izmenjavo informacij in najboljših praks med državami članicami ter izboljšati spremljanje in tako okrepiti izvajanje te uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>50</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 75 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(75b) Komisija bi morala uporabiti določbe te uredbe v tesnem sodelovanju z nacionalnimi organi, pristojnimi za konkurenco, da bi zagotovila učinkovito izvršljivost in skladno izvajanje te uredbe ter olajšala sodelovanje z nacionalnimi organi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>51</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 76</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(76) Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje členov 3, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 in 30, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta35.

(76) Da bi zagotovili enotne pogoje za izvajanje členov 3, 5, 6, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 25 in 30, bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Navedena pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta35.

__________________

__________________

35 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

35 Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>52</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 77</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(77) O nekaterih posameznih sklepih Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za dopolnitev te uredbe. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo določanja kvantitativnih mejnih vrednosti za imenovanje vratarjev v skladu s to uredbo in v zvezi s posodobitvijo obveznosti iz te uredbe, če Komisija na podlagi preiskave trga ugotovi, da je treba posodobiti obveznosti, povezane s praksami, ki omejujejo tekmovalnost jedrnih platformnih storitev ali so nepoštene. Zlasti je pomembno, da se Komisija ustrezno posvetuje in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

(77) O nekaterih posameznih sklepih Komisije, izdanih v skladu s to uredbo, bi moral podati mnenje tudi svetovalni odbor, ustanovljen v skladu z Uredbo (EU) št. 182//2011. Za zagotovitev tekmovalnih in pravičnih trgov v digitalnem sektorju v vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastilo za sprejemanje aktov v skladu s členom 290 Pogodbe za dopolnitev te uredbe. Delegirane akte bi bilo treba sprejeti zlasti v zvezi z metodologijo določanja kvantitativnih mejnih vrednosti za imenovanje vratarjev v skladu s to uredbo. Zlasti je pomembno, da se Komisija ustrezno posvetuje in da se ta posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 201636. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov Evropski parlament in Svet zlasti prejmeta vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njuni strokovnjaki pa se lahko sistematično udeležujejo sestankov strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.

__________________

__________________

36 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

36 Medinstitucionalni sporazum med Evropskim parlamentom, Svetom Evropske unije in Evropsko komisijo o boljši pripravi zakonodaje (UL L 123, 12.5.2016, str. 1).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>53</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 77 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(77a) Nacionalna sodišča bodo imela pomembno vlogo pri uporabi te uredbe in bi morala imeti možnost, da Komisijo zaprosijo, da jim pošlje informacije ali mnenja o vprašanjih v zvezi z uporabo te uredbe. Hkrati bi morala imeti Komisija možnost, da sodiščem držav članic predloži ustne ali pisne pripombe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>54</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 77 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(77b) Žvižgači lahko pristojnim organom posredujejo nove informacije, ki jim pomagajo pri odkrivanju kršitev te uredbe in nalaganju kazni. Zato bi bilo treba s to uredbo zagotoviti, da bo vzpostavljena ustrezna ureditev, ki bo žvižgačem omogočala, da bodo pristojne organe obveščali o dejanskih ali morebitnih kršitvah te uredbe, in jih ščitila pred povračilnimi ukrepi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>55</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 77 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(77c) Končni potrošniki bi morali imeti pravico uveljavljati svoje pravice v zvezi z obveznostmi, ki se v skladu s to uredbo naložijo vratarjem z zastopniškimi tožbami za povračilo škode v skladu z Direktivo (EU) 2020/1818.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>56</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 78</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(78) Komisija bi morala to uredbo redno ocenjevati in pozorno spremljati njen učinek na tekmovalnost in pravičnost poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po spremembah glede na ustrezne tehnološke ali komercialne spremembe. To ocenjevanje bi moralo vključevati redno pregledovanje seznama jedrnih platformnih storitev in obveznosti, naloženih vratarjem, ter njihovega izvrševanja, da bi se zagotovili tekmovalnost in pravičnost digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli širok pogled na dogajanje v sektorju, bi bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje držav članic in ustreznih zainteresiranih strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži Opazovalnica za gospodarstvo spletnih platform, ki je bila prvič ustanovljena s Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene Komisija sprejme ustrezne ukrepe. Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni varstva in spoštovanja skupnih pravic in vrednot EU, zlasti enakosti in nediskriminacije, določiti za cilj pri ocenjevanju in pregledovanju praks in obveznosti iz te uredbe.

(78) Komisija bi morala to uredbo redno ocenjevati in pozorno spremljati njen učinek na tekmovalnost in pravičnost poslovnih odnosov v gospodarstvu spletnih platform, zlasti da bi ugotovila potrebo po spremembah glede na ustrezne tehnološke ali komercialne spremembe. To ocenjevanje bi moralo vključevati redno pregledovanje seznama jedrnih platformnih storitev ter njihovega izvrševanja, da bi se zagotovili tekmovalnost in pravičnost digitalnih trgov po vsej Uniji. Da bi imeli širok pogled na dogajanje v sektorju, bi bilo treba pri oceni upoštevati izkušnje držav članic in ustreznih zainteresiranih strani. Komisija lahko v zvezi s tem preuči tudi mnenja in poročila, ki jih ji predloži Opazovalnica za gospodarstvo spletnih platform, ki je bila prvič ustanovljena s Sklepom Komisije C(2018) 2393 z dne 26. aprila 2018. Po oblikovanju ocene Komisija sprejme ustrezne ukrepe. Komisija bi morala ohranjanje visoke ravni varstva in spoštovanja skupnih pravic in vrednot EU, zlasti enakosti in nediskriminacije, določiti za cilj pri ocenjevanju in pregledovanju praks in obveznosti iz te uredbe.

</Amend><Amend>Predlog spremembe  <NumAm>57</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 79 a  (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(79a) Komisiji bi bilo treba brez poseganja v proračunski postopek in prek obstoječih finančnih instrumentov dodeliti ustrezne človeške, finančne in tehnične vire, da bo lahko učinkovito opravljala svoje naloge in izvajala svoja pooblastila v zvezi z izvrševanjem te uredbe.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>58</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Uvodna izjava 79 – točka 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členi 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi zato bilo treba razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli –

(79b) Ta uredba spoštuje temeljne pravice in načela, ki jih priznava predvsem Listina Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti členi 16, 47 in 50 Listine. To uredbo bi zato bilo treba razlagati in uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli –

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>59</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. V tej uredbi so določena harmonizirana pravila, ki zagotavljajo tekmovalne in pravične trge v digitalnem sektorju po vsej Uniji, na katerih delujejo vratarji.

1. Namen te uredbe je, da prispeva k pravilnemu delovanju notranjega trga, tako da se z njo določijo harmonizirana pravila, ki zagotavljajo tekmovalne in pravične trge za vsa podjetja v korist tako poslovnih kot končnih uporabnikov v digitalnem sektorju po vsej Uniji, kjer delujejo vratarji, da bi spodbudili inovacije in povečali blaginjo potrošnikov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>60</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 3 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) povezane z elektronskimi komunikacijskimi storitvami, kot so opredeljene v členu 2(4) Direktive (EU) 2018/1972, razen trgov, povezanih z medosebnimi komunikacijskimi storitvami, kot so opredeljene v členu 2(4)(b) navedene direktive.

