RAPORT referitor la cererea de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz

22.3.2022 - (2021/2256(IMM))

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Gilles Lebreton

Procedură : 2021/2256(IMM)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A9-0057/2022
Texte depuse :
A9-0057/2022
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROPUNERE DE DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

privind cererea de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz

(2021/2256(IMM))

Parlamentul European,

 având în vedere cererea de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz transmisă de procurorul general al Republicii Polone la 14 iulie 2021 în cadrul unei proceduri penale pe care procurorul districtului Białystok dorește să o inițieze împotriva acestuia și comunicată în plen la 24 noiembrie 2021,

 având în vedere faptul că Włodzimierz Cimoszewicz a renunțat la dreptul său de a fi audiat, în conformitate cu articolul 9 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

 având în vedere articolele 8 și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene, precum și articolul 6 alineatul (2) din Actul din 20 septembrie 1976 privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct,

 având în vedere hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene din 21 octombrie 2008, 19 martie 2010, 6 septembrie 2011, 17 ianuarie 2013 și 19 decembrie 2019[1],

 având în vedere articolul 105 alineatul (2) și articolul 108 din Constituția Republicii Polone, precum și articolul 7b alineatul (1) și articolul 7c alineatul (1) din legea polonă din 9 mai 1996 privind exercitarea funcțiilor unui deputat în parlament sau ale unui senator în senatul Poloniei,

 având în vedere articolul 5 alineatul (2), articolul 6 alineatul (1) și articolul 9 din Regulamentul de procedură,

 având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A9-0057/2022),

A. întrucât procurorul general al Republicii Polone a transmis o cerere de ridicare a imunității lui Włodzimierz Cimoszewicz, deputat în Parlamentul European, din partea procurorului districtului Białystok, deputat în Parlamentul European, pentru autorizarea inițierii unei proceduri penale împotriva sa în legătură cu o infracțiune în sensul articolului 177 alineatul (1) coroborat cu articolul 178 alineatul (1) din Codul penal polonez; întrucât această cerere de ridicare a imunității parlamentare a fost comunicată de autoritatea judiciară în conformitate cu articolul 9 alineatul (12) din Regulamentul său de procedură, atrăgând totuși atenția asupra faptului că articolul 9 alineatul (1) din Regulamentul său de procedură impune ca orice cerere de ridicare a imunității să fie formulată de „o autoritate competentă a unui stat membru”, cele două noțiuni nefiind identice;

B. întrucât, la 4 mai 2019, la ora 8.50, în Hajnówka (Polonia), Włodzimierz Cimoszewicz ar fi lovit cu partea din față a vehiculului său o persoană care se afla pe o trecere de pietoni; întrucât, după accident, Włodzimierz Cimoszewicz a încercat să o convingă pe victimă să fie transportată la spital, dar aceasta a refuzat și a solicitat să fie adusă acasă, împreună cu bicicleta sa; întrucât, pentru a însoți-o pe victimă cu mașina la domiciliul acesteia din Hajnówka, Włodzimierz Cimoszewicz a părăsit apoi locul accidentului, fără a informa serviciile de urgență sau poliția cu privire la accident, ceea ce ar contraveni obligației legale prevăzute la articolul 44 alineatul (2) din Legea din 20 iunie 1997 privind circulația rutieră; întrucât, în jurul orei 9.30, ajunsă acasă, victima a fost în cele din urmă de acord să fie dusă la spitalul din Hajnówka; întrucât, la spital, victima a informat personalul că avusese un accident rutier, iar spitalul a informat imediat, prin telefon, autoritatea competentă de aplicare a legii în cazul accidentelor, care a transmis informațiile secției de poliție din districtul Hajnówka; întrucât victima, după ce a efectuat controalele medicale necesare și a beneficiat de asistența medicală necesară, a părăsit spitalul în aceeași zi; întrucât Włodzimierz Cimoszewicz a fost supus controlului de alcoolemie, dar analizele efectuate nu au evidențiat prezența alcoolului;

C. întrucât presupusa infracțiune nu are nicio legătură directă sau evidentă cu exercitarea de către Włodzimierz Cimoszewicz a funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European și nici nu constituie o opinie sau un vot exprimat în exercitarea funcțiilor sale de deputat în Parlamentul European, în sensul articolului 8 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene;

D. întrucât potrivit articolului 9 din Protocolul nr. 7 privind imunitățile și privilegiile Uniunii Europene, membrii Parlamentului European beneficiază, pe teritoriul național, de imunitățile recunoscute membrilor Parlamentului propriei țări;

E. întrucât, în conformitate cu articolul 105 alineatul (2) și articolul 108 din Constituția Republicii Polone din 2 aprilie 1997, precum și cu articolul 7 alineatul (1), alineatele (2) și (4), articolul 7b alineatul (1) și articolul 7c alineatul (1) din Legea din 9 mai 1996 privind exercitarea funcțiilor de deputat și de senator[2], un deputat nu poate fi audiat ca suspect și nu poate fi tras la răspundere penală fără autorizarea Parlamentului European;

F. întrucât, pe de o parte, Parlamentul nu poate fi echivalat cu un tribunal și, pe de altă parte, în contextul unei proceduri de ridicare a imunității, deputatul în cauză nu poate fi considerat drept „acuzat”[3];

G. întrucât scopul imunității parlamentare este acela de a proteja Parlamentul și pe deputații săi de proceduri judiciare deschise în legătură cu activități desfășurate în exercitarea funcțiilor parlamentare și care nu pot fi disociate de aceste funcții;

H. întrucât, în acest caz, Parlamentul nu a găsit nicio dovadă de fumus persecutionis, și anume elemente de fapt care să indice faptul că intenția care stă la baza procedurii juridice ar putea fi subminarea activității politice a unui deputat și, prin urmare, a Parlamentului European;

1. decide să ridice imunitatea lui Włodzimierz Cimoszewicz;

2. încredințează Președintei sarcina de a transmite imediat prezenta decizie, precum și raportul comisiei competente autorității competente a Republicii Polone și lui Włodzimierz Cimoszewicz.

INFORMAȚII PRIVIND ADOPTAREA ÎN COMISIA COMPETENTĂ

Data adoptării

15.3.2022

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Pascal Arimont, Manon Aubry, Gunnar Beck, Ilana Cicurel, Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jean-Paul Garraud, Gilles Lebreton, Sabrina Pignedoli, Jiří Pospíšil, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli, Marie Toussaint, Adrián Vázquez Lázara, Axel Voss, Marion Walsmann, Tiemo Wölken, Lara Wolters, Javier Zarzalejos

Membri supleanți prezenți la votul final

Patrick Breyer, Daniel Buda, Caterina Chinnici, Heidi Hautala, René Repasi, Nacho Sánchez Amor, Stéphane Séjourné

 

 

Ultima actualizare: 23 martie 2022
Aviz juridic - Politica de confidențialitate