(b) povezane z elektronskimi komunikacijskimi storitvami, kot so opredeljene v členu 2(4) Direktive (EU) 2018/1972, razen trgov, povezanih z medosebnimi komunikacijskimi storitvami, neodvisnimi od številke, kot so opredeljene v členu 2(7) navedene direktive.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>61</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Države članice ne nalagajo vratarjem nadaljnjih obveznosti na podlagi zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, katerih namen je zagotoviti tekmovalne in pravične trge. To ne posega v pravila, ki v skladu s pravom Unije stremijo k drugim legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič v tej uredbi državam članicam ne preprečuje, da bi podjetjem, vključno s ponudniki jedrnih platformnih storitev, naložile obveznosti, združljive s pravom Unije, katerih namen je varstvo potrošnikov ali boj proti dejanjem nelojalne konkurence, če te obveznosti niso povezane s tem, da imajo zadevna podjetja status vratarja v smislu te uredbe.

5. Da bi preprečili drobljenje notranjega trga, države članice vratarjem ne nalagajo nadaljnjih obveznosti v smislu te uredbe na podlagi zakonov, uredb ali upravnih ukrepov, katerih namen je zagotoviti tekmovalne in pravične trge. To ne posega v pravila, ki v skladu s pravom Unije stremijo k drugim legitimnim javnim interesom. Zlasti pa nič v tej uredbi državam članicam ne preprečuje, da bi podjetjem, vključno s ponudniki jedrnih platformnih storitev, naložile obveznosti, združljive s pravom Unije, katerih namen je varstvo potrošnikov, boj proti dejanjem nelojalne konkurence, če te obveznosti niso povezane s tem, da imajo zadevna podjetja status vratarja v smislu te uredbe, ali za uveljavljanje legitimnih javnih interesov.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>62</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Ta uredba ne posega v uporabo členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki prepovedujejo protikonkurenčne sporazume, sklepe podjetniških združenj, usklajena ravnanja in zlorabe prevladujočega položaja; nacionalnih pravil o konkurenci, ki prepovedujejo druge oblike enostranskega ravnanja, kolikor se uporabljajo za podjetja, ki niso vratarji, ali vratarjem ne nalagajo dodatnih obveznosti; Uredbe Sveta (ES) št. 139/200438 in nacionalnih pravil o nadzoru združitev; Uredbe (EU) 2019/1150 in Uredbe (EU) …/… Evropskega parlamenta in Sveta39.

6. Ta uredba ne posega v uporabo členov 101 in 102 PDEU. Prav tako ne posega v uporabo: nacionalnih pravil, ki prepovedujejo protikonkurenčne sporazume, sklepe podjetniških združenj, usklajena ravnanja in zlorabe prevladujočega položaja; nacionalnih pravil o konkurenci, ki prepovedujejo druge oblike enostranskega ravnanja, kolikor se ta pravila uporabljajo za podjetja, ki niso vratarji v smislu te uredbe, ali vratarjem nalagajo dodatne obveznosti; Uredbe Sveta (ES) št. 139/200438 in nacionalnih pravil o nadzoru združitev in Uredbe (EU) 2019/1150.

__________________

__________________

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (uredba ES o združitvah) (UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

38 Uredba Sveta (ES) št. 139/2004 z dne 20. januarja 2004 o nadzoru koncentracij podjetij (uredba ES o združitvah) (UL L 24, 29.1.2004, str. 1).

39 Uredba (EU) …/… Evropskega parlamenta in Sveta – predlog o enotnem trgu digitalnih storitev (Akt o digitalnih storitvah) in spremembi Direktive 2000/31/ES.

 

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>63</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Nacionalni organi ne sprejemajo sklepov, ki bi bili v nasprotju s sklepom, ki ga je Komisija sprejela v skladu s to uredbo. Komisija in države članice pri izvršilnih ukrepih tesno sodelujejo in se usklajujejo.

7. Nacionalni organi ne sprejemajo sklepov, ki bi bili v nasprotju s sklepom, ki ga je Komisija sprejela v skladu s to uredbo. Komisija in države članice pri izvršilnih ukrepih te uredbe tesno sodelujejo in se usklajujejo na podlagi načel iz člena 31d.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>64</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka f a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) spletne brskalnike;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>65</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka f b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) virtualne pomočnike;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>66</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka f c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fc) povezano televizijo;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>67</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 2 – točka h</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) storitve oglaševanja, vključno z oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi izmenjavami in vsemi drugimi oglaševalskimi posredniškimi storitvami, ki jih zagotavlja ponudnik katerih koli jedrnih platformnih storitev iz točk (a) do (g);

(h) storitve spletnega oglaševanja, vključno z oglaševalskimi omrežji, oglaševalskimi izmenjavami in vsemi drugimi oglaševalskimi posredniškimi storitvami, ki jih zagotavlja ponudnik, če je podjetje, katerega del je, tudi ponudnik katerih koli jedrnih platformnih storitev iz točk (a) do (g);

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>68</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 6</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6) „spletni iskalnik“ pomeni digitalno storitev, kot je opredeljena v točki 5 člena 2 Uredbe (EU) 2019/1150;

(6) „spletni iskalnik“ pomeni digitalno storitev, kot je opredeljena v točki 5 člena 2 Uredbe (EU) 2019/1150, s čimer so izključene iskalne funkcije na drugih spletnih posredniških storitvah;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>69</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10a) „spletni brskalnik“ pomeni programsko aplikacijo, ki uporabnikom omogoča dostop do spletnih vsebin na strežnikih, ki so povezani z omrežji, kot je internet, in interakcijo z njimi, vključno s samostojnimi spletnimi brskalniki in spletnimi brskalniki, integriranimi ali vdelanimi v programsko opremo ali podobno;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>70</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10b) „virtualni pomočniki“ pomeni programsko opremo, ki je vključena v blago ali medsebojno povezana z njim, v smislu Direktive 2019/771, ki lahko obdela zahteve, naloge ali vprašanja na podlagi avdio, slikovnih ali drugih kognitivno-računalniških tehnologij, vključno s storitvami razširjene resničnosti, ter na podlagi teh zahtev, nalog ali vprašanj dostopa do svojih storitev in storitev tretjih strani ali takšne storitve nadzoruje.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>71</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 10 c (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(10c) „povezana televizija“ pomeni sistemsko programsko opremo ali programsko aplikacijo, ki nadzoruje televizijski sprejemnik, povezan z internetom, kar omogoča izvajanje programskih aplikacij, tudi za pretočno predvajanje glasbe in videa, in prikazovanje slik;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>72</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 14</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(14) „pomožna storitev“ pomeni storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih platformnih storitev ali skupaj z njimi, vključno s plačilnimi storitvami, kot so opredeljene v členu 4(3), in tehničnimi storitvami, ki podpirajo opravljanje plačilnih storitev, kot so opredeljene v členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, ter storitvami izpolnjevanja naročil, identifikacije ali oglaševanja;

(14) „pomožna storitev“ pomeni storitve, ki se zagotavljajo v okviru jedrnih platformnih storitev ali skupaj z njimi, vključno s plačilnimi storitvami, kot so opredeljene v členu 4(3), tehničnimi storitvami, ki podpirajo opravljanje plačilnih storitev, kot so opredeljene v členu 3(j) Direktive (EU) 2015/2366, sistemi plačevanja v aplikaciji ter storitvami izpolnjevanja naročil, vključno z dostavo paketov, kot je opredeljena v členu 2(2) Uredbe (EU) 2018/644, tovornega prometa, identifikacije ali oglaševanja;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>73</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 14 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(14a) „sistem plačevanja v aplikaciji“ pomeni aplikacijo, storitev ali uporabniški vmesnik, s katerim se obdelajo plačila uporabnikov aplikacije.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>74</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 18</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se ponujajo preko spletnih posredniških storitev ali spletnih storitev družbenega mreženja, oziroma pomen, ki se pripiše rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo ponudniki spletnih posredniških storitev ali spletnih storitev socialnega mreženja oziroma ponudniki spletnih iskalnikov, ne glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo za tako predstavitev, organizacijo ali sporočilo;

(18) „razvrstitev“ pomeni relativno mesto vidnosti blaga ali storitev, ki se ponujajo preko jedrnih platformnih storitev, oziroma pomen, ki se pripiše rezultatom iskanja spletnih iskalnikov, kot jih predstavijo, organizirajo ali sporočijo ponudniki jedrnih platformnih storitev, ne glede na tehnična sredstva, ki se uporabijo za tako predstavitev, organizacijo ali sporočilo;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>75</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 18 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(18a) „rezultati iskanja“ pomenijo kakršnekoli informacije v katerikoli obliki, vključno z besedili, grafiko, glasom ali drugimi oblikami, ki so dane v odgovor na pisno ali ustno iskalno poizvedbo in so s to poizvedbo povezane, ne glede na to, ali so informacije organski rezultat, plačan rezultat, neposreden odgovor ali katerikoli proizvod, storitev ali informacija, ponujena v povezavi z organskimi rezultati ali prikazana skupaj z njimi oziroma delno ali v celoti vključena vanje;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>76</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 2 – odstavek 1 – točka 23 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(23a) „interoperabilnost“ pomeni zmožnost izmenjave informacij in vzajemne uporabe informacij, ki so bile izmenjane, tako da vsi elementi strojne ali programske opreme, ki so pomembni za izbrano storitev in ki jih njen ponudnik uporablja, učinkovito delujejo s strojno ali programsko opremo, pomembno za izbrane storitve, ki jih ponujajo tretji ponudniki storitev, ki se razlikujejo od elementov, preko katerih se prvotno zagotavljajo zadevne informacije. To vključuje možnost dostopa do informacij, ne da bi bilo treba uporabiti aplikacijsko programsko opremo ali druge tehnologije za konverzijo.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>77</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 1 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ponudnik jedrnih platformnih storitev se imenuje za vratarja, če:

1. Podjetje se imenuje za vratarja, če:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>78</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 1 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zagotavlja jedrno platformno storitev, ki je pomembna vstopna točka, preko katere poslovni uporabniki dosežejo končne uporabnike, ter

(b) zagotavlja jedrno platformno storitev, ki je pomembna vstopna točka, preko katere poslovni in končni uporabniki dosežejo druge končne uporabnike, ter

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>79</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – uvodni del</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Predpostavlja se, da ponudnik jedrnih platformnih storitev izpolnjuje:

2. Predpostavlja se, da podjetje izpolnjuje:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>80</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar podjetje, ki mu pripada, v zadnjih treh poslovnih letih doseže letni promet v EGP vsaj 6,5 milijarde EUR ali kadar povprečna tržna kapitalizacija ali enakovredna pravična tržna vrednost podjetja, ki mu pripada, v zadnjem poslovnem letu znaša najmanj 65 milijard EUR, in jedrno platformno storitev zagotavlja v najmanj treh državah članicah;

(a) zahtevo iz točke 1(a), kadar v zadnjih treh poslovnih letih doseže letni promet v EGP vsaj 8 milijarde EUR ali kadar povprečna tržna kapitalizacija ali enakovredna pravična tržna vrednost podjetja v zadnjem poslovnem letu znaša najmanj 80 milijard EUR, in jedrno platformno storitev zagotavlja v najmanj treh državah članicah;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>81</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar zagotavlja jedrno platformno storitev, ki ima več kot 45 milijonov mesečno aktivnih končnih uporabnikov, ki imajo sedež ali se nahajajo v Uniji, in več kot 10 000 letno aktivnih poslovnih uporabnikov s sedežem v Uniji v zadnjem poslovnem letu;

(b) zahtevo iz točke 1(b), kadar zagotavlja eno ali več jedrnih platformnih storitev, izmed katerih ima vsaka več kot 45 milijonov končnih uporabnikov mesečno, ki imajo sedež ali se nahajajo v EGS, ali več kot 10 000 poslovnih uporabnikov letno s sedežem v EGS v zadnjem poslovnem letu;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>82</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka b – pododstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

za namene prvega pododstavka se mesečno aktivni končni uporabniki nanašajo na povprečno število mesečno aktivnih končnih uporabnikov v večjem delu zadnjega poslovnega leta;

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>83</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v vsakem od zadnjih treh poslovnih let.

(c) zahtevo iz točke 1(c), kadar so bile mejne vrednosti iz točke (b) dosežene v vsakem od zadnjih dveh poslovnih let.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>84</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 2 – pododstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

Za namene točke (b)

 

(i) se število končnih uporabnikov na mesec in število poslovnih uporabnikov na leto izmeri ob upoštevanju kazalnikov iz Priloge k tej uredbi ter

 

(ii) se končni uporabniki na mesec nanašajo na povprečno število končnih uporabnikov na mesec v obdobju vsaj zadnjih šestih mesecev zadnjega poslovnega leta;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>85</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Kadar ponudnik jedrnih platformnih storitev dosega vse mejne vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo v treh mesecih po izpolnitvi navedenih pragov in ji predloži zadevne informacije iz odstavka 2. Navedeno uradno obvestilo vključuje zadevne informacije iz odstavka 2 za vsako jedrno platformno storitev ponudnika, ki izpolnjuje mejne vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo se posodobi vedno, kadar druga osnovna storitev platform individualno izpolni mejne vrednosti iz točke 2(b).

3. Kadar podjetje, ki zagotavlja jedrne platformne storitve, dosega vse mejne vrednosti iz odstavka 2, o tem uradno obvesti Komisijo brez odlašanja in najpozneje v dveh mesecih po izpolnitvi navedenih pragov in ji predloži zadevne informacije iz odstavka 2. Navedeno uradno obvestilo vključuje zadevne informacije iz odstavka 2 za vsako jedrno platformno storitev podjetja, ki izpolnjuje mejne vrednosti iz točke 2(b). Uradno obvestilo se posodobi vedno, kadar druga osnovna storitev platform individualno izpolni mejne vrednosti iz točke 2(b).

Če zadevni ponudnik jedrne platformne storitve ne sporoči uradno informacij v skladu s tem odstavkom, Komisiji to ne prepreči, da bi te ponudnike kadar koli imenovala za vratarje v skladu z odstavkom 4.

Če zadevno podjetje, ki zagotavlja jedrno platformno storitev, ne sporoči uradno informacij v skladu s tem odstavkom, Komisiji to ne prepreči, da bi ta podjetja kadar koli imenovala za vratarje v skladu z odstavkom 4.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>86</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje 60 dni po prejemu popolnih informacij iz odstavka 3 imenuje ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki izpolnjuje vse mejne vrednosti iz odstavka 2, za vratarja, razen če navedeni ponudnik z uradnim obvestilom ne predloži dovolj utemeljenih argumentov, s katerimi dokaže, da v okoliščinah, v katerih se zadevne jedrne platformne storitve zagotavljajo, in ob upoštevanju elementov iz odstavka 6 ponudnik ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1.

Komisija brez nepotrebnega odlašanja in najpozneje 60 dni po prejemu popolnih informacij iz odstavka 3 imenuje podjetje, ki zagotavlja jedrne platformne storitve in ki izpolnjuje vse mejne vrednosti iz odstavkov 1 in 2, za vratarja. Podjetje lahko v uradnem obvestilu predloži prepričljive argumente, s katerimi dokaže, da v okoliščinah, v katerih se zadevne jedrne platformne storitve zagotavljajo, podjetje ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>87</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 4 – pododstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar vratar predloži ustrezno utemeljene trditve, s katerimi dokaže, da ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 1, Komisija uporabi odstavek 6, da oceni, ali so merila iz odstavka 1 izpolnjena.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>88</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 4 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

4a. Če podjetje, ki zagotavlja jedrno platformno storitev, ne obvesti Komisije in v roku, ki ga določi Komisija, ne predloži vseh ustreznih informacij, ki se zahtevajo v odstavku 3 in so potrebne za odločitev glede njegovega imenovanja za vratarja v skladu s z odstavkoma (2) in (6), sme Komisija to podjetje kadarkoli imenovati za vratarja na podlagi informacij, s katerimi Komisija razpolaga v skladu s členom 4.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>89</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

5. Komisija je pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 37, s katerimi določi metodologijo za ugotavljanje, ali so dosežene kvantitativne mejne vrednosti iz odstavka 2, in jo po potrebi redno prilagaja tržnim in tehnološkim spremembam, zlasti v zvezi z mejnimi vrednostmi iz točke 2(a).

5. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 37, s katerimi določi metodologijo za ugotavljanje, ali so dosežene kvantitativne mejne vrednosti iz odstavka 2 tega člena, in jo po potrebi redno prilagaja tržnim in tehnološkim spremembam. Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 37, s katerimi posodobi seznam kazalnikov iz Priloge k tej uredbi.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>90</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

6. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 15 za vratarja določi vsakega ponudnika jedrnih platformnih storitev, ki izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1, vendar ne izpolnjuje vseh pragov iz odstavka 2, ali ki predloži ustrezno utemeljene argumente v skladu z odstavkom 4.

6. Komisija v skladu s postopkom iz člena 15 za vratarja določi vsako podjetje, ki zagotavlja jedrne platformne storitve, z izjemo srednjih, malih ali mikropodjetij, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES, ki izpolnjuje vse zahteve iz odstavka 1 tega člena, vendar ne izpolnjuje vseh pragov iz odstavka 2 tega člena.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>91</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) velikost, vključno s prometom in tržno kapitalizacijo, operacije in položaj ponudnika jedrnih platformnih storitev;

(a) velikost, vključno s prometom in tržno kapitalizacijo, operacije in položaj podjetja, ki zagotavlja jedrne platformne storitve;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>92</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) ovire za vstop, ki izhajajo iz omrežnih učinkov in prednosti na podlagi podatkov, zlasti v zvezi z dostopom ponudnika do osebnih in neosebnih podatkov in njihovim zbiranjem ali analitično zmogljivostjo;

(c) ovire za vstop, ki izhajajo iz omrežnih učinkov in prednosti na podlagi podatkov, zlasti v zvezi z dostopom podjetja do osebnih in neosebnih podatkov in njihovim zbiranjem ali analitično zmogljivostjo;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>93</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka d</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) učinke v zvezi z obsegom in področjem uporabe, od katerih ima ponudnik koristi, med drugim glede podatkov;

(d) učinke v zvezi z obsegom in področjem uporabe, od katerih ima podjetje koristi, med drugim glede podatkov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>94</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka e a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) stopnjo večdomnosti pri uporabnikih;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>95</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 2 – točka e b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(eb) sposobnost podjetja za izvajanje konglomeratnih strategij, zlasti prek vertikalne integracije ali pomembnega vzvoda na povezanih trgih;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>96</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pri oceni upošteva predvidljivi razvoj teh elementov.

Komisija pri oceni upošteva predvidljivi razvoj teh elementov, vključno z vsemi načrtovanimi koncentracijami, ki vključujejo drugega ponudnika jedrnih platformnih storitev ali katerihkoli drugih storitev, ki se zagotavljajo v digitalnem sektorju.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>97</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, ki izpolnjuje kvantitativne mejne vrednosti iz odstavka 2, ne izvaja precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik pozvan, da jih v razumnem roku izvede in predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, da navedenega ponudnika imenuje za vratarja.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>98</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 6 – pododstavek 5</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar ponudnik jedrne platformne storitve, ki ne izpolnjuje kvantitativnih mejnih vrednosti iz odstavka 2, ne izvede precejšnjega dela preiskovalnih ukrepov, ki jih je določila Komisija, in se to nadaljuje po tem, ko je bil ponudnik pozvan, naj jih v razumnem roku izvede in predloži ugotovitve, ima Komisija pravico, da navedenega ponudnika imenuje za vratarja na podlagi razpoložljivih dejstev.

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>99</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Komisija za vsakega vratarja, določenega v skladu z odstavkom 4 ali odstavkom 6, ugotovi zadevno podjetje, ki mu pripada, ter oblikuje seznam zadevnih jedrnih platformnih storitev, ki se opravljajo v okviru tega istega podjetja in ki posamično delujejo kot pomembna vstopna točka za poslovne uporabnike, preko katere dosežejo končne uporabnike, kot je navedeno v točki 1(b).

7. Komisija za vsako podjetje, ki je imenovano za vratarja v skladu z odstavkom 4 ali odstavkom 6, v roku iz odstavka 4 ugotovi zadevne jedrne platformne storitve, ki se opravljajo v okviru tega istega podjetja in ki posamično delujejo kot pomembna vstopna točka za poslovne uporabnike, prek katere dosežejo končne uporabnike, kot je navedeno v točki 1(b).

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>100</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 3 – odstavek 8</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

8. Vratar izpolni obveznosti iz členov 5 in 6 v šestih mesecih po vključitvi jedrne platformne storitve na seznam iz odstavka 7 tega člena.

8. Vratar izpolni obveznosti iz členov 5 in 6 čim prej, v vsakem primeru pa najpozneje v štirih mesecih po vključitvi jedrne platformne storitve na seznam iz odstavka 7 tega člena.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>101</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Komisija redno in najmanj vsaki dve leti pregleda, ali imenovani vratarji še naprej izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1) oziroma ali navedene zahteve izpolnjujejo novi ponudniki jedrnih platformnih storitev. Z rednim pregledom se tudi preveri, ali je treba prilagoditi seznam zadevnih jedrnih platformnih storitev vratarja.

2. Komisija redno in najmanj vsaka tri leta pregleda, ali imenovani vratarji še naprej izpolnjujejo zahteve iz člena 3(1), in najmanj vsako leto, ali navedene zahteve izpolnjujejo nove jedrne platformne storitve. Z rednim pregledom se tudi preveri, ali je treba prilagoditi seznam zadevnih jedrnih platformnih storitev vratarja. Pregled nima suspenzivnega učinka na obveznosti vratarja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>102</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 2 – pododstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Kadar Komisija na podlagi navedenega pregleda v skladu s prvim pododstavkom ugotovi, da so se dejstva, na katerih je temeljilo imenovanje ponudnikov jedrnih platformnih storitev za vratarje, spremenila, sprejme ustrezen sklep.

Kadar Komisija na podlagi navedenega pregleda v skladu s prvim pododstavkom ugotovi, da so se dejstva, na katerih je temeljilo imenovanje podjetij, ki zagotavljajo jedrne platformne storitve za vratarje, spremenila, sprejme ustrezen sklep.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>103</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 4 – odstavek 3</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija objavi in posodobi seznam vratarjev ter seznam jedrnih platformnih storitev, v zvezi s katerimi morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz členov 5 in 6.

3. Komisija objavi in posodobi seznam podjetij, ki so imenovana za vratarje, ter seznam jedrnih platformnih storitev, v zvezi s katerimi morajo stalno izpolnjevati obveznosti iz členov 5 in 6. Komisija objavi letno poročilo z izsledki svojih dejavnosti spremljanja, vključno z učinkom na poslovne uporabnike, zlasti mala in srednja podjetja, ter končne uporabnike, in ga predloži Evropskemu parlamentu in Svetu.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>104</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, ne združuje z osebnimi podatki iz nobenih drugih storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje druge storitve, da bi združil osebne podatke, razen če je imel končni uporabnik izrecno izbiro in je dal privolitev v smislu Uredbe (EU) 2016/679;

(a) zagotovi, da osebnih podatkov, ki izhajajo iz teh jedrnih platformnih storitev, ne združuje ali jih navzkrižno uporablja z osebnimi podatki iz nobenih drugih storitev, ki jih zagotavlja vratar, ali osebnimi podatki iz storitev tretjih oseb in končnih uporabnikov ne vpisuje v svoje druge storitve, da bi združil osebne podatke, razen če je imel končni uporabnik izrecno izbiro na izrecen in jasen način in je dal privolitev v smislu Uredbe (EU) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>105</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) poslovnim uporabnikom omogoča, da končnim uporabnikom ponujajo enake proizvode ali storitve preko spletnih posredniških storitev tretjih oseb po cenah ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali pogojev, ponujenih prek spletnih posredniških storitev vratarja;

(b) poslovnim uporabnikom ne nalaga pogodbenih obveznosti, zaradi katerih končnim uporabnikom ne bi mogli ponujati enakih proizvodov ali storitev preko spletnih posredniških storitev tretjih oseb ali prek lastnega neposrednega spletnega prodajnega kanala po cenah ali pod pogoji, ki se razlikujejo od cen ali pogojev, ponujenih prek spletnih posredniških storitev vratarja;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>106</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) poslovnim uporabnikom omogoča promocijo ponudb končnim uporabnikom, ki so jih pridobili preko jedrne platformne storitve, sklepanje pogodb s temi končnimi uporabniki ne glede na to, ali v ta namen uporabljajo jedrne platformne storitve vratarja ali ne, ter omogočanje končnim uporabnikom, da imajo prek jedrnih platformnih storitev vratarja dostop do vsebine, naročnin, funkcij ali drugih elementov in jih uporabljajo s pomočjo programske aplikacije poslovnega uporabnika, kadar so končni uporabniki te elemente pridobili od zadevnega poslovnega uporabnika, ne da bi uporabljali jedrne platformne storitve vratarja;

(c) poslovnim uporabnikom omogoča, da končnim uporabnikom, ki so jih pridobili prek jedrne platformne storitve ali prek drugih kanalov, sporočajo in promovirajo ponudbe, tudi pod drugačnimi nakupnimi pogoji, ter da sklepajo pogodbe s temi končnimi uporabniki ali prejemajo plačila za opravljene storitve ne glede na to, ali v ta namen uporabljajo jedrne platformne storitve vratarja;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>107</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 1 – odstavek 1 – točka c a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ca) končnim uporabnikom omogoča, da imajo prek jedrnih platformnih storitev vratarja dostop do vsebine, naročnin, funkcij ali drugih elementov in da jih uporabljajo s pomočjo programske aplikacije poslovnega uporabnika, tudi če so končni uporabniki te elemente pridobili od zadevnega poslovnega uporabnika, ne da bi pri tem uporabili jedrne platformne storitve vratarja, razen če lahko vratar dokaže, da tak dostop ogroža varstvo podatkov končnih uporabnikov ali kibernetsko varnost;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>108</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka d</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) poslovnim uporabnikom ne preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili na zadevni javni organ;

(d) poslovnim uporabnikom in končnim uporabnikom niti neposredno niti posredno ne preprečuje ali jih ne omejuje, da bi se v zvezi s katero koli prakso vratarjev obrnili na zadevni javni organ, tudi na nacionalno sodišče;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>109</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka e</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) od poslovnih uporabnikov ne zahteva, da v okviru storitev, ki jih ponujajo z jedrnimi platformnimi storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo identifikacijsko storitev tega vratarja ali zagotavljajo interoperabilnost z njo;

(e) od poslovnih uporabnikov ne zahteva, da v okviru storitev, ki jih ponujajo z jedrnimi platformnimi storitvami vratarja, uporabljajo ali ponujajo identifikacijsko ali drugo pomožno storitev tega vratarja ali zagotavljajo interoperabilnost z njo;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>110</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka f</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) od poslovnih uporabnikov ali končnih uporabnikov ne zahteva, da se naročijo na katero koli drugo jedrno platformno storitev, ki je opredeljena v skladu s členom 3 ali izpolnjuje mejne vrednosti iz člena 3(2)(b), ali se registrirajo vanjo kot pogoj za dostop do katere koli njegove jedrne platformne storitve, določene v skladu z navedenim členom, ali vpis ali registracijo vanjo;

(f) od poslovnih uporabnikov ali končnih uporabnikov ne zahteva, da se naročijo na katero koli drugo jedrno platformno storitev ali se registrirajo vanjo kot pogoj za možnost uporabe ali dostop do katere koli njegove jedrne platformne storitve, določene v skladu z navedenim členom, ali vpis ali registracijo vanjo;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>111</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom, ki jim zagotavlja storitve oglaševanja, na njihovo zahtevo predloži informacije o ceni, ki sta jo plačala oglaševalec in založnik, ter znesku ali nadomestilu, plačanem založniku za objavo zadevnega oglasa in vsako posamezno zadevno storitev oglaševanja, ki jo je opravil vratar.

(g) oglaševalcem in založnikom ali tretjim osebam, ki jih pooblastijo oglaševalci ali založniki, ki jim zagotavlja storitve digitalnega oglaševanja, omogoča brezplačen, visokokakovosten, učinkovit in stalen dostop do celovitih informacij v realnem času o vidnosti in razpoložljivosti portfelja oglasov, med katerimi so informacije o:

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>112</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka i (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

i) pogojih oblikovanja cen v zvezi s ponudbami oglaševalcev in oglaševalskih posrednikov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>113</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka ii (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

ii) mehanizmih določanja cen in sistemih za izračun pristojbin v dražbenem postopku, tudi o necenovnih merilih;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>114</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka iii (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

iii) ceno in pristojbinami, ki jih plačata oglaševalec in založnik, vključno z vsemi odbitki in doplačili;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>115</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka iv (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

iv) znesku in nadomestilu, izplačanemu založniku za objavo določenega oglasa, ter

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>116</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g – točka v (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

v) znesku in nadomestilu, izplačanemu založniku za vsako od zadevnih oglaševalskih storitev, ki jih zagotavlja vratar.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>117</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ga) pri konkuriranju poslovnim uporabnikom ne uporablja podatkov, ki niso javno dostopni in ki jih ti poslovni uporabniki ustvarijo z uporabo ustreznih jedrnih platformnih storitev ali pomožnih storitev, tudi če te podatke ustvarijo končni uporabniki teh poslovnih uporabnikov, ki uporabljajo jedrne platformne storitve ali pomožne storitve, ali jih predložijo ti poslovni uporabniki ali končni uporabniki teh poslovnih uporabnikov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>118</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 5 – odstavek 1 – točka g b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(gb) dovoljuje in tehnično omogoča, da končni uporabniki odstranijo vsako predhodno nameščeno programsko aplikacijo v operacijskem sistemu, ki ga zagotavlja ali dejansko nadzoruje vratar, in sicer enako enostavno kot vsako drugo programsko aplikacijo, ki jo končni uporabniki kadar koli namestijo, ter da spremenijo privzete nastavitve v operacijskem sistemu, ki vodijo ali usmerjajo končne uporabnike k storitvam ali proizvodom vratarja, pri čemer se ne posega v možnost vratarja, da to odstranitev omeji pri programskih aplikacijah, ki so bistvene za delovanje operacijskega sistema ali naprave in jih tretje osebe tehnično ne morejo ponujati kot samostojnih aplikacij;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>119</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka a</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(a) pri konkuriranju poslovnim uporabnikom ne uporablja podatkov, ki niso javno dostopni in se ustvarijo z dejavnostmi navedenih poslovnih uporabnikov, vključno s končnimi uporabniki teh poslovnih uporabnikov, njegovimi jedrnimi platformnimi storitvami ali jih predložijo zadevni poslovni uporabniki njegovih jedrnih platformnih storitev ali končni uporabniki teh poslovnih uporabnikov;

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>120</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka a a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(aa) za lastne komercialne namene in za namene vključevanja oglasov tretjih oseb v svoje storitve ne združuje osebnih podatkov za ciljno ali mikriciljno usmerjeno oglaševanje, razen če je končni uporabnik, ki ni mladoletnik, vratarju dal jasno, izrecno, obnovljeno in informirano privolitev v skladu s postopkom iz Uredbe (EU) 2016/679.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>121</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka b</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(b) končnim uporabnikom omogoča odstranitev vseh predhodno nameščenih programskih aplikacij iz njegove jedrne platformne storitve brez poseganja v možnost vratarja, da omeji tako odstranitev v zvezi s programskimi aplikacijami, ki so bistvene za delovanje operacijskega sistema ali naprave in jih tretje osebe tehnično ne morejo ponujati kot samostojnih aplikacij;

črtano

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>122</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka c</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(c) omogoča namestitev in učinkovito uporabo programskih aplikacij tretjih oseb ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki uporabljajo operacijske sisteme navedenega vratarja ali so interoperabilne z njimi, ter omogoča, da se do teh programskih aplikacij ali trgovin s programskimi aplikacijami dostopa s sredstvi, ki niso jedrne platformne storitve navedenega vratarja. Vratarju se ne prepreči sprejemanje sorazmernih ukrepov, s katerimi zagotovi, da programske aplikacije tretjih oseb ali trgovine s programskimi aplikacijami ne ogrožajo celovitosti strojne opreme ali operacijskega sistema, ki ga zagotavlja vratar;

(c) dovoljuje in tehnično omogoča namestitev in učinkovito uporabo programskih aplikacij tretjih oseb ali trgovin s programskimi aplikacijami, ki uporabljajo operacijske sisteme navedenega vratarja ali so interoperabilne z njimi, ter omogoča, da se do teh programskih aplikacij ali trgovin s programskimi aplikacijami dostopa s sredstvi, ki niso ustrezne jedrne platformne storitve navedenega vratarja. Vratar končne uporabnike po potrebi zaprosi, naj se odločijo, ali bosta prenesena aplikacija ali trgovina z aplikacijami njihovi privzeti nastavitvi. Vratarju se ne prepreči sprejemanje potrebnih in sorazmernih ukrepov, s katerimi zagotovi, da programske aplikacije tretjih oseb ali trgovine s programskimi aplikacijami ne ogrožajo celovitosti strojne opreme ali operacijskega sistema, ki ga zagotavlja vratar, ali varstva podatkov uporabnikov in kibernetske varnosti, če vratar te potrebne in sorazmerne ukrepe ustrezno utemelji;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>123</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka d</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(d) pri razvrščanju storitev in proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali katera koli tretja oseba, ki pripada istemu podjetju, ne obravnava ugodneje v primerjavi s podobnimi storitvami ali proizvodi tretje osebe ter za tako razvrščanje uporablja pravične in nediskriminatorne pogoje;

(d) pri razvrščanju in drugih nastavitvah storitev in proizvodov, ki jih zagotavlja vratar sam ali katera koli tretja oseba, ki pripada istemu podjetju, ne obravnava ugodneje v primerjavi s podobnimi storitvami ali proizvodi tretje osebe ter za te storitve ali proizvode uporablja pregledne, pravične in nediskriminatorne pogoje;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>124</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka e</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(e) zagotovi, da tehnično ne omeji možnosti končnih uporabnikov, da zamenjajo ali se naročijo na druge programske aplikacije in storitve, do katerih se dostopa z operacijskim sistemom vratarja, vključno z izbiro ponudnika dostopa do interneta;

(e) niti tehnično niti drugače ne omeji možnosti končnih uporabnikov, da zamenjajo ali se naročijo na druge programske aplikacije in storitve, vključno z izbiro ponudnika dostopa do interneta;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>125</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka e a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(ea) ne uporablja praks, ki bi končnim uporabnikom po nepotrebnem oteževale odjavo od jedrne platformne storitve;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>126</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka f</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(f) poslovnim uporabnikom in ponudnikom pomožnih storitev omogoča dostop do istih funkcij operacijskega sistema, strojne opreme ali programske opreme, kot so na voljo vratarju ali jih vratar uporablja pri zagotavljanju morebitnih pomožnih storitev, ter njihovo interoperabilnost;

(f) poslovnim uporabnikom, ponudnikom storitev in ponudnikom strojne opreme omogoča brezplačen dostop do istih funkcij strojne in programske opreme, do katerih se dostopa prek operacijskega sistema ali jih ta upravlja, kot so na voljo za storitve ali strojno opremo, ki jih zagotavlja vratar, ter tudi interoperabilnost z istimi funkcijami, če za operacijski sistem velja opredelitev iz člena 3(7). Ponudnikom pomožnih storitev se poleg tega dovolita dostop do istih funkcij operacijskega sistema, strojne opreme ali programske opreme, ki so na voljo za pomožne storitve, ki jih zagotavlja vratar, in tudi interoperabilnost z istimi fukcijami, ne glede na to, ali so te funkcije programske opreme del operacijskega sistema. Vratarju se ne prepreči, da sprejme potrebne ukrepe, s katerimi zagotovi, da interoperabilnost ne ogroža celovitosti funkcij operacijskega sistema ali strojne ali programske opreme, ki jih zagotavlja, varstva podatkov končnih uporabnikov ali kibernetske varnosti, če te potrebne ukrepe ustrezno utemelji.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>127</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka f a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fa) ponudnikom medosebnih komunikacijskih storitev, neodvisnih od številke, na njihovo zahtevo in brezplačno omogoči, da se povežejo z vratarjevimi medosebnimi komunikacijskimi storitvami, določenimi v skladu s členom 3(7). Medsebojno povezovanje se zagotavlja pod objektivno enakimi pogoji, kot so na voljo vratarju, njegovim hčerinskim družbam ali partnerjem oz. kot jih uporabljajo, in je enako kakovostno – saj to omogoča funkcionalno interaktivnost s temi storitvami –, hkrati pa se poskrbi za visoko raven varnosti in varstva osebnih podatkov;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>128</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka f b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(fb) vsem ponudnikom storitev družbenega omrežja na njihovo zahtevo in brezplačno omogoči, da se medsebojno povežejo prek vratarjevih storitev družbenega omrežja, če zanj velja opredelitev iz člena 3(7). Medsebojno povezovanje se zagotavlja pod objektivno enakimi pogoji, kot so na voljo vratarju, njegovim hčerinskim družbam ali partnerjem oz. kot jih uporabljajo, in je enako kakovostno – saj to omogoča funkcionalno interaktivnost s temi storitvami –, hkrati pa se poskrbi za visoko raven varnosti in varstva osebnih podatkov. Za izvajanje te obveznosti velja specifikacija Komisije v skladu s členom 10(2)(b);

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>129</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka g</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(g) oglaševalcem in založnikom na njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja dostop do svojih orodij za merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci in založniki potrebujejo za izvedbo svojega neodvisnega preverjanja nabora oglasov;

(g) oglaševalcem in založnikom ali tretjim osebam, ki jih ti pooblastijo, na njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja dostop do svojih orodij za merjenje uspešnosti ter informacij, ki jih oglaševalci in založniki potrebujejo za izvedbo svojega neodvisnega preverjanja nabora oglasov, vključno z zbirnimi in nezbirnimi podatki ter podatki o uspešnosti, in sicer na način, ki oglaševalcem in založnikom omogoča, da uporabljajo lastna orodja za preverjanje in merjenje, s katerimi lahko ocenijo uspešnost jedrnih storitev, ki jih zagotavljajo vratarji;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>130</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka h</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(h) zagotavlja učinkovito prenosljivost podatkov, ustvarjenih z dejavnostjo poslovnega uporabnika ali končnega uporabnika, in zlasti končnim uporabnikom zagotavlja orodja za lažje uresničevanje prenosljivosti podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, vključno z zagotavljanjem stalnega dostopa v realnem času;

(h) končnim uporabnikom ali tretjim osebam, ki jih pooblasti končni uporabnik, na njihovo zahtevo in brezplačno zagotovi učinkovito prenosljivost podatkov, ki jih predložijo končni uporabniki ali jih ustvarijo s svojo dejavnostjo pri uporabi jedrne platformne storitve, in sicer tudi tako, da brezplačno zagotavlja orodja za učinkovito uresničevanje prenosljivosti teh podatkov v skladu z Uredbo (EU) 2016/679, poleg tega pa zagotavlja stalni dostop v realnem času;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>131</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka i</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim osebam, ki jih pooblasti poslovni uporabnik, brezplačno zagotavlja učinkovit, visokokakovosten in stalen dostop v realnem času ter uporabo zbirnih ali nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi zadevnih jedrnih platformnih storitev zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni uporabniki in končni uporabniki, ki so povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih zagotavljajo ti poslovni uporabniki; za osebne podatke zagotavlja dostop in uporabo samo, kadar sta neposredno povezana z uporabo, ki jo končni uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih zadevni poslovni uporabnik ponuja preko zadevne jedrne platformne storitve, in če se končni uporabnik odloči za tako izmenjavo s privolitvijo v smislu Uredbe (EU) 2016/679;

(i) poslovnim uporabnikom ali tretjim osebam, ki jih pooblasti poslovni uporabnik, na njihovo zahtevo brezplačno zagotavlja stalen dostop v realnem času ter uporabo zbirnih in nezbirnih podatkov, ki jih pri uporabi zadevnih jedrnih platformnih storitev ali pomožnih storitev, ki jih ponuja vratar, zagotovijo ali ustvarijo tisti poslovni uporabniki in končni uporabniki, ki so povezani s proizvodi ali storitvami, ki jih zagotavljajo ti poslovni uporabniki; med drugim poslovnemu uporabniku na zahtevo omogoči dostop do podatkov in njihovo analizo „in situ“ brez prenosa teh podatkov od vratarja ter mu zagotovi tudi potrebna orodja; za osebne podatke zagotavlja dostop in uporabo samo, kadar sta neposredno povezana z uporabo, ki jo končni uporabnik izvaja v zvezi s proizvodi ali storitvami, ki jih zadevni poslovni uporabnik ponuja preko zadevne jedrne platformne storitve, in če se končni uporabnik odloči za tako izmenjavo s privolitvijo v smislu Uredbe (EU) 2016/679;

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>132</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 – odstavek 1 – točka k</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(k) za poslovne uporabnike uporablja pravične in nediskriminatorne splošne pogoje za dostop do trgovine s programskimi aplikacijami, določene v skladu s členom 3 te uredbe.

(k) za poslovne uporabnike uporablja pregledne, pravične, razumne in nediskriminatorne splošne pogoje za dostop do svojih jedrnih platformnih storitev, določenih v skladu s členom 3 te uredbe, pri čemer ti pogoji niso manj ugodni od pogojev, ki veljajo za njegove lastne storitve.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>133</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 6 a – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Člen 6 – odstavek 2

Člen 5 – odstavek 2

2. Za namene odstavka 1(a) podatki, ki niso javno dostopni, vključujejo vse zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo poslovni uporabniki in o katerih se lahko sklepa ali ki se lahko zberejo iz komercialnih dejavnosti poslovnih uporabnikov ali njihovih strank v jedrni platformni storitvi vratarja.

2. Za namene točke (ga) odstavka 1 podatki, ki niso javno dostopni, vključujejo vse zbirne in nezbirne podatke, ki jih ustvarijo poslovni uporabniki in o katerih se lahko sklepa ali ki se lahko zberejo iz komercialnih dejavnosti poslovnih uporabnikov ali njihovih strank v jedrni platformni storitvi ali pomožnih storitvah vratarja.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>134</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Ukrepi, ki jih vratar izvaja za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz členov 5 in 6, morajo biti učinkoviti pri doseganju cilja zadevne obveznosti. Vratar zagotovi, da se ti ukrepi izvajajo v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES ter zakonodajo o kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in varnosti proizvodov.

1. Vratar izvaja učinkovite ukrepe za zagotovitev izpolnjevanja obveznosti iz členov 5 in 6 ter to izpolnjevanje obveznosti dokaže, ko je k temu pozvan. Vratar zagotovi, da so ukrepi, ki jih izvaja, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 in Direktivo 2002/58/ES ter zakonodajo o kibernetski varnosti, varstvu potrošnikov in varnosti proizvodov, pa tudi z zahtevami o dostopnosti za invalide v skladu z Direktivo 2019/882.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>135</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 1 a (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1a. V šestih mesecih po imenovanju in ob uporabi člena 8(3) vratar Komisiji predloži poročilo, v katerem so podrobno in pregledno opisani ukrepi, ki se izvajajo za izpolnjevanje obveznosti iz členov 5 in 6. To poročilo posodobi vsaj enkrat letno.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>136</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 1 b (novo)</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

1b. Vratar Komisiji skupaj s poročilom iz odstavka 1a in v enakem roku predloži nezaupen povzetek svojega poročila, ki ga Komisija nemudoma objavi. Vratar nezaupni povzetek posodobi vsaj enkrat letno v skladu s podrobnim poročilom.

 

Vratar lahko za izpolnitev obveznosti iz člena 6 in kadar upravičeno dvomi o ustrezni metodi ali metodah za njihovo izpolnjevanje, od Komisije zahteva, da začne postopek za prejemanje in obravnavanje zahtevkov za pojasnila in nato podrobneje določi ustrezne ukrepe, ki naj bi jih vratar sprejel za učinkovito in sorazmerno izpolnjevanje teh obveznosti. Podrobnejša določitev obveznosti iz člena 6 je omejena na zadeve, povezane z učinkovitim in sorazmernim izpolnjevanjem obveznosti. Pri tem se lahko Komisija odloči, da se bo posvetovala s tretjimi osebami, katerih stališča v zvezi z ukrepi, ki naj bi jih izvajal vratar, so po njenem mnenju potrebna. Postopek ne sme trajati dlje, kot je določeno v členu 3(8), po svoji presoji pa ga lahko Komisija podaljša za dva meseca, če se dialog ni končal pred iztekom navedenega obdobja.

 

Komisija sama presodi, ali naj ta postopek začne, pri čemer ustrezno upošteva načela enakega obravnavanja, sorazmernosti in dolžnega pravnega postopanja. Kadar se Komisija odloči, da postopka ne bo začela, zadevnemu vratarju predloži pisno utemeljitev. Komisija lahko ob koncu postopka s sklepom določi tudi ukrepe, ki jih mora zadevni vratar izvesti na podlagi zaključka tega postopka iz odstavka 1b.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>137</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti v skladu z odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo učinkovitega izpolnjevanja zadevnih obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom določi ukrepe, ki jih zadevni vratar izvede. Komisija sprejme tak sklep v šestih mesecih po začetku postopka v skladu s členom 18.

2. Kadar Komisija ugotovi, da ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti v skladu z odstavkom 1 ali jih izvaja, ne zagotavljajo učinkovitega izpolnjevanja zadevnih obveznosti iz člena 6, lahko s sklepom določi ukrepe, ki jih mora zadevni vratar izvesti. Komisija sprejme ta sklep čim prej in v vsakem primeru najpozneje v štirih mesecih po začetku postopka v skladu s členom 18.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>138</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 4</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

4. Komisija v zvezi sprejetjem sklepa iz odstavka 2 sporoči predhodne ugotovitve v treh mesecih po začetku postopka. V njih pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali za katere meni, da bi jih moral zadevni ponudnik jedrnih platformnih storitev sprejeti za učinkovito obravnavanje predhodnih ugotovitev.

4. Komisija za namene sprejetja sklepa iz odstavka 2 čim prej in v vsakem primeru najpozneje dva meseca po začetku postopka sporoči predhodne ugotovitve in objavi njihov kratek povzetek. V predhodnih ugotovitvah pojasni ukrepe, ki jih namerava sprejeti ali za katere meni, da bi jih moral zadevni ponudnik jedrnih platformnih storitev sprejeti za učinkovito obravnavanje predhodnih ugotovitev. Komisija lahko zainteresirane tretje osebe povabi, da predložijo svoje pripombe v roku, ki ga navede v objavi. Komisija pri objavi upošteva pravni interes podjetij za varovanje poslovnih skrivnosti.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>139</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 7 – odstavek 7</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7. Vratar lahko zahteva začetek postopka v skladu s členom 18, da Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti ali jih izvaja v skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju cilja zadevne obveznosti v posebnih okoliščinah. Vratar lahko skupaj s svojo zahtevo predloži utemeljeno predložitev, v kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti pri doseganju cilja zadevne obveznosti v posebnih okoliščinah.

7. Vratar lahko v roku za izvedbo iz člena 3(8) zahteva začetek postopka v skladu s členom 18, da Komisija določi, ali so ukrepi, ki jih namerava vratar izvesti ali jih izvaja v skladu s členom 6, učinkoviti pri doseganju cilja zadevne obveznosti v posebnih okoliščinah. Vratar v svojo zahtevo vključi utemeljeno predložitev, v kateri pojasni zlasti, zakaj so ukrepi, ki jih namerava izvesti ali jih izvaja, učinkoviti pri doseganju cilja zadevne obveznosti v posebnih okoliščinah. Komisija sprejme sklep v šestih mesecih po začetku postopka v skladu s členom 18.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>140</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

1. Komisija lahko na podlagi utemeljene zahteve vratarja izjemoma v celoti ali delno zamrzne posamezno obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno platformno storitev s sklepom, ki ga sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi izpolnjevanje te konkretne obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in samo v obsegu, potrebnem za obravnavanje take grožnje njegovi uspešnosti poslovanja. Komisija si prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti nemudoma in najpozneje tri mesece po prejemu popolne obrazložene zahteve.

1. Komisija lahko na podlagi utemeljene zahteve vratarja izjemoma v celoti ali delno zamrzne posamezno obveznost iz členov 5 in 6 za jedrno platformno storitev s sklepom, ki ga sprejme v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 32(4), kadar vratar dokaže, da bi izpolnjevanje te konkretne obveznosti zaradi izjemnih okoliščin, ki so zunaj nadzora vratarja, ogrozilo ekonomsko upravičenost poslovanja vratarja v Uniji, in samo v obsegu, potrebnem za obravnavanje take grožnje njegovi uspešnosti poslovanja. Komisija si prizadeva sklep o zamrznitvi sprejeti nemudoma in najpozneje tri mesece po prejemu popolne obrazložene zahteve. Sklepu o zamrznitvi priloži obrazloženo izjavo, v kateri navede razloge za zamrznitev.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>141</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

2. Kadar se zamrznitev odobri v skladu z odstavkom 1, Komisija vsako leto pregleda svoj sklep o zamrznitvi. Po takem pregledu zamrznitev odpravi ali ugotovi, da so pogoji iz odstavka 1 še naprej izpolnjeni.

2. Kadar se zamrznitev odobri v skladu z odstavkom 1, Komisija vsako leto pregleda svoj sklep o zamrznitvi. Po pregledu zamrznitev v celoti ali delno odpravi ali pa ugotovi, da so pogoji iz odstavka 1 še naprej izpolnjeni.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>142</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 1</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

3. Komisija lahko na podlagi utemeljene zahteve vratarja zamrzne uporabo zadevne obveznosti v zvezi z eno ali več posameznimi jedrnimi platformnimi storitvami že pred sprejetjem sklepa v skladu z odstavkom 1.

3. Komisija lahko v nujnih primerih na podlagi utemeljene zahteve vratarja zamrzne uporabo zadevne obveznosti v zvezi z eno ali več posameznimi jedrnimi platformnimi storitvami že pred sprejetjem sklepa v skladu z odstavkom 1.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>143</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 8 – odstavek 3 – pododstavek 2</Article>

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti na ekonomsko upravičenost poslovanja vratarja v Uniji in na tretje osebe. Za zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in obveznosti, ki jih Komisija določi za zagotovitev pravičnega ravnovesja med temi interesi in cilji te uredbe. Taka zahteva se lahko poda in odobri kadar koli do ocene Komisije v skladu z odstavkom 1.

Komisija pri oceni zahteve upošteva zlasti vpliv izpolnjevanja posamezne obveznosti na ekonomsko upravičenost poslovanja vratarja v Uniji in na tretje osebe, zlasti na manjše poslovne uporabnike in potrošnike. Za zamrznitev se lahko uporabljajo pogoji in obveznosti, ki jih Komisija določi za zagotovitev pravičnega ravnovesja med temi interesi in cilji te uredbe. Taka zahteva se lahko poda in odobri kadar koli do ocene Komisije v skladu z odstavkom 1.

</Amend>

<Amend>Predlog spremembe  <NumAm>144</NumAm>

 

<DocAmend>Predlog uredbe</DocAmend>

<Article>Člen 9 – naslov</Article